678 Severní Itálie-Toskánsko, 10.6.final

Komentáře

Transkript

678 Severní Itálie-Toskánsko, 10.6.final
RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t /fax 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz
[email protected]
Toulky severní ITÁLIÍ a TOSKÁNSKEM
Termín: sobota 25. října – sobota 1. listopadu
- 8 dní / 7 noclehů – bez nočního přejezdu cestou tam i zpět
Program zájezdu:
1.den: odjezd z Prahy v 6 hodin, transfer přes Bavorsko a severní (rakouské) Tyrolsko do
Jižního Tyrolska, cestou fotostopy: např. Brenner
Brennerský průsmyk, jeden z nejvýznamnějších a poměrně nízko ležících průsmyků ve Východních
Alpách (1374 m), který odděluje Stubaiské Alpy na západě a Zillertalské Alpy na východě. Součástí rakouskoitalské hranice je od roku 1919. Již v prehistorických dobách tudy vedla stezka, kterou využívali rovněž
Římané, z té doby je u horního konce známého mostu Europabrücke památka - část staré cesty
s vyježděnými kolejemi od povozů. Od r. 1772 prochází přes Brenner silnice (dnes pouze pro místní provoz)
a od r. 1867 železnice; dálnice, uvedená do provozu r. 1975.
BOLZANO, zastávka: centrum oblasti Alto Adige, domy s podloubími v historickém
centru, působivé zříceniny hradu Castel Firmiano nebo Runkelstein nad městem
- prohlídka města a v případě času! návštěva Museo Archeologico dell´Alto Adige
s důmyslným chladícím zařízením s mumií muže ze začátku doby bronzové – Ötzi
- dojezd na ubytování v oblasti Riva del Garda, 1x ubytování ve 3*hotelu
2.den: západní a jižní břeh Gardského jezera:
- zastávky podle zájmu a výběru průvodce☺: Riva del Garda, Gardone Riviera, Sirmione…
Gardské jezero, největší italské jezero na úpatí Alp (370 km2, 160 km dlouhé pobřeží), hladina leží
v nadmořské výšce pouhých 65 m, maximální hloubka jezera 346 m; na severu sevřené mezi hory Monte
Baldo (2 218 m n.m.) a Monte Caplone (1 977 m n.m.) a takto vytvořený kaňon má šířku pouhých 2,5 km.
Směrem k jihu se jezero značně rozšiřuje a je lemováno čtvrtohorními usazeninami.
- dojezd do Montecatini Terme, 5x ubytování ve 3* htl Villa Rita, http://hotelvillarita.com
- možnost dokoupení 5x večeří, 4€/jednu
3.den: po snídani odjezd směr Toskánsko:
LUCCA, historicky cenné centrum obklopené původními
hradbami. Už ve 2. stol. př. n. l. zde bylo římské město, v jehož
držení se ve středověku střídali Frankové, veronští Scaligerové
ad.; v letech 1369–1799 byla samostatným státem. Po
zmatcích napoleonského období připadla r. 1847 Toskánsku a
s ním pak sjednocené Itálii. Zatímco římské období městu
vtisklo jen základní osnovu ulic a náměstí (oválná Piazza del
Mercato na místě arény apod.), nejcennější památky pocházejí
z románského období, především Dóm a kostel San Michele
(oba ze 12. stol.) s typickými miniaturními arkádami na
průčelích a cenným zařízením.
exkurze do nitra carrarských lomů
- možnost nasbírat si příhodné suvenýry, příp. si zakoupit drobné umělecké dílko
- návrat do Montecatini Terme na ubytování
4.den: po snídani transfer směr přístav Piombino, trajektem (bez autobusu) na ostrov
ELBA, zatímco ve starověku byl ostrov (223 km2) známý hlavně pro
těžbu mramoru a železné rudy, později synonymum pro Napoleona!
Přivezla ho sem r. 1814 britská loď Undaunted, viz obrázek. Bývalý
francouzský císař byl pánem ostrova jen v letech 1814–15, odtud také
odplul ke svému 100dennímu návratu do Francie.
PORTOFERRAIO, hlavní středisko ostrova, se pyšní např.
Napoleonovou Villa dei Molini, v jednom z kostelů se každoročně
slouží zádušní mše za císařovu duši. Elba dále nabízí pláže, vinařská
městečka či turistiku v horách. Roku 1550 zde ztroskotala loď, a z ní
uprchlo hejno kanárků. Tím byl prolomen španělský monopol na
prodej zpěvavého ptactva (Španělé do té doby rafinovaně prodávali
jen samečky:-)
- návrat do Montecatini Terme na ubytování
5.den: toulky Toskánskem I:
PISTOIA, hlavní město stejnojmenné provincie (92 000 obyv.), město je známé už v římském období, ve
středověku významné kupecké město, od r. 1295 spjaté s Florencií.
Nejvýznamnější historickou památkou města je románský Dóm z l. 12.–13. stol. s typicky pisánským
arkádovým průčelím a cennou výzdobou interiéru z pozdějších období; vliv nedaleké Pisy je patrný i na stavbě
baptisteria naproti chrámu, gotické stavbě Andrey Pisana ze 14. stol., a na románských kostelech
Sant´Andrea (s kazatelnou Giovanniho Pisana) a San Giovanni Fuorcivitas s půvabnou boční fasádou.
Gotické jsou paláce soudu (Palazzo Pretorio) a radnice (oba ze 14. stol.), z renesančních staveb vyniká
Ospedale del Ceppo, starý špitál se slavnými terakotovými medailony Luccy della Robbia (r. 1514).
FLORENCIE,
odpoledne a večer ve slavném městě zrodu italské renesance:
