bluetooth

Transkript

bluetooth
DJ slims
bluetooth
sluchátka
obsah
Stručné instrukce …................................................................1
1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie ….........1
2. O sluchátkách DJ SLIMS .................................................1
Před použitím ….....................................................................3
1. Přehled …........................................................................3
2. Nabíjení sluchátek ….......................................................4
Jak používat ….......................................................................5
1. Zapnutí/vypnutí sluchátek …..........................................5
2. Párování sluchátek s Bluetooth zařízeními …..................5
Jak vstoupit do párovacího módu ..........................….......5
Párování sluchátek s mobilními telefony ….....................6
Párování sluchátek s Bluetooth vysílačem .............…......7
3. Znovupřipojení k Bluetooth zařízení …............................8
4. Nošení sluchátek ….........................................................8
5. Telefonování se sluchátky …............................................9
6. Přehrávání hudby ...................................................….....11
7. LED indikátor …...............................................................12
8. Tóny upozornění …........................................................13
9. Obnovení továrního nastavení a resetování …...............13
Péče a údržba ................................................................…....14
Časté dotazy ..................................................................…...15
Specifikace ….......................................................................16
stručné instrukce
Děkujeme, že jste si pořídili Bluetooth stereo
sluchátka DJ SLIMS. Před použitím si prosím
přečtěte tento uživatelský manuál.
1. Bluetooth bezdrátová komunikační
technologie
Bluetooth je standardní blízkodosahová
radiokomunikační technologie, kterou vyvinuly
společnosti Ericsson, IBM, Intel, Nokia a Toshiba.
Díky Bluetooth technologii můžeme dosahovat
nejlepšího přenosu mezi mobilními telefony,
počítači, tiskárnami, PDA a dalšími zařízeními. Maximální dosahová vzdálenost třídy II je asi 10 metrů,
zatímco maximální dosahová vzdálenost třídy I je
až 100 metrů.
2. O sluchátkách DJ SLIMS
DJ SLIMS jsou Bluetooth stereo sluchátka. Podporují tyto Bluetooth profily:
HSP – Headset Profile
HFP – Hands-free Profile
A2DP – Advanced Audio Distribution Profile
AVRCP – Audio/Video Remote Control Profile
1
stručné instrukce (párování)
Se sluchátky DJ SLIMS si můžete užívat
hudby z jiných zařízení bezdrátově:
1) Párování s mobilním telefonem, který
podporuje Bluetooth HFP, umožňuje:
- přijmout, ukončit a odmítnout hovor
- znovu volat poslední vytočené číslo
- hlasové vytáčení
- nastavovat hlasitosti
- přepnout konverzaci mezi sluchátky a mobilním telefonem
- ztlumit mikrofon
2) Párování s Bluetooth zařízeními a vysílači,
které podporují A2DP, umožňuje:
- poslouchat hudbu bezdrátově
- nastavovat hlasitost
- dálkové ovládání funkce pause/play
- dálkové ovládání funkce předchozí/další
skladba
- dálkové ovládání funkce přetáčení vpřed/vzad
3) Jednoduše přepínat mezi hovory a
přehráváním hudby, nepřijdete o váš hovor
během poslouchání hudby.
4) Automatické spojení s naposledy
párovaným zařízením při opětovném
zapnutí sluchátek.
Poznámka: I když sluchátka i párované zařízení podporují shodný Bluetooth profil, funkce se mohou lišit s ohledem na rozdíly ve specifikaci
párovaných zařízení.
2
před použitím
1. Přehled
1
Levý reproduktor
7
Další skladba
2
Pravý reproduktor
8
LED indikátor
3
Stahovací sluchátkový pásek 9
4
Poslední skladba
10
Zvýšit hlasitost
5
Snížit hlasitost
11
Vestavěný mikrofon
6
Dobíjecí jack
Multifunkční tlačítko: pause/play
3
před použitím
2. Nabíjení sluchátek
Sluchátka jsou dodávána s vestavěnou nabíjecí
baterií. Před prvním použitím doporučujeme baterii
naplno nabít.
Jsou-li sluchátka vybitá, vydávají zvukový signál
„Dongdong“ a LED indikátor každých 20 sekund
dvakrát zabliká. Dobijte, prosím, baterii.
Možnosti nabití jsou tyto:
Použití USB kabelu
