Chronická bolest po operaci kloubu

Transkript

Chronická bolest po operaci kloubu
• FACT SHEET No. 14
Chronická bolest po operaci kloubu
Kristian K. Petersen, M.Sc., Ph.D.
Osteoartritida (OA) je nejčastějším muskuloskeletálním onemocněním u starší populace a obvyklou
příčinou disability (neschopnosti pohybu či slabosti, která pacienta omezuje); diagnostikovanou OA má
40 % žen a 25 % mužů ve věku 60 – 70 let. Konečné stadium léčby OA představuje totální endoprotéza
kloubu. Dvě nejdůležitější operace v této oblasti jsou totální náhrada kolenního kloubu (TKR) a totální
náhrada kyčelního kloubu (THR). Cca 20 % pacientů po TKR a 10 % pacientů po THR trpí chronickou
pooperační bolestí.
Rizikové faktory chronické pooperační bolesti
Neexistuje žádné konkrétní vysvětlení, proč někteří pacienti po totální náhradě kloubu trpí chronickou
pooperační bolestí, zatímco jiní se uzdravují bez bolesti. Bylo zjištěno několik předoperačních rizikových
faktorů, které mohou vést k chronické pooperační bolesti:
• Nízký věk
• Ženské pohlaví
• Neléčené komorbidity a další problémy související s bolestí
• Předcházející operace
• Intenzita předoperační a akutní pooperační bolesti
• Předoperační deprese a katastrofické scénáře týkající se bolesti
• Předoperační senzitizace nervové soustavy
Screening před totální náhradou kloubu
Katastrofické scénáře související s bolestí představují maladaptivní kognitivní styl chování způsobený
úzkostnými a depresivními stavy pacienta; pacient si vytváří negativní představy budoucích událostí.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
Bylo prokázáno, že předoperační katastrofické představy jsou rizikovým faktorem chronické pooperační
bolesti. Často používaným screeningovým nástrojem je stupnice „Pain Catastrophizing Scale“.
Práh tlakové bolesti (PPT), časová sumace bolesti (TSP) a podmíněná modulace bolesti (CPM) jsou tři
typy kvantitativního senzorického testování (QST) používané k diagnostikování změn ve zpracování
bolesti u pacientů s OA kyčle nebo kolena. Je zřejmé, že po náhradě kloubu může nastat normalizace
vnímání bolesti i senzitizace bolesti u pacientů s OA prožívané před operací, pokud je již pacient bez
původní bolesti.
Zvýšená hodnota předoperační TSP a rozsáhlá předoperační hyperalgezie (tzn. nízký PPT
v extrasegmentálních místech) jako indikátory senzitizace jsou spojeny s vývojem chronické pooperační
bolesti po operaci kloubů. Hodnota CPM je spojena s vývojem chronické pooperační bolesti po
torakotomii a operaci břicha, ale u pacientů s bolestmi kloubů toto nebylo zdokumentováno.
Mezi radiologií OA a mechanismem bolesti a senzitizací bolesti nebyl zjištěn žádný, nebo pouze velmi
malý vztah. Nízká úroveň OA podle radiologie a velká bolest jsou spojeny s rozsáhlou hyperalgezií,
facilitovanou TSP a méně účinnou CPM v porovnání s pacienty s vysokou úrovní OA podle radiologie a
malou bolestí. Pacienti s OA kolena s nízkým skóre podle Ahlbecka a velkou předoperační bolestí mají
vyšší riziko nízké funkce a vysoké intenzity bolesti 12 měsíců po operaci kloubu. V současné době
nemůže žádný jednotlivý test nebo měření senzorických, radiologických nebo kognitivních abnormalit
předpovědět vývoj chronické pooperační bolesti; doporučuje se tudíž multimodální přístup.
Chronická bolest po revizní operaci kloubu
Revizní operace TKR (re-TKR) má ve srovnání s primární operací TKR menší šanci na úspěch. Pacienti
s bolestmi po re-TKR vykazují rozsáhlou hyperalgezii, facilitovanou TSP, a méně efektivní CPM
v porovnání s pacienty bez bolesti po operaci re-TRK. Pacienti s bolestí po revizní operaci TRK mají
obecně vyšší intenzitu bolesti oproti pacientům s bolestí po primární operaci. To by mohlo poukazovat
na nepřetržité nociceptivní podněty navzdory odstranění kloubu postiženého OA, což znamená, že
