noviny PDF 04.03.10 Poděbradské noviny 3/2010

Transkript

noviny PDF 04.03.10 Poděbradské noviny 3/2010
Rozhovor s velitelem Policie ČR v Poděbradech
Ročník 19 číslo 3
Jak dál se vzdorujícími sportovci? Tuto
otázku znovu projednávalo městské
zastupitelstvo na svém pravidelném
zasedání 17. února. Přes poměrně dlouhou a bouřlivou diskuzi zejména ze
strany veřejnosti, kterou tu zastupovali
téměř výhradně členové sportovních
klubů, k ní však žádné usnesení nepřijalo a předmětem jednání tak bude i na
dalším zasedání.
Výpovědi datované k 31. lednu tohoto
roku považují sportovci za protiprávní
a s novými smlouvami nesouhlasí. Už
25. října vydali Memorandum poděbradských sportovních jednot a klubů, ve kterém své důvody objasnili. Městské zastupitelstvo ho na zasedání 16. prosince 2010
pouze vzalo na vědomí poté, co neprošel
ani jeden ze dvou návrhů, jakým způsobem dál se sportovci jednat.
Když se úředníci pověření radnicí dosta-
cena 7 Kč
Kousnutí do kyselého jablka
MIKROINTERVIEW
Země je nesmírně malá
Jakub Rozehnal
ředitel Štefánikovy hvězdárny
v Praze na Petříně
Kolik vám bylo
let, když jste se
poprvé
začal
zajímat o vesmír?
No, to bylo dávno.
Myslím, že takový první vážnější
zájem o planety
přišel kolem dvanácti let, kdy jsem dostal pod stromeček
knížku Obrazy z hlubin vesmíru od Antonína Nykla, a když jsem si ji četl, tak mě
fascinovalo, kolik toho o planetách víme.
Přišlo mi, že je úžasné, že máme snímky
z povrchu Marsu a víme, jak tam vypadají
krátery a sopky nebo že sondy dolétly až
za hranice Sluneční soustavy. Protože ve
škole tahle látka dost chyběla. Možná už
proto, že tehdejší největší objevy přinášely americké sondy. Na střední škole jsem
si oblíbil fyziku, tak jsem do toho už spadl
úplně.
Stále zůstává velkou neznámou, jak a kdy se obě strany domluví v duchu sportovních pravidel fair play
vili pro klíče od sportovních objektů,
sportovci jim klíče odmítli vydat. Navíc
je uvedli do rozpaků s dotazem, zda vědí,
co vše mají od nich převzít a který majetek přesně městu patří. Situace se tak ještě
více vyhrotila.
Dotčené sportovní organizace proto
založily 9. února 2010 neformální volné
sdružení s názvem Všesportovní poděbradské kolegium, jehož cílem „je nabídnout městu Poděbrady odborné zkušenosti
pro spolupráci při tvorbě dosud absentující koncepce sportu v Poděbradech.“
Poděbradská sklárna
na mezinárodním veletrhu
Přes 133 tisíc návštěvníků z celého světa shlédlo nabídku 4 504 vystavovatelů
z 93 zemí na největším mezinárodním veletrhu spotřebního zboží Ambiente, který
se konal 12. - 16. února 2010 ve Franfurktu nad Mohanem. Známkou zvolna ustupující hospodářské krize může být skutečnost, že počet zahraničních návštěvníků
letos vzrostl o deset procent.
Mezi vystavovateli nechyběla ani poděbradská sklárna, která představila přes
40 kolekcí užitkového a dekoračního skla
včetně novinek Storm, Patriot, Kathrene, Olivia a Ice Glamour. Výběru a přípravě kolekcí byla věnována mimořádná
pozornost a péče a všechny si je můžete
prohlédnout na webových stránkách
www.crystal-bohemia.com.
Účast na veletrhu vždy skýtá příležitost
navázat nové obchodní kontakty a získat nové zakázky, a tím i práci pro
naše skláře. O české sklo je ve světě
stále velký zájem a proto není divu, že
Co vyroste na Jezeře z PET lahví
4. března 2010
O napjaté situaci mezi sportovci a městem jsme už psali v listopadovém vydání
Poděbradských novin (13. číslo z 3. 11.
2009). Pro méně zasvěcené nezbývá než
ji už jen stručně připomenout. Město
zaslalo tenisovému klubu TJ LTC Poděbrady, TJ Bohemia Poděbrady, SK Slovan Poděbrady a Sportovně střeleckému
klubu Bohemia Poděbrady výpovědi ze
smluv uzavřených před dvanácti lety
a současně s nimi přiložilo k podpisu nové
nájemní smlouvy.
Výše zmíněné kluby používají objekty
a jejich okolí, které stojí na pozemcích
města. K uzavření nových nájemních
smluv vede zastupitelstvo úmysl „nastavit obvyklé nájemné, vypovědět smlouvy
s neobvyklým nájemným 2009“, tak, jak
to vyplývá ze Strategického plánu města.
Ještě v minulém roce činil roční nájem pro
tenisový klub 100 korun, pro TJ Bohemia
Poděbrady 20 korun (10 korun za hřiště
na Jiskře, 10 korun za kuželkárnu) a pro
střelecký klub 10 korun. SK Slovan Poděbrady byl nájem poskytován bezúplatně.
Sekání trávy na fotbalových hřištích hradilo město. Na druhé straně sportovní kluby od města dosud žádné peníze na svou
činnost nežádaly, ačkoliv k tomu jsou
zákonná ustanovení.
Všesportovní poděbradské kolegium
Plíhal plný poetiky
Zároveň vyzvaly všechny poděbradské
sportovce, aby společnými silami hájili
oprávněné zájmy sportující veřejnosti.
O týden později proběhla v Bikers Clubu (bývalém pivovaru) společná schůzka
sdružení. Přizvána byla i veřejnost, která
se chce podílet na jejich projektu.
vyčítají jejich neosobní až úřednický způsob jednání, velmi povrchní znalost činnosti jejich oddílů a klubů a mizivou starostlivost při pomoci v řešení jejich potřeb.
Zastupitelé pak vytýkají sportovcům jejich
neochotu jim pozorně naslouchat, a proto
zastupitele zcela správně nechápou.
Představy jsou protichůdné
Nastal už pravý čas sklidit ovoce?
Zastupitelé trvají na svých požadavcích:
budete platit stejné nájemné jako kterýkoliv jiný podobný nájemce a my vám
peníze, které zaplatíte do městské pokladny, vrátíme zpět formou grantu, pokud
o něj každý rok požádáte a budete zároveň
splňovat určité podmínky měřitelné se
všemi organizacemi provozujícími sport
nebo pracujícími s mládeží. Nechtějte
ale po nás, abychom vázali své nástupce
slibem, že finanční příspěvek budete mít
vždy garantovaný, tuto vámi žádanou jistotu vám nemůžeme dát. Zastupitelstvo
přitom ví, že pravidla udělování grantů,
která by byla přijatelná pro všechny organizace v této oblasti, dosud ještě nejsou
zcela jasná.
Sportovci uznávají, že dosavadní nájemné je vskutku symbolické a jsou ochotni
platit více, ale na oplátku žádají záruku,
že jim radnice každým rokem vrátí všechny peníze nazpátek. Petr Borecký, předseda TJ Bohemia Poděbrady, k tomu na
zasedání zastupitelstva uvedl: „V žádném
případě nemůžeme nikdy přistoupit na to,
aby sportovci platili svému městu a město jim za to dalo jenom část. Uvědomme
si, že sportovci platí svoje město. Ten tok
peněz má být podle mého názoru úplně
opačný.“ Sportovní kluby jsou přitlačeny do kouta a nové nájemné smlouvy cítí
jako ostrý nůž na krku. „My bychom třeba
i městu ustoupili, ale už nemáme kam, ty
smlouvy jsou pro nás likvidační,“ komentuje situaci Petr Borecký.
Proč také dohoda není možná
návštěvníky zaujaly i výrobky z olovnatého křišťálu, který poděbradská sklárna
vyrábí.
Karel Liška
Snaha domluvit se, ať už z jedné či druhé strany, trvá už několik let. S ostatními
organizacemi byla dohoda úspěšná, pouze
jednání se jmenovanými jednotami a kluby
nikdy nevedla k oboustranné spokojenosti.
„Věřte mi, že já bych se s nimi rád dohodl,“
tvrdí starosta Jozef Ďurčanský. To chtějí
i sportovci. Situaci, kdy by měl roztržku
řešit soud, si nepřejí stejně jako zastupitelé.
Všichni si umí představit, jaká by to byla
pro Poděbrady celostátní ostuda.
Sportovci v tomto směru zastupitelům
Zastupitelstvo nepochybně kouslo do
kyselého jablka, které dosud neuzrálo.
Z jednoho pohledu bychom mohli ocenit
chuť či odvahu radních konečně uzavřít
jednání o nájmech, jejichž výše zůstala po
mnoho let nepatřičně nízká. Zastupitelé
se dokonce ani netají se záměrem co nejdříve dotáhnout celou věc až do úplného
konce tak, aby vyhovoval všem.
Z jiného pohledu ovšem můžeme také
připustit, že k dořešení způsobu podpory sportu včetně nastavení přiměřeného
nájemného na městských pozemcích, které sportovci využívají, bude dobré dopřát
ještě nějakou tu chvíli. Ale ne příliš
dlouhou, aby nám jablko neshnilo. Sadař
by řekl, že to už chce jen více slunce.
V našem případě mít jasno nejen v tom
co, ale hlavně jak na to.
Karel Liška
Máte vůbec někdy možnost jako ředitel
hvězdárny dalekohledem vesmír pozorovat?
Jako vedoucí hvězdárny mám soustu
povinností, bohužel i administrativního
charakteru. Těžiště mojí práce spočívá na
popularizační rovině při tvorbě programů, pořadů a přednášek, jako je například
i tato pro cyklus Science Café. Na té
odbornější rovině se věnuji spíše teoretické práci. Jsem rád, když se do dalekohledu
podívám třeba v létě, když s naší mobilní
observatoří Aerobus jezdíme po dětských
táborech a ukazujeme dětem letní oblohu.
Co nejzajímavějšího jste měl možnost
za svůj život pozorovat?
Skoro bych chtěl říct UFO. Ono se později
ukázalo, že to byl meteorologický balón,
ale když jsem se na něj díval do dalekohledu, vypadalo to opravdu úchvatně.
Těch astronomických úkazů je celá řada,
na které se nedá zapomenout. Vybavuji si
například v roce 1997 kometu Hale-Bopp.
Byla viditelná i za smutných pražských
podmínek, co se týče veřejného osvětlení, krásně pouhým okem. Úplné zatmění
Slunce je skvělým zážitkem. Stejně tak,
když člověk vidí oblohu někde mimo civilizaci, kdy se začnou člověku ztrácet jednotlivá souhvězdí, kolik tam těch hvězd
je. To jsou všechno zážitky, které se nezapomínají a které člověku připomínají, jak
je tady na Zemi vlastně nesmírně malý
a v jak obrovském prostoru a čase žije.
Lucie Procházková
Žena mnoha tváří, Maxa Píšová!
„Je velmi těžké udělat něco
pořádně, ale velmi lehké,
když se to umí. Mezi tím je
neustále plno prostoru se
učit. Bez ohledu na věk je
potřebné se denně naučit
něco nového. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to
funguje.“ Tak zní motto velice
známé poděbradské fotografky
Maxy Píšové. Po příchodu do
jejího bytu jsem zjistila, že je to
velice energická a pořádkumilovná žena. Zavedla mne do své
pracovny, kde je možné nalézt
mnoho zajímavých věcí, deníky z cest, fotografie… Jsme
pyšní, že v Poděbradech máme
tak progresivní a nadanou ženu.
Paní Píšová zažila mnoho zajímavých okamžiků, nad kterými
nám poodhalila roušku. Rozhovor s Maxou Píšovou a ukázku
její tvorby přinášíme v příloze
Poděbradských novin.
Lucie Škarvadová
UDÁLOSTI
stránka 2
PN
4. března 2010
O sportovních fámách a skutečnostech – díl první
V poslední době má poděbradská veřejnost možnost číst či slyšet různá prohlášení, vyjádření, memoranda a co já vím, co ještě,
která se týkají hlavně čtyř sportovních organizací. Obsahem těchto emotivních a často účelových stanovisek je snaha vyjádřit
se poněkud jednostranně k záležitosti nájemních smluv s jednou tělovýchovnou jednotou a třemi sportovními kluby.
Kde je jádro
tohoto problému? Tak jako ve
většině jiných
případů
má
i tady velice
racionální
základ. V čem
tedy spočívá?
Ing. Jozef Ďurčanský
Pokusím se ve
zkratce přiblížit jeho věcnou podstatu.
V devadesátých letech uzavřelo město
s částí sportovních klubů a dalšími organizacemi nájemní smlouvy na městský
majetek, který užívaly bez právního důvodu. Smlouvy pochopitelně odpovídaly
aktuálním ekonomickým a právním podmínkám. Jenže život kolem nás je plný
změn. A tak se někdy kolem roku 2001
stalo, že při revizi smluvních vztahů města
bylo odborníky konstatováno, že některé
smlouvy už neodpovídají aktuálnímu ekonomickému a právnímu prostředí. Začalo
se tedy jednat o podmínkách nových
nájemních smluv. V některých případech
došlo k dohodě a uzavření smluv nových.
Nedořešeny zůstávají Tělovýchovná jednota Bohemia Poděbrady, Český střelecký svaz - Sportovně střelecký klub Bohemia Poděbrady, Sportovní klub Slovan
Poděbrady a TJ LTC Poděbrady. Průběh
možné dohody s těmito sportovními organizacemi má od přelomu roku 2001/2002
téměř stejnou podobu. S představiteli
klubů se v různých časových intervalech
jedná a bohužel, až na jednu výjimku, se
z těchto jednání nepořizují zápisy. Obě
strany už si za ta léta vysvětlily důvody svých postojů mnohokrát. Jako vždy
v období, asi tak rok před volbami, se
vytáhnou děti, drogy, péče o mládež, dobrovolná práce v klubech, nekompetence
města a jeho funkcionářů, kteří sportu
nerozumí a tak dále. Všichni se stáhnou,
protože sportovci jsou také voliči a řešení
problému se nechá těm, co přijdou po nás.
Aktuální situace koncem minulého roku
vycházela ze stejného scénáře. Ovšem
tentokrát se stalo něco nečekaného. Ony
původní smlouvy byly ke konci loňského
roku ze strany města vypovězeny. Tím
vznikla nová neočekávaná situace a také
záminka pro nepřiměřené reakce a politizaci čistě praktického problému. Následovalo setkání se zástupci představitelů
sportovců, které nepřineslo nic nového.
Pokračováním byl dopis města se žádostí o předání klíčů od městských objektů,
jako další zákonný krok zahájeného procesu, který by měl směřovat k narovnání
smluvních vztahů. Hysterie, která následovala, je úplně zbytečná. Zástupci města
nemají zájem brát dětem možnost sportování, ani bránit klubům v jejich činnosti.
Právě naopak. Jenže mají také za povinnost nakládat s majetkem všech občanů
tohoto města s péčí řádného hospodáře.
Upřímně musím přiznat, že s odstupem
krátké doby vidím chybu svojí a vedení
města v tom, že jsem dopis o předání klíčů neodevzdal zástupcům klubů osobně
a nepokusil se o lepší vysvětlení důvodu
zvoleného postupu. Nechal jsem se ukolébat skutečností, že na základě rozhodnutí
rady města byl jednáním s kluby pověřen
ředitel Městské realitní, a. s. a příslušný
vybraný právník.
Někteří sportovci vzali tento administrativní krok příliš osobně a to mne mrzí.
Chci se veřejně omluvit těm, u kterých
si dlouholeté, dobrovolné a nadšené
práce pro sport a hlavně mládež velice
vážím. Nechtěl jsem se jich nijak osobně
dotknout. Moje omluva se ovšem netýká všech zástupců sportovních klubů, se
kterými střídavě jednám už třináct let.
Některé znám už přes čtyřicet let a jsou
mezi nimi bohužel i ti, kteří pod rouškou klubu hájí hlavně své osobní zájmy.
A těm nemám důvod se omlouvat. Protože obecně neplatí pravidlo: „Každý, kdo
se věnuje sportovcům, dělá to nezištně!“
Zpět na začátek příběhu
Vraťme se ovšem na začátek tohoto příběhu. Město má tři opodstatněné důvody, proč usiluje o úpravu stávajících čtyř
sporných smluvních vztahů.
Ten první spočívá v rovině ekonomické,
kde výše nájmu má být v místě a čase
obvyklá. Přitom současné nájemné u zmiňovaných smluv je maximálně stokoruna
ročně. Každý čtenář tohoto příspěvku
zaplatí určitě víc za měsíční nájem bytu,
či údržbu svého domu. A jeho dítě jako
na potvoru zrovna nesportuje a baví ho
historie.
Druhou nesrovnalostí je rovný přístup
k podpoře města pro poskytovatele stejné
služby. Zákon nerozlišuje, zda se jedná
o sport, obchodní, či podnikatelské aktivity. Tady si rovnost podpory u stejného
i mezi jednotlivými sporty v Poděbradech
může dosadit každý sám.
Třetí spornou polohou je fakt, že smlouvy
z devadesátých let vykazují právní vady,
které je potřebné odstranit. Za některé
z nich kluby pochopitelně nemohou. Jistě
není nezbytné mít v pronájmu les, o který
se klub stejně nestará, ale vyplývají z toho
pro něj občanskoprávní závazky.
A tak se jedná a jedná a výsledek nikde.
Představitelé klubů tvrdí, že podmínky
nájmu a stávající smlouvy jsou v pořádku
a podepíší novou smlouvu když:
- bude zaručena kompenzace nájmu
v plné výši
- smlouva bude nevypověditelná.
Jenže zaručení těchto podmínek je v rozporu s důvody, kvůli kterým město jednání o změnách smluvních podmínek
vyvolalo. Různý výklad původních smluv
a připomínky k nim může naplnit správným obsahem pouze soud. Proto ony
výpovědi a předání klíčů. S praktickým
provozováním sportovišť a mládeží to
nemá nic společného.
Optimistickým závěrem mého příspěvku
je skutečnost, že na jednání zastupitelstva
města dne 17. února 2010 byla mimo jiné
přečtena „Výzva všesportovního poděbradského kolegia“ a konstatováno, že
většina sportovních klubů v Poděbradech
bude vzájemně spolupracovat. Kdyby se
výpovědí nájemních smluv nedosáhlo už
nic jiného než to, že dojde k praktickému
naplnění vzájemné nezištné spolupráce mezi sportovními kluby, potom naše
mnohaleté úsilí nebylo zbytečné.
Jozef Ďurčanský
Mateřinka 2010
Na Mateřince se děti rozhodně vyřádily. Pohádky, tancování, přehlídka,
vše bylo prezentováno na dospělácké profesionální úrovni
byl tento den určen, si přehlídku skutečně užili. Některé děti si pro své kamarády připravily taneční vystoupení, jiné
pohádku a děti z MŠ Adélka z Nymburka
dokonce i představení nazvané „Volba
Miss 2010“. Malé modelky by mohly
již teď, ve svém nízkém věku, konkurovat královnám modelingu! Avšak holky
z Adélky nebyly samy, kdo předvedl zajímavé vystoupení. Děti z MŠ Straky si
například nacvičily romské lidové písně,
MŠ Pohádku zase zaujala písnička Lady
Carneval od K. Gotta. Ale ani pohádkových vystoupení nebylo na Mateřince
málo. Maminky s babičkami si mohly
díky MŠ Větrník připomenout pohádku
o Šípkové Růžence či o Rumcajsovi, které mají své kouzlo i v této moderní době.
Nesmíme ovšem zapomenout ani na
roztomilá zvířecí představení „Hrošík“,
„Chobotnice“ od MŠ Pohádka a školky ze
Studentské ulice. Celý program ukončily
děti ze školky K. Čapka s vystoupením
„Beruška“. Myslím, že se Mateřinka letos
opravdu podařila - nechyběla zábava, ale
ani něco k zakousnutí. Studenti z Gymnázia a střední odborné školy pedagogické z Čáslavi totiž dobře vědí, že takové
vystoupení je vskutku náročné, proto pro
účastníky spolu se sponzory připravili
lahodné občerstvení.
Lucie Šturmová
Město Poděbrady získalo cenu
kvality
Během 6. Národní konference kvality ve
veřejné správě proběhl v Táboře ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za
úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Mezi oceněnými byli také letos členové Národní sítě
Zdravých měst ČR. Zdravá města získala ocenění mimo jiné za realizaci místní
Agendy 21 , tedy za praktické uplatňování
zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Zástupci Zdravých
měst a regionů přebírali „Ceny za kvalitu
ve veřejné správě“ a „Ceny za inovaci“
v táborském společenském centru Střelnice za účasti ministra vnitra Martina Peciny.
Čtyři desítky obcí, regionů a jejich úřadů
i dalších institucí veřejné správy získaly
LEOŠ BILINA
a 12. března 2010
tomu budou již dva roky,
co od nás tragicky odešel.
Zarmoucená rodina
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Mateřské centrum Skřítek Poděbrady
ul. Za Nádražím 763/III, Poděbrady
pořádá
BURZU
dětského, kojeneckého, těhotenského oblečení a hraček
Příjem oděvů:
ČT 18. 3. 8.00 – 17.00 hod.
PÁ 19. 3. 8.00 – 15.00 hod.
Prodej oděvů:
ČT 25. 3. 8.00 – 17.00 hod.
PÁ 26. 3. 8.00 – 15.00 hod.
(v pátek na vše 10% sleva)
Vstup 10,- Kč
Výdej oděvů:
ST 31. 3. 8.00 – 17.00 hod.
Účtujeme poplatek 2,- Kč za 1 ks a dalších 10 % z ceny prodané věci.
Druhý den prodeje 26.3. na vše 10% sleva.
Přijímáme zachovalé a čisté oblečení, vhodné pro jaro a léto, předem
vše oceněné!!!
Vyhrazujeme si právo na vrácení věcí špinavých, či jinak poškozených.
Výtěžek z burzy bude určen na provoz mateřského centra.
Všichni, kdo nám budou chtít ulehčit práci a tím i zrychlit přípravu burzy, mohou nahlásit e-mailovou adresu na tel.325 616 406.
Zde jim budou sděleny podrobné informace.
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Dopoledne plné pohádek, tance a spousta zábavy - takhle nějak vypadala v pořadí již jedenáctá přehlídka vystoupení mateřských školek známá pod názvem „Mateřinka.“
Celou akcí děti provázela Kamila Říhová
spolu s Helenou Píšovou, které se svého
úkolu zhostily vskutku bravurně. Rodiče, prarodiče a především děti, kterým
V únoru 2010 by se dožil 29 let
ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
za rok 2009. I tentokrát byly
oceněny postupy členů Národní
sítě Zdravých měst ČR (NSZM),
vybraná Zdravá města zabodovala dokonce ve více kategoriích současně. V rámci tohoto
ročníku udílení cen Ministerstva
vnitra za kvalitu a inovaci bylo
opět oceňováno uplatňování
místní Agendy 21 jako jedné
z efektivních metod kvality ve
veřejné správě. Bronzovou cenu
za uplatňování MA21 převzali
zástupci Zdravých měst Dobříš,
Hlučín, Jilemnice, Poděbrady.
(red)
Starosta Poděbrad Jozef Ďurčanský (uprostřed)
spolu s oceněnými kolegy
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
AKTUALITY
4. března 2010
Práce na protihlukových opatřeních
v Poděbradech dokončeny
V současné době byly dokončeny hlavní práce, vedoucí ke snížení hlukové zátěže v Poděbradech v důsledku provozování železniční dopravy.
V rámci stavby byly vyměněny opotřebované kolejnice a byly podruhé v ČR
použity kolejnicové absorbéry hluku.
Tyto protihlukové prvky jsou s úspěchem
používány v zahraničí a u nás byly prvně
vyzkoušeny v Havlíčkově Brodě. Kolejnicové absorbéry snižují hlukovou zátěž
přibližně o 2 - 6 dB.
Stavbu na trati vedoucí lázeňským městem Poděbrady realizovala ve čtvrtém
čtvrtletí 2009 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Tato opatření
rovněž završila časově omezené povolení provozování zdroje hluku, které bylo
SŽDC vydáno Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje v říjnu 2006.
Stavbě předcházelo prověření sledovaného území akustickou studií, která
Intenzifikace
a rekonstrukce
úpravny vody
V Poděbradech byl 10. 2. 2010 slavnostně
zahájen projekt Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody. Poděbradská úpravna
vody funguje pro nymburský okres a její
rekonstrukce je důležitým počinem pro
další zkvalitňování vody. Práce na úpravně potrvají rok za plného chodu stávající.
Investice činí více jak 140 milionů korun,
kdy bude provedeno zateplení budovy,
výměna oken a oprava čerpadla. Slavnostního poklepání a odstartování projektu se
zúčastnili starosta Poděbrad Ing. Jozef
Ďurčanský, předseda představenstva VaK
Nymburk Ing. Miloš Petera, Ing. Ladislav
Forejtek, ředitel společnosti Vodohospodářsko-inženýrské služby, Ing. Miloš
Emmler, obchodní ředitel VCES, a. s.
a řada další hostů.
Restaurace Golf Poděbrady
hledá
kuchaře
nabízíme:
- dobré platové podmínky
- atraktivní prostředí
Požadujeme samostatnost
a spolehlivost.
Kontakt: [email protected]
Hledáme
www programátora
k vytvoření
jednoduchého e-shopu
Kontakt: Ing. Jan Jireš
Tel.: 777 401 421, 77 401 421
Seminář
sebeobrany
Velký seminář sebeoobrany pro ženy
se bude konat 13. března 2010 v tělocvičně Babycentra v Poděbradech
(80 m od vlakového nádraží, za restaurací Grand Septime).
Je určen všem ženám a dívkám od 14ti
let a výše. Dozvíte se spoustu informací jak předejít napadení, co dělat
před i po útoku, co smíte a můžete,
a především se naučíte účinně bránit
při fyzickém útoku. Seminář bude
v rozpětí 3 hodin, od 14 h do 17 h.
Potřebujete jen čistou sportovní obuv,
volné oblečení (tepláková souprava, mikina, tričko,…), ručník, pití
a 150 Kč. Máte-li už zkušenost s napadením, obtěžováním a podobně, rozhodně neváhejte a přijďte udělat něco
pro sebe. Protože spoléhat jen na štěstí
se nemusí vždy vyplatit.
Upozornění - kapacita tělocvičny je
omezena na max. 30 účastníků.
(red)
jednoznačně vyloučila možnost použití
standardních protihlukových stěn, které
by navíc nebylo možné instalovat v blízkosti železničních přejezdů kvůli zachování předepsaných rozhledových poměrů
účastníků silničního provozu. Popsaná
opatření byla realizována ve dvou fázích
v měsících říjnu a listopadu 2009 v úseku trati mezi km 313,827 a 314,700 (mezi
přejezdem v ul. Revoluční a U Bažantnice/Na Hrázi).
Dosavadní měření potvrzuje skutečné
snížení hlukové zátěže. Je zřejmé, že
jistá opatření, vedoucí ke snížení hlukové zátěže musí přijmout také dopravci.
Účinnost opatření je totiž o to vyšší, čím
modernější kolejové vozidlo v daném
úseku trati projíždí. Např. u souprav
ČD řady 471 CityElefant činí rozdíl
v emisi hluku před a po realizaci opatření
7 - 8 dB. V dalším snižování hlukové
zátěže tedy musí pokračovat také dopravci formou modernizace vozového parku.
Ze strany Evropské komise, ale i evropských železničních uskupení jsou připravovány pobídky pro dopravce k tomu,
aby se zejména park nákladních vozů co
nejdříve přizpůsobil současným trendům
snižování hlukové zátěže v území.
Dalším opatřením, které může přispět ke
snížení hlukové zátěže v oblasti, bude