1. Zasuňte jeden konec USB kabelu do USB portu
na vašem počítači
2. Druhý konec USB kabelu zasuňte do nabíjecího
jacku sluchátek
Probíhající nabíjení baterie signalizuje červené
světlo LED indikátoru.
Je-li baterie nabitá, červené světlo zhasne.
3. Baterie sluchátek je plně nabitá za přibližně
90 minut.
Upozornění:
1) Baterie je recyklovatelná.
2) Nevystavujte baterii vlivu ohně, může explodovat.
4
Jak používat
1. Zapnutí/Vypnutí sluchátek
Funkce
Co udělat
LED indikátor
Zapnutí
Stiskněte multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy a
uvolněte jej, až se LED indikátor modře rozbliká
Modrá LED dioda je
zapnuta na asi
1 sekundu
Vypnutí
Stiskněte multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy a
uvolněte jej, až se LED indikátor červeně rozbliká
Červené LED dioda je
zapnuta na asi
1 sekundu
Poznámka: Pro úsporu baterie se sluchátka automaticky vypnou pokud nejsou po dobu 5 minut
připojena k žádnému zařízení.
2. Párování sluchátek s Bluetooth
zařízeními
Funkce
Co udělat
Vstup do
párovacího
módu
Jsou-li sluchátka vypnutá, nejdříve je, prosím,
zapněte. Pak stiskněte a podržte na asi 8
sekund multifunkční tlačítko a uvolněte jej, až
se červená a modrá dioda střídavě rozblikají.
LED indikátor
Červená a modrá LED
dioda blikají střídavě
Poznámka: Párovací mód běží 2 minuty. Pokud se do dvou minut sluchátka nespárují s jiným
Bluetooth zařízením, automaticky se vypnou.
5
jak používat
Párování sluchátek s mobilními telefony
Před prvním použitím sluchátek je musíte spárovat
s Bluetooth mobilním telefonem. Párování je
rozdílné u různých typů mobilních telefonů a
modelů. Pro více informací si, prosím, nastudujte
uživatelský manuál vašeho mobilního telefonu.
Obecně platí následující postup:
1) Sluchátka a mobilní telefon by měly být do 1
metru od sebe
2) Aktivujte na sluchátkách párovací mód
3) Aktivujte Bluetooth na vašem mobilním telefonu
a vyhledávání jiných Bluetooth zařízení. Z
nabízených zařízení zvolte“ DJ SLIMS“.
4) Je-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“ (mobilní
telefony podporující Bluetooth V2.1 heslo
nevyžadují). Jste-li mobilním telefonem dotázán
ke spojení, zvolte „Ano“ (to se liší u různých
mobilních telefonů).
5) Po úspěšném spárování zvolte spojit s „DJ
SLIMS“ ze seznamu vyhledaných zařízení.
6) Po úspěšném spojení zabliká modrá LED dioda
sluchátek dvakrát každých 5 sekund.
Poznámka: Pokud párování selhalo, vypněte sluchátka a zkuste proces párování znovu.
Je-li párování úspěšné, sluchátka a mobilní telefon své nastavení uloží
a nebudou potřebovat příště repárovat. Sluchátka si umí zapamatovat
nastavení až pro osm Bluetooth zařízení. Pokud celkový počet zařízení v
paměti překročí osm, první zařízení bude v paměti nahrazeno novým.
Kdykoliv jsou sluchátka zapnuta, automaticky se připojí k poslednímu
zařízení. Chcete-li je spojit s jiným zařízením, vypněte Bluetooth aktuálně
připojeného zařízení a připojte DJ SLIMS k tomu zařízení, které si přejete
(viz postup výše).
6
Jak používat
Párování sluchátek s Bluetooth vysílačem
Hudbu si můžete užívat bezdrátově také spojením
sluchátek se stereo vysílačem vybaveným technologií Bluetooth. Například vysílačem BTT005
(není součástí balení).
Postup párování je následující:
1) Sluchátka a vysílač
by měly být do 1
metru od sebe
2) Aktivujte na sluchátkách párovací mód
3) Zapněte Bluetooth vysílač a aktivujte na něm párování.
Vyhledá Bluetooth zařízení automaticky a vyšle
požadavek k párování.
4) Je-li vyžadováno heslo, vysílač automaticky zadá
„0000“.
5) Po úspěšném párování a spojení zabliká modrá
LED dioda sluchátek dvakrát každých 5 sekund.
Poznámky: 1) Párovací heslo sluchátek DJ SLIMS je „0000“, takže sluchátka mohou být
spárována jen s Bluetooth vysílači, jejichž heslo je „0000“.
2) Pokud párování není ani po několikátém pokusu úspěšné, přečtěte si,
prosím, podrobně manuál vašeho Bluetooth vysílače.
7
jak používat
3. Znovupřipojení k Bluetooth zařízení
1) Automatické připojení
Kdykoliv jsou sluchátka zapnuta, automaticky se
připojí k naposledy párovanému zařízení.
2) Manuální připojení
Jsou-li sluchátka v pohotovostním režimu a
nepřipojí se automaticky, stiskněte jednou
multifunkční tlačítko.
