Zpravodaj č. 8/2016 - Jablonné v Podještědí

Komentáře

Transkript

Zpravodaj č. 8/2016 - Jablonné v Podještědí
ZPRAVODAJ
MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
SRPEN 2016 | www.jablonnevp.cz | e-mail:[email protected] | 10 Kč
SLOVO STAROSTY
V době, kdy píši tyto řádky, si mnozí z Vás dopřávají zaslouženého odpočinku na svých dovolených a prázdninách. Doufám, že Vám při
tuzemských či zahraničních pobytech přálo
počasí a všichni jste se ve zdraví vrátili domů.
A těm, kteří se na cesty v následujících letních
měsících teprve chystají, přeji, aby poznali co
nejvíce zajímavých a krásných míst.
Jednou z významných akcí, která napomáhá
přilákat turisty k nám do Jablonného, je tradiční cyklistický závod horských kol MALEVIL
CUP, jehož letošní již 17. ročník navštívilo ve
dnech 18. - 19. června celkem 1300 závodníků ve všech věkových kategoriích. Hlavnímu
organizátorovi a dlouholetému řediteli závo-
du Radku Patrákovi pomáhalo zajistit hladký
průběh závodu přes 300 dobrovolníků, všem
patří velké poděkování.
Pravidelně se letní prázdniny využívají k různým běžným opravám v areálu a budovách
naší základní školy. V letošním roce je tou
nejdůležitější akcí rekonstrukce povrchu atletické dráhy za cca 1 mil. Kč. V mateřské školce Studánka – U Školy probíhaly v červenci
práce na výměně části topných radiátorů.
Po schválení žádostí u poskytovatele dotací
se rozeběhly práce na přípravách a realizaci
výběrových řízení pro vybudování sběrného
dvora (s termínem zahájení stavby ještě letos
a dokončením v roce 2017). Výstavba chodníku v ulici Komenského se dočká realizace také
letos. Nezapomíná se ani na památky. Práce
na opravě sochy Jana Nepomuckého již započaly, socha bude umístěna v Heřmanicích
u kaple sv. Antonína. Na konci července byly
provedeny poslední stavební úpravy nově vybudované vsypové loučky na místním hřbitově v Jablonném v Podještědí.
Ve dvou příspěvkových organizacích, jejichž
zřizovatelem je naše město, byla vypsána v
červenci 2016 výběrová řízení na obsazení
míst ředitelů. K termínu nástupu nového ve-
františek
‡†˜³†
& tie break
doucího organizace, který vzejde z vypsaného výběrového řízení, odchází stávající pan
ředitel Technický služeb města, p. o. Jablonné v Podj. Druhé výběrové řízení se týká Základní školy a Základní umělecké školy, p. o.
Jablonné v Podj., kde současný pan ředitel po
úctyhodných dvaceti pěti letech vedení školy
odchází do zaslouženého důchodu a to k termínu 31. 12. 2016.
Na závěr mého příspěvku přeji všem pohodový zbytek léta a zvu všechny občany Jablonného a okolí na tradiční akci „Loučení s létem“. Koná se v areálu koupaliště v sobotu 20.
srpna. Pozvání platí také na folkový koncert
Františka Nedvěda „The Best Of“, organizovaný Podještědskými Pardály a zámkem Lemberk.
Jiří Rýdl
starosta
Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci s TSM
a SDH Jablonné v Podještědí
Vás srdečně zvou
v sobotu 20. srpna 2016
na
„Loučení s létem“
Program v areálu místního koupaliště:
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00 – 21:00
21:00
21:30 – 24:00
diskotéka a soutěže pro děti s Honzou Popletou
Panoptikum Maxe Fische, pouliční kabaret
diskotéka a soutěže pro děti s Honzou Popletou
Panoptikum Maxe Fische, pouliční kabaret
Guitar Tluppa Česká Lípa, country
hasičská fontána
Illusions Česká Lípa, poprock
Změna programu a času vyhrazena.
Vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno.
19.00
3. œžâÀ2016
LEMBERK - Bredovské zahrady
Vstupenky k dostání: Infocentrum Jablonné v P. - tel.: 487 829 972, [email protected] I Státní zámek Lemberk - tel. 487 762 305, [email protected]
Cena vstupenek: 250,- Kč v předprodeji / 290,- Kč na místě I Předprodej vstupenek od 1. 7. 2016 I tel.organizátora: 602 621 721, 724 891 360
Atrakce pro děti.
Přijďte se pobavit, popovídat a zavzpomínat s přáteli.
Srdečně zveme všechny občany.
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC SRPEN
4.8.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost
posvěcení kostela (4. 8. 1729)
18:00
Mše svatá
5.8.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, varhanní
koncert „Rockin Organ“
19:30 v refektáři dominikánského kláštera
Vstup volný, podpora školního projektu v Tanzánii. Dobrovolné vstupné
bude využito na podporu tanečního souboru Patašpička.
7.8.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí,
Svatovavřinecká pouť
10:00
Mše svatá – fr. Hyacint Ullman OP, novokněz
8.8.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost
svatého Dominika
18:00
Mše svatá s bratry františkány
15.5.31.10.
Město Jablonné v Podještědí, vitráže a pískování – Kazda
a Jelínková,
15.6.-31.8. energetické obrázky a mandaly - Andrea Štichhauerová,
v Loveckém zámečku
Otevírací doba: po, st, pá a so 10:00 – 16:00 hodin
PŘIPRAVUJEME
2.9.
AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické
hory a Občanské sdružení Lužických hor, Evropská noc pro
netopýry
Místo konání – Ledová jeskyně Naděje
Pro ty, co se v noci nebojí ... jedinečná šance setkat se s živými
netopýry! Ukázka metod výzkumu netopýrů, přednáška s promítáním,
seznámení se s důvody a způsoby ochrany netopýrů a možnost zakoupení tematických propagačních materiálů.
3.9.
Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné
v Podještědí a zámek Lemberk, koncert Františka Nedvěda –
The Best Of
19:00 zahrada u Bredovského letohrádku
10.9.
Dny evropského dědictví
Centrum sv. Zdislavy z.s., farnost Jablonné v Podještědí a
Město Jablonné v Podještědí, tisková konference k projektu
„Nové příběhy z Petrovic a Luckendorfu: Komunitní divadlo a
festiválek pro obnovu petrovského kostela“
v kostele Nejsvětější trojice v Petrovicích
(program bude upřesněn)
15.5.31.10.
Klášter bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí, Hold
svaté Zdislavě
V prostorách ambitu kláštera bratří dominikánů v Jablonném v
Podještědí:
Út - ne: 9:00 – 17:00 hodin
Zámek Lemberk, Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké
9.-21.8. věže
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.
Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.30 hodin.
20.8.
Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci s TSM a SDH Jablonné v Podještědí, Loučení s létem
Na místním koupališti jsou zajištěny soutěže a hry pro děti, program i
pro dospělé.
VÝSTAVY
Zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní
1.4.-31.10. síň
Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.
Zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna
1.4.-31.10. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v
Liberci.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Centrum sv.
a ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, v srdci paní Zdislavy
1.5.-31.8. Zdislavy
Výtvarné práce dětí z různých koutů Čech jsou vystaveny v ambitu
kláštera.
Vyzýváme tímto všechny organizace města
Jablonného v Podještědí a jeho přilehlých
obcí, které pořádají kulturní, sportovní
a společenské akce, aby nás neváhaly
kontaktovat. Rádi jejich akce zařadíme do
„Kalendáře akcí města na rok 2016“, který
bude
pravidelně každý měsíc v aktualizované
podobě vycházet ve Zpravodaji města a na
webových stránkách města.
Kontaktní osoba:
Šárka Ryklová
tel.: 487 829 972
email: [email protected]
02 | www.jablonnevp.cz
Klášter bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí, Hold
svaté Zdislavě
V prostorách ambitu kláštera bratří dominikánů v Jablonném v
Podještědí:
Út - ne: 9:00 – 17:00 hodin
Dny evropského dědictví
Zámek Lemberk, Kazetový strop Bajkového sálu
10.-11.9. Netradiční prohlídky Bajkového sálu zaměřené na výklad maleb
renesančního kazetového stropu.
Prohlídka s průvodcem v 10.00 a 14.00 hodin.
Více informací na webových
stránkách pořádajících organizací:
www.jablonnevp.cz
www.knihovnajablonnevp.webk.cz
www.paklisport.cz
www.pardalove.xf.cz
www.luzicke-hory.cz
www.sphmjablonne.websnadno.cz
www.zamek-lemberk.cz
www.zsjablonnevp.cz
www.zdislava.cz
www.centrumzdislava.eu
www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne
www.msuskoly.cz
www.spolecnostlh.cz
www.vaclavky.com
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Obec Brniště, Sbor dobrovolných hasičů Brniště a Podralský nadační fond ZOD
Vás srdečně zvou na
Záštitu akci poskytl hejtman Libereckého
kraje Martin Půta.
Bohatý program pro celou rodinu
14,00 Zahájení, úvodní slovo
14,15 Kapela Jitro
14,30 Dětský požární útok SDH
Stráž p. R.
14,45 Kapela Jitro
15,30 Koblížek na cestách – Štěpánčino
divadélko
16,00 Hasičská zkouška – soutěž pro
tatínky s dětmi
16,20 Hašení automobilu
SDH Jablonné v . P.
16,45 Guitar Tlupa
17,45 Módní přehlídka hasičských
uniforem
18,00 Country Gang
20,00 By the Way
Po celý den bude zajištěno
Ukázka aut a techniky HZS
Libereckého kraje Česká Lípa
Tvořivé dílničky, pokusy a soutěže
pro děti
Bohaté občerstvení
Krůtí maso na grilu
a občerstvení pro celou rodinu
Pivovar Klášter
Partneři: Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v P., Zákupy, Stráž p. R.
Mediální partneři: Rádio Contact
Změna programu vyhrazena.
Výstavy
v Loveckém zámeÿku Pachtţ z Rájova
v Jablonném v Podještědí
15. ÿervna – 31. srpna 2016
energetické obrázky a mandaly
Andrea Štichhauerová
vitrážové obra
obrazy a pískování
Lenka Jelínková
a
Vladimír "Dejvy" Kazda
Výstavní prostory budou pőístupné
každé pondělí, stőedu, pátek a sobotu
vždy od 10,00 do 16,00 hodin.
Polední pőestávka: 12:30 – 13:00 hodin
www.jablonnevp.cz | 03
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
Z ČINNOSTI MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
45. jednání rady města dne 22. června
V rámci jednání o nemovitostech byl schválen nájem nebytového prostoru v přízemí
domu č.p. 353, ulice Zdislavy z Lemberka pro
provozování veterinární ordinace, v přízemí
téhož domu se přesunul současný pronájem
do vedlejších prostor. Česká pošta požádala o
úpravu, respektive vyjmutí sklepních prostor
z nájmu a bylo jí vyhověno, dále byla projednána věcná břemena pro strpění přípojek
energií. Byl přijat schválením darovací smlou-
vy dar Hasičského záchranného sboru Lbc.
kraje, konkrétně tablet. Ten umožní našim hasičům získávat upřesňující informace přímo
při zásazích. Po dokončení venkovního workoutového hřiště (umístěného v parku proti
Preciose) radní projednali a schválili jeho Provozní řád. Neodsouhlasili finanční příspěvek
pro pražské Nakladatelství s.r.o. na publikaci
o první pomoci pro školy. Upřednostňují přímou podporu vzdělávání v této oblasti v mís-
tě, tedy ve škole v našem městě. Přidělen byl
uvolněný byt v domě s pečovatelskou službou. Bylo rozhodnuto o pojištění Markvartického rybníka, respektive pojistitelných
částí stavby rybníka (sdružený živel vč. povodně a záplavy, odcizení, vandalismus). Byl
přijat dar pro městskou knihovnu od Nadace Preciosa ve výši 10 000,- Kč.