s přiměřeným časovým odstupem broušení kolejnic speciální brousící soupravou.
Ing. Tomáš Drvota
Samostatné oddělení komunikace
Správa železniční dopravní cesty, st. org.
Městské ceny 2010
Vážení poděbradští občané,
rok s rokem se nachýlil a 1. května 2010
opět budou na radnici slavnostně předávány městské ceny váženým občanům
města.
Vyzýváme a prosíme Vás tímto, znáte-li
ve Vašem okolí obětavého, celoživotně
činného, nezištného a skromného člo-
věka, který by si toto ocenění zasloužil,
dejte nám, prosím, vědět.
Vaše náměty a návrhy zasílejte buď na
e-mail: [email protected],
nebo předávejte do podatelny radnice
na adresu Ing. Kurková, odbor školství
a kultury nejpozději do 18. 3. 2010.
Výzva ke Dni Země
Vážení přátelé,
jménem WWF a Českého svazu ochránců přírody si Vás dovoluji požádat
o pomoc s rozšiřováním povědomí o akci
Hodina Země 2010, která se uskuteční
27. března od 20:30 do 21:30 hod.
Jedná se o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budovy firmy či zhasnutí
v domácnosti. Ti, kdo v tuto dobu zhasnou, se připojí k cca 6 000 obcím po
celém světě, k mnoha milionům lidí
a dají tak najevo, že si uvědomují svoji
odpovědnost za budoucnost naší Země.
Akce má sloužit jako viditelný apel na
politiky a další zodpovědné osoby, aby
co nejdříve přijali závazky, na základě
nichž se urychleně začnou snižovat emise skleníkových plynů.
V minulém roce se Hodina Země zapsala do historie jako dosud nej­rozsáhlejší
dobrovolná akce vůbec, představovala
první celosvětové vyjádření názoru.
I úspory energie ukazují, že stovky
milionů lidí hlasovaly pro Zemi tím, že
svá světla vypnulo 4159 měst v 88 zemích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10
nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím,
byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze,
socha Krista Spasitele v Brazílii nebo
pařížská Eiffelova věž. U nás se přitom
v loňském roce připojila z ČR pouze
obec Hostětín...
V letošním roce bychom chtěli být
výrazně lepší!
Prosím Vás proto, abyste mi psali tipy na
starosty (obce), majitele firem a ředitele
organizací s nějakou výraznou budovou,
jejíž vypnutí by bylo viditelné, osoby
z řad kléru (vypnutí „slavnostních“
osvětlení kostelů), o kterých si myslíte, že by byli ochotni vypnout na jednu
hodinu světla, nebo alespoň část. Na
Vámi doporučené osoby se obrátíme.
A nebo je oslovovali přímo - dodáme
Vám veškeré potřebné informace, informační materiály, dopisy pro starosty
a majitele firem, propagační materiály
(bude jich omezený počet).
V této souvislosti budeme velice vděčni
za každého člověka, jenž by se byl ochoten stát koordinátorem této akce ve Vaší
obci, městě, okrese. Potřebné materiály
a instruktáž dodáme. Pokud by se nám
podařilo tuto akci více rozšířit, nebude
v našich kapacitách dohlížet na všechno.
O těch, kteří se k akci připojí, bude
prostřednictvím
oficiální
webu
http://www.earthhour.org vědět celý
svět, jejich aktivita rozhodně nezapadne.
Matěj Hollan
Ekologický institut Veronica
[email protected]
Informace a upozornění
preventisty PO města
Pro majitele objektů, u kterých je zřízena požární nástupní plocha.
Vážení majitelé výše uvedených budov,
kontrolou města v lednu a únoru byla zjištěna, v důsledku velkého množství sněhu,
špatná dostupnost a provozuschopnost
požárních nástupních ploch u budov, které musí mít požární nástupní plochy zřízeny. Udržování volné a přístupné nástupní
plochy je povinností majitele objektu
nebo správce, kterému byl objekt předán
do péče.
Z pohledu požární ochrany je požární
nástupní plocha stejné požární zařízení jako např. hydranty, hasicí přístroje,
suchovody apod., a proto se na péči o ni
vztahují stejné povinnosti jako na ostatní
protipožární prostředky. V praxi to znamená, že také přístup k požární nástupní
ploše musí být udržován neustále volný
a provozuschopný, jako je to povinností
u ostatních výše uvedených protipožárních prostředků. Na nástupní požární ploše se nesmí nejen parkovat, ale z plochy
musí být odstraněna i sněhová pokrýv-
ka, která brání volnému přístupu požární
techniky v případě zásahu jednotek hasičského záchranného sboru.
Nedodržováním povinnosti udržovat provozuschopnou požární nástupní plochu
jsou porušovány požární bezpečnostní
předpisy a majitel budovy ohrožuje nejen
svůj majetek, ale hlavně bezpečnost obyvatel těchto domů.
Pokud majitel objektu nebo jeho správce nemá dostatek vlastních sil a prostředků k udržování provozuschopnosti
požární nástupní plochy, může požádat
o pomoc Technické služby města Poděbrad.
Věřím, že vezmete toto dobře míněné upozornění na vědomí a na udržování požární
nástupní plochy zaměříte svoji pozornost
i v následujícím průběhu roku.
Jiří Vorlíček
preventista požární ochrany
města Poděbrad
stránka 3
Malé granty na EKO Gymnáziu
s pozvánkou na fotbal
Již čtvrtým rokem se v České republice
koná projekt nesoucí název Malé granty.
Tato příležitost umožňuje několika málo
vybraným školám a jejich studentům
zrealizovat a vést svůj vlastní projekt při
spolupráci se společností T-Mobile, která
všem těmto školám poskytne sponzorský
dar v hodnotě 66 000 Kč.
Jako jedna z mnoha škol jsme byli vybráni
právě my, EKO Gymnázium Poděbrady
a dostali jsem tak šanci uskutečnit své sny
a plány. Za tuto velmi dobrou životní zkušenost vděčíme našim profesorům, zejména paní profesorce Mgr. Anitě Balvínové,
která podala žádost a s tou také vyhrála.
Proto jí za to upřímně děkujeme. Studenti se snaží tuto šanci nezahodit a plně ji
využít. Několik jich už také podalo žádost
o grant se svým projektem.
Mezi ně se řadí i projekt se sportovním
nádechem - mládežnický fotbalový turnaj. Toto klání by mělo zaujmout hlavně
žáky navštěvující druhý stupeň základní
školy (6. a 7. ročník), pro které je tento halový turnaj připravován. Odehrávat se bude dne 29. 3. 2010 v Městské
sportovní hale BIOS v Poděbradech. Pro
všechny přihlášené týmy jsou připraveny zajímavé ceny a sportovně strávené
dopoledne.
Tak neváhejte a přijďte se podívat, jak se
plní lidské sny.
Jana Holečková,
EKO Gymnázium Poděbrady
Odbor životního prostředí MěÚ
informuje
Výsadba stromů ve volné krajině
Na základě poskytnutých dotací od Krajského úřadu Středočeského kraje byla
provedena výsadba dřevin ve volné krajině na pozemcích města, konkrétně na
pozemcích, které v současné době užívá
Golf Club Poděbrady. Bylo vysazeno celkem 65 ks stromů, které vhodně zapadly
do krajinného rázu v této lokalitě jak po
stránce vhodného výběru dřevin, tak i po
stránce estetické. Dřeviny byly dovezeny
ze školek v Obříství u Mělníka.
Chemický postřik křídlatky sachalinské
Krajské dotace byly použity i na chemický postřik proti zvláště nebezpečné
invazivní rostlině - křídlatce sachalinské,
která se nachází na mnohých místech
v k. ú. Poděbrady. K postřiku byl použit
Roundap Biaktiv, který již tuto rostlinu na
mnoha místech zcela zlikvidoval. Na jaře
se bude postřik opakovat, suché rostliny
budou zlikvidovány spálením.
Ošetření památných stromů V souvislosti s poskytnutými dotacemi
od Krajského úřadu Středočeského kraje
bylo provedeno ošetření 6 ks vyhlášených
památných stromů. Jednalo se o stromy
3 ks topolu černého, 2 ks dubu letního
a 1 ks hrušně obecné (mydlinky).
U všech stromů byl proveden zdravotní řez, zaměřený na redukci množství
suchých větví a eliminaci defektních
větví, zvláště u stromů, nacházejících se
u cyklostezky.
Obojživelníci v tůni, množte se! Na základě poskytnutých dotací od Krajského úřadu Středočeského kraje byla provedena obnova tůně v původním lužním
lese „Huslík“ v k. ú. Poděbrady. Jedná se
o periodickou tůň, která v jarním období
slouží jako přirozené rozmnožovací prostředí pro některé druhy obojživelníků.
Během času byla vlivem povodní, mechanických nečistot (spadané listí, větve)
a rostlinných pozůstatků zanešena. Krajská dotace byla využita pro její obnovení
spočívající v odstranění spadaných větví, popř. dřevin, likvidaci extenzivních
rostlin a rostlinných zbytků, prohloubení
a úpravu břehů.
(red)
Senior Park
V Sokolči u Poděbrad byl otevřen Senior-Park. Společnost
Senior-Park, a. s. si dala za
cíl postavit v ČR síť bytových
komplexů pro seniory.
První z nich, v Luštěnicích
u Mladé Boleslavi, je již v provozu a Sokoleč je druhým fungujícím Senior-Parkem. Tato síť
bytových komplexů pro seniory a handicapované občany je
dalším počinem jak zpříjemnit
podzim života těmto našim spoluobčanům.
Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Středočeského
(vst)
kraje MUDr. David Rath
www.podebradskenoviny.cz
Internetové Poděbradské noviny zdraví
čtenáře Poděbradských novin.
Dva měsíce běží naše internetové noviny
a za tuto dobu je navštívilo více jak 5 456
čtenářů, což je pro nás číslo téměř fascinující.
Jsme potěšeni, že Vás můžeme průběžně a aktuálně informovat o dění v našem
městě a že se se zájmem účastníte našich
měsíčních anket.
(red)
PUBLICISTIKA
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Za své chování
budou odměněni
Začátkem
února
byli na poděbradském policejním
oddělení obviněni
z trestného činu
výtržnictví dva muži
slovenské národnosti, kteří se v odpoledních hodinách před pobočkou České spořitelny, a. s. v Poděbradech dopustili hrubé
neslušnosti. Nejprve slovně a poté fyzicky
napadli muže, který je předtím upozornil
na jejich nevhodné chování. Mužům hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
Vloupání do rodinných domů
Poděbradští policisté vyšetřují dva případy vloupání do rodinných domů v Poděbradech, kterých se dopustil zatím neznámý pachatel. Kamenem rozbil skleněnou
výplň okna a dveří a následně z domů
odcizil fotoaparát, mobilní telefon, zlaté
šperky a loveckou dýku. Pachateli hrozí
za jeho jednání až dvouletý trest odnětí
svobody.
Fantom šaten dopaden
Policisté obvodního oddělení Poděbrady
sdělili obvinění z trestného činu krádeže
21letému muži z Poděbrad, kterému se
ve dvou případech podařilo „odemknout“
kapesním nožíkem dveře do šatny tělocvičny v Poděbradech a z batohů studentů, kteří si zpevňovali svá těla cvičením,
odcizil finanční hotovost 1 450 Kč.
Okradená důchodkyně
Policisté obvodního oddělení Poděbrady
pátrají po neznámé ženě, která před Českou poštou, a. s. v Poděbradech z pootevřené tašky odcizila peněženku s finanční
hotovostí 7 500 Kč. Tato nepříjemná
událost se stala 9. 2. 2010. Neznámé ženě
hrozí za toto jednání až dvouletý trest
odnětí svobody.
Krást se nevyplácí
Z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže byla na poděbradském policejním oddělení obviněna
25letá žena z Kolínska, která i přes dvouletý zákaz pobytu na okrese Nymburk přijela do Poděbrad s úmyslem krást, a byla
při tomto jednání všímavými zaměstnanci
prodejny přistižena. Případ byl zpracován
ve zkráceném řízení a bude předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce
k podání žaloby k Okresnímu soudu. Za
tyto činy podezřelé hrozí až tříletý trest
odnětí svobody.
(lus)
KURZ
SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- neomezený počet hodin cvičení
SOKOLOVNA PODĚBRADY
30. 3. - 8. 6. 2010
Na Vaši účast se těší
Dana Pečenková
- certifikovaný lektor společnosti
STOP OBEZITĚ,
tel.: 604 314 606
604 314 606
Práce policie je především služba
občanům
Představujeme velitele Policie ČR Poděbrady, nadporučíka Bc. Jana Šimáně.
Odkdy působíte u Policie
ČR a proč
jste se rozhodl
právě pro tuto
službu?
Ve
služebním poměru
příslušníka
Policie České
„Naplňování hesla
republiky jsem ,Pomáhat a chránit‘ stojí
od roku 1997. na otevřené a partnerské
Pro
službu
komunikaci, sdílení
společných problémů
u policie jsem
v oblasti kriminality
se
rozhodl,
a hledání a přijímání
protože
mě
společných řešení k jejich
práce u policie eliminaci,“ říká komisař
lákala již od nadporučík Bc. Jan Šimáň
dětství. Byla to
ovšem ale i určitá touha po dobrodružství
a samozřejmě pak chuť pomáhat a chránit
ostatní.
Jak dlouho jste v Poděbradech a odkdy
jste byl jmenován velitelem tamní stanice?
Na poděbradském oddělení jsem od roku
1997, po absolvování základní odborné
přípravy a tehdejší povinné službě v Praze jsem se vrátil zpět do Poděbrad, kde
jsem začínal jak se říká od „chodníku“. Po
nějakém čase jsem byl povýšen a pracoval jako inspektor s územní odpovědností
a byl mi přidělen okrsek. Mým okrskem
byla Libice nad Cidlinou a její okolí, tedy
obce Choťánky, Opolany, Opolánky, Sány
a Kanín. Poté jsem byl zařazen do skupiny
dokumentace poděbradského oddělení a až
do jmenování do funkce zástupce velitele
jsem se podílel na objasňování trestné činnosti. Mou specializací byla práce na úseku mládeže, především objasňování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži.
V roce 2004 jsem byl jmenován do funkce
zástupce velitele. Tuto funkci jsem vyko-
ČESKÁ KONFERENCE
2009 – 2019
Osobnosti Č. K. (2)
Jeden z předních slovenských sociologů
a jazykovědec
RNDr. Emil Páleš, CSc.
Komenského Pansofia dnes
hledání sjednocující vize a poznání
jako předpoklad všenápravy
(úryvky z příspěvku předneseného na
prvním ročníku České Konference 2009
v Poděbradech)
„…Dějiny jsou důkazem toho, že tam,
kde lidé toto udělali, tam se jich dokázalo
nával až do listopadu loňského roku. Od
1. 12. 2009 jsem byl jmenován do funkce
vedoucího oddělení a vystřídal tak velitele
nadporučíka Hnátka, který odešel po 36ti
letech služby do penze.
Jak v praxi (konkrétně v Poděbradech)
realizujete heslo Pomáhat a chránit?
Odpovědět stručně na tuto otázku není
nijak jednoduché, stručně řečeno, naplňovat heslo „Pomáhat a chránit“ představuje
poctivý a odpovědný výkon policejní služby, kterou musí každý policista vnímat jako
své poslání a především službu občanům.
V povědomí veřejnosti je policie bohužel
stále vnímána jen jako represivní orgán.
Mou snahou je vybudovat mezi policisty
a občany partnerský vztah, založený na
společném zájmu řešení problémů v oblasti bezpečnosti a posílit důvěru spoluobčanů
v policii. K naplnění tohoto cíle kladu velký důraz na dobrou místní a osobní znalost policistů našeho oddělení a především
odpovědnost za svěřené území. Naplňování hesla „Pomáhat a chránit“ tedy stojí na
otevřené a partnerské komunikaci, sdílení
společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení
k jejich eliminaci.
Jaké jsou podle vás Poděbrady jako
město co do kriminální a přestupkové
činnosti?
Z kriminologického hlediska mohu konstatovat, že v posledních letech došlo k poklesu trestné činnosti. Největší podíl z trestné
činnosti představují majetkové trestné činy,
především pak krádeže. Značnou část těchto případů se nám podařilo objasnit, a to
i díky všímavosti a spolupráci našich spoluobčanů. Rapidní pokles jsme zaznamenali
i u násilných trestných činů. Na úseku přestupků je situace stejná jako v předešlých
letech, zde převládají především přestupky
v dopravě, proti majetku a občanskému
soužití. Bohužel oproti minulým letům se
zvýšil počet případů řízení motorových
vozidel pod vlivem alkoholu. Poděbrady
jsou lázeňským městem se značným spolei vícero spojit, že uměli obyčejně v nějaké
krizi, když už jim nic jiného nezbývalo, sáhnout po tom duchovním pokladu
uvnitř, a řekli si „změníme nějak sami
sebe“ nebo „musíme nějak jinak myslet“
a ten mravní impuls, to požehnání, které
tryská z osobního úsilí o sebezušlechtění
– to je to tajemství tvořivosti…
„…krize je vlastně etická, ve svém kořenu je to duchovní a etická krize hodnot.
Nemáme nedostatek hmoty a peněz nebo
něčeho, jak se neustále říká. V době meziledové prý stačilo tři dny v týdnu pracovat čtyři hodiny denně a ti pralidé byli
zabezpečeni. A teď si představte, kolikrát
máme my zvýšenou produktivitu práce
díky robotizaci, a ptám se, kde se to ztratilo? Někteří lidé pracují od rána do večera,
takže už nemají vůbec čas na nějaké osobní vztahy a duchovní život a nějaký vlastní rozvoj, už jsou jenom takoví roboti.
Přitom pračlověk měl více volného času.
Na druhé straně se zdá, že polovina lidstva je zbytečná, protože jsou nezaměstnaní, hladoví a jakoby vůbec není možné
jim dát nějakou práci. Na jedné straně
máme přebytek výrobků, není je kam
dát, potraviny se ničí, vyhazují; na druhé
PN
4. března 2010
Science Café ve Viole
Po Praze a Českých Budějovicích se staly Poděbrady třetím místem, kde se uskutečnila první z cyklu přednášek Science Café. Tématem byl vesmírný výzkum,
konkrétně hledání exoplanet – planet, které se svými vlastnostmi podobají Zemi
a obíhají kolem hvězdy jako je naše Slunce – takže na nich možná existuje život.
V příjemném prostředí kavárny Viola se
18. února sešla asi dvacítka zvědavců se
zájmem dozvědět se co nejvíce o výzkumu exoplanet. Projekt Science Café má za
úkol seznámit laickou veřejnost s různými
oblastmi vědeckého bádání a zprostředkovat setkání s odborníky, kteří jsou špičkou
ve svém oboru. Každý návštěvník může
při setkání u kávy nebo sklenky vína
diskutovat s odborníky na zvolené téma.
„Hledání planet, kde by mohl existovat
život, je pro astronomy v současnosti
něco jako hledání Svatého grálu“, uvedl
jeden z přednášejících, Jakub Rozehnal,
ředitel Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Spolu s ním večerem provázel jeho
kolega z hvězdárny a odborný pracovník
Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, Stanislav Poddaný. Během dvouhodinové přednášky se návštěvníci dozvěděli to, jakými postupy se exoplanety určují
a hledají ve vesmíru, kolik už jich bylo
nalezeno nebo kam bude bádání v tomto
oboru směřovat a mnoho dalšího.
Setkání se budou konat pravidelně
každý třetí čtvrtek v měsíci buď v kavárně Viola nebo v restauraci SWISS.
Jsou určeny všem, kteří se zajímají
o vědu, láká je osobní setkání s odborní-
O vesmírném výzkumu, konkrétně hledání
exoplanet, hovořili Jakub Rozehnal, ředitel
Štefánikovy hvězdárny na Petříně (vlevo)
a jeho kolega z hvězdárny a odborný
pracovník Astronomického ústavu
Univerzity Karlovy, Stanislav Poddaný
kem, nebo si jen chtějí rozšířit své obzory.
Příští přednáška se uskuteční 18. března,
tématem bude podle všeho šifra a šifrování. Vstupné 50 Kč. Informace v Poděbradských novinách, plakátech nebo na
facebooku.
Lucie Procházková
čenským ruchem. Pořádá se zde řada kulturních, sportovních a společenských akcí,
které jsou spojeny s bezpečnostními riziky.
Organizačně jsou tyto akce zajišťovány
tak, aby bezpečnostní rizika byla minimální. Z mého pohledu jsou tedy Poděbrady
bezpečným a klidným městem.
Co byste si jako současný velitel Policie
ČR přál?
Přál bych si, abychom co nejdříve personálně stabilizovali poděbradské oddělení tak,
abychom mohli realizovat naše cíle ke spokojenosti občanů. Přál bych si, abychom co
nejvíce působili preventivně a co nejméně
využívali represivních prostředků. Rovněž bych si přál, aby spoluobčané vnímali
bezpečnostní problematiku v Poděbradech
jako společný problém.
straně někdo má nedostatek. Co máme za
problém? Máme prostě zlý způsob myšlení, neumíme se domluvit, máme špatnou organizaci. My nemáme nedostatek
potravin nebo nějakých produktů. My
máme problém uspořádání společnosti
a nevíme si rady, nemáme vizi…
boženství, v jiném ideologickém směru.
Skončím tím, snad intuitivně vytušíte,
co vlastně chci. Slované – svatý Cyril,
Komenský, Štúrovci na Slovensku,
Solovjov v Rusku – my máme jakousi intuici, poslání hledat tímto směrem:
hledat syntézu, Sofii, celistvou moudrost
zušlechťující člověka…
…Východní Evropa má nadání na toto,
tak jako ta západní měla nadání spíš na ty
technické věci. A když to neuděláme my,
tak tomu Němci nebo Angličanovi se to
povede ještě méně než nám. A je to velice
potřebné.
Děkuji za pozornost.“
„…Stav společnosti je teď takový, že
zlí lidé se umějí dohodnout, umějí se
spojit, táhnout za jeden provaz, protože
se domluví, mají společného jmenovatele, řekněme dolar – kolik to hodí, každý
tomu rozumí, jsme domluveni. Ale dobří lidé, když mají ušlechtilý úmysl, tak
se neumí dohodnout, tříští se to, každý
má jiný názor, každý je v jiném ná-
Určitě bych chtěl touto cestou poděkovat
všem těm, kteří nám v uplynulém roce
svými informacemi a poznatky pomáhali při objasňování trestné činnosti, nebo
se svými podněty podíleli na zvyšování
bezpečnosti v Poděbradech.
Vladimíra Stejskalová
Další příspěvky a texty od osobností
a hostů prvního ročníku České Konference 2009 lze nalézt také na internetové
adrese:
www.ceska-konference.cz/prispevky/od-hostu/.
Pokračování rubriky
v
dalším
čísle…
PN
PŘÍLOHA PN
4. března 2010
stránka I
Město Poděbrady informuje
Informace ze zasedání rady města, které se konalo dne 3. února 2010
1. Zahájení
Jednání rady města připraveného podle
programu a rady města jako jediného
společníka obchodní společnosti zahájil
a řídil starosta Ing. Jozef Ďurčanský.
Zápis z 2. zasedání rady města dne 20. 1.
2010 byl ověřen a schválen bez připomínek.
Valná hromada KIC Poděbrady, s. r. o.
Usnesení rady města ve věci města
Poděbrady jako jediného společníka
obchodní společnosti a ve funkci valné
hromady obchodní společnosti
Rada města Poděbrady ve věci města
jako jediného společníka obchodní společnosti Kulturní a informační centrum
Poděbrady, s. r. o. rozhodujícího v působnosti valné hromady společnosti Kulturní
a informační centrum Poděbrady, s. r. o.
po projednání:
I. činí změny v zakladatelské listině
společnosti Kulturní a informační
centrum Poděbrady, s. r. o. ze dne
27. 11. 2000 takto:
V článku pátém se na konci připojují
tato slova: Hostinská činnost
II. pověřuje starostu města, aby v zastou pení města učinil do notářského zápi su shora uvedené rozhodnutí měs ta Poděbrady, jako jediného společ níka obchodní společnosti Kulturní
a informační centrum Poděbrady,
s. r. o., rozhodujícího v působnos ti valné hromady společnosti Kulturní
a informační centrum Poděbrady,
s. r. o. o změně zakladatelské listiny.
2. Schválení slev z nájmů nebytových
prostor v přízemí domu č. p. 58/III., ulice Na Dláždění (vstup z ul. Palackého)
v Poděbradech, nájemce KIK WEAR
SHOP, s. r. o.
NEPŘIJATO
3. Prodej hrobového zařízení na hrobovém místě č. 20 - 21 urnový háj starý
U s n e s e n í č. 37/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města prodat hrobové
zařízení na hrobovém místě č. 20 - 21
urnový háj starý na hřbitově v Podě bradech – Kluku.
3a. Rozpočtové opatření č. 1/2010
U s n e s e n í č. 38/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města schválit rozpoč tové opatření č. 1/2010.
4. Schválení Zadání územního plánu
Poděbrady
U s n e s e n í č. 39/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady, aby
rozhodlo o schválení Zadání územní ho plánu Poděbrady dle § 6 odst. 5
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
5. Pořízení změny ÚPSÚ města Poděbrady z území ekologicky významného
a území zemědělské výroby na plochu
pro bydlení v k. ú. Velké Zboží
U s n e s e n í č. 40/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady, aby:
I. r o z h o d l o
dle § 46 odst. 3 stavebního zákona
o pořízení změny územního plánu
sídelního útvaru města Poděbrady
v rozsahu návrhu
a) na pozemku parc. č. 456/2 v k. ú. Vel ké Zboží
b) na pozemku parc. č. 456/7 v k. ú. Vel ké Zboží
c) na pozemku parc. č. 456/8 v k. ú. Vel ké Zboží
d) na pozemku parc. č. 456/1 v k. ú. Vel ké Zboží
II. u l o ž i l o
pořizovateli zajištění zpracování návr hu zadání řešené změny v souladu se
stavebním zákonem a prováděcí
vyhláškou č. 500/2006 Sb. pro účely
dalšího projednávání s tím, že mapové
podklady a projekční práce spojené
se změnou ÚPNSÚ Poděbrady bude
dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb. („stavební zákon“) hradit navrhovatel.
6. Uzavření smlouvy o dílo (dešťové
svody ulice Fügnerova)
U s n e s e n í č. 41/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je napojení dešťových
svodů v ulici Fügnerova do stávající ho odvodnění a odvedení dešťových
vod z chodníků a cyklostezek, jejichž
zhotovitelem bude firma Dlažba
Vysoké Mýto, s. r. o.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto,
s. r. o.
6a. Uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro provedení
