Na koni po Českém lese

Transkript

Na koni po Českém lese
Ranch Níveas (1)
Die Pferdestation wird als Bestandteil eines Familienbauernhofes betrieben.
Sie befindet sich im Ort ZadníChodov, nicht weit von Planá.
Ranč Kříženec (2)
Ranč se specializuje především na výcvik jízdy na koních. Přespáni je možné pouze
na seně. Hipostanice je umístěna poblíž Plané u Mariánských Lázní. Do okolních lesů
jsou provozovatelem pořádány vyjížďky.
Ranč Kříženec (2)
Die Ranch spezialisiert sich vor allem auf Reitunterricht. Ü bernachtung ist nur auf
Heu möglich. Der Reiterhof liegt in der Nähe von Planá bei Marienbad (Planá
u Mariánských Lázní). Der Betreiber organisiert Geländeritte in umliegende Wälder.
Karolina camp (3)
Plně vybavený kemp v malebném údolímezi skalami. V okolínaučné stezky a město
Planá u Mariánských Lázní.
Karolina Camp (3)
Ein vollständig ausgestattener Campingplatz in einem malerischen Tal zwischen
den Felsen. In der Umgebung befinden sich Lehrpfade und die Stadt Planá
u Mariánských Lázní.
Penzion St. Ő tzener Hof (4)
Rodinný penzion nedaleko hradu Flossenbürg, který určitě stojíza povšimnutí.
Bauernhof St. Ő tzener Hof (4)
Ein Bauernhof in der Nähe der Burg Flossenbürg, die sehr sehenswert ist.
Agroklas Staré Sedliště, a. s. (5)
Družstvo poskytující základní služby v oblasti péče o koně. Je možné dát koním
nažrat, odpočinout. Služby fungují jen ve dne. Pro jezdce servis poskytován není.
V obci je původně gotický kostel sv. Prokopa a Oldřicha z r. 1352, který byl barokně
přestavěn v letech 1717 – 1719. Dále restaurovaná barokní fara z 18. stol. a socha
sv. Jana Nepomuckého z téže doby.
Agroklas Staré Sedliště, AG (5)
Die Genossenschaft, die die Grunddienste im Bereich der Pferdeplege leistet. Es ist
möglich, Pferde zu füttern und ausruhen lassen. Die Dienstleistungen dienen nur am
Tag. Es ist kein Service für die Reiter geleistet. In der Gemeinde gibt´s eine
ursprünglich gotische Kirche von st. Prokop und Oldřich vom Jahr 1352, die
in Barockstil in Jahren 1717 – 1719 umgebaut wurde. Ferner die rekonstruierte
Barockpfarrei vom 18. Jhd. und die Statue von Jan Nepomucky aus der selben Zeit.
Josef Beimler (6)
Ranč v rámci klasické bavorské rodinné farmy s vysokým počtem pokojů pro hosty.
Ubytovaníje zde klasické pro Bavorsko – tzv. Ferienhaus. Na farmě je možné spatřit
mnoho hospodářských a domácích zvířat. Nacházíse v obci Waldthurn.
Reiterhof Reisach (17)
Ein Reiterhof mit schönen und großen Pferdeboxen. Der Hof befindet sich in der
Nähe von dem Stausee, mit Wäldern umgeben, nicht weit von Trausnitz. In der
Umgebung schöne Landschaft.
Ekofarma Rybník (18)
Hipostanice ležící v srdci Českého lesa. V okolí je krásná, minimálně dotčená
příroda. Ranč uspokojíi náročné hosty, co si chtějízajít třeba do posilovny či sauny.
Ö ko-Farm Rybník (18)
Der Reiterhof liegt im Herzen des Böhmischen Waldes. In der Umgebung gibt es
schöne, unberührte Natur. Die Ranch befriedigt auch die anspruchsvollsten Gäste,
die zum Beispiel in einen Fitnessraum oder in eine Sauna gehen wollen.
Vital park (19)
Velice dobře vybavená hipostanice ležící v přímém dosahu Českého lesa. V okolí
ranče je pro hosty připravena spousta možností, jak trávit volný čas. Provozovatel
nabízí široké spektrum služeb, uspokojen tedy bude i velice náročný návštěvník.