46. jednání rady dne 14. července
V úvodu byly projednány opět záležitosti z
oblasti nakládání s nemovitostmi. Jednalo se
o zveřejnění záměrů pronájmu p.p.č. 53/2 –
část cca 120 m², v k.ú. Jablonné v Podještědí, pronájmu nebytových prostor, ul. Dlouhá
č.p. 99 (při nepřihlášení se jiného uchazeče
sepsání nájemní smlouvy pro pokračování
veterinární praxe), záměru výpůjčky sálu
Společenského centra. Nebylo schváleno
zveřejnění záměru a pronájem st.p.č. 2830, v
k.ú. Heřmanice v Podještědí, důvodem je, že
pozemek je určen k zalesnění. Ke schválení do
zastupitelstva bylo doporučeno věcné břemeno s ČEZ Distribuce a směna pozemku
v k.ú. Petrovice. Rada připravovala v pořadí
již 6. rozpočtové opatření, jehož předmětem je především záležitost přijetí dotací na
sociální práci a na opravu sochy sv. Jana Ne-
pomuckého. Rozhodovalo se o vypsání výběrového řízení na vybavení sběrného dvora
Jablonné v Podještědí. Z výsledků výběrového řízení vzešla také firma na realizaci akce
„Snížení energetické náročnosti objektu
Hasičské zbrojnice - Jablonné v Podještědí“ s vítězem, firmou Bláha trade s.r.o., Valteřice, s nabídkovou cenou 2,621.110,- Kč bez
DPH. Předmětem jednání bude ještě samotný termín realizace stavby, neboť konečné
rozhodnutí o získání dotace obdržíme v září
a dle podmínek dotace by mělo být dokončeno v měsíci říjnu. Schválena byla turistická
prezentace města v rámci cykloturistiky a
příspěvek na propagační materiály Českolipska. Započala realizace projektu „Návštěva
u souseda“, zaměřená na vyhotovení propagačních materiálů (nástěnné kalendáře, bro-
žury, pohlednice). Z toho vyplývá schválení
smlouvy na vydavatelskou činnost a s poskytovatelem dotace z Fondu malých projektů v
Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Těšit se můžeme, kromě jiného, na malovaný kalendář pamětihodností a turistických
cílů našich a z okolí Oybina. Projednány dále
byly záležitosti bytové. Rada vyhlásila dvě
výběrová řízení na řídící pozice v technických službách a v základní škole. Ve
Zpravodaji naleznete úplný text výběrových
řízení. Pozici referenta stavebního úřadu se v
prvním kole nepodařilo obsadit, proto je vývěrové řízení vypsáno opakovaně a radní o
tom byli informováni.
17. zastupitelstvo zasedalo 22. června
Po schválení programu zastupitelstvo řešilo v
bodě nemovitosti následující: jednorázovou
úplatu k zajištění strpění kanalizace a vodovodu, v k.ú. Česká Ves pro Severočeskou
vodárenskou společnost a.s., (rekonstrukce
a legalizace stávajícího zařízení – ulice Lidická); odkoupení p.p.č. 1145 – část, o výměře cca (162) m², v k.ú. Petrovice v Lužických
horách, za cenu 350 Kč/m² (připravovaný
projekt „Okolo Hvozdu“); nevyužití nabídky Dražební společnosti Moravia s.r.o.,
Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, na odkoupení
st.p.č. 119 jejíž součástí je stavba č.p. 7, k.ú.
Česká Ves v Podještědí; uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/2581/2016 mezi Městem Jablonné v
Podještědí a Libereckým krajem (připravovaný projekt „Okolo Hvozdu“). Byla přednesena
zpráva finančního výboru s doporučením schválit předložené finanční záležitosti.
Následně bylo schváleno celoroční hospodaření města Jablonné v Podještědí za rok
2015 a závěrečný účet města Jablonné
v Podještědí za rok 2015 včetně zprávy
kontrolorů Krajského úřadu Libereckého
04 | www.jablonnevp.cz
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonné v Podještědí za rok
2015 bez výhrad. Ve věci Sportovního
klubu ZŠ Jablonné v Podještědí a realizace projektu rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu u základní školy bylo přijato
usnesení, kterým se schvaluje: a) smlouva o
zápůjčce se Sportovním klubem ZŠ Jablonné
v Podještědí, o zapůjčení částky 1 496 167 Kč
ke krytí splatného závazku vůči Finančnímu
úřadu, splatnost zápůjčky je do 30. 6. 2017;
b) v případě, že Klub neobdrží do 30. 6. 2017
zpět od finančního úřadu uvedené prostředky na účet, bude řešeno samostatným právním vztahem – a to buď prolongací zápůjčky,
nebo změnou charakteru poskytnutí výše
uvedené částky na dotaci za předpokladu, že
při vynaložení všech dostupných opravných
prostředků nebude možno získat uhrazené
prostředky od FÚ zpět. Následně bylo přijato rozpočtové opatření č. 5, které dále
obsahuje poskytnutí částky 50 tis. Kč, jako příspěvku na opravu čelní fasády kostela v Petrovicích. Přednesena byla zpráva kontrolního
výboru. Aktualizována byla Zřizovací listina
Základní školy praktické a Základní školy
speciální, p.o., Jablonné v Podještědí. Vyhláškou o stanovení doby nočního klidu
se v souladu s legislativou stanoví pouze jedna výjimka (zkrácení doby nočního klidu), a to
v noci ze Silvestra na Nový rok. Dále byl projednán zápis z jednání Osadního výboru.
Požadavku občanů Postřelné ve věci generální opravy místní komunikace nelze plně vyhovět, s ohledem na finanční možnosti města
a také musí předcházet prověření stavu vodovodního řádu. Následovala diskuze, podněty
zastupitelů a informace pana starosty.
Usnesení jsou umístěna na
http://www.jablonnevp.cz/,
případně v informačním středisku.
Připravila
Mgr. Daniela Pastorková,
taj. MěÚ
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
NÁMĚSTÍ MÍRU 22, 471 25 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
TEL.: 487 829 961, FAX 487 829 972, ID DATOVÉ SCHRÁNKY 5GTBZ44
Výběrové
řízení
Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona
312/2002 Sb., o úřednících samosprávných
celků, v platném znění (dále jen „zákon o
úřednících“) vyhlašuji výběrové řízení na
pracovní pozici
Referent/referentka odboru stavební
úřad, výhledově pozice technika stavebních a investičních záležitostí
Název územního samosprávného celku:
Město Jablonné v Podještědí
Sídlo: náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí
Druh práce:
Referentské činnosti pracovníka odboru
stavebního úřadu, funkce úředníka zařazeného do MÚ Jablonné v Podještědí
Hlavní pracovní činnost:
Správní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – stavební zákon,
stavební a investiční záležitosti – zajišťování
samosprávných činností
Místo výkonu práce:
náměstí Míru čp. 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí, v rozsahu působnosti stavebního
úřadu a města Jablonné v Podještědí
Platové zařazení:
9. třída platového stupně dle uznané praxe v
souladu s nařízením vlády č. 222/20106 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dalšími právními
předpisy v platném znění.
Doba trvání pracovního poměru:
Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Nástup do zaměstnání: 1. 10. 2016 nebo
dohodou, dřívější nástup vítán
Vyhlášení konkurzu na
vedoucí pracovní místo
ředitel(ka) příspěvkové
organizace
Základní škola a Základní
umělecká škola Jablonné
v Podještědí
Zřizovatel Město Jablonné v Podještědí,
nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích vyhlašuje
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele,
ředitelky
Základní školy a Základní
umělecké školy Jablonné
v Podještědí,
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
stanovené § 4 zákona č. 321/2002 Sb., o
úřednících. Úředníkem se může stát osoba:
- je státním občanem ČR, případně cizí
státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
- je starší 18 let
- má způsobilost k právním úkonům
- prokáže bezúhonnost
Požadavky zaměstnavatel:
- Minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou, stavebního a podobných
oborů je předností
- Znalost práce na PC
- Dobré komunikační a organizační
schopnosti
- Řidičské oprávnění skupiny B
- Znalost principů veřejné správy výhodou
- Zkouška ZOZ v oboru vítána
Přihláška
Zájemce podá písemnou přihlášku, která
musí obsahovat tyto náležitosti:
- Jméno, příjmení, titul
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost uchazeče
- Místo trvalého pobytu
- Datum a podpis uchazeče
- Prohlášení uchazeče v tomto znění:
Tímto dávám ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k
shromažďování, zpracování a uchování svých
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
provedení výběru zájemce ve výběrovém
řízení na pracovní pozici „referent stavebního
úřadu“.
Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:
- Profesní životopis s údaji o dosavadních
příspěvková organizace,
se sídlem U Školy 98, Jablonné v
Podještědí
s předpokládaným nástupem
k 1. 1. 2017
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky: vzdělání, praxe a další
předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální
bezúhonnost.
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce
nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o úspěšném
ukončení studia dokládající získání odborné
kvalifikace
pro daný druh školy či školského zařízení
(v případě dosažení odborné kvalifikace v
jiném než českém jazyce je nutné doložit
zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
- Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíců
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém
vzdělání, případně ZOZ
Místo a způsob podání přihlášky:
Osobně do podatelny nebo zaslat na adresu:
Městský úřad Jablonné v Podještědí
Mgr. Daniela Pastorková
tajemnice
Náměstí Míru 22,
471 25 Jablonné v Podještědí
Obálka označená „Výběrové řízení – referent
MěÚ Jablonné v Podještědí – neotvírat!“
Lhůta pro podání přihlášky: doručení do
podatelny 15. 8. 2016, do 16,00 hodin
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
řízení bez udání důvodu zrušit, či nevybrat
žádného uchazeče.
Zájemce nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly.
Po ukončení výběrového řízení si mohou
uchazeči svoje doklady osobně vyzvednou
na podatelně MěÚ.
Kontaktní osoba:
Mgr. Daniela Pastorková, tajemnice MěÚ
tel.: 606 032 315
Jablonné v Podještědí, 12. 7. 2016
Mgr. Daniela Pastorková, v.r.
Tajemnice MěÚ
úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání
zkoušky z českého jazyka)
- doklad o celkovém o průběhu zaměstnání
potvrzený posledním zaměstnavatelem
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3
měsíce)
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje školy (maximálně 4
strany formátu A 4)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
než 3 měsíce)
Přihlášky lze doručit osobně na podatelnu
nebo poštou nejpozději do 15. 9. 2016 do
14,00 hodin, na adresu: Městský úřad Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25. Na
obálce vyznačte – Konkurzní řízení na pozici
ředitele školy – neotevírat.
Případné dotazy na telefonním čísle 606 032
315, e-mail: [email protected]
V Jablonném v Podještědí, 18. 7. 2016
Jiří Rýdl, v.r.
starosta Jablonné v Podještědí
www.jablonnevp.cz | 05
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
Rada města Jablonné
v Podještědí
vyhlašuje výběrové
řízení na pozici
Ředitel/ředitelka
Technických služeb
města, příspěvková
organizace,
Liberecká 138,
471 25.
Místo výkonu práce: katastrální území města Jablonné v Podještědí
Druh práce: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města
Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
11. platová třída, příplatek za vedení, osobní
ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušení lhůty.
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2016 nebo
dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou.
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo ekonomického směru předností)
• Státní občanství ČR, u cizích státních
občanů trvalý pobyt v ČR
• Morální bezúhonnost
• Komunikační, manažerské a organizační
schopnosti a dovednosti
• Řidičský průkaz skupiny B
• Samostatnost, flexibilita
• Znalost práce na PC
• Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci
• Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se
k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství, ekologii výhodou.
• Znalost problematiky komunálních služeb,
ekonomické zásady řízení organizace
výhodou.
