AnyDATA ADU-510L

Komentáře

Transkript

AnyDATA ADU-510L
U:fonův fofr internet
USB modem ADU-510L
(příručka uživatele)
SW-ADU-510-UG-V1.2E(U:fon)
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
Specifikace k řadě CDMA modulů AnyDATA
Copyright © 2000-2007 AnyDATA Corp. Všechna práva vyhrazena.
Bez povolení společnosti AnyDATA Corp je zakázána distribuce, rozšiřování, reprodukce
i přenos jakékoliv části tohoto dokumentu, a to jakýmkoliv prostředkem elektronickým,
mechanickým nebo jiným za jakýmkoliv účelem.
Tento dokument může být revidován bez předchozího upozornění.
Kontaktní adresa
Vedení firmy
AnyData Corporation
18902 Bardeen Ave, lrvine,
CA 92612-1522 U.S.A.
http://www.anydata.net
e-mail: [email protected]
Rep:1-949-833-0011
Fax: 1-949-833-0022
AnyData(China)
489 Song Tao Road, Sector B,
1 st Fl. Pudong ZhanJiang HiTech Park, Shanghai, 201203,
P.R.China
http://www.anydata.net.cn
e-mail: [email protected]
Rep:+86-21-5080-4828
Fax:+86-21-5080-3828
AnyData.Net Inc.(Korea)
DaeGo Bldg, 8 th., 1591-10
Kwanyang-dong, Dongan_gu,
Anyang City, Kyunggi-do Korea.
http://www.anydata.co.kr
e-mail: [email protected]
Rep:+82-31-380-7100
Fax:+82-31-476-6021
Prohlášení o shodě
Společnost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek ADU-510L shoduje se
základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.ufon.cz
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
1/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
Obsah
1. Funkce ADU-510L ......................................................................................................................................3
2. Kontrolky LED .............................................................................................................................................4
2.1 NAPÁJENÍ .......................................................................................................................................... 4
2.2 NEČINNOST / PROVOZ..................................................................................................................... 4
3. Instalace programu .....................................................................................................................................5
3.1 Úvod ................................................................................................................................................... 5
3.2 Minimální vybavení počítače............................................................................................................ 5
3.2.1 Hardware počítače .........................................................................................................................5
3.2.2 Operační systém ............................................................................................................................5
3.3 Instalace a odinstalace USB ovladače (Windows XP/2000).......................................................... 6
3.3.1 Instalace USB ovladače (automatická) ..........................................................................................6
3.3.2 Instalace USB ovladače (ruční)....................................................................................................10
3.3.3 Odinstalace USB ovladače...........................................................................................................18
3.4 Instalace a odinstalace USB ovladače (Windows Vista) ............................................................. 20
3.4.1 Instalace USB ovladače (automatická) ........................................................................................20
3.4.2 Instalace USB ovladače (ruční)....................................................................................................23
3.4.3 Odinstalace USB ovladače...........................................................................................................31
3.5 Ověření nainstalovaného ovladače ............................................................................................... 33
4. Instalace programu Ufonuv fofr internet ...................................................................................................35
5. Použití programu Ufonuv fofr internet.......................................................................................................39
5.1 Spuštění a ukončení programu ..................................................................................................... 39
5.2 DRC zobrazení ................................................................................................................................. 39
5.3 Popis jednotlivých tlačítek ............................................................................................................. 40
5.4 Popis jednotlivých ikon .................................................................................................................. 41
5.5 Nastavení ......................................................................................................................................... 42