Je zde velký potenciál okolníkrajiny.
Vital Park (19)
Ein sehr gut ausgestatteter Reiterhof befindet sich in der unmittelbaren Nähe vom
Böhmerwald. In der Umgebung der Ranch gibt es eine Menge von Möglichkeiten,
wie die Gäste ihre Freizeit verbringen können. Der Betreiber bietet eine breite Palette
von Dienstleistungen, auch der anspruchsvollste Besucher kommt auf seine Kosten.
Es gibt ein großes Potenzial der umliegenden Landschaft.
TURISTICKÉ CÍLE
TOURISTISCHE ZIELE
Ž idovský hřbitov v Mutěníně
Ž idovský hřbitov v Mutěníně se nachází jihovýchodně od obce na kraji remízku
mezi poli. Byl založen roku 1642 na severním okraji malého lesíka v místě, kterému se
dříve říkalo Ovčíkopec (německy Schafberg), což je dnes asi 800 m od jižního okraje
obce. Zachovalo se zde 162 náhrobků. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí
z poloviny 18. století. Epitafy jsou psány hebrejsky, menšíčást též německy.
Dostupné z hipostanice číslo: 13, 14, 17 a 18.
Jüdischer Friedhof in Mutěnín
Der jüdische Friedhof in Mutěnín befindet sich im Südosten des Dorfes am Rande
eines Hains zwischen den Feldern. Gegründet im Jahre 1642 am nördlichen Rand
eines kleinen Waldes an der Stelle, die früher Schafberg genannt wurde, und die
heute ca. 800 m vom südlichen Rand des Dorfes entfernt ist. Es sind noch
162 Grabsteine erhalten. Die ältesten lesbaren Grabsteine stammen aus Mitte des
18. Jahrhunderts. Die Epitaphien sind in meistens auf Hebräisch, ein kleinerer Teil
auch auf Deutsch geschrieben.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 13, 14, 17 a 18.
Josef Beimler (6)
Bělá nad Radbuzou
Eine Ranch im Rahmen eines klassischen bayerischen Ferienhofes. Große Zahl an
Gästezimmern. Unterkunft typisch für Bayern – Ferienhaus. Im Bauernhof sind viele
Wirtschafts- und Haustiere zu sehen. Er befindet sich in Waldthurn.
Rodinný penzion ležící na velké louce v lesích s krásným výhledem do krajiny.
Prvotřídní služby s typicky německou precizností. Spokojeni budou i nároční
uživatelé. Ležív obci Waidhaus.
Obec zmiňovaná již Kosmovou kronikou v r. 1121, r. 1876 povýšena na městys
a r. 1964 na město. V areálu statku renesančnípatrový zámeček z počátku 17. stol.,
později barokně upraven.
Nejproslulejší památkou je barokní kamenný most na osmi obloucích se šesti
sochami, stavba trvala 20 let (1703 – 1723). Nacházejí se zde také slabé minerální
prameny. V okolíjsou krásné terény pro hipoturistiku.
Dostupné z hipostanice číslo: 8, 13, 14, 17 a 18.
Gasthof Berghaus (7)
Bělá nad Radbuzou
Diese Familienpension befindet sich auf einer großen Wiese im Wald mit schöner
Aussicht auf die Landschaft. Erstklassige Service mit typisch deutscher Präzision.
Auch anspruchsvolle Gäste werden zufrieden sein. Der Gasthof liegt in der
Gemeinde Waidhaus.
Die Gemeinde wurde bereits in der Kosmas Chronik in dem Jahre 1121 erwähnt, 1876
wurde sie zu einer Kleinstadt und 1964 zur Stadt erhoben. Im Bereich des
Bauernhofes befindet sich ein Renaissance-Schlösschen aus dem frühen 17. Jahrhundert, später im Barockstil umgebaut.
Die berühmteste Sehenswürdigkeit ist die barocke Steinbrücke auf acht Bögen mit
sechs Statuen. Der Bau dauerte 20 Jahre (1703 – 1723). Es gibt hier auch schwache
Mineralquellen. In der näheren Umgebung gibt es wunderschöne Gelände für
Reitwanderungen.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 8, 13, 14, 17 a 18.