Přihláška zájemce musí obsahovat:
• Jméno a příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Přesná adresa trvalého bydliště
• Číslo občanského průkazu nebo číslo
povolení k pobytu
• Telefonní kontakt, případně i adresu
elektronické pošty
• Datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí:
• Strukturovaný životopis s uvedením
dosavadního
průběhu
zaměstnání
a
dalších
odborných
znalostech
a dovednostech
• Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu
nesmí být starší 3 měsíců)
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, případné další kopie
dokladů o získání jiných odborných
znalostí
• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb.
• Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2017-2020 v rozsahu
minimálně 2 strany formátu A4
Způsob podání přihlášek:
• Osobně (na podatelnu městského úřadu)
nebo prostřednictvím České pošty.
• Obálku
zřetelně
označte
textem
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TSM, –
k rukám starosty města Jiřího Rýdla NEOTEVÍRAT“
Místo podání přihlášek:
• Městský úřad Jablonné v Podještědí,
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné
v Podještědí
Lhůta pro doručení přihlášek:
• Do středy 31. 8. 2016, 15,00 hodin na
podatelnu MěÚ, náměstí Míru 22, 471 25
Jablonné v Podještědí
Upozornění:
• Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na
úhradu nákladů, spojených s podáním
přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují.
Dokumenty bude možné vyzvednout si
zpět po písemném sdělení na podatelně
Aměstského úřadu.
Bližší informace na tel. 606 032 315
(taj. MěÚ, Mgr. D. Pastorková) nebo na
tel. 602 229 393 (místostarosta města),
725 081483 (starosta města).
Jiří Rýdl, v.r.
starosta Jablonné v Podještědí
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA
MÍSTNÍ POPLATEK ZA
„KOMUNÁLNÍ ODPAD“
Výše poplatku pro rok 2016 zůstává na
částce 500 Kč za osobu a rok. Pro určení
počtu zpoplatňovaných měsíců v případě
změn (narození, úmrtí, změna pobytu, změna
vlastnictví) je rozhodný stav na konci měsíce.
Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan
povinen ohlásit správci místních poplatků do
15 dnů ode dne, kdy nastaly.
V případě ODHLÁŠENÍ / PŘIHLÁŠENÍ trvalého pobytu je zapotřebí
se přihlásit k místnímu poplatku
za „odpad“ a informovat se o
možných nedoplatcích či přeplatcích u správce místních poplatků
TSM Jablonné v Podještědí.
Nedoplatky na místních poplatcích budou vymáhány dle
zákona č.280/2009 Sb.,
daňový řád.
06 | www.jablonnevp.cz
Všeobecné informace k místním poplatkům
Občané mohou hlásit aktuální registrační
údaje a změny ovlivňující výši poplatkové povinnosti nebo získat informace o stavu svého
osobního účtu v budově Městského úřadu
Jablonné v Podještědí v kanceláři č. 302 u
správce místních poplatků - Jana Cymbálová.
1. Platby místního poplatku ze psů provádějte na účet č. 19–903 269 369/0800 pod
přiděleným variabilním symbolem, nebo v
pokladně MěÚ, odd. matrika v přízemí budovy, dveře č. 103.
2. Platby místního poplatku za „odpad“
provádějte na účet č. 0900 749 359/0800
pod přiděleným variabilním symbolem, nebo
v pokladně Technické služby města Jablonné
v Podještědí, Liberecká 138, 471 25 Jablonné
v Podještědí, kontaktní osoba: Jiřina Votřelová, tel: 774 450 621, 487 762 303, e-mail:
[email protected]
Všeobecné dotazy k místním poplatkům je
možno směrovat na e-mail: [email protected], případně tel. 487 829 973. Veškeré
informace a vyhlášky Města jsou dostupné na
www.jvpmesto.cz nebo v kanceláři č. 302, 2.P
budovy MěÚ u správce místních poplatků Jana Cymbálová.
SPRÁVCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ
TSM Jablonné v Podještědí,
Liberecká 138, 471 25 Jablonné v Podještědí
Jiřina Votřelová,
tel: 487 762 303, [email protected]
Městský úřad, Jana Cymbálová,
2.P budovy MěÚ, č. dveří 302,
tel: 487 829 973, [email protected]
Úřední hodiny MěÚ:
pondělí a středa 7:00 – 11:30 a 12:30 - 17 hod.
Úřední hodiny TSM
pondělí a středa 7:00 – 11:00
a 12:00 – 15:45 hod.
(Ostatní dny po dohodě)
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBCI LVOVÁ
V loňském roce, který byl velmi ovlivněn extrémním suchem, došlo zejména v obci Lvová k výraznému úbytku vody ve stávajících
domovních studních u jednotlivých rodinných domů a chalup. Na základě dotazů a
žádostí vlastníků nemovitostí, ve věci zajištění
hromadného zásobování vodou nemovitostí v části obce Lvová, provedl stavební úřad
MěÚ Jablonné v Podještědí anketu, ve věci
zjištění potencionálních zájemců o připojení
ke zdroji hromadného zásobování pitnou vodou (obcí Lvová prochází vodovodní přivaděč
Lvová Jítrava) a po jejím zpracování, požádalo
Město Jablonné v Podještědí Severočeskou
vodárenskou společnost a.s., o spolupráci ve
věci zajištění zpracování studie řešení vodovodního řadu v obci Lvová.
studii „Jablonné v Podještědí, Lvová - zásobování vodou“, která řeší návrh vodovodního
řadu v obci. Tento dokument je podkladem
pro zpracování dalšího stupně projektové
dokumentace a jednání ve věci zajištění příslušných správních rozhodnutí pro umístění
a následnou realizaci stavby, avšak za předpokladu zajištění dotačních prostředků nebo
zařazení stavby do seznamu staveb realizovaných SVS a.s. Předběžná hodnota stavby
značně převyšuje finanční možnosti Města
Jablonné v Podještědí.
Po projednání se zástupci Severočeské vodárenské společnosti a.s., zpracoval útvar rozvoje Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
Marcela Žitná
odbor stavební úřad MěÚ
Jablonné v Podještědí
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNIČÍHO PROVOZU V ULICI ZÁMECKÁ
V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ
Z důvodu rekonstrukce silnice č. III/27019, kterou zajišťuje Krajská správa silnic Libereckého kraje, bude v termínu od 15.8.2016 do
30.10.2016, úplná uzavírka silničního provozu v ulici Zámecká v Jablonném v Podještědí a budou vyznačeny objízdné trasy pro osobní
auta od křižovatky ulic Lidická a Cvikovská, náměstí Míru, dále ulicemi Zdislavy z Lemberka, Liberecká a Lužická, pro autobusy ulicemi
Komenského, Švermova, Zdislavy z Lemberka, přes náměstí Míru, na křižovatku ulic Lidická a Cvikovská. Mapy s objízdnými trasami včetně
i pro nákladní dopravu jsou k dispozici na webu Města Jablonné v Podještědí, www.jablonnevp.cz.
Marcela Hamplová
odbor stavební úřad
POTOKY NEJSOU ODPADNÍ STOKY
Upozorňujeme občany, kteří bydlí v okolí
vodních toků, že není vhodné do nich vhazovat posečenou trávu, plevel ani různé
předměty, které již v zahradách dosloužily
nebo překáží (PET lahve, kusy dřeva, zbytky
stavební suti, popel, igelitové sáčky apod.)
Všechny tyto předměty se mohou zachytit na
ohnutých nebo zlomených větvích nebo na
vodních rostlinách, vytvoří překážku, o kterou
se potom zachycuje i splavené bahno a vzni-
kají náplavy, které snižují průtok na minimum.
Rovněž není vhodné vylévat do vodních toků
odpadní vody s obsahy saponátu, někdy i
ropných produktů. Potoky potom zapáchají
a mohlo by dojít k úhynu ryb. Dále upozorňujeme občany, aby podél vodních toků neukládali posečenou trávu ani jiný odplavitelný
materiál. Posečenou trávu mohou odvézt na
sběrný dvůr.
Sběrný dvůr otevřen:
Út 12,00 - 17,00 hod.
Čt 12,00 - 17,00 hod.
So 7,00 - 12,00 hod.
Případné dotazy zodpoví p.Daniel Samko,
který obsluhuje sběrný dvůr - tel. číslo
724 578 720.
Věra Stryalová
ekolog MěÚ
INFORMACE PRO OBČANY
Oznamujeme občanům, že na sběrný dvůr v Jablonném v Podještědí byl umístěn kontejner na tetrapaky.
ekolog MěÚ
www.jablonnevp.cz | 07
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali
k recyklaci 131 televizí,
46 monitorů a 602,00 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí,
počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 131 televizí,
46 monitorů a 602,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 41,62 MWh elektřiny, 1
555,89 litrů ropy, 194,58 m3 vody a 2,03 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 9,93 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 37,69 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
08 | www.jablonnevp.cz
Studie LCA posuzuje systém zpětného odbě-
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
ru CRT televizorů, počítačových monitorů a
vody a produkce odpadu. Konečná bilance
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jed-
dopravu a zpracování až do okamžiku finál-
noznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
ní recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
ekolog MěÚ
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V rámci zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku na území
města Jablonné v Podještědí, včetně přilehlých obcí,
zasahovala Městská policie
Jablonné v Podještědí mimo
jiné v měsíci ČERVEN 2016 v následujících
případech:
• Hlídka MP přijala oznámení od zaměstnance Severočeských vodovodů a kanalizací, že
se v blízkosti vodního zdroje nacházejí zbytky
uhynulého zvířete v hospodářském chovu.
Strážníci provedli nezbytná opatření k odstranění částí uhynulého zvířete.
• Na pozemní komunikaci v katastrálním
území města Jablonné v Podještědí došlo ke
sražení vysoké zvěře. Vzhledem k tomu, že
mohla být ohrožena bezpečnost a plynulost
silničního provozu provedli strážníci MP nezbytné úkony k odstranění usmrceného zvířete. Následně hlídka MP usměrňovala provoz
na dotčené pozemní komunikaci až do vyřešení celé události.
• Strážníci přijali oznámení o volně pobíhajícím pejskovi na pozemní komunikaci v katastrálním území města Jablonné v Podještědí.
Vzhledem k tomu, že pes nebyl „očipován“ čili
nebylo možno vypátrat vlastníka zvířete, byl
pejsek převezen do útulku pro opuštěné psy.
• Hlídka MP přijala oznámení od osoby, která
strážníkům uvedla, že před provozovnou v
katastrální území města došlo k vzájemnému verbálnímu napadání ze strany několika
osob. Hlídka MP ustanovila na místě všechny
přítomné osoby a v současné době provádí
úkony ke zjištění skutečného stavu věci.
• Strážníci přijali oznámení od poškozeného,
který hlídce MP uvedl, že byl verbálně napaden sousedem. Důvodem verbálního napadení je údajné neslušné chování oznamovatele vůči podezřelému. V současné době
provádí hlídka MP úkony ke zjištění skutečného stavu věci.
• Hlídka MP přijala oznámení o volně pobíhajícím pejskovi v přilehlé obci. Strážníci ho
odchytili a následně vypátrali majitele zvířete,
který si pejska po poučení od hlídky MP převzal. Majitel pejska byl poučen, že je povinen
zabezpečit zvíře v zájmovém chovu proti úniku jinak se může dopouštět přestupkového
jednání na úseku zákona na ochranu zvířat
proti týrání.
• Strážníci přijali oznámení o údajném neoprávněném kácení lesních dřevin v lesním
prostoru přilehlé obce Heřmanice. Hlídka
MP ustanovila na místě události všechny přítomné osoby a spolehlivě zjistila, že se jedná
o zaměstnance Českých lesů, kteří na místě
prováděli manipulaci s pokáceným dřevem.
• V rámci zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku zaregistrovala hlídka MP
překážku na pozemní komunikaci v katastrálním území města Jablonné v Podještědí.
Strážníci místo události označili a vyrozuměli
odpovědnou osobu, která neodkladně provedla úkony k obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
• Hlídka MP přijala oznámení o znečišťování
veřejného prostranství v blízkosti vodního
zdroje. Strážníci na místě ustanovili osobu,
která pod vlivem alkoholu nekontrolovala
svoje chování. Hlídka MP uložila přestupci na
místě blokovou pokutu za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.