stavby
U s n e s e n í č. 42/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a,
že projektovou dokumentaci pro sta vební povolení a pro výběr dodavatele
akce Za každodenními cíli v Poděbra dech bezpečně vnitroměstskou cyklo stezkou II (část Riegrovo náměs tí, náměstí 5. května a ulice Na Va lech) vypracuje sdružení:
INPROJEKT, spol. s r. o., Osten de 87, 290 01 Poděbrady a ZAHRA DA NAD METUJÍ s. r. o., Elektráren ská 129, 549 01 Nové Město nad M.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s uvedeným sdružením.
7. Zrušení usnesení RM č. 265/05
ze dne 7. 9. 2005
STAŽENO.
8. Zrušení usnesení RM č. 07/2010
U s n e s e n í č. 43/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zrušit usnesení rady č. 07/2010, kte rým rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na nebytové prostory v č. p. 845/III,
Opletalova ul. z důvodu odstoupení
vybraného nájemce od nabídky.
9. Odkoupení pozemku parc. č. 401/21
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 44/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o odkoupení pozemku
parc. č. 401/21 o výměře 165 m2
v k. ú. Kluk, kdy město Poděbrady
na své náklady nechá zpracovat zna lecký posudek a zaplatí daň z převodu
nemovitosti
II. aby pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
10. Odkoupení pozemku parc. č. 40/22
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 45/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o odkoupení pozem ku parc. č. 40/22 o výměře 168 m2,
který vznikl oddělením z pozemku
parc. č. 40/19 v k. ú. Kluk geom. plá nem č. 597-18/2009, kdy město Podě brady na své náklady nechá zpracovat
znalecký posudek a zaplatí daň z pře vodu nemovitosti
II. aby pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
11. Odkoupení pozemku parc. č. 40/23
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 46/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o odkoupení pozem ku parc. č. 40/23 o výměře 54 m2, kte rý vznikl oddělením z pozemku parc.
č. 40/16 v k. ú. Kluk geom. plánem
č. 597-18/2009, kdy město Poděbrady
na své náklady nechá zpracovat
II.
znalecký posudek a zaplatí daň z převodu nemovitosti
aby pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
12. Odkoupení pozemku parc. č. 40/24
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 47/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o odkoupení pozemku
parc. č. 40/24 o výměře 8 m2, kte rý vznikl oddělením z pozemku parc.
č. 40/15 v k. ú. Kluk geom. plánem
č. 597-18/2009, kdy město Poděbrady
na své náklady nechá zpracovat zna lecký posudek a zaplatí daň z převodu
nemovitosti
II. aby pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
13. Směna pozemků s ČR – Povodí
Labe, s. p.
U s n e s e n í č. 48/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o směně pozemku parc.
č. 515/19 o výměře 473 m2 v k. ú. Vel ké Zboží ve vlastnictví města Podě brady za pozemky ve vlastnictví Čes ké republiky – Povodí Labe, státní
podnik, parc. č. 4112/3 o výměře
123 m2, oddělený z pozemku parc.
č. 4112, parc. č. 3778/4 o výměře
131 m2, oddělený z pozemku parc.
č. 3778/2 v k. ú. Poděbrady, dle geom.
plánu č. 2216-40/2009, parc. č. 530/4
o výměře 164 m2 oddělený z pozemku
parc. č. 530/1 a parc. č. 517/18 o výmě ře 55 m2, oddělený z pozemku parc.
č. 517/14 v k. ú. Velké Zboží, dle
geom. plánu č. 409-72/2009 s tím,
že Česká republika – Povodí Labe,
státní podnik doplatí rozdíl kupní
ceny
II. aby pověřilo starostu města podpisem
směnné smlouvy.
14. Zveřejnění záměru města směnit
a prodat pozemek parc. č. 40/25 za
pozemek parc. č. 40/26 v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 49/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města směnit a prodat
pozemek parc. č. 40/25 o výměře
109 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 40/8 v k. ú. Kluk
za pozemek parc. č. 40/26 o výměře
13 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 40/2 z původního
pozemku PK 40 v k. ú. Kluk geomet rickým plánem č. 597-18/2009.
15. Majetkové vypořádání pozemků
v lokalitě „Koutecká“ a zahrady MŠ
K. Čapka
ODLOŽENO.
16. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 3247/2 v k. ú. a v obci
Poděbrady
ODLOŽENO.
17. Zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.
STAŽENO.
18. Návrh na uzavření dohody o započtení výdajů
ODLOŽENO.
19. Vrácení pojistného
U s n e s e n í č. 50/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a n a v ě d o m í
informaci o současné situaci o pojist ném na sociální zabezpečení a přís pěvku na státní politiku zaměstna nosti ve vztahu k novele z r. 2006
zákona č. 589/1992 Sb. s tím, že tato
informace bude předložena zastupi telstvu města.
20. Pronájem nápojových automatů
a vodních dispensorů
U s n e s e n í č. 51/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)uzavřít s pronajímatelem společností
CZ-Comindustrial, s. r. o., smlouvu
o pronájmu vodních dispensorů, ty pu DK2V208 a o zásobování bale nou pitnou vodu, na základě které
si Město Poděbrady, jako nájemce,
pronajme bezúplatně na dobu neurči tou s výpovědní lhůtou jeden měsíc
2 ks vodních dispensorů, a kterou se
pronajímatel zaváže dodávat Městu
Poděbrady balenou vodu a provádět
4x ročně pravidelnou sanitaci přístroje
b)uzavřít s pronajímatelem společnos tí CZ-Comindustrial, s. r. o., smlouvu
o umístění a provozu nápojových
automatů na výdej teplých nápojů, na
základě které si Město Poděbrady,
jako nájemce pronajme bezúplatně na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpo vědní lhůtou 1 ks nápojového automa tu typu RIVA Pronto XM s bezplat ným servisem, a kterou se Město
Poděbrady zaváže v případě nižšího
počtu odběru teplých nápojů než je
400 ks za měsíc, na jednom automatu,
dotovat provoz automatů,
II. p o v ě ř i l a
a)starostu města podpisem smlouvy
o pronájmu vodních dispensorů
a o zásobování balenou pitnou vodu
se spol. CZ-Comindustrial, s. r. o.
b)starostu města podpisem smlouvy
o umístění a provozu nápojového
automatu na výdej teplých nápojů se
spol. CZ-Comindustrial, s. r. o.
21. Udělení souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny
U s n e s e n í č. 52/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
udělit souhlas společnosti KBH vel koobchod, spol. s r. o., k výstavbě
výrobny fotovoltaické energie v areá lu společnosti na stavebním pozem ku p. č. 1183 a na pozemku st. 1186/3
za podmínky, že fotovoltaické články
budou umístěny na střešním plášti
skladových hal a objektu č. p. 40.
21a. Uzavření nájemní smlouvy se společností TSMP, s. r. o.
U s n e s e n í č. 53/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
uzavřít nájemní smlouvu mezi měs tem Poděbrady, jako pronajímatelem
a společností Technické služby měs ta Poděbrad, s. r. o., jako nájemcem na
pronájem Zimního stadionu č. p. 770/II
v ulici U Zimního stadionu v Podě bradech s pozemky č. kat. 125/2,
ostatní plochy č. kat. 125/6, 134/6
a část ostatní plochy č. kat. 125/1
vymezenou oplocením zimního sta dionu, vše v k. ú. Poděbrady, Spor tovní haly BIOS č. p. 766/II v ulici
U Zimního stadionu v Poděbradech,
s pozemkem č. kat. st. 130/2 v k. ú.
Poděbrady a části objektu občanské
vybavenosti č. p. 762/II v ulici U Zim ního stadionu v Poděbradech (uby tovna), s pozemkem st. p. č. 125/5
v k. ú. Poděbrady.
21b. Odkoupení pozemků v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 54/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města Poděbrady, aby
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemků PK 160
o výměře 10.745 m2, PK 180/13
o výměře 443 m2, PK 180/14 o výmě ře 474 m2, PK 180/15 o výměře
964 m2, PK 180/17 díl 2 o výměře
110 m2, PK 180/18 díl 2 o výměře
75 m2, PK 180/19 o výměře 1.204 m2
a PK 195/14 o výměře 1.220 m2
v k. ú. Kluk od České republiky – Úřa du pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Města
Poděbrady
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní
smlouvy mezi městem Poděbrady
a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetko vých
III. r o z h o d l o
zrušit usnesení Zastupitelstva měs ta Poděbrady č. 127/2009 ze dne
21. 10. 2009.
22. Přidělení bytu v DPS
U s n e s e n í č. 55/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
přidělit byt v domě s pečovatelskou
službou v Tyršově ulici, Poděbrady,
paní M. F.
23. Souhlas s pronájmem krytu CO za
účelem provozování sportu
U s n e s e n í č. 56/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města pronajmout
kryt CO, na pozemku Základní školy
Poděbrady, Na Valech, za účelem pro vozování sportu.
24. Schválení neinvestiční dotace
akciové společnosti IFB Bohemia na
pořádání akce Dance 2010 Bohemia
U s n e s e n í č. 57/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na r. 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, akciové společnosti
IFB Bohemia na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnese ním ZM č. 118/2009, na činnosti sou visející s pořádáním akce Dance 2010
Bohemia
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí úče lové neinvestiční dotace“ mezi Měs tem Poděbrady a akciovou společnos tí IFB Bohemia, včetně přílohy č. 1
a přílohy č. 2 k této smlouvě, na
základě které Město Poděbrady
poskytne IFB Bohemia, a. s. účelovou
neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
25. Schválení neinvestiční dotace pro
ZŠ Na Valech na pořádání mezinárodního setkání dětských pěveckých sborů
– Děti na Labi
U s n e s e n í č. 58/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Poděbrady na rok
2010, schváleného usnesením ZM
č. 131/2009, ZŠ Na Valech na zákla dě výsledků dotačního řízení vyhláše ného usnesením ZM č. 118/2009, na
činnosti související s pořádáním mezi národního setkání dětských pěvec kých sborů – Děti na Labi
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a ZŠ Na Valech, včetně
přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne ZŠ Na Valech
účelovou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
26. Schválení neinvestiční dotace na
pořádání soutěží v triatlonu
U s n e s e n í č. 59/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009 a na základě výsled ků dotačního řízení vyhlášeného
usnesením ZM č. 118/2009, na čin nosti související s pořádáním sportov ních akcí – Závod v silničním běhu
pro veřejnost, České poháry v triat lonu seniorských kategorií, České
poháry v triatlonu mládežnických
kategorií, Mistrovství ČR v triatlonu
akademiků a Humanitární běh naděje
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelo vé neinvestiční dotace“, na základě
které Město Poděbrady poskytne úče lovou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
PŘÍLOHA PN
stránka II
27. Schválení neinvestiční dotace pro
Nezávislý sportovní klub Sportovní
Chůze Praha na pořádání 78. ročníku
chodeckých závodů Poděbrady 2010
U s n e s e n í č. 60/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Nezávislému spor tovnímu klubu Sportovní Chůze Pra ha na základě výsledků dotačního
řízení vyhlášeného usnesením ZM
č. 118/2009, na činnosti související
s pořádáním 78. ročníku chodeckých
závodů Poděbrady 2010
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Nezávislým sportovním
klubem Sportovní Chůze Praha, včet ně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Nezávislému
sportovnímu klubu Sportovní Chůze
Praha účelovou neinvestiční dotaci
III.p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
28. Schválení neinvestiční dotace Svazu
mažoretek ČR na pořádání Národního
šampionátů mažoretek ČR - finále
U s n e s e n í č. 61/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady na
rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Svazu mažoretek
ČR na základě výsledků dotační ho řízení vyhlášeného usnesením
ZM č. 118/2009, na činnosti souvise jící s pořádáním finále národního
šampionátu mažoretek ČR
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Svazem mažoretek ČR,
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k té to smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Svazu mažoretek
ČR účelovou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
29. Schválení neinvestiční dotace pro
občanské sdružení Slovo a hlas na
pořádání 48. ročníku Poděbradských
dnů poezie
U s n e s e n í č. 62/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
poskytnout účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu města Poděbrady na
rok 2010, schváleného usnesením ZM
č. 131/2009, občanskému sdružení
Slovo a hlas na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnese ním ZM č. 118/2009, na činnosti sou visející s pořádáním 48. ročníku Podě bradských dnů poezie
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí úče lové neinvestiční dotace“ mezi Měs tem Poděbrady a občanským
sdružením Slovo a hlas včetně přílo hy č. 1 a přílohy č. 2 k této smlou vě, na základě které Město Poděbrady
poskytne občanskému sdružení Slovo
a hlas účelovou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
činnosti související s pořádáním
6. ročníku soutěžní přehlídky pro
tuzemské a zahraniční mládežnické
orchestry – Evropa hraje Kmocha
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a společností Kristián
Production, s. r. o., včetně přílohy č. 1
a přílohy č. 2 k této smlouvě, na
základě které Město Poděbrady
poskytne společnosti Kristián Produc tion, s. r. o. účelovou neinvestiční
dotaci
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
30. Schválení neinvestiční dotace DS
Jiří na pořádání divadelního festivalu
FEMAD - Salón odmítnutých
U s n e s e n í č. 65/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady na
rok 2010, schváleného usnesením ZM
č. 131/2009, společnosti Limet media,
s. r. o. na základě výsledků dotační ho řízení vyhlášeného usnesením
ZM č. 118/2009, na činnosti souvi sející s pořádáním akce „2. Poděbrad ské slavnosti“
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a společností Limet media,
s. r. o., včetně přílohy č. 1 a přílohy
č. 2 k této smlouvě, na základě které
Město Poděbrady poskytne společ nosti Limet media, s. r. o. účelovou
neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
U s n e s e n í č. 63/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Divadelnímu spolku
Jiří na základě výsledků dotačního
řízení vyhlášeného usnesením ZM
č. 118/2009, na činnosti související
s pořádáním divadelního festivalu
FEMAD - Salón odmítnutých
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Divadelním spolkem Jiří,
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Divadelnímu
spolku Jiří účelovou neinvestiční
dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
31. Schválení neinvestiční dotace pro
společnost Kristián Production, s. r. o.
na pořádání 6. ročníku soutěžní přehlídky pro tuzemské a zahraniční
mládežnické orchestry – Evropa hraje
Kmocha
U s n e s e n í č. 64/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
poskytnout účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu města Poděbra dy na rok 2010, schváleného usnese ním ZM č. 131/2009, společnosti
Kristián Production, s. r. o. na zákla dě výsledků dotačního řízení vyhláše ného usnesením ZM č. 118/2009, na
32. Schválení neinvestiční dotace pro
společnost Limet media, s. r. o. na pořádání městské oslavy „2. Poděbradské
slavnosti“
33. Schválení dotace na pořádání závodu dračích lodí „Poděbradské dračí
srdce“
U s n e s e n í č. 66/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009 a na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usne sením ZM č. 118/2009, na činnosti
související s pořádáním závodu dra čích lodí „Poděbradské dračí srdce“
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“, včetně přílohy
č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na
základě které Město Poděbrady
poskytne účelovou neinvestiční dotaci
PN
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
34. Vyhlášení dotačního řízení na podporu kulturní činnosti na území města
Poděbrady
U s n e s e n í č. 67/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
vyhlásit v souladu s přijatými zása dami 2. kolo dotačního řízení na pod poru kultury a cestovního ruchu na
území města Poděbrady pro rok 2010
s následujícím tématickým zadáním:
Výzva č. 6:
Podpora
společenských,
kulturních
a sportovních akcí alespoň regionálního
významu konaných na území města Poděbrady.
Dotace se poskytuje na veškeré účelně
vynaložené náklady související s touto
činností mimo výslovně vyloučených.
Maximální výše příspěvku je 80 % z celkových nákladů.
Termín pro podávání žádostí: průběžně
do vyčerpání prostředků, nejdéle však do
30. 10. 2010.
Dotační řízení: průběžně do vyčerpání
prostředků, nejdéle však do 30. 11. 2010.
Určené prostředky nemusí být vyčerpány.
II. p o v ě ř i l a
odbor školství a kultury
zveřejněním těchto dokumentů na
úřední desce Města Poděbrady.
35. Uzavření smlouvy na zpracování
grafického manuálu města Poděbrady
U s n e s e n í č. 68/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a
zastupitelstvu města,
1)aby rozhodlo v souladu s podmínkami
soutěže o uzavření smlouvy na zpra cování grafického manuálu města
Poděbrady
2) aby pověřilo starostu města podpisem
smlouvy
II. u l o ž i l a
finančnímu odboru MěÚ zapracování
částky do rozpočtového opatření.
35a. Obsazení uvolněného mandátu
v zastupitelstvu města Poděbrady
U s n e s e n í č. 69/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
a)smutnou zprávu, že 26. ledna 2010
zemřel člen zastupitelstva města
MUDr. Václav Kryšpín
b) že uvolněný mandát obsadí pan Ladis lav Vomáčko ke dni 27. ledna 2010
II. r o z h o d l a
předat osvědčení panu Ladislavu
Vomáčkovi o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva města Poděbrady
ke dni 27. ledna 2010
4. března 2010
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem osvědčení.
35b. Obměna osobního automobilu
města
U s n e s e n í č. 70/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. realizovat nákup osobního automobilu
Ford Fusion od společnosti Ford
Mareš
II. následně odprodat vozidlo Škoda
Fabia SPZ NBJ 1662.
35c. Schválení dotace na vydávání
Poděbradských novin
U s n e s e n í č. 71/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města v Poděbradech, aby
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Kulturnímu a infor mačnímu centru Poděbrady, s. r. o. na
základě výsledků dotačního řízení
vyhlášeného
usnesením
ZM
č. 118/2009 ze dne 21. 10. 2009 na
činnosti související s vydáváním
Poděbradských novin
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí úče lové neinvestiční dotace“ mezi Měs tem Poděbrady a Kulturním a infor mačním centrem Poděbrady, s. r. o.,
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Kulturnímu
a informačnímu centru, s. r. o. účelo vou neinvestiční dotaci
III.p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
35d. Stanovisko k Plánu likvidace jezera č. 1
U s n e s e n í č. 72/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a vyslovit souhlas:
I. s Plánem likvidace jezera č. 1 (1. jeze ro - severní) v dobývacím prostoru
Poděbrady - Kluk
II. s postupem likvidace podle zpraco vaného návrhu pro společnost
CEMEX Sand, s. r. o., Masarykovo
nám. 207, 763 61 Napajedla.
35e. Stanovisko k dotěžení zbytkových
zásob ložiska Kluk u Poděbrad
U s n e s e n í č. 73/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
vyslovit souhlas s dotěžením zbytko vých zásob na výhradním ložisku
štěrkopísku Kluk u Poděbrad v dobý vacím prostoru Kluk.
Informace ze zasedání rady města, svolané mimo dlouhodobý roční termínový harmonogram dne 17. února 2010
1. Zahájení
Zasedání rady města zahájil a řídil starosta města Ing. Jozef Ďurčanský.
2. Schválení dodatku č. 16/2010 ke
smlouvě č. 2/1999 na zabezpečení
provozu WC na Jiřího náměstí
U s n e s e n í č. 74/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít s Technickými služba mi města Poděbrad s. r. o. doda tek č. 16/2010 ke smlouvě
č. 2/1999 na zabezpečení provo zu veřejného WC na Jiřího náměs tí v Poděbradech, kterým bude od
1. 1. 2010 ke sjednané ceně účto váno DPH v zákonně stanovené
výši.
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města pod pisem dodatku č. 16/2010 ke
smlouvě č. 2/1999.
3. Schválení dodatku č. 18/2010 ke
smlouvě č. 4/1999 k zabezpečení
celoročního provozu a údržby VO
ve městě
U s n e s e n í č. 75/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít s Technickými službami měs ta Poděbrad s. r. o. dodatek č. 18/2010
ke smlouvě č. 4/1999 na zabezpečení
celoročního provozu VO v Poděbra dech, kterým bude od 1. 1. 2010 ke
sjednané ceně účtováno DPH v zákon ně stanovené výši.
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města podpi sem dodatku č. 18/2010 ke smlouvě
č. 4/1999.
4. Schválení dodatku č. 17/2010 ke
smlouvě č. 6/1999 pro zajištění údržby
komunikací ve městě
U s n e s e n í č. 76/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít s Technickými službami měs ta Poděbrad s. r. o. dodatek č. 17/2010
ke smlouvě č. 6/1999 na zabezpeče ní základní údržby místních komuni kací a jejich součástí v Poděbradech,
kterým bude od 1. 1. 2010 ke sjednané
ceně účtováno DPH v zákonně stano vené výši.
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města podpi-
sem dodatku č. 17/2010 ke smlouvě
č. 6/1999.
5. Schválení dodatku č. 17/2010 ke
smlouvě č. 7/1999 na zabezpečení čištění a zimní údržby místních komunikací
ve městě
U s n e s e n í č. 77/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít s Technickými službami měs ta Poděbrad s. r. o. dodatek č. 17/2010
ke smlouvě č. 7/1999 na zabezpečení
čištění a zimní údržby místních komu nikací v Poděbradech, kterým bude
od 1. 1. 2010 ke sjednané ceně účto váno DPH v zákonně stanovené výši.
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města podpi sem dodatku č. 17/2010 ke smlouvě
č. 7/1999.
6. Schválení zásad pro uznání odpovědnosti města Poděbrady
U s n e s e n í č. 78/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
schválit zásady pro uznání odpověd nosti města Poděbrady za úrazy
a škody vzniklé na pozemních komunikacích nebo chodnících v majetku
města v důsledku závad ve schůdnosti
a pro náhradu těchto škod.
7. Uzavření smlouvy o zajištění přístřeší
U s n e s e n í č. 79/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o zajištění přístřeší
mezi městem Poděbrady, IČ 00239640,
se sídlem Jiřího nám. 20/I, Poděbra dy, 290 31 a spol. Technické služby
města Poděbrad, s. r. o., IČ 25798278,
se sídlem Poděbrady, Kozinova 1/II,
290 01, na základě které bude zajiště no přístřeší pro paní H. K.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o zajištění přístřeší se společností
Technické služby města Poděbrad,
s. r. o., IČ 25798278, se sídlem Podě brady, Kozinova 1/II, 290 01.
8. Stanovení rozsahu prací Regenerace
parku u Havířského kostelíku
U s n e s e n í č. 80/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
zadat realizaci projektu Regenerace
parku u Havířského kostelíku v Podě bradech poníženou o následující neu znatelné náklady:
a)cyklostezky, které byly podpořeny
ROP Střední Čechy v rámci projektu
Za každodenními cíli v Poděbradech
bezpečně vnitroměstskou cyklostez kou II
b)mobiliář vyjma proutěného altánu
II. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánování
zpracovat oznámení poskytovateli
dotace o zúžení rozsahu celkových
prací dle bodu I.
9. Zveřejnění záměru města směnit části pozemků v k. ú. Poděbrady - jezero
U s n e s e n í č. 81/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města směnit část
pozemku parc. č. 5012/17 o výměře
83 m2 a část pozemku parc. č. 4967/50
o výměře 103 m2, který vznikl z po zemku PK 4969 v k. ú. Poděbrady za
část pozemku parc.č. 4967/29 o výmě ře 31 m2 a část pozemku parc. č.
4967/39 o výměře 217 m2 v k. ú.
Poděbrady.
Informace z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. února 2010
1. Zahájení
Dnešní jednání zahájil a řídil starosta
města Ing. Ďurčanský.
Minutou ticha byla uctěna památka zastu-