Gasthof Berghaus (7)
Charolais Jan Zatloukal (8)
Možnost základních služeb nabízítento statek poblíž známého hradu Přimda.
Bauernhof Charolais Jan Zatloukal (8)
Eine ganze Menge von Grundleistungen bietet dieser Bauernhof in der Nähe von der
berühmten Burg Přimda.
Stáj Anita Třemešné (9)
Hipostanice je umístěna v malebné vísce, otevírá vstup do hlubokých lesů Českého
lesa. V okolíjsou navrženy stávajícíhipotrasy.
Stall Anita Třemešné (9)
Der Reiterhof befindet sich in einem malerischen Dorf, das den Eingang zu den tiefen
Wäldern des Böhmerwaldes öffnet. In der Umgebung sind gegenwärtige
Reitstrecken vorgeschlagen.
RZ kemp Bonětice (10)
Kemp ležící při okraji Dlouhého rybníka u Bonětic. Ubytování je v chatkách, které
jsou v krásném borovém lese.
RZ Camp Bonětice (10)
Der Campingplatz befindet sich am Rande des Teiches „Dlouhý rybník“ bei
Bonětice. Unterkunft in Bungalows, die sich in einem schönen Pinienwald befinden.
Penzion Staré Sedlo (11)
Hipostanice je provozována společně s rodinným penzionem V okolíjsou navrženy
stávajícíhipotrasy.
Pension Staré Sedlo (11)
Der Reiterhof Word zusammen mit einer Familienpension betrieben. In der
Umgebung sind gegenwärtige Reitstrecken vorgeschlagen.
Pleš a Náměstípřírody
Bývalá obec Pleš a Náměstí přírody potěší každého krajináře krásnými výhledy
a pozoruhodnou zádumčivou atmosférou připomínající šumavské pláně. Jen
pastviny a staré ovocné stromy dnes připomínají bývalou Pleš – nejlidnatější ze
zaniklých německých vsív českém pohraničí. V minulosti zde stávala sklárna. Dnes
na pláni najdete dvě polorozpadlé budovy – hájovnu a bývalý horský hotel.
Dostupné z hipostanice číslo: 8, 12, 13, 14, 16, 17 a 18.
Pleš und Náměstípřírody (Naturplatz)
Die ehemaligen Gemeinden Pleš und Náměstípřírody erfreuen jeden Naturfreund
mit ihrer herrlichen Aussicht und ihrer bemerkenswerten Atmosphäre, die an die
Böhmerwaldgefilde erinnert. Nur Weiden und alte Obstbäume erinnern heute an die
ehemalige Gemeinde Pleš, früher das meistbevölkerte der verschwundenen
deutschen Dörfer im tschechischen Grenzgebiet. In der Vergangenheit stand hier
eine Glashütte. Heute sind hier zwei baufällige Gebäude zu finden – das Forsthaus
und das ehemalige Berghotel.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 8, 12, 13, 14, 16, 17 a 18.
Lázeňský park v Moosbachu
Lázeňský park v Moosbachu o rozloze 8 hektarů, idylicky položený rekreačníareál
pro volný čas na východním okraji obce Moosbach. Kromě jiných zařízenípro volný
čas zde najdete oboru vysoké zvěře.
Dostupné z hipostanice číslo: 8, 12, 13, 16 a 18.
Lehrpfad Lesná
Der Lehrpfad beginnt und endet im Dorf Lesná. Es ist ein Einbahnweg, 10 km lang,
konzentriert auf die Reste der ehemaligen Siedlungen in diesem Gebiet,
Naturschönheiten, Waldbebauen, Erzeugung der Holzkohle durch Brennen in
Kohlenmeilern, Kaliproduktion, Herstellung von Holzartikel tägliches und
wirtschaftliches Bedarf, Erzeugung von Heiz- und Bauholz, Entwicklung der
Glashütten sowie Glasproduktion. Auf dem Lehrpfad befinden sich 10 Informationstafeln.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 1, 4 a 6.
