Otradovska - Čsp

Transkript

Otradovska - Čsp
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Inovace výuky – Člověk a svět práce
Mgr. Hana Otradovská
Pracovní listy vznikly jako produkt projektu ,, Přírodovědná učebna v přírodě a
přírodovědná laboratoř“ s reg. číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 schváleném v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
1
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/01
Exkurze do Národopisného muzea Musaion
Čp 6/02
Stolování a recyklace
Čp 6/03
Druhy talířů
Čp 6/04
Obsluha
Čp 6/05
Slavnostní tabule
Čp 6/06
Zásady správného stravování
Čp 6/07
Základní vybavení kuchyně
Čp 6/08
Technika a životní prostředí
Čp 6/09
Výroba popisných tabulek k bylinkám
Čp 6/10
Živá voda Modrá
Čp 6/11
Údržba dřevěné učebny v přírodě
Čp 6/12
Škůdci dřeva
Čp 6/13
Lužická jezera
Čp 6/14
Volný čas
Čp 6/15
Lidové léčitelství
Čp 7/01
Šibeniční vrch, Milovice +fotodokumentace
Čp 7/02
Stará Lysá - Pila a chov zvířat
Čp 7/03
Hrabanovská černava
Čp 7/04
Královská cesta + fotodokumentace
Čp 7/05
Středověká tvrz HUMMER
Čp 7/06
Naučná stezka
Čp 7/07
Elektrárna Dalešice
Čp 7/08
Chovatelství
Čp 7/09
Jaderná elektrárna
Čp 7/10
Přírodovědecká fakulta UK
Čp 7/11
Léčivé rostliny
Čp 7/12
Koření
Čp 7/13
Ovocné rostliny
Čp 7/14
Okrasné rostliny
Čp 7/15
Suchá vazba
Čp 8/01
Národní divadlo
Čp 8/02
Koněspřežná dráha
2
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/03
Schola Pragensis
Čp 8/04
Hotelová škola Poděbrady
Čp 8/05
Ukázky dovedností SŠ Poděbrady
Čp 8/06
Ústav experimentální botaniky AV
Čp 8/07
SOŠ oděvního a grafického designu
Čp 8/08
Výběr oboru vzdělání
Čp 8/09
Akční plán
Čp 8/10
Požadavky pro výkon povolání
Čp 8/11
Hierarchie hodnot
Čp 8/12
Pracovní prostředky
Čp 8/13
Podle čeho si vybíráme zaměstnání
Čp 8/14
Řemesla 2014
Čp 8/15
Vstup do zaměstnání
Čp 9/01
Obchodní akademie Lysá nad Labem
Čp 9/03
Záznam z exkurze
Čp 9/04
Příprava na přijímací pohovor
Čp 9/05
Průvodcovské služby
Čp 9/06
Židovské město a zeleň
Čp 9/07
Turistické centrum
Čp 9/08
Plavba lodí
Čp 9/09
Pražský filmový orchestr
Čp 9/10
Práce sládka
Čp 9/11
Pekař
Čp 9/12
Informační a poradenské středisko ÚP
Čp 9/13
Práce na farmě
Čp 9/14
Práce ve mlýně
Čp 9/15
Zaměstnání
Zdroje
3
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 06/01
Exkurze do Národopisného muzea
Musaion
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
exkurze, archeologie, muzeum
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci zapíší zjištěné informace na
exkurzi v muzeu archeologie
4
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Historie Národopisného muzea
Klasicistní Letohrádek Kinských v Kinského zahradě na rozhraní Smíchova a
Malé Strany byl postaven v letech 1827 – 1831 architektem Heinrichem
Kochem od roku 1901 je sídlem národopisného muzea zaměřeného na tradiční
lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska
Nově vytvořená stálá expozice, v roce 2007 nominovaná na cenu Evropské
muzeum roku, představuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční
vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.
Zjistěte: http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodopisne-muzeumMusaion.htmlKde se nachází budova Národopisného muzea.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Letohrádku byl 1.října 2005 udělen název Musaion.
Vysvětlete, co název
znamená:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké expozice se zde nacházejí?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doplňte chybějící informace:
Název naší přednášky je
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Věda zabývající se zkoumáním hmotných pramenů se nazývá
……………………………………………………………………………………………
Archeolog v terénu používá
……………………………………………………………………………………….
Archeologové nejčastěji nacházejí:
……………………………………………………………………………………………
Archeologové dnes nenacházejí:
……………………………………………………………………………………………
5
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Popište práci archeologa v terénu:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s kompletní náplní práce archeologa.
➢ příprava archeologických průzkumů
➢ studium odborných zdrojů a vědeckých poznatků
➢ organizování výkopových prací
➢ zpracování plánů, nákresů a map objevených skutečností a objektů
➢ provádění výzkumu
➢ odborná vědecká a publikační činnost
➢ zkoumání staveb, předmětů a jiných pozůstatků
Porovnejte předměty z doby minulé a současné.
Vysvětlete, k čemu sloužily nebo mohou sloužit.
Co je důležité pro práci průvodce v muzeu? (Jaké schopnosti a dovednosti musí
mít?)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/02
Stolování a recyklace
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
úprava stolu, stolování, prostírání, obsluha,
recyklace, slavnost
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí se zásadami
stolování, s recyklací
7
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Úprava stolu a stolování
Prostírání
➢ prostíráme stůl pro večeři s hosty
➢ uvědomíme si, zda je večeře formální nebo neformální
Výběr vhodného ubrusu
Zjistěte na: http://www.triclinium.cz/stolovani/prostirani/prostirani-stolu-ubrus/
Jaký ubrus je vhodný pro slavnostní večeři? Proč?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pro jakou příležitost se hodí různobarevné ubrusy?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jak často se má ubrus měnit? Vysvětlete.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Prostírání stolu – talíře
➢
➢
➢
➢
➢
je důležité prostírat podle pravidel
nutné zachovat přehled jídelního stolu
prostírat postupně
ponechat místo na sklenice
ponechat prostor pro každého hosta
Zjistěte na:
http://www.triclinium.cz/stolovani/prostirani/prostirani-stolu-talire/
Kolik talířů se na stůl prostírá?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Co je klubový talíř? Kam se umisťuje?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaký tvar a barvu talířů používáme pro slavnostní příležitosti?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte, zda je možné zakoupit nádobí na jedno použití?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Z jakých materiálů bývá vyrobené?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kam se toto nádobí po použití odkládá?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Popište výhody a nevýhody nádobí vyrobeného recyklací.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vysvětlete pojem recyklace?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jaký má recyklace význam?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Používáte v domácnosti produkty vyrobené recyklací? Jaké?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Prostírání stolu – příbory
➢ prostíráme ve chvíli, kdy je na stole ubrus a talíře
➢ je nutné vědět, kolik chodů bude mít menu
➢ na stole mají být pouze 3 sady příborů
Zjistěte na:
http://www.triclinium.cz/stolovani/prostirani/prostirani-stolu-pribory/
Doplňte věty:
Pro slavnostní události se hodí příbory
……………………………………………………………………………………………
Výhodou příborů z leštěného nerezu je
……………………………………………………………………………………………
Nevýhodou příborů z leštěného nerezu je
……………………………………………………………………………………………
Stříbrné příbory nejčastěji můžeme vidět v
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s pravidly zakládání příborů:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
napravo i nalevo
srovnávají se vedle umístěného talíře, ke spodní části
uvnitř, nejblíže talíři se zakládá hlavní chod
napravo nůž ostřím dovnitř
nalevo vidlička
vedle vpravo se pokládá polévková lžíce
vně se ještě umisťuje předkrmový příbor
10
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
vzdálenost mezi příbory má být půl centimetru
příbory mají být v ose s příbory protějšího hosta
nad talíř se kladou moučníkové příbory
rukojeť vidličky míří doleva
rukojeť lžičky obráceně
dodržet zásadu „tři sady příborů“
větší počet způsobuje zmatek
v případě většího počtu chodů obsluha přinese novou sadu příborů
Vytvořte skupiny a pokuste se prostřít stůl podle získaných informací.
11
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/03
Druhy talířů
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
úprava stolu, talíře
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s rozdělením talířů,
podle zjištěných informací prostřou stůl
12
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Druhy talířů
➢ talíře se rozdělují dle způsobu použití
➢ talíře jsou různých tvarů (hranaté, kulaté, oválné)
Mělké talíře
➢ jedná se o téměř ploché nádoby, na které se obvykle podává
hlavní chod, který není příliš tekutý nebo nevyžaduje velké
množství vody
➢ typickou potravinou jsou obědy
Hluboké talíře
➢ jsou téměř podobné miskám
➢ jsou určeny převážně na polévky a další tekuté potraviny
➢ na tento druh se velmi často podávají těstoviny nebo další
potraviny, které jsou servírovány ve větším množství
Desertní talíře
➢ jsou talíře tvarem stejné jako mělké, ale jejich velikost (resp.
průměr je nižší)
➢ slouží k podávání desertů a dalších potravin, které svým obsahem
nedosahují velikosti hlavního jídla
➢ v případě použití velkého mělkého talíře by vypadal prázdný
Předkrmové talíře
➢ jsou totožné jako desertní
➢ jejich účelem je servírování předkrmů
➢ dle předkrmu je pak volen i druh a hloubka
Servírovací talíře
➢ slouží jako podklad pro další talíře (například mělké pro hlavní
chod, hluboké pro polévku apod.)
➢ občas slouží k podávání jednoduchých chodů, které jsou však v
menším množství, než aby byl použit tác
➢ například chlebíčky, jednohubky apod.
13
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Talířky
➢
➢
➢
➢
➢
nebo také podšálky slouží pro podklad pod šálky (hrnky)
zejména při podávání kávy nebo čaje
jedná se o nejmenší druh tohoto nádobí
jeho účelem je pouze zabránění vytékání tekutiny na stůl
slouží zároveň jako podkladová plocha
Až se seznámíte s možností použití jednotlivých druhů talířů, pokuste se
sestavit menu, které se na tyto talíře naservíruje při oslavě vašich
narozenin.
MENU
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/04
Obsluha
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
obsluha, zdraví, viry, bakterie, rizika, chování u stolu
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí se zásadami
obsluhování
a
chování
u
stolu,
stránkami profese číšník, servírka
15
s negativními
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Obsluha a chování u stolu
Číšník nebo servírka
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
připravují a aranžují slavnostní tabule
prezentují jídelní tabule
servírují a podávají jídla a nápoje
poskytují kompletní servis pro hosty od přivítání hostů a jejich
usazení s případnou radou při výběru jídla
během servírování mohou dokončovat některé pokrmy přímo u
stolu (flambování, dranžírování, ...)
pro konzumaci speciálních pokrmů jsou schopni poskytnout
dostatečnou instruktáž
po jídle ve spolupráci s pokladnou inkasují platby
postarají se o použité předměty (nádobí, příbory, sklenice, ...)
příprava jídelních stolů a slavnostních tabulí
uskladňování a kontrola zboží
přijímání objednávek
servírování a vydávání pokrmů a nápojů
Negativní stránky této profese:
o
o
o
o
práce na směny (ranní, odpolední, noční)
práce v zakouřeném prostředí
riziko nákazy viry a bakteriemi
riziko konfliktu s podnapilými osobami
Zjistěte, jaký dopad může mít na zdraví člověka práce na směny?
……………………………………………………………………………………………
Popište dýchací soustavu člověka. Jaká onemocnění hrozí člověku, který často
a dlouhodobě pobývá v zakouřeném prostředí?
……………………………………………………………………………………………
Jakým virům a bakteriím jsou vystaveni číšníci a servírky?
……………………………………………………………………………………………
Může být jejich povolání nebezpečné? Vysvětlete proč?
……………………………………………………………………………………………
16
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se se zásadami obsluhování.
Pravé pravidlo
o vše se během obsluhování děje zprava
o obsluhuje se zprava, takže když nám číšník přináší jídlo, měli
bychom se mírně vyklonit na levou stranu ze své osy, aby se mu
lépe jídlo podávalo
o zprava se též odklízí špinavé nádobí
o zprava se přináší i nalévá pití
Vytvořte si skupiny po 5. Vyberte jednoho z vás jako číšníka, který bude
ostatní obsluhovat u stolu jako v restauraci. (případně se můžete na pozici
číšníka vystřídat)
Ženy jako první
o
o
o
o
o
o
17
do restauračního zařízení první vstupuje muž
obsluhována je první vždy žena
po ženě následují muži
po mužích až samotní hostitelé
hostitelka dostává jídlo vždy jako poslední
pokud je hostitelem muž, tak dostane nandáno poslední on
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Stolování
o je souhrn společenských pravidel (hygiena, prostírání stolu,
správné chování při jídle a obsluha).
o označuje i přípravu a úpravu stolu například při slavnostní
příležitosti
Zásady chování se u stolu
o příbor položíme na talíř držadlem směrem doprava, pokud
chceme v jídle později pokračovat, odložíme jej na talíř křížem
o ústa si utíráme ubrouskem
o použitý plátěný ubrousek položíme vpravo k talíři, papírový na talíř
o při jídle mají být obě dvě ruce na stole, paže se nemají lokty opírat
o jídelní stůl
o od stolu vstáváme až po hlavní osobě
o na židli se nehoupeme
o při jídle nemluvíme s plnými ústy, nemlaskáme, necinkáme
příborem o talíř
Zajímavost.
Během křižáckých výprav si Evropané osvojili od Arabů některé stravovací
návyky. Přestali u stolu vydávat hlasité zvuky, které by dnes byly považovány
za neslušné. Používali nůž, který si nosil každý svůj. Přibyla k němu i vidlička.
poháry na víno byly velice drahé, takže byl na stole jen jeden.Nejprve se napil
hostitel a potom nechal pohár kolovat ostatním.
Pokud vás zajímají i další zásady slušného chování ve společnosti, přečtěte si
třeba knihu Ladislava Špačka s názvem Komiksová etiketa.
18
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/05
Slavnostní tabule
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
slavnostní tabule, rodinná oslava, chování u stolu
Očekávaný výstup:
žáci si osvojí zásady přípravy slavnostní tabule,
využívají vypěstované rostliny na naučné stezce a
v okolí učebny v přírodě, vhodně kombinují barevně
kvetoucí variety i bylinky
19
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Slavnostní tabule
Příprava slavnostní tabule
➢ je do určité míry závislá i na tom, v jakém kraji žijeme
➢ při jejím vytváření vycházíme ze zažitých zvyků a zásad
➢ to platí u všech druhů slavnostní tabule na různé příležitosti
Prvky, které musíme respektovat i bez ohledu na to, jaké tradice chceme při
její přípravě uplatnit.
Pravidla, podle kterých slavnostní tabuli dekorujeme, jsou pevně daná a
měli bychom je dodržet.
Obecná pravidla
➢ tabule by měla být jednoduchá a vzdušná bez přehnané dekorace
či překombinování
➢ měli bychom využít na výzdobu květiny, a to bez ohledu na typ
slavnosti, pro kterou tabuli připravujeme
➢ květiny by měly být to, co přicházejícím hostům udeří ihned do očí
➢ květiny nesmí být umístěny blízko talířů či sklenic, aby stolujících
neomezovaly při konzumaci
➢ výzdoba by se měla soustředit při čele stolu
➢ ostatní dekorace umísťujeme v pravidelných intervalech po celé
tabuli
➢ dbáme na to, abychom nebránili stolujícím ve výhledu na hosty,
kteří sedí naproti nim
➢ jako dekoraci zvolíme ozdoby, které přímo korespondují s
povahou události s důrazem na jejich moderní provedení
Zvolte si typ slavnostní tabule, na kterou můžete využít rostliny z naučné
stezky, připravte si je a slavnostní tabuli nachystejte.
Rostliny využité do aranžmá pojmenujte, použijte atlas rostlin.
20
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Typy slavnostních tabulí
svatební tabule
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
velký společenský význam události
tabule musí vyzařovat romantiku, vznešenost,
nesmí být příliš složitá
ideální je při její dekoraci použít prvky, které symbolizují soužití
manželů
dříve se svatební tabule připravovala v čistě bílé barvě
dnes můžeme použít i jiné barvy
bílá by měla být základem a můžeme ji kombinovat s jinými
odstíny barev, které jsou použity při výzdobě místnosti
květiny volíme s ohledem na svatební kytici nevěsty
vyvarujme se umístění dortu nebo nevěstiny kytice na tabuli (tyto
patří totiž na příruční stolek)
promoční tabule
➢ má symbolizovat důstojnost vyplývající z dosaženého vzdělání
➢ převládat by měly syté barvy květů a hodně zeleně
➢ jako dekoraci používáme symboliku moudrosti, ale to pouze v
případě, že chceme celou událost pojmout opravdu formálně
➢ nic nezkazíme ani uvolněnou balonovou výzdobou či použitím
studentských motivů, jako například dort aranžovaný do tvaru
knihy a podobně
slavnostní tabule na oslavu narození dítěte
➢ oblíbená forma stolování
➢ měla by být charakteristická jemnými barvami závislými na pohlaví
narozeného dítěte
➢ jako dekoraci používáme dětské motivy
➢ nemusíme šetřit ani pastelovými barvami
21
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
štědrovečerní tabule
➢ můžeme zvolit tradiční barvy jako zelená a červená a kombinovat
je spolu
➢ nemusíme se bát ani modernějšího ponětí
➢ neměli bychom zapomenout na hořící svíčky symbolizující
nostalgické vzpomínky, vánoční ozdoby
➢ jako přírodní dekoraci využijeme větvičky jehličnatého stromu,
které dodají celé místnosti charakteristickou vůni
silvestrovské tabule
➢ silvestrovské stolování poskytuje velké množství alternativ a
variací
➢ na silvestrovské tabuli budou výborně působit i prvky, které by
jinak vyzněly levným a nevhodným dojmem
➢ nezapomínáme na třpytky případně jiné symboly štěstí a radosti
➢ ze silvestrovské tabule může vyzařovat karnevalová nálada
velikonoční tabule
➢ pestré barvy, zeleň
➢ využití malovaných vajíček, stužek
➢ jarní květy
22
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/06
Zásady správného stravování
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
stravování, správné zásady, složení stravy
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí se zásadami správného
stravování, sestaví vhodný jídelníček, s využitím naučné stezky demonstrují vhodné využití
bylinek k dochucení pokrmů
23
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Hlavní zásady pro správné stravování
Stručně je lze shrnout do 5 slov:
➢
➢
➢
➢
➢
pestrost
přiměřenost
vyváženost
pravidelnost
výhodnost
Seznamte se postupně s jednotlivými zásadami.
PESTROST
➢ neexistuje žádná dokonalá potravina
➢ každá potravina obsahuje různý poměr mezi bílkovinami, sacharidy a tuky,
má rozdílný obsah v minerálních látkách a ve vitamínech
➢ některé potraviny obsahují jen některé živiny
➢ pro dosažení odpovídající denní dávky pro každou živinu je nutné
potraviny vhodným způsobem kombinovat
➢ výběr potravin tedy musí být pestrý (rozmanitý)
➢ nelze sestavit z běžných potravin denní jídelníček, který by obsahoval
všechny významné nutriční látky v požadovaném množství a hlavně
v optimálním poměru
➢ proto musí být přijímaná potrava pestrá nejen v průběhu jednoho dne, ale
především v průběhu několika po sobě následujících dní
➢ vhodným střídáním potravin se dosáhne toho, že i živina deficitní během
jednoho dne se doplní v den následující
➢ lidské tělo si běžně poradí s mírnými výkyvy v příjmu živin
➢ průměrný potřebný příjem během 2 až 3 dnů by však měl být dodržen
PŘIMĚŘENOST
➢ není příliš dobré konzumovat ve velkém množství jeden druh potravin
➢ není příliš dobré ostatní druhy omezovat
➢ nevadí, pokud budeme mít jeden den k obědu rýži s masem a druhý den to
budeme dojídat
➢ nevhodné by ovšem bylo, kdyby podobná jídla byla součástí jídelníčku delší
dobu
➢ jednostranná strava může vyvolat určité metabolické komplikace
➢ nevhodnou se může stát především při určitých zdravotních komplikacích
nebo v kombinaci s jinou potravinou
➢ jednostranná strava vede mnohdy k nechutenství
24
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ je tedy nutná přiměřenost
VYVÁŽENOST
➢ čím větší počet nutričně významných látek přijímaná potrava bude
obsahovat, čím více se bude jejich obsah blížit optimálnímu množství, tím
je potravina kvalitnější
➢ kritérium vyváženosti je obtížné splnit především u redukčních diet:
➢ v tomto případě je tendence omezovat množství přijímané potravy
➢ menší množství přijímané potravy znamená nižší příjem živin a zejména
ty, které jsou zastoupeny v menším množství, se mohou stát limitujícími
➢ to vede k porušení homeostázy v organismu a vyvolání obranných reakcí
➢ výsledkem je známý jo-jo efekt
➢ medicína tento problém vyřešila sestavením tzv. náhrad jídla
➢ jedná se o uměle vytvořené směsi živin, které se většinou konzumují ve
formě připraveného nápoje
➢ v malém objemu se tak podaří dosáhnout toho, že jsou zastoupeny
všechny potřebné živiny v požadovaném poměru
➢ v současné době jsou tyto směsi základem celé řady koktejlů určených pro
redukci váhy nebo její udržován
➢ jejich význam spočívá v tom, že zajistí do těla přísun potřebných nutričních
látek bez ohledu na to, kolik je jich do těla přivedeno ostatní stravou
PRAVIDELNOST
dospělý člověk by měl přijímat potravu aspoň 5 x denně
nejlépe 6 x
základem jsou snídaně, oběd a večeře
mezi tato jídla by měly být zařazeny i svačiny
pokud někdo usíná v pozdějších nočních hodinách, je vhodné zařadit i
druhou večeři
➢ počtu jídel musí být i přizpůsobená kalorická hodnota jednotlivých jídel
➢ jídla by měla být konzumována v pravidelnou dobu a hlavně v klidu.