5.6 Připojení k Internetu a odpojení .................................................................................................... 45
5.7 Nabídka Volat................................................................................................................................... 46
5.8 Nabídka SMS ................................................................................................................................... 47
5.9 Nabídka Kontakty............................................................................................................................ 51
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
2/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
1. Funkce ADU-510L
LED
Konektor na sluchátko
USB
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
3/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
2. Kontrolky LED
2.1 NAPÁJENÍ
Režim
Popis
ČERVENÁ
Napájení modemu zapnuté
VYPNUTO
Napájení modemu vypnuté
2.2 NEČINNOST / PROVOZ
Režim
Popis
ZELENÁ
Úspěšné připojení k síti (stav nečinnosti)
MODRÁ
Připojen datový (hlasový) hovor
MODRÉ
BLIKÁNÍ
Hlásí se příchozí hovor, který nebyl zatím spojen
VYPNUTO
Nedostupná služba nebo hledání sítě
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
4/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3. Instalace programu
3.1 Úvod
V této části je uveden postup instalace modemu AnyDATA ADU-510L a programu
U:fonův fofr internet.
Upozornění : Před připojením modemu do počítače/notebooku musí být již program
nainstalován.
3.2 Minimální vybavení počítače
3.2.1 Hardware počítače
Doporučuje se používat PC/notebook o rychlosti procesoru 300 MHz nebo vyšší.
Produkty Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron nebo kompatibilní procesory.
Doporučená paměť 128MB RAM nebo vyšší.
Minimální paměť 64MB, ale v tomto případě dojde ke snížení výkonu a omezení
určitých funkcí.
Je potřeba minimálně 100 MB volného místa na pevném disku.
Základní deska nebo PCI karta, která podporuje USB.
Grafická karta a monitor se Super VGA (800 x 600) nebo vyšším rozlišením.
CD-ROM nebo DVD.
Klávesnice a myš.
3.2.2 Operační systém
Windows XP Home nebo Professional (se Service Pack 2)
Windows 2000 (se Service Pack 4 pro optimální výkon)
Windows Vista
< Doporučení >
Windows Update : Používejte poslední aktualizace počítače.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
5/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.3 Instalace a odinstalace USB ovladače (Windows XP/2000)
3.3.1 Instalace USB ovladače (automatická)
1. V nabídce klepněte na „Instalace ovladačů modemu“. Nabídka je automaticky
přístupná po vložení CD. Pokud nedojde ke spuštění CD, spustíte nabídku zvolením
souboru startcd.exe.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
6/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
7/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
2. Po dokončení instalace ovladače je třeba počítač restartovat.
Chcete-li počítač restartovat později, vyberte „I want to manually reboot later“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
8/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3. Připojte modem do USB portu počítače a ve „Správci zařízení“ zkontrolujte, zda se
ovladač správně nainstaloval. Cesta ke „Správci zařízení“:
[Start ▶ Ovládací panely ▶ Systém ▶ karta Hardware ▶ Správce zařízení]
Pokud budou na seznamu zařízení zobrazeny položky „AnyDATA CDMA USB
Modem“ a „AnyDATA CDMA USB Serial 1/2 Device“, které jsou zvýrazněny v červeném
rámečku, znamená to, že se instalace podařila.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
9/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.3.2 Instalace USB ovladače (ruční)
1. Připojte modem do USB portu počítače dodaným USB kabelem.
※ Ruční instalace ovladače probíhá ve 2 krocích.
2. Zobrazí se instalační okno „AnyDATA USB Modem Driver“.
Vyberte „Instalovat hardware ze seznamu či daného umístění (pro zkušeného
uživatele)“.
3. Pokračujte stisknutím tlačítka Další.
4. Zobrazí se okno s cestou k ovladači.
5. Vyberte Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM…
6. Pokračujte stisknutím tlačítka Další.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
10/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
7. Zobrazí se okno pro vyhledávání „AnyDATA CDMA USB Modem“.
8. Probíhá instalace „AnyDATA CDMA USB Modemu“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
11/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
9. Po skončení instalace „AnyDATA CDMA USB Modemu“ se zobrazí toto okno.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
12/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
10. Nyní se zahájí instalace „AnyDATA CDMA USB Serial Device“.
11. Vyberte „Instalovat hardware ze seznamu či daného umístění (pro zkušené
uživatele)“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
13/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