* Piazza della Signoria se sochou Davida
* dóm Santa Maria del Fiore, baptisterium a kampanila
* kostel San Lorenzo a kaple Medicejských, gotický kostel Santa Croce s hroby a
pomníky věhlasných rodin
* slavný most Ponte Vecchio s přistavěnými krámky
* čtvrť Oltrarno a palác Pitti
* možnost prohlídky galerie Uffizi (nebude-li tam masakr lidí☺ atd., atd…
- návrat do Montecatini Terme na ubytování
6.den: toulky Toskánskem II:
VINCI s rodným domem Leonarda, muzeum,
CERTALDO, domov rodiny G.Boccaccia
etruská VOLTERRA, památky od římské doby-divadlo,
strmé uličky, jedno z NEJ náměstí v Itálii, pevnost,
zpracování alabastru
7.den: transfer na sever, cestou dvě zastávky:
BOLOGNA, hlavní město Emilie, jedno z nejvýznamnějších ekonomických a kulturních center v Itálii, mj.
sídlo nejstarší univerzity na světě, založené r. 1119. Původně etruskou Felsinu dobyli ve 4. stol. př. n. l. keltští
Bójové, ale ti byli Římany ve 2. stol. vytlačeni až na území Čech (odtud jméno „Bohemia“); velkého rozkvětu
se Bologna dočkala ve vrcholném středověku, r. 1506 však město připadlo Svaté stolici a pod papežskou
správou bylo až do napoleonských válek. V r. 1860 se připojilo ke sjednocené Itálii.
Centrem historické části je Piazza Maggiore s radnicí a obrovským gotickým chrámem San Petronio, proslulé
jsou i dvě nakloněné středověké věže (Garisenda a Torre degli Asinelli), zmiňované už v Dantově Božské
komedii a kromě toho bezpočet cenných památek (gotická Mercanzia, kostely San Stefano a San Giacomo
Maggiore nebo kostel San Domenico ad.). Město bylo domovem slavného renesančního teoretika architektury
Sebastiana Serlia (1475–1522), přírodovědce Luigiho Galvaniho (1737–1798) a malířů z okruhu Lodovica
Carracciho (1555–1619) a jeho bratranců, kteří stáli u zrodu zdejší slavné malířské Akademie (zal. r. 1586).
FERRARA, metropole stejnojmenné provincie a významné centrum ovocnářství (148 000 obyv.). Ve
středověku patřila k nejvýznamnějším italským městům; žili zde básníci Ludovico Ariosto (1474–1533) a
Torquato Tasso (1544–1595), narodil se zde kazatel Girolamo Savonarola (1452–1498) a významní byli i
malíři „ferrarské školy“ Cosimo Tura (1425–1495), Francesco Cossa (1435–1477) ad.
V samém středu města se vypíná hrad rodu d´Este, spojený s palácem (dnes radnice), nedaleko od něho stojí
románská katedrála s nádhernou sochařskou výzdobou průčelí (uvnitř chrámu cenné malby). Z mnoha
renesančních paláců vyniká slavný Palazzo dei Diamanti (15.–16. stol.), pojmenovaný podle fasád pokrytých
mramorovými kvádříky ve tvaru diamantového řezu; napodobením této plastické dekorace jsou naše tzv.
psaníčková sgrafita (v paláci sídlí obrazárna, zaměřená hlavně na tvorbu ferrarské školy).
- ubytování v lokalite Stra, 3* hotel Antille http://www.hotelantille.com/
- možnost dokoupení večeře za 5€
8.den: transfer do Prahy, cestou :
PALMANOVA – event. BAD BÄRNBACH (Hundertwasser) – příp. fotostop v GRAZu
- tři lokality určitě nevyjdou, dvě třeba ano, dojezd do Prahy okolo půlnoci.
Cena: 12.400 Kč / osobu při cca 40 platících divácích zahrnuje:
*
*
*
*
*
*
*
kompletní autokarovou dopravu (trasa min. 3.500 km + rezerva)
zpáteční trajekt na Elbu
7x ubytování na 3 místech ve 3*hotelích s rozšířenou snídaní
služby průvodce PhDr. Jaromír Adamec
cestovní pojištění, viz http://www.toulkyevropou.cz/pojisteni_b.php
pojištění CK proti úpadku, infomateriály a sladké pokušení
cena nezahrnuje vstupné na trase a večeře, viz rozpis v itineráři, vhodné objednat předem.
Poznámky:
*program lze mírně měnit po dohodě vedení skupiny s průvodcem dle aktuálního počasí apod. bez
nárůstu počtu kilometrů
* medailonky k navštíveným lokalitám jsou z pera milého Jaromíra Adamce☺, které v roce 2008 vydalo
nakladatelství Olympia v publikaci: Kam na dovolenou? Zpátky do Evropy.

Podobné dokumenty

journal 1/2015

journal 1/2015 nábřeží. Po více než dvou letech stavebních prací byl v roce 2013 otevřen pětikilometrový úsek promenády podél moře, který je obklopen parky vybudovanými podle různých témat jako třeba Alexander ne...

Více

+ více... - Orbis Pictus

+ více... - Orbis Pictus koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem, bude zahájena v Domě umění města Brna 10. května

Více

1. část

1. část vyšetřování vraždy. Vedlejší úkol můžete začít plnit hned, což vás ale může vyhodit ze sedla právě probíhajícího příběhu, anebo si ji zkrátka uložíte do deníku a vrátíte se k ní později. Ačkoliv to...

Více

Drážďany 1945 - CK Toulky Evropou

Drážďany 1945 - CK Toulky Evropou RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář Zlatnická 7, Praha 1, t/fax 235 310 114, 739 356 390 www.toulkyevropou.cz [email protected]

Více