➢
➢
➢
➢
➢
VÝHODNOST
➢ určitý životní styl vyžaduje určité stravovací návyky
➢ tím se nepřímo také určuje, na jaké potraviny se spíše zaměřit
➢ filatelista nebude určitě potřebovat takový přísun energie a bílkovin, jako
například vrcholový sportovec
➢ tím se dostává do popředí poslední kritérium, a tím je výhodnost
➢ je potřeba zdůraznit, že posuzovaným kritériem není cena potraviny, ale
pouze její nutriční hodnota (tzn. kvalita z pohledu poměru a obsahu živin).
25
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Rozdělte se do 5 skupin. Vylosujte si z nabízených možností osobu.
Možnosti: malé dítě, vrcholový sportovec, důchodce, nemocný člověk, řidič
autobusu, turistický průvodce, lékař, modelka.
Pokuste se podle zásad správné výživy a s pomocí:
http://galenus.cz/clanky/vyziva/vyziva-zasady sestavit týdenní jídelníček pro
vylosovanou osobu. Zdůvodněte volbu vhodných potravin.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zdůvodněte, proč je zdravější používat k ochucení pokrmů bylinky?
Vyhledejte na naučné stezce, které bylinky by byly vhodné kombinovat s těmito
pokrmy: maso, sýry, ryby, brambory, drůbež.
26
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/07
Základní vybavení kuchyně
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Příprava pokrmů
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
kuchyně, vybavení, nábytek, spotřebiče
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí se základním
vybavením kuchyně, navrhnou optimální uspořádání
v kuchyni
27
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se základním vybavením moderní kuchyně
Kuchyně – základní vybavení
➢ kuchyň patří k nejdůležitějším částem bydlení
➢ jde o prostory, ve kterých se připravují pokrmy
➢ z tohoto důvodu je třeba vybavování této oblasti nepodcenit a neodbýt
Základní produkty a výdobytky, které by neměly v žádné moderní a
multifunkční kuchyni chybět. Vyhledejte:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
➢ Kuchyň zařizujeme podle prostoru, který máme k dispozici
➢ Kuchyně může být zhotovená na míru nebo skládaná z jednotlivých
skříněk.
➢ Čím větší máme možnosti, tím pohodlnější a vybavenější kulinářský
koutek můžete vybudovat
➢ Dbáme také na praktický tvar kuchyně (např. ve tvaru písmene U nebo
s ostrůvkem uprostřed)
Základní spotřebiče
horkovzdušná trouba
28
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
varná deska
mikrovlnná
trouba
lednice
myčka nádobí
varná konvice
Vysvětlete, jak tyto přístroje usnadňují práci v kuchyni?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
29
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Další technické výdobytky, které usnadňují vaření nebo úklid v kuchyni:
➢ kávovary
➢ drtiče odpadků
➢ toustovače, topinkovače
➢ elektronika…………
Vyhledejte ještě další přístroje, které mohou práci v kuchyni usnadňovat
a vysvětlete jakým způsobem pomáhají:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Velmi praktické doplňky v kuchyni:
➢ drátěné systémy – zabírají málo místa
➢ otočné koše
➢ potravinové skříně
Vytvořte vlastní návrh kuchyně:
➢ použijte milimetrový papír
➢ můžete se inspirovat na:
➢ http://www.kuchyne-pavlik.cz/
➢ http://www.obrazky.cz/?q=n%C3%A1vrhy%20kuchyn%C3%AD%20fotog
alerie&fulltext#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=
n%C3%A1vrhy%20kuchyn%C3%AD%20fotogalerie&utm_content=obrazky
➢ http://www.alin-nabytek.cz/kuchyne
➢ nepodceňujte rozmístění skříněk a spotřebičů
➢ nezapomeňte na optimální výšku pracovní desky ( ne všichni jsme stejně
vysocí)
30
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/08
Technika a životní prostředí
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
životní prostředí, technika
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s charakteristikou
pojmů životní prostředí a technika
31
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s charakteristikou pojmu:
Životní prostředí
Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a
je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda,
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“
Je to „soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek,
kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí.
Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská
společnost.
Většinou pojem „životní prostředí“ chápeme ve smyslu životní prostředí člověka.
Jak rozumíte těmto výrazům (vysvětlete je):
SUBJEKT
POPULACE
ORGANISMUS
EKOSYSTÉM
ENERGIE
Pokuste se vyhledat ještě další definice životního prostředí.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
32
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zamyslete se, čím je tvořeno naše životní prostředí. Uveďte příklady.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s charakteristikou slova TECHNIKA:
Technika
➢ z řeckého techné – řemeslo, umění
➢ základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost
nebo dovednost v kterémkoli oboru konání
➢ z počátku se používalo v umělecké činnosti
➢ postupně se rozšířilo na veškerou lidskou činnost
➢ je chápána jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností a
pracovních způsobů založených na aplikaci přírodních věd, kdy lidé s
použitím nástrojů, energie a vlastních sil přizpůsobují své životní prostředí
a překonávají obtíže v přírodě
➢ vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při
lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání ve
prospěch lidstva
➢ vytváří bohatství společnosti a vede lidstvo na vyšší stupeň hmotného
blahobytu a kultury
Technika:
➢ vyvíjí se úměrně s rozvojem lidstva a stupněm vědeckého poznání světa
➢ prošla několika stupni charakterizovanými rozvojem (stavem) poznání,
rozvojem výrobních prostředků, výrobních způsobů a produktivity práce
➢ přináší lidem nástroje, které svoji silou překračují účinek geologických sil
Země
➢ určuje, jak se dobereme k požadovaným výsledkům
➢ určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů
33
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Charakterizujte s pomocí knižních nebo internetových zdrojů:
ŘEMESLO
KULTURA
UMĚLECKÁ ČINNOST
PŘÍRODNÍ VĚDY
VÝROBNÍ PROSTŘEDKY
PRODUKTIVITA PRÁCE
GEOLOGICKÉ SÍLY
Vyhledejte a doplňte informace o technice.
Technika
lidská činnost
……………………………………………………………………………………
Technika
- věda ……………………………………………………………………………………
Technika
nauka o výrobě materiálů a výrobků z daných surovin
……………………………………………………………………………………
Technika
soubor všech technických věd
……………………………………………………………………………………………
Technologie
popisuje a zaznamenává postupy zemědělské, průmyslové a řemeslné výroby
různých druhů zboží, předmětů a látek člověku potřebných, stejně jako
(postupy) získávání a zpracování surovin používaných k výrobě.
Uveďte příklady využití techniky člověkem:
Uveďte příklady zneužití techniky člověkem:
34
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/09
k bylinkám
Výroba
popisných
tabulek
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
byliny, popisné štítky
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s bylinami pěstovanými v okolí
učebny v přírodě a vytvoří popisné cedulky pro
označení jednotlivých bylin
35
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s bylinami a ostatními rostlinami pěstovanými na
školní zahradě.
Poznáte je? Zkuste je pojmenovat.
Vytvořte seznam v českém jazyce a vyhledejte odpovídající latinské názvy.
Co by pomohlo pro lepší a rychlejší rozpoznání jednotlivých rostlinek?
……………………………………………………………………………………………
36
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vytvořte popisné cedulky:
Rozdělte si práci.
A - Vytvořte seznam vysazených rostlin.
B – Navrhněte, jak by mohla cedulka vypadat.
C – Promyslete, jaký materiál bude vhodné použít.
Vyberte nejzdařilejší a nejpraktičtější návrhy.
Vytvořte popisné cedulky.
● Vytiskněte názvy rostlin na papír.
● Pro delší životnost a ochranu před povětrnostními vlivy cedulky
zalaminujte.
● Připravte si potřebné nářadí:
pilku na dřevo
rašpli
nůžky na plech
smirek
hřebíčky
kladívko
oboustrannou lepicí pásku
Vytvořte cedulky podle předem naplánovaného postupu.
Vyrobené cedulky umístěte na záhonky k rostlinám.
37
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/10
Živá voda Modrá
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce a chovatelství
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
expozice, jezero, brouzdaliště, ryby
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s informacemi o expozici Živá
voda Modrá na Moravě
38
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se na: http://www.zivavodamodra.cz/index.html se základními
informacemi o sladkovodní a botanické expozici.
Vyhledejte v mapě, kde se expozice nachází. Zapište názvy nejbližších měst
v okolí.
Přečtěte si:
Sladkovodní expozice
➢přední část vodní plochy je expoziční jezero
➢hloubka je 6,5 metru a celkový objem 850 m3
➢žijí zde druhy ryb typické pro tento region (současné i historicky původní)
➢je zde přírodní koupaliště s brouzdalištěm napájené podzemním pramenem
s vysokou kvalitou vody
➢vodní rostliny zde vysazené fungují jako kořenová čistička
Tunel
➢ podvodní tunel ve sladké vodě
➢ je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy
➢ nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou
➢ má délku 8 metrů a šíři 2 metry
➢ po levé straně můžete vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje
➢ na pravé straně jsou především velké ryby
➢ kapr je chován v několika formách
➢ dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci
➢ raritou expozice jsou jeseteři - tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého
moře až do řeky Moravy
➢ největší sladkovodní ryba světa vyza – zde uvidíte několik vyz délky téměř 2
metry
39
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte obrázky a informace o rybách z expozice.
Kde se vyskytují?
Čím se živí?
Jaké délky a hmotnosti dosahuje?
Kolika se dožívá let?
Bolen dravý
Candát obecný
Cejn velký
Hlavatka podunajská
Jelec tloušť
Jeseter hvězdnatý
Jeseter malý
Jeseter ruský
Kapr obecný
Ouklej obecná
Okoun říční
Pstruh americký duhový
Rak bahenní
Odpovězte na otázky:
Co jsou mokřady?
…………………………………………………………………………………………….
Co roste na tradiční venkovské zahrádce?
…………………………………………………………………………………………….
Čím je tvořeno stromové patro lužních lesů?
…………………………………………………………………………………………….
Jmenujte typické rostliny břehů a mělkých vod.
…………………………………………………………………………………………….
Využijte informace a naplánujte výlet na Moravu do Živé vody Modrá.
40
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/11
Údržba dřevěné učebny v přírodě
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce a chovatelství
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
venkovní učebna, ošetřování a ochrana před
škůdci
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s tím, jak pečovat o dřevěnou
učebnu v přírodě
41
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s následujícími informacemi.
Údržba zahradních dřevěných staveb
➢ o zahradní dřevěnou stavbu je nutné pravidelně pečovat
➢ dřevo je materiál s dlouhou životností
➢ není vhodné nechat zahradní dřevěné stavby po smontování bez další péče
➢ dřevěnou palubkovou podlahu nezakrývejte neprodyšnými podlahovými
krytinami
➢ v zimě tak zamezíte kondenzaci vodních par v podlahových vrstvách
➢ dřevěný povrch je třeba chránit vhodným nátěrem
➢ neimpregnované dřevo je vhodné ošetřit nátěrem obsahující fungicidní a
insekticidní látky
➢ pro závěrečnou povrchovou úpravu dřevěných staveb jsou doporučovány
lazurovací laky, které nezakrývají strukturu dřeva
➢ zahradní dřevěné stavby je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby
obnovovat povrch nátěru
➢ ohroženy bývají především ostré hrany a plochy, které jsou po celý den
vystaven slunečnímu záření a povětrnostním vlivům
➢ dřevo - přírodní materiál se přizpůsobuje změnám vlhkostních a
povětrnostních podmínek
➢ vnitřní plochy je vhodné ošetřit průhledným lakem nebo voskem
➢ palubková podlaha se často natírá lakem na dřevěné podlahy nebo se
napouští voskem
➢ dojde-li k extrémní zátěži mokrým sněhem, doporučuje se vrstvu sněhu co
nejdříve odstranit
➢ stěny by se neměly zatěžovat nadměrnými břemeny a zasahovat do
konstrukce smontovaných staveb
➢ ošetřování je vhodné speciálními čisticími prostředky na venkovní dřevo
Zjistěte a vysvětlete následující pojmy:
FUNGICIDNÍ LÁTKY
INSEKTICIDNÍ LÁTKY
LAZUROVACÍ LAKY
EXTRÉMNÍ ZÁTĚŽ
Prohlédněte si dobře naši venkovní učebnu a vyhodnoťte, zda výše
uvedené informace o údržbě dřevěných staveb, lze využít.
Vyhledejte obrázky podobných dřevěných venkovních učeben.
42
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Porovnejte s naší učebnou a uveďte výhody a nevýhody jednotlivých typů
dřevěných staveb.
Přečtěte si následující informace o dřevě.
Ochrana před povětrnostními vlivy
Ochrana před škůdci
Dřevo je materiál s velmi příhodnými a pro člověka využitelnými vlastnostmi,
které se navíc dají pomocí různých prostředků upravovat. Proto bylo dřevo
hojně využíváno již od starověku, a to jako stavební prvek především v
krovových konstrukcích a střechách. Lidé si postupně osvojili způsoby efektivní
konstrukce a konzervace dřeva, takže dobře postavená a pravidelně ošetřovaná
stavba vydržela i několik století.
Důkazem univerzálnosti použití dřeva jako stavebního prvku je fakt, že bylo a je
využíváno po celém světě, ve všech zeměpisných šířkách, bez ohledu na
podnebí. Aby však dřevěné části staveb vydržely funkční a v neporušeném
stavu, bylo třeba je různými prostředky chránit. Tyto prostředky se během času
zdokonalovaly a specializovaly, s příchodem moderní chemie se jejich účinnost
mnohonásobně zvýšila a navíc přibylo více přípravků proti různým druhům
škůdců.
Vyhledejte v internetových zdrojích nebo
prostředky jsou vhodné k ošetření dřeva.
Rozdělte přípravky do tabulky.
43
přímo
v obchodě,
jaké
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/12
Škůdci dřeva
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce a chovatelství
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
dřevo, škůdci
Očekávaný výstup:
žáci vyhledají informace o škůdcích dřeva a ochraně
proti nim, prozkoumají stav dřeva na učebně
v přírodě a tabulích naučné stezky, navrhují strategie
odstranění případných nežádoucích jevů
44
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přečtěte si následující informace.
Dřevo
➢ je přírodní materiál organického původu
➢ je snadno napadnutelné biotickými škůdci tzn. červotočem, tesaříkem
krovovým, dřevomorkou domácí a mnoha dalšími dřevokaznými houbami,
plísněmi a hmyzem
➢ ve volné přírodě mají tyto organismy své nezastupitelné místo, avšak jejich
působení na dřevo není žádoucí
➢ v současné době je mnoho dřevěných staveb napadeny dřevokaznými
houbami, plísněmi a hmyzem, neboť v minulosti nebyly náležitě udržovány
➢ i suché a dobře větrané dřevěné stavby jsou vystaveny nebezpečí napadení
dřevokazným hmyzem, neboť rizikové hodnoty pro tento typ napadení vlhkost dřeva nad 12% a teplota nad 10 °C - jsou v našich zeměpisných
šířkách splněny vždy
➢ z těchto důvodů je velmi vhodné stav dřevěné konstrukce pravidelně
kontrolovat a čas od času ošetřit některým z materiálů proti působení
dřevokazných činitelů
➢ tímto ošetřením se získá významné prodloužení životnosti, dřevo bez hub a
plísní
Odpovězte na otázky.
? Jakého původu je dřevo?
…………………………………………………………………………………………….
? Jmenujte příklady biotických škůdců.
…………………………………………………………………………………………….
? Čím mohou být napadeny dřevěné stavby?
…………………………………………………………………………………………….
? Jak můžeme dřevěné stavby chránit?
…………………………………………………………………………………………….
Hlavními a nejvýznamnějšími škůdci dřeva jsou dřevokazné houby a
dřevokazný hmyz.
45
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
První příznaky napadení dřeva
➢ Dřevokazný hmyz
➢ světlý a sypký prášek na trámech, pod trámy a kolem trámů
➢ praskání v trámech
➢ lezoucí brouci (dospělci) v blízkosti dřeva
➢ Dřevokazné houby
➢ vlhké a mokré dřevo
➢ plísně na dřevě
➢ vlhký zápach (zatuchlina, vůně hub)
Možné škody
➢ destrukce jednotlivých trámů
➢ destrukce celé konstrukce
➢ přenesení destrukce na okolní konstrukce (zdivo, sádrokartony, vnitřní
příčky)
Protiopatření
➢ pravidelné prohlídky objektů
➢ odborná konzultace nebo podrobná prohlídka objektů a konstrukcí
➢ podrobný projekt sanačních prací a technologie (stavebně technický
průzkum, mykologický průzkum, entomologický průzkum)
➢ konstrukční, fyzikální
likvidační)
46
a
chemická sanace
(dlouhodobě preventivní,
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte a přiřaďte k obrázku název a správné informace.
Využijte:
skudci
A
D
http://www.pest-control.cz/encyklopedie-skudcu/category/drevokazni-
B
E
F
47
G
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
H
CH
I
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tesařík krovový
Červotoč umrlčí
Červotoč proužkovaný
Dřevomorka domácí
Tesařík fialový
Dřevomorka domácí
Koniofora sklepní
Trámovky
Outkovky
Pornatka Vaillantova
Zaměřte se na tyto informace:
Původ
Rozmnožování
Způsob života
48
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Dřevěné konstrukce učebny v přírodě i naučné stezky důkladně
prohlédněte okem i lupou. Ujistěte se, že dřevo není napadeno ani jedním
z dřevokazných organizmů.
V případě, že naleznete poškození dřeva, pokuste se navrhnout možné
řešení.
Zdroje.
http://www.pest-control.cz/encyklopedie-skudcu/category/drevokazni-skudci
49
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/13
Lužická jezera
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
Lužice, jezero, povrchové lomy,
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s informacemi o oblasti
Lužických jezer, o úpravě životního prostředí
pro volný čas
50
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Popište polohu Lužických jezer.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_jezera#mediaviewer/Soub
or:Karte_vom_Lausitzer_Seenland.png
Lužická jezera (německy Lausitzer Seenland)
➢ soustava uměle vytvořených jezer, která vznikla zatopením bývalých
povrchových hnědouhelných dolů a leží zhruba 25 km severně od
německého Bautzenu, v okolí měst Hoyerswerda, Senftenberg a Spremberg
➢ zatopením opuštěných hnědouhelných dolů má vzniknout do roku 2018
největší oblast uměle založených jezer v Evropě a čtvrtá největší jezerní
oblast v Německu
➢ nachází se mezi Calau v Braniborsku a Zhořelcem v Sasku
➢ největší rozpětí uměle založené jezerní plošiny ze západu na východ je 80
kilometrů
➢ rozpětí ze severu na jih dle různých interpretací je 32 až 40 kilometrů
51
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Označení
A – jezerní plošina
B- jezerní řetězec – jezera spojená splavnými kanály, provoz lodní dopravy
Vyhledejte na: http://www.luzickajezera.cz/
K čemu sloužila tato oblast původně?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Na co se používalo hnědé uhlí?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
K čemu můžeme jezerní oblast využívat v dnešní době?
➢ Lužická jezerní oblast se rozkládá pouhých 100 km od severních hranic
České republika
➢ je snadno dostupná
➢ je vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR
➢ nově budovaná jezera jsou upravena ke koupání, najdete zde čisté písečné
pláže
➢ mezi jezery je vybudována síť asfaltových cyklostezek, které jsou vhodné
nejen pro výlety na kole, ale hlavně pro in-line brusle
➢ v ČR jsou in-line brusle velmi oblíbeným sportem, ale prozatím zde není
dostatek kvalitních in-line tras
➢ jednotlivé trasy vedou kolem jezer i mezi nimi, dají se různě kombinovat
Zjistěte, zda se i v naší republice nacházejí nebo nacházeli hnědouhelné
povrchové doly. Případně kde?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_jezera
http://www.luzickajezera.cz/
52
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/14
Volný čas
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
volný čas, definice, park Mirakulum
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s definicemi volného času a
s parkem Mirakulum
53
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
VOLNÝ ČAS
Pokuste se vlastními slovy definovat pojem „Volný čas“.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s tím, jak definovali volný čas odborníci.
Názory odborníků se určitým způsobem prolínají a překrývají, ale také odlišují.
První vymezení volného času pochází z období starověkého Řecka a to
filosofem Aristotelem, který chápe volný čas jako čas na rozumování, čtení
veršů, setkávání se s přáteli a poslouchání hudby, nemá nic společného s
lenošením a nicneděláním.
Ve středověku byl volný čas vnímán jako časový úsek, který je věnován
rozjímání a modlitbám, ale také různým zábavám, hrám a tancům.
V době renesance bylo množství volného času minimalizováno, byla
preferována práce a zahálka (volný čas) neměla v tehdejší společnosti svůj
význam.
Karel Marx
chápe volný čas jako sféru lidské svobody, svobodného rozhodování a
svobodné činnosti
práci charakterizuje jako říši nutnosti, volný čas jako říši svobody
Joffre Dumazedier
- významný francouzský sociolog volného času
- říká, že volný čas představuje jen určitou část mimopracovní doby, do které
dále patří osobní potřeby a povinnosti – biologické potřeby (strava, hygiena,
spánek) a povinnosti rodinné (vaření, úklid, nákup, péče o děti)
V. Spousta
- chápe volný čas jako zbytkový, který zbývá po splnění všech povinností –
pracovních, studijních, rodinných i po uspokojení všech fyziologických potřeb
M. Pásková a J. Zelenka
- považují za volný čas ten, kde lidé nevykonávají činnosti pod tlakem
pracovních závazků či rodinného systému
54
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
- obecně je potom volný čas definován jako čas, v němž člověk nevykonává
činnost pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby práce, nebo z
nutnosti zachování biofyziologického či rodinného systému
Odpovězte na otázky.
Kdy byl definován volná čas poprvé?