klíčovou roli v chronifikaci pooperační bolesti by mohla hrát senzitizace. Bylo by tudíž vhodné posoudit
senzitizaci před výkonem re-TKR. Nedoporučuje se provádět revizní operaci TKR pouze na základě bolesti
jako jediné indikace.
Reference
1. Arendt-Nielsen L, Egsgaard L, Petersen K, Eskehave T, Graven-Nielsen T, Hoeck H, Simonsen O. A
mechanism-based pain sensitivity index to characterize knee osteoarthritis patients with different disease stages
and pain levels. European Journal of Pain 2014 [Epub ahead of print].
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
2. Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R, Blom A, Dieppe P. What proportion of patients report long-term
pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in
unselected patients. BMJ Open 2012;2:e000435-2011-000435
3. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. The Lancet
2006;367:1618-1625.
4. Petersen KK, Arendt-Nielsen L, Simonsen O, Wilder-Smith O, Laursen MB. Presurgical assessment of
temporal summation of pain predicts the development of chronic postoperative pain 12 months after total knee
replacement. Pain 2015;156:55-61.
5. Riis A, Rathleff MS, Jensen MB, Simonsen O. Low grading of the severity of knee osteoarthritis preoperatively is associated with a lower functional level after total knee replacement: a prospective cohort study
with 12 months' follow-up. Bone Joint J 2014;96-B:1498-1502.
6. Skou ST, Graven-Nielsen T, Lengsoe L, Simonsen O, Laursen MB, Arendt-Nielsen L. Relating clinical
measures of pain with experimentally assessed pain mechanisms in patients with knee osteoarthritis. Scandinavian
Journal of Pain 2013;4:111-117.
7. Suokas A, Walsh D, McWilliams D, Condon L, Moreton B, Wylde V, Arendt-Nielsen L, Zhang W.
Quantitative sensory testing in painful osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and
Cartilage 2012;20(10):1075-85.
8. Wylde V, Sayers A, Lenguerrand E, Gooberman-Hill R, Pyke M, Beswick AD, Dieppe P, Blom AW.
Preoperative widespread pain sensitization and chronic pain after hip and knee replacement: a cohort analysis.
Pain 2015;156:47.
O Mezinárodní asociace pro studium bolesti ®
IASP je přední profesionální fórum pro vědu , praxi a vzdělání v oblasti
bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do
výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve
133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin.
V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září 2630 , 2016 , v Jokohamě , Japonsko.
V rámci Global roku boje proti bolesti kloubů , IASP nabízí řadu 20 listů, které pokrývají konkrétní
témata vztahující se k bolesti kloubů . Tyto dokumenty byly přeloženy do mnoha jazyků a jsou k
dispozici ke stažení zdarma. Navštivte www.iasp-pain.org/globalyear pro více informací.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint absolvování konkrétních kurzů (doložení certifikátů, osvědčení apod.) vyjádření odborné společnosti aj.

Více

Experimentální hodnocení bolesti kloubů u člověka

Experimentální hodnocení bolesti kloubů u člověka výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září ...

Více

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Test neuro

Test neuro b) je stav, kdy je postiženo vnímání určité modality, vnímání ostatních modalit je zachováno c) může doprovázet poškození periferních nervů d) doprovází poškození primární somatosenzitivní kůry e) ...

Více

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů

Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Mezinárodní konferenci pro profesionální trenéry

Mezinárodní konferenci pro profesionální trenéry Brink/Reckerma 2008, byl sportovním psych na akademii v Kol ologem mistr nn. Kromě toho íně nad Rýnem. ů světa vyučuje špičk ové německé trenéry

Více

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více