DJ SLIMS se připojí k poslednímu zařízení.
Poznámky: 1) Před připojením k Bluetooth zařízení, prosím, aktivujte Bluetooth na
připojovaném zařízení
2) Na některých Bluetooth zařízeních, jako jsou například některé mobilní
telefony značky Nokia, musíte pro automatické spojení toto povolit v
nastavení telefonu. Pro více informací si, prosím, pročtěte manuál přístroje.
4. Nošení sluchátek
Tato sluchátka mají stahovací sluchátkový pásek.
Nastavte si jej, prosím, dle potřeby. Znak „L“ na
sluchátkách symbolizuje levé ucho, znak „R“ pravé
ucho. Zachovejte, prosím, stranovou orientaci
sluchátek.
8
Jak používat
5. Telefonování se sluchátky
Základní funkce
Funkce
Stav sluchátek
Co udělat
Zrušit hovor
Volání
Krátce stiskněte multifunkční
tlačítko
Přijmout hovor
Příchozí hovor vyzvání
Krátce stiskněte multifunkční
tlačítko
Odmítnout hovor
Příchozí hovor vyzvání
Dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko (na asi 2 sekundy)
Ukončit hovor
Během hovoru
Krátce stiskněte multifunkční
tlačítko
Zvýšit hlasitost
Během hovoru
Krátce stiskněte „+“ tlačítko
Snížit hlasitost
Během hovoru
Krátce stiskněte „-“ tlačítko
Přenést hovor do
mobilního telefonu
Během hovoru
Dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko (na asi 2 sekundy)
Přenést hovor do
sluchátek
Během hovoru
Dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko (na asi 2 sekundy)
Ztlumit mikrofon
Během hovoru
2x stiskněte multifunkční tlačítko
Zrušit ztlumení
Během hovoru (je-li
mikrofon ztlumen)
2x stiskněte multifunkční tlačítko
Hlasové vytáčení
Pohotovostní režim
(spojeno se zařízením)
Dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko (na asi 2 sekundy)
Znovu volat poslední
číslo
Pohotovostní režim
(spojeno se zařízením)
2x stiskněte multifunkční tlačítko
Vymazat list
párovaných přístrojů
Vypnuto
Dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko a „+“ tlačítko na asi 11
sekund a uvolněte jej, až zhasnout
všechny LED diody
9
jak používat
Třícestné telefonní operace
Funkce
Stav sluchátek
Co udělat
Přijmout nový hovor a ukončit
stávající
Je tu další hovor
Krátce 1x stiskněte
multifunkční tlačítko
Přijmout nový hovor a podržet
stávající
Je tu další hovor
2x stiskněte
multifunkční tlačítko
Přepnout hovory
Během hovoru, jeden
z hovorů je podržen
2x stiskněte
multifunkční tlačítko
Ukončit stávající hovor a vrátit
se k podrženému hovoru
Během hovoru, jeden
z hovorů je podržen
Krátce 1x stiskněte
multifunkční tlačítko
Varování: Extrémní tlak sluchátek může vést ke ztrátě sluchu.
Poznámky:
• Ne všechny mobilní telefonu podporují výše uvedené funkce. Prostudujte si, prosím,
manuál k vašemu mobilnímu telefonu.
• Některé funkce a tóny upozornění se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu.
• Je-li nastavena maximální nebo nejnižší hlasitost, uslyšíte tón upozornění.
• Přijmutí hovoru stiskem tlačítka na telefonu u některých modelů způsobí, že je hovor
přijat jen telefonem. Můžete ale přepnout hovor do sluchátek. Pro více informací,
prosím, prostudujte manuál k vašemu mobilnímu telefonu.
10
Jak používat
6. Přehrávání hudby
Jsou-li sluchátka připojena k mobilnímu telefonu
nebo Bluetooth vysílači, jenž používá A2DP, můžete
si se svými DJ SLIMS užívat hudby bezdrátově.
Funkce
Stav sluchátek
Co udělat
Zvýšit hlasitost
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte tlačítko „+“
Snížit hlasitost
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte tlačítko „-“
Předchozí stopa
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte tlačítko „<“
Příští stopa
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte tlačítko „>“
Pauza
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte multifunkční tlačítko
Přehrát
Přehrávají hudbu
Krátce stiskněte multifunkční tlačítko
Přetočit vpřed
Přehrávají hudbu
Dlouze stiskněte tlačítko „>“
Přetočit vzad
Přehrávají hudbu
Dlouze stiskněte tlačítko „<“
Poznámky:
•U některých mobilních telefonů je při přehrávání hudby aktivní reproduktor mobilního
telefonu a musíte zvolit „přenos zvuku přes Bluetooth“ v nabídce nastavení vašeho
mobilního telefonu a zvolit DJ SLIMS jako zařízení k přehrávání hudby. Prostudujte si,
prosím, manuál k vašemu mobilnímu telefonu pro více informací.