……………………………………………………………………………………………
Ve kterém období měl být volný čas věnován rozjímání a modlitbám?
……………………………………………………………………………………………
Který významný sociolog označil volný čas za část mimopracovní doby?
……………………………………………………………………………………………
Kde rádi trávíte volný čas? Uveďte příklady:
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s parkem Mirakulum.
Využijte http://www.mirakulum.cz/bludiste-2.html
Vypište atrakce, které jsou zde nabízeny.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zamyslete se, jaké materiály byly použity na výrobu hradu, bludiště,
tobogánů, obří houpačky, bludiště, lesní naučné stezky a dalších částí.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
55
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 6/15
Lidové léčitelství
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
6. ročník
Klíčová slova:
léčitelství, léčivé byliny, naučná stezka
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s obecnými informacemi o léčitelství
a léčivých bylinách, seznámí se s bylinami na
naučné stezce
56
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s následujícími informacemi:
Lidové léčitelství
➢ je soubor tradičních postupů při uzdravování lidí anebo zvířat
➢ jeho součástí jsou poznatky o fungování organizmu
➢ léčení z nemocí, podobně jako její původ, dle lidových léčitelů ovlivňují
faktory dvojího druhu
➢ první - vnější vliv na zdravotní stav člověka. V případě původu nemoci to je
infekce anebo chlad a v případě léčení je to zásah jiného člověka anebo
léku
➢ druhý - vnitřní, je psychický stav nemocného (jeho víra v léčitele a lék,
motivace a podobně)
➢ lidové léčení často nese prvky lidové víry, náboženství a filozofie té které
kultury, ale také vychází z praktických zkušeností s metodami, které zdraví
podporují nebo poškozují
➢ nemoci provázely četné pověry
➢ znalost zdravovědy byla součástí běžného vědění domácností,
se závažnějšími nebo méně častými problémy se chodilo za odborníkyléčiteli
➢ léčitelská tradice se většinou dědila v rámci rodiny
➢ léčitelům se také říkalo mastičkář, felčar, fušer
➢ léčiteli mohli být jak potulní řemeslníci, poutníci, tuláci, nebo mniši
➢ kněží léčit nesměli (od 17. století vyslovený zákaz)
➢ léčitel se neměl zabývat černou magií, protože schopnost léčit byla
považována za dar od Boha
Léčení pomocí bylin
➢ je doloženo už u starých Slovanů
➢ od raného středověku jsou léčitelé používající nadpřirozené metody
pronásledováni
➢ oficiální oprávnění léčit dostal ten, kdo prokázal alespoň jeden případ
vyléčení
➢ v 17. století byly oblíbenými léky například prach z hrobů světců, roh
jednorožce nebo popel z mumií
➢ později byl vyhledávaný chinin
57
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ s vývojem oficiální vědecké medicíny, lidové léčení postupně ustupovalo,
ale nikdy se docela nevytratilo
➢ po roce 1948 bylo lidové léčení zakázáno
➢ po roce 1989 zažívá renesanci, i když ve větší míře se daří lidové medicíně
orientální a esoterismu
➢ v současnosti existují různé formy vzdělávání v oblasti vycházející
z lidového léčitelství
Lidové léčitelství v českých zemích
Bylinkářství – nejčastější metoda
➢ léčení se věnovali především ženy
➢ věřilo se, že každá bylinka má léčivé schopnosti
➢ věřilo se, že léčivá schopnost těchto rostlin byla božím darem
➢ k jejich přesnému praktickému užití se tradiční kultura dostala zkoušením
➢ důležitou úlohu měly tištěné herbáře
Magie – další metoda
➢ neomezovala se jenom na práci se zdravím, ale také na prospěch, získání
lásky, hledání ztracených předmětů a podobně.
Kromě bylinkářství a magie se užívalo masírování, napravování kloubů anebo
porodnictví, dokonce některé chirurgické zákroky. Samostatnou kapitolu tvoří
léčení užitkových zvířat.
Odpovězte na otázky:
? Kdo mohl být léčitelem?
? Jak se léčitelům říkalo?
? Kdy bylo lidové léčení zakázáno?
? Kdo mohl získat oprávnění léčit?
? Jmenujte hlavní metody léčitelství v českých zemích?
58
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zjistěte, k jakým léčitelským účelům se využívaly nebo využívají bylinky,
které máte na naučné stezce?(Příklady uveďte vedle názvu byliny).
mateřídouška obecná
plamenka (flox)
astra alpská (hvězdnice)
iberka (štěničník)
koniklec
sasanka
tařice žlutá
šanta kočičí
magnolie (šácholan)
tymián obecný
yzop lékařský
třapatka nachová (Echinacea)
rozchodník
meduňka lékařská
oregano (dobromysl obecná)
mochnička
mitrovnička (tiarella)
šalvěj lékařská
jahoda měsíční
máta peprná
saturejka horská
levandule lékařská
Zdroje:
http://www.etnofolk.eu/cs/article/lidove-lecitelstvi
http://www.zdravickoboskovice.cz/co-je-na-co/tradicni-lidove-lecitelstvi/
59
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/01
Šibeniční vrch,
Milovice + fotodokumentace
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
profese, střední škola, spalovna, mapa, erb,
Milovice, Šibeniční vrch
Očekávaný výstup:
60
pracovní list k zjišťování a doplňování informací
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyznačte v mapě trasu naší vycházky do Milovic.
Vyznačte místo zvané Šibeniční vrch.
Vyhledejte a zapište profese, které souvisejí s tvorbou map:
(http://prace.kurzy.cz/urad-prace/volna-mista/ostatni-odborni-pracovnici-voborech-pribuznych-kartografii-a-zememerictvi-31189-profese/ )
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………....…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
61
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Šibeniční vrch
Dub letní na Šibeničním vrchu
(Quercus robur), česky též křemelák mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých
20. 11. 2001 vyhlášen památným stromem na temeni Šibeničního vrchu
nedaleko spalovny uprostřed akátového lesa.
Zjistěte na: http://www.mestolysa.cz/dub-letni.html tyto informace:
Obvod kmene:
Výška stromů:
Stáří:
Zdravotní stav:
Zdůvodnění ochrany:
62
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Spalovna Lysá nad Labem na Šibeničním vrchu
vyrostla počátkem devadesátých let 20. století na vrchu „Šibák“, kde za
středověku stávala šibenice spalovna nebezpečných odpadů znečišťování
ovzduší nadměrnými emisemi škodlivých látek
Zjistěte, jaký je aktuální provoz ve spalovně?
(http://arnika.org/spalovna-v-lyse-nad-labem)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Odborníci, kterých profesí, mohou najít ve spalovně uplatnění?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Milovice
➢ známé svým bývalým vojenským prostorem v části zvané Mladá
➢ prostor zřízený již za Rakousko-Uherska (1904)
➢ během okupace Československa po roce 1968 zde žilo více než 100.000
sovětských vojáků s rodinnými příslušníky
➢ po konci okupace vojenský prostor přestavován pro potřeby civilního
obyvatelstva
➢ za posledních několik let se do nových bytů ve městě nastěhovalo mnoho
nových lidí
63
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Prohlédněte si znak města Milovic:
Kdo se zabývá tvorbou erbů?
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte, jaká jsou pravidla pro tvorbu erbů?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
64
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Střední školy
Kritéria pro výběr SŠ:
➢ zájem o obor
➢ odpovídající prospěchový průměr
➢ fyzické i psychické předpoklady
➢ dopravní spojení
➢ vzdálenost od místa bydliště
➢ podpora rodičů
➢ prostředí SŠ
➢ vzdělávací nabídka SŠ
Vyhledejte, na které střední školy mají studenti z Milovic nejvýhodnější
dostupnost.
http://www.icmilovice.cz/category/skolstvi-2/stredni-skoly/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaký význam mají tyto výrazy:
HERALDIKA
KARTOGRAFIE
BOTANIKA
ADMINISTRATIVA
PERSONALISTIKA
LOGISTIKA
65
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/02
Stará Lysá - Pila a chov zvířat
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
profese, střední škola, učební obory
Očekávaný výstup:
pracovní list – seznámení se s informacemi o
studijních oborech
66
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyznačte pomocí mapy přibližnou polohu našeho města.
Vyznačte směr, kterým leží obec Stará Lysá. Na jakou světovou stranu se
vydáme?
……………………………………………………………………………………………
Co je katastrální úřad?
Odborníci, kterých profesí zde mohou získat uplatnění?
http://www.cuzk.cz/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
67
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zapište si čas na začátku vycházky a čas příchodu na pilu.
Pomocí mapy zjistěte vzdálenost (v km) od ZŠ na pilu ve Staré Lysé.
Vypočítejte průměrnou rychlost chůze.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pila Kříž + Kříž Stará Lysá
➢ zpracování kulatiny
➢ prodej řeziva
➢ výroba hranolů, střešních latí, prken
➢ další zpracování dřeva dle dohody a přání zákazníka
68
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte profese, které se zabývají zpracováním dřeva.
Na kterých SŠ můžeme tyto obory studovat?
Použijte: http://www.infoabsolvent.cz/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Chovatelství
Střední vzdělání s maturitou
Uplatnění absolventa
➢ ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby
➢ v samostatné podnikatelské činnosti
➢ ve službách pro zemědělství
➢ ve zpracování a odbytu zemědělské produkce
➢ v plemenářských podnicích
➢ v nákupních a obchodních organizacích
➢ ve šlechtitelských podnicích
➢ ve službách pro rozvoj venkova
➢ zejména jako zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel
➢ obchodník se zemědělskými produkty
➢ plemenář, šlechtitel
➢ prodejce služeb pro zemědělství apod.
69
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Uplatnění absolventa se zaměřením na chov koní a jezdectví:
➢ ve sportovním, dostihovém nebo rekreačním a hipporehabilitačním
➢ v agroturistice, v lesním hospodářství
➢ v podnicích s potažní dopravou
➢ v provozech zaměřených na chov koní
➢ náročné funkce cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.
Uplatnění absolventa se zaměřením na kynologii:
➢ realizují speciální výcvik psů
➢ jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii
➢ v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů
➢ v rekreační i zdravotní canisterapii
➢ ve specializovaných
služebních psů
střediscích
výcviku
slepeckých,
asistenčních
➢ rozhodčí výkonu i exteriéru psů
Vyhledejte střední školy, které nabízejí tento obor.
http://www.stredniskoly.cz/obor/chovatelstvi.html
http://www.infoabsolvent.cz/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
70
i
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Stará Lysá
➢ rozkládá se po obou březích toku Mlynařice
➢ v průměrné nadmořské výšce 190 m n. m.
➢ na jihozápadě se rozkládá hřbet „Vinička“ s nejvyšší kótou 226 m n. m.,
který na jihu spadá příkře do rovinaté nivy Mlynařice.
➢ severně od obce je zalesněný hřbet lesa „Hraštice“ s výškou 235 –
241 m n. m
➢ obecní části jsou Čihadla s nadmořskou výškou 216 m n. m
➢ po konci okupace vojenský prostor přestavován pro potřeby civilního
obyvatelstva
Prohlédněte si znak města Stará Lysá:
Co je to heraldika?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaký význam mají tyto výrazy:
KATASTR
KYNOLOGIE
ABSOLVENT
AGROTURISTIKA
HIPPOREHABILITACE
Použité zdroje:http://geography.okhelp.cz/okres/nymburk.php
http://www.stredniskoly.cz/obor/chovatelstvi.html
71
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/03
Hrabanovská černava
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
příroda, střední škola, učební obory
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o možnostech uplatnění
studentů SŠ
72
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Hrabanovská černava
➢ je 55 ha velká národní přírodní rezervace
➢ rozprostírá se ve Středočeském kraji
➢ v oblasti: Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem a Stará Lysá
➢ komplex mokřadů a slatinných luk
➢ na prameništi přítoku Mlynařice
➢ zařazena do soustavy Evropsky významných lokalit Natura 2000
➢ nejrozsáhlejší komplex tohoto typu v Česku
➢ výskyt širokého spektra ohrožených a chráněných druhů rostlin
➢ mimořádný význam
malakozoologii
pro
botaniku,
paleoekologii,
entomologii
a
Určete polohu Hrabanovské černavy v rámci ČR:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Určete polohu Hrabanovské černavy s orientací od ZŠ J.A.Komenského v Lysé
nad Labem:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Při vycházce pozorujte rostliny, které se
v Hrabanovské
černavě
vyskytují.
Pokuste se pomocí encyklopedie rostlin
určit názvy.
Proveďte fotodokumentaci.
73
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vysvětlete významy těchto slov:
MOKŘADY
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
SLATINNÉ LOUKY
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Absolventi následujících oborů mohou získávat cenné poznatky v lokalitě
Hrabanovské černavy.
Zjistěte podrobnější informace o tom, které studijní obory SŠ mají nejblíže
k daným oborům.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
74
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
BOTANIKA
➢ rostlinopis či fytologie
➢ přírodní věda
➢ z okruhu biologických věd
➢ zkoumá část přírody, kterou označujeme termínem flóra (rostliny a vše, co s
nimi souvisí)
PALEOEKOLOGIE
➢ používá data z fosilií a subfosilií
➢ snaha o rekonstrukci ekosystémů minulosti
➢ zahrnuje studium fosilních organismů a pozůstatků
➢ studuje paleoprostředí
ENTOMOLOGIE
➢ zoologická věda
➢ se studiem zabývá se studiem hmyzu
➢ studium interakce hmyzu s člověkem i ostatními formami života na Zemi
➢ důležitá specializaci v rámci biologie
MALAKOLOGIE
➢ nauka o měkkýších
➢ zachovalé schránky měkkýšů umožňují širší využití v archeologii
➢ k porozumění vývoje klimatu
➢ vývoje oblasti v minulosti a využití lokality v minulosti
➢ výskyt fosilních, subfosilních i živých měkkýšů je využíván také v ochraně
přírody
75
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte profese, které se zabývají studiem přírody, rostlin, ekosystémů.
Na kterých SŠ můžeme tyto obory studovat?
Použijte: http://www.infoabsolvent.cz/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Použité zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2011_Hrabanovska_Cernava_10.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrabanovsk%C3%A1_%C4%8Cernav
a.jpg
76
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/04
Královská cesta + fotodokumentace
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
profese, střední školy, stavitelství, architektura, hrad,
katedrála, domovní znamení
Očekávaný výstup:
77
pracovní list k zjišťování a doplňování informací
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Královská cesta
Korunovace nového krále a panovníka byla pro obyčejné lidi a celé království
velmi důležitá událost. Lidé spojovali s novým panovníkem velké naděje na
lepší budoucí život.
Pro nastávajícího krále bylo velmi důležité představit se lidem a ukázat sílu
svého majestátu. Korunovační cesta byla vhodným místem, kde ukázat svoji
sílu a lesk moci.
Celá korunovační cesta navazovala na starou tradici ještě z dob bájného
Přemysla Oráče, který byl podle legend prvním českým panovníkem. Jeho první
cesta vedla ze Stadic na Pražský hrad.
Popište, kudy vedla Královská cesta. Použijte mapu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
78
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
1. Prašná brána
Hlavním stavitelem byl Matyáš Rejsek.
Vyhledejte, kde se v Praze nacházejí střední průmyslové školy stavební.
Čtyřletý obor STAVEBNICTVÍ má několik odborných specializací.
Zjistěte, kde mohou najít uplatnění absolventi těchto specializací:
Architektura a stavitelství (ARS)
Pozemní stavby (POS)
Dopravní stavby (DOS)
Vodohospodářské a ekologické stavby (VES)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Celetná ulice
S jakým povoláním souvisí název ulice? Co to byly calty?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Domovní znamení
3. Dům U Černého slunce
79
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
4. Dům U Zlatého anděla
Kdo vytvářel domovní znamení?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Staroměstské náměstí
K čemu sloužila původně Staroměstská radnice?
Řemeslníci, kterých profesí, se podíleli na výstavbě?
Kdo může v dnešní době získat zaměstnání na radnici?
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
6. Karlův most
Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší
dochovaný most v České republice.
Stavba mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena
v roce 1402.
Sochařská výzdoba byla na Karlův most doplněna až v době baroka.
80
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte, kde je možné studovat umělecké obory na SŠ v České republice.
Využijte: www.infoabsolvent.cz.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Malostranské náměstí
Opište název školy z tabulky na budově Lichtenštejnského paláce na
Malostranském náměstí.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Nerudova ulice
V jakém oboru vynikla osobnost, podle které je ulice pojmenována?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Najděte Dům U Dvou slunců a opište si nápis na pamětní desce.
9. Pražský hrad
➢ nejvýznamnější český hrad
➢ původně raně středověké hradiště
➢ stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou
➢ v centru Prahy
➢ od 9. století sídlo českých knížat
➢ později králů
➢ od roku 1918 sídlo prezidenta republiky
➢ dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské
➢ vystavěn ve slohu: románském, gotickém, renesančním a barokním
81
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
➢ dominantní stavba na Pražském hradě
➢ o trojlodní gotická katedrála se třemi věžemi
➢ a sídelní kostel arcibiskupa pražského
➢ vznikala v několika etapách: v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a
1873–1929 (západní část)
➢ v letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům a
nazývala se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
➢ do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta nebo katedrála
svatého Víta
➢ v roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk
dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Vyhledejte jména architektů, kteří se podíleli na výstavbě Pražského hradu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte, jakou SŠ a následně VŠ je nutno vystudovat, abyste získali
akademický titul inženýr architekt (Ing. arch.).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zdroje:
http://www.digital-guide.cz/cs/poi/stare-mesto-3/dum-u-cerneho-slunce/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Prag_Altstaedter_Ri
ng_rathaus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praag_012.jpg
82
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/05
Středověká tvrz HUMMER
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
Očekávané výstupy:
83
středověké zvyky, profese, rytířská kultur
pracovní list – informace o středověkých profesích
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte v mapě trasu z Lysé nad Labem do tvrze Hummer a popište ji:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Projdi všech 12 stanovišť naučné stezky a přenes se společně s Martinem
do středověku. Zapiš odpovědi na otázky do pracovního listu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Naučná stezka vznikla v roce 2010 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Její začátek je situován přímo na Tvrz HUMMER a vede cca 1,5 km
přírodou v okolí Tvrze. Na startu každý účastník obdrží výukový materiál, který
postupně vyplňuje a po ukončení odevzdává. Po celé trase se nachází 12
odpočinkových míst, která slouží zároveň jako zázemí při plnění jednotlivých
úkolů. Celou trasou provází vyprávění malého Martina, jehož příběh je možné
číst dětem po úryvcích přímo na jednotlivých stanovištích. Po absolvování celé
naučné stezky čeká na všechny děti řada odměn.
Popište, jaké řemeslnické dílny můžete vidět ve středověké tvrzi?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Kdo se staral ve středověku o koně? Které řemeslo je s koňmi spojeno?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jak se z válečníka stal rytíř?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Uveďte, jaká pravidla musel rytíř dodržovat?
……………………………………………………………………………………………
84
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Co všechno můžete na Tvrzi HUMMER zažít? Seznamte se s programem.
Na parkovišti vítá skupinky dobová stráž Tvrze Hummer, která odvádí děti ke vstupní
bráně areálu.
Skupinky přebírá "Herold" (moderátor). Ten zahájí celý program úvodním slovem a je
po celou dobu konání akce dětem i pedagogům k dispozici. V provozu jsou všechny
dětské atrakce (jízda na koních, trampolína, střelba z luku a mnoho dalších).
Divadelní program na malé scéně – rytíři a koně, šerm, sokolník, starobylá řemesla.
V areálu Tvrz HUMMER byla nově instalována naučná stezka, díky které děti získají
jednoduchou a zajímavou formou potřebné informace o české historii. Stezka je
připravena pro stejnou věkovou kategorii jako celý výlet. Na naučnou stezku navazuje
i výukový materiál – pracovní list, ve kterém si děti znovu ověří nově získané
vědomosti.
Oběd ať už vlastní či objednaný v Taverně přímo na Tvrzi Hummer
Divadelní program na malé scéně – povídání o životě rytíře, ukázka sokolnictví, výuka
tanců, dětský turnaj.
Divadelní program v rytířské aréně. Příběh souboje dobra a zla z dávného středověku
v podání rytířů areálu Tvrz Hummer.
Ukončení vašeho výletu a příjemný návrat do současnosti.
Vysvětlete pojmy:
STŘEDOVĚK –
………………………………………………………………………………………
HEROLD –
………………………………………………………………………………………
TVRZ………………………………………………………………………………………
RYTÍŘ –
………………………………………………………………………………………
ŠERM –
………………………………………………………………………………………
SOKOLNÍK –
………………………………………………………………………………………
85
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/06
Naučná stezka
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Práce s technickými materiály
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
naučná stezka, byliny
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s informacemi o naučné stezce,
vyhledají léčivé byliny na stezce, porovnají
s naučnou stezkou ve škole
86
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se se základními údaji o naučné stezce z Lysé nad Labem do
Čelákovic.
Naučná stezka
➢ údolím Labe
➢ spojuje dvě města Lysá nad Labem a Čelákovice
➢ seznamuje na své členité trase s historií míst, s historií okolního osídlení, s
geologickou minulostí a flórou a faunou chráněných území – NPR
Hrabanovská černava, PR Hrbáčkovy tůně, PR Lipovka – Grado.
