Příloha č. 1: Technická specifikace

Transkript

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „GC přístroj
dvoukanálový“
Popis systému:
Dvoukanálový GC systém, 2x split/splitless, automatický dávkovač, kapilární kolony, 2x FID, software, počítač
Pro „nízkoteplotní“ aplikace – uhlovodíky a jejich kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly)
1. Minimální technické požadavky na přístroj:
Požadavky - přístroj
Vyjádření uchazeče
(ANO/NE, popis)
Termostat chromatografu programovatelný do nejméně 400°C,
minimálně 3 teplotní rampy
Elektronické řízení tlaků a průtoků všech prvků systému (injektory, detektory), nosný plyn minimálně do 800 kPa
Možnost pracovat s kapilárními kolonami o vnitřním průměru 0,10
– 0,53 mm
Možnost provozovat oba kanály simultánně
Možnost naprogramovat změny tlaku (průtoku) do chromatografické metody
Nastavitelná rychlost sběru dat FID detektoru do alespoň 100 Hz
Umožnění zapojení do LAN
Možnost úpravy vzorků deprivatizace (silylace) u automatického
dávkovače
Možnost ohřevu/chlazení vzorků u automatického dávkovače
2. Ostatní technické požadavky na přístroj a software:
Požadavky
Diagnostické testy stavu přístroje včetně testu netěsnosti
Senzor úniku vodíku do kolonového termostatu
Systém čištění nosného plynu (kyslík/voda/uhlovodíky) s vizuální
indikací pro kyslík a vlhkost) a detektorových plynů (uhlovodíky).
Nikoliv princip věží na kovové desce.
Kvalitní návod k obsluze jak k přístroji, tak k softwaru, včetně
českého překladu.
Injektor 1, 2:
 Split/splitless nástřik
 Teplota injektoru do min 400°C
 Režim šetření nosného plynu (gas saver)
Automatický dávkovač

Společný pro oba kanály
 Minimálně 150 pozic pro vialky 1,5 - 2 ml
Vyjádření uchazeče
 Dávkování od 0,1 µl do 5 µl (po 0,1 µl)
 Možnost úpravy vzorků – derivatizace (silylace)
 Možnost ohřevu/chlazení vzorků
Detektor 1, 2:
 FID detektor
 Nastavení teploty do min 400°C
 Lineární dynamický rozsah >106
Software:
 Řízení všech součástí chromatografu včetně dávkovače
 Zpracování dat a automatické uložení výsledků do formátů,
vhodných pro další zpracování (např. txt, xls, pdf …) okamžitě
po skončení analýzy
 Možnost zpracovávat data z právě probíhající analýzy
PC set:
 Práce v prostředí MS Windows
 SW pro ovládání GC
 MS Office
 Monitor 23“
 RAM min. 4 GB
 HDD min. 500 GB
 PC set obsahuje: PC, monitor, myš, klávesnice

Uchazeč dodá údaje o opakovatelnosti retenčních časů a ploch chromatografických píků (pro
všechny 3 analyty) v definovaném vzorku (tabulka), dosažených na nabízeném typu chromatografu za podmínek specifikovaných v tabulce. Údaje o opakovatelnosti musí být dodány ve
formě relativní směrodatné odchylky (RSD %) s přiloženými chromatogramy a datovými výstupy.
Kolona:
Stacionární fáze:
Injektor:
Nosný plyn:
Teplotní program:
Detektor:
Objem vzorku:
Složení vzorku:
Počet opakování:
50 m x 0,25 mm, df = 0,25µm
Polydimethylsiloxan
S/SL 1:100, 250 ºC
Dusík, 0,6 ml/min při 50ºC
50ºC 10 min, 50 - 200 ºC 3 ºC/min
FID, 280 ºC
0,2 µl, automatický dávkovač
cca 0,6% nC11 a cca 14,0 % nC12 v nC10
10 nástřiků v sekvenci bezprostředně za sebou
3. Po instalaci:



