Sylomer® Technické listy

Transkript

Sylomer® Technické listy
SR
Sylomer® 42
Technické listy
Vliv faktoru tvaru
Na obrázcích níže naleznete korekce různých faktorů tvaru.
0,044
0,043
0,042
Standardní řada Sylomer®
Statický rozsah užití
Standardní rozměry
Tloušťka: 12,5 mm Sylomer® SR 42 – 12
25 mm Sylomer® SR 42 – 25
Role: 1,5 m šířka, 5 m délka
Pruhy: max. 1,5 m šířka, až do 5 m délky
Obr. 6: Stlačení*
Změna stlačení [%]
Stálé statické zatížení [N/mm2]
Obr. 5: Rozsah statického zatížení
Materiál Míchaný buňkový polyuretan
Barva
růžová
35 %
30 %
SR
1200
SR
850
SR
450
25 %
20 %
SR
220
Ostatní rozměry (včetně tloušťky), lisovaných a tvarovaných dílů jsou
možné na základě požadavku.
15 %
SR
110
0,041
10 %
Oblast použití
5%
0,04
-5 %
0,1
0,5
1
3
-10 %
10
Faktor tvaru
až do 0,042 N/mm2
přibližně 7 %
SR
28
operační rozsah zatížení
až do 0,065 N/mm2
přibližně 25 %
SR
18
až do 2 N/mm2
přibližně 80 %
SR
11
(statické zatížení)
0,1
0,5
1
3
10
Faktor tvaru
(statické plus dynamické zatížení)
Změna vlastní frekvence [%]
0%
-5 %
10
Vlastnosti materiálu
0%
-8 %
0,5
1
3
10
Faktor tvaru
Komentář
η = 0,16
DIN 53513*
závisí na frekvenci, zatížení a amplitudě
55 %
DIN 53573
tolerance +/- 10 %
trvalá deformace v tlaku
<5%
ČSN EN ISO 1856
50 %, 23 °C, 70 h, 30 min. po odtížení
statický modul ve smyku
0,08 N/mm2
ČSN ISO 1827*
při stálém statickém zatížení 0,042 N/mm2
dynamický modul ve smyku
0,17 N/mm2
ČSN ISO 1827*
při stálém statickém zatížení 0,042 N/mm2, 10 Hz
μS= 0,5
Getzner Werkstoffe
suchý
μB= 0,7
Getzner Werkstoffe
suchý
DIN 53516
zatížení 7,5 N, povrch dna
pružnost zpětným odrazem
-15 %
0,1
0,01
0,001
Stálé statické zatížení [N/mm2]
Zkušební metody
mechanický ztrátový koeficient
-2 %
-6 %
-20 %
0,1
2%
-4 %
-10 %
1
4%
-10 %
0,1
0,5
1
3
10
Faktor tvaru
*Referenční hodnota: stálé statické zatížení 0,042 N/mm2, Faktor tvaru 3
WDB Sylomer® SR 42 cze © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 09-2009
We reserve the right to amend the data.
Změna dynamického modulu pružnosti [%]
5%
(krátkodobé, málo časté)
Obr. 8: vlastní frekvence *
SR
42
0,042 N/mm2
statický rozsah užití
maximální zatížení
Obr. 7: Dynamický modul pružnosti pro 10 Hz*
SR
55
Stlačení
závisí na faktoru tvaru, hodnoty vztáhnout k
faktor tvaru 3
0%
0,039
0,038
Tlakové zatížení
koeficient tření (ocel)
koeficient tření (beton)
oděr
1200 mm3
provozní teplota
-30 až 70 °C
měrný vnitřní odpor
> 1011 Ω·cm
DIN IEC 93
tepelná vodivost
0,07 W/(mK)
DIN 52612/1
hořlavost
* Měřicí postup podobný příslušnému standardu
B2
B, C a D
krátkodobé vyšší teploty možné
DIN 4102
ČSN EN ISO 11925-2
suchý
normálně hořlavý
Všechny údaje a data jsou založena na našich současných znalostech vědy. Mají být brány jako početní resp.
směrové hodnoty, podléhají obvyklým výrobním tolerancím a nevyjadřují žádné zaručené vlastnosti.
Změny vyhrazeny.
Další informace naleznete v návodu „VDI-GUIDELINE 2062“.
Další hodnoty vlastností na vyžádání.
U Sirkárny 467/2a,
370 04 Ceske Budejovice
www.getzner.com
www.getzner.com
Fax: 00420-387202590
Mobil: 00420-737705636
E-mail: [email protected]
www.akustikad.com
4
1
SR
42
Vlastní frekvence
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
0,06
50 mm
0,05
0,042 N/mm2
Statický rozsah užití
0,04
0,03
0,02
Zkoušení mezi rovnými ocelovými
deskami, záznam třetího zatížení,
zkoušky při pokojové teplotě
0,06
0,05
Faktor tvaru 3
25 mm
0,03
37,5 mm
0,02
1
2
3
4
5
6
7
8
0
5
9
10
stlačení [mm]
Parametr:
tloušťka elastomerové podložky
Faktor tvaru 3
1,5
Dynamický rozsah užití
0,042 N/mm2
Obr. 2: Závislost dynamického modulu
pružnosti na statickém zatížení
Kvazistatický modul pružnosti jako
tangenciální modul vycházející z křivky
zatížení-stlačení; dynamický modul
pružnosti závislý na sinusoidním buzení s
rychlostí o hladině 100dBv re. 5.10-8 m/s
(odpovídající frekvenčnímu rozsahu 0,22
mm pro 10 Hz a 0,08 mm pro 30 Hz, viz
též vysvětlivky)
1,2
30 Hz
10 Hz
kvazistatický
0,6
www.getzner.com
25
Vlastní frekvence [Hz]
20
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
Stálé statické zatížení [N/mm2]
Obr. 4: Snížení přenesených
mechanických vibrací při provedení
pružného uložení ze SYLOMER® SR 42
-40 dB/99 %
90
-35 dB/98 %
-30 dB/97 %
80
-25 dB/94 %
70
Parametr: Faktor útlumu v dB,
účinnost izolace v %
-20 dB/90 %
60
-15 dB/82 %
50
-10 dB/69 %
40
-5 dB/44 %
30
20
Faktor tvaru 3
10
0
0,01
15
100
Zkouška podle DIN 53513
0,3
0
10
Účinnost vibroizolace
Budící frekvence [Hz]
0
0,9
2
50 mm
Obr. 3: Vlastní kmitočet volného
jednostupňového systému (anglicky
„SDOF system“) složený z pevné hmoty
a pružné podložky ze SYLOMER® SR 42
uloženého na tuhém podloží
0,01
Statický rozsah užití
0
0,042 N/mm2
0,04
Modul pružnosti
Modul pružnosti [N/mm2]
0,07
12,5 mm
0,01
0
0,08
Dynamický rozsah použití
0,07
Obr. 1: Křivka stlačení při kvazistálém
zatížení, měřeno se zatěžovací rychlostí
0,0042 N/mm2/s
Statický rozsah použití
0,08
Dynamický rozsah užití
Stálé statické zatížení [N/mm2]
Křivka stlačení při zatížení
Stálé statické zatížení [N/mm2]
Sylomer®
0 dB/0 %
5
10
15
20
25
Vlastní frekvence [Hz]
www.getzner.com
3