Stezka
➢ -začíná v Lysé nad Labem na náměstí Bedřicha Hrozného
➢ -končí v Čelákovicích u tvrze
➢ -délka je 21,5 km
➢ - počet zastávek 23
➢ - značení trasy - zelenobílé značky naučných stezek
➢ - vznikla v roce 2000
➢ - tvůrce stezky -města Lysá nad Labem a Čelákovice
Seznam zastávek
Lysá nad Labem
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Zámecký park
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Lom Ve Skále
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hrabanovská černava
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vinička – svrchnokřídové moře
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
87
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vinička – říční terasy
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Červený hrádek
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hráz rybníka Hladoměře
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Dvorecké lesy
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Dvůr Karlov
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Řehačka – labský meandr
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Písečný přesyp u Byšiček
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Byšičky – kamenný most
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Byšičky – barokní ves
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
88
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Hrbáčkovy tůně
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Niva Labe
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Eremitáž u sv. Václava
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vodní zdroj Káraný
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Lipovka
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Grado
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Řeka Labe
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Mlýnský náhon
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Čelákovice
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
89
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Projděte si celou trasu, pročtěte si informační tabule a zapište pro vás
nové a zajímavé informace.
Uveďte, na kterém zastavení je:
A
využití kamene z lomu Ve Skále
geologická stavba
nálezy kostí veleještěrů
plesiosauři a mosasauři
B
Fričova představa z r. 1905 o podobě svrchnokřídových veleještěrů; soudobá
představa o podobě plesiosaurů a mosasaurů na obrazech Zdeňka Buriana
C
vysvětlení termínu „terasa“
klima ve čtvrtohorách
vznik terasového systému
terasový systém Paleo-Jizery
terasy Labe a Jizery
D
svída krvavá, trnka obecná, válečka prapořitá, sveřep vzpřímený; hmyz: kněžice
pásovaná, kutilka písečná
E
pověsti o bludičkách na Zmatově
barokní portál kaple; zbytky pilastrů; celkový pohled na Karlov
F
barchany, parabolické duny, hvězdicové duny, lokalizace písečného přesypu
u Byšiček
90
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
G
vznik slepých ramen Labe
Zemská stezka
původní osada Byšice
kamenný most
Slezská silnice
H
stulík žlutý, blatouch bahenní, šmel okoličnatý, kosatec žlutý, rákos obecný,
orobinec širolistý; skokan štíhlý, ropucha obecná; moták pochop, ledňáček říční,
bukáček malý; znakoplavka obecná, splešťule blátivá, svižník polní, lišaj
topolový
CH
původní vzhled okolí a další stavby (eremitáž, poustevna, romantický park)
sochařská výzdoba
knížecí letohrádek a další romantické stavby
vývoj areálu po smrti hraběte Šporka
tzv. císařské lesy
zásobování Prahy vodou
vodárna Káraný (podzemní voda jizerských štěrkopísků, podzemní voda
artéská, umělá infiltrace)
I
patra lužního lesa; stromy a keře: javor babyka, dub letní, brslen evropský,
jasan ztepilý, bez černý, jilm habrolistý, lípa srdčitá, habr obecný; květiny:
plicník lékařský, orsej jarní, sasanka hajní, dymnivka dutá, netýkavka
malokvětá, bršlice kozí noha, kuklík městský, kopřiva dvoudomá; hmyz: střevlík,
zlatěnka ohnivá, tesařík pižmový
J
listy: lípa, vrba, topol; květiny: orsej jarní, křivatec žlutý; fotografie: orobinec
širolistý, šťovík koňský, máta vodní, netýkavka žlaznatá; fotografie mlýna; brouk
vírník
Sledujte cestou byliny. Vyfoťte ty, které neumíte pojmenovat. Pomocí
encyklopedie určete ve škole jejich názvy.
91
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zapište názvy těch bylin, které jste cestou dokázali pojmenovat a znáte je
z naučné stezky ve škole.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
92
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/07
Elektrárna Dalešice
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
přečerpávací vodní elektrárna
Očekávaný výstup:
pracovní
list
–
žáci
se
přečerpávací vodní elektrárny
93
seznámí
s provozem
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vodní elektrárna Dalešice
➢ přečerpávací vodní elektrárna
➢ postavena v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny
➢ druhá největší vodní elektrárna v ČR z hlediska instalovaného výkonu
➢ do 60 sekund najede na plný výkon
➢ plně automatizována
➢ dálkově ovládána z výrobního dispečinku elektrárenské společnosti ČEZ
nebo z dispečinku provozovatele přenosové soustavy ČEPS
Zjistěte na:
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/dalesice.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vod
n%C3%AD_elektr%C3%A1rna_Dale%C5%A1ice
,kde jsou umístěny turbíny a jak je k nim přiváděna voda.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Přečtěte si informace o vodním díle Dalešice.
Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 a délce 350 m
vodního díla Dalešice je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena
hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže.
Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci přečerpávací vodní
elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem.
Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem a zajišťuje sedimentaci nečistot
z horního toku. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě
jiného přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero o
ploše 480 ha je využíváno i k rekreačním účelům. Délka jeho vzdutí dosahuje
22 km, největší hloubka až 84 m.
94
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vysvětlete význam slov:
rokfilová hráz –
hydrotechnické zařízení –
povodňová špička –
sedimentace nečistotturbínahorní tokpřehrada-
Vysvětlete, co znamená „přečerpávací vodní elektrárna“.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tabulka základních údajů:
typ elektrárny
přečerpávací, špičková
rok uvedení do provozu
1978
objem horní nádrže
127 mil. m3
spád
60,5 až 90,7 m
počet soustrojí
4
typ turbíny
reverzní Francisova
max. výkon soustrojí
112,5 MW
max. příkon při čerpání
115 MW
max. průtok reverzní turbínou při výrobě 150 m3/s
průtok vody reverzní turbínou při čerpání 137,5 m3/s
95
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
otáčky
136,4 ot./min.
průměr oběžného kola
6000 mm
Odpovězte na otázky:
? Na které řece se nachází Vodní elektrárna Dalešice?
? Blízko kterého města se nachází?
? Jakou má hráz?
? Jaké turbíny jsou zde použity?
? Kde se nacházejí Dukovany?
? Jaká elektrárna se tam nachází?
? Co znamená ČEZ?
? K čemu je využívána nádrž Dalešice?
Vyhledejte na:
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarnycez/ceska-republika.html,
kde se nacházejí další vodní elektrárny provozované Skupinou ČEZ.
Přečerpávací
elektrárny
96
vodní Velké vodní elektrárny
Malé vodní elektrárny
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/08
Chovatelství
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce a chovatelství
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
chovatelství, chov koní, jezdectví, kynologie
Očekávaný výstup:
pracovní
list
–
žáci
se
seznámí
chovatelství, pracují s internetovými zdroji
97
s oborem
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pročtěte si informace o studijním oboru chovatelství.
Chovatelství
➢ studijní obor s maturitou
➢ absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby
➢ v samostatné podnikatelské činnosti
➢ ve službách pro zemědělství
➢ ve zpracování a odbytu zemědělské produkce
➢ v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích
➢ ve šlechtitelských podnicích a ve službách pro rozvoj venkova
➢ absolvent se uplatní zejména jako zootechnik a farmář
➢ jako samostatný podnikatel
➢ obchodník se zemědělskými produkty
➢ plemenář
➢ šlechtitel
➢ prodejce služeb pro zemědělství ….
Zaměření na chov koní a jezdectví
➢ uplatnění
ve
sportovním,
hipporehabilitačním ježdění
dostihovém
nebo
rekreačním
a
➢ agroturistice
➢ v lesním hospodářství
➢ v podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov
koní
➢ profesní vzdělávání na náročné funkce cvičitelů, trenérů a vedoucích
jízdárenských provozů
Zaměření na kynologii
➢ realizují speciální výcvik psů
➢ uplatní se jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii
➢ v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů
➢ v rekreační i zdravotní canisterapii
➢ ve specializovaných
služebních psů
střediscích
výcviku
slepeckých,
asistenčních
i
➢ absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i
exteriéru psů
98
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zjistěte, kde se nacházejí střední školy s tímto studijním oborem.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Odpovězte na otázky:
? O jakou pozici se může ucházet absolvent oboru chovatelství?
? Kde je ve vašem okolí jezdecký klub?
? Kde se ve vašem okolí nachází šlechtitelský podnik?
? Kde se ve vašem okolí nachází plemenářský podnik?
? Nachází se poblíž vašeho bydliště rehabilitační zařízení, kde je využívána
hipporehabilitace?
Vysvětlete pojmy:
Kynologie
Rehabilitace
Hipporehabilitace
Agroturistika
99
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/09
Jaderná elektrárna
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Organizace práce, životní prostředí
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
jaderná elektrárna, reaktor, chladící věž, turbína
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s činností jaderné
elektrárny,
vyhledávají
internetových zdrojů
100
odpovědi
pomocí
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jaderná elektrárna Dukovany
Prohlédněte si na: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html animaci, jak funguje
jaderná elektrárna.
Zjistěte, kde se na území ČR nacházejí jaderné elektrárny.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Přečtěte si následující informace.
Jaderná elektrárny Dukovany (EDU)
➢ historie sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Československo
a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě
dvou jaderných elektráren s výkony 1760 MW. V prvním případě šlo
o elektrárnu v Jaslovských Bohunicích na Slovensku a ve druhém
v Dukovanech na jižní Moravě
➢ změna projektu posunula plné rozjetí výstavby EDU až na rok 1978
➢ první reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý
blok v červenci 1987
➢ maximálního projektového výkonu 1760 MW dosáhla elektrárna v červenci
1987
➢ spuštění dvou jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986
a na jedné lokalitě bylo ve své době zcela unikátní a doposud se ve světě
neopakovalo
➢ více než 80 % použitých zařízení je vyrobeno v ČR
➢ podklady pro projekt zpracovala firma LOTEP (bývalý SSSR), prováděcí
projekt Energoprojekt Praha
➢ generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno a generálním
dodavatelem technologie Škoda Praha
➢ reaktory vyrobila Škoda Plzeň, parogenerátory Vítkovice a turbogenerátory
Škoda Plzeň
➢ energetickou síť posiluje – především při ranní a odpolední špičce – i 450
megawattů instalovaného výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice
na řece Jihlavě
➢ po generálních opravách turbosoustrojí činí dnes celkový instalovaný výkon
480 MW
101
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Odpovězte na otázky (využijte texty nebo internetové zdroje):
? Kde se nachází jaderná elektrárna Dukovany?
? Kdy byla zahájena výstavba elektrárny?
? Kdy byl uveden do provozu první reaktorový blok?
? Kolik reaktorových bloků má elektrárna v Dukovanech?
? Jaká další jaderná zařízení jsou součástí jaderné elektrárny?
Sklad použitého jaderného paliva
Čtěte další informace:
➢ jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou
v České republice a patří mezi největší, vysoce spolehlivé a ekonomicky
výhodné energetické zdroje ČEZ, a. s.
➢ roční výroba elektrické energie představuje asi 20% z celkové spotřeby
elektřiny v České republice
➢ v jaderné elektrárně jsou instalovány čtyři tlakovodní reaktory (PWR)
➢ každý ze čtyř reaktorů má tepelný výkon 1375 MW, každý disponuje
elektrickým výkonem 510 MW
➢ je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků, v každém z nich jsou dva
reaktory se všemi přímo souvisejícími zařízeními včetně strojovny
s turbínami a generátory
➢ další
dvě
jaderná
zařízení:
Sklad použitého jaderného paliva – v něm je použité palivo bezpečně
skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech CASTOR 440/84 (viz
foto
z roku
1995).
Úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů, které je ve vlastnictví
státu.
Vysvětlete
REAKTOR, TURBÍNA, GENERÁTOR
102
pojmy:
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/10
Přírodovědecká fakulta UK
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Organizace práce, životní prostředí
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
Univerzita,
fakulta,
biologie,
chemie,
geologie,
geografie, herbář
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí se strukturou Přírodovědecké
fakulty UK, s historií vývoje přírodních věd, vytvoří
herbář z rostlin na naučné stezce
103
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přírodovědecká fakulta UK
Zjistěte na: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/katedry-a-ustavy, které
katedry se nacházejí v sekci BIOLOGIE:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
v sekci CHEMIE:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
v sekci GEOGRAFIE:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
v sekci GEOLOGIE:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jakou střední školu by měl podle vás absolvovat zájemce o studium na
Přírodovědecké fakultě UK?
Přečtěte si následující informace.
➢ Přírodní vědy na české univerzitě do 19. století
➢ počátky přírodovědných nauk sahají k založení pražské univerzity (1348),
první ve střední Evropě
➢ součásti tzv. sedmera svobodných umění - na nižší, artistické fakultě aritmetika, geometrie, astronomie a logika (dialektika)
➢ součástí scholastické výuky byly philosophia naturalis na fakultě teologické a
tradiční znalosti o člověku a přírodě na fakultě lékařské
➢ husitské období - mistr Křišťan z Prachatic - zabýval se lékařskou a
přírodovědnou látkou a je autorem pojednání o astrolábu
➢ rudolfínská doba přelomu 16. a 17. století:
➢ Tycho Brahe a Jan Keplera - astronomové
➢ Tadeáš Hájek z Hájku - vynikající lékař, matematik a astronom
➢ vydání překladu Mattioliho herbáře se stalo nejvýpravnější vědeckou
publikací
➢ univerzitní působení a první veřejná pitva lékaře a přírodního filosofa Jana
Jessenia
104
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ přírodovědné a fyzikální spisy českobratrského exulanta J. A. Komenského
(1592–1670) náležejí do dějin evropské vzdělanosti
➢ přírodovědné nauky zůstávaly součástí univerzitních studií na artistické
(později filozofické) fakultě a některé disciplíny, jako např. chemie či
fyziologie, také na fakultě lékařské
➢ iniciátorem přírodovědeckého průzkumu byl v 18. století J. K. Bohatsch
(1724–1768), který se věnoval zoologii a taxonomii
➢ první chemickou laboratoř založil roku 1784 v Karolinu profesor botaniky a
chemie J. G. Mikan
➢ centrum přírodovědeckého bádání a výuky tvořila pražská univerzita, tj.
fakulty lékařská i filosofická
➢ nejvýznamnějším přírodovědcem byl Jan Evangelista Purkyně - ústřední
postava rodící se české přírodovědy
➢ objevy a vědecko-pedagogickou činností Purkyně zasáhl do vývoje světové
biologie a medicíny, zejména fyziologie a histologie, a vychoval řadu žáků,
kteří pokračovali v jeho stopách u nás i na evropských univerzitách
➢ v druhé polovině 19. století rostla potřeba vysokoškolsky vzdělaných
odborníků v oblasti státní správy, školství a zdravotnictví
➢ filozofická fakulta od roku 1849 připravuje středoškolské profesory pro
vzrůstající počet českých středních škol, kde rostl význam matematickopřírodovědného vyučování
➢ dalším úkolem filozofické fakulty byla výuka farmacie, jejíž posluchači v
dvouletém cyklu absolvovali především přednášky z botaniky a chemie
Odpovězte na otázky.
? Kdy byla založena Karlova Univerzita?
? Které vědní obory byly součástí sedmera svobodných umění?
? Kdo byl Tadeáš Hájek z Hájku?
? Co vytvořil Mattioli?
? Co provedl Jan Jessenius?
? Kdo založil první chemickou laboratoř?
? Kdo byl nejvýznamnější postavou české přírodovědy?
? Kde našli uplatnění absolventi filosofické fakulty?
105
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vysvětlete pojmy:
HERBÁŘ
ASTROLÁB
SEDMERO SVOBODNÝCH UMĚNÍ
EXULANT
FYZIOLOGIE
HISTOLOGIE
FAKULTA
Vytvořte herbář z rostlin na školní naučné stezce.
Seznamte s rostlinami v herbáři žáky nižších ročníků.
106
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/11
Léčivé rostliny
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
léčivé rostliny, pěstování léčivé účinky
Očekávaný výstup:
žáci se orientují v seznamu léčivých rostlin, seznámí
se s postupem pěstování, pěstují a pořizují
fotodokumentaci na naučné stezce
107
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Léčivé rostliny
Pokuste se vysvětlit staré rčení:
„není na světě bylina, aby na něco nebyla“
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Sběr a využívání léčivých bylin provází lidstvo od nepaměti.
V dobách, kdy ještě neexistovaly moderní léky, představovaly byliny jedny z
nejdůležitějších léčebných prostředků.
Označte v seznamu léčivých rostlin: (zvolte různé barvy)
A – ty, které znáte
B – ty, které doma pěstujete
C – ty, které jste někdy užívali jako podporu při nemoci
D – ty, které se mohou přidávat do pokrmů
Aloe pravá
Bazalka pravá
Bez černý
Borůvka černá
Brusinka obecná
Brutnák lékařský
Bříza bělokorá
Čekanka obecná
Česnek kuchyňský
Divizna velkokvětá
Dub letní a zimní
Fenykl obecný
Heřmánek lékařský
Hluchavka bílá
Jablečník obecný
Jahodník obecný
Jehlice trnitá
Jitrocel kopinatý
108
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jmelí bílé
Kontryhel obecný
Kopřiva dvoudomá
Kozlík lékařský
Křen selský
Kustovnice čínská
Len setý
Lékořice lysá
Levandule lékařská
Lípa malolistá a velkolistá
Lopuch větší
Mateřídouška obecná
Máta peprná
Meduňka lékařská
Medvědice lékařská
Mochna nátržník
Ostropestřec mariánský
Ostružiník maliník
Pampeliška lékařská
Pelyněk pravý
Podběl lékařský
Proskurník lékařský
Průtržník lysý
Prvosenka jarní
Přeslička rolní
Pukléřka islandská
Řebříček obecný
Řepík lékařský
Rozrazil lékařský
Růže šípková
Šalvěj lékařská
Truskavec ptačí
109
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Třezalka tečkovaná
Vachta trojlistá
Vlaštovičník větší
Zeměžluč hořká
Zlatobýl obecný
Pěstování léčivých rostlin.
Vyhledejte v internetových zdrojích, které „léčivky“ je možné pěstovat
v domácích podmínkách, v zahradách.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s podmínkami pěstování.
Většina bylin vyžaduje slunné stanoviště s teplou a propustnou půdou.
Je dobré vylepšit půdní strukturu zralým kompostem. Nepoužíváme čerstvý hnůj
a průmyslová hnojiva.
V průběhu vegetace už pěstované bylinky nepřihnojujeme ani na list, ani do
půdy.
Kvalitní organickou hmotu můžeme do půdy zapravit na podzim po poslední
sklizni a odstříhání stonků.
Byliny by na přihnojení jistě reagovaly dobře, ale vitální růst a tmavě zelené listy
přesně indikují zvýšený obsah dusíku, který je nežádoucí nejen u zeleniny, ale
také u bylinek, které konzumujeme.
Pěstování vybrané rostliny
Zvolte si jednu (nebo více) léčivých bylin.
Zjistěte
➢ jak se má správně pěstovat
➢ jaké stanoviště je pro ni vyhovující
➢ jaké agrotechnické lhůty je třeba dodržet
Opatřete si semínka léčivé byliny.
Pokuste se ji dle návodu vypěstovat.
Zapisujte průběžně
fotodokumentaci.
postup
pěstování
Uveďte léčivé účinky vámi vybrané byliny.
110
a
průběh
růstu,
pořiďte
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
111
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/12
Koření
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
7.ročník
Klíčová slova:
koření, silice, hořčiny, třísloviny, éterické oleje
Očekávaný výstup:
žáci vyhledají informace o jednodruhovém koření a
kořenících směsích, seznámí se s historií koření a
jeho použitím, využívají smysly ( čich a chuť) při
určování druhů bylin z učebny v přírodě a koření
112
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Koření
Vyhledejte v seznamu na: http://www.balkonovekvetiny.cz/bylinky-akoreni.php druhy koření, které znáte. Zapište.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Přečtěte si následující informace:
Koření
➢ obvykle se používá k vylepšení chutě a vůně pokrmů
➢ někdy také k jejich konzervaci
➢ vyrábí se ze sušených nebo čerstvých částí rostlin
➢ představuje velmi rozmanitou skupinu přírodních látek
➢ vyznačuje se výraznou a příjemnou (někdy nepříjemnou) chutí a vůní
➢ často mají i léčivé účinky
➢ mnohé kořeninové rostliny jsou i léčivými rostlinami
➢ kořenícími látkami jsou především: různé silice
➢ hořčiny a třísloviny
➢ etérické oleje, česnekové silice
Vyhledejte (v internetových a knižních zdrojích) a zapište informace.
SILICE
……………………………………………………………………………………………
HOŘČINY
……………………………………………………………………………………………
TŘÍSLOVINY
……………………………………………………………………………………………
ÉTERICKÉ OLEJE
……………………………………………………………………………………………
ČESNEKOVÉ SILICE
……………………………………………………………………………………………
113
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Podle příkladu vyhledejte a popište tyto druhy koření:
Zázvor
Šalvěj
Tymián
Kurkuma
Saturejka
Skořice
Rozmarýn
Badyán
Kopr
Kmín
PŘÍKLAD:
Bazalka
➢ Koření vhodné do salátů, omáček, na těstoviny.
➢ Je součástí většiny středomořských receptů.
➢ Má významné místo i v české kuchyni.
➢ Z bazalky se používají listy čerstvé nebo mleté sušené.
➢ Můžeme jí okořenit například omáčky, mletá masa, ryby (spolu s
rozmarýnem a šalvějí), telecí, drůbež, ale použití se meze nekladou. Může
se také kombinovat s těžkými či tučnými masy.
➢ Působí blahodárně na činnost ledvin a trávení a vyváží tak příliš těžké jídlo.
TIP: Aroma a chuť bazalky rychle vyprchají a dlouhým vařením může být zcela
znehodnocena. Proto ji přidávejte až na konci vaření či těsně před
servírováním.
114
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přečtěte si o historii koření.