Ž idovský hřbitov Pořejov
Ž idovský hřbitov bývalé obce Pořejov se nachází v lesním komplexu zhruba
necelých 500 m od obce Ž ebráky ve směru na Dlouhý Ú jezd. Hřbitov kdysi patřil
k dnes již zaniklé obci Pořejov (založené kolem roku 1275) a spolu s nedalekými
zbytky kostelíka sv. Anny jsou jedinou připomínkou této obce. Jeho založení
je datováno do poloviny 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1755.
V současné době se zde nalézá přibližně 40 náhrobků.
Dostupné z hipostanice číslo: 1, 4 a 6.
Jüdischer Friedhof Pořejov
Der jüdische Friedhof des ehemaligen Dorfs Pořejov liegt in einem Waldkomplex
etwa 500 m vom Dorf Ž ebráky in Richtung Dlouhý Ú jezd. Der Friedhof gehörte einst
zu der inzwischen verschwundenen Gemeinde Pořejov (gegründet gegen 1275) und
zusammen mit der nahe gelegenen Ruine der Kirche St. Anna ist er die einzige
Erinnerung an dieses Dorf. Die Gründung des Friedhofes ist Mitte des
18. Jahrhunderts datiert. Der älteste lesbare Grabstein stammt aus dem Jahr 1755.
Derzeit gibt es hier etwa 40 Grabsteine.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 1, 4 a 6.
Vyhlídková naučná stezka
Naučná stezka se nachází východně od obce Rozvadov. NS je nejlépe dostupná
z Rozvadova. Dostupné z hipostanice číslo: 5 a 8.
Aussichtslehrpfad
Der Lehrpfad befindet sich nördlich von der Gemeinde Rozvadov. Er ist am besten
von Rozvadov erreichbar.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 5 und 8.
Kolowratova naučná stezka
Naučná stezka prochází územím CHKO Český les a rozprostírá se jižně od obce
Rozvadov. NS je nejlépe dostupná z osady Diana, z Rozvadova a z Třemešného.
Dostupné z hipostanice číslo: 5 a 8.
Kolowrats Lehrpfad
Zámek Diana
Zámek je pojmenován podle řecké bohyně lovu. Nechal jej vybudovat rod
Kolowratů v 18. století. Samotní Kolowratové přišli do kraje pod Přimdou v roce
1675. Za povšimnutí stojí freska bohyně lovu Diany. Zámek je obklopen parkem
s rozmanitými dřevinami. Dostupné z hipostanice číslo: 5, 8 a 13.
Schloss Diana
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 5, 8 und 13.
Rozhledna Milíře u Rozvadova
V bezprostředníblízkosti státníhranice s Německem byla vybudována v roce 2001
rozhledna Milíře. Rozhledna stojí pět km západně od Rozvadova. Na vrcholu
je vyhlídková plošina, na kterou vede 126 schodů. Nabízí výhledy na zříceninu
hradu Přimda, vojenskou věž na Velkém Zvonu a Německo. Vyhlídková plošina se
nachází ve výšce 25 metrů. Pro turisty je volně přístupná. Dostupné z hipostanice
číslo: 5 a 8.
Aussichtsturm Milíře bei Rozvadova
In der unmittelbaren Nähe der Staatsgrenze mit Deutschland wurde im Jahre 2001
der Aussichtsturm Milíře gebaut. Der Aussichtsturm befindet sich fünf km westlich
von Rozvadov. Auf dem Gipfel steht eine Aussichtsplattform, auf die 126 Stufen
führen. Sie bietet eine Aussicht auf die Ruine der Burg Přimda, auf den Militärturm
auf dem Berg Velký Zvon (Große Glocke) und Deutschland. Die Aussichtsplattform
befindet sich in einer Höhe von 25 Metern. Für Touristen ist sie frei zugänglich.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 5 und 8.
Kurpark Moosbach
Hrad Přimda
Hrad Přimda byl postaven roku 1121, je považován za druhou nejstarší stavbu
kamenného hradu v Čechách. Starší je pouze Pražský hrad. Hrad je obklopen
hlubokými lesy, vhodnými pro celodenníputování. Dostupné z hipostanice číslo: 5
a 8.