12. Pokračujte stisknutím tlačítka „Další“.
13. Z okna CD vyberte příslušnou cestu.
14. Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM….
15. Pokračujte stisknutím tlačítka „Další“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
14/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
16. Zobrazí se okno pro vyhledávání „AnyDATA CDMA USB Serial Device“.
17. Pokud instalace proběhla správně, zobrazí se toto okno.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
15/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
Tím bude instalace ovladače ukončena.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
16/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
18 . Připojte modem do USB portu počítače a ve „Správci zařízení“ zkontrolujte, zda
instalace ovladače proběhla v pořádku. Ke „Správci zařízení“ se dostanete tímto
způsobem:
[Start ▶ Ovládací panely ▶ Systém ▶ karta Hardware ▶ Správce zařízení]
Pokud budou na seznamu zařízení zobrazeny položky „AnyDATA CDMA USB
Modem“ a
„AnyDATA CDMA USB Serial 1/2 Device“, které jsou zvýrazněny v červeném rámečku,
znamená to, že se instalace podařila.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
17/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.3.3 Odinstalace USB ovladače
1. Před odinstalací ovladače odpojte modem z USB portu.
2. Spusťte soubor „UnInstall Driver.exe“ z adresáře Driver na CD.a pokračujte dle níže
uvedeného postupu.
3. Odinstalaci zahájíte klepnutím na tlačítko „Install“.
Chcete-li odinstalaci ovladače zrušit, stiskněte tlačítko „Cancel“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
18/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
4. Když na následující obrazovce klepněte na tlačítko „Finish“, bude odinstalace
dokončena.
5. Po dokončení odinstalace ovladače je třeba počítač restartovat.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
19/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.4 Instalace a odinstalace USB ovladače (Windows Vista)
※ Stejný postup platí pro 64bitový systém Windows Vista.
3.4.1 Instalace USB ovladače (automatická)
1. Instalace USB Wireless Modem Connect by se měla spustit automaticky po výběru
této položky z nabídky na instalačním CD. V nabídce klepněte na „Nainstalovat ovladač
k modemu - Install Modem Driver“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
20/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
2. Po dokončení instalace ovladače je třeba počítač restartovat.
Chcete-li počítač restartovat později, vyberte „Restartovat později ručně (I want to
manually reboot later)“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
21/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3. Připojte modem do USB portu počítače a ve „Správci zařízení“ zkontrolujte, zda
instalace ovladače proběhla v pořádku. Cesta ke „Správci zařízení“:
[Start ▶ Ovládací panely ▶ Systém ▶ karta Hardware ▶ Správce zařízení]
Pokud budou na seznamu zařízení zobrazeny položky „AnyDATA CDMA USB
Modem“ a „AnyDATA CDMA USB Serial 1/2 Device“, které jsou zvýrazněny v červeném
rámečku, znamená to, že se instalace podařila.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
22/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.4.2 Instalace USB ovladače (ruční)
1. Připojte USB modem k počítači.
※ Ruční instalace probíhá ve 2 krocích.
2. Až se objeví následující obrazovka, klepněte na „Vyhledat a nainstalovat ovladač
(doporučeno) - Locate and install driver software (recommended)“.
3. Až se zobrazí „Kontrola účtu uživatele“, klepněte na tlačítko „Pokračovat - Continue“.
4. Na následující obrazovce klepněte „Nemám disk. Zobrazit další možnosti - I don’t
have the disc. Show me other options.“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
23/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5 Klepněte na „Vyhledat ovladač v počítači (pro zkušené uživatele)“.
6. Na následujících obrazovkách klepněte na „Vyhledat“ a „Další“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
24/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
7. Zobrazí se okno „Instaluje se ovladač - Installing driver software“.
8. Pokud instalace ovladače proběhne v pořádku, klepněte na tlačítko „Zavřít - Close“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
25/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
※ Až se zobrazí předešlé okno, bude třeba provést instalaci ovladače ještě jednou.
9. Až se zobrazí následující okno, klepněte na volbu „Vyhledat a nainstalovat ovladač
(doporučeno) - Locate and install driver software (recommended)“.
10. Až se zobrazí „Kontrola účtu uživatele“, klepněte na tlačítko „Pokračovat - Continue“.
11. Klepněte na „Nemám disk. Zobrazit další možnosti - I don’t have the disc. Show me
other options.“
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
26/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
12 Klepněte na „Vyhledat ovladač v počítači (pro zkušené uživatele) - Brower my
computer for driver software (Advanced)“.