Historie koření
➢ kopíruje celou historii lidstva
➢ kvůli koření se vedly války, objevovaly nové země a kontinenty
➢ koření se hojně používalo jako platidlo (první američtí milionáři vzešli z řad
obchodníků
s
kořením
na
burze)
začátky používání koření sahají k samotným počátkům lidstva
➢ první archeologické nálezy dokládají použití koření již v době neolitu (před
50.000 lety)
➢ lidé začali balit potraviny do listů keřů a stromů a zjistili, že některé druhy
rostlin dodávají připravovanému jídlu lepší chuť, jiné mají zase schopnost
výrazně zpomalit kažení potravin
➢ kromě listů začali experimentovat také s květy, plody, kůrou a ořechy
➢ první používané koření byl kmín a mák
➢ nejstarší písemné zprávy o užívání koření pocházejí z Číny, z první
poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem
➢ také staroegyptské recepty z poloviny 2. tisíciletí př. n. l. vyžadují různé
koření - anýz, hořčici, kmín, koriandr, mátu, pelyněk, skořici nebo šafrán
➢ Sumerové pěstovali v Mezopotámii fenykl, kmín, koriandr, šafrán a tymián
➢ Indové používali kardamon, kurkumu, hřebíček, muškátový květ, pepř a
skořici
Vysvětlete rozdíl mezi kořením jednodruhovým a kořenící směsí.
……………………………………………………………………………………………
Uveďte do tabulky příklady.
Koření jednodruhové
115
Kořenící směsi
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jaké druhy koření používáte ve vaší kuchyni?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zamyšlení na závěr.
??????? Proč koření používáme???????
➢ k odstranění nepříjemného nebo specifického pachu prvotních surovin
nebo již hotových jídel
➢ k zesílení vnější přitažlivosti jídla dodáním odpovídajícího zabarvení,
vůně
➢ k dodání zcela nové vůně, která není vlastní původní surovině a která je
typická pro určité koření nebo směs koření
➢ k dodání zvláštní, osobité chuti
➢ ke zvýšení uchovatelnosti produktu nebo hotových jídel
➢ k zušlechtění produktu, ovlivnění jeho struktury
➢ koření změkčuje maso a naopak zpevňuje rozměklé maso, činí je
křehkým a stravitelnějším, zabraňuje rychlému rozvaření ryb a zkracuje
dobu varu
➢ dráždivé koření zvyšuje chuť k jídlu, o kterou nás připravují zvýšené
teploty v létě
Která z bylin pěstovaných na naučné stezce se může použít jako koření?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Žáci se rozdělí do skupin a pomocí čichu a chuti se pokusí rozpoznat o
jaké druhy bylin a koření se jedná.
Nejlepší družstvo bude vyhodnoceno.
116
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/13
Ovocné rostliny
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
ovocné rostliny, stromy, keře, polokeře, byliny
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s pěstováním ovocných stromů,
ostatních stromů, keřů, polokeřů a bylin, zjišťují a
třídí informace k vybranému druhu stromu nebo keře
rostoucího na naučné stezce
117
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Ovocné rostliny
Ovocné rostliny se dělí podle svého morfologického a botanického složení na:
➢ stromy
➢ keře
➢ polokeře
➢ byliny
Ke stromům řadíme rostliny s dobře vyvinutým a výrazně znatelným kmenem
(osou), který nemá do určité výšky větve. K tomuto tvaru patří jabloň, hrušeň,
višeň, třešeň, slivoň, meruňka a některé jiné.
Keři nazýváme rostliny, které mají nikoli jednu, nýbrž několik víceletých os,
rostoucích ze společného základu rostliny. K nim patří rybíz, angrešt, některé
druhy višní, slivoní, jabloní a jiné.
Polokeři nazýváme rostliny, u nichž zůstane zachována druhým rokem po
zimním období dřevnatá část osy, která po odplození odumře. Avšak jejich
kořeny jsou vytrvalé. K těmto rostlinám patří maliník, ostružiník a jiné.
K bylinám patří jahodník, kliva a jiné, u nichž trvají lodyhy a listy jen jedno
vegetační období.
Ovocná rostlina je velmi složitým rostlinným organismem.
Má tři základní vegetační orgány: kořeny, osu s větvemi a listy.
Zjistěte a zapište, v jakém vzájemném vztahu jsou tyto vegetační orgány a
jaké speciální funkce mají při životní činnosti rostliny.
Kořeny
……………………………………………………………………………………………
Osa s větvemi
……………………………………………………………………………………………
Listy
……………………………………………………………………………………………
118
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pročtěte si následující informace.
Sázení ovocných stromů
Před výsadbou je nutné naplánovat, jaké druhy a kolik kusů chce pěstovat.
Je třeba brát v úvahu velikost dospělých stromů (i s korunou) a velikost
osazované plochy.
Vyberte vhodné stanoviště a věnujte čas přípravě půdy před výsadbou.
Stanoviště vybíráme s ohledem na požadavky ovocných druhů.
Zcela zásadní je správná příprava půdy.
Pokud půdu správně nepřipravíme, tak nemůžeme očekávat správný růst
stromku.
Před vysázením ovocného stromku je potřeba vykopat jámu hloubky zhruba 60
cm a průměru 60 až 110 cm.
Čím je půda těžší a méně kvalitní, tím je jáma větší, vždy je lepší vykopat jámu
větší než menší.
Jámu při sázení zasypáváme kvalitní ornicí, zahradnický substrátem nebo
kvalitním kompostem.
Kořeny stromků před sázením namočíme alespoň na 2 hodiny, aby do sebe
natáhly co nejvíce vláhy.
Při sázení dáme pozor, aby byly kořeny řádně obalené půdou.
Jámu zasypeme zeminou.
Řádně
zaléváme.
Detailní postup:
Připravíme si samotný stromek.
Odstraníme poškozené a zaschlé konce kořenů.
Dáváme pozor, abychom nepoškodili vlásečnicové kořínky.
Stromek namočíme na min. 2 hodiny do kýble s vodou.
Vykopeme jámu.
Odměříme a připravíme si kůl - jeho délka musí být taková, aby po zaražení do
země dosahoval max.5 cm od nejnižší větve koruny stromku.
Připravený kůl zarazíme přibližně doprostřed vykopané jámy.
Na dno jámy dáme kvalitní ornici a zalijeme vodou.
119
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Na vrstvu ornice postavíme stromek co nejblíže kůlu a kořeny stromu rozložíme
rovnoměrně dokola.
Místo očkování musí být nad povrchem půdy.
Zasypáváme stromek ornicí.
Asi v polovině přilijeme vodu, aby se částečky půdy dostaly mezi kořeny.
Nasypeme granulované hnojivo určené pro daný druh stromu.
Dosypeme jámu zeminou, udusáme a vydatně zalijeme.
Stromek připevníme ke kůlu osmičkovým úvazkem.
Pokud hrozí poškození kmene od kůlu, tak obalíme kůl ochrannou vrstvou.
Ke kmeni přidáme dostatečnou vrstvu mulče.
Popište podobným způsobem výsadbu keřů a polokeřů.
Vyhledejte informace o výsadbě stromů na naučné stezce, o nárocích a
podmínkách vhodných pro jejich pěstování
Ze získaných informací si připravte prezentaci v powerpointu a seznamte
s nimi spolužáky.
120
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/14
Okrasné rostliny
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
okrasné rostliny
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s rozdělením okrasným rostlin,
navrhnou okrasnou zahradu, vyhledají informace
v internetových zdrojích, zamyslí se nad možností
inovace naučné stezky a okolí učebny v přírodě,
zvolí druhy popínavých
rostlin vhodných pro
výsadbu kolem učebny v přírodě
121
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Okrasné rostliny
Charakteristika
Okrasné rostliny
➢ jsou pěstované pro svůj atraktivní vzhled (např. květy, listy, plody, habitus)
➢ zaujmout mohou svými květy, plody, olistěním
➢ slouží jako dekorace
➢ pěstují se v parcích, zahrádkách, ve sklenících, interiérech bytů
➢ zkrášlují životní prostředí, působí příznivě na psychiku člověka
➢ okrasnými rostlinami obecně se zabývá zahradnictví
➢ rostliny mohou být byliny, nebo dřeviny, které mají i jiné technické využití
➢ jsou předmětem šlechtění a obchodu
➢ mají velkou tradici - první zmínky pochází z egyptských hrobek, které se
datují 1500 př. n. l
➢ mezi nejznámější okrasné rostliny patří růže, tulipán, narcis, třapatka,
kopretina a další druhy
Využijte internetové zdroje, časopis Zahrada, popřípadě jiné.
Seznamte se s typickými i méně známými druhy okrasných rostlin.
Pojmenujte okrasné rostliny, které máte na zahradě.
Rozdělení okrasných rostlin.
A – podle charakteru stonku
-
okrasné dřeviny - stonek dřevnatý (stromy a keře)
okrasné byliny - stonek dužnatý (květiny a okrasné trávy)
B – podle místa pěstování
-
venkovní
pokojové
122
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s rozdělením.
OKRASNÉ ROSTLINY
dřeviny
A – stromy: jehličnaté
listnaté
byliny
A – květiny: jednoleté
dvouleté
vytrvalé
B – keře: jehličnaté
listnaté
B – traviny: jednoleté
vytrvalé
Vyhledejte a zapište příklady následujících okrasných rostlin:
▪
Jehličnany vhodné do skalek
▪
Rostliny vhodné na živé ploty
▪
Popínavé rostliny
▪
Stálezelené rostliny
123
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Okrasné trávy
Navrhněte okrasnou zahradu.
Rozmnožování okrasných rostlin
Generativní množení (semeny)
Používá se u těch květin, které vytvářejí dostatek klíčivých semen (především
letničky a dvouletky).
Květiny se vysévají přímo na stanoviště nebo se předpěstují.
U rostlin s dlouhou vegetační dobou a u choulostivých rostlin provádíme výsevy
do truhlíků ve skleníku.
Dbáme na velikost semen a dobu výsevu.
Vegetativní množení
Používáme vegetativní části rostlin, které jsou schopny zakořenit a vytvořit
novou rostlinu
a) Dělením trsu - nejjednodušší způsob (pivoňka)
b) Dělení dceřinými cibulemi a hlízami (tulipány, narcisy, mečíky)
c) Dělení odnožemi a oddenky (konvalinka)
d) Řízkování stonků, listů a kořenů
Vyhledejte odpovědi na otázky:
1. Uveďte příklady využití okrasných rostlin k zlepšení životního prostředí ve
vašem okolí.
2. Popište rozdíly mezi rozmnožováním letniček a trvalek.
3. Které zkušenosti získané při pěstování zeleniny můžete použít při pěstování
okrasných rostlin?
4. Vyjmenujte podstatné rozdíly mezi pěstováním venkovních a pokojových
okrasných rostlin.
5. Vyjmenujte pěstitelské činnosti, které jsou společné pro všechny druhy
okrasných i užitkových rostlin.
6. Podle čeho a jak se rozlišují okrasné rostliny?
7. Které okrasné dřeviny rostou v blízkosti vaší školy?
124
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
8. Jak se rozlišují okrasné dřeviny?
9. Které pokojové rostliny se rozmnožují řízkováním?
10. Která z pokojových rostlin je vhodná pro pěstování do podoby bonsaje?
11. Které letničky znáte?
12. Co je bonsaj?
V atlasu vyhledejte rostliny vhodné k výsadbě a porostu učebny v přírodě.
Vezměte v úvahu nároky pěstované rostliny.
Vytvořte návrh výsadby.
125
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 7/15
Suchá vazba
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Pěstitelské práce
Cílová skupina:
7. ročník
Klíčová slova:
suchá vazba, aranžér, floristika
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s informacemi o aranžování a suché
vazbě, vyberou na naučné stezce byliny vhodné do
suché vazby
126
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Suchá vazba
Vyhledejte vysvětlení pojmů:
KVĚTINÁŘSTVÍ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ARANŽOVÁNÍ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
FLORISTIKA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Historie aranžování květin.
Aranžování květin a květinové dary nebo ozdoby jsou známy snad ve všech
kulturách.
Ve starověkém Egyptě patřily na hodovní tabule ozdobné nádoby s kyticemi a
girlandami květin, které pravděpodobně sloužily k provonění vzduchu.
V asijských zemích je dán někdy větší důraz na symboliku a náboženské
stylizace práce s dekoračním materiálem.
V evropské kultuře je aranžování květin více dekorativní a výtvarnou záležitostí.
Ve starověké Číně byl přikládán pěstovaným i divokým květinám zvláštní
význam.
Byly používány při obřadech a původně kytice tvořily výhradně květy jednoho
druhu.
Chryzantémy byly spojovány s podzimem, v zimě byly oblíbené větve borovic,
kvetoucí švestky a bílé narcisy.
Ve starověkém Egyptě byly pro květiny vyráběny zvláštní vázy s květinovými
vzory.
127
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Ve starověkém Římě byly květiny velmi oblíbenou součástí slavností, ale byly
častou ozdobou v domech jako kytice nebo květinové girlandy.
Květiny byly považovány za luxus, v určitém období byly květinové ozdoby i
zakázány zákonem.
V Římě vznikaly festivaly nazývané florimánie.
Ve starověkém Římě se rovněž uchytil zvyk házet růžové lístky nebo květy na
cestu před významné politické osobnosti nebo do koupele.
Úmyslné aranžování květin je prokazatelně doloženo ze 17.století díky obrazům
holandských mistrů
Suchá vazba
❖ ideální typ dekorace tam, kde z nejrůznějších důvodů živý materiál
nevyhovuje. Těmi důvody mohou být špatné světelné či teplotní
podmínky, atypické umístění, finanční hledisko atd. V neposlední řadě je
určující pro výběr dekorace vkus a cit zákazníka a doporučení floristy.
❖ je možné využívat materiál místní, exotický nebo materiály kombinovat.
Materiál může být stoprocentně přírodní nebo upravený např.
dobarvením, lepením, preparací, lakováním, napouštěním.
❖ v prvním okamžiku vybíráme podle vkusu a citu to, co se nám líbí
❖ ve druhém kroku si musíme ověřit kvalitu provedení a užitnost výrobku
(zejména předpokládaná trvanlivost dekorace a schopnost zachovat si
např. barevné a tvarové vlastnosti co nejdéle).
❖ trvanlivost suchých dekorací prodloužíme tím, že je instalujeme na místa,
která suchému materiálu nejlépe vyhovují.
❖ místa s přímým slunečním zářením způsobují rychlejší blednutí a ztrátu
barev.
❖ ve vlhkém prostředí může být materiál náchylný k plísni.
❖ rozměrná dekorace v malém prostoru s velkým provozem také není
ideální volbou, protože suchý materiál je často křehký a může docházet k
jeho mechanickému poškození přímým kontaktem.
Vyhledejte, které květiny jsou vhodné pro suchou vazbu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pokuste se naaranžovat z vybraných druhů rostlin dekoraci na slavnostní
stůl. Využijte vlastní nápad, cit, pokuste se o estetické sladění.
Vzdělávání
128
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ v oboru aranžování květin obvykle probíhá ve formě studia na středním
odborném učilišti, jako obvykle tříletý obor, kdy je možnost dvouleté
nástavby zakončené maturitními zkouškami
➢ nebo jako čtyřleté studium na střední odborné škole, které je zakončeno
maturitou
➢ vzdělávání ve směru aranžování květin často bývá součástí vzdělávání v
oboru zahradník (SOŠ i SOU) nebo jako vzdělávání v oboru prodavač
květin - aranžér (SOU), vazačské a aranžérské práce (SOU)
➢ součástí studia bývá kvalitní praxe
Zjistěte na www.infoabsolvent.cz, kde se v ČR nacházejí střední školy se
studijním oborem květinář nebo aranžér.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Prohlédněte si byliny pěstované na naučné stezce.
Vyberte, které jsou vhodné pro užití do suché vazby.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
129
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/01
Národní divadlo
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
umělecké profese, střední školy, učební obory
Očekávaný výstup:
pracovní list k exkurzi
130
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s informacemi o stavbě a výzdobě Národního divadla
v Praze. Využijte knižní zdroje, internetové zdroje a především výklad
průvodce při exkurzi.
Doplňte chybějící údaje:
Národní divadlo bylo vystavěno ve stylu…………………………………………
Stavba Národního divadla byla částečně financována z
…...………………………………………………………………………………………
Zahájení stavby navštívil také císař …………………………………………………..
Před výstavbou Národního divadla na pozemku bylo postaveno
……………………………………………………………………………………………
Projekt Národního divadla vytvořil……………………………………………………...
Přiřaďte správně do dvojic:
A – František Havel
I. autor opony
B – Josef Schulz
II. stavitel
C – Mikoláš Aleš
III. architekt
D – Vojtěch Hynais
IV. malíř
E – Josef Václav Myslbek
V. sochař
A
131
B
C
D
E
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyznačte v mapě místo výstavby Národního divadla.
Jak se jmenovala ulice, ve které bylo divadlo vystavěno?
Jmenujte scény Národního divadla.
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s aktuálním programem ND. Použijte
http://img.mf.cz/396/626/2-Narodni_divadlo.jpg.
Které představení byste chtěli navštívit a proč?
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte a zapište jména osob, které se podíleli na výstavbě a výzdobě
divadla. Přiřaďte jejich profese. (10)
Jméno
Josef Zítek
132
Profese
architekt
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Odborníci kterých profesí mohou najít uplatnění v ND v současnosti?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vyhledejte na www.infoabsolvent.cz, na kterých školách je možné studovat
umělecké obory.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte na webových stránkách příslušných středních škol, jaká jsou
kritéria přijímacího řízení na těchto školách?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
V jakém termínu musí být odevzdána přihláška ke studiu na těchto
školách?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
133
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaký význam mají tyto výrazy:
TRIGA
LUNETY
ARCHITEKT
MECENÁŠ
REKONSTRUKCE
BUSTA
134
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/02
Koněspřežná dráha
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
koněspřežná železnice, profese, pracovní příležitost
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o výstavbě koněspřežné
dráhy, o pracovním uplatnění
135
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přečtěte si informace o koněspřežné dráze.
První koněspřežná železnice na evropském kontinentu byla postupně uvedena
do provozu v letech 1827–1836.
Vedla na trase České Budějovice – Linec – Gmunden.
Sloužila především nákladní dopravě soli z hornorakouské Solné komory
(Salzkammergut) do Čech.
Realizace projektu se ujal Gerstnerův syn František Antonín Gerstner.
Byl profesorem na vídeňské polytechnice a nadaným stavitelem.
Získal privilegium k provozu „železné silnice“ z Českých Budějovic do Lince na
dobu padesát let.
Toto privilegium postoupil Gerstner na jaře roku 1825 C.K. první privilegované
železniční společnosti, která ho pověřila stavbou dráhy jako stavbyvedoucího.
Vyhledejte v ukázce názvy profesí a zjistěte, co je náplní jejich práce.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jakou střední školu může studovat ten, kdo chce být architektem?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kde se takové školy nacházejí ve Středočeském kraji a v Praze?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Která z těchto škol je nejblíže od vašeho bydliště?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
136
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
GMUNDEN
Historické a lázeňské městečko Gmunden se rozkládá v oblasti Horního
Rakouska, na úpatí hory Traunstein vysoké 1691 metrů nad mořem.
Bylo vystavěno na severním břehu jezera Traunsee.
Patří k největším v oblasti Solné komory.
První zmínka o Gmundu pochází již z roku 909, městská práva obdržel v roce
1278.
Je vstupní bránou do oblasti Solné komory.
V dávné době sloužilo jako překladiště soli z dolů v Hallstattu a po staletí
vzkvétalo hlavně díky obchodu s tímto nerostem.
Na břehu řeky Traun dodnes stojí budova postavená ještě Habsburky, jež
sloužila jako celní úřad a kde se vybíralo clo za vyváženou sůl.
Do poloviny 19. století bylo město obchodním centrem oblasti. Kromě solných
pramenů se Gmunden proslavil také výrobou unikátní keramiky.
Vyhledejte na www. www.gym-nymburk.cz a http://www.hans-baldunggymnasium.de/ a porovnejte jaké předměty se vyučují na českých a rakouských
gymnáziích.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Které české gymnázium pořádá vyměnné pobyty s gymnáziem v Gmundenu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte informace o projektu Comenius.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
137
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/03
Schola Pragensis
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
veletrh
vzdělávání,
SOŠ,
SOU,
gymnázium,
konzervatoř
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o možnostech studia na
různých typech středních škol
138
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Kde se nachází kongresové centrum? Jak se tam dostanete?
Označte v mapě.
Trasu popište od Masarykova nádraží v Praze.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
K jakým účelům se využívá? (http://www.kcp.cz/#)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
139
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přečtěte si pozvánku na veletrh středních škol.
Pokuste se vytvořit vlastní zajímavou pozvánku.
18. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2013
Hlavní město Praha a odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu
hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 18. ročník přehlídky a
nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol,
který se uskuteční ve dnech 21. – 23.11.2013 v Kongresovém centru
Praha.
Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich
rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy
zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá
zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i
v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané
škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost
porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních
nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vyberte si na veletrhu středních škol alespoň 4 školy, které vás zaujaly a
zjistěte si informace o přijímacím řízení a náplní studia.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
140
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Veletrh SCHOLA PRAGENSIS 2013 představuje v Kongresovém centru
Praha ve dnech 21. – 23. listopadu 2013 celkem 158 vystavovatelů, z toho 25
gymnázií, 86 odborných škol (včetně speciálních) a 33 soukromých škol.
Uveďte příklady vystavovaných
následujících skupin.
Gymnázia
Víceletá
gymnázia
středních
SOŠ
škol
a
SOU
zařaďte
je
do
Konzervatoře
Nabízí některé ze škol výhodnější podmínky pro studium dětí s SVP? Které?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Na které ze středních škol byste nejraději studovali?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
141
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/04
Hotelová škola Poděbrady
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
SOŠ, kritéria přijímacího řízení, ukázky dovedností
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o možnostech studia na
Hotelové škole v Poděbradech
142
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Kde se nachází Hotelová škola v Poděbradech? Jak se tam dostanete?
Přečtěte si celý název SŠ a zjistěte na http://www.hsvos.cz/ jaké studijní
obory zde můžete studovat.