pitele města pana MUDr. Václava Kryšpína, který zemřel dne 26. 1. 2010. Veřejně
složil slib člena ZM nový člen zastupitelstva
města Poděbrady pan Ladislav Vomáčko.
Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno,
předsedající konstatoval přítomnost 14 členů zastupitelstva, a tím danou schopnost
usnášení se o všech bodech pořadu jednání.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2010
U s n e s e n í č. 01/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po pro-
jednání
s c h v á l i l o
rozpočtové opatření č. 1/2010.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
PN
PŘÍLOHA PN
4. března 2010
3. Informativní zpráva o změnách
v rozpočtu města uskutečněných od
posledního zasedání ZM 16. 12. 2009 až
do 31. 12. 2009
U s n e s e n í č. 02/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
provedené úpravy rozpočtu v období
od 16. 12. – 31. 12. 2009.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
4. Prodej hrobového zařízení na hrobovém místě č. 20-21 urnový háj starý
U s n e s e n í č. 03/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
prodej hrobového zařízení na hrobo vém místě č. 20-21 urnový háj starý
na hřbitově v Poděbradech – Kluku.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
5. Schválení podmínek nájemních
smluv se sportovními kluby a spolky
Předložený návrh nebyl schválen
K předloženému návrhu proběhla rozsáhlá diskuse jak členů zastupitelstva, tak
členů sportovních klubů a veřejnosti. Při
hlasování nebyl přijat původní návrh ani
protinávrh.
6. Vydání obecně závazné vyhlášky
města Poděbrady č. 1/2010
U s n e s e n í č. 04/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města
Poděbrady č. 1/2010, kterou se stano vují pravidla pro pohyb psů na veřej ném prostranství ve městě a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů
a zároveň ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 12/2004 o Veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení
a čistotě ve městě.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
7. Vydání obecně závazné vyhlášky
města Poděbrady č. 2/2010
U s n e s e n í č. 05/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města
Poděbrady č. 2/2010, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 6/2007
o poplatku za komunální odpad, ve
znění pozdějších předpisů a zároveň
ruší obecně závaznou vyhlášku města
Poděbrady č. 5/2009.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
8. Schválení převodu jednotky č. 48/7
v domě č. p. 48/II., ul. Pionýrů, Poděbrady
U s n e s e n í č. 06/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o převodu bytové jednotky č. 48/7
v domě č. p. 48/II, ulice Pionýrů
v Poděbradech o velikosti 2+1, výmě ry 58, 94 m2 a spoluvlastnického podí lu 166/10000 k pozemku č. kat. st.
741/4 o výměře 448 m2 podle zák.
č. 72/1994 Sb. v platném znění
a v souladu se „Zásadami“ z vlastnic tví města Poděbrady do majetku
nájemce paní J. Č.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
9. Schválení převodu jednotky
č. 1148/16 v domě č. p. 1148/III.,
ul. Budovcova, Poděbrady
U s n e s e n í č. 07/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o převodu bytové jednotky č. 1148/16
v domě č. p. 1148/III, ulice Budovco va v Poděbradech o velikosti 2+1,
výměry 57, 98 m2 a spoluvlastnické ho podílu 470/10000 k pozemku
č. kat. st. 2591/11 o výměře 258 m2
podle zák. č. 72/1994 Sb. v plat ném znění a v souladu se „Zásadami“
z vlastnictví města Poděbrady do
majetku nájemce paní D. Š.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
10. Schválení zadání územního plánu
Poděbrady
U s n e s e n í č. 08/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o schválení Zadání územního plánu
Poděbrady dle § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
II. u l o ž i l o
pořizovateli zajištění zpracování
Územního plánu Poděbrady v souladu
se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb.
pro účely dalšího projednávání
III.v z a l o n a v ě d o m í
vyhodnocení požadavků dotčených
orgánů k návrhu zadání územního
plánu Poděbrady.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
11. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při pořizování ÚP
Poděbrady
U s n e s e n í č. 09/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o,
že za město Poděbrady bude spolupra covat s pořizovatelem při tvorbě
Územního plánu Poděbrady dle § 6
odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) Ing. Jozef Ďur čanský, zastupitel města.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
12. Pořízení změny ÚPnSÚ Poděbrady
na pozemcích parc. č. 1200, 1201 a 1202
v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh nebyl schválen
13. Pořízení změny ÚPnSÚ na pozemcích
PK 2997/1 a PK 4673 v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh nebyl schválen
14. Pořízení změny ÚPnSÚ Poděbrady
na pozemcích parc. č. 456/2 a parc. č.
456/7 v k. ú. Velké Zboží
Předložený návrh nebyl schválen
15. Pořízení změny ÚPSÚ města Poděbrady z území ekologicky významného
na čisté bydlení v k. ú. Poděbrady na
pozemku parc. č. 3584/1 a parc. č. 3586
v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh nebyl schválen
16. Odkoupení pozemků v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 10/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemků PK 160 o vý měře 10.745 m2, PK 180/13 o výmě ře 443 m2, PK 180/14 o výměře 474 m2,
PK 180/15 o výměře 964 m2, PK
180/17 díl 2 o výměře 110 m2, PK
180/18 díl 2 o výměře 75 m2, PK
180/19 o výměře 1.204 m2 a PK
195/14 o výměře 1.220 m2 v k. ú.
Kluk od České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetko vých do vlastnictví Města Poděbrady
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní
smlouvy mezi městem Poděbrady, se
sídlem Jiřího náměstí 20/I, Poděbra dy, IČ: 00239640 a Českou republikou
– Úřadem pro zastupování stá tu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ:
69797111
III. r o z h o d l o
zrušit usnesení Zastupitelstva města
Poděbrady č. 127/2009 ze dne 21. 10.
2009.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
17. Odkoupení pozemků parc. č. 40/22
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 11/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemku parc. č. 40/22
o výměře 168 m2, který vznikl odděle ním z pozemku parc. č. 40/19 v k. ú.
Kluk geometrickým plánem č. 597-18/
2009, kdy město Poděbrady na své
náklady nechá zpracovat znalecký
posudek a zaplatí za prodávajícího
daň z převodu nemovitosti
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
18. Odkoupení pozemku parc. č. 40/23
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 12/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemku parc. č. 40/23
o výměře 54 m2, který vznikl odděle ním z pozemku parc. č. 40/16 v k. ú.
Kluk geometrickým plánem č. 597-18/
2009, kdy město Poděbrady na své
náklady nechá zpracovat znalecký
posudek a zaplatí za prodávající daň
z převodu nemovitosti
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
19. Odkoupení pozemku parc. č. 40/24
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 13/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemku parc. č. 40/24
o výměře 8 m2, který vznikl odděle ním z pozemku parc. č. 40/15 v k. ú.
Kluk geometrickým plánem č. 597-18/
2009, kdy město Poděbrady na své
náklady nechá zpracovat znalecký
posudek a zaplatí za prodávající daň
z převodu nemovitosti.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
20. Odkoupení pozemku parc. č. 401/21
v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 14/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení pozemku parc. č. 401/21
o výměře 165 m2 v k. ú. Kluk, kdy
město Poděbrady na své náklady
nechá zpracovat znalecký posudek
a zaplatí za prodávající daň z převodu
nemovitosti
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
21. Odkoupení pozemku parc. č. 104
v k. ú. Polabec
U s n e s e n í č. 15/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o:
1)o odkoupení pozemku parc. č. 104
o výměře 842 m2 v k. ú. Polabec
2)o vypracování znaleckého posudku
a uhrazení daně z převodu nemovitos tí na náklady města Poděbrady, se síd lem Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
22. Odkoupení spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2980 v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 16/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o odkoupení spoluvlastnického podílu:
a)1/112 pozemku parc. č. 2980 o výměře
1.138 m2 v k. ú. Poděbrady,
b)1/112 pozemku parc. č. 2980 o výmě ře 1.138 m2 v k. ú. Poděbrady,
c)2/112 pozemku parc. č. 2980 o výmě ře 1.138 m2 v k. ú. Poděbrady,
d)4/112 pozemku parc. č. 2980 o výmě ře 1.138 m2 v k. ú. Poděbrady,
za podmínky, že město Poděbrady
uhradí veškeré náklady spojené s vy hotovením znaleckých posudků a zap latí daň z převodu nemovitostí za pro dávající.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupních smluv
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
23. Zřízení věcného břemene práva
chůze a vjezdu přes pozemky parc. č.
5012/17 a PK č. 4969 v k. ú. Poděbrady
Předložený návrh nebyl schválen
24. Vrácení pojistného
U s n e s e n í č. 17/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
v z a l o n a v ě d o m í
informaci o současné situaci o pojist ném na sociální zabezpečení a přís pěvku na státní politiku zaměstnanos ti ve vztahu k novele z roku 2006
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
25. Uzavření smlouvy na zpracování
grafického manuálu, který se týká loga
města Poděbrady
Předložený návrh nebyl schválen
Dále k materiálu viz. bod 36
26. Schválení neinvestiční dotace pro
Nezávislý sportovní klub Sportovní
Chůze Praha
Předložený návrh nebyl schválen
27. Schválení neinvestiční dotace pro
společnost Limet media, s.r.o.
stránka III
U s n e s e n í č. 18/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace společnosti Limet media, s. r. o,
z rozpočtu města Poděbrady na rok
2010, schváleného usnesením ZM
č. 131/2009 na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnese ním ZM č. 118/2009, na činnosti sou visející s pořádáním akce „2. Podě bradské slavnosti“
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a společností Limet media,
s. r. o., včetně přílohy č. 1 a přílohy
č. 2 k této smlouvě, na základě které
Město Poděbrady poskytne společ nosti Limet media, s. r. o. účelovou
neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
28. Schválení dotace na vydávání Poděbradských novin
U s n e s e n í č. 19/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace Kulturnímu a informačnímu
centru Poděbrady, s. r. o., z rozpoč tu města Poděbrady na rok 2010,
schváleného usnesením ZM č. 131/
2009 na základě výsledků dotační ho řízení vyhlášeného usnesením ZM
č. 118/2009 ze dne 21. 10. 2009, na
činnosti související s vydáváním
Poděbradských novin
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí úče lové neinvestiční dotace“ mezi Měs tem Poděbrady a Kulturním a infor mačním centrem Poděbrady, s. r. o.,
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Kulturnímu
a informačnímu centru, s. r. o. účelo vou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
29. Schválení neinvestiční dotace Divadelnímu spolku Jiří
U s n e s e n í č. 20/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční do tace Divadelnímu spolku Jiří, z roz počtu města Poděbrady na rok 2010,
schváleného usnesením ZM č. 131/
2009 na základě výsledků dotační ho řízení vyhlášeného usnesením ZM
č. 118/2009, na činnosti související
s pořádáním divadelního festivalu
FEMAD-Salón odmítnutých
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Divadelním spolkem
Jiří, včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2
k této smlouvě, na základě které Měs to Poděbrady poskytne Divadelnímu
spolku Jiří účelovou neinvestiční
dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
30. Schválení neinvestiční dotace
U s n e s e n í č. 21/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční do tace z rozpočtu města Poděbrady na
rok 2010 schváleného usnesením ZM
č. 131/2009 na základě výsledků
dotačního řízení vyhlášeného usnese ním ZM č. 118/2009, na činnosti
související s pořádáním sportovních
akcí – Závod v silničním běhu pro
veřejnost, České poháry v triatlonu
seniorských kategorií, České poháry
v triatlonu mládežnických kategorií,
Mistrovství ČR v triatlonu akademiků
a Humanitární běh naděje
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ včetně přílohy
č. 1 a přílohy č. 2 k této smlouvě, na
základě které Město Poděbrady pos kytne účelovou neinvestiční dotaci
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
31. Schválení neinvestiční dotace Svazu
mažoretek ČR
U s n e s e n í č. 22/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční do tace Svazu mažoretek ČR, z rozpočtu
města Poděbrady na rok 2010, schvá leného usnesením ZM č. 131/2009 na
základě výsledků dotačního řízení
vyhlášeného usnesením ZM č. 118/
2009, na činnosti související s pořádá ním finále národního šampionátu
mažoretek ČR.
II. s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Svazem mažoretek ČR,
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Svazu mažoretek
ČR účelovou neinvestiční dotaci.
III. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
32. Vyřazení majetku města z účetní
evidence
U s n e s e n í č. 23/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
o vyřazení následujících předmětů
1)chybějící odp. koše a lavičky
inv. č. 4140 odpadkové koše 5 ks
inv. č. 3852 lavička TWO 1 ks
inv. č. 4046 lavička ONE 5 ks
inv. č. 4131 lavička ONE 5 ks
inv. č 4138 lavička ONE 5 ks
inv. č 3851 lavička ONE 6 ks
2) pružinová houpačka
inv. č. 4221 pružinová houpačka
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
33. Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníků sítí
U s n e s e n í č. 24/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
1) zrušit usnesení Zastupitelstva města
Poděbrady
a) 103/05 ze dne 21. 9. 2005
b) 74/07 ze dne 5. 9. 2007
2) o uzavírání smluv:
A) se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
IČ: 27232425, popřípadě s jejím
právním nástupcem nebo investorem
stavby jako s oprávněnými nebo
s budoucími oprávněnými z věcného
břemene
a) smluv o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města
spočívající v právu zřízení, umístě ní, provozování a údržby energetic kého zařízení včetně příslušenství,
vstupovat a vjíždět na pozemek v sou vislosti se zřízením, rekonstrukcemi,
opravami, provozováním energetické ho zařízení,
b) smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene na pozem cích ve vlastnictví města spočívající
v právu zřízení, provozování a údrž by energetického zařízení včetně přís lušenství, vstupovat a vjíždět na poze mek v souvislosti se zřízením, rekon strukcemi, opravami, provozováním
energetického zařízení, se závazkem
města Poděbrady uzavřít po nabytí
právní moci kolaudačního rozhod nutí smlouvu na zřízení věcného bře mene, se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
IČ: 27232425, popřípadě s jejím práv ním nástupcem nebo investorem stav by jako s oprávněnými nebo s budou cími oprávněnými z věcného břeme ne za předpokladu, že oprávněný nebo
budoucí oprávněný z věcného břeme ne zajistí na vlastní náklady vyhoto vení geometrického plánu, vypracová ní konečné smlouvy na zřízení věcné ho břemene a zajistí vklad věcného
břemene do katastru
B) se společností s ručením omeze ným RWE GasNet, s. r. o., se síd lem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
IČ: 27295567, popřípadě s jejím
právním nástupcem nebo investorem
stavby jako s oprávněnými nebo
s budoucími oprávněnými z věcného
břemene
a) smluv o zřízení věcného břemene na
PŘÍLOHA PN
stránka IV
pozemcích ve vlastnictví města spo čívající v právu zřízení, provozování
a údržby plynárenského zařízení včet ně příslušenství, vstupovat a vjíždět na
pozemek v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami, provozo váním plynárenského zařízení,
b) smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene na pozem cích ve vlastnictví města spočívající
v právu zřízení, provozování a údržby
plynárenského zařízení včetně příslu šenství, vstupovat a vjíždět na poze mek v souvislosti se zřízením, rekon strukcemi, opravami, provozováním
plynárenského zařízení, se závazkem
města Poděbrady uzavřít po naby tí právní moci kolaudačního rozhod nutí smlouvu na zřízení věcného bře mene, se společností s ručením omeze ným RWE GasNet, s. r. o., se síd lem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
IČ: 27295567 popřípadě s jejím práv ním nástupcem nebo investorem stav by jako s oprávněnými nebo s budou cími oprávněnými z věcného břeme ne za předpokladu, že oprávněný nebo
budoucí oprávněný z věcného břeme ne zajistí na vlastní náklady vyhoto vení geometrického plánu, vypracová ní konečné smlouvy na zřízení věcné ho břemene a zajistí vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí.
C) s akciovou společností Telefó nica O2 Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha
4 - Michle, IČ: 60193336, popřípadě
s jejím právním nástupcem nebo
investorem stavby jako s oprávněný mi nebo s budoucími oprávněnými
z věcného břemene
a) smluv o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města spo čívající v právu zřízení, provozování
a údržby telekomunikačního zařízení
včetně
příslušenství,
vstupovat
a vjíždět na pozemek v souvislosti se
zřízením, rekonstrukcemi, opravami,
provozováním
telekomunikačního
zařízení,
b) smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města spočívající
v právu zřízení, provozování a údržby
telekomunikačního zařízení včetně
příslušenství, vstupovat a vjíždět na
pozemek v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami, provozováním telekomunikačního zařízení,
se závazkem města Poděbrady uzavřít po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smlouvu na zřízení věcného břemene, s akciovou společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 popřípadě
s jejím právním nástupcem nebo investorem stavby jako s oprávněnými nebo
s budoucími oprávněnými z věcného
břemene za předpokladu, že oprávněný nebo budoucí oprávněný z věcného
břemene zajistí na vlastní náklady
vyhotovení geometrického plánu,
vypracování konečné smlouvy na zřízení věcného břemene a zajistí vklad
věcného břemene do katastru nemovitostí.
D) s akciovou společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., se
sídlem Bobnická 712, Nymburk,
IČ: 46357009, popřípadě s jejím
právním nástupcem nebo investorem
stavby jako s oprávněnými nebo
s budoucími oprávněnými z věcného
břemene
a) smluv o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města spočívající v právu zřízení, provozování
a údržby vodovodního a kanalizačního
zařízení včetně příslušenství, vstupo vat a vjíždět na pozemek v souvislosti
se zřízením, rekonstrukcemi, oprava mi, provozováním vodovodního a ka nalizačního zařízení,
b) smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene na pozem cích ve vlastnictví města spočívající
v právu zřízení, provozování a údrž by vodovodního a kanalizačního zaří zení včetně příslušenství, vstupovat
a vjíždět na pozemek v souvislosti se
zřízením, rekonstrukcemi, oprava mi, provozováním vodovodního a ka nalizačního zařízení, se závazkem
města Poděbrady uzavřít po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí
smlouvu na zřízení věcného břemene,
s akciovou společností Vodovody
a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem
Bobnická 712, Nymburk, IČ:
46357009 popřípadě s jejím právním
nástupcem nebo investorem stavby
jako s oprávněnými nebo s budoucí mi oprávněnými z věcného břemene za
předpokladu, že oprávněný nebo
budoucí oprávněný z věcného břeme ne zajistí na vlastní náklady vyhoto vení geometrického plánu, vypracová ní konečné smlouvy na zřízení věcné ho břemene a zajistí vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí.
II. p o v ě ř i l o
starostu města
A) podepisováním smluv o zřízení věc ného břemene nebo smluv o budou cích smlouvách na zřízení věcného
břemene na pozemcích města Podě brady se společností ČEZ Distribu ce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín 4, IČ: 27232425, popřípadě
s jejím právním nástupcem nebo
investorem stavby.
PN
B) podepisováním smluv o zřízení věc ného břemene nebo smluv o budou cích smlouvách na zřízení věcného
břemene na pozemcích města Podě brady se společností s ručením
omezeným RWE GasNet, s. r. o.,
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, popřípadě
s jejím právním nástupcem nebo
investorem stavby.
C) podepisováním smluv o zřízení věc ného břemene nebo smluv o budou cích smlouvách na zřízení věcného
břemene na pozemcích města Podě brady se společností Telefónica
O2 Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
- Michle, IČ: 60193336, popřípadě
s jejím právním nástupcem nebo
investorem stavby.
D) podepisováním smluv o zřízení věc ného břemene nebo smluv o budou cích smlouvách na zřízení věcného
břemene na pozemcích města Podě brady se společností Vodovody
a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem
Bobnická 712, Nymburk, IČ:
46357009, popřípadě s jejím práv ním nástupcem nebo investorem
stavby.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
34. Řešení úhrad dlužných splátek od
bývalých pracovníků spol. Sklárny
Bohemia
U s n e s e n í č. 25/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l o
úhradu dlužných splátek od bývalých
pracovníků Skláren Poděbrady a. s.
dohodou o splátkovém kalendáři.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
4. března 2010
35. Přísedící u Okresního soudu v Nymburce
U s n e s e n í č. 26/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o
navrhnout předsedkyni okresního
soudu k vyjádření přísedící u Okresní ho soudu v Nymburce na období let
2010 – 2014
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
36. Rozprava
Člen zastupitelstva předložil návrh, aby
se zastupitelstvo vrátilo k níže uvedenému bodu
Uzavření smlouvy na zpracování grafického manuálu, který se týká loga
města Poděbrady (bod č. 25)
Hlasování o znovuzařazení výše uvedeného bodu na program jednání.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
Poté bylo znovu hlasováno o bodu č. 25
U s n e s e n í č. 27/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
v souladu s podmínkami soutěže
o uzavření smlouvy na zpracování
grafického manuálu města Poděbrady
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování: 14 pro (ze 14 přítomných)
V rámci rozpravy vznesli další připomínky zejména občané města, v nichž se
někteří vrátili k problematice sportovních
klubů.
37. Závěr
starosta poděkoval přítomným za účast
a jednání ukončil ve 20.10 hodin.
Zasedání zastupitelstva Města Poděbrady lze sledovat on-line na www.mesto-podebrady.cz
Žena mnoha tváří, Maxa Píšová!
Můžete popsat vaše první životní krůčky?
Narodila jsem se v Praze, ale vyrůstala jsem a žiji v Poděbradech, ve městě, které mám ráda a kam se vždy ze svých cest
ráda vracím. V mém, mohu dnes již říci, dlouhém životě, jsem
díky své povaze byla vždy aktivní. Již jako studentka Obchodní
Akademie jsem byla spoluzakladatelkou poděbradské jízdárny a založila jsem v tehdejší tělovýchovné jednotě Jiskra oddíl
umělecké gymnastiky. Zde jsem svoje děvčata dovedla až na
mistrovství republiky. Jako trenérka tehdy začínajícího sportu jsem se mohla zúčastnit prvního mistrovství moderní gymnastiky v Kodani. Dnes s úžasem sleduji, jaké výkony cvičenky
předvádí. Tehdy to byly nesmělé začátky, dnes je tento sport na
nesrovnatelně vyšší úrovni.
Jste známá svou vášní ke koním. Jsou objektem mnoha vašich fotografií. Sledujete svět i z koňského
sedla, nebo pouze zezdola s fotoaparátem?
Přejděme k fotografii jako takové. Jak vzpomínáte na
vaše studium?
Můžete v souvislosti s fotografií popsat své výstavy?
Kolik jich dosud bylo?