•Je-li nastavena maximální nebo nejnižší hlasitost, uslyšíte tón upozornění.
•Dálkové ovládání funkce předchozí/příští stopa, přetočit vpřed/vzad, přehrát/pauza
vyžadují u některých mobilních telefonů a Bluetooth vysílačů podporu profilu AVRCP.
Pro více informací, prosím, prostudujte manuál k vašemu mobilnímu telefonu nebo
Bluetooth vysílači.
11
jak používat
7. LED indikátor
1) Nabíjení
LED indikátor
Stav sluchátek
Červené světlo svítí
Nabíjení
Červené světlo nesvítí
Nabíjení ukončeno
2) Párování s Bluetooth zařízeními
LED indikátor
12
Stav sluchátek
Červená a modrá LED dioda blikají střídavě
Párovací mód
Modrá LED dioda rychle 1x zabliká každé
2 sekundy
Zařízení nepřipojeno
Modrá LED dioda rychle 2x zabliká
každých 5 sekund
Nastavení HFP a A2DP
připojení
Modrá LED dioda rychle 3x zabliká
každých 5 sekund
Volání/příchozí hovor
Modrá LED dioda průběžně rychle bliká
Mód hovoru
Červená LED dioda 2x zabliká každých
20 sekund
Slabá baterie
Jak používat
8. Tóny upozornění
Tón upozornění
Stav sluchátek
„Weng“ tón každé 3 sekundy
Mód hovoru a ztlumení mikrofonu
„Dongdong“ tón každých 20 sekund
Slabá baterie
9. Obnovení továrního nastavení a
resetování
Je-li přístroj vypnut, dlouze stiskněte multifunkční
tlačítko a zároveň tlačítko „+“ na asi 11 sekund a
uvolněte jej až diody LED indikátoru zhasnou.
Po továrním resetu je smazán seznam párovaných
zařízení. Po opětovném zapnutí sluchátka automaticky přejdou do režimu párování a musíte svá
zařízení se sluchátky DJ SLIMS znovu spárovat.
13
PÉČE A ÚDRŽBA
Přečtěte si, prosím, pozorně následující
doporučení, která vám pomohou splnit garanční
podmínky a umožní vám radovat se ze sluchátek
DJ SLIMS mnoho let.
• Udržujte sluchátka v suchu
• Nevystavujte sluchátka slunci nebo horkým podmínkám. Vysoké teploty sníží životnost přístroje,
ničí baterii a naruší plastové díly sluchátek.
• Nevystavujte sluchátka mrazu, může se tím
poškodit vnitřní obvod přístroje.
• Nezkoušejte sluchátka rozebrat. Pokud nejste
profesionál, můžete je nenávratně poničit.
• Nenechte sluchátka spadnout na zem nebo tvrdý
podklad, energie nárazu může poškodit vnitřní
obvod přístroje.
• Nepoužívejte silné chemické a čistící prostředky
k údržbě sluchátek.
• Neškrábejte povrch sluchátek ostrými předměty.
• Nepoužívejte sluchátka u usilovných výkonů, u
kterých se můžete zpotit. Pot může sluchátka
zničit.
Pokud sluchátka nefungují jak mají, pošlete je
zpět do obchodu, kde jste je koupili. Personál vám
pomůže problémy vyřešit.
14
ČASTÉ DOTAZY
1. Proč červené světlo bliká každých 20 sekund?
Baterie je slabá, potřebuje nabít.
2. Proč červené světlo nesvítí při nabíjení?
a) Zkontrolujte, prosím, že je konektor správně zapojen.
b) Nepoužíval/-a jste sluchátka po dlouhou dobu a vybila
se baterie. Musíte sluchátka nabít (asi 30 minut).
3. Jaká je maximální dosahová vzdálenost mezi mobilním
telefonem a sluchátky?
Standardní vzdálenost je pro Bluetooth třídy II asi 10
metrů. Ale liší se podle podmínek prostředí.
4. Proč můj mobilní telefon nedokáže vyhledat a najít
sluchátka?
Mobilní telefon nenajde sluchátka, pokud nejsou obě
zařízení v párovacím módu. Zkontrolujte, že je aktivován
párovací mód, a že jsou sluchátka v dosahu signálu.
5. Proč sluchátka nepřehrávají zvuk?
a) Zkontroluje, že jsou sluchátka zapnuta.
b) Ověřte, zda nemáte nastavenu nejnižší hlasitost nebo
ztlumen zvuk.
c) Ověřte spojení sluchátek s mobilním telefonem.
d) Ověřte, že sluchátka a mobilní telefon jsou v dosahové
vzdálenosti.
6. Proč neslyším při hovoru dostatečně silně volajícího?
a) Máte dostatečně silný telefonní signál?
b) Jsou sluchátka v dosahové vzdálenosti od mobilního
telefonu?
7. Proč nelze při přehrávání hudby ovládat funkce přehrát,
pauza a listování mezi stopami?
Tyto funkce vyžadují, aby vaše zařízení podporovalo Bluetooth profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
15
specifikace
Bluetooth verze
Bluetooth V3.0+EDR
Bluetooth profily
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
Dosahová vzdálenost
10 metrů
Pracovní doba
Hovory: cca 9 hodin
Přehrávání hudby: cca 9 hodin
Pohotovostní režim
Cca 400 hodin
Dobíjecí vstup
DC 5V / 500 mA
Čas dobíjení
Přibližně 90 minut
Rozměry
162 x 153,5 x 32 mm
Hmotnost
99 gramů