Nainstalovaný systém musí splnit hodnoty opakovatelnosti retenčních časů a ploch chromatografických píků s odchylkou maximálně -10 % od hodnot RSD dodaných v rámci VŘ.
Základní proškolení obsluhy (min. 2 osoby Zadavatele) v délce 1 pracovní den bezprostředně
po instalaci
Následné školení obsluhy v období 3 – 5 měsíců po instalaci zařízení v rozsahu min. 1 pracovního dne. Obsluhou se rozumí zaměstnanci zadavatele v počtu nejméně 2 osoby.
4. Spotřební materiál – dodat v rámci VŘ současně s přístrojem (navíc ke standardně
dodávanému spotřebnímu materiálu):

Kolony:
 HP-PONA, 50 m x 0,2 mm, df = 0,50 µm


HP-Innowax, 50 m x 0,25 mm, df = 0,25 µm
Ostatní spotřební materiál:
 septum klasické, 20 ks
 septum vysokoteplotní, 20 ks
 ferule pro kolony do 0,32 mm, 20 ks
 ferule pro kolony 0,53 mm, 10 ks
 liner split, 5 ks
 liner splitless, 2 ks
 těsnicí kroužky pro liner, 20 ks
 vialka s víčkem a septem pro dodaný typ AS, 100 ks
 připojovací nerezová kapilára - 1/8“, 5 m
 Swagelok spojka 1/8“, nerez, 2 ks
 Swagelok redukce 1/4“ na 1/8“, nerez, 2 ks
 Swagelok T-kus 1/8“, nerez, 2 ks
 Swagelok matice, front a back ferule, 1/8“, nerez, 10 ks
 stříkačka do AS 5 µl, 20 ks
5. Spotřební materiál – 1 x ročně v 1. a 2. roce záruky






ferule pro kolony do 0,32 mm, 10 ks
ferule pro kolony 0,53 mm, 5 ks
liner split, 2 ks
liner splitless, 2 ks
těsnicí kroužky pro liner, 20 ks
stříkačka do AS 5 µl, 30 ks
Digitálně podepsal
Jméno: Ing. Veronika
Vavroušková
Vydavatel: PostSignum
Qualified CA
2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
Sériové číslo: 2005130,
hexadecimálně: 1E 98 8A

Podobné dokumenty

zde - CENTROPOL ENERGY, a.s.

zde - CENTROPOL ENERGY, a.s. Pokud má výrobce dosud přidělen pouze 1 EAN, na kterém je evidována spotřeba i výroba, je třeba zajistit rozdělení stávajícího EAN na EAN výrobní a EAN spotřební. Převod spotřeby od stávajícího dod...

Více

Zkoušení způsobilosti laboratoří Objednávkový formulář pro rok

Zkoušení způsobilosti laboratoří Objednávkový formulář pro rok Počet kvasinky; písně; Celkové kvasinky a plísně Počet a/nebo detekce Candida albicans

Více

155 00 e-mail:[email protected] tel: 224 453 124 fax: 224 452

155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 224 453 124 fax: 224 452 min. temperování rozpustí) a protřepejte. Odeberte 0,5 l vodovodní vody z Vaší veřejné vodovodní sítě do 0,5 l odměrné baňky. Do odebraného 0,5 l vodovodní vody odměřte 0.5 ml standardu z vialky oz...

Více

Příloha č. 2 - Analyzátory

Příloha č. 2 - Analyzátory AN7 – Analyzátor pro stanovení amoniaku v binárních směsích Popis systému: Analyzátor, který bude možno připojit na výstup pokusné jednotky a umožňující stanovení NH3 ve směsi s inertním plynem.

Více

155 00 e-mail:[email protected] tel: 224 453 124 fax: 224 452

155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 224 453 124 fax: 224 452 Dvakrát vedle sebe odeberte 2 l vody (vyhovující slepému stanovení) do nádoby, ve které budete provádět extrakci. Do každých 2 l odebrané vody odměřte 0.5 ml standardu z vialky označené jako PT/CHA...

Více

PT/CHA/9/2015 (akreditovaný jako PT31 a PT32)

PT/CHA/9/2015 (akreditovaný jako PT31 a PT32) Vialku před použitím vytemperujte na teplotu laboratoře (nerozpuštěný podíl tuků a olejů se během 5 -10 min. temperování rozpustí) a protřepejte. Odeberte 0,5 l vodovodní vody z Vaší veřejné vodovo...

Více