Fotografie mě stále více přitahovala do hloubky všech svých
možností. Vystudovala jsem fotografickou školu v oboru
výtvarné fotografie, což bylo velice důležité pro mou budoucí práci. Jako studenti jsme přinášeli na konzultaci tzv. etudy,
které pak byly kriticky ničeny a jenom velmi malý počet akceptován. Zde jsem začala třídit a pozorovat motivy, které jsem
dříve neviděla. Prostřednictvím fotografie jsem se učila novým
pohledům na svět, vytřibovala si vlastní vkus i nazírání na umění a estetiku.
Dnes se mi podaří udělat záběr z našeho města a mnozí diváci
nemohou poznat, odkud pochází. To je ta věc, ve které focení
tkví.
Zamyslím-li se, tak je skoro ani nespočítám. Ale přeci, bylo jich
deset. Z toho pouze dvě z města Poděbrad, ostatní byly zaměřené na koně. Vystavovala jsem v Sadské, Nymburku, Praze,
Bratislavě a také dvakrát v Ženevě. Jednu z největších výstav
jsem měla v kolínském muzeu na jaře roku 1999 pod názvem
,,Koně a lidé“. Poslední, jubilejní jsem měla v poděbradském
muzeu ,,Duše Poděbrad“ v září 2007. Dnes využívám možnosti
ve Vinotéce U Jakuba, kde se pravidelně starám o fotografickou aktualizaci mých prací.
Toto je výčet velmi stručný, ale skrývá se za ním bezpočet výjezdů, času a námahy. Kuriozitou byly i výlety na
rogalu.
Množství negativů odhaduji na dvacet tisíc. Mnozí mohou právem uvažovat o mé nenormálnosti. V podstatě
mají pravdu. Bez mého vnitřního pudu a vnější
pracovitosti bych to nikdy nedokázala.
Koně byli vždy mou neskrývanou vášní, a tak jsem
dělala vše proto, abych se k nim dostala. Jako jezdec doma a později i na závodní dráze v Lysé nad
Labem. Nejenom v sedle, ale také se svým fotografickým aparátem jsem byla vždy jak se říká ,,u koní“.
To mi dopomohlo propracovat se ke členství v IAEJ,
mezinárodní organizaci žurnalistů zabývajících se
koňskou tematikou. To mi otevřelo cestu do světa.
Akreditací na světové jezdecké hry WEG, World
Equestrian Games, jsem mohla být ve středu nejvyšších soutěží ve Vídni, Haagu, Římě, Mannheimu
i v Cáchách.
Bráníte se novým technologiím?
Vývoj ani věk se nedá zastavit, takže dnes mám
již digitální kameru Nikon 80. Zrušila jsem
svou klasickou temnou komoru a přestěhovala se na světlo k počítači. Zde si v programu
Photoshop mohu s fotografií pohrávat. Jediným
úskalím je, že fotografie přestává býti autentickou. Všechno na ní lze změnit. Světlo, barvy,
přidat i osoby, barvu jejich očí či vlasů… Tato
práce se liší od mých začátků, je velice náročná
na zvládnutí nových technik, na druhou stranu
velmi přitažlivá pro svůj pokrok.
Máte velice pestrý život. Zaplňovalo ho i něco
jiného, nebo pouze koně a fotoaparát?
Další neméně významnou činností v mém životě
bylo průvodcovství. Naplněna energií jsem se věnovala přiděleným zájezdům jak domácích turistů, tak
i zahraničních. Stále potkávám moje bývalé účastníky, kteří si na výlety se mnou pamatují a vždy mě
pohladí po duši, když mi řeknou, jak byli spokojeni. I o tom by se dala napsat kniha, kolik událostí,
kuriozit i hlubokého poznání jsem s lidmi zažila.
Museli poznat, že moje péče o ně byla něčím víc,
než jen dobře odvedenou prací. Hledat nepoznané,
neprozkoumané, něco, co nebylo v průvodcovských
knihách, to bylo mým potěšením. Ve chvílích volna jsem také samozřejmě s kamerou prozkoumávala
nejkrásnější místa poznávacích cest.
Co je pro vás ve vašem dosavadním životě
největším úspěchem?
Autoportrét
Moc mě potěší, když se ke mně lidé hlásí,
vzpomínají na gymnastiku, výlety, výstavy
kterých byli svědky. Mnohé moje fotografie
jsou i v soukromých sbírkách a rodinných
albech závodníků. Prostřednictvím mých
fotografií budu ve vzpomínkách mnoha lidí
přežívat.
Na druhé straně mám stále ještě plány do
budoucna. Myslím si, že tu nejlepší fotografii
teprve udělám.
Lucie Škarvadová
PN
PŘÍLOHA PN
4. března 2010
stránka V
Nový most s výhledem na zámek.
P.F. 2010 historické zaplétání hřívy lýkem
Propojené dálnice Hradec Králové-Praha,
nájezdy Poděbrady-Kolín.
Zapřažených 22 kladrubských hřebců.
Zápis v Guinessově knize rekordů.
Soutok Labe-Cidlina.
Božské oko pod mostem.
Stadthalle Vídeň, ukázka výcviku.
PŘÍLOHA PN
stránka VI
PN
4. března 2010
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
Program Zelená úsporám je zaměřen
na podporu instalací zdrojů na vytápění
s využitím obnovitelných zdrojů energie,
ale také investic do energetických úspor
při rekonstrukcích i v novostavbách.
V Programu bude podporováno kvalitní
zateplování rodinných domů a bytových
domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto
zdrojů do nízkoenergetických novostaveb
a také výstavba v pasivním energetickém
standardu.
Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv.
emisních kreditů Kjótského protokolu
o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až
25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky
mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do
31. prosince 2012. Žádosti o podporu
budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak
před realizací opatření, tak po ní, nebude
však možné žádat o podporu opatření
dokončených před vyhlášením Programu.
Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli
např. v objektech určených k individuální
rekreaci nebo průmyslových objektech,
a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé
bydliště.
Program Zelená úsporám a základní
postupy poskytování podpory upravuje Směrnice Ministerstva životního
prostředí č. 9/2009. Kdo může žádat o podporu
Oprávněnými žadateli o podporu jsou
vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení
nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:
• fyzické osoby podnikající i nepodni kající,
• společenství vlastníků bytových jed notek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.
Seznam odborných dodavatelů
a Seznam podporovaných výrobků
Zaměření Programu vyžaduje využití
takových materiálů, výrobků a zařízení
a zároveň poskytovaných služeb, které
zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a
zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky,
které splní předem stanovené podmínky
Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je
dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).
Jak podat žádost
Žádosti podávejte písemně na určeném
formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank nebo si jej můžete stáhnout na
internetu. Příjem žádostí a administraci
budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:
- Krajská pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR
• Administrace žádostí právnických
osob a fyzických osob podnikají cích (podnikatelé, bytová družstva
ap.)
• Prověřování projektů v oblasti A
(zateplení) a B (pasivní domy)
fyzických osob nepodnikajících
- Pobočky pověřených bankovních
institucí
• Administrace žádostí fyzických
osob nepodnikajících (majitelé
rodinných domů ap.)
Popis programu
Program Zelená úsporám je zaměřen
na podporu instalací zdrojů na vytápění
s využitím obnovitelných zdrojů energie,
ale také investic do energetických úspor
při rekonstrukcích i v novostavbách.
V Programu bude podporováno kvalitní
zateplování rodinných domů a bytových
domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto
zdrojů do nízkoenergetických novostaveb
a také výstavba v pasivním energetickém
standardu.
Poradenské centrum Zelená
úsporám
je komplexním projektovým řešením
technické a administrativní podpory programů Zelená úsporám a Nový Panel ve
vztahu ke koncovému žadateli o dotace
s cílem maximálně přispět k úspěšnému
čerpání dotací.
Poradenská centra Vám v jednotlivých
regionech České republiky přináší Poradenské centrum Zelená úsporám o. p. s.
V rámci těchto programů doprovází
investora od vypracování Úvodní studie návratnosti energeticky úsporných
opatření obsahující možnou výši dotace
s odborným stanoviskem celkových investičních nákladů a návratnosti projektu,
vypracování Odborného posudku, energetického auditu a průkazu energetické
náročnosti budovy, projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů, přes
zajištění optimálního financování, získání
dotace, realizaci projektu až po definitivní
vyplacení dotace a spolupráci při kontrole
dodržování podmínek Programu Zelená
úsporám ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a Státního fondu rozvoje
bydlení ČR.
Pouze v Poradenských centrech Zelená úsporám nyní získáte Úvodní studii
návratnosti energeticky úsporných opatření.
Garance a přínos pro žadatele:
• Zvýšení dostupnosti a odbornosti
informací pro zájemce a žadatele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o dotace podporující využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování
energetické náročnosti budov
Komplexní služby pro žadatele
v rámci programů Zelená úsporám
a Nový Panel
Vypracování úvodních studií (stavebních, energeticky úsporných,
finančních, právních)
Přizpůsobení požadavku žadatele
k podmínkám daného dotačního titulu
Garance kvality zpracování žádosti
o dotace
Právní dohled nad jednotlivými úkony
Zajištění vyúčtování dotace
Zpracování podkladů o proplacení
dotace
Archivace dokumentace vztahující se
k dotaci v rámci programu Zelená
úsporám
Spolupráce při zpětné kontrole
dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany SFŽP.
Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
A.1. Celkové zateplení
A.2. Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém
standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna neekologického vytá pění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na
biomasu a účinných tepelných čerpa del do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických
kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem
(pouze při současném podání žádosti
a maximálně jednou pro daný objekt i při
využití více z uvedených kombinací).
Získejte dotace snadněji!
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo zmírnění podmínek programu Zelená
úsporám a vychází tak vstříc i menším
projektům, s nižšími investicemi.
Nově tak můžete v programu Zelená úsporám získat dotaci i na jedno opatření. Což
v důsledku znamená, že se dotace vztahuje i na výměnu např. plastových oken.
Musíte však splnit podmínku pro výši
úspory energie. Tou je dosažení 20 %
úspory energie.
Při úspoře 30 % dosáhnete na více peněz
z m2. Není rozhodující, jaké opatření realizujete, či v jakém rozsahu. Jedinou podmínkou pro posouzení výše dotace je jaké
úspory dosáhnete.
Celkové zateplení v programu
Zelená úsporám?
Při celkovém zateplení již není podmínkou zateplení obálky domu, program
Zelená úsporám pouze vyžaduje dosažení
úspory energie na vytápění - 40%. Dle
výše spotřeby energie na M2 a rok,
můžete dosáhnout až na 2 200 Kč/m2
u rodinných domů.
Získejte dotaci na projekt!
Další novinkou v programu je možnost
získat dotaci na projekt, či energetické
hodnocení.
Přesto, že se podmínky pro získání dotace
zjednodušili, stále je pro získání financí
nutno vypracovat projekt, nebo energetické hodnocení.
Zelená úsporám a památkově
chráněné budovy
Na dotaci mají nárok i vlastníci budov,
které jsou prohlášeny kulturními památkami nebo se nacházejí na území památkových rezervací a zón. Možnost provádění úprav je však u těchto staveb
výrazně omezena. Všechny zamýšlené
úpravy u nich podléhají předchozímu
projednání ve smyslu ustanovení zákona
č. 20/1987Sb., o státní památkové péči.
Státní fond životního prostředí proto doporučuje vlastníkům takových staveb, aby se
o zvažovaných úpravách nejprve poradili
se specialisty příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu
nebo odboru státní památkové péče. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete na
www.npu.cz.
Státní fond životního prostředí nemůže
nést odpovědnost za přípravu opatření,
která se následně podle zákona o státní
památkové péči ukážou jako problematická. Není ani oprávněn posuzovat specifické otázky památkové péče.
Kde je možné žádat
Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí podávají žádosti
o podporu právnické osoby a fyzické
osoby podnikající (podnikatelé, bytová
družstva ap.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů ap.) si na
krajských pracovištích pouze nechávají
prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní
domy).
Praha Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Středočeský kraj Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Poradna „Zelená úsporám“
Nově také v Informačním centru Ministerstva životního prostředí na adrese: Vršovická 65, Praha 10, nebo na telefonech:
267 122 302, 267 122 358, 267 122 053.
A to každý pracovní den od 8:00 do
18:00.
Podrobnější kontakty naleznete zde
Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená
úsporám podávají žádosti pouze fyzické
osoby nepodnikající:
• Česká spořitelna, a. s.
• Českomoravská stavební spořitelna
• ČSOB
Třicet let opojné muziky!
Karbaník Michal Dlouhý
Ano, od založení slavného poděbradského BIG BANDU J. Jíny uplynulo již 30 let.
Takto dlouhá doba kvalitního fungování amatérského orchestru je pro nás takřka
nepředstavitelnou.
Okouzlující role Ichareva v divadelní hře Hráči se mistrně zhostil Michal Dlouhý.
Orchestr byl založen roku 1980 Ing. Josefem Jínou, jeho přáteli a spolupracovníky.
Do repertoáru byly zařazeny skladby od
swingových velikánů, například G. Millera, C. Basieho, D. Ellingtona, B. Goodmana, W. Hermana a dalších.
Obrovskou podporou se pro kapelníka
a celý orchestr stal muž s úžasným hudebním sluchem, pan Josef Šťastný. Již mnoho let je uměleckým vedoucím celého
BIG BANDU.
V současné době se orchestr účastní mnoha akcí. Prioritou jsou oblíbené koncerty
na poděbradské kolonádě. Dále lze swing
band slyšet při koncertech s názvem
Noc v hotelu Savoy. V letošním roce se
konal již druhý ročník tohoto programu.
Nejen u této příležitosti, ale samozřejmě
i u příležitostí dalších, band spolupracoval a spolupracuje se známými osobnostmi. Například Marcelou Královou, Evou
Svobodovou, Rudolfem Cortezem, nebo
Jiřím Hlavou, trumpetistou známého
orchestru Felixe Slováčka. V neposlední
řadě samozřejmě musím jmenovat Jitku
Zelenkovou, která byla J. Jínou objevena.
Její první hudební krůčky se odehrávaly
v hotelu Savoy a později i v BIG BANDU.
Letošní rok připraví mnohá překvapení.
V repertoáru objevíme nové svěží skladby, BIG BANDU na kontě přibudou internetové stránky a mnoho dalšího. Nechme
se překvapit.
Samozřejmě všichni jste srdečně zváni
na poděbradskou kolonádu. První letošní
swingové tóny zazní 31. 3. 2010 v pořadu
Around the world. Naše slechy polaskají
skladby Around the World, Amore Amore, Brasil, Blue Moon, Georgia, Summertime, In the Mood a mnohé další. Přijďte potěšit svá srdce, vždyť na srdce jsou
Poděbrady!
Lucie Škavrdová
Hra pocházející
z pera N. V. Gogola se odehrává
v prostředí hazardu. Celý děj
je obrazem vášně ke karetním
hrám. Filosofie
hlavních představitelů je jednoznačně daná:
,,bystrý vtip, jasný rozum a hlavně žádné ohledy.“
V hlavních rolích se objevili Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurek a Michal
Dlouhý. Vedlejší role ztvárnili Zdeněk
Dušek, Martin Písařík, Jan Szymik, Jan
Meduna a Jaromír Nosek. Michal Dlouhý byl i po velice vyčerpávající roli, která
vyžadovala mnoho soustředění ochotný
a poskytl pro Poděbradské noviny rozhovor.
Ve hře jste karbaníkem. Říkají vám něco
karty i ve vašem soukromém životě?
Jednou ročně, když jezdíme s klukama na
pánskou lyžařskou jízdu, vyplňují bezesné noce karty. Je to samozřejmě pouze
čistě kamarádské. Hrajeme například Prší,
krátíme si tím dlouhou chvíli.
Na tuto hru jsme se poctivě připravovali.
Vždyť se z nás museli stát věrohodní karbaníci! Náš kolega z divadla je amatérským
kouzelníkem, takže jsme se od něj učili. Jednalo se o jakousi kamarádskou výpomoc.
Vždy jste chtěl být hercem? Co vás
k výběru tohoto povolání inspirovalo?
Jako dítě jsem chtěl být popelářem, Karlem Gottem a kosmonautem. Vyšlo z toho
herectví. Zřejmě to má od každého mého
dětského snu kousek. Je to vrtkavé, dostane se to až do nebes a když to jde, tak to
zní jako hlas Karla Gotta.
Váš bratr se dal také na dráhu herce. Je
mezi vámi nějaká rivalita?
Rivalita určitě ne. Máme od sebe velký
věkový rozestup, deset let. Navíc nám
štěstí přálo a mohli jsme spolupracovat.
Spíše si vzájemně pomáháme. Pokud
nehrajeme spolu, tak jeden druhého sledujeme a výkony konzultujeme. Bratr
mne jistým způsobem ve výběru povolání ovlivnil. Když jsem byl dítě, neustále
jsem se motal okolo divadla, chodil na
jeho představení. Můj bratr je vynikající
herec. Pokud s ním stojím na jevišti, je to
úžasný zážitek.
Jak vzpomínáte na Star Dance? Učaroval vám tanec?
• Hypoteční banka
• Komerční banka, a. s.
• LBBW Bank CZ, a. s.
• Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
• Poštovní spořitelna
• UniCredit Bank ČR, a. s.
Kdo poradí
Linka „Zelená úsporám“
Číslo na call centrum je
800 260 500
provoz běží ve všední dny od 7.30
do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své dotazy můžete také posílat na:
[email protected]
Pokud máte složitější dotazy nebo potřebujete poradit s vyplněním žádosti, obraťte se na experty na seminářích Zelená
úsporám pro veřejnost.
Pro zasílání připomínek ke smlouvám
a vyrozuměním o podpoře slouží adresa
a d m i n i s t r a t o r @ z e l e n a u s p o r a m . c z.
Schránka je určena pro případy, kdy žadatel změnil trvalé bydliště, číslo účtu, nebo
například nesouhlasí se stanovenou výší
podpory.
Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat
do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od
7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka: 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese [email protected]
Autorizovaní inženýři a technici
Pro dotazy k dokumentaci (tepelně technické výpočty), která slouží jako podklad
pro žádost o dotaci, a také - kde nalézt
příslušné odborníky, můžete využít Informační centrum ČKAIT (Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků) na
e-mailové adrese [email protected] a onlinovou databázi zpracovatelů odborného
posudku.
Autorizovaní architekti
Pro informace o autorizovaných architektech můžete využít nově zřízenou službu
při Komoře českých architektů (CKA).
Poradna k výstavbě, rekonstrukci
a alternativním zdrojům vytápění
Pokud si nevíte rady s odbornými termíny,
popřípadě chcete konzultovat konkrétní
technické řešení pro dosažení požadovaných energetických úspor, můžete využít
novou poradnu odborného portálu pro stavebnictví a energetiku TZB-info.
Poradenská a informační střediska
programu NOVÝ PANEL (PIS)
Chystáte-li se podat žádost v oblasti A.1
(celkové zateplení) na panelový dům,
musíte splnit podmínky programu Zelená
úsporám, ale zároveň také podmínky programu NOVÝ PANEL. Povinnou přílohou
žádosti o podporu bude ve vašem případě
posudek Poradenského a informačního
střediska programu NOVÝ PANEL. Na
těchto střediscích lze také konzultovat
plánované investiční akce.
Převzato z otevřených zdrojů
Strašně rád. Teď s odstupem doby vidím
tanec jako úžasnou věc. V době trvání
soutěže jsem ho chvílemi opravdu srdečně nenáviděl . Za přímými přenosy se
skrývala dřina. Opět to ale byla výzva,
kterou jsem přijal. Rozhodoval jsem se
půl roku a nakonec souhlasil, svobodně
a sám za sebe.
Měl jsem skvělou partnerku. Dokázala
mne vybičovat k neuvěřitelným výkonům.
Také tam byla úžasná parta, se kterou se
dodnes scházíme.
Máte svůj oblíbený tanec?
Na soutěž navazovala řada vystoupení.
Nejvíce produkovaným byl jive, který
jsem si zamiloval. Ze standardů mezi mé
favority patří quickstep. Řadí se mezi
ty nejsložitější, ale v době nacvičování
a prvního proplouvání tancem jsem opravdu nevnímal složitost jednotlivých tanců.
Byla pro vás ve Star Dance nějaká chvíle kritickou?
Ano. Bylo to v době, kdy jme opravdu
trénovali dvaadvacet hodin denně. Na
spánek zbývaly pouhé dvě hodiny. To
byla opravdu krize. Proklínal jsem své
nohy. Nedokázaly si zapamatovat kroky.
Naštěstí nad chvílemi kritickými ve Star
Dance jednoznačně převážily chvíle opojení.
Lucie Škarvadová
PN
LIDÉ / KULTURA
4. března 2010
Cizinky, cizinci a my
v Zámeckém biografu
Kulturní podvečer „Žijeme v jednom městě aneb Cizinky, cizinci a my“ zahájí
v Poděbradech ve čtvrtek 4. března stejnojmenný projekt.
V Zámeckém biografu proběhne v jeho
rámci první ze série osmi kulturních podvečerů. Ty se dále uskuteční v Lysé nad
Labem, Mělníku a dalších pěti městech
Středočeského kraje. „Chceme především
zprostředkovat diskuzi na téma migrace
do České republiky,“ uvedla vedoucí projektu Andrea Krchová, „rádi bychom také
zvýšili informovanost o přínosu cizinců
a cizinek české společnosti.“ Snaha nabídnout jiný pohled je podle Krchové ústředním cílem.
Projekt „Žijeme v jednom městě“ pořádá
Evropská kontaktní skupina s finanční
podporou Evropského integračního fondu. V Poděbradech se kulturní podvečer
uskuteční také díky spolupráci s městem.
Na programu je čtení z autobiografických
deníků, moderovaná diskuze o integraci
cizinců do české společnosti nebo ochutnávka cizokrajných jídel. Během podvečera vystoupí středoasijský taneční soubor
Jagalmay a součástí programu je i výstava fotografií ruské novinářky Světlany
Mazepiny. Stopadesátiminutové pásmo
začne v Zámeckém biografu ve čtvrtek
4. března v 17 hodin.
Štěpán Kačena
Další informace:
Štěpán Kačena, koordinátor PR
mobil: 774 454 528
e-mail: [email protected]
www.ekscr.cz
Sny a touhy v Galerii Ludvíka Kuby
Po celý březen bude v Galerii Ludvíka
Kuby otevřena výstava chorvatského
malíře Željko Uremoviće s názvem Sny
a touhy. Tento výtvarník žije přes zimu
v Praze a letní sezónu tráví v Trogiru,
kde pracuje a vystavuje ve svém Otevřeném ateliéru Uremović. Do povědomí
veřejnosti vstoupil v polovině osmdesátých let, kdy začal samostatně vystavovat. „Malíř uskutečnil více než dvacet
samostatných výstav v Chorvatsku, dále
v Německu, Nizozemsku, také ve Fran-
cii, Švýcarsku, Itálii a Rakousku. V roce
1990 získal v Nice ve Francii na výstavě Grand Prix International d´Art Plastique ocenění za originalitu techniky
a díla. Krátkou dobu pracoval v módním
průmyslu, navrhoval interiéry a také
působil jako profesor výtvarného umění
na střední škole. Željko Uremović je od
roku 1987 profesionálním výtvarným
umělcem“, uvedla galerista Alena Teataurová.
(čej)
Čeká nás 16. ročník přehlídky
Projekt 100
Putovní přehlídka letos představuje
kolekci filmů, věnovaných tradičnímu
žánru světové kinematografie, filmu noir.
Specifický žánr noirových filmů měl
v dějinách kinematografie řadu předchůdců (německý expresionismus, špionážní
thriller) i následovníků a stal se zdrojem
inspirace světoznámých tvůrců. Kolébkou
filmu noir se staly Spojené státy americké po druhé světové válce, jeho obliba se
po té rozšířila velkou měrou i do Francie
a dalších zemí. Tento žánr reprezentují
filmy Hluboký spánek Howarda Hawkse, Smlouva s vrahem Aki Kaurismäkiho
a Muž z Londýna Bély Tarra.
Kolekcí noirových filmů doplňují tři klasické filmy z přelomu 60. a 70. let – film
Zahraj to znovu, Same režiséra Herberta Rosse podle scénáře Woodyho Allena,
dále černá komedie o vztahu mladíka
k 80leté stařence Harold a Maude Hala
Ashbyho a nekonvenční příběh tří přátel režiséra Juraje Jakubiska Vtáčkovia,
siroty a blázni.
FishTank režisérky Andrey Arnoldové
vypráví příběh problémové 15leté dívky.
Film boduje na mezinárodních festivalech – kromě cen z Chicaga, Edinburghu,
Motovunu, Stockholmu a dalších, si
z Cannes odvezl Cenu poroty a nominaci na Zlatou palmu. Andrea Arnoldová
a Katie Jarvisová získaly britské ceny
nezávislého filmu.
Třešničkou na Projektu 100 je uvedení letošního vítěze z Cannes a čerstvého
držitele Zlatého glóbu za nejlepší zahraniční film. Černobílá Bílá stuha Michaela Hanekeho je příběhem o podiv-
Koncert Podané ruce
Přijměte pozvání na osmý ročník koncertu, který vzniká ve spolupráci ZUŠ
Poděbrady a Dětského domova a školy
v Býchorech.
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 v 18.00