Podobné dokumenty

Sylomer® Technické listy

Sylomer® Technické listy * Měřicí postup podobný příslušnému standardu

Více

Přehled materiálu Sylomer

Přehled materiálu Sylomer Dynamický modul ve smyku [N/mm2] (posuzovaný pro horní mez rozsahu užití)**

Více

Tlakovê pevodník Rosemount 2051

Tlakovê pevodník Rosemount 2051 ěDGDSUĤWRNRPČUĤVNRPSDNWQtFORQRX 5RVHPRXQW 6)&0)&D 3UĤWRNRPČU\VNRPSDNWQtFORQRXMHPRåQRLQVWDORYDWPH]L VWiYDMtFtSĜtUXE\DåGRMPHQRYLWpYHOLNRVWLWĜtG\ 31  3UR ...

Více

At the park

At the park http://www.ok-kola.cz/kolobezky/kolobezka-olpran-12-66/ http://www.zlacnene.sk/detail/trojkolka-paja-544546/ http://skateandannoy.com/blog/2008/01/lifestyles-of-the-rich-and-clueless/ http://www.es...

Více

České akustické společnosti ročník 13, číslo 1 březen 2007 Obsah

České akustické společnosti ročník 13, číslo 1 březen 2007 Obsah hými systémy s rezonancemi v oktávovém pásmu 31 Hz, Tyto podélné prahy jsou již z dynamického hlediska uloobdoba viz [8]. První stupeň je tvořen gumokovovými ženy daleko pružněji do vany z recyklov...

Více

Výroční zpráva 2011 - Katedra částí a mechanismů strojů

Výroční zpráva 2011  - Katedra částí a mechanismů strojů Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Doc. Ing. František Borůvka, CSc. Doc. Ing. František Borůvka, CSc. Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Aleš Lufinka, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Prof. Ing. Ladisl...

Více