Hotelová
škola,
Vyšší
odborná
škola
hotelnictví
a turismu
a
Jazyková
škola
s právem
státní
jazykové
zkoušky,
příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Odborné kurzy
Výroba cukrářských dekorací
Dorty a minidezerty
Barmanský kurz pod vedením pana Miloše Trettera
Baristický seminář
Kurz sushi
Restaurační moučníky
Dezertní a čokoládové cukrovinky
Intenzivní kurz studené kuchyně
Restaurační moučníky
Degustace francouzských vín
Kurz pečení vánočního cukroví
Scuola di barista
Barmanský kurz pod vedením pana Martina Smolného
Baristický kurz
Umíme připravit kávu
143
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vysvětlete význam slov.
Degustace
Barman
Dezert
Barista
Dekorace
Sushi
Vyšší odborná škola – zjistěte informace:
Kdo může na této škole studovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké podmínky musí uchazeči o studium splnit?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kde mohou absolventi najít uplatnění?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jazyková škola.
Pro koho je tato školy určena?
Které jazyky je zde možné studovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
144
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Mohou na této škole studovat děti se SVP?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
145
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/05
Ukázky dovedností
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
SOŠ, ukázky dovedností
pracovní list
dovedností
146
–
praktické ověření získaných
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zjistěte, jaké studijní obory můžete studovat na Hotelové škole v
Poděbradech? http://www.hsvos.cz/
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké předpoklady by měl mít uchazeč o studium nabízených studijních
oborů?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké odborné kurzy mohou studenti za výhodných podmínek absolvovat?
Kde mohou získané dovednosti využít?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Znáte někoho, kdo vystudoval některý z nabízených studijních oborů?
Víte, zda nalezl snadno práci? (Pokud ANO uveďte příklad.)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
147
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Sledujte výklad a ukázky studentek a popište, k čemu se používají
jednotlivé typy příborů:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Po názorné ukázce si vyzkoušejte vykrajování motivů do jablka.
Popište správný postup této činnosti:
........……………………….......................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Naučte se skládat dle návodu ubrousky pro slavnostní příležitost.
148
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pokuste se prostřít svátečně stůl.
Čp 8/06
Ústav experimentální botaniky AV
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
vědní obory, experimentální botanika
Očekávaný výstup:
pracovní list – zjišťování a doplňování informací
149
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Víte, že…
... pšenice má pětkrát víc genetické informace než člověk?
... rostliny mohou ovlivnit pohlaví svých potomků?
... vakcíny se možná budou pěstovat na poli?
... růst buněk řídí bílkovinné směrovky?
... příčiny stárnutí jsou u rostlin podobné jako u lidí?
... také rostliny mají hormony?
... jabloně se umí bránit proti chorobám?
... rostliny mohou čistit životní prostředí?
... šlechtitelé vytvořili zcela nové druhy trav?
... rostliny vidí barevně?
... smrky můžeme množit v laboratoři a skladovat v tekutém dusíku?
... se k nám můžete přijít podívat?
Tyto informace a jiné zajímavosti z práce vědců najdete na
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/vite-ze....
Navštivte v rámci dnů otevřených dveří Ústav experimentální
botaniky v Praze Lysolajích.
Zahrajte si na vědce výzkumníky.
Zjistěte, co znamená „ experimentální botanika“?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………
150
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vědci, kterých vědních oborů zde pracují?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Který
vědní
obor
vám
pomůže
nalézt
přehled
nejdůležitějších
mechanizmů, kterými se rostliny chrání před účinky chladu, mrazu a
sněhu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte informace o běžných a exotických rostlinách, o jejich významu
pro člověka.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Buněční detektivové.
Prohlédněte si prezentaci. http://www.ueb.cas.cz/cs/content/bunecnidetektivove
Na autentických fotografiích rostlinných pletiv hledejte dělící se buňky.
Naučte se, jak vypadají.
Na chvíli se vžijte do role vědců.
Seznamte se s vědeckými útvary. Některá pracoviště navštivte a zjistěte,
čím se jejich zaměstnanci zabývají.
Vědecké útvary
Laboratoř reprodukce rostlin
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Laboratoř biologicky aktivních látek
Laboratoř přenosu signálů
Laboratoř biologie pylu
151
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Laboratoř buněčné biologie
Laboratoř patofyziologie rostlin
Laboratoř stresové fyziologie
Laboratoř virologie
Laboratoř biotechnologie rostlin
Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Vyhledejte v atlase středních škol, které střední školy nabízejí studijní
obory pro uplatnění v oboru experimentální botaniky.
Název střední školy
Studijní obor
Použité zdroje:
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/vitejte-na-strankach-pro-verejnost-novinare
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/den-otevrenych-dveri-2013-fascinace-svetemrostlin
152
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/07
SOŠ oděvního a grafického designu
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
SOŠ, oděvní a grafický design, studijní obory
Očekávaný výstup:
pracovní list – zjišťování informací o studijních
oborech a kritériích přijímacího řízení
153
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přečtěte si dané informace, seznamte se s historií této SŠ
http://www.ogdlysa.cz/ navštivte virtuálně některé prostory SŠ.
a na
Střední škola v Lysé nad Labem, Stržiště 475, má více jak stotřicetiletou tradici.
Její zaměření bylo vždy řemeslné.
Současný profil školy se začal formovat v roce 2004. Ze školy zaměřené
výhradně na výuku krejčovských oborů (učebních i studijních) se postupně
měnila na školu vyučující umělecké výtvarné obory.
Vývojem prošel i její název až do současné podoby: Střední škola oděvního a
grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475.
Postupně byly vybudovány odborné pracovny a výtvarné ateliéry. S ohledem
na výuku nových předmětů byl rozšířen i pedagogický sbor o učitele –
výtvarníky.
V současné době je škola jedinou uměleckou střední školou zřizovanou
Středočeským krajem. Vyučuje umělecké obory grafický design, oděvní
design a design interiéru a bytových doplňků s celkovým počtem 212 žáků
v 8 třídách.
Dále škola vyučuje žáky v nástavbových oborech podnikání (denním i
dálkovém) v celkovém počtu 100 žáků ve 4 třídách.
Je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a
uměleckořemeslnými obory ČR.
Střední škola oděvního a grafického designu sídlí v Lysé nad Labem ve 4
budovách, všechny jsou majetkem Středočeského kraje.
Zjistěte, v kolika budovách probíhá výuka (vyhledejte v mapě přesné
adresy, kde se nacházejí).
Popište, co se v jednotlivých budovách vyučuje:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Přečtěte si názvy studijních oborů, vyhledejte a zapište, jaké uplatnění
mají absolventi.
Grafický design
Čtyřletý studijní obor: 82-41-M/05
Grafický desing
Oděvní design
154
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čtyřletý studijní obor: 82-41-M/07
Modelářství a návrhářství oděvů
Interiérový design
Čtyřletý studijní obor: 82-41-M/14
Design interiéru a bytových doplňků
Podnikání
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
Denní: 64-41-L/51
Dálkové: 64-41-L/51
Seznamte se se studijním plánem jednotlivých oborů a vysvětlete rozdíl
mezi denním a dálkovým studiem.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Mají studenti ze vzdálenějších obcí možnost ubytování? Kde?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaká jsou kritéria pro přijetí na tuto SŠ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
155
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/08
Výběr oboru vzdělání
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:obory vzdělání, střední školy
Očekávaný výstup: pracovní
list
–
orientace
v informacích na http://www.infoabsolvent.cz/
156
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte na http://www.infoabsolvent.cz/
charakterizujte školy:
➢ veřejné
➢ soukromé
➢ církevní
➢ vojenské
seznam
středních
škol
a
Charakterizujte jednotlivé formy studia:
➢ denní
➢ večerní
➢ dálkové
➢ distanční
➢ kombinované
Podle jakých kritérií je možné vyhledávat KAM NA ŠKOLU?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Najděte střední školu do 50 km od vašeho bydliště, která by podle názvu
mohla nabízet nějaký obor, který by vás zajímal, a napište její název.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte na http://www.infoabsolvent.cz/ jakými písmeny jsou označovány
typy středoškolského vzdělávání.
Přiřaďte písmena k jednotlivým charakteristikám.
157
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Jde o střední odborné (profesní) vzdělání, které je ukončeno závěrečnou
zkouškou. Absolventi získají vysvědčení (ne výuční list ani maturitu). Délka
vzdělání je 2 roky.
Praktická škola
Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního
postižení. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních
dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Délka
vzdělání je 1 nebo 2 roky.
Střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných
učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu
k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.
Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a
odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon
jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi
problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky.
Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední
odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a
mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.
Délka studia je 4 roky.
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro
náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je
odborný výcvik. Absolventi proto získají maturitní vysvědčení i výuční list a
mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.
Délka studia je 4 roky.
Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu)
Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou
připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři
varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.
Středoškolské vzdělání - konzervatoře
158
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Jedná se o studium v uměleckých oborech. Absolventi získají vysvědčení o
absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak
mohou uvádět označení DiS. (jako "diplomovaný specialista"). Vzdělání lze
ukončit i maturitní zkouškou. Délka většiny oborů trvá 6 let a je určena
uchazečům po splnění povinné školní docházky. Výjimku tvoří obor Tanec,
který trvá 8 let a je určen uchazečům po 5. ročníku základní školy.
159
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/09
Akční plán
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
akční plán, rozhodování, silné a slabé stránky
Očekávaný výstup:
pracovní list – zjišťování informací o kritériích přijetí
na SŠ, výčet silných popř. slabých stránek, tvorba
akčního plánu
160
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vytvořte si akční plán. Co dál po ZŠ?
Uvědomte si, jaké práce vás zajímají.
A – Odpovězte obecně (např. práce se zvířaty,…):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B- Odpovězte konkrétně ( např.práce zdravotnického asistenta,řidiče,…)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doplňte následující tabulku.
(Zapište pod jednotlivá záhlaví názvy středních škol a studijních oborů,
které je nutno absolvovat, abyste získali příslušnou kvalifikaci pro vámi
vybrané zaměstnání.)
Střední škola
161
Studijní obor
Zaměstnání
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyznačte v tabulce variantu, která se vám nejvíce zamlouvá a vysvětlete
proč.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Brání vám v uskutečnění vašich přání nějaké překážky?
Pokud ano, uveďte jaké. (př.prospěch, zdravotní stav, finanční situace,
vzdálenost školy………..)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Rozhodněte se, co musíte udělat dále? Doplňte konkrétní informace.
Opatřím si informace
S někým si promluvím
Podám si přihlášku, budu se ucházet o Jak překonám uvedené překážky
přijetí
Každý člověk je složitá osobnost. Má vlastnosti, které mu usnadňují život,
ale také ty, které mu ho komplikují.
Důležité je si tyto vlastnosti uvědomit.
162
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
163
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Podívejte se nyní na čtyři stránky svého já:
Mé silné stránky
Mé slabé stránky?
Mé naděje
Mé obavy
164
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/10
Požadavky pro výkon povolání
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
požadavky pro výkon povolání, střední školy
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o požadavcích pro výkon
povolání, vlastní volba
165
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s následujícími informacemi:
Požadavky pro výkon povolání
Když chceme vykonávat nějaké povolání, musíme splňovat určité požadavky.
Jsou to požadavky kvalifikační, osobnostní a zdravotní.
Kvalifikační požadavky
Požadavky na odbornost (znalosti a dovednosti).
Požadavky na formální kvalifikaci
Kvalifikace je vyjádřená dosaženým vzděláním (stupeň dosaženého vzdělání,
vystudovaný obor, absolvovaný kurz, zkouška, stáž, odborná praxe).
Splnění požadavků musí uchazeč doložit příslušným dokladem (vysvědčení,
průkaz, certifikát, …).
Požadavky na neformální kvalifikaci
Kvalifikace je vyjádřená skutečnou úrovní znalostí a dovedností potřebných pro
výkon daných pracovních činností. Není důležitý způsob, jakým tyto znalosti a
dovednosti byly získány.
Osobnostní požadavky
Požadavky na osobní vlastnosti a schopnosti člověka (trpělivost, důslednost,
manuální zručnost, prostorová představivost, smysl pro pořádek, schopnost
jednat s lidmi, …).
Zdravotní požadavky
Existují práce, které člověk nemůže vykonávat, pokud trpí určitými zdravotními
omezeními (alergie, vysoký krevní tlak, vada řeči, …).
U některých povolání je navíc vyžadována vysoká tělesná zdatnost.
Rozhodněte se, který z oborů vzdělávání by se vám líbilo studovat?
Vysvětlete proč?
Středoškolské vzdělání - bez výučního listu a maturity
Středoškolské vzdělání - s výučním listem
Středoškolské vzdělání - s maturitou
Středoškolské vzdělání - konzervatoře
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
166
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyberte podle požadavků pro výkon povolání, který studijní obor by pro
vás byl nejvhodnější, kterým požadavkům byste nejlépe vyhovovali?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doplňte tabulku. Pokuste se naplánovat kroky, které musíte udělat pro
Správnou volbu střední školy.
Co musím udělat?
Co bych rád udělal a proč?
Z čeho si mohu vybírat?
Co se potřebuji dozvědět o nové
škole?
Další informace, které se potřebuji Co mi brání v mém výběru?
dozvědět?
Jmenujte, kdo vám může s volbou střední školy pomoci.
Víte, na koho se můžete obrátit?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
167
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/11
Hierarchie hodnot
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
hierarchie, žebříček hodnot, rozhodování
Očekávaný výstup:
pracovní list – vytvoří si žebříček hodnot, zdůvodní
svoje rozhodnutí
168
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Hierarchie hodnot - žebříček hodnot
➢ na nejvyšším stupni uvedete hodnotu, které si nejvíce ceníte
➢ na nejspodnějším stupni uvedete hodnotu, která má pro vás jen malou
nebo žádnou cenu
Pečlivě si prostudujte cílové hodnoty, popřípadě přidejte vlastní.
Vše zařaďte do tabulky podle vlastního uvážení.
Pracujte pomalu a dobře si rozmyslete pořadí.
Nabídka:
o sebeúcta
o svoboda
o štěstí
o zdraví
o mírový svět
o zabezpečení rodiny
o vzdělání
o svět krásy
o láska
o opravdové kamarádství
o moudrost
o rovnost
o pohodlný život
o vzrušující život
o pocit osobní jistoty
o společenské uznání
o dobrá práce
o vnitřní harmonie
169
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Tabulka (hodnoty 1-17).
Cílová hodnota
Pořadí
Zdůvodněte svoje rozhodnutí:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
U následujících hodnot vyznačte:
❖ ke kterým máte vztah +
❖ ke kterým nemáte vztah pravda
sport
zdraví
studium a vzdělání
úspěch
auto
svoboda
umění
přátelství
náboženství
práce
klid
byt a pěkné zařízení
příroda
užitečnost pro
společnost
láska k rodičům
Jakým způsobem může váš žebříček hodnot ovlivnit výběr střední školy,
popřípadě povolání?
Uveďte příklady (3).
170
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zdroj:
Viola Horská, Helena Zemánková: Volba povolání (pracovní sešit),
nakladatelství Hněvín, Most 2005
171
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/12
Pracovní prostředky
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
pracovní prostředky, pracovní předměty, pracovní
činnosti
Očekávaný výstup:
pracovní list – seznámí se s charakteristickými znaky
povolání
172
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Svět povolání
„Miluji práci, dokážu sedět a dívat se na ni celé hodiny……“
(Jerome Klapka Jerome)
Správnou volbou povolání pozitivně ovlivníte svůj budoucí život.
Proto je dobré poznat klady a zápory profese, která se vám líbí.
Srovnejte svoje charakteristické rysy osobnosti s charakteristickými znaky
povolání.
Co jsou znaky povolání?
Pracovní prostředí – místo, kde pracujeme
řemeslná dílna, tovární hala, pole, ordinace, kancelář, laboratoř,…doplňte další
možnosti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pracovní prostředky – s čím pracujeme, co používáme a musíme umět
dokonale ovládat. Různé druhy pracovních prostředků kladou nároky na různé
schopnosti člověka.
- nářadí, psací a kreslící technika, mluvené slovo, stroje a zařízení,…doplňte
další možnosti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
173
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pracovní činnosti – jak pracujeme, co děláme. Jedná se o hlavní znak
povolání a měl by být v souladu se schopnostmi i vlastnostmi člověka. Každý se
hodí pro něco jiného a měl by se to snažit poznat.
léčení, vychovávání, zkoumání, jednání a komunikace, sestavování,…
doplňte další možnosti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pracovní předměty – objekty, cíle. Jedná se o to, o co se člověk v povolání
snaží, co je výsledek jeho práce. Mělo by to být něco, k čemu má vztah, o co
má zájem a co ho přitahuje.
stavby, potraviny, výrobky ze skla, tiskoviny, zákony, předpisy,…
doplňte další možnosti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zamyslete se a zkuste odpovědět na otázky:
Znáte už sami sebe?
Máte dostatek informací o zvoleném povolání?
Máte dostatek informací o oboru, který jste si vybrali?
Máte dostatek informací o škole, kde chcete studovat?
174
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Doplňte tabulku
PROFESE
LÉKAŘ
KUCHAŘ
KADEŘNICE
ŘIDIČ
AUTOBUSU
CHEMICKÁ
LABORANTKA
INSTALATÉR
OBCHODNÍK
INSTALATÉR
UČITEL
UMĚLECKÝ
KOVÁŘ
175
PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ
PRACOVNÍ
PŘEDMĚTY
PRACOVNÍ
ČINNOSTI
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/13
Podle čeho si vybíráme zaměstnání
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
zaměstnání,
kritéria
výběru
zaměstnání,
uplatnění
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci vymezí položky, podle
si vybírají zaměstnání
176
kterých
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Po úspěšném absolvování střední nebo vysoké školy vás čeká výběr
budoucího povolání. Je to jedno z důležitých rozhodnutí ve vašem životě,
od kterého se bude odvíjet váš spokojený život.
Vytvořte si skupinky po 5 žácích. Společně se pokuste vymyslet alespoň 5
kritérií, podle kterých byste vybírali svoje budoucí povolání. Svoji volbu
zdůvodněte.
Kritérium
Zdůvodnění
Zamyslete se nad následujícími položkami a označte 5 pro vás
nejdůležitějších kritérií pro výběr zaměstnání.
Položka
Dobré pracovní prostředí
Zajímavá práce
Dlouhá dovolená
Vysoká prestiž
Vysoký plat
Časté cestování
Dobří spolupracovníci
Pohodlný život
177
Pořadí
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vedoucí postavení
Rozmanitá práce
Pružná pracovní doba
Hodnoty práce. Doplňte do tabulky vaše osobní hodnoty práce a rozdělte
je do sloupečků podle důležitosti.
Velmi důležité
Důležité
Nedůležité
Doplňte, o čem si opatříte informace, až se budete rozhodovat o volbě
zaměstnání.
Opatřím si informace o:
● dostupnosti od místa bydliště
● vedení podniku
● možnostech profesního postupu
● bonusovém ohodnocení
● veřejném stravování
● pracovním týmu
● náplni práce
● pracovní době
Kde si tyto informace můžete zjistit?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
178
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vysvětlete následující pojmy:
PROFESE, FIRMA, KRITERIUM, MANUÁLNÍ, SOCIÁLNÍ, BONUS
179
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/14
Řemesla 2014
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
výstava, veletrh, řemesla, střední školy
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci doplňují informace zjištěné na
veletrhu SŠ
180
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Řemesla 2014
20. národní výstava tradičních řemesel, veletrh odborných škol a učilišť
➢ Výstava se konala ve dnech 20.02. 2014 - 23.02.2014.
➢ Hlavní částí výstavy budou expozice odborných škol a učilišť profesí
zaměřených především na řemeslnou výrobu.
➢ Školy se v rámci doprovodného programu představí.
➢ Žáci prezentují své dovednosti nabyté při studiu.
Hlavní partner výstavy:
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
sídlo kanceláře: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem
telefon: +420 326 377 708
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem
Navštivte výstavu Řemesla 2014, jejíž součástí je veletrh středních škol.
Zjistěte z prezentací informace o jednotlivých středních odborných
učilištích.
181
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Uveďte do tabulky vždy název SOU a nabízený studijní obor.
Název SOU
Název oboru
Stará řemesla.
Pomocí slovníku a internetových zdrojů se pokuste vysvětlit, jakými činnostmi
se zabýval v minulosti:
Apatykář…………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………
Barvíř……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Čepelník………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
Forman…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Kolomazník……………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
182
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Kramář…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Medař……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pasíř………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
Hadrář……………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………
Kantor……………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………
…Nápravník……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…
Prachař…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Šlejfíř……………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Zamyslete se a zapište, které řemeslníky potřebujeme, když se nám
v domácnosti něco porouchá.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
183
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Kde můžete získat kontakty na řemeslníky? Uveďte příklady:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pokud máte osobní zkušenost s řemeslnou prací, popište ji.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
184
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 8/15
Vstup do zaměstnání
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
8. ročník
Klíčová slova:
akční plán, zaměstnání, profese, střední školy
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci vytvoří akční plán
185
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pokuste se vytvořit akční plán, při jehož tvorbě si odpovíte na několik
důležitých otázek.
Kdo jsem?
Moje silné stránky:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Umím:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zajímá mne:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Sám sebe vidím:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ostatní mne vidí:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Rozhoduji se o:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
186
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
B – Kam se chci dostat?
Je mi jasné, co chci dělat po skončení ZŠ:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
O možnostech a příležitostech, které mám, vím:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké informace potřebuji k tomu, abych se dokázal rozhodnout:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
C – Jak na to?
Kdo mi může pomoci:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Co budu muset zařídit:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Co budu muset změnit:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
D – Jak si naplánuji svoji budoucnost?