hodin na jevišti poděbradského
Divadla Na Kovárně se potkají
děti z poděbradské ZUŠky, z TK Modroočko Kolín a z dětského domova
v Býchorech.
Spolupráce těchto organizací trvá již
8 let a integrovaný taneční kolektiv,
který se každoročně obměňuje, zaujal
návštěvníky i porotu na různých přehlídkách a soutěžích. Vedoucí učitelka
Jolana Burešová vytvořila řadu tanečních kompozic a choreografií a také
několik celovečerních tanečních představení – Příběh ulice byl v roce 2006
oceněn Nadací Partnerství jako projekt
roku. Nad pohádkovým představením
O ztraceném srdci převzal záštitu Úřad
Vlády ČR, umělecký projekt Tančím,
abych žil získal grant z fondu OPVK
EU. Jeho realizace bude zahájena
v březnu tohoto roku, zaměřuje se na
umělecké aktivity dětských domovů
Středočeského kraje a partnerem projektu je ZUŠ Poděbrady.
Na koncertu Podané ruce uvidíte převážně ukázky z těchto tanečních představení integrovaného kolektivu a uslyšíte některé recitátory a muzikanty,
kteří se účastní během března a dubna
Když se práce stane celoživotním koníčkem
Kouzelný svět divadla nepředstavují jenom herci a režiséři, ale řada dalších tvůrců.
12. 5. 1990 na první ustavující valné hromadě Sokola Poděbrady byl bratr Šára
zvolen náčelníkem. Tuto funkci plnil svědomitě a zodpovědně až do 20. 3. 1996,
Pokud vím, tak profesně spolupracujete s produkcemi některých pražských
muzikálových scén. Kdy jste se k této
aktivitě dostala?
Patří k nim mistři jevištní techniky, hudebníci nebo výtvarníci, ale také návrháři či
návrhářky kostýmů. Dlouholetou spolupracovnicí nejen Divadelního spolku Jiří, ale
i Járova poděbradského ochotnického
souboru je kostýmní návrhářka Martina
Bádalová-Křížová. Svoje zajímavé nápady
vlastně i realizuje. Vedle toho se svou prací
podílí i na vzniku kostýmů pro produkce
známých pražských muzikálů a šije oblečení pro některé taneční skupiny „Práce se
mi stala koníčkem. Stále mě baví vymýšlet nebo spoluvytvářet zajímavé modely.
Ovšem v poslední době se musím o svůj čas
poctivě dělit se svou jeden a půlletou dceruškou Beatou. Pomáhá mi maminka, takže
se to nechá zvládnout,“ vysvětluje Martina.
Když připomeneme vaše tvůrčí začátky,
můžeme se vrátit až do dětství. Zřejmě
jste byla výtvarně nadané dítě?
Máte pravdu, kreslení a malování mě
vždycky bavilo, navštěvovala jsem
výtvarný obor základní umělecké školy.
Dnes vím, že hodně důležité pro můj další
vývoj bylo, že se v naší rodině hodně šilo.
Takovými činnostmi se hlavně zabývala
babička a potom jsem se hodně naučila
od mé tety, výtvarnice Hany Tomkové.
Začátky patřily různým loutkám a panenkám. Pokud si vzpomínám, tak už v sedmé třídě jsem si ušila něco na sebe.
Nechá se tedy o vás říci, že jablko opět
nepadlo daleko od stromu. Jak jste se
ale dostala k divadelním kostýmům?
Díky kamarádce jsem začala před lety spolupracovat s pražským Studiem 313, které
se hlavně zabývalo výrobou, restaurováním
a opravami historických uniforem a oděvů.
Tady jsem se vlastně naučila jak se mají
kostýmy pro divadelní nebo filmové účely
šít. Skutečně jde o docela jinou práci. Obleky a šaty pro normální nošení patří do odlišné kategorie. Například se šije jeden kostým
pro dva alternující herce, oblek pak musí jít
rychle upravit. Kostým hlavně musí vydržet
desítky a někdy i stovky repríz.
ných nehodách, ke kterým dochází na
německém venkově těsně před první světovou válkou.
Mezitím, co byl film zařazen do Projektu
100, získal Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film.
Těšíme se na Váš zájem a návštěvu projekcí, jako tomu bylo již v minulých Projektech 100.
(red)
Pro významný český deník
přijmeme
promotéry a manažery
promo týmů.
Jedná se o nabídky
předplatného
prostřednictvím
promo akcí na obchodních
centrech v Praze.
Tel.: 777 401 421, 77 401 421
krajských soutěží ZUŠ. Přijďte se společně s dětmi naladit na jarní notu!
Hana Janiššová a Aleš Bureš
Blahopřání
Dne 23.
2. 2010 oslavil krásné
87. narozeniny jeden z našich nejaktivnějších členů TJ Sokola Poděbrady, bratr Miroslav Šára.
Narodil se do rodiny, kde byl vychován
dle vzoru M. Tyrše aj. Fügnera. Sokol
začal navštěvovat již od svých šesti let
v r. 1929 jako žák, později coby dorostenec a nakonec stanul mezi muži.
Byl tělesně velmi zdatný, houževnatý
a vypracoval se mezi členy závodního družstva „nářaďovců“. Byl sportovcem vyššího stupně a umísťoval
se na předních místech. Jako správný
sokol se účastnil i všesokolských sletů
(r. 1932, r. 1938, r. 1948). V r. 1994 spolu s bratrem J. Obrem nacvičili a dovedli na Strahov žactvo. Po obnově Sokola
stránka 5
kdy se náčelnictví vzdal ze zdravotních
důvodů. Bratr M. Šára je jedním z mála
členů, kteří se v r. 1990 – 1991 zasazovali o navrácení sokolského majetku od
TJ Sklo Bohemia Poděbrady. Jelikož
doklady většinou chyběly, vyžadovalo
to velké úsilí a mnoho trpělivosti.
V Praze v Tyršově domě v r. 1993
obdržel diplom a knihu Prahy s pamětním listem za sokolskou věrnost a za
činnost ve sletovém župním výboru
v r. 1994.
Milý bratře, i my si vážíme všeho, co jsi
pro nás a Sokol vykonal, a k Tvým narozeninám vše nejlepší, především mnoho
zdraví, svěžesti, elánu, pohody a radosti
za TJ Sokol Poděbrady přeje
sestra Lucie Fingerová
Měla jsem možnost spoluvytvářet kostýmy pro muzikál Bídníci, který byl uveden
v roce 2003. Potom přišla šance spolupracovat se známým pražským kostýmním návrhářem Romanem Šolcem. Podle
jeho návrhů jsem šila některé kostýmy do
různých muzikálů. Mohu například uvést
Kladivo na čarodějnice, Golem nebo Kočky.
Nápady vám zřejmě nechybí, odkud
přichází inspirace?
Dvorní kostýmní návrhářka nejen
poděbradských divadelníků,
Martina Bádalová-Křížová
Patříte do Poděbrad, to znamená, že
jste se nemohla nepotkat s místními
divadelníky.
Pokud vím, tak mě v roce 2002 oslovil
Václav Charbuský ze souboru Jiří, který režíroval pohádku Král nebo sedlák.
Navrhla a ušila jsem pro inscenaci několik
pohádkových kostýmů. Potom následovala dlouhá řada dalších her, jenom pro příklad připomenu: Králobraní, Fanfán Tulipán, Královna a broučci, Paní Savageová
v rozpacích, Hrátky s čertem. Naposledy
to byla spolupráce s Natašou Doležalovou
na Faustovi.
Druhým souborem, kterému se věnujete jsou poděbradští „Cimrmani“.
S nimi jste spolupracovala od začátku?
Vlastně ano, protože už do té jejich první
ukázky v kavárně U Váňů jsem ušila plášť
pro Děda Vševěda. Potom už následovala
spolupráce při všech dalších hrách. Někdy
si musím poradit i se zvláštními doplňky
nebo rekvizitami. V poslední hře Vražda
v salonním kupé to například byl červený
turecký fez.
V mém případě všechno vyplývá ze zkušeností, kterých pořád přibývá. Zatím se
nápad vždycky dostavil a věřím, že tomu
tak bude i nadále. Samozřejmě, že při
návrzích historických kostýmů se musí
vycházet z daných reálií, pomáhají například různé ilustrace. Historický vývoj
oblečení se musí ctít a respektovat.
Ráda navrhujete, šijete i plesové modely, máte mezi našimi módními návrháři
nebo návrhářkami nějaký vzor?
Obdivuji světoznámou módní návrhářku
Blanku Matragi. Její modely považuji za
umělecké výtvory. Když se konala v Praze přehlídka jejích modelů, tak každý získal nadšený potlesk. Takové šaty jsou ale
v českých poměrech těžko nositelné.
Jaká práce vás čeká v příštích měsících?
Pro soubor Jiří bych měla připravit kostýmy do nové historické hry, pro poděbradské EKO Gymnázium pak zhotovím
kostým maskota, kterého by pak škola
používala při různých příležitostech. Další zakázka se týká kostýmů pro pražskou
travesti show. Nesmím zapomenout ani na
taneční skupinu libického Sokola, v tomto
případě jde o oblečení na vesmírné téma.
Text a foto Milan Čejka
DDM SYMFONIE PODĚBRADY
SOŠ PODĚBRADY (zemědělská škola)
Polabské ekocentrum
VÁS ZVOU NA
VELKOU
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
SPOJENOU S UKÁZKAMI TRADIČNÍCH VÝTVARNÝCH
TECHNIK
• POMLÁZKY
• KVĚTINY
• DRÁTOVANÉ VÝROBKY
• MALOVANÉ HEDVÁBÍ
• PALIČKOVANÁ KRAJKA
• VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
• KRASLICE
• KERAMIKA
• VELIKONOČNÍ CUKROVINKY
• OSENÍ
• VELIKONOČNÍ DEKORACE
• ENCAUSTIC
• SVÍČKY
• PŘÍRODOVĚDNÝ KOUTEK SE ZVÍŘÁTKY
A VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
20. a 21. března 2010
od 9 do 16 hodin
v DDM Symfonie Poděbrady
ZA NÁDRAŽÍM 56, PODĚBRADY
KULTURA
stránka 6
ZÁMECKÝ BIOGRAF
4. 3. / Čt / 17.00 / CIZINCI, CIZINKY
A MY
Kulturní podvečer o cizincích v ČR, vernisáž fotografií, čtení z autobiografických
deníků, vystoupení středoasijské hudební
a taneční skupiny a ochutnávka cizokrajných jídel.
Vstupné dobrovolné
FK
4. 3. / Čt / 19.30 /
2001:
VESMÍRNÁ
ODYSSEA / Sci-fi /
VB, USA / od 12 let /
titulky / 139 min. /
50 Kč (s legitimací FK),
75 Kč (bez legitimace)
Po více než třech letech natáčení v londýnských studiích představuje režisér
bezpříkladnou cestu vesmírem. Přednost
technických projektů, aktuální ještě po
desetiletí a téměř traumatizující zážitek,
účinek světelných efektů stanoví nová
měřítka pro žánr fantastického filmu.
Portrét lidí a vesmírné drama představí ve
čtyřech epizodách, vzájemně spojených
symbolem záhadného mimozemského
monolitu, historii lidstva.
5. – 6. 3. / Pá – So / 19.00 / COCO
CHANEL / Životopisný / Francie / tit. /
od 12 let / 105 min. / 70 Kč
Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí
ženou“, ani ženou Boye Capela, muže,
který ji přesto tolik miloval. Rebelka,
které konvence tehdejší doby brání volně
dýchat a která se obléká do košil svých
milenců. To je příběh Coco Chanel! Příběh moderní ženy, která navždy změnila
svět módy, svět žen.
7. – 8. 3. / Ne – Po / 19.00 / 2 BOBULE /
Komedie / ČR / přístupný / 90 min. /
75 Kč
Volné pokračování úspěšné filmové
komedie Bobule. Opět budeme sledovat trampoty dvojice kamarádů Honzy
a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrcholného umění
slámového vína. Nejen, že selhává, ale po
nečekaném příchodu kumpána Jirky se
jeho život obrátí naruby.
9. – 10. 3. / Út – St / 19.00 / POUTA /
Drama / ČR, SR / od 12 let / 100 min. /
70 Kč
Československo, 1982. Totalitní režim
se zdá jako nekonečný a neukončitelný.
Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický
násilník, plný neartikulovaného vzteku
a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe
nasměruje své démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu –
k mladé ženě Kláře. Není to láska ani jiný
druh čisté vášně – pouze spalující touha
po iluzi útěku z šedivé klece a nudy.
11. – 12. 3. / Čt – Pá / 19.00 /
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE /
Fantasy / USA, Fr., Kanada / přístupný /
titulky / 122 min. / 70 Kč
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem.
O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu.
V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti
výměnou za mládí, ale jeho prvorozené
dítě se v den svých šestnáctých narozenin
stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas
Parnassovy dcery Valentiny naplnil a on
se trápí, jak ji zachránit před neúprosným
osudem.
13. – 14. 3. / So – Ne / 15.00 / ARTHUR
A MALTAZARDOVA POMSTA /
Animovaný / Francie / přístupný /
dabing / 93 min. / 70 Kč
Arthur je natěšený, protože dnes večer se
naposledy může vrátit do říše Minimojů
a setkat se tak s princeznou Selénií. Minimojové na jeho počest chystají obrovskou
hostinu a princezna se chystá obléknout
do šatů z růžových okvětních plátků.
Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde
je napsáno SOS. Není pochyb o tom, že
princezna Selénia je v nebezpečí!
15. 3. / Po / 19.00 / BÍLÁ STUHA /
Drama / Rakousko, Fr., Něm., It. /
od 15 let / titulky / 144 min. / 70 Kč
Nedlouho před první světovou válkou
dochází v obci kdesi na severu Německa
k podivným nehodám, pro něž obyvatelé
nemají vysvětlení. Kdo nastražil přes cestu drát, aby místní lékař spadl z koně, kdo
svázal a zbil baronova synka, kdo takřka
oslepil jiné dítě?
16. – 17. 3. / Út – St / 19.00 / NEW
YORKU, MILUJI TĚ / Romantický /
Francie, USA / přístupný / titulky /
110 min. / 70 Kč
Lásku k New Yorku tímto filmem vyjadřuje skupina těch nejkreativnějších současných režisérů i herců, jejichž příběhy se odehrávají v celkem pěti různých
newyorských čtvrtích. Jde o volné pokračování série Města lásky, jejíž první díl,
FK
Paříži, miluji Tě, slavil před časem velké
úspěchy.
18. 3. / Čt / 19.30 /
NENÁPADNÝ PŮVAB
BURŽOAZIE / Komedie / Fr., It., Španělsko /
od 18 let / titulky /
102 min. / 50 Kč (s legitimací FK), 75 Kč (bez legitimace)
Forma spolupráce L. Buňuela a J. C. Carriéra na scénářích dosahuje právě v tomto
filmu vrcholu. L. Buňuel po svých surrealistických zážitcích je stále vzrušován prací ve snově absurdní výstavbě vyprávění.
Poselství Nenápadného původu buržoazie
směřuje k vážnějším zevšeobecněním.
K nelítostně ironické studii „pospolité
lidské povrchnosti a úplného rozmarného
zapomenutí hlubších životních orientací“
(podle Jiřího Cíeslera).
19. – 20. 3. / Pá – So / 19.00 / BRATŘI /
Válečný / USA / od 15 let / titulky /
105 min. / 70 Kč
Remake dánského filmu Bratři z roku
2004. Kapitán Sam Cahill zmizí na misi
v Afghánistánu a je prohlášen za mrtvého.
Jeho mladší bratr Tommy, který byl vždy
spíše problémový a nedávno se vrátil
z vězení, se najednou začne starat o bratrovu ženu Grace i jejich dvě dcery, které
si strýčka oblíbí. Grace a Tommy k sobě
postupně nacházejí sympatie. Vše se ale
obrátí naruby, když se Sam vrátí živý.
20. 3. / So / 15.00 / PLANETA 51 /
Animovaný / Španělsko, VB / přístupný /
dabing / 97 min. / 70 Kč
Obyvatelé planety 51 žijí v neustálém
strachu z mimozemské invaze. Jejich
paranoia je potvrzena přistáním astronauta ze Země. Avšak i pro kapitána Charlese
,Chucka’ Bakera je to pořádný šok. Snaží
se uniknout ze zajetí a co nejrychleji se
vrátit na Zem.
21. 3. / Ne / 15.00 a 17.00 / DUHOVÁ
AFRIKA
Agentura QAK, Kateřina a Miloš Motani
uvádí velkolepou diashow. Ve své nejnovější diashow se s vámi podělí o své bohaté zážitky a poznatky z cesty napříč Jižní
Afrikou, která jim učarovala svou neuvěřitelnou různorodostí, barevností a svými
přírodními krásami. Uprostřed buše plné
afrických zvířat objevují také plno neznámých rostlin. K nezapomenutelným patří
i nesčetná setkání s místními obyvateli.
Ze safari míří přes Blyde River Canyon
do Dračích hor a pak k málo dostupnému
Divokému pobřeží.
Vstupné: 100 Kč
21. – 22. 3. / Ne – Po / 19.00 / ČTVRTÝ
DRUH / Horor / USA / od 12 let / titulky /
98 min. / 70 Kč
V roce 1972 byla stanovena stupnice
vyšetřování případů s podezřením účasti
mimozemské inteligence. Zpozorování UFO bývá označeno jako první druh
setkání, shromáždění důkazů znamená
druhý stupeň, kontakt s mimozemšťany
je druhem třetím. Poslední, čtvrtý druh
setkání, označuje únos. Dokumentace třetího a čtvrtého druhu setkání neexistovala.
Donedávna.
23. – 24. 3. / Út – St / 19.00 /
MORGANOVI / Romantický / USA /
přístupný / titulky / 103 min. / 70 Kč
Manželství Paula a Meryl prochází hlubokou krizí. Ač se on snaží sebevíc, ji jeho
snaha spíše ještě víc odpuzuje. Návštěva
manželské poradny by nebyla od věci,
ale brzy se ukáže, že program na ochranu svědků, do kterého se rozhádaný pár
dostane, bude přece jenom lepší varianta.
25. – 26. 3. / Čt – Pá / 19.00 / THE BOX /
Thriller / USA / od 12 let / titulky /
115 min. / 70 Kč
Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste získali
milion dolarů, ale současně by připravila
o život někoho, koho neznáte? Udělali
byste to? A jaké by byly následky?
27. – 29. 3. / So – Po / 19.00 /
NA SV. VALENTÝNA / Romantický /
USA / přístupný / titulky / 90 min. / 70 Kč
Tento film přináší příběhy skupiny lidí
z Los Angeles, jejichž osudy se protnou
právě na den svatého Valentýna, kdy se
každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší
milostné problémy.
30. – 31. 3. / Út – St / 19.00 / KAWASAKIHO RŮŽE / Drama / ČR / přístupný /
95 min. / 75 Kč
Po roční pauze přichází opět Jan Hřebejk.
Jak jinak než s filmem podle scénáře Petra
Jarchovského, který vyhrál soutěž Sazka
o nerealizovaný scénář.
Připravujeme:
DŮM K POVĚŠENÍ,
AVATAR,
KNIHA PŘEŽITÍ,
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
PN
Lidové písně i árie
V pondělí 15. února se konal v Divadle Na Kovárně pěvecký recitál. Pod záštitou
Základní umělecké školy v Poděbradech zde uspořádala slečna učitelka Michaela
Jeklová pěvecký recitál s názvem „Od lidové písni k operním áriím“.
Na pomoc si přizvala tři mladé umělce
z teplické konzervatoře.
Na začátek zazpívala Jeklová několika
desítkám přítomných diváků například
lidovou píseň od Antonína Dvořáka „Žalo
dievča, žalo trávu“, nebo árii Hraběnky
„Dove sono“ z opery „Figarova svatba“
od Wolfganga Amadea Mozarta. Se svým
hostem Danielem Klánským poté společně zapěli duet svůdníka Dona Giovanniho
a Zerliny „Lá ci darem la mano“, o předstírané lásce, od stejného skladatele.
Druhou polovinu vystoupení zahájil
„Koncertantní etudou“ od Paula Smitha
trumpetista Jakub Fischer, který v první části koncertu zahrál velice složitou
skladbu s názvem Fantasia Vespertina“
od Petra Ebena. Michaela Jeklová poté
zazpívala árii Mařenky „Kdybych se
co takového“ z opery „Prodaná nevěsta“ od Bedřicha Smetany a árii Rusalky
„Měsíčku na nebi“ od Antonína Dvořáka,
kdy posluchačům předvedla, že by svým
hlasem dovedla určitě rozbíjet sklenice.
V následující modernější části si přítomní poslechli dvě díla Andrewa Lloyda
Webbera „Memory“ z muzikálu „Cats“
a milostný duet Raula a Christine „All
I ask of you“ z muzikálu „Fantom opery“. Pro velký úspěch zpěváci divákům
dopřáli přídavek, opakovali duet Draculy
FILMOVÝ KLUB
Hlásí a zve
FK
Večer s překvapením byl jistým překvapením už tím, že na skutečně
klubovou projekci přišlo 55 diváků, což
potěšilo a dalo naději do budoucna. Není
tedy na místě se obávat prázdného sálu při
náročných filmových projektech.
Přitom je možné si dovolit domněnku, že
větší počet diváků je znakem kulturnosti
prostředí, kde kino působí. Jsme na začátku, a tak žádné hody se nekonají a ani
půst není třeba. Příští program Filmového
klubu přináší další díla, která byla a jsou
mezníky dějin kinematografie.
4. 3. 2010 – 19.30 hod.
VESMÍRNÁ ODYSSEA
Režie: Stanley Kubrick – Anglie 1966 - 68
Po více než třech
letech natáčení
v londýnských
studiích představuje režisér bezpříkladnou cestu
vesmírem.
Přednost technických projektů,
aktuální ještě po desetiletí a téměř traumatizující účinek světelných efektů staví nová
měřítka pro žánr fantastického filmu.
Portrét lidí a vesmírné drama představí ve
čtyřech epizodách, vzájemně spojených
symbolem záhadného mimozemského
monolitu, historii lidstva.
a Adriany „Vím, že jsi se mnou“ z muzikálu „Dracula“ a duet „Lá ci darem la
mano“, který však zpívali obráceně,
Jeklová jako promiskuitní Donna Giovannina a Klánský jako nezkušený Zerlin.
Všechny písně bezchybně doprovázel na
klavír Marek Müller.
Text a foto Delie Šťastná
Poděbraďačka Michaela Jeklová bude letos
maturovat na konzervatoři v Teplicích.
Poděbradské publikum její vystoupení
velmi potěšilo a ocenilo
18. 3. 2010 – 19.30 hod.
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOÁZIE
Režie: Luis Buňuel – Francie 1972
Forma spolupráce L. Buňuela a J. C.
Carriéra na scénářích dosahuje právě
v tomto filmu vrcholu. L. Buňuel po svých
surrealistických zážitcích je stále vzrušován prací ve snově absurdní výstavbě
vyprávění. Poselství Nenápadného půvabu buržoazie směřuje k vážnějším zevšeobecněním, k nelítostně ironické studii
pospolité lidské povrchnosti a úplného
rozmarného zapomenutí hlubších životních orientací (podle Jiřího Cíeslara).
1. 4. 2010 – 19.30 hod.
AMARCORD
Režie: Federico Fellini – Itálie 1973
Felliniho ponor do vlastního nitra je
zřejmý,
i když sám
režisér
jej
popírá.
Již
název
můžeme přeložit jako – vzpomínám si.
Fellini se vrací do svého mládí, do
30. let, v malém přímořském městečku na
pobřeží Jaderského moře. Jsou to útržky
vzpomínek, okamžiky prodlévání v krajině obývané pitoreskními lidičkami. Po
tomto filmu se Fellini stává bezkonkurenční režisérskou hvězdou.
MgA. Čestmír Církva
Tento písničkář se už před lety s úspěchem představil na letním pódiu zámecké
zahrady. Téměř dvouhodinové únorové
vystoupení komornějšího rázu s několika
přídavky opět splnilo očekávání. Písničkář sice v šatně tvrdil, že není v nejlepší
formě, ale při koncertu to znát nebylo.
Hned na začátku zazněly známé písničky
jako Fotka, Sedí topič u piána, Levitační
nebo Kainarova Švadlenka. Samozřejmě,
že Plíhal prokládal každý song svými
pověstnými rýmovačkami, tím odlehčil písničkový text a navodil příjemnou
atmosféru.
Všichni pohádkoví princi stejně skončí
v starobinci!
Litr mlíka, kilo višní, to je teprv tanec
břišní!
Když farář hovořil rozvlekle o pekle,
na mysli neklesám.
Nebudu v pekle sám!
4. 3. / Čt / 19.30 / BARONKY
Napínavá hra uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka
svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní
pocity nenaplněnosti, prázdného života
a neustálého ponižování ze strany záletného barona. Hraje Eva Holubová a Zuzana
Bydžovská.
(Divadlo náročného diváka)
Vstupné: 390 Kč
17. 3. / St / 15.00 / RADIM UZEL
Zábavná talk-show s nejznámějším českým sexuologem.
Vstupné: 100 Kč
Divadlo Na Kovárně opět praskalo ve švech, koncert oblíbeného folkaře Karla
Plíhala vzbudil zájem v širokém regionu.
Máme doma tuleně, který hraje na bicí.
Dáme na něj krabici, bude to znít tlumeně.
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
14. 3. / Ne / 15.00 / SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA
Pohádka Sněhová královna vstupuje se
svou realizací do zimního období, do
magického času vánočních pohádek navíc
obohacena filmovými dotáčkami a použitím principů černého divadla.
Vstupné: 50 Kč
Karel Plíhal nabídnul poetiku
a humor
Chybí ti něha a pohlazení?
Je tu jednotka rychlého nasazení!
4. března 2010
18. 3. / Čt / 16.00 a 19.30 / KROCAN
ANEB PRACOVNÍ NÁZEV: PRASÁRNA
Mladí herci z DS Jiří se tímto projektem
vůbec poprvé, alespoň nakrátko, odpoutávají od „dospěláckého“ divadelního
souboru a představují svůj zcela vlastní
a originální projekt. Představení je složeno
ze scének hudebních i hraných, vtipných
i nevtipných, písniček, gagů i recitací.
Hrají: Pavel Husa, Jana Langrová, Helena
Píšová, Vojtěch Říha a Kamila Říhová
Vstupné: 80 Kč a 40 Kč (mládež
a důchodci)
21. 3. / Ne / 15.00 / JAK KRAKONOŠ
VYTRESTAL PEKAŘKU JÍRU
Veselá pohádka o potrestané lakotě pro
děti a jejich rodiče.
Vstupné: 50 Kč
22. 3. / Po / 19.30 / HANKY PANKY
Profesionální pražská travesti skupina
Hanky Panky opět v Poděbradech.
Vstupné: 190 Kč (v předprodeji), 210 Kč
(na místě)
23. 3. / Út / 19.00 / FILHARMONICKÉ
KVARTETO PRAHA
Další z řady koncertů Společnosti Otakara
Vondrovice o. s.
Na programu bude tentokrát Mozart,
Beethoven a Martinů.
Vstupné: 80 Kč
25. 3. / Čt / 18.00 / PODANÉ RUCE
ZUŠ PODĚBRADY
Koncert DDŠ Býchory a ZUŠ Poděbrady.
Vstupné: 40 Kč
29. 3. / Po / 19.30 / ZDENĚK TROŠKA
Zábavná talk-show s režisérem Zdeňkem
Troškou.
Vstupné: 160 Kč
Připravujeme na DUBEN:
LEDŇÁČEK (A. Vránová, F. Němec
a P. Kostka)
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
(Filip Blažek j. h., Jan Novák, Vladimír
Senič a další)
LEOŠ ŠIMÁNEK – RUSKO
NÁHLOVSKÝ A KAREL ŠÍP
PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE
PROGRAM NA
LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ
Ne / 7. 3. / 14.30 / Koncert Staropražští
heligonkáři
St / 10. 3. / 19.00 / Ta naše písnička
česká
Hudebně-zábavný pořad se známým
zpěvákem Jiřím Škvárou
Ne / 14. 3. / 15.00 / Koncert country
skupiny Oasa
St / 24. 3. / 19.00 / Koncert nejznámějších operetních melodií
Po / 29. 3. / 19.00 / Cestopisná přednáška Ing. Polesného
Bájný ostrov Kréta
Jedinečná poetika a smysl pro humor,
to je tvorba Karla Plíhala
Ostatně žertování, vtipné vsuvky
a výborná hra na kytaru získávají Plíhalovi všude velkou oblibu. Chodí na
něj všechny generace. To se potvrdilo
i při poděbradském koncertu. Právě
nejmenším posluchačům věnoval řadu
básniček, například Vosa v kofole.