Hipostanice umístěná v civilizovaném vesnickém prostředív obci Moosbach. Jsou
zde velké ubytovacíkapacity.
Haflingerhof Anton Grünbauer (13)
Ein Reiterhof, in einem ländlichen Dorfmilieu in Moosbach gelegen. Große
Unterbringungskapazität.
Ranč Perlák (14)
Dřevěné zázemí umístěné v přírodní kotlině poblíž Hostouně. Hipostanice je ryze
přírodního typu. Je zde krásný výhled do krajiny a rozmanitá příroda.
Ranch Perlák (14)
Ein in Hölzbauweise Reiterhof befindet sich in einem Tal in der Nähe der Stadt
Hostouň. Der Reiterhof ist von rein natürliche Art. Es gibt hier eine schöne Aussicht
auf die Landschaft und die traumhafte Natur.
Chov koníSvržno (15)
Velká, zrekonstruovaná stanice zaměřena nejen na turisty, ale i na obchod s koňmi.
Každoročně se zde konajídražby spojené se společenskými akcemi.
Pferdezuchtstelle Svržno (15)
Eine große, renovierte Station, nicht nur auf Touristen, sondern auch auf Pferdezucht
und Pferdekauf ausgerichtet. Jedes Jahr finden hier Pferdeauktionen mit
gesellschaftlichen Veranstaltungen statt.
Ú tulek pro staré a týrané koně (16)
Hipostanice zaměřená především na péči o odložené koně. O to více provozovatelé
pochopí požadavky každého koně a jeho jezdce. V okolí jsou krásné rybníky pod
pohořím s romantickým názvem Sedmihoří.
Pferdestation für alte und misshandelte Pferde (16)
Die Pferdestation konzentriert sich vor allem auf die Pflege alter Pferde. Desto besser
begreifen die Betreiber die Ansprüche jedes Pferdes und seines Reiters. In der
Umgebung gibt es schöne Teiche unterhalb des Gebirges mit dem romantischen
Namen Sedmihoří(Siebengebirge).
Kostel na Křížovém vrchu v Pleysteinu
Novobaroknípoutníkostel Sv. Kříže s klášterem na 38 m vysoké skále.
Dostupné z hipostanice číslo: 8, 12 a 16.
Wallfahrtkirche auf dem Kreuzberg in Pleystein
Neubarocke Wallfahrtkirche Hl. Kreuzes auf dem 38 m hohen Kreuzberg.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 8, 12 a 16.
Hrad Flossenbürg
Prvnízmínka o Flossenbürgu pocházíz roku 1125. Hrad byl opuštěn po jeho dobytí
a vypálení Sasy. Až do první světové války byla hradní skála ohrožována těžbou
kamene, která však byla naštěstívčas zastavena. Hrad je dominantou tamníkrajiny.
V podhradíje stejnojmenné městečko, v jehož okolíjsou krásné lesy pro putování,
nejen, na koních. Dostupné z hipostanice číslo: 1 a 4.
Burg Flossenbürg
Die erste Erwähnung von Flossenbürg stammt aus dem Jahre 1125. Nach der
Eroberung und Brand durch die Sachsen wurde die Burg verlassen. Bis zum ersten
Weltkrieg wurde der Burgfelsen von Steinbergbau bedroht, der jedoch zum Glück
rechtzeitig gestoppt wurde. Die Burgruine dominiert die Landschaft. Unterhalb der
Burgruine liegt das gleichnamige Städtchen, in dessen Umgebung sich schöne
Wälder befinden, die zum Wandern, und nicht nur Reitwandern, locken.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 1 und 4.
Koncentračnítábor Flossenbürg
Nacistický koncentračnítábor zřízený v květnu 1938 ve Flossenbürgu v HorníFalci.
Až do osvobození v dubnu 1945 prošlo táborem přibližně 100 000 vězňů, z nichž
nejméně 30 000 zahynulo. 22. července 2007 bylo ve Flossenbürgu otevřeno muzeum
holocaustu. Dostupné z hipostanice číslo: 1 a 4.