Co když mi to nevyjde:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
187
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/01
Obchodní
akademie
Lysá
nad
Labem
Den otevřených dveří
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
systém středního školství, studijní obory
Očekávaný výstup:
pracovní list – informace o studijních oborech,
kritériích přijímacího řízení a uplatnění studentů SŠ
188
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Systém středního školství v ČR
Vysvětlete tyto zkratky:
SOU……………………………………………………………………………………..
SOŠ
……………………………………………………………………………………………
VOŠ
……………………………………………………………………………..……………
VŠ
………………………………………………………………………………………….....
Na kterou z těchto škol nemůžete jít studovat z 9. ročníku ZŠ? (zakroužkuj)
SOU, VOŠ, SOŠ, VŠ, Gymnázium, Konzervatoř
Doplňte tabulku:
SOŠ
4 roky
výuční list
VOŠ
absolutorium
5 nebo 6 let
Kolik přihlášek si můžete podat ke studiu na SŠ?
……………………………………………………………………………………………
189
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Uveďte název střední školy v místě vašeho bydliště nebo v jeho okolí.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Zjistěte při exkurzi na Dni otevřených dveří informace o Obchodní akademii
v Lysé nad Labem.
Jaké studijní obory můžete na této škole studovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaká je dopravní dostupnost do této SŠ pro žáky z okolních obcí?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Uveďte důvody, proč je pro žáky z Lysé nad Labem výhodné studovat na této
škole?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaká jsou kritéria pro přijetí na Obchodní akademii?
……………………………………………………………………………………………
Kolik studentů bude přijímáno pro školní rok 2013/2014?
……………………………………………………………………………………………
190
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se podrobněji s informacemi o nabízených studijních oborech:
63-41-M/02
Obor Obchodní akademie
čtyřleté studium s rozšířenou výukou cizích jazyků zakončené maturitní
zkouškou
Specializace
Ekonomika a podnikání
Marketing
Cestovní ruch
Charakteristika absolventa
➢ má znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky a účetnictví
➢ je připraven na další vzdělávání na VŠ nebo VOŠ
➢ aktivně používá dva cizí jazyky
➢ umí využívat informační a komunikační technologie
Uplatnění absolventa
skupina povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností např:
➢ ekonom
➢ účetní
➢ logistik
➢ asistent
➢ personalista
➢ marketingový specialista
➢ administrativní pracovník
➢ vlastní podnikatelské aktivity
➢ pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ
191
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
78-41-M/02
Obor Ekonomické lyceum
čtyřleté studium s rozšířenou výukou cizích jazyků zakončené maturitní
zkouškou
Specializace
Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch
Marketing
Charakteristika absolventa
➢ je připraven na další vzdělávání na VŠ nebo VOŠ
➢ aktivně používá dva cizí jazyky
➢ umí využívat informační a komunikační technologie
➢ má znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky a účetnictví
➢ Uplatnění absolventa
➢ pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ
➢ vlastní podnikatelské aktivity
➢ skupina povolání zaměřených na výkon
podnikatelských a administrativních činností
ekonomických,
obchodně
Měli byste zájem o studium některého z uvedených oborů?
Zdůvodněte proč ANO či NE.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Použité zdroje:
http://www.oalysa.cz/
192
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/03
Záznam z exkurze
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
exkurze, střední škola, profese
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci zapíší informace o exkurzi do
SPŠ potravinářských technologií
193
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
➢ je jednou ze tří součástí VOŠES a SPŠPT
➢ škola má sídlo v budově v Praze 2, Podskalská 10
➢ výuka probíhá ještě v dalších dvou budovách umístěných v Praze 1
v ulicích Navrátilova 15 a Pštrossova 15
➢ je pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy
v Rakousku-Uhersku na počátku druhé pol.19. stol.
založené
➢ současná podoba potravinářské školy se utváří od konce 40. let
minulého století, kdy byla škola přemístěna právě do budovy
v Podskalské ulici
➢ na střední škole v této budově probíhá výuka oborů
RVP: Analýza potravin
ŠVP:
Analýza
potravin,
RVP:
Technologie
potravin:
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů (nosný obor),
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků,
ŠVP: Zpracování tuků, výroba kosmetiky a drogistického zboží,
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků (částečně),
RVP: Ekologie a životní prostředí
V Navrátilově a ve Pštrossově ulici je uskutečňována výuka oboru:
RVP:
Přírodovědné
lyceum:
ŠVP:
Přírodovědné
lyceum,
RVP:
Veterinářství:
ŠVP:
Veterinářství,
RVP:
Technologie
potravin:
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků (částečně).
Seznamte se na http://www.podskalska.cz/ se základními informacemi o SPŠ
potravinářských technologií ještě před exkurzí.
➢ o studiu
➢ o organizaci školního roku
➢ o přijímacím řízení
➢ o dnech otevřených dveří
➢ o projektových dnech
➢ o partnerech školy
➢ o bonusových stipendijních programech
➢ o zajímavostech a rekordech
194
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vytvořte záznam z exkurze
Místo:
Datum:
Druh studia:
Popis studijních oborů:
Vlastní postřehy:
3. Zjistěte dostupnost školy z místa vašeho bydliště.
Zapište, jaký dopravní prostředek použijete a kolik času vám cesta zabere.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Znáte někoho, kdo na této škole studuje nebo studoval?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
195
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/04
Příprava na přijímací pohovor
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
přijímací pohovor, zaměstnání, volná místa,
Očekávaný výstup:
pracovní
list
–
zjištění
informací
nezbytných
k pohovoru, vypracování profesního profilu, CV
196
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Přijímací pohovor
➢
➢
➢
➢
➢
budete-li na něj pozváni, znamená to, že jste prošli prvním výběrem
na místo je většinou více uchazečů
dobře se připravte, abyste obstáli i při užším výběru
zjistěte si, co nejpodrobnější informace o podniku či vzdělávacím zařízení
neponechte nic náhodě
NA CO SE PŘIPRAVIT ???
Jak probíhal váš dosavadní profesní vývoj?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Životopis kandidáta
➢ je základem většiny přijímacích pohovorů
➢ naučte se svůj životopis nazpaměť, včetně jednotlivých dat, tedy odkdy
dokdy jste působil/a na které pozici
➢ negativně působí, budete-li jako pomůcku používat výtisk životopisu
➢ základní fakta má personalista, který pohovor vede, již před sebou
➢ zkuste jednotlivé části trochu okomentovat
➢ nepouštějte se do příliš květnatého vyprávění
➢ udržujte oční kontakt, snadno poznáte, zda se váš protějšek nudí nebo
netrpělivě poposedává
➢ dělejte pauzy pro případné otázky
Napište vaše CV.
Vzor naleznete na internetových stránkách např.: http://www.cvonline.cz/,
http://www.profesia.cz/
http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-
napsat-cv/
Zjistěte, z čeho vznikla zkratka „CV“.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
197
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jakou máte představu o platu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Příliš suverénní odpověď na tuto otázky není vhodná. Každý kandidát by měl
znát svou hodnotu na trhu práce a umět se realisticky ocenit. Mějte tedy
připravenu částku, kterou si představujete jako svůj měsíční hrubý plat. Nemá
význam nechávat příliš velký prostor pro jednání, pak je velká
pravděpodobnost, že skončíte na jeho spodní hranici. Své přání musíte umět
opodstatnit - kvalifikací, jazykovými znalostmi, zkušenostmi ze zahraničí apod.
Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
jde o to zjistit, zda víte, jaké soft skills jsou dnes žádány
➢ můžete se např. zmínit o svých výborných komunikačních schopnostech,
o tom, že vám týmová práce a týmové řešení problémů vyhovuje více než
samostatná práce nebo naopak
➢ zkuste reagovat přiměřeně sebekriticky
➢ absolventi mohou např. uvést nedostatek praxe, případně to, že teorie
osvojené na vysoké škole se nemusejí vždy zcela shodovat s praxí.
Vysvětlete „ soft skills”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vaše největší úspěchy a neúspěchy?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Jmenujte úspěchy z osobního života (např. sportovní apod.)
198
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ stručně popište některý z úkolů, který se vám podařilo v práci úspěšně
vyřešit, např. konkrétní projekt
➢ neúspěchu mluvte pouze v případě, kdy se vás na něj personalista
výslovně zeptá, pak můžete zmínit situaci, kdy se nepodařilo zcela
dodržet termín
➢ vyhněte se líčení úkolů, které skončily naprostou katastrofou
8. Seznamte se s dalšími radami pro přijímací pohovor pro získání nového
zaměstnání. http://www.penize.cz/15821-prijimaci-pohovor-otazky-kterym-senevyhnete
199
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/05
Průvodcovské služby
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
průvodce, služby, synagoga, židovské město
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s prací průvodce při
komentované
Praze
200
vycházce
„Židovským
městem“ v
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Průvodce
➢ provádí průvodcovskou činnost
➢ zajišťuje doprovod
➢ připravuje program
➢ připravuje trasy tuzemských i zahraničních zájezdů
➢ podává odborný výklad např. o památkových objektech a místech
➢ během cesty kontroluje a koordinuje itinerář
➢ zajišťuje další potřebné služby
Kdo může průvodcovskou činnost vykonávat?
➢ člověk průvodcovsky – odborně způsobilý
➢ způsobilost prokazuje složením průvodcovské zkoušky
➢ speciální zkouška je pro průvodcovskou činnost v Praze
➢ věk 18 a více let
➢ minimální vzdělání úplné středoškolské zakončené maturitní zkouškou
Odborná způsobilost
➢ je prokazována diplomem
➢ pro zkoušky pro region Praha pak průkazkou, případně kovovým
odznakem
➢ při provádění průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy je
průvodce mající jednu z těchto identifikačních známek povinen ji nosit,
viditelně připevněnou na svém těle
Další osvědčení a zkoušky nejsou zákonem povinné.
Některé instituce však průvodce na určitých místech omezují ve výkonu.
Je to většinou v objektech, které mají svůj vlastní provozní řád.
Zde provádí objektoví průvodci. (např. hrady, zámky)
201
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Průvodcovská činnost
➢ Průvodcovskou činnost lze provádět jako živnost.
➢ Pro vydání živnostenského listu se uchazeč prokazuje diplomem o
vykonání zkoušek odborné způsobilosti, maturitním vysvědčením a
občanským průkazem (či pasem - cizí státní příslušníci) nebo v pracovně
právním poměru.
➢ Provádění bez osvědčení o způsobilosti průvodce je trestné.
Provádění mimo území ČR
➢ V cizině může průvodce provádět jen za předpokladu, že je v dané zemi
průvodcovsky způsobilý.
➢ Musí splňovat tamější požadavky k této způsobilosti.
➢ Průvodce z ČR nemůže provádět v cizí zemi, pokud na to nemá licenci.
Pokud odjíždí se zájezdem do cizí země, může zde vykonávat pouze
funkci technického doprovodu.
Sledujte práci průvodkyně při exkurzi „Židovským městem“.
Zapište, co si musela před exkurzí připravit:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Popište její činnost během historické vycházky.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jmenujte památky, o kterých si musela paní průvodkyně připravit nejvíce
informací.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
202
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/06
Židovské město a zeleň
Židovské město očima historika
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
přírodní
prostředí,
historik,
synagoga,
židovské
město
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s prací historika při
komentované
Praze
203
vycházce
„Židovským
městem“ v
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Židovské město v Praze
pozdější Josefov byla čtvrtí šedivých domů a úzkých uliček.
Zeleň se vyskytovala: pouze na Starém hřbitově v podobě keřů a plazivého
břečťanu,
stromy zde nerostly (byly pouze namalované na zdech) .
Zjistěte při procházce Josefovem:
Jaká zeleň se zde vyskytuje dnes?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Rozdělte na stromy a keře.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kdo se o výsadbu a údržbu zeleně v této části města stará?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké jsou podobné profese?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Porovnejte pomocí mapy Prahy množství zeleně v jednotlivých pražských
čtvrtích. Kde je zeleně nejvíce? Kde naprosto chybí?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
204
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Historik
➢ studuje a zkoumá dějinných událostí
➢ zkoumá podmínky a faktory, které ovlivňují vývoj lidské společnosti a její
sociální chování
➢ zaměřuje se na různé oblasti – politické, ekonomické, kulturní apod.
➢ vyhledává, analyzuje a hodnotí historické prameny
➢ minimální požadované vzdělání
➢ magisterský studijní program
Seznamte se s informacemi o „Židovském městě“.
➢ Josefov je součástí městské části Prahy 1
➢ do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město (něm. Judenstadt)
➢ roku 1850 byl Josefov na základě nového prozatímního obecního zákoníku
přičleněn k Praze jako její pátá část a získal současný název
➢ je pojmenován po Josefu II. synu Marie Terezie, který v rámci svého
osvíceneckého způsobu vlády jen velmi mírně perzekuoval židovské
obyvatelstvo
➢ předtím se Židovskému městu říkalo Židovské ghetto
Zjistěte informace o asanaci, která zde proběhla.
Využijte:
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.praguecityline.cz/zidovska-praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_%28Praha%29#Ozna.C4.8Den.C3.AD
Vysvětlete:
Co znamená slovo asanace?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Co bylo důvodem pro asanaci?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
205
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Ke které verzi byste se přiklonili?
A - důvodem byly neřešitelné hygienické podmínky „středověké zástavby“
B – důvodem byla snaha podnítit nový stavební rozvoj oblasti
C – důvodem bylo získat lukrativní pozemky v centru města
D – důvodem bylo to, že město toužilo spíše po širokých bulvárech vídeňského
či pařížského formátu, než po křivolakých středověkých uličkách
Součástí plánu asanace bylo zbourání všech domů, několika synagog a
přebudování systému ulic (jejich srovnání a rozšíření). Zůstalo pouze 6
synagog, Židovská radnice a Starý židovský hřbitov. Ze zmizelých synagog
můžeme uvést např. Velkodvorskou, Cikánovu či Novou.
Vyhledejte názvy dochovaných synagog.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Součástí jiného plánu bylo i vedení dnešní Pařížské ulice z Václavského
náměstí skrz Letenskou pláň až k nejvyššímu sněmu. Tento plán nedostal ale
podporu od místního obyvatelstva a tak je dnešní Pařížská ulice vedena ze
Staroměstského náměstí na Čechův most. Tento plán měl napodobit Avenue
des Champs-Élysées v Paříži. Na Čechově mostě můžeme pozorovat
dvouprocentní stoupání k Letné, což byla příprava na proražení ulice skrze
letenskou pláň.
Zapište, které profese se mohly uplatnit při asanaci a nové výstavbě:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vysvětlete jak?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
206
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Co je podle vás na práci historika nejzajímavější a co je nejobtížnější?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
207
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/07
Turistické centrum
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
turistické centrum, Pražský hrad
pracovní list – – žáci se seznámí s profesemi
potřebnými pro turistické centrum Pražského hradu
208
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Turistické centrum
➢ poskytuje turistické informace
➢ zajišťujeme služby pro návštěvníky
➢ proškolujeme průvodce
➢ vydáváme brožury
➢ spravujeme památky
Zjistěte na http://www.praguewelcome.cz
http://www.hrad.cz/
jaké služby zajišťuje Správa Pražského hradu Odbor turistického ruchu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaké informace se můžete dozvědět na www.hrad.army.cz ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Vyjmenujte, které profese mohou najít uplatnění v areálu Pražského
hradu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
209
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Navštivte kapli sv.Kříže na Pražském hradě.
Zjistěte, kdo zde pracuje (profese).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Seznamte se s významem kaple a vystavených exponátů.
Svatovítský poklad
➢ největší chrámový poklad v českých zemích ¨
➢ jeden z největších pokladů v Evropě
➢ vznikal při kostele sv. Víta na pražském hradišti už od raného
středověku
➢ k nejstarším získaným ostatkům patřil ostatek paže sv. Víta, který
v roce 929 obdržel kníže Václav od saského vévody Jindřicha I
➢ ro uložení ostatku Václav vybudoval rotundu, v jejíž apsidě byl
později, již jako uctívaný světec, pohřben
➢ důležité pro vznikající chrámový poklad bylo zřízení pražského
biskupství v roce 973 a povýšení Václavovy Svatovítské rotundy
na metropolitní kostel roku 1344
➢ v druhé polovině 14. století se chrámový poklad rychle rozrůstal
o ostatky světců a mučedníků, které kostelu daroval Karel IV.
➢ přední zlatníci a stříbrníci pro ostatky vyráběli drahocenné
schránky
➢ svatovítský poklad utrpěl velké ztráty za husitských bouří
➢ přesto se dochovala sbírka pozoruhodná svým rozsahem
➢ mezi předměty zhotovenými v době panování Karla IV. (13461378) vyniká zlatý relikviářový kříž, nazývaný též korunovační,
dále kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky, relikviář sv. Kateřiny
či relikviář s parléřovským znakem. Tvarově a materiálově
zdánlivě prostá díla, jako je například křišťálový procesní kříž
nebo konvice na ubrus z Poslední večeře Páně, jsou ve
skutečnosti brilantní brusičské práce z křišťálu, vyrobené nejspíše
v Benátkách
➢ za Vladislava Jagellonského se poklad rozšířil o relikviářové
busty sv. Víta, Václava a Vojtěcha, hlavních patronů katedrály.
➢ kromě kultu těchto ochránců Země české expozice připomíná také
kult sv. Ludmily, který byl rozvíjen v benediktinském klášteře při
bazilice sv. Jiří.
➢ doba baroka je představena například diamantovou monstrancí
Jana Ignáce Dominika Putze nebo berlou pražského arcibiskupa
Františka Ferdinanda Khünburga
210
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ výstava dále zahrnuje deskové obrazy, z nichž nejvýznamnější
jsou Veraikony, obrazy pravé tváře Kristovy, které byly uctívány
stejně jako relikvie
➢ nejvýznamnější příklady historických textilií, jež byly součástí
Svatovítského pokladu od nejstaršího období
➢ k nejcennějším patří prapor sv. Jiří nebo paramenta spojovaná
s osobou sv. Václava a sv. Vojtěcha. Vrcholnou textilní prací je
secesní kasule podle návrhu Josefa Fanty
Expozice vás provede nejvýznamnějšími etapami rozhojňování Svatovítského
pokladu a představí jeho bohatství nejen žánrové a materiální, ale především
duchovní. K relikviím uloženým v nádherných a drahých schránkách se upínaly
naděje a úcta generací našich předků. Jako místo pro vystavení Svatovítského
pokladu byla zvolena bývalá dvorní kaple sv. Kříže na druhém nádvoří
Pražského hradu, postavená v polovině 18. století a o sto let později přestavěná
někdejším rakouským císařem Ferdinandem I. Bohatě zdobený interiér kaple
byl v rámci příprav expozice kompletně restaurován a vybaven potřebnou
bezpečnostní a klimatizační technikou.
Pokuste se vyjmenovat řemeslníky, kteří se na výrobě výše uvedených
předmětů podíleli:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vyhledejte význam pojmů:
MONSTRANCE………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
RELIKVIÁŘ………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………
VERAIKON……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
211
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/08
Plavba lodí
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
plavba lodí, lodník, kapitán, strojník
pracovní
list
–
žáci
důležitými pro plavbu lodi
212
se
seznámí
s profesemi
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Plavba lodí
Výletní loď Král Jiří
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
plavby lodí
okružní plavby
restaurace na lodi
plavby lodí pro veřejnost
plavby lodí pro firmy
plavby lodí pro školy
kotví ve městě Poděbrady
Školní akce – služby
Výletní loď Král Jiří nabízí možnost uspořádání školních akcí jako:
➢
➢
➢
➢
➢
školní výlety
posezení učitelů
mikulášská nadílka při plavbě na lodi
stužkovací, pomaturitní a rozlučkové večírky
třídní srazy
Bez kterých profesí se neobejde plavba lodí?
LODNÍK
Charakteristika oboru
➢ žáci se naučí samostatně zabezpečovat technický provoz strojů a
zařízení plavidla, včetně oprav a údržby prováděných při provozu lodí
➢ získají dovednosti a návyky v rozsahu standardního lodnického výcviku
➢ pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty
základní
školy:
Praktické činnosti, Fyzika
➢ uplatní se v povolání „lodník I. třídy“ a „lodní strojník“
➢ zajišťují technický provoz plavidla, jeho strojů a zařízení, včetně údržby a
oprav prováděných při provozu
➢ na palubě vykonávají standardní práce lodníka a mohou pod dohledem
kapitána, při zachování jeho odpovědnosti za vedení lodě, obsluhovat
kormidlo.
213
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zjistěte:
Kód oboru:
Kategorie vzdělání:
Skupina oboru:
Výstupní certifikát:
KAPITÁN I. třídy
Charakteristika
➢ kapitán I. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i
bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a
plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na
vodních cestách v ČR a na zahraničních vnitrozemských vodních
cestách
➢ jedná se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů
➢ řídí a organizuje práci posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží
a při opravách lodě
➢ řídí plavidlo příslušného typu
➢ vede příslušnou agendu o provozu plavidla a ostatní provozní záznamy
➢ zajišťuje nepřetržitý dozor nad plavidlem a soulodím
➢ zdravotní omezení
➢ toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
záchvatovité a kolapsové stavy
➢ závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
Zjistěte:
Kde se v ČR nacházejí střední školy k tomuto oboru?
Jaký obor vzdělání musí mít KAPITÁN I.třídy?
214
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
STROJNÍK
Charakteristika oboru
➢ žáci se naučí řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní
zařízení
➢ provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy
➢ vykonávat činnosti strojírenského charakteru
➢ osvojit si základy ručního a strojního zpracování kovů, montážních prací,
měření a kontroly
➢ získají i vědomosti o materiálech a jejich zpracování v příslušném odvětví
➢ kontrolují a zkouší jakosti surovin a výrobků
➢ vedou záznamy o provozu strojů a zařízení apod.