Pokračovalo se stále s humorem, protože folkař nabídl nové verze starých
lidových písní obohacené o vynálezy moderní doby, nebo když přišel
21. a 28. 3. koncerty zahraničních
orchestrů ve spolupráci s CK MARIBU
s hudebním skvostem popisujícím opilé Angličany v centru Prahy. Koncert
pak přešel písničkami Nagasaki Hirošima, Miss Otis lituje a Vstávej holka
do pomalejšího tempa a vygradoval pro
děti nevhodným songem Dej mi můj
sprej. Bouřlivý potlesk a dva přídavky
nakonec uzavřely poděbradský folkový
svátek.
Milan Čejka
PN
KALEIDOSKOP
4. března 2010
stránka 7
Masopustní rejdění
Výstava Regiony v Lysé nad Labem
Rok se s rokem sešel a opět jsme slavili masopust, jednu z mnoha lidových tradic.
Obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí o. p. s. prezentovala nabídku turistické oblasti Polabí na výstavě cestovního ruchu Regiony ČR v Lysé nad Labem.
Letošní rok se Mateřské centrum Skřítek zapojilo již potřetí do kampaně Sítě
mateřských center a uspořádalo 16. 2.
Masopustní rej masek, který byl určen
dětem MŠ, ZŠ, SŠ, malým návštěvníkům, rodičům mateřského centra a širší
veřejnosti. Pozváni byli i zástupci města
Poděbrad.
Všichni účastníci masopustního reje
se sešli v maskách v lázeňském parku
u velké fontány. Odtud se pokračovalo za
doprovodu klarinetu a zvuků frkaček na
zámeckém nádvoří, kde všechny čekala
malá odměna v podobě preclíků, koblih
a perníčků.
Po ukončení masopustního průvodu byla
za přítomnosti radní ze Středočeského
kraje pro sociální oblast paní Mgr. Zuzany Stoklové a dalších městských zastupitelů slavnostně otevřena putovní výstava
„Jak se žije v mateřských centrech Středočeského kraje, aneb MC jako služba
rodině“.
Při té příležitosti MC Skřítek prezentovalo vlastní výstavu černobílých fotografií s názvem „Svět dětí“ ve spolupráci
s fotografem M. Poupětem.
Pro všechny zúčastněné byl připraven
doprovodný program s představením RC
Mateřské centrum
Skřítek Poděbrady
pořádá
Velkou burzu kočárků
(autosedačky, postýlky,
přebalovací pulty, houpadla, hračky, sportovní
potřeby – kola, brusle
atd.)
Příjem
Pátek
12. 3.
Pondělí 15. 3.
Prodej
Úterý
Středa
8.00 – 16.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
16. 3.
17. 3.
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 18. 3.
8.00 – 17.00 hodin
Výdej
Vstup 10,- Kč
Účtujeme poplatek 5,- Kč za 1 ks a dalších 10 % z ceny prodané věci.
Přijímáme kočárky a další věci k prodeji
pouze čisté, zachovalé a funkční.
Vyhrazujeme si právo na vrácení věcí špinavých či jinak poškozených.
Výtěžek z burzy bude určen na provoz
mateřského centra.
Při nevyzvednutí kočárku v daném termínu účtujeme skladné 20,- Kč/den z důvodů omezeného prostoru v MC.
Na výstavišti v Lysé nad Labem prezentoval nabídku svých oblastí rekordní
počet vystavovatelů ze Středočeského
kraje, především z Polabí. Svou „výstavní
premiéru“ si letos odbyla biofarma Malý
Košík, která na výstaviště přivezla pro
radost dětem i živé ovečky s jehňátky.
Poprvé se veřejnosti prezentovala také
Dobrovická muzea. Nově vznikající turistická destinace nabídne velice zajímavé
a zbrusu nové expozice muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice od června letošního roku.
Také návštěvnost výstavy byla velká díky
cílené informační kampani, kterou spo-
Montessori, Divadla Úsměv a výtvarné
dílny.
Velké poděkování patří především MěÚ
Poděbrady za finanční podporu a zúčastněným zastupitelům města. Dále Kulturnímu a informačnímu centru za zapůjčení
prostor a jeho vybavení, hlavně však za
Pobytový tábor
– Policejní akademie
17. – 23. 7. 2010
věk dětí: 7 – 14 let
kapacita: 20 dětí
místo: Hořátev – westernové městečko
ubytování: v chatkách
cena:
2 400,- Kč
platbu provést do 31. 5. 2010
vedoucí: Miroslava Havlová
(724 505 517)
program:zábavnou formou nahlédne
me pod pokličku práce policie
a hasičů, navštívíme záchran
né složky v Poděbradech, každý
večer si můžeme zajezdit na
koních
Pobytový tábor
– Objevování modré planety
25. 7. – 6. 8. 2010
věk dětí: 8 – 12 let
kapacita: 30 dětí
cena:
4 500,- Kč
platbu provést do 31. 5. 2010
ubytování: v chatkách
vedoucí: Mgr. Eva Píšová
(731 615 662)
program:zažijete spoustu dobrodružství,
zábavy a dozvíte se mnoho zají
mavého při objevování modré
planety
zahájením svozu neporušených PET lahví
počítáme 14. března 2010. Další informace sledujte na výlepových plochách
a na www.jezeropodebrady.cz. I Vaše
PET lahve mohou mít v Poděbradech
místo.
Děkujeme za spolupráci.
Vaše koupaliště Jezero
Zveme Vás do Kavárny Na Zámku
Jedinečný interiér kavárny zve k milému posezení
Navštivte nově otevřenou nekuřáckou
kavárnu na 1. zámeckém nádvoří.
Otevírací doba: denně 12.00 – 22.00
Možnost rezervace a nákupu vstupenek
do kina a divadla, prodej vstupenek ze sítě
Ticket portal (13.00 – 21.00).
Nasajte filmovou atmosféru. V zajímavém stylovém interiéru potkáte známé
jejich vstřícné a milé jednání. Nemalý dík patří i Domovu mládeže Jitřenka,
Městské policii Poděbrady, zúčastněným
mateřským centrům, ženám ze SPCCH
a našim sponzorům Pekařství Martínek
a sklárnám Blažek.
MC Skřítek
Nabídka POBYTOVÝCH TÁBORŮ
DDM Symfonie Poděbrady 2010
Postavte s námi ostrov!
Vaše PET lahve nemusí skončit v kontejneru, a přesto poslouží dobré věci. Rádi
odebereme Vaše PET lahve v nezmačkaném stavu o objemu 1, 5 a 2 l, každý den
v neděli na určeném místě. Lahve poslouží
jako stavební materiál pro vodní atrakci
na poděbradském jezeře, která v Čechách,
na rozdíl od zahraničí, dosud není. Se
lečnost Zlatý pruh Polabí o. p. s. zahájila
přibližně měsíc před konáním výstavy.
Jsme velice rádi, že se nám v domácím
prostředí daří a místní obyvatelé mají
zájem o to, co se v oblasti Polabí děje,
kam se mohou podívat a jaké novinky se
pro rok 2010 objevily. Letos uvítali rozšířené vydání brožury 70 tipů na výlet
v Polabí, vydané v rámci projektu „Soubor
propagačních a informačních nástrojů pro
turistickou oblast Polabí“ financovaného
z prostředků EU z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Původní
brožura s padesáti tipy se stala totiž velice
vítaným a oblíbeným zdrojem informací.
tváře (divadelní herci, filmoví tvůrci v rámci představení Filmového klubu).
Přijďte s dětmi i s pejsky, zastavte se na
čaj, skleničku výborného vína, nebo si
odneste naši kávu s sebou.
Těšte se na teplé dny - připravujeme pro
vás letní zahrádku na nádvoří.
(red)
Pobytový tábor
– Praktická dívka
6. – 13. 8. 2010
věk dětí: 7 – 12 let
kapacita: 30 holek
cena:
3 200,- Kč s dopravou
3 100,- Kč bez dopravy
platbu provést do 31. 5. 2010
ubytování: v chatkách
vedoucí: Jana Boumová
přihlášky na tel. 737 040 481
e-mail: [email protected]
program: keramika, mozaika, batika, prá
ce s přírodními materiály, tiffa
ny, drátování, encaustika, kres
ba v přírodě atd.
Návštěvnost Turistického informačního
centra v roce 2009
Turistické informační centrum
Nám. Jiřího 19, Poděbrady (vedle radnice)
tel.: 325 511 946
[email protected]
www.polabi.com
Pobytový tábor
– Praktická dívka
13. - 20. 8. 2010
věk dětí: 13 – 18 let
kapacita: 30 holek
cena:
3 200,- Kč s dopravou
3 100,- Kč bez dopravy
platbu provést do 31. 5. 2010
ubytování: v chatkách
vedoucí: Jana Boumová
přihlášky na tel. 737 040 481
e-mail: [email protected]
program: keramika, mozaika, batika, prá
ce s přírodními materiály, tiffa
ny, drátování encaustik, kresba
v přírodě atd.
Přihlášky na tábory jsou k vyzvednutí
v DDM Symfonie Poděbrady. Platbu
všech táborů je nutné provést do 31. 5.
2010, dle pokynů uvedených v přihláškách, pokladní hodiny: Po: 13 – 18 h.,
St: 13 – 18 h.
Podrobné informace:
DDM Symfonie Poděbrady
Za Nádražím 56, tel.: 325 614 326.
(red)
Pozn.: údaje o návštěvnosti TIC k datu
31. 12. 2009
Informační centrum navštívilo za dobu
jeho fungování od 1. 4. 2009 do konce
roku 2009 téměř 24 000 návštěvníků.
Děkujeme Vám za návštěvu a zájem.
Prostřednictvím Poděbradských novin bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám zapůjčili své fotografie
a pohlednice pro připravovanou
výstavu „Poděbrady známé neznámé
– vzpomínky ve starých fotografiích
ukryté“. Fotografie můžete stále ještě
nosit. Tato výstava bude probíhat od
1. dubna 2010 v prostorách infocentra.
Tímto jste všichni zváni. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
TIC Poděbrady
Symfonie nevšedních zážitků
Vítáme Vás v našem Grand Restaurant Septime. Naším jediným přáním bylo, je a bude vytvořit nekuřácké
prostředí s přátelskou atmosférou, se širokou paletou jídel mezinárodních kuchyní a vín z celého světa.
Je jisté, že samotné prostředí nestačí, a my Vám rádi poskytneme takové služby, aby se pro Vás chvíle strávené v Grand Restaurant Septime staly příjemným zastavením v běhu všedních dní, odpočinkem i zábavou, ať již
jen u šálku dobré kávy, nebo u vynikajícího jídla se sklenkou kvalitního vína…
Jídelní menu bude pravidelně sezónně obměňováno.
Exotický koktejl nebo kvalitní víno?
Vanilkovo-fíkové daiquiri, strawberry martini a
další speciální koktejly, na kterých se podílí se
svými recepturami současný manager restaurace, jenž čerpá z dlouholeté gastronomické
praxe v zahraničí, Vás přenesou na horké
pláže Karibiku.
Milovníci dobrého vína jistě ocení kvalitní
výběr vín ve spolupráci s firmou Vinohrad
CZ s. r. o.
SEPTIME CATERING: zajišťujeme pro
Buďte vítáni
firmy závodní stravování!!! Dejte sobě i Vašim
Přicházíte-li na obchodní oběd,
zaměstnancům maximum z gastronomické
na posezení s přáteli,
palety poledních jídel. Obraťte se na nás!
na romantickou večeři ve dvou,
Profesionální, usměvavý personál splní každé
hledáte-li nové gastronomické zážitky,
Vaše přání.
budete vždy našimi milými hosty.
Grand Restaurant Septime je tu pro Vás.
Grand Restaurant Septime, Náměstí T. G. M., Poděbrady, www.septime-restaurant.cz, [email protected]
Naše jarní ochutnávka
Od druhé poloviny března bude připraven
nový jídelní lístek, který vytvořil mistr šéfkuchař Robert Hájek. Ukázka z nového menu
doporučená šéfkuchařem:
Tartar z uzeného lososa s créme fresh
zdobený obřím kaviárem Smetanový krém z kozího sýra
s chipsem z vepřové slaniny
a česnekovými krutony
Grilovaná kachní prsa
s omáčkou z granátových jablíček, servírovaná na bramborovém koláčku s marinovanou
hruštičkou Williams Pečená čokoláda s jemným smetanovým krémem
snítkou máty a variací
čerstvého ovoce
SPORT / ZÁBAVA
stránka 8
Hvězdičkový aerobik
Nereus pod hladinou jezera
Při projíždění strýčka Googla nebo kamarádky cs.wiki najdete stejně jako já mnohé sporty. Jen jeden mi zůstával utajen až donedávna. Ale kdo hledá, najde. Tentokráte se v hledáčku vyhledavačů po celé internetové síti České republiky zjevovalo
potápění, Nereus, Poděbrady a pan František Šafránek. Nyní můžeme našim čtenářům nabídnout povídání o potápění, potápěčích a všem okolo.
Nereus Poděbrady? Jak a kdy vznikla
myšlenka vytvořit v Poděbradech potápěčský klub?
Náš klub nevznikl v Poděbradech, jsme
tady trochu taková náplava, i když už
docela letitá. Vznikl v roce 1964 z iniciativy několika nadšenců kolem Vlasty Skořepy a Jirky Veselého jako Klub potápěčů
Nereus při Základní organizaci Svazarmu
Kovopodnik Nymburk. Do Poděbrad své
působiště přesunul později, když v 70. letech v klubu převládla členská základna
z Poděbrad a klub dostal spolu s jachtaři
a vodáky od města přidělený pozemek na
stavbu klubovny u poděbradského Jezera.
Na internetu je několik kategorií potápění. Jakou činností se zabývá váš klub
(pozn. red. typy potápění: sportovní šnorchlování, freediving, potápění
s přístrojem: technické, vrakové, jeskynní)? A v čem vlastně spočívá podstata tréninku, dá-li se to tak říci.
Členové našeho klubu se v současnosti
zabývají hlavně fotografováním a filmováním pod vodou, rekreačním potápěním
s přístrojem a ploutvovým plaváním. Na
léto plánujeme kurz 7freedivingu (potápění na nádech) v Chorvatsku. Trénink
jednotlivých disciplín se dost liší, základem všeho je však dobrá fyzická kondice
a ovládnutí plavání se šnorchlem a ploutvemi. Pro fotografování a filmování pod
vodou musí mít člověk kromě vybavení
a zkušenosti navíc i cit.
Z výše avizovaných druhů potápění se
určitě ne všechny dají provozovat v naší
vlasti. Například ono vrakové. Když se
řekne potápět se k vrakům, vybaví se
Titanic nebo Bismarck. Musí to být
famózní pohled. Máte osobně nějaké
tajné přání, kde byste se chtěl potápět?
Vrakové potápění je dost specifické, my
se spíš potápíme k vrakům. Některé vraky jsou opravdu krásné. Z těch, ke kterým
jsem se podíval, na mě udělal největší
dojem vrak Thistlegormu v Rudém moři
a vrak torpédovky na Pelješaci v Chorvatsku při mé první návštěvě v roce 1988,
protože to byl první vrak, který jsem na
vlastní oči spatřil a v té době byl ještě
poměrně zachovalý. Tato loď mi přinesla
i největší zklamání zhruba o 15 let později, protože se z ní stala po návštěvách
stovek nenechavých podvodních turistů
jen hromada železa. Mám rád podvodní
život a čistou vodu, mým snem je vidět na
„Mám rád podvodní život a čistou vodu,
mým snem je vidět na vlastní oči co nejvíc
živých tvorů v moři i ve sladké vodě.
K tomu patří i přání, aby voda
v poděbradském Jezeře byla co nejčistší
a bohatá na život,“ říká František Šafránek.
vlastní oči co nejvíc živých tvorů v moři
i ve sladké vodě. K tomu patří i přání, aby
voda v poděbradském Jezeře byla co nejčistší a bohatá na život.
Zpátky do Čech. Když pominu tréninkovou jednotku, mohou i potápěči
v něčem soutěžit? Má se Nereus čím pochlubit? Nějakým úspěchem na domácí
nebo mezinárodní scéně?
K těm nejznámějším soutěžím, ve kterých
se pořádají i mezinárodní závody, patří
např. ploutvové plavání, rychlostní potápění, orientační potápění, podvodní ragby, freediving, podvodní fotografie. Členové našeho klubu bodují v poslední době
právě v podvodní fotografii. V minulosti
jsme vychovali několik krajských přeborníků v ploutvovém plavání v mládežnických kategoriích a máme několik vítězů
boleslavských závodů Mezi jezy.
Jsem začátečník a dejme tomu, chci
se začít potápět. Láká mě pohled pod
vodní hladinu, což si u „čistého“ Labe
neumím představit, ale i tak. Potápění samo o sobě je finančně náročné?
Popřípadě potřebuji nějaké kurzy?
K zahájení objevování světa pod hladinou
stačí základní vybavení: maska, šnorchl,
ploutve. Kdo se chce podívat do větších
hloubek na delší dobu, pro toho je potá-
www.lusk.cz
3
4
5
6
7
8
9 10
Eliška. G – Náplň
do buchet; stoupat.
H – Název chem. zn.
dusíku; ploché plavidlo; římská 550.
I – Poddruh mateřídoušky; špatnosti.
J – Operační paměť;
jinak. K – Diagram;
oddělení v nemocnici. L – 12 měsíců;
2. část TAJENKY.
M – Latinská předložka; měkká stupnice;
stará solmizační slabika. N – Pití; předložka.
O – Často pracovat na
stavu; likérník.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Svisle:
1 – Boty;
J
K
L
M
N
O
Vodorovně:
A – Esperantsky „vejce“; lepek. B –
Obránce ve fotbale; zlí psi (expresivně).
C – Staré sumerské město; osamocené;
slovensky „pokud“. D – 1. část TAJENKY; stovka. E – Pokolení; rodová společnost. F – Doba bez aktivity; domácky
Nápověda: ENATA; UT
pění s přístrojem. Základním předpokladem pro bezpečné potápění s přístrojem je
absolvování kurzu potápění pod vedením
zkušeného instruktora (CMAS, PADI),
při kterém si uchazeč osvojí teoretické
vědomosti a praktické dovednosti potřebné k potápění. Tomu by měla předcházet
zdravotní prohlídka. Ceny kurzů se pohybují mezi 6 a 8 tisíci Kč, cena standardního vybavení pro potápění s přístrojem je
kolem 30 tisíc Kč.
Kdo by se chtěl dovědět o krásách podvodního světa a třeba o životě žraloků
víc, toho si dovoluji pozvat na besedu
s cestovatelem a podmořským fotografem
Ženy veliké doby
Některé ženy jsou ... (TAJENKA).
Ondřej Suchý
2
V neděli 21. 2. 2010 se konala v Kutné
Hoře soutěž - Hvězdičkový aerobik master
class. Nejúspěšnější závodnicí poděbradského oddílu aerobiku TJ Sokol Poděbrady se stala opět Nikola Skopalíková, která
potvrdila své kvality a přivezla 1. místo
a zlatou medaili v kategorii 9 - 10 let, další
závodnice našeho oddílu na pěkných místech - Anička Vitoušová ve finále nejmenší kategorie 5 - 7 let, na 5., 6. a 7 místě
Dominika Herzánová, Annie Bucháčková
a Natálie Havránková v kategorii 8 let.
V kategorii 11 - 13 let na 4. místě Kateřina
Martínková, Adéla Svobodová na 5. místě
a Alžběta Kárová na 7. místě. Blahopřejeme všem a těšíme se na další soutěž, kterou bude pořádat náš oddíl 20. 3. 2010 již
12. ročník O pohár Barta Simpsona v hale
Bios v Poděbradech.
Text a foto Monika Sobotková
stařec;
finanční
podpora.
2 – Část básně; rozlehlá pole; krajan.
3 – Označení našich
letadel; mužské jméno (26. 10.); oblak;
dětský
pozdrav.
4 – Stupeň; francouzská šansoniérka; Mezinárodní olympijský
výbor. 5 – Velkorysý
člověk; jizva; luštěnina. 6 – Jihoameričtí
přežvýkavci; nadšení; sportovec. 7 – Neidentifikovatelný létající objekt; mylné
zdání; dravý pták. 8 – Chem. zn. tantalu; peřej; pot; předložka. 9 – Starořecká
oběť; autor knih pro děti; dlouhá chvíle.
10 – Zn. fotoaparátů; nápor; látka vyplňující vesmírný prostor (ve st. Řecku).
Autorka: Iva Böhmová
Ze svazu českých spolků ženských v Praze vyšlo a zasláno nám bylo toto provolání: Lehkomyslnost a změkčilý přepych
jsou velikým zlem v dobách klidu a míru,
ale jsou přímo hříchem za těžkých dnů nynějších – tak stěžují si nám bratří z pole,
krvácející a strádající tisícerými strastmi
válečnými… Ženy české však po příkladu
matek slavných dovedly pracovati, odříkati, obětovati se… Pro ně nebude i nyní
drahé „nejnovější“ módy, nebude vybraných pamlsků, nebude zbytečných zábav
a záhubného utrácení, nebude sobeckého
užívání a hovění si, nikoliv! Ale: dobrovolné odříkání se, tuhá práce a přísný
staročeský mrav – ty rozkvetou na krvavém trní doby bílými růžemi, jichž pěstitelkami budou – jako bývaly vždy – věrné
a poctivé ženy a dívky české. Nuže, sestry, srdcem i skutkem! Svítí nám na cestu
světlý zjev Anny Náprstkové!
Z dětského představení Tři haléře,
jež pořádáno bylo zdejšími školami dne
2. a 3. prosince na oslavu výročí 67. roku
panování Jeho Veličenstva, bylo čistého zisku 350 K, kteréž byly odvedeny
„České zemské komisi pro ochranu opuštěné mládeže“. Témuž účelu věnoval sl.
Ochotnický divadelní spolek 40 K, jež
prominul pořadatelstvu za propůjčení
4. března 2010
BASKETBAL
Basketbal
Vítězná Nikola Skopalíková
Poděbradské cvičenkyně v aerobiku sklízejí
úspěchy na všech soutěžích.
Richardem Jaroňkem (www.uniquenature.cz), kterou pořádá náš klub ve čtvrtek
11. března 2010 od 18 hodin v Městské
knihovně v Nymburce.
Jakub Nesvadba
Co psaly Poděbradské noviny 23. 12. 1915
KŘÍŽOVKA
1
PN
divadla ke hře, dále 10 K sl. Zpěvácký
spolek slevených za propůjčení spolkového piana. Obě částky započteny jsou ve
výše uvedeném čistém zisku. Učitelské
sbory děkují p. Vojt. Šeberovi, architektu,
který s nevšední ochotou přimaloval některé dekorace ke hře.
Řemeslnická Beseda v Poděbradech
Jako každoročně, tak i letos věnuje
k vánocům z nadace p. Jana Kryšpína
a z daru paní Terezie Woldrzycké příspěvek osmi nemajetným vdovám po členech, každé 5 K. Kromě toho usnesla se
vyplatiti manželkám narukovaných členů,
jichž je 65, po 5 K a na každé dítko zvlášť
po 1 K.
Hostinec v Občanské záložně
Byl dne 15. t. m. uzavřen a má býti znovu
otevřen, najde-li se ovšem nový nájemce,
na lázeňskou sezonu. Před tím, jak známo, uzavřen byl hotel Bucharův, od skončené sezony lázeňské jest jako obvykle
zavřena restaurace v lázeňském parku
a hotel u krále Jiřího. Jak se proslýchá, má
dojíti jednou v době nejbližší k uzavření
dalších tří hostinců. Příčin, jež živnost
hostinskou u nás v Poděbradech tak těžce
pronásledují, jest několik, jednou z nich
je oznamovaný nedostatek piva, druhou
a neméně závažnou nedostatek hostí,
jinou vojenská služba hostinských.
Ti, kteří se přišli podívat na 27. kolo Mattoni NBL, neměli čeho litovat. Utkání
mělo dramatický spád a diváckou kulisu
k nezaplacení. Domácí Poděbrady se utkaly s celkem Nového Jičína. Do 29. minuty se domácím příliš nedařilo, ale zhruba
v tomto čase poprvé otočily skóre a ujaly se vedení nad favoritem. Téměř celá
druhá polovina byla v režii domácích,
kdy vedly 4 minuty před koncem 68:64.
Bohužel Nový Jičín ukázal, že je favoritem a utkání zvrátil na poměr 77:70. Nejlépe to v utkání střílelo Castleberrymu
s 22 body.
Jen s osmi hráči si musel vystačit trenér
Poděbrad Michal Franěk. Bohužel tento
žalostný počet nestačil ani na vítězství.
Poděbrady na palubovce opavského celku
nestačily už od prvních chvil a prohrály
rozdílem devíti bodů 93:84. Nejvíce košů
za Poděbrady nastříleli hned tři hráči:
Thomas, Castleberry a Páleník všichni
tři po 22 bodech.
Ne příliš povedené utkání odehrála Karma doma proti poslednímu Vyšehradu.
Ani vědomí, že potřebují bodovat naplno, je nedovedlo k výhře. Vyšehrad si tak
po vítězství 83:82 připsal teprve druhou
výhru v letošním ročníku a Poděbrady
zůstaly opět bez bodů. Vyšehrad hrál více
kolektivně a ani dvojice Stria, Thomas se
svými devatenácti body nestačili k tomu,
aby Poděbrady vyhrály.
Poděbrady se opět zmátořily a vyhrály
na domácí palubovce proti celku Ostravy
98:88 a zase se vrátily na dostřel play-off. Poděbrady se prezentovaly slibnými
střeleckými pozicemi a precizní obranou,
kdežto Ostrava s vcelku mladým kádrem
byla oproti tomu běhavá. V poslední koncovce Poděbrady vystřídaly hráče a rázem
Ostrava dokázala ztenčit náskok ze sedmnácti bodů na pouhých sedm, ale Castleberry podržel domácí celek a jako úderná
síla pod košem dovedl domácí k vítězství.
Právě Castleberry se stal nejlépe bodujícím hráčem s 26 body.
Jen se sedmi hráči odjela Karma na palubovku Nového Jičína. Utkání nebylo ani
zdaleka tak vyrovnané jako v domácím
případě, protože Karma dostala „výprask“
101:58. Nejvíce bodů nastřádal Thomas,
a to 22. Poděbrady se průběžně nacházejí
na 10. místě tři body za osmým Kolínem.
Další citlivou ztrátou může být pro Poděbrady i rozvázání smlouvy se slovenským
hráčem Róbertem Nuberem. Tuto skutečnost nekomentovala ani jedna strana.
Fotbal
FOTBAL
První kolo zimního turnaje v Červených
Pečkách nedopadlo pro Poděbrady zrovna dobře, ale i přesto byl k vidění na góly
atraktivní zápas. Po přestřelce Poděbrady padly s Kutnou Horou 3:4, když po
poločase bylo skóre nerozhodné 2:2.
O góly Poděbrad se postarali Rulc,
Jan Fořt a Jirásek. Druhé kolo nebylo
o moc lepší. Poděbrady sehrály duel
proti Libodřicím, kdy nedokázaly vstřelit ani gól a prohrály 2:0. V dalším kole
už dokázaly Poděbrady prvně v turnaji bodovat, když si poradily s domácím
celkem 5:1 po gólech Jiráska 2x, Rulce,
Vaňka a Jana Fořta. Druhou výhru na
umělé trávě v Červených Pečkách si po
výhře 3:0 připsaly Poděbrady na úkor
celku z Kouřimi. Skóre načal Jirásek
a další góly přidali Vaněk a Košický.
Ho
HOKEJ
V 17. kole jdou stále s vidinou postupu
Poděbrady od vítězství k vítězství. Nyní
se podařilo oplatit porážku HC Kladnu 1988. Po výhrách ve všech třetinách
a precizní obraně Poděbrady zaslouženě
vyhrály na domácím ledě 7:3. O góly
se postarali: 10. Pozník, 14. Struhala,
19. Buldra, 22. Fiala, 30. Skokan,
58. Skokan, 59. Fiala.
I v 18. kole se potvrdilo, Poděbrady
nehodlají svoji kůži darovat lacino.
Tentokrát nastřílely devět branek celku Sedlčan, které doma podlehly 2:9.
Poděbrady tak ztrácely v tabulce již jen
dva body. O góly se postarali tito hráči:
Pittel 2, Fiala, Pozník, Drahoňovský,
Skokan, Löffelmann, Hněvsa, Buldra.
A další výhra, tentokráte to odnesla Dobříš, která prohrála 3:8. Sice se Poděbradům nepodařilo vstřelit první gól utkání,
ale paradoxně ten je nakopl do utkání
a během pár chvil dokázaly strhnout vedení na svoji stranu a už ho nepustit. O góly
se postarali: 13. Skokan, 16. Šebesta,
16. L. Drahoňovský, 18. Pittel, 30. Struhala, 40. L. Drahoňovský, 44. Löffelmann, 47. Šebesta.
(jan)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakce: Mgr. Vladimíra Stejskalová, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Radka Krejčíková, Karel Liška,
Jakub Nesvadba, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 1. 4. 2010.