Konzentrationslager Flossenbürg
Ein national-sozialistisches Konzentrationslager, errichtet im Mai 1938 in Flossenbürg, Oberpfalz. Bis zu seiner Befreiung waren hier mehr als 100.000 Gefangenen
inhaftiert, davon wurden mindestens 30.000 ermordet. Am 22. Juli 2007 wurde eine
Gedenkstätte in Flossenburg eröffnet.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 1 und 4.
Na koni
po Českém lese
Die Burg ist benannt nach der griechischen Göttin der Jagd. Das Geschlecht
Kolowrat ließ das Schloss im 18. Jahrhundert bauen. Die Kolowrats selbst kamen in
die Gegend unterhalb des Berges Přimda im Jahre 1675. Sehenswert ist das Fresko
Dianas, Göttin der Jagd. Das Schloss ist von einem Park vielen diversen Baumarten
umgeben.
Der Kurpark ist ein acht Hektar großes, idyllisch gelegenes Erholungs- und
Freizeitgelände am östlichen Ortsrand von Moosbach. Neben Freizeiteinrichtungen
kann man hier ein Wildgehege mit Rotwildbesatz finden.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 8, 12, 13, 16 a 18.
Haflingerhof Anton Grünbauer (13)
Měřítko 1:110 000
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 5 und 8.
Panský dvůr Telice (12)
Ein neu renovierter Reiterhof in der Nähe von dem romantischen Waldkomplex
Sedmihoří.
Na koni po Českém lese
Dieser Lehrpfad geht durch das Gebiet des Naturschutzgebietes Český les und
befindet sich südlich von der Gemeinde Rozvadov. Er ist am besten von der
Ortschaft Diana, von Rozvadov und von Třemešné erreichbar.
Nově zrekonstruovaná hipostanice poblíž romantického lesního komplexu
Sedmihoří.
Panský dvůr Telice (12)
Na koni po Českém lese
Nachází se v obci Zadní
Naučná stezka Lesná
Naučná stezka Lesná začíná i končí v obci Lesná. Je jednosměrná, měří 10 km
a je zaměřena na pozůstatky dřívějšího osídlenív této oblasti, přírodnízajímavosti,
hospodaření v lesích, pálení dřevěného uhlí v milířích, výrobu potaše, výrobu
dřevěných předmětů dennía hospodářské potřeby, výrobu palivového a stavebního
dříví, rozvoj skláren a výrobu skla. Na trase NS je 10 informačních tabulí.
Dostupné z hipostanice číslo: 1, 4 a 6.
Měřítko 1:110 000
Ranč Níveas (1)
Hipostanice je provozována v rámci rodinné farmy.
Chodov, nedaleko Plané.
Reiterhof Reisach (17)
Hipostanice s krasnými a velkými boxy pro koně. Ranč je umístěn nedaleko
přehrady obklopené lesy u obce Traustnitz. V okolíje krásná krajina.
Na koni po Českém lese. Měřítko 1:110 000. 1. vydání.
Mapové podklady AgAkcent, s. r. o.
ISBN 978-80-87018-31-6
© AgAkcent, s. r. o., 2013
HIPOSTANICE • WANDERREITSTATIONEN
Den Böhmischen
Wald auf dem
Pferd erkunden
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Kofinanziert durch die Europäische Union aus den
EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).
Investice do vaší budoucnosti/Investion in Ihre Zukunft.
Burg Přimda
Die Burg Přimda, 1121 gebaut, gilt als der zweitälteste Bau einer steinernen Burg in
Böhmen. Nur die Prager Burg ist noch älter. Die Burg ist von tiefen, für eine
ganztägige Wanderung passenden Wäldern umgeben.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 5 und 8.
Hraničnívěž Bärnau
Historie města je významně spojena s dějinami husitství, neboť cesta reformátora
Jana Husa na koncil do Kostnice v roce 1414 vedla přes Bärnau. Bouřlivou dobu
husitských válek připomíná v Bärnau také strom nazvaný Hussitenbäuml.