• Hlídka policie ČR požádala strážníky o pomoc v souvislosti s vysoce agresivním jednáním ze strany konkrétní osoby vůči poškozené osobě, která je ve vztahu k podezřelému
osobou blízkou. Hlídky na místě provedly potřebné zákroky a úkony. Věc v současné době
šetří policie ČR.
• Strážníci přijali oznámení o bezvládně ležící osobě v blízkosti pozemní komunikace
v katastrálním území města Jablonné v Podještědí. Na místě události se nacházel starší
muž, který se po pádu na vozovku zranil a v
důsledku zranění krvácel. Hlídka MP přivolala
na místo události RZS, která převezla muže k
dalšímu vyšetření.
• V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu zaregistrovala hlídka
MP řidiče motorového vozidla, který se dopustil několika přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. Během projednávání přestupku pojala hlídka MP podezření, že řidič řídí motorové vozidlo pod vlivem
alkoholu. Řidič motorového vozidla se podrobil vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu
řidiče, které bylo pozitivní. Věc bude projednávat příslušný správní orgán.
• Strážníci přijali oznámení o poškození veřejně prospěšného zařízení a zároveň oznámení o poškození cizí věci. Hlídce MP se podařilo vypátrat podezřelé osoby. Věc je nadále
v řešení MP.
• Hlídka MP přijala oznámení, že se na pozemní komunikaci pohybuje muž na jízdním
kole, který je pravděpodobně zjevně pod
vlivem alkoholu. Strážníci podrobili řidiče nemotorového vozidlo orientačnímu vyšetření
na přítomnost alkoholu v dechu řidiče, které
bylo pozitivní. Věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu. Správní orgán může
podezřelému řidiči nemotorového vozidla
uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
V měsíci ČERVEN 2016 odhalili strážníci MP
celkem 28 přestupků, zejména proti „silničnímu zákonu“, majetku, zákonu na ochranu
zvířat proti týrání, „tabákovému zákonu“, občanskému soužití, veřejnému pořádku, ochra-
ně před alkoholismem a jinými toxikomániemi a pořádku ve státní správě a samosprávě.
Výše uvedená četnost odhalených přestupků
nezahrnuje přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, kterých odhalí strážníci několikanásobně více než je
tomu u shora uvedených přestupků. V měsíci
ČERVEN 2016 uložila MP Jablonné v Podještědí blokové pokuty ve výši 15 000 Kč.
Za MP Mgr. Kršňák
Pro volání městské policie lze od
měsíce března použít tel. č. 156,
z něho budete přesměrování
na službu konajícího strážníka:
Mgr. Bc. Kršňák Slavomír
tel. 606 829 117
Kalus Petr
tel. 606 829 118
Morc Pavel
tel. 606 832 419
Vydra Michal
tel. 602 369 511
Jedná se o službu pro občany,
kterou je možné oznámit protiprávní
jednání.
VELKÉ
PODĚKOVÁNÍ
Dne 27. června jsem v dopoledních
hodinách ztratila důležité dokumenty a
doklady s peněženkou.
Ráda bych touto cestou moc poděkovala
„panu neznámému“ za jejich nalezení a
odevzdání strážníkům městské policie,
a to panu P. Morcovi a panu Mgr. Bc. S.
Kršňákovi, kterým tímto také moc děkuji,
za pohotový přístup
a navrácení mnou ztracených věcí dřív,
než jsem ztrátu zaregistrovala.
Díky Vám jsem byla ušetřena velkých
komplikací, které by mi ztrátou dokumentů nastaly.
Ještě jednou Vám moc děkuji
T. Kozlíková
www.jablonnevp.cz | 09
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
95 let knihovny v Jablonném v Podještědí
1921 - 2016
tel.
te
el. 487 829
9 972 / e
e-mail:
mail: [email protected]
www.knihovnajablonnevp.webk.cz
Výpůjční hodiny v srpnu:
Pondělí
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Úterý
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Středa
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
ZAVŘENO
1. a 3.8. bude otevřeno pouze do 16.00.
Kontakt:
www.knihovnajablonnevp.webk.cz
e-mail: [email protected],
telefon 487 829 972.
Na viděnou v knihovně. Dana Zpěváková
ČERVENEC V KNIHOVNĚ
Přes léto probíhají tzv. „čtvrtky pro děti“.
Byla již pexesiáda, čtení Chechtavých pohádek (od Zuzany Pospíšilové) a malování
na kameny. Na srpen zbývají volné čtvrtky
18. a 25.8., ale předem se přijďte informovat, zda-li program bude.
Přiložené fotografie jsou ze čtení Chechtavých pohádek a z malování na kameny.
CESTOVATELŮM:
Byli jste letos na pěkné nebo zvláštní dovolené, máte spousty fotek a chtěli byste se o
své zážitky a fotografie podělit s ostatními?
V knihovně ve 2. patře máme místnost pro
komorní počet lidí, promítací plátno, notebook a dataprojektor a lze zde vaši malou
10 | www.jablonnevp.cz
cestovatelskou přednášku uskutečnit. Podělte se o krásy světa a netradiční prožitky.
O datumu konaných besed budete včas
informováni. Pro dohodnutí termínu se
přijďte domluvit do knihovny.
Co už máme přislíbeno je beseda
o třítýdenním pobytu v Austrálii.
Je na co se těšit!
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
MINIPŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA
Humoru není nikdy dost, proto kolikrát opakujeme stejný vtip, abychom se pobavili. Také
si myslím, že trochu legrace z liturgie nikoho
nezabije.
KDO CHCE MOC ...
První den stvořil Pán Bůh krávu a řekl jí: „Budeš
muset chodit na pole a po celý den budeš v
úmorném vedru pracovat, mít mladé a dávat
navíc mléko člověku. Dám ti na to 60 let života.“ Kráva odpověděla: „Takový život je moc
dlouhý. Nech mě žít jen dvacet let, zbývajících čtyřicet ti vrátím.“
Druhý den stvořil Pán Bůh opici a řekl jí: „Bav
člověka, dělej hloupé věci, a donuť lidi se
smát. Máš na to dvacet let života.“ Opice byla
proti: „Dvacet let mám ze sebe dělat lidem
blázna? Ani náhodou. Dej mi deset let a zbývajících deset ti vrátím.“
A Bůh opět souhlasil.
Třetí den stvořil Pán Bůh psa a řekl mu: „Budeš
celý den sedět u dveří svého pána, hlídat jeho
majetek a štěkat na každého, kdo jde kolem.
Dám ti na to dvacet let života.“ Pes odvětil:
„Štěkat na každého dvacet let, to je moc těžký úděl. Dej mi jen deset let. Opice ti deset let
vrátila, já ti je vrátím také.“
Čtvrtý den stvořil Pán Bůh člověka a řekl: „Spi,
jez, hraj si, miluj a užívej si života. Nedělej nic,
jen se bav. Dám ti na to dvacet let života.“ Člo-
věk vykřikl: „Cože, jen dvacet let? Ne, ne, ne
to nejde. Podívej se pane Bože, uděláme to
takhle: „Kráva ti vrátila čtyřicet let, opice deset
let a pes taky deset. S mými dvaceti to dělá
osmdesát let, souhlasíš?“
A Bůh samozřejmě zase souhlasil. A od té
doby člověk prvních dvacet let spí, jí, miluje,
hraje si a užívá si života a o nic se nestará. Dalších čtyřicet let dře jako vůl, aby uživil svou
rodinu. Potom deset let dělá ze sebe šaška
pro pobavení svých vnoučat. Posledních deset let je to starý mrzout, který štěká po všech
lidech okolo.
slyšel a zapsal: Ladislav Nemergut
Ladislav Nemergut
ČESKOLIPSKO – POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
V OBORU ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ (SPS)
ROZPIS – SRPEN 2016
ORDINAČNÍ HODINY
soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
sobota
6.8.
MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067
sobota
20.8.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
neděle
7.8.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
neděle
21.8.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
sobota
13.8.
Kondito s.r.o.,
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
sobota
27.8.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131
neděle
14.8.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
neděle
28.8.
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec
tel. 485 102 379
www.jablonnevp.cz | 11
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Školní rok jsme uzavřeli s 380 žáky. Dá se říci,
že pro děti to byl rok úspěšný, vzhledem k
tomu, že polovina měla na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním“. Na prvním stupni to
bylo 155 žáků a na stupni druhém 38 žáků
a nejsou po poměrně dlouhé době žádné
opravné zkoušky na konci prázdnin. V polovině května nám odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. Ludmila Jeníková a
do konce školního roku její úvazek přebrala
paní učitelka Mgr. Marie Bekrová, které bych
rád vyjádřil poděkování za to, že i když je již
v důchodu, byla ochotná nám vypomoci. Od
1. září nastoupí za paní Jeníkovou pan učitel PhDr. Vlastislav Kotek z Liberce. Na konci
května podala žádost o rozvázání pracovního
poměru paní učitelka Mgr. Irena Fleglová a na
její místo přijde od září paní učitelka Mgr. Ivana Kotková - Šubrtová. Paní učitelce Fleglové
bych rád poděkoval za práci, kterou v uplynulých letech odvedla na naší škole a zároveň
jí přeji hodně spokojenosti a úspěchů na novém pracovišti. K závěru roku patří na všech
školských zařízeních závěrečné akademie,
kterými se žáci loučí se svými učiteli. V úterý
21. června proběhla ve společenském centru akademie třídy 5.B, která se loučila se svou
třídní učitelkou Mgr. Lenkou Novákovou a
následující den se obdobně rozloučili žáci 5.A
s paní učitelkou Mgr. Gabrielou Maňasovou.
Vyvrcholením pak byla akademie vycházejících žáků, která proběhla v úterý 28. června
opět ve společenském centru za hojné účasti
veřejnosti. Za přípravu a zdárný průběh jistě
zaslouží poděkování třídní učitelky Mgr. Pavlína Perglová a Mgr. Ivana Ježková.
Ve středu 29. června jsme v obřadní síni MěÚ
předali závěrečná vysvědčení vycházejícím
žákům a také žákům odcházejícím z pátých
tříd na víceletá gymnázia. Tady si jistě zaslouží
poděkování pracovnice SPOZu, které nejen
celý obřad připravují, ale také zajišťují dárky
pro žáky a starají se o důstojný průběh celé
této slavnosti.
Ihned po skončení školního roku se ve škole
začalo s opravami. Ve všech třídách na dru-
Vycházející žáci 9.A
Doležalová Stanislava SUPŠ sklářská Kamenický Šenov, užitá malba
Doubek David
SŠ strojní a stavební Liberec, elektromechanik
Ehm Jiří
SŠ a MŠ Liberec, opravář motorových vozidel
Chodur Ondřej
VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, bezpečnostně práv.
Knížek Tomáš
SŠ a MŠ Liberec, opravář motorových vozidel
Kovačová Adéla
SPŠ textilní Liberec, oděvnictví
Mach Matěj
SŠ stroj. stav. a dopr. Liberec, mechanik seřizovač
Maňas Daniel
SŠ gastr. a služeb Liberec, hotelnictví
Perglová Pavlína
Gymnázium F.X.Šaldy Liberec
Štáfková Kateřina
OA a Jazyková škola Liberec, veřejnospr. činnost
Paseka Jiří
SOU nábytkářské a SOŠ Liberec, truhlář
Vaňková Nikola
SŠ gastr. a služeb Liberec, kuchař-číšník
Slabyhoudek Matěj
SOU Loukov, opravář zemědělských strojů
Fridrichová Monika
Gymnázium Dr.Randy Jablonec nad Nisou
Vašátko Filip
SŠ hospod. a lesnická Frýdlant, agropodnikání
Veselá Sabina
SZŠ a VOŠ zdravot. Liberec, zdravotní asistent
Doležalová Veronika
SŠ gastron. a služeb Liberec, kuchař-číšník
Palátová Martina
SŠ gastron.a služeb Liberec, kuchař-číšník
Vycházející žáci 9.B
Farkaš Marek
SŠ a MŠ Liberec, opravář motorových vozidel
Kubíček Jan
SPŠ Česká Lípa, technické lyceum
Nidecký Petr
VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, informační tech.