Podobné dokumenty

noviny PDF 06.01.11 Poděbradské noviny 1/2011

noviny PDF 06.01.11 Poděbradské noviny 1/2011 jsem si najednou uvědomila, jak lehce se mi vybavovaly Poděbrady mého dětství a mládí, zatímco události posledních let jsem těžko dávala dohromady, pracně vzpomínala, vše mi splývalo a překrývalo s...

Více

Voz02_2016

Voz02_2016 a stabilizovat, který druh sportu je pro něj vhodný a jak si neublížit. „ Bylo by tedy dobré, aby každý měl svého fyzioterapeuta? Podobně jako má třeba v USA téměř každý svého psychoterapeuta? Ono ...

Více

Teatralita veřejných událostí

Teatralita veřejných událostí naratologický kroužek, tedy BRNK, chce v souladu s výše řečeným nabídnout právě onu perspektivu. Z čehož vyplývá, že bylo zcela v našem zájmu toto směřování promítnout i do struktury bloku BRNKařsk...

Více

Stáhnout DIVE TIME č. 2 v PDF

Stáhnout DIVE TIME č. 2 v PDF dodržovaly a pro všechny byly nachystené pro náročnější akce dětské plavací vesty. Co mne osobně opět mile překvapilo byl vztah naší egyptské posádky k dětem. Ať už máme my jako evropané k Arabům j...

Více

Knižnica Filozofického úst

Knižnica Filozofického úst Z  hlediska problémů anaforické reference j e  podstatné to,  že DRS obsa­ huje informace o individuích, která se mohou stát předměty anaforických od­ kazů.  Právě  s  tím  souvisí  netriviální  dy...

Více

brandaris race

brandaris race vodou ochrání. Kdo neměl ani to, zalezl k baru na rum. Zdvihli jsme plachty a vypluli. Nakloněný na stranu se náš klipr probíjel proti větru a postupně se zvyšujícím vlnám.  Oba kýly ostře krájely ...

Více