13. Na následujících obrazovkách klepněte na „Vyhledat - Browse“ a „Další - Next“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
27/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
28/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
14. Zobrazí se okno „Instaluje se ovladač - Installing driver software“.
15. Pokud instalace ovladače proběhne v pořádku, klepněte na tlačítko „Zavřít - Close“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
29/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
16. Připojte modem do USB portu počítače a ve „Správci zařízení“ zkontrolujte, zda se
ovladač správně nainstaloval. Cesta ke „Správci zařízení“:
[Start ▶ Ovládací panely ▶ Systém ▶ karta Hardware ▶ Správce zařízení]
Pokud budou na seznamu zařízení zobrazeny položky „AnyDATA CDMA USB
Modem“ a
„AnyDATA CDMA USB Serial Device“, které jsou zvýrazněny v červeném rámečku,
znamená to, že se instalace podařila.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
30/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.4.3 Odinstalace USB ovladače
1. Před odinstalací ovladače odpojte modem z USB portu.
2. Když na CD pod složkou ovladače klepnete na ikonu
(Odinstalovat ovladač), otevře se následující okno pro spuštění odinstalace.
3. Odinstalaci zahájíte klepnutím na tlačítko „Instalovat - Install“.
Chcete-li odinstalaci ovladače zrušit, stiskněte tlačítko „Storno - Cancel“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
31/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
4. Když na následující obrazovce klepnete na tlačítko „Dokončit - Finish“, bude
odinstalace hotova.
5. Po odinstalaci ovladače je třeba počítač restartovat.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
32/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3.5 Ověření nainstalovaného ovladače
1) Tlačítko Start [Ovládací panely - Control Panel]
2) Poklepejte na ikonu [Systém - System]
3) Na kartě Hardware klepněte na tlačítko „Správce zařízení - Device Manager“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
33/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
4) „AnyDATA CDMA USB Modem“ by měl být pod položkou [Modemy - Modems].
5) „AnyDATA CDMA USB Serial Device“ by měl být pod položkou
[Porty - Ports (COM & LPT)].
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
34/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
4. Instalace programu Ufonuv fofr internet
1. Zvolte „Instalace průvodcem připojení“ (nebo na dodaném CD zvolte „Setup.exe“).
2. Na obrazovce dole vyberte jazyk, který chcete nastavit.
3. Až budete mít jazyk nastavený, klepněte na tlačítko „OK“. Chcete-li instalaci programu
Ufonuv fofr internet zrušit, klepněte na tlačítko “Cancel“.
4. Zobrazí se úvodní obrazovka programu Ufonuv fofr internet.
5. Pokračujte stisknutím tlačítka Další.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
35/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
6. Další obrazovka se týká licenční smlouvy, kterou doporučujeme důkladně pročíst.
7. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ pokračujte v instalaci.
8. Další okno po vás bude chtít uvést místo, kam chcete program nainstalovat.
Jako výchozí je nastavena cesta „C:\Program Files\AnyDATA\Ufonuv fofr internet“
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
36/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
9. Instalaci programu spustíte stisknutím tlačítka „Instalovat“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
37/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
10. Instalaci programu ukončete stisknutím tlačítka Dokončit.
Program Ufonuv fofr internet je tímto nainstalován.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete mít do počítače nebo notebooku zapojený modem a
nebudete mít nainstalované ovladače modemu, program se nespustí, i když je již
nainstalovaný.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
38/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5. Použití programu Ufonuv fofr internet
5.1 Spuštění a ukončení programu
1) Program Ufonuv fofr internet spustíte tak, že na pracovní ploše poklepete na ikonu
„Ufonuv fofr internet“.
5.2 DRC zobrazení
Data Rate Control – indikátor přenosové rychlosti.
0 kbit
<
<
300
kbit
300 kbit
<
<
900
kbit
900 kbit
<
<
1.8
Mbit
1.8 Mbit
<
<
3.1
Mbit
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
39/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.3 Popis jednotlivých tlačítek
Tlačítko
Funkce
Připojit k Internetu
Odpojit od Internetu
Nastavení
Volat
SMS
Kontakty
Odeslání zprávy
Zahájení volání
Ukončení volání
Smazání jednoho znaku na obrazovce
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
40/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.4 Popis jednotlivých ikon
Display
Function
Indikátor síly signálu RSSI
Lze uskutečnit hlasové volání
Nelze uskutečnit hlasové volání
Nová zpráva.
Nová hlasová zpráva
Nová zpráva a nová hlasová zpráva
Podporuje hybridní režim, tj. 1x a EV-DO
Dostupný pouze režim 1X
Dostupný pouze režim EV-DO
Připojeno přes USB