Pastorek Michal
SŠ stroj. stav a dopr. Liberec, nástrojař
Pokorná Michaela
G a SOŠ ped. Liberec, pedagogické lyceum
Roh Dominik
SŠ stroj. stav. a dopr. Liberec, nástrojař
Schmidtová Zuzana
OA Česká Lípa, počítačové systémy
Slaboň Jiří
SŠ a MŠ Liberec, elektrikář – silnoproud
Slanina Zdeněk
SOŠ a SOU Česká Lípa, mechanik elektrotechnik
Szōllōsi Patrik
SOŠ a SOU Česká Lípa, zemědělec –farmář
Šimková Aneta
Ga SOŠ pedag. Liberec, přeškolní a mimošk. ped.
Štefanová Natálie
OA Česká Lípa, ekonomické lyceum
Urbanová Sabina
SZŠ a VOŠ zdr. Liberec, zdravotnický asistent
Zabilanská Petra
SZŠ a VOŠ zdr. Liberec, ošetřovatel
Zdobinská Simona
VOŠ sklář. A SŠ Nový Bor, tvorba uměl. skla
Zelený Tomáš
SŠ stroj. stav. a dopr. Liberec, instalatér
Zetocha Václav
SOŠ a SOU Česká Lípa, elktrikář-silnoproud
Žďánský Jan
SPŠ SE a VOŠ Liberec, počítačové systémy
Kořínková Anežka
SZŠ a VOŠ zdr. Liberec, zdravotnický asistent
Žáci odcházející na víceletá gymnázia
Waldhauser Štěpán
Gymnázium F.X.Šaldy Liberec
Žantová Eliška
Gymnázium Mimoň
12 | www.jablonnevp.cz
hém patře pan školník bude brousit parkety,
které se budou také nově lakovat. Nastoupili
malíři, kteří podle požadavků jednotlivých
třídních učitelů a vychovatelek ze školní družiny vymalují třídy a prostory sociálních zařízení. Poté v průběhu srpna budou tyto třídy
zařízeny novým nábytkem. Instalatéři vyměňují odpady z WC od druhého patra až do
přízemí a také v kotelně budou nutné opravy. Do dvou dalších tříd budou v průběhu
prázdnin nainstalovány interaktivní tabule a z
počítačové učebny pro 1.stupeň musíme vybudovat novou třídu, vzhledem k tomu, že od
září nastoupí tolik dětí, že se již do stávajících
tříd nevejdou. Asi největší prázdninovou akcí
je generální oprava a nový nástřik na umělý
povrch ve sportovním areálu, který je po 10
letech užívání již značně opotřebovaný. Zde
bych rád vyjádřil dík vedení města a zastupitelstvu, které z rozpočtu města uvolnilo milion korun na tuto opravu.
Věřím, že do zahájení nového školního roku
se vše v pohodě stihne a škola bude připravena. Přeji všem žákům a zaměstnancům školy
hezký zbytek prázdnin.
Mgr. Jindřich Dráb
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
INFORMACE ZE ZŠP A ZŠS
OCHUTNÁVKA
POTÁPĚNÍ
Ve školní družině probíhal celoroční program
s možností získání žetonků do kasičky vyrobené k tomuto účelu. Kdo z žáků lépe plnil
úkoly, nastřádal si více žetonků a mohl si „nakoupit“ ve speciálním bazárku. V posledním
školním týdnu ho pro žáky připravila paní vychovatelka Eva Pazderová. Vybrané drobnosti
dokázaly u mladších, ale i u těch starších žáků
vyvolat velkou radost.
V úterý 28. 6. 2016 se žákyně Nikola Bilá a
Jana Petříková vydaly s p. učitelkou Janou
Choděrovou do libereckého bazénu. Čekala
je tam „ochutnávka potápění“ v nejhlubší potápěčské věži v ČR (hloubka 8,5 m). Zajímavý
zážitek žákyním zprostředkoval instruktor potápění p. Jaroslav Kočárek - firma Snakesub,
s.r.o.
PŘEDÁVÁNÍ
VYSVĚDČENÍ NA MÚ
BAZÁREK VE
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Stalo se již tradicí, že vycházející žáci dostávají
své poslední vysvědčení ze základní školy na
městském úřadu. Stejně tomu bylo i v letošním školním roce. Žáci Adéla Hildebrandová,
Adéla Begalová a Vlastimil Jirků se dne 29. 6.
2016 dopoledne dostavili se svými rodiči do
obřadní síně, kde na ně čekal pan starosta Jiří
Rýdl a členky SPOZu Mgr. Eva Drábová, Ludmila Opltová a Hana Ryšková. Ti vycházejícím
žákům připravili opravdu důstojné zakončení
školní docházky a tímto jim za to velmi děkujeme.
Ing. Lichtenberkové ke zpracování metodiky
pro výuku finanční gramotnosti na základních školách praktických.
Mgr. Hana Balážová
V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
SE BUBNOVALO
Do dětského domova nás přijel navštívit známý český facilitátor Petr Šušor. Jeho hlavním
úkolem bylo vybudování dobré atmosféry
mezi dětmi. Děti pod jeho vedením byly
schopny se svobodně hudebně vyjádřit a
za pomoci různých technik vytvořily úžasně
znějící a navzájem ladící hudební těleso. Děti
seděly v kruhu a hrály na různé druhy nástrojů, jako jsou bubny a chřestítka. Do muzicírování se zapojily i paní vychovatelky. Na
závěr dětského dne jsme si všichni zamlsali.
Vynikající zmrzlinu nám přivezla do dětského
domova z místní cukrárny na náměstí paní
Hana Pešková. Tak jsme společně udělali sladkou zmrzlinovou tečku za hudebním dnem v
dětském domově.
WORKSHOP
PRO PEDAGOGY
Poslední školní den v naší škole neskončil
předáním vysvědčení žákům. Po jejich odchodu ze školy zasedli do lavic pedagogové a
začali se vzdělávat. Pod vedením Ing. Kateřiny
Lichtenberkové, která k nám přijela z Prahy již
podruhé, proběhl workshop v oblasti finanční gramotnosti. Pedagogové si nejdříve prací
ve skupinách ověřili své znalosti tématu, poté
získali náměty pro výuku a v závěru se rozproudila diskuze o tom, jakým způsobem a
jaké učivo zařadit do jednotlivých ročníků na
1. a 2. stupni základní školy praktické. Podněty pedagogů byly zaznamenávány a poslouží
Napsala:
M. Valentová
www.jablonnevp.cz | 13
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
ČAS NESKUTEČNĚ UBÍHÁ
a než se nadějeme, je tu nový šk. rok. Dříve
než začne, vrátím se k uplynulému šk. roku
a za všechny děti 3. A chci poděkovat všem
rodičům a prarodičům, s jejichž pomocí (ať
ve formě materiální, finanční, investováním
svého volného času, nápadům, pomoci s
organizací……) se uskutečnilo mnoha akcí,
které šk. rok žákům zpestřily. Za všechny bych
chtěla jmenovat např. „Vánoční dílnu s rodiči“, kdy jsme se se zde vyrobenými dárečky,
ale i s výrobky věnovanými rodiči zúčastnili
1. ročníku vánočního jarmarku v našem městě a z výtěžku si zakoupili knihy a hry k výuce. Opět jsme navštívili několik divadelních
představení – letos se seznámili s prostředím
Malého i Velkého Šaldova divadla a také navštívili své první (a mnozí možná i poslední)
baletní představení připravené pro žáky „Sen
noci svatojánské“. Byla jsem velice mile překvapena pozorností, se kterou balet žáci sle-
dovali a také s jejich následnou rekapitulací
děje vlastními slovy. K MDD se vydařila akce
v areálu místního koupaliště, kterou připravil pan PaedDr. Pavel Landa - orientační běh
pod názvem „Malý Spartan“, kterou jsme si
přejmenovali na „Dědečku, děkujeme“. Od
začátku do konce byla celá akce perfektně
připravena a zcela v režii p. Landy. Trasa závodu barevně vyznačena, asistentky – děvčata
9. ročníků, kterým patří poděkování za pomoc s organizací, byla rozestoupena od startu do cíle a tím ještě více jistila zdárný průběh
všech výkonnostních soutěží - běhu po rovném i nerovném terénu, v písku i v blátě, šplhu po svahu i po laně, ručkování, klouzání….
Po skončení závodu byl zapálen táborák, děti
si opekly vuřty, občerstvily se a nedočkavě čekaly na vyhodnocení. Všichni si podle
svého dosaženého pořadí vybírali odměny
z krásných cen, které zajistil také p. Landa -
sportovní batohy na kola zn. AUTHOR, malé i
velké pumpičky, lahve na kola, bezpečnostní
vesty a pásky, nářadí na kola, píšťalky…. Do
té doby měl p.Landa v naší třídě jen dvě své
vnučky Aničku a Vendulku, ale protože dovolil dětem oslovovat ho „dědo“ (proto pojmenování akce „Dědečku, děkujeme“) – přibylo
mu dalších 17 vnuček a vnoučků, kteří se již
těší na dalšího „Spartana“, nové zkušenosti a
zážitky. Závěr šk. roku se nesl opět v duchu
zhodnocení a vyhodnocení soutěží, účasti na
akcích… a tečkou za malou oslavou se vším
šudy bylo „Dětské tetování“ žáků (samozřejmě se souhlasem rodičů ) a zcela v režii
p. Štichy. Přeji všem dětem i rodičům krásný
zbytek prázdnin a ještě jednou za žáky 3 .A
moc děkuji.
Mgr. Lemfeldová M.
WORKCAMP V MOKŘADECH JABLONNÉ
Ve druhé polovině července zavítala do Mokřadů Jablonné skupina mezinárodních dobrovolníků z Česka, Slovenska, Polska, Litvy,
Turecka, Itálie, Francie, Kolumbie a Mexika,
účastnících se projektu Teens in Green World,
zajišťovaného Čmelákem, organizací INEX-SDA a společností Johnson Controls.
Díky dlouholeté spolupráci s INEX-SDA může-
me každoročně pořádat workcampy, během
kterých se účastníci seznámí s našimi lokalitami, českou krajinou, lidmi a vzájemně se od
sebe mnohé naučíme.
Dobrovolníci našli zázemí v Autokempu
Jablonné v Podještědí, v mokřadech odvedli spoustu práce a seznámili se i s nejbližším
okolím.
Mezinárodní spolupráce a seznámení se s krajinnou odlišností je velikým přínosem.
Další workcamp nás čeká také v srpnu!
Chcete-li se potkat s lidmi z různých zemí,
popovídat si s nimi nebo se od nich něco dozvědět, napište na [email protected]
SPOLEČNOST PŘÁTEL HISTORIE MĚSTA JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ
Připravuje na sobotu 17. září 2016 autobusový zájezd do Kuřívod a Bělé pod Bezdězem.
V Kuřívodech si připomeneme srážku z roku
1866 a projdeme se po historických památkách v obci: kostel sv. Havla a tvrz. V Bělé pod
Bezdězem si prohlédneme město a navštívíme
městské muzeum umístěné v prostorách ba-
rokního zámku, individuálně lze navštívit muzeum betlémů.
Podrobnější informace budou v srpnu umístěny na webových stránkách Společnosti. Zájemci, hlaste se na [email protected]
u Jaroslava Slabého ml. nebo Lenky Novákové.