Podobné dokumenty

Multifunkční sluchátka 5v1

Multifunkční sluchátka 5v1 pozice „OFF“. Také vypněte sluchátka – úplné snížení hlasitosti (ozve se cvaknutí). Po vypnutí přístrojů zhasnou indikátory. V případě, že přístroj nebudete používat delší dobu, doporučujeme vyndat...

Více

Bezdrátový Wi-Fi Hot Spot

Bezdrátový Wi-Fi Hot Spot • Vysokorychlostní datové připojení až 7.2 Mb/s přes UMTS (3G) • Automatická konfigurace IP adresy • Automatické znovupřipojení (připojení stačí nastavit pouze jednou) • Využití také hlasové a ...

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1. Na levé straně obrazovky vyberte mobilní telefon tím, že na něj poklepete 2. Stiskněte “Connect” (“Připojit”) Vymazání / odpojení mobilního telefonu: 1. Na levé straně obrazovky vyberte mobilní ...

Více

Digitální dosvitové osciloskopy DPO

Digitální dosvitové osciloskopy DPO signály na jediném přístroji. Tato integrace rozšiřuje funkci spouštění na všech 20 kanálů, poskytuje spouštění kombinací stavů (s hodinami i bez), které je ideální pro ladění projektů se smíšenými...

Více

EXCEL MIX balkónový systém

EXCEL MIX balkónový systém Vzhledem k  tomu, že balkonový systém je skladba několika komponent, je také důležitá jejich vzájemná kompatibilita, která je při takovéto složité práci podmínkou. Proto jsme pro vás ověřili skladb...

Více

Stáhnout uživatelskou příručku

Stáhnout uživatelskou příručku k naposledy použitému poslechovému programu. Můžete také stisknout tlačítko „Domů“ pro návrat k výchozímu nastavení. • Pokud používáte telefon s Interton Phone Clip nebo s funkcí PhoneNow™, přenos...

Více