Modem připojen
Buď není zapojen kabel k modemu nebo je zapojen do nesprávného
portu.
Připojeno k Internetu
Odpojeno od Internetu
Přečtená zpráva
Nepřečtená zpráva
Odeslaná zpráva
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
41/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.5 Nastavení
Nastavení programu má 3 podnabídky.
Chcete-li změnit hodnotu, zaškrtněte příslušné políčko
a stiskněte tlačítko
, aby nové nastavení bylo uloženo.
Karta [O aplikaci]
Zde je zobrazena verze softwaru programu Ufonuv fofr internet.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
42/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
Karta [Základní]
Základní konfigurace pro připojení k Ufonově síti prostřednictvím modemu.
Zadejte uživatelské jméno „ufon“, heslo „ufon“ a číslo „#777“, zaškrtněte
políčko
umístěné vlevo a stiskněte tlačítko
pro aktivaci nastavení..
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
43/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
Karta [Rozšířené]
V této nabídce můžete měnit mód rádiové části modemu. Doporučujeme ponechat
„EVDO + 1X“, kdy modem poskytuje nejvíce služeb.
Při aktivaci nového nastavení zaškrtněte tlačítko
a stiskněte tlačítko
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
.
44/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.6 Připojení k Internetu a odpojení
1) Když stisknete tlačítko
pro připojení k internetu, modem začne
navazovat spojení a zobrazuje se průběh připojení.
Pokud se podaří navázat spojení, zobrazí se ikona
při neúspěšném pokusu se zobrazí ikona
2) Budete-li se chtít od internetu odpojit, stiskněte tlačítko
,
.
.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
45/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.7 Nabídka Volat
Pro uskutečnění volání zadejte příslušné číslo a stiskněte tlačítko
Spojení ukončíte, když stisknete tlačítko
Stisknutím tlačítka
.
.
smažete jednu číslici.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
46/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.8 Nabídka SMS
V nabídce SMS jsou 3 podnabídky (Psát zprávu, Odchozí a Příchozí zprávy).
- Psát zprávu: Vytvořit a odeslat novou zprávu
- Odchozí: Seznam odeslaných a ochozích SMS
- Příchozí: Seznam přijatých SMS
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
47/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
1) Psát zprávu
- Napište text zprávy, pro zadání textu použijte klávesnici PC, a stisknutím tlačítka
se přesuňte na obrazovku pro zadání příjemce/příjemců.
- Klikňete do volného řádku, zadejte číslo pro odeslání SMS. Příjemce lze vybrat též
z telefonního seznamu. Klikněte na ikonku adresáře v pravé části uprostřed.
- Stisknutím tlačítka
se přesunete na obrazovku pro odesílání zpráv
- Stisknutím tlačítka
zprávu odešlete
- Po stisknutí tlačítka
se na displeji zobrazí okno s dotazem na uložení
odesílané zprávy. Okno se automaticky zavře po 5 vteřinách. Pokud nezvolíte uložit
zprávu stisknutím tlačítka
, zpráva bude odeslána a bude uložena.
- Pokud nebyla zpráva odeslaná, je uložena do adresáře Odchozí zprávy.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
48/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
2) Odchozí zprávy
- V této nabídce se zobrazují odeslané zprávy, které jste uložili po odeslání nebo
odchozí zprávy, které nebyly úspěšně odeslány.
- Chcete-li určitou zprávu smazat, vyberte ji a stiskněte tlačítko.
- Chcete-li určitou zprávu zobrazit, vyberte ji a stiskněte tlačítko.
- Chcete-li zprávu odeslat na jiné číslo / jinému příjemci, stiskněte tlačítko.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
49/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3) Příchozí zprávy
- V této nabídce se zobrazují všechny přijaté zprávy.
- Chcete-li určitou zprávu smazat, vyberte ji a stiskněte tlačítko
.
- Chcete-li určitou zprávu zobrazit, vyberte ji a stiskněte tlačítko
.
- Chcete-li zprávu odeslat na jiné číslo, stiskněte tlačítko
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
.
50/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
5.9 Nabídka Kontakty
Kontakty umožňují ukládat často volaná čísla, viz záložka Paměť, a historii volání, viz
záložka Výpis volání.
Na uložené kontakty lze snadno volat a posílat SMS.
1) Uložit nový kontakt
- Do těchto políček
napište číslo
pozice paměti, jméno a číslo. Zadané údaje uložte stisknutím tlačítka se symbolem
tužky (vpravo).
- Pokud je již paměťová pozice obsazena, zobrazí se zpráva s upozorněním, zda-li
chcete aktualizovat kontakt.
2) Vyhledat paměťovou pozici (index), kontakt, jméno nebo číslo
- Zvolte typ vyhledávání (Vše, Index, Jméno, Telefon).
- Do těchto políček
napište hledané jméno
nebo číslo.
Tlačítkem se symbolem lupy spustíte vyhledávání.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
51/53
AnyDATA.NET USB Modem (User Manual)
3) Tlačítka v nabídce
- Stisknutím tlačítka
odešlete SMS zprávu na zvolený kontakt
uskutečníte odchozí volání.
smažete vybraný kontakt.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
52/53