Pravidelná schůzka Společnosti se uskuteč-
ní v pondělí 12. září od 17 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Jablonné v Podještědí. Přivítáme mezi námi pana Egona Wienera, který nás
seznámí se svou knihou „Podivuhodná země
Sudety“.
za Společnost
Jaroslav Slabý
„PROHLÍDKY PO MĚSTĚ“
Od května do září v Jablonném v Podještědí probíhají asi hodinové
„Prohlídky po městě“ pro turisty s průvodcem.
Tyto komentované prohlídky se uskuteční vždy po předchozím objednání v infocentru (alespoň dva dny),
pro minimální počet 5-ti zájemců za jednotnou taxu 25,- Kč na osobu.
Sraz účastníků před infocentrem.
Přihlášení je možné na tel.: 487 829 972 nebo na email: [email protected]
14 | www.jablonnevp.cz
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
KDYŽ KRONIKA VYPRÁVÍ
Stalo se před dvaceti lety v srpnu 1996
RADA MĚSTA
 6. srpna projednala a s okamžitou
platností ukončila pracovní poměr
s Petrem Fridrichem, bývalým členem
městské policie za hrubé porušení
pracovní kázně.
 27. srpna provedla kontrolu vedení
městské kroniky. Do nové knihy byl
zapsán rok 1994, rok 1995 prošel letopiseckou komisí a byl připraven
k přepsání do kroniky.
 vyslovilo zánik členství v městském
zastupitelstvu pro Daniela Svobodu
(DEU) pro změnu trvalého bydliště.
 ve znění zákona 367/90 Sb. prohlásilo
Ivetu Šubrtovou (DEU) členem městského zastupitelstva.
uspořádal kytarový recitál a barokní
hudby kytarista Karel Rayman. Koncert
se konal díky finanční podpoře firmy
Elišky Raymanové, módní atelier ANT
Praha.
 v rámci povýšení chrámu sv. Vavřince
a sv. Zdislavy na baziliku minor navštívil
vatikánský vyslanec v doprovodu provinciála řádu P. Dominika Duky, exprovinciála P. Ambrože Svatoše OP, poslance za KDU-ČSL Pavla Tolnera, zástupců
okresu a města zámek Lemberk, kde si
prohlédli místa, kde žila sv. Zdislava,
i expozici s vystaveným originálem
Kanonizačního dekretu sv. Zdislavy
a sv. Jana Sarkandra, jímž byli zapsáni
mezi svaté.
BAZILIKA MINOR
 10. srpna přijal starosta města Jan Kvapil
vysoké církevní hodnostáře v čele
s papežským nunciem Giovanim
Coppou, litoměřickým biskupem Mons.
Josefem Kouklem a představitele okresního úřadu.
 téhož dne během dopoledne vyšel
z dominikánského kláštera početný
průvod řeholníků, kněží, biskupů a za
zvuků fanfár papežský nuncius Giovani
Coppa, který poté v chrámu přivítal
děkana kardinálského sboru a prefekta
kongregace pro biskupy Bernardina Gantina z Říma, poté přečetl v latině
i češtině papežskou listinu, jíž byl chrám
sv. Vavřince a sv. Zdislavy povýšen na
baziliku minor.
 již v týdnu před slavností byla zasazena
nad vchodem do baziliky deska
z růžového mramoru, na níž je latinsky
přejmenování označeno
TLUSTEC
 28. srpna pokračoval další z 8 odstřelů
roku 1996. Nadace Lemberk pozvala
účastníky mezinárodního sochařského
sympozia na prožití odstřelu na Tlustci
ke kapličce ve Velkém Valtinově.
ZÁMEK LEMBERK
 10. srpna v nárožním salonku zámku se
uskutečnil recitál kytaristy Miloslava
Klause
 24. srpna ve stejném salonku zámku
SYMPOZIUM
 7. mezinárodní sochařské sympozium
Lemberk 96 se uskutečnilo v prostorách
zahrady
Bredovského
letohrádku
organizované Nadací Lemberk pod
názvem „Literatura a krajina“.
SOKOL HEŘMANICE
 tělovýchovná jednota slavila v tomto
roce 50 let od svého založení. Oslavy
byly mimořádnou událostí nejen pro
členy „Sokola“, ale celé obce. Dne
3. srpna byl pozván k vzájemnému
utkání tým fotbalových internacionálů
Slavie Praha. Na soupeře zvučných jmen
se přišlo podívat mnoho sportovních
diváků ze širokého okolí.
 pro všechny přítomné byla připravena
bohatá tombola, první a druhou cenou
byl týdenní pobyt pro dvě osoby
v chatové osadě v Heřmanicích.
AUTOKLUB
 již po třinácté uspořádali členové
autoklubu 17. srpna ve Valdovské rokli
mistrovství ČR ve třídách do 1600cm³,
do 3500cm³ a Junior buggy s obsahem
800cm³.
 závod se zdařil, ale ke zvolání „ať žije
příští ročník!“ chybělo vyřešení majetkoprávních problémů s pozemky závodiště. Pozemky byly totiž v rámci restituce vráceny potomkům bývalých majitelů, kteří za pronájem požadovali nepřijatelné požadavky.
 od roku 1973 bylo uspořádáno 11 motokrosů a 13 autokrosů, Valdovská
rokle se v České republice stala známým
pojmem. Dnes víme, že v roce 1996 se
jel opravdu poslední závod.
TTC PRECIOSA
 od 5. srpna proběhlo v tělocvičnách
základní školy 3. krajské čtrnáctidenní
soustředění talentované mládeže ve
stolním tenisu. Hlavní náplní byl trénink
a soutěže, účastníci absolvovali i výlet
do Sloupu v Čechách.
MOR KRÁLÍKŮ
 v srpnu se vyskytl v okolí města mor
králíků. Ohniska nákazy byly v Markvarti
cích a Heřmanicích, kde došlo u 15
chovatelů k likvidaci celých chovů.
kronikářka
města
www.jablonnevp.cz | 15
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
SPORT
Mariáš 26.6.2016
Dobrý den zde jsou výsledky turnaje v 3 voleném mariáši sehraném
dnes v Hostinci u Koláče.
1. Milan Kočan (Česká Lípa)
2. František Kouři l(Česká Lípa)
3. Miroslav Škaloud (Lomnice nad Popelkou)
4. Antonín Vokoun (Bělá pod Bezdězem)
5. Josef Erben (Kamenický Šenov)
6. Jiřina Hudrlíková (Česká Lípa)
7. Václav Severín (Liberec)
8. Vladimír Skuček (Filipov)
9. Libuše Procházková (Liberec)
10. František Hrnčíř (Rumburk)
11. František Kolomazník (Kvítkov)
12. Jaroslav Pokorný (Cvikov)
13. Milan Chovanec (Jablonné v Podještědí)
14. Pavel Huml (Šluknov)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ladislav Štrobl (Litoměřice)
Rudolf Janko (Cvikov)
Jaroslav Dolana (Liberec)
Luděk Hudrlík (Česká Lípa)
Zdeněk Texl (Turnov)
Robert Russ (Ustí nad Labem)
Bohumil Svoboda (Rumburk)
Vratislav Brožek (Litoměřice)
Václav Souček (Turnov)
Miroslav Klouček (Malá Skála)
Václav Brendl (Liberec)
Zdeněk Smitka (Markvartice)
Pořadatel děkuje hráčům za účast a pivovaru Vratislavice nad Nisou
za podporu, (další turnaje 4.9.,16.10 a 11.12 vždy neděle).
Tomáš Štěpán
15. Krajské sportovní hry zdravotně postižených
Sportovní hry se uskutečnily
ve dnech 2.-3. července 2016
v areálu Poslův mlýn v Doksech.
Záštitu převzali:
Romana Žatecká – starostka z České Lípy
Ing. Karel Kapoun – předseda ČSSD
městská policie Česká Lípa
Jiří Rýdl – starosta Jablonného v Podještědí
Pavel Pokorný – květinářství z Jablonného v Podještědí
Disciplíny:
trojboj (šipky, kroužky a granát), hod na kostky, hod talířem, hod oštěpem, hod sirkou, házení ponožkou do kbelíku, vrh koulí, kuželky, hod
válečkem, hod polenem, chůze na zvuk, jízda na mechanickém vozíku
- slalom, slalom s láhví.
Ze svazu invalidů se zúčastnili čtyři soutěžící:
1. Bittnerová Ludmila ml.
2. Bittnerová Ludmila st.
3. Jaklová Jaroslava
4. Řeháček Petr
Družstvo „smajlíků“ – umístění:
Bittnerová Ludmila ml.:
2. místo v hodu válečkem
3. místo v jízdě na mechanickém vozíku – slalom
Bittnerová Ludmila st.: 2. místo kuželky
Řeháček Petr: 3. místo – chůze na zvuk
3. místo – hod sirkou
Celkem se zúčastnilo 30 družstev. Naše družstvo „smajlíků“ se umístilo
na 18. místě. Děkujeme sponzorům: panu Pokornému, panu Rýdlovi
za pěkné ceny.
Za zdravotně postižené děkuje Ludmila Bittnerová ml.
Zpráva za oddíl kopané TJ Tatranu Jablonné v Podještědí
V soutěžním ročníku 2015-2016 bylo naše
mužstvo účastníkem libereckého okresního
přeboru. Celkově obsadilo 1. místo a vybojovalo postup do I. B třídy. Dalo si tak dárek
k oslavám 70 ti letého výročí založení oddílu
kopané, které v letošním roce slavíme.
Z 26 ti odehraných utkání bylo 18 vítězných,
4 prohrané a 4 skončily remízou. Vybojovali
jsme 58 bodů při aktivním skoré 75 : 35 brankám.
Nejvíce branek nastřílel Šimon Vít – 20, dále
Hetver J. – 18, Černý M – 13, Opršal J. – 6,
Olbrich P. -4, Kovalev M. – 3, Nešvera M. – 2,
Pavlas S. a Vejskrab T. po jedné. Jedno utkání
jsme vyhráli kontumačně 3 : 0. Hejnice se k
utkání nedostavily.
V rámci zimní přípravy se naše mužstvo zúčastnilo turnaje na umělé trávě v Heřmanicích. Obsadilo 2. místo se ziskem 11 ti bodů
16 | www.jablonnevp.cz
při skoré 20 : 11 brankám. Z 5 ti odehraných
utkání jsme 3x vyhráli a 2x remízovali. V posledním přípravném utkání v Hrádku nad
Nisou jsme prohráli s „B“ mužstvem 4 : 6. Tři
branky vstřelil Šimon Vít a jednu Olbrich P. Trenérem mužstva byl pan Kučerák Pavel, který
bude i nadále ve funkci trenéra pokračovat.
Před zahájením pozdimní části mistrovských
utkání dochází ke změnám v hráčském kádru.
Z Valtinova k nám přistupují hráči: Kovalev J.,
Zelený V., Závůrka J. a Opršal J. Z Dubnice Šimonové Vít a Vojtěch. Ze Žibřidic Olbrich P..
Naopak do Valtinova přestupují hráči: Nešvera
M., Veštšík O., Šimon M., Vosecký J. Do Rynoltic odchází Ptáček S. a do Arsenalu Česká Lípa
dorostenec Holub M..
Do nového soutěžního ročníku 2016-2017
jsme přihlásili „B“ mužstvo, které bude hrát III.
třídu libereckého okresu. Mladší dorost Tat-
ranu/MAHO byl v soutěžním ročníku 20152016 účastníkem I. A třídy libereckého kraje
a celkově skončil v tabulce na velmi pěkném
3 místě.
Za ml. Dorost nastupovali hráči: Slabyhoudek
M., Pal M., Sedlický O., Vomer V., Marček M.,
Čadek R., Korselt R., Svoboda J., Svoboda D.,
Ryšavý M., Švehla V., Mach M., Pluhař D., Chodur O. a na hostování z Rynoltic Svoboda J..
Trenérem je pan Ryšavý Pavel.
