Matěj Jurisa, Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D

Transkript

Matěj Jurisa, Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D
KVALITA KOMPOZITNÍCH REKONSTRUKCÍ V ZÁVISLOSTI NA
POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ A VRSTVENÍ MATERIÁLU
Matěj Jurisa, Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně
Úvod
Zhotovování kompozitních výplní je běžnou součástí práce zubního lékaře. Dnes již máme k dispozici techniky práce, které umožňují opravit
defekty zubů naprosto dokonale. Cílem by mělo být dosáhnout co možná největší estetiky s ohledem na funkčnost a kvalitu rekonstrukce.
Cíle práce
– prokázat zda rekonstrukce zhotovované z kompozitů po více vrstvách nevykazují nehomogenitu, tj. nižší kvalitu
– porovnat různé způsoby povrchové úpravy kompozitu – polymeraci
pod glycerinovým gelem a bez něho a prozkoumat efekt leštění rekonstrukce dvěma odlišnými způsoby.
Materiál a metody
Metoda anatomické stratifikace dle
Vaniniho
V experimentálních podmínkách byly vytvořeno 20 rekonstrukcí zubních korunek řezáků, 10 z nich metodou anatomické stratifikace dle
Vaninino, 10 metodou dvou vrstev.
U některých rekonstrukcí byl povrch polymerován pod vrstvou glycerinového gelu Enamel Shiny (Micerium, Itálie).
Polovina vzorků byla leštěna s použitím flexibilních disků Sof-lex (3M,
USA) a standardní gumovou špičkou, druhá polovina vzorků pak pomocí diamantových a aluminiumoxidových past systému Enamel Shiny (Micerium, Itálie).
Rekonstrukce byly rozříznuty tenkým diamantovaným diskem a pomocí stolního stereomikroskopu byla porovnávána homogenita.
Výsledky
V homogenitě materiálu nebyly pozorovány rozdíly mezi oběma způsoby vrstvení.
Skupina vzorků leštěná systémem Enamel Shiny (Micerium, Itálie) vykazovala vyšší lesk a kompaktnější strukturu v porovnání se skupinou
leštěnou systémem Sof- Lex (3M, USA).
Homogenita při použití metody dvou vrstev
Homogenita při použití metody anatomické stratifikace
Leštění - Enamel Shiny (Micerium, Itálie)
Leštění - Sof-lex (3M,USA), gumová
špicka
Měkký povch rekonstrukce - bez použití glycerinu
Tvrdý povrch - s použitím glycerinu
Vzorky polymerované bez použití glycerinového gelu vykazovaly měkký povrch a jejich povrchová úprava byla obtížná v porovnání se vzorky polymerovanými pod vrstvou glycerinového gelu.
Závěr
Rekonstrukce zhotovené anatomickou stratifikací dle Vaniniho jsou po
estetické stránce vynikající a jejich homogenita vyhovující. Leštění pomocí systému Enamel Shiny (Micerium, Itálie) zabezpečí dokonalý povrch při zachování naznačené textury. I když se běžně glycerinový gel
v terénní praxi nepoužívá, dokazuje předkládaná práce jeho význam.
Polymeraci pod vrstvou glycerinového gelu striktně doporučujeme,
naše výsledky potvrdili vyšší kvalitu povrchu takto polymerovaných
rekonstrukcí.
Doporučení
Před nanesením glycerinu doporučujeme polymerovat povrch rekonstrukce 10 sekund. Zabráníme tím vzniku defektu během závěrečné
aplikace glycerinu.

Podobné dokumenty

NáSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND INSTRUMENTS

NáSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND INSTRUMENTS – teeth and cavity preparation – surface polishing – crown removal – adjustment of precious metal alloys and acrylic prothesis – margin finishing, composite finishing – implantology

Více

VLC-gel červený, růžový, modrý, bezbarvý Zhotovení ortodontických

VLC-gel červený, růžový, modrý, bezbarvý Zhotovení ortodontických 2. Nanést tenkou vrstvu Triad modelové izolace Model Release Agent (MRA) na místa, která mají být pokryta Triad VLC gelem. Přebytečnou izolaci odstranit. 3. Dráty, spony a přídržné prvky umístit na...

Více

NÁSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND BURS

NÁSTROJE DIAMANTOVANÉ DIAMOND BURS Bur of a ball shape on a long shank is suitable for getting into pulp chamber.To smooth the sides best, use the cone with fine cuttingfacenottodamagetheentrancetotherootcanal.

Více