➢ seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
práce
Uplatnění absolventů
➢ v energetických výrobnách
➢ v těžebním průmyslu
➢ v úpravnách surovin
➢ v dopravě (lodní, silniční, železniční, letecké)
➢ v úpravnách vody a čistírnách odpadních vod
➢ používají se při zemních pracích, terénních úpravách, stavbách budov a
komunikací
➢ při průmyslové výrobě nejrůznějších polotovarů a výrobků apod
➢ obsluha energetických zařízení v elektrárnách
➢ obsluha energetických zařízení v teplárnách
➢ obsluha strojů a zařízení na povrchu dolu, strojníci těžních strojů
➢ řidiči (důlních) velkostrojů
➢ strojníci úpraven vod
➢ strojníci čistíren odpadních vod
➢ strojníci čerpacích a přečerpávacích stanic
➢ obsluhy zařízení kafilérie
➢ obsluhy stavebních strojů
➢ obsluhy dřevařských strojů a zařízení
➢ výrobci dřevařských polotovarů
➢ obsluhy zařízení na výrobu skleněných vláken
➢ obsluhy zařízení na výrobu stavebních hmot…
215
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zjistěte:
Kód oboru:
Kategorie vzdělání:
Skupina oboru:
Výstupní certifikát:
216
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/09
Pražský filmový orchestr
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
Rudolfinum, orchestr, dirigent
pracovní list – žáci se seznámí s budovou Rudolfina,
prací Pražského filmového orchestru, zjistí informace
o práci dirigenta
217
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Rudolfinum
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze
nachází se na náměstí Jana Palacha
patří České filharmonii
vznikla v letech 1876–1884
podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze
jako víceúčelový kulturní dům
na počest rakouského korunního prince Rudolfa dostal jméno Rudolfinum
slavnostní otevření budovy 7. února 1885
kulturním účelům sloužilo Rudolfinum až do roku 1919
poté bylo proměněno na poslaneckou sněmovnu Československé republiky
v dobách německé okupace byla koncertní činnost v Rudolfinu obnovena
plné rehabilitaci budovy, zvláště galerijní části, však došlo až v roce 1992
po generální rekonstrukci architekta Karla Pragera se stalo sídlem České
filharmonie a Galerie Rudolfinum
Dvořákova síň
➔
➔
➔
➔
světoznámá koncertní síň sloužila České filharmonii
4. ledna 1896 zde pod vedením Antonína Dvořáka poprvé vystoupila
pořádají se zde významné koncerty
probíhá zde např. Pražské jaro
Sukova síň
➔ koncertní síň
➔ slouží k produkci komorní hudby
➔ je napojena na nahrávací studio a Dvoranu
Pražský filmový orchestr
➔ symfonické těleso složené z mladých lidí, kteří mají rádi filmovou hudbu
➔ jsou to převážně studenti a absolventi předních českých i zahraničních
➔ udebních škol
➔ nachází se mezi nimi i studenti nehudebních oborů
➔ dirigentem je Jiří Korynta
➔ orchestr se specializuje na filmovou hudbu
➔ hraje ji živě na koncertech po celé zemi
Zjistěte na http://www.praguefilmorchestra.com/ repertoár PFO.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
218
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Kde je možné slyšet PFO naživo?
➔ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………
Poslechněte si ukázku filmové hudby na:
http://www.praguefilmorchestra.com/zaznamy-z-koncertu/
Dirigent
➔ je hudební umělec
➔ vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních nebo
hudebně-dramatických děl
Seznamte se s historií vzniku pozice dirigenta.
V 17. století byly orchestry velmi malé a tak nepotřebovaly dirigenta. Ale jak
počet členů orchestru rostl, začal být nezbytný někdo v jeho vedení.
Francouzský skladatel a dirigent Jean-Baptiste Lully (1632–1687) používal na
udávání taktu bouchání velkou holí (podobnou vycházkové holi) do podlahy
v době hudební produkce. Stal se jedním z dirigentů-průkopníků.
U velkých hudebních těles jako jsou symfonické orchestry nebo orchestry
operních divadel je důležité, aby všichni hudebníci hráli přesně zároveň a také
aby splňovali záměry skladatelů vyjádřené v partiturách.
Hráči potřebují nutně vědět, kdy mají začít, jak rychle budou hrát, jak hlasitě
smí hrát a jakým způsobem je třeba hrát.
Pěvci a pěvkyně jsou odkázaní na sladění svého zpěvu s orchestrem
prostřednictvím dirigenta.
Pokud hrají hudbu pouze dva, tři nebo čtyři lidé, mohou se mezi sebou
vzájemně dorozumívat například pohledem. Ve velkém orchestru je ale tak
velký počet muzikantů, že je zde dirigentova činnost nezbytná.
Zjistěte, jaké vzdělání musí mít dirigent.
Na jaké škole a jaký obor je nutno vystudovat, aby mohl být člověk
dirigentem?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
219
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jaké předpoklady je třeba mít pro tuto profesi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kdo podle vás nemůže profesi dirigenta vykonávat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Znáte slavné české dirigenty? Jmenujte.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
220
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/10
Práce sládka
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
sládek, slad, sladovna, pivovar
pracovní list – žáci se seznámí s možností studia
oboru technologie piva, vína, lihu a nealkoholických
nápojů
221
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Sládek
Na jaké střední škole je možné studovat obory potravinářských
technologií?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Které další obory je možné zde studovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
➢ absolventi nacházejí uplatnění především v pivovarech a ve sladovnách
➢ získávání kvalifikaci pracovat ve výrobních odděleních
➢ možnost pracovat v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické
laboratoře)
➢ práce v ekonomických útvarech
➢ možnost pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole
ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie
➢ možnost studovat na všech vysokých školách
➢ možnost pokračovat ve studiu v tomto oboru na Vysoké škole chemickotechnologické
Uplatnění absolventů
➢ i v laboratořích nemocnic
➢ ve výzkumných ústavech provádějících
biotechnologické a mikrobiologické rozbory
chemické,
biologické,
➢ zabývají se ochranou životního prostředí, ekologií, vodohospodářstvím
ap.
➢ pracují v laboratořích inspekcí
zemědělského zásobování
222
jakosti,
potravinářských
závodů,
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
➢ zaměstnání nacházejí i ve společnostech zabývajících se výrobou a
prodejem sanitačních prostředků, hygienou
➢ v závodech, ve kterých jsou základem výroby kvasné procesy (výroba
krmiv, antibiotik, enzymů, organických kyselin aj.)
➢ Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po
vstupu ČR do EU
Praktická výuka
➢ v laboratořích školy
➢ v závodech navazujících na tento obor (v pivovarech a sladovnách)
➢ žáci absolvují i několik praktických celků ve školních minipivovarech
➢ v laboratořích školy provádějí chemickou i mikrobiologickou kontrolu
vstupních surovin, meziproduktů i finálního výrobku
Výroba piva
Pivo
➢ je kvašený, mírně alkoholický nápoj
➢ obvykle se vyrábí v pivovaru
Popište princip výroby.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vyjmenujte suroviny, které jsou nezbytné pro výrobu piva.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
223
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/11
Pekař
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
pekař, studijní obory, SOU společného stravování
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s možností studia
oboru pekař a
zjistí
informace
absolventů SOU společného stravování
224
o uplatnění
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Pekař
výrobce pečiva
baker
Popis pracovní pozice
➢ vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a ostatní pekařské výrobky
➢ má kompletní dohled nad celým výrobním procesem
➢ přijímá, kontroluje a skladuje suroviny a pomocný materiál pro výrobu
pečiva
➢ mísí těsta a směsi podle připravovaných výrobků
➢ tvaruje a nakynuté výrobky nechává péct
➢ upečené výrobky jsou následně dozdobeny, doplněny náplní nebo jinak
dokončeny a zabaleny
➢ následně uskladněny a připraveny pro expedici
➢ provádí laboratorní testy pro
➢ analýzu a kontrolu kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva
Minimální požadované vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Na jaké střední škole je možné studovat obor pekař?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Které další obory je možné zde studovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
225
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Seznamte se s informacemi:
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše
413/II
Tříleté denní učební obory
29-53-H/01 Pekař
Zjistěte na http://www.soupdy.cz/index.php?id=85, co znamená, že je tento obor
zahrnut do stipendijního programu v rámci Strategie podpory odborného
vzdělávání ve Středočeském kraji.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař - číšník
Máte ve svém okolí někoho, kdo na této škole studoval?
……………………………………………………………………………………………
Pokud ano, kde našel po ukončení studia uplatnění?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte na http://www.prace.cz/ nebo http://www.jobs.cz/ , jaká je aktuální
poptávka po absolventech výše uvedených studijních oborů.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Našel by uplatnění pekař, číšník nebo kuchař ve vašem městě? Kde?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
226
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/12
Informační a poradenské středisko ÚP
Nymburk
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Úřad práce Nymburk, IPS, studijní obory
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí se službami IPS
Úřadu práce Nymburk
227
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A
ZMĚNU POVOLÁNÍ (IPS)
Zjistěte, kde se nachází nejbližší úřad práce? Uveďte přesnou adresu.
……………………………………………………………………………………………
Součástí úřadu práce je IPS.
Služby IPS jsou určeny:
➢
➢
➢
➢
žákům základních škol
rodičovské veřejnosti
studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ,
uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům.
➢ IPS poskytuje aktuální informace o:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR
studijních a učebních oborech
podmínkách a průběhu přijímacího řízení,
nárocích a požadavcích na jednotlivé profese,
možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi
situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR
IPS klientům pomáhá:
➢ při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru
➢ při vyhledávání školy ke zvolenému oboru z celorepublikové databáze
➢ při změně studia, při přestupu na jinou školu
IPS má k dispozici:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
celorepublikovou databázi škol
počítačový program pro testování profesních zájmů
krátké informativní videoklipy o jednotlivých povoláních
popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech
informace o pracovním prostředí
informace o zdravotních požadavcích
informační materiály o středních školách
IPS realizuje: individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol
zaměřené na volbu povolání
??? Kdy je vhodné využít toto poradenství ???
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
228
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
samoobslužné testování profesních zájmů
??? Popište na základě zkušenosti v IPS, jakým způsobem se testování
provádí ???
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
● skupinové poradenské programy pro studenty středních škol zaměřené
na problematiku vstupu na trh práce
??? Kdy studenti využívají tuto službu ???
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
● skupinové a individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, resp.
veřejnost směřující na trh práce
Zjistěte
kontakt
na
pracovníky
IPS
v Nymburce,
využijte
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/informacni_a_poradenske_stredisko__ips_
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Na výše uvedené webové stránce vyhledejte užitečné adresy pro
vycházející žáky ZŠ.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zdroje:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/informacni_a_poradenske_stredisko__ips_
229
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/13
Práce na farmě
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
farma, farmář, agroturistika, studijní obory
Očekávaný výstup:
žáci se seznámí s prací na farmě na příkladu
konkrétní farmy,
vyhledají rostliny,
které
znají
z naučné stezky a pojmenují je, seznámí spolužáky
s již získanými poznatky
230
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Činnosti na farmě
chov koz
➢ Kozí farma Ratibořice v současné době chová cca 800 kusů koz
plemene koza bílá krátkosrstá.
➢ Chov koz se řídí pravidly ekologického zemědělství
produkce kozích výrobků
Kozí mléko se zpracovává v mlékárně, která je součástí farmy. V mlékárně se
vyrábí široký sortiment výrobků od jogurtů až po sýry.
prodej kozích výrobků
sortiment je možno zakoupit:
prostřednictvím velkoobchodů
v obchodech se zdravou výživou
v obchodech s biopotravinami
nákupem přímo na farmě
rostlinná výroba včetně poskytování služeb
➢ biochov ovcí plemene Suffolk
➢ pěstování levandule lékařské
➢ výroba levandulového hydrolátu s vysokými antiseptickými účinky a
levandulový olej
agroturistika
- každou sobotu od 14:00 do 18:00 hodin je farma otevřená veřejnosti
- pro skupiny je možné domluvit exkurzi
- pro skupiny dětí i dospělých (mateřské školy, základní školy, střední školy,
turistické zájezdy apod.)
- návštěva stájí se zvířaty
- ochutnávka výrobků z kozího mléka
- zajímavé informace o chodu farmy, chovu koz a biopotravinách
Agrocentrum na farmě v Ratibořicích slouží k pořádání exkurzí
➢ postaveno na základě projektu „ Přestavba a vybavení hospodářských
objektů pro agroturistiku“ v operačním programu rozvoje venkova a
multifunkčního zemědělství (OP RVMZ)
•
faremní
•
• firemní akce
231
prodej
kozích
výrobků
exkurze
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledejte v mapě, kde se farma Ratibořice nachází.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte, zda a popřípadě kde se ve vašem okolí nachází podobná farma.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte, jaké výhody mají výrobky z kozího mléka?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pro koho je vhodné je konzumovat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vyhledejte na http://www.kozimleko.cz/68/seznam-vyrobku, které výrobky
farma produkuje.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Prohlédněte si zahradu a najděte rostliny, které se nacházejí na školní
naučné stezce. Zapište jejich názvy a určete k čemu se využívají.
Zdroje:
http://www.kozimleko.cz/
232
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/14
Práce ve mlýně
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
Očekávaný výstup:
mlýn, produkty, studijní obory
pracovní list – žáci zjišťují informace spojené s prací
ve firmě Mlýn Havlíčkův Brod spol.s r.o.
233
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Mlýnské desatero:
1.
Jedině
2.
Nevezmeš
3.
4.
Pomni,
Cti
mlynáře
5.
6.
7.
u
Zachováš
Nepokradeš
měřičné
chasu
Nenecháš
mlíti
meliva,
abys
a
mne
jeho,
mlýnské
ve
se
a
ti
stroje
mlýně
a
dokud
dal
aby
jen
budeš.
ve
všem
co
nezaplatils.
melné
dobře
jíti
vedlo
na
a
tvého
zapravil.
ve
mlýně.
prázdno.
všude
čistotu.
si
vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
9. Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.
Vysvětlete, jak rozumíte jednotlivým bodům desatera. Co znamenají?
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………
6.…………………………………………………………………………………………
7.…………………………………………………………………………………………
8…………………………………………………………………………………………
9…………………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………………
234
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Produkty
▪
▪
▪
Pšeničná
krupice
Pšeničná
krupice
Pšeničná
mouka
Pšeničná
mouka
Pšeničná
mouka
hladká
Pšeničná mouka hladká polosvětlá
Pšeničná
mouka
hladká
Pšeničná mouka celozrnná hrubá
Pšeničné
otruby
Pšeničné
Žitná mouka tmavá chlebová
hrubá
jemná
hrubá
polohrubá
světlá
chlebová
speciální
klíčky
Zjistěte na http://www.mlynhb.cz/spolecnost.html:
Jak jsou produkty z mlýna rozváženy?
……………………………………………………………………………………………
Kam jsou produkty rozváženy?
……………………………………………………………………………………………
Zjistěte k čemu je možné jednotlivé produkty využít.
……………………………………………………………………………………………
Přečtěte si na http://www.mlynhb.cz/ochrana.html, jak firma Mlýn pečuje o
ochranu životního prostředí.
……………………………………………………………………………………………
Jaké profese se mohou ve mlýně uplatnit?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Na kterých středních, popřípadě vysokých školách se mohou studovat
tyto obory?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
235
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vyhledej v internetových a knižních zdrojích informace o řemesle mlynáře.
(př. Janotka, Linhart: Zapomenutá řemesla)
Mlynář – řemeslník meloucí obilné zrno na mouku a další moučné výrobky ve
mlýně
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Porovnejte práci mlynáře dnes a v minulosti.
Popište postup výroby mouky v současné době. Vyhledejte výrobní
postup.
236
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Čp 9/15
Zaměstnání
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Tematický okruh:
Svět práce
Cílová skupina:
9. ročník
Klíčová slova:
zaměstnání, nabídka pracovních míst, region, CV
Očekávaný výstup:
pracovní list – žáci se seznámí s tím, jak se ucházet
o zaměstnání
237
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zaměstnání
● právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo
obdobnou činnost nebo službu zaměstnanci
(§ 3 zákona č. 187/2006 Sb.)
Pracovní příležitosti v obci (regionu)
Zjistěte na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/nymburk, jaká je aktuální
nabídka volných míst v okrese Nymburk
Způsoby hledání zaměstnání
Uveďte příklady možností, jak hledat zaměstnání.
Jaký způsob byste využili vy?
Psaní životopisu
● je nedílnou součástí ucházení se o novou pracovní pozici
CV - curriculum vitae, životopis
● musí být úhledný a bez chyb
Osobní údaje
● jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefonické spojení, adresu e-mailu
● je zvykem uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je
jiná než česká, rodinný stav a počet dětí (nepovinné údaje)
● do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii (nejvhodnější je klasická
portrétová fotografie)
● Pracovní zkušenosti
● seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší
● vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste
zastávali, napište měsíc a rok nástupu a odchodu
● popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k
vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli
● uveďte konkrétní údaje (počet lidí v týmu, dosažený obrat z vašeho
prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku…)
● Vzdělání
●
●
●
●
uveďte nejvyšší dosažené vzdělání (základní školu nepište)
popište studium: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení
vypište ostatní absolvované formy studia (kurzy a školení).
uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda
studium bylo zakončeno zkouškou
238
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
● Další schopnosti
● shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové, počítačové, ale i jiné
● vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát
přínosné (například řidičský průkaz)
● vyjmenujte výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo
konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační
činnosti, různá ocenění, svoje koníčky (pokud by mohly personalistu
zaujmout)
Příklady životopisů si můžete prohlédnout na
http://zivotopis.svodka.cz/sablona-zivotopis/
Tipy pro absolventy:
● vypište co nejvíce informací, které popisují vaše praktické zkušenosti
získané během studia
● vzpomeňte si na třídní projekty, seminární práce, absolvované praxe,
školní výzkumy.
● uveďte studium v zahraničí, speciální vzdělávací programy, odborné
prezentace, popište téma své diplomové práce
● zmiňte ocenění ve školní nebo odborné soutěži, za výborné studijní
výsledky apod
● pojmenujte zkušenosti, které jste získali jako dobrovolníci (vedoucí
dětského tábora, plánování a organizování aktivit, shánění finančních
prostředků pro organizaci...)
Přečtěte si na http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jaknapsat-cv/, co do CV nepatří.
Agentury práce
● seznam naleznete na portálu MPSV
Co znamená zkratka MPSV?
Čím se zabývá „agentura práce“?
Zjistěte na úřadu práce v Nymburce, jaká je v současné době
nezaměstnanost v našem okrese a v celé České republice.
239
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Zdroje
Str. 28 Vybavení kuchyně
http://www.kuchyne-pavlik.cz/
http://www.obrazky.cz/?q=n%C3%A1vrhy%20kuchyn%C3%AD%20fotogalerie&fullte
xt#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=n%C3%A1vrhy%20
kuchyn%C3%AD%20fotogalerie&utm_content=obrazky
str. 36 Byliny na naučné stezce – foto
fotografie [email protected]
str. 39 Živá voda modrá
http://www.zivavodamodra.cz/index.html
str. 47 Škudci dřeva
http://www.pest-control.cz/encyklopedie-skudcu/category/drevokazni-skudci
str. 51 Lužická jezera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_jezera#mediaviewer/Soubor:Kar
te_vom_Lausitzer_Seenland.png
http://www.luzickajezera.cz/
str. 55 Volný čas
http://www.mirakulum.cz/bludiste-2.html
str. 57,58 Lidové léčitelství
http://www.etnofolk.eu/cs/article/lidove-lecitelstvi
http://www.zdravickoboskovice.cz/co-je-na-co/tradicni-lidove-lecitelstvi/
str. 62 Dub letní
http://www.mestolysa.cz/dub-letni.html
str. 63 Spalovna
fotografie [email protected]
http://arnika.org/spalovna-v-lyse-nad-labem
str. 65 Dostupnost SŠ
http://www.icmilovice.cz/category/skolstvi-2/stredni-skoly/
str. 67 Okres Nymburk
www.cuzk.cz
str. 71 Znak obce Stará Lysá
http://geography.okhelp.cz/okres/nymburk.php
str. 73 Hrabanovská černava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2011_Hrabanovska_Cernava_10.jpg
240
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrabanovsk%C3%A1_%C4%8Cernava.jpg
str. 78- 80 Královská cesta
http://www.digital-guide.cz/cs/poi/stare-mesto-3/dum-u-cerneho-slunce/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Prag_Altstaedter_Ring_rathaus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praag_012.jpg
str. 94 Elektrárna Dalešice
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/dalesice.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vodn%C
3%AD_elektr%C3%A1rna_Dale%C5%A1ice
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarnycez/ceska-republika.html
str. 101 Jaderná elektrárna
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jakfunguje-jaderka.html
str. 103 PřF UK
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/katedry-a-ustavy
str. 112 Koření
http://www.balkonovekvetiny.cz/bylinky-a-koreni.php
str. 132 Národní divadlo
http://img.mf.cz/396/626/2-Narodni_divadlo.jpg
str. 137 Koněspřežná dráha
http:// www.gym-nymburk.cz
http://www.hans-baldung-gymnasium.de/
str. 142 Hotelová škola Poděbrady
http://www.hsvos.cz/
str. 148 Ukázky dovedností – foto
fotografie [email protected]
str. 192 Obchodní akademie - informace
www.oalysa.cz
str. 198 Přijímací pohovor
http://www.profesia.cz/
http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jakstr. 226 Pekař
http://www.soupdy.cz/index.php?id=85,
http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
str. 228 IPS Nymburk
241
napsat-cv/
Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088
Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/informacni_a_poradenske_stredisko__ips_
str. 232 Farma
http://www.kozimleko.cz/68/seznam-vyrobku
str. 235 Mlýn
http://www.mlynhb.cz/spolecnost.html:
str. 238, 239 Zaměstnání
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/nymburk,
http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-cv/
242

Podobné dokumenty