V novém soutěžním ročníku 2016-2017 bude
hrát starší dorost Tatranu/Maho liberecký krajský přebor. Pro naše příznivce uvádíme přehled mistr. utkání podzimní části hraných na
domácím hřišti v Jablonném v Podještědí.
 Neděle 28.8.2016
Hrádek n. Nisou od 10:00 hod.
 Neděle 11.9.2016
Semily od 10:00 hod.
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Neděle 25.9.2016
Hejnice od 10:00 hod.
 Středa 28.9.2016
Frýdlant od 10:00 hod.
 Neděle 9.10.2016
Mimoň od 10:00 hod.
 Neděle 23.10.2016
Turnov od 10:00 hod.
 Neděle 6.11.2016
Arsenal Česká Lípa od 10:00 hod.
Závěrem patří poděkování všem hráčům za
odvedené výkony na hřišti, dále všem příznivcům, kteří utkání navštěvovali a hráče dokázali povzbuzovat.
Jménem oddílu kopané Tatranu přejeme
všem členům, hráčům a našim příznivcům
hezké prožití svých dovolených a zveme Vás
k návštěvě všech utkání v pozimní části hraných na domácím hřišti, kde bude vždy pro
Vás občerstvení.
Zpracoval
Chovanec Milan,
sekretář
ZLATO Z MISTROVSTVÍ ČR PRO KARATE JABLONNÉ
Tereza Kratochvílová úspěšně reprezentovala klub v rámci letošní sezóny 2015/16
a pečlivá tréninková příprava vyvrcholila
vítězstvím na MČR karate v Hradci Králové,
19.6.2016. Cesta letošní přípravou byla trnitá,
za to v samotném závodu postupovala Terka
dalšími koly hladce, z prvního místa.
Karate v našem městě pravidelně cvičíme
dvakrát týdně, věková struktura od dětského
věku po dospělé. V rámci tréninikového procesu se klub účastní několikrát za rok závodů
po celé ČR, pořádáme víkendové aktivity.
O výuku karate se stará trenér s profesionální
licencí.
V září proběhne nábor nových členů,
více na www.karatejablonne.cz
Josef Kratochvíl
www.jablonnevp.cz | 17
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
18 | www.jablonnevp.cz
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Lékárna Svaté Zdislavy
Vážení pacienti, Vám všem, kteří k nám do lékárny
chodíte, mockrát děkujeme.
NÍZKÉ CENY
Akční produkty mojelékárna.
NABÍZÍME I HOMEOPATICKÉ PORADENSTVÍ.
Svojí návštěvou v lékárně v Jablonném pomáháte
tomu, aby v Jablonném lékárna zůstala!
Děkujeme Vám
Lékárna Svaté Zdislavy
Jablonné v Podještědí
NOVÝ NÁJEMCE VÁS SRDEČNĚ ZVE
DO RESTAURACE
U SALVÁTORA.
Nabízíme částečně zrekonstruovaný interiér, upravenou zadní terasu
s pískovištěm a zázemím pro dětičky, nový jídelní lístek a denní obědové menu.
OTEVÍRÁME 1. 8. 2016.
www.jablonnevp.cz | 19
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
PRODEJ
SLEPIČEK
PRODEJNA
KOBERCŮ
CVIKOV
TYPU TETRA HNĚDÁ A DOMINANT
VE VŠECH BARVÁCH.
Stáří: 14 - 19 týdnů / Cena 149-180,- Kč/ks .
Martinovo údolí 416, Cvikov
u čerpací stanice - bývalý areál Lesů ČR
Prodej se uskuteční:
Jablonné v Podještědí – u klíč. centra - 11.50 hodin
Nabízíme velké množství druhů
a barev koberců, PVC
a garnyže všech rozměrů.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
doprava zdarma / akční ceny /
1. jakost / záruka
INFORMACE:
Otevírací doba:
pondělí - pátek 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00 / sobota 9,00 - 11,00
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK
PRODÁVÁ SLEPIČKY TYPU
13. srpna 2016
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
Kontakt: 777 123 093
PŘÍJEM INZERCE DO ZPRAVODAJE
MĚSTA JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ:
u paní Šárky Ryklové v infocentru, náměstí Míru 23
na telefonu: 487 829 972, nebo e-mailu: [email protected]
Ceník inzerce:
celá strana: 833,- Kč,
půl strany: 417,- Kč
čtvrt strany: 209,- Kč
a osmina strany: 108,- Kč.
Ostatní příspěvky:
texty, foto – posílejte na e-mail: [email protected]
Text inzerátu prosím podávejte ve Wordu (*doc nebo *rtf )
jako přílohu e-mailu!
Fotografie a obrázky dodávejte pouze ve formátu *JPG
(ne formát *pdf !!!)
Plakáty zadávejte ve formátu A4 na výšku !
Poděkování a přání do společenské kroniky jsou zdarma.
!!! UZÁVĚRKA VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI !!!
Redakční rada upozorňuje čtenáře, že s obsahem jednotlivých článků
se nemusí vždy ztotožňovat.
Za obsah článků nesou odpovědnost jejich autoři.
20 | www.jablonnevp.cz
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Životního jubilea se v měsíci srpnu dožívají tito občané:
Moravcová Anna, Heřmanice v Podještědí
Minářová Pavla, Jablonné v Podještědí
Michalec František, Jablonné v Podještědí
Martečíková Emília, Jablonné v Podještědí
94 let
94 let
80 let
80 let
ÚMRTÍ
Marie Chrástecká, Kněžice
Tomáš Štěpán, Česká Ves
Josef Mádlo, Jablonné v Podještědí
Zdenka Kašpárková, Jablonné v Podještědí
Božena Cabalková, Jablonné v Podještědí
Sňatky
25.6. 2016 RANČ MALEVIL
Josef Klemen – Martina Kaštánková
Radvanec
25.6. 2016 ZÁMEK LEMBERK
Tomáš Mázl – Alina Šybivská
Mimoň
Jakub Šlengr – Markéta Tichá
Rumburk
15.7. 2016 ZÁMEK NOVÝ FALKENBURK
Martin Vraný – Libuše Šťastná
Česká Lípa
Jan Lacko – Michaela Červená
Pertoltice pod Ralskem
25.6. 2016 KAPLE SV. ANTONÍNA
Miroslav Drahoňovský – Martina Kocourková
Jablonné v Podještědí
16.7. 2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD
Jiří Bubák – Zuzana Klabníková
Nový Bor
2.7. 2016 RANČ MALEVIL
Lee Michael Bishop – Stanislava Kucková
Amerika
Liberec
9.7. 2016 ZÁMEK NOVÝ FALKENBURK
Kamil Meissner – Tereza Viktorová
Nový Bor / Skalice u České Lípy
Stanislav Ptáček – Jana Kratěnová
Jablonné v Podj. Nový Bor
Marek Werner – Michaela Kyselová
Český Dub
Osečná
16.7. 2016 ZÁMEK LEMBERK
Vojtěch Česák – Kamila Procházková
Liberec
16.7. 2016 RANČ MALEVIL
Pavel Kašpar – Zuzana Slavíková
Luhov Boreček
22.7.2016 – KNĚŽICE, ZAHRADA
Petr Navrátil - Renata Procházková
Liberec
Kunice
22.7.2016 – MĚÚ
Josef Chvála - Tereza Doležalová
Praha
Lukáš Běhal – Marie Leinerová
Mimoň
Lukáš Průcha – Lucie Jeřalová
Rynoltice
www.jablonnevp.cz | 21
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
ODHALENÍ NÁHROBKU K PRVNÍMU VÝROČÍ ÚMRTÍ NAŠÍ MAMINKY
Tímto srdečně zveme občany města Jablonného v Podještědí ke vzpomínkovému rozloučení se zesnulou
paní Evou Černou.
Setkání se bude konat v úterý 23. srpna 2016 na Novém Židovském hřbitově v Praze
poblíž stanice metra Želivského. Obřad provede hlavní pan rabín České republiky spolu s dalšími
představiteli české Židovské obce.
V případě většího zájmu je pan Ladislav Flegl ochotný zařídit dopravu autobusem tam a zpět.
Případní zájemci mohou kontaktovat pana Flegla na telefonech 724 230 697 nebo na pevné lince 487 762 409.
Místo v autobuse můžete rezervovat také na emailu: [email protected]
Naše maminka se cítila být váženou dlouholetou občankou Jablonného v Podještědí.
Kdo bude chtít, může se s ní důstojně rozloučit.
Jan a František, synové,
Naomi, Hanička a Juditka, vnučky
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou
poděkovala panu starostovi
J. Rýdlovi, předsedkyni SPOZU
paní E. Drábové a členkám paní
L. Opltové, H. Ryškové,
E. Liebezeitové a V. Dorozcové
za milé přijetí na radnici
k uspořádání oslavy mých
90. narozenin.
Dále bych poděkovala
za krásný program, který si
připravily děti z MŠ Studánka
pod vedením paní
B. Šimonové a P. Vojtěchové
a ještě děvčatům ze ZŠ a ZUŠ.
Bylo to příjemně strávené
odpoledne.
Moc Vám všem děkuji.
Hildegarda Šindlerová
Vzpomínka
Dne 24. srpna 2016 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustila
maminka
MARIANA BUKOVJANOVÁ
s láskou v srdci.
Vzpomínají
dcery Blanka a Jitka
s rodinami.
22 | www.jablonnevp.cz
Blahopřání
Naše maminka paní
MARIE
HORTENSKÁ
oslaví 15. srpna 2016
krásné sté narozeniny.
Za její lásku, péči a starost jí celá rodina
Jarkovských a Hortenských,
čtyři vnoučata a sedm pravnoučat
přeje hodně zdraví a spokojenosti.
Vzpomínka
Tys odešla a není slov,
jak poděkovat za Tvou lásku,
za Tvou péči, za Tvou starost,
a nikdo už Tě nikdy nenahradí.
3. srpna uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička
MARKÉTA SLABÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcery Jaroslava, Jitka a Marie s rodinami, syn
Jaroslav, vnoučata a pravnoučata.
SRPEN 2016 | ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP POWERED BY AUTHOR 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA 19. 6. 2016
V sobotu 18. 6. 2016 se v Lužických horách
uskutečnil již sedmnáctý ročník prestižního
cyklistického závodu International MTB marathon Malevil Cup Powered by Author. Závod
byl v letošním roce zařazen do seriálů závodů
UCI Mountain Bike Marathon series 2016, MarathonMan Europe, Author Marathon Tour a
Super Klasyfikacja MTB.pl .
Závodu se na čtyřech různě dlouhých tratích
zúčastnilo přes 1000 závodníků ze 12 států
světa. Hlavní závod na 100 km ovládla mezi
ženami Krystyna Konvisarova z Ukrajiny, která
na náročné blátivé trati porazila Milenu Cesnakovou na druhém a Janu Skrbkovou na třetím
místě. V mužské kategorii kraloval Peter Hermann z Německa, který dojel v čase 4:01:49
jen pár minut před českým Filipem Adelem.
Třetí místo vybojoval Jiří Hudeček. Závodu se
zúčastnili nejen profesionální jezdci, ale i amatérští závodníci všech věkových kategorií.
Víkend v Resortu MALEVIL u Jablonného v
Podještědí ovšem nebyl pouze ve znamení
maratónských závodů. Sobotní dopoledne
patřilo nejmenším cyklistům a jejich rodičům
v tradiční Čokojízdě. V neděli se pak konaly
dětské závody v rámci ČEZ oranžové jízdy
jako součást SpinFit Dětského MTB CUPu a to
v několika věkových kategoriích. Atmosféru
celého víkendu dokreslil bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. Závod podpořil a
pomáhá Nadaci Český registr dárců krvetvorných buněk - Daruj život.