Podobné dokumenty

Manuál: AnyDATA ADU-520L

Manuál: AnyDATA ADU-520L Copyright © 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez povolení společnosti AnyDATA Corp je zakázána distribuce, rozšiřování, reprodukce i přenos jakékoliv části tohoto dokumentu, a to ...

Více

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Dokončete instalaci zařízení kliknutím na „Dokončit“ („Finish“).

Více

Manuální instalace pro Windows 2000, XP

Manuální instalace pro Windows 2000, XP Poznámka: Písmeno „D:“ je označení CD/DVD mechaniky, kde je vložené instalační CD. Toto písmeno se může u vašeho počítače lišit

Více

ekonomické dopady domácího násilí v čr

ekonomické dopady domácího násilí v čr ných rozpočtů. Prezentace DN právě skrze jeho ekonomické důsledky by měla přispět k za‑ řazení řešení tohoto společensky negativního jevu mezi úkoly s vyšší prioritou. Předložená studie prostřednic...

Více

Rychly_pruvodce_instalaci_a_aktivaci_3E_pluginu

Rychly_pruvodce_instalaci_a_aktivaci_3E_pluginu a jménem, například: 3E Doors and Windows Demo – Jan Novák.licence.txt. Tento soubor prosím uložte do libovolné složky ve Vašem počítači a následně jej otevřete. Pro otevření můžete použít napříkla...

Více

Axesstel MV410L

Axesstel MV410L takových událostí, ani vůči požadavkům na náhradu, přesahující cenu, kterou kupující zaplatil za produkt.

Více

Návod jak nastavit datové propojení s PC přes technologii

Návod jak nastavit datové propojení s PC přes technologii (číslo 3). Zvolte heslo pro zabezpečení komunikace a potvrďte tlačítkem „OK“ Na Vašem PC se objeví zádost na spárování. Jako heslo udejte číselnou kombinaci, kterou jste zadali předtím do moblního ...

Více