Na vyvýšenině kolem tohoto stromu měli podle pověsti tábořit husité, když město
obléhali. Po otevření hranic v roce 1990 byla aktivována spojení se sousedním
městem Tachov. Akce pod názvem „Cesta Jana Husa z Tábora do Kostnice" v roce
1995 byla důležitým příspěvkem k formování husitské tradice a uvědomění
si společných dějin. V roce 2001 se konaly poprvé jedinečné dvojjazyčné německočeské slavnosti, které se podrobně zabývaly osobností Jana Husa. Dostupné
z hipostanice číslo: 1 a 4.
Grenzland turm Bärnau
Die Geschichte der Stadt ist mit der Geschichte des Hussitentums verbunden, denn
der Weg des Reformators Jan Hus zum Konzil nach Konstanz 1414 durch Bärnau
führte. An die stürmische Zeit der Hussitenkriege erinnert in Bärnau auch der
„Hussitenbäuml“. Auf der Erhebung um diesen Baum lagerten, der Sage nach, die
Hussiten, als sie die Stadt belagerten. Nach der Ö ffnung der Grenze im Jahre 1990
wurde die Verbindung mit der benachbarten Stadt Tachov aktiviert. Die
Veranstaltung mit dem Namen "“Der Weg des Jan Hus von Tabor nach Konstanz" im
Jahre 1995 war ein wichtiger Beitrag zur Bildung der hussitischen Tradition und zum
Bewusstwerden der gemeinsamen Geschichte. Im Jahre 2001 fanden zum ersten Mal
einzigartige zweisprachige Deutsch-Tschechische Festspiele, gewidmete der
Persönlichkeit des Jan Hus.
Erreichbar von den Reiterhöfen Nummer: 1 und 4.
Tachovsko, Český les a Bavorský les jsou destinace jako šité na míru těm, kteříse
dívají na svět ze hřbetu koně. Mapa, kterou právě držíte v rukou, propojuje síť
hipostanic na obou stranách státní hranice. Nabízí možnost navštívit zajímavá
místa v česko-bavorském prostoru. Doporučené cesty jsou vedeny po stávajících
turistických cestách, po používaných lesních a polních cestách či po komunikacích
s malým provozem. Vedou hustými příhraničními lesy i místy s krásným výhledem
do krajiny. Je třeba počítat s tím, že kopcovitý terén je náročnějšína pohyb. Hlavní
trasa je vedena tak, aby propojovala hipostanice s kvalitním zázemím a celoročním
provozem. Další stanice jsou navrženy v docházkových vzdálenostech. Síť stanic
je tedy dostatečně hustá pro pravidelné zastávky či nocleh. Nabídka hipostanic
je velice různorodá. Od základních služeb v podobě noclehu na seně až po moderně
vybavenépenziony na standardníúrovni.
Gebiete Tachov, Böhmerwald und Bayerischer Wald sind touristische Ziele, wie
nach Maß denjenigen zugeschnitten, die die Welt vom Rücken eines Pferdes gerne
betrachten. Die Karte, die Sie gerade in Ihren Händen halten, verbindet das Netz
der Reiterhöfe auf beiden Seiten der Grenze. Sie bietet die Möglichkeit, interessante
Orte in dem tschechisch-bayerischen Gebiet zu besuchen. Die empfohlenen Routen
werden auf den touristischen Wegen, gebrauchten Wald- und Feldwegen, und auf
den Straßen mit wenig Verkehr markiert. Sie führen durch dicke Grenzwälder
sowie durch Orte mit schönen Aussichten auf die Landschaft. Man muss jedoch
beachten, dass das hügelige Gelände anstrengender auf Bewegung ist. Die
Hauptroute ist so geführt, dass sie die ganzjährig geöffneten Reiterhöfe mit
hochwertiger Ausstattung verbindet. Weitere vorgeschlagene Reiterhöfe sind
in erreichbaren Entfernungen gelegen. Das Netz von Reiterhöfen ist daher
genügend dicht für regelmäßige Pausen oder für Ü bernachtungen. Das Angebot
an Reiterhöfen ist sehr vielfältig. Von der Grundversorgung in Form von
Unterbringung mit Heu bis zu den modern ausgestatteten Pensionen auf
Standardniveau.
zámek Diana

Podobné dokumenty