Výsledky ženy 100 km:
1. Krystyna Konvisarova (UKR/Ghost.uk )
5:22:52 hod., 2. Milena Cesnaková (CZE/Cyklo Team Weber) +4:46 min, 3. Jana Skrbková
(CZE/Eleven Team) +8:55 , 4. Ivana Loubková
(CZE/Rohozec Amulet) +21:29, 5. Veronika
Vidlak (USA/Viva Team) +35:30,
Výsledky muži 100 km:
1. Peter Hermann (GER/Team Firebike-Drössiger) 4:01:49 hod., 2. Filip Adel (CZE/Superior
MTB) +2:47 min., 3. Jiří Hudeček (CZE/Giant
Trans Brdy) +10:19, 4. Matthias Pfrommer
(GER/Centurion Vaude) +10:38, 5. Lars Granberg (NOR/Sepura Toyota Racing with Birk)
+10:38
Tolik oficiální tisková zpráva. Pro zajímavost doplním, že závodu se premiérově „mimo soutěž“
zúčastnili místní běžci. Martin Bláha zdolal trať
dlouhou bezmála 47 kilometrů za neuvěřitelných 5:13:52 hod. Monika Fialová pak kratší
26 kilometrovou distanci také za úctihodných
2:58:19 hod.
Oba dva porazili ve výsledcích i několik cyklistů. Titul Mistr Jablonného v Podještědí 2016
obhájil Michal Šlambor před Radkem Kopeckým a Petrem Juračkou. Gratulujeme.
O tom, že mezinárodní cyklistická federace UCI
bere náš závod vážně, svědčí i to, že je zapsán
ve světovém kalendáři. Hlavní rozhodčí Arianna Pol-Leon přicestovala ze španělské Barcelony.
Sluší se poděkovat všem mnoha a mnoha
dobrovolníkům, kteří pomáhali v nelehkých
podmínkách zajistit náročnou trať, na občerstvovačkách a všude tam, kde bylo potřeba.
Veliké poděkování patří také všem místním i
vzdáleným partnerům, partnerským obcím,
Policii ČR i Městské policii Jablonné a Hrádek
n N.
Dle ohlasů od účastníků to letos fakt nemělo
chybu. Díky moc.
Radek Patrák
Pakli sport klub Jablonné v Podještědí
PS. Reportáž ze závodu odvysílanou ČT
SPORT naleznete na stránkách města nebo
na paklisport.cz
MALEVIL CUP BYL I PRO DĚTI
Letošní ročník cyklomarathonu Malevil Cup
byl ve znamení změn. Ne, že by se na děti dříve
v souvislosti se závodem nemyslelo. Tentokráte jim ale byla krom sobotní tradiční rodinné
ČOKO jízdy vyhrazena i celá neděle. Závody
pro nejmenší se odehrály v areálu ranče. Neúprosné souboje probíhaly ve všech katego-
riích od dvou roků věku. Nejen o závodech
byl sportovní víkend v Lužických horách. Děti
mohly navštívit stánek bezpečnosti silničního
provozu, soutěžit o ceny, sledovat akrobacii
leteckých modelářů nebo zjistit při divadelním
představení, jak to bylo s Karkulkou.
To jen tak ve zkratce co se v neděli 19. června
dělo. Nebylo toho málo.
Děkujeme dětem za kresby plakátů i za účast
při závodech. Dospělákům za pomoc při organizaci sportovního dne i za fandění a všem
partnerům za jejich podporu. Vážíme si toho.
Za organizační tým
Radek Patrák
www.jablonnevp.cz | 23
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | SRPEN 2016
BAHNO, KŘEČE I ZÁSAH „SHŮRY“. MALEVIL PRUBNE, CO VYDRŽÍTE
…aneb jak jsem si to u Vás užil
Článek napsal Viktor NOSEK
Sedím v bahně u auta a píšu domů vysílenou
rukou stručnou zprávu: „Žiju!“ Au, zase mě
chytla křeč do stehna, musím vstát. Bahno nevnímám, je všude a je mi to úplně jedno. Hltám nealko pivo a rvu do sebe hroznový cukr.
Trénoval jsem víc než loni, ale dojet do cíle
Malevilu 65 km pro mě letos bylo soukromým
olympijským zlatem. Místy tryzna. I tak ale na
tenhle skvělý díl Author Maraton Tour nedám
nikdy dopustit.
„Chčije a chčije.“ Slavná hláška z filmu Na samotě u lesa provázela dny před startem legendárního maratonu. V Lužických horách ve čtvrtek napršelo 50 litrů na metr čtvereční. Nebo
snad ještě víc? Přesná čísla nechám rosničkám.
Že to bude v sobotu peklíčko, bylo každopádně jasné předem…
Nervózní před závody nebývám, jdu se přece
jen pořádně projet a fyzicky zmáčknout, ale
lehké šimrání v břiše mě varovalo.
Večer před startem jsem urval závit šroubu
u sedlovky (sice držela, ale stejně jsem klidný
nebyl), mé první díky tak letí k servisu Author
přímo u startu na náměstí v Jablonném v
Podještědí. „Tady máš nový a mazej to pořádně projet! Prachy mi nedávej,“ říká mechanik.
„Díky, seš borec!“
10:30 start. Přejeme si s okolními hodně štěstí a
šlapeme. Jsou nás čtyři stovky rychlejších i pomalejších bojovníků. Má taktika je jasná: rychle
jak to svedu, ale zase opatrně.
V týdnu mi to v kopcích jezdilo, teď to není
od začátku ono. To prostě poznáte hned. „Co
se děje?“ ptám se zamračeně. Prvních 30 kilometrů je technicky relativně v klidu. V bahně se
v kopcích párkrát seskakuje, ale prý vybíhali i
kluci na špici. Náročný dost a dost, odpočinete
si minimálně, ale dá se. Že peklo teprve přijde,
samozřejmě po loňsku vím…
Nejprve si užíváme nové části tratě, krásný singl, výjezdy i sjezdy, prostě parádní Malevil. A to
příjemné počasí. Zatím…
Dlouhý lesní výjezd na 30. kilometru mě nabí-
jí optimismem. Jsem konečně rozjetý, jde to.
Hecuju se. Cesta se rovná, přehazuji a zabírám,
když v tom… to snad ne, obě lýtka hlásí náznak křečí. Naposledy jsem je měl loni na Malevilu, ale až před cílem. Kde asi udělal soudruh
z NDR chybu? Sílu mám, ale nemůžu zrychlit.
Nadávám, nejprve v duchu, později nahlas.
Do kopců to jakžtakž jde, po rovinách mám následujících zhruba 20 km skvělého společníka.
Přední stehno, lýtko, druhé stehno, pak seskakuji a zírám na stahující se svaly na obou stehnech naráz. Auvajs, to je hnus. V křečích však
vidím i další. „Super“ je, když vás „čapne“ třeba v
technickém sjezdu…
Terén houstne. Přeskakuji kořeny, musím občas jít, uvolňovat nohy, nesmí mě to přeprat
nadobro. Sůl na občerstveních do sebe hrnu
ve velkém, ale účinky krátkodobé. Postupně
skoro žádné. „Ty vole, prostě musíš do cíle,“
hecuju se nahlas. Loni jsem jel za 5:24, letošní
cíl pod pět hodin se rozplývá. „Panebože, ať se
stane něco, abych do toho cíle vůbec dojel,“
prosím nahlas k nebi v dalším návalu křečové
lahůdky.
Věřte nebo ne, stalo se! Za deset minut mě míjí
kluk, soucitně se na mě podívá a říká: „Na, dej
si tu hořčíkovou bombu. Vozím ji, kdyby bylo
nejhůř.“ Sám už pro sebe další neměl a naštěstí
ji nepotřeboval. Úžasný, když si v životě umíme
v nouzi pomoci…
Leju do sebe ten lektvar a za deset minut jsem
v pohodě. Zázrak! Od 50. kilometru až do cíle
o křečích nevím. Chlape, nikdy ti to nezapomenu. Nebýt tebe, jsem tam někde v kopcích
snad ještě dnes… Tisíckrát díky.
Bohužel místy pro změnu nestačí má technika.
Jak se blížím k Hvozdu, blížím se i k šeredné
bouřce. Do německého městečka Oybin dojíždím v totálním cedníku, hlasitém hřmění a za
prudkého ochlazení. Když Malevil, tak se vším
všudy. Mnozí závodníci se schovávají pod stromy, já šlapu a drkotám zuby.
Jedu jako jeden z posledních z celého startovního pole. Kamaráda Máru jsem nechal za
sebou. Rval to jako o život, cílil na super čas
4:15, ale když potřetí urval řetěz, dojel na ranč
Malevil po silnici jako na koloběžce. Velké zkla-
mání…
Kolik podobných příběhů tenhle tvrďácký závod asi napsal? Na 65 km trati nedojela zhruba
čtvrtina statečných.
Poslední občerstvení. Leje jako kráva. Nechávám si u stánku Authoru promazat řetěz. Sůl,
jablko a zase sůl = bezvadné menu. A samozřejmě hromada soli nad zlato do ionťáku. „Na
pěší výlet není třeba spěchat,“ říká se smíchem
kluk, který mi dal záchranné magnesium.
V provazech deště míříme na Hvozd. Jedu ze
všech sil a celkem to jde, přes šutry tlačíme
cca dva kilometry všichni. Kecáme s borcem
o našich urvaných vazech v kolenech. On si je
ani nenechal spravit. Míjím holku na pěkném
horáku, loni prý tuhle trasu dala na trekovém
(!) kole. To mi hlava nebere…
Smekám před všemi dámami, které tuhle otročinu ujely. Ty, které tady byly o dvě hodiny
dříve, jsou pro mě cyklistické bohyně…
Hvoz je očistec. A sjezd dolů po těch deštích
snad ještě větší. Sem tam musím přenášet,
nechci si zlámat ruce. Jsem docela fyzicky fit,
ale největší bahnitá lázeň nás prověří až před
cílem. Zlý sen.
Rozježděný sajrajt po kotníky i hlubší v celé šíři
trati. Snažím se to prorvat, většinou to jde, do
kopce to samozřejmě nedávám. Vedle bojující
Němka se chvílemi směje, ze zoufalství i v jeden moment pláče. „Fakt to nikdy neskončí?“
prohodí. Jedu s ní, mám pocit, že bych ji měl
snad trochu gentlemansky hlídat. Poslední
kopce dolů mezi šutry skáčeme společně.
Konečně golfové hřiště, konečně sjezd na Malevil. Zaplavuje mě stejná euforie jako přesně
před rokem. Jsem tady a jsem celej! Na Němku
čeká v cíli manžel, skáče mu zamilovaně do
náruče. Je strašně šťastná a úplně vyčerpaná.
„She is my wife!“ upozorňuje mě hrdě vousatý
borec. „Je to hrdinka,“ zdvihnu palec k nebi.
Pořadatel mi dává do ruky nealko pivo od
sponzora. To okamžité cvaknutí plechovky a
chuť… i vcelku obyčejné chvíle mohou mít
nádech něčeho zcela výjimečného.
Malevilu a všem závodníkům na zdraví!
ZPRAVODAJ MĚSTA JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ VYDÁVÁ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ,
IČO: 260576, povoleno MK ČR E 10028
řídí redakční rada ve složení: Mgr. Jindřich Dráb, Mgr. Ladislav Nemergut, Mgr. Eva Liebezeitová,
Mgr. Ivan Vastl, Mgr. Daniela Pastorková, Mgr. Renata Černá, Šárka Ryklová, Michala Jelínková a Bc. Markéta Dědková
Příspěvky se přijímají do 15. v měsíci. Cena 10.- Kč od 1. 2. 2007
DTP a tisk: TISKÁRNA LOSMAN, Jablonec nad Nisou, tel.: 483 316 111, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Zpravodaj č. 9/2015 - Jablonné v Podještědí

Zpravodaj č. 9/2015 - Jablonné v Podještědí Radní opět projednávali několik záležitostí, které se týkají nemovitostí. Doporučili k prodeji pozemek p.č. 71 v k.ú. v Petrovicích, schválili Dodatek nájemní smlouvě s Českou spořitelnou, kterou s...

Více