propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

Transkript

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových
KLUB CHOVATELŮ CHRTŮ ANGLICKÝCH DOSTIHOVÝCH PLEMEN
člen/member of ČMKU - FCI
KLUBOVÁ VÝSTAVA
pro plemena whippet a greyhound
se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz
THE WHIPPET & GREYHOUND CLUB CHAMPIONSHIP SHOW
sobota 11. října 2014 / Saturday 11th October 2014
Vodácký areál Loděnice Troja / White Water Centre Prague Troja
Sportovní hala / Sports Hall
Vodácká 789/8, CZ-171 00 Praha 7 - Troja
www.vodackyareal.cz
Rozhodčí / Judge: Mr Stephen O´Brien, IRL (Sheol)
PROGRAM: Přejímka psů / Dogs will be received from 8:15 to 9:15
Začátek posuzování / Judging commences at 9:30
Uzávěrka poštovních přihlášek: 14. 9. 2014 / Postal entries close: 14th September 2014
Uzávěrka online přihlášek: 19. 9. 2014 / Online entries close: 19th September 2014
K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení.
Online přihlášky / Entry online at: www.greywhippet.cz
Poštovní přihlášky zasílejte na adresu / Postal entries to be sent to:
KLUB CHOVATELŮ CHRTŮ ANGLICKÝCH DOSTIHOVÝCH PLEMEN
Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6
e-mail: [email protected]
Tel: +420 732 541 951
ROZHODČÍ / OUR JUDGE
Mr Stephen O´Brien, IRL (Sheol)
Se psy je spojen celý můj život. Naše rodina měla vždy
dostihové koně a dostihové greyhoundy, takže už od dětství
jsem se věnoval parkurovému skákání.
S bývalou ženou jsme začali vystavovat whippety v roce 1974
a o pár let později jsme úspěšně odchovali našeho prvního
šampiona.
Prvního greyhounda jsme získali od paní Dagmar Kenis
z úspěšné chovatelské stanice Solstrand v Anglii. Byla to
černá fena Solstrand Goodness Gracious, která se stala
prvním irským šampionem tohoto plemene.
S manželkou jsme odchovali více jak 20 šampionů
v plemenech whippet, greyhound a anglický pointer.
Whippety a greyhoundy posuzuji na výstavách v Irsku a
uděluji CC (Challenge Certificate) v obou plemenech ve
Velké Británii na výstavách úrovně Championship. Mám
aprobaci pro posuzování všech plemen (vyjma skupin II a IX)
a pro posuzování BIS na FCI výstavách.
Jako rozhodčí jsem se dostal do Švédska, Dánska, Jižní
Afriky, Skotska, Walesu a Anglie.
Velmi se těším na posuzování klubové výstavy v Praze,
protože Vaši zemi jsem zatím nenavštívil.
I have been involved with dogs all my life. My family kept race horses and racing Greyhounds so from a young
age I became involved in show jumping.
My late wife and I started showing Whippets in 1974 and successfully making up our first champion a couple of
years later.
We acquired our first Greyhound in 1979 from Dagmar Kenis the very successful Solstrand Kennel in the UK.
She was a black bitch Solstrand Goodness Gracious who became the very first Irish Champion Greyhound
registered with the Kennel Club.
My wife & I made up in excess of 20 champions in Whippets, Greyhounds & English Pointers.
I have judged Whippets & Greyhounds in Ireland at Championship shows and award CC in UK in both breeds. I
am approved to judge all Groups with the exception of Groups 2/9 & Best in Show under FCI rules.
My career judging has taken me to Sweden, Denmark, South Africa, Scotland, Wales & UK to name but a few
places.
I am looking forward to judging your Club Show in Prague as it is a country I have not been too.
VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES
Třída / Class
třída štěňat / Baby (4-6 m.)
třída dorostu / Puppy (6-9 m.)
třída mladých / Junior (9-18 m.)
mezitřída / Intermediate (15-24 m.)
CAC
třída otevřená / Open (od / from 15 m.)
CAC
třída pracovní / Working (od / from 15 m.)* CAC
třída vítězů / Champion (od / from 15 m.)** CAC
třída veteránů / Veteran (od / from 8 let/years)
třída čestná / Honorary (od / from 15 m.)***
Druhý a další pes / Every additional dog
Soutěže / Finals
Člen
KCHCHADP
200 Kč
200 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
200 Kč
100 Kč
500 Kč
100 Kč
Nečlen
KCHCHADP
250 Kč
250 Kč
650 Kč
650 Kč
650 Kč
650 Kč
650 Kč
250 Kč
550 Kč
150 Kč
Abroad
exhibitors
15 EUR
15 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
15 EUR
30 EUR
10 EUR
*/ nutno doložit kopii certifikátu zemského svazu (ČMKU) pro tř.pracovní / with FCI Working Certificate
**/ pro psy s titulem mezinárodního či národního šampiona, nár.vítěze, vítěze SV nebo klub.vítěze. Nutno doložit kopii diplomu./ with Champion Title
***/ pro psy s titulem mezinárodního či národního šampiona, nár.vítěze, vítěze SV nebo klub.vítěze (jen pro členy KCHCHADP). Nutno doložit
kopii diplomu. Bez nároku na CAC (zadává se jen známka a pořadí). / with Champion Title (for KCHCHADP members only)
PŘIHLÁŠKA / ENTRY:
-
online www.greywhippet.cz
- poštou (přihláška pro zasílání poštou je na samostatném formuláři)
K přihlášce připojte kopii průkazu původu psa a kopii dokladu o provedené platbě.
Bez těchto dokladů nebude přihláška přijata! Vstupní list nebude zasílán!
Přihlášky budou potvrzovány pouze e-mailem.
To each entry form a pedigree copy must be attached. Entry confirmation will be e-mailed.
PLATBA / PAYMENT:
- bankovním převodem na účet č. 190553289/0300 (ČSOB) VS: 111014
- složenkou pouze na adresu pro zasílání přihlášek (viz. výše)
ABROAD EXHIBITORS – please make your payment on the day of the show (in cash).
INZERCE V KATALOGU / BREEDER ADVERTISING RATES
1 strana A5 400 Kč, ½ strany A5 200 Kč / Full catalogue page A5 20 EUR, ½ catalogue page A5 10 EUR
Pro firmy dle dohody. Commercial Ads according to contract.
TITULY / TITLES & CERTIFICATES
Nejlepší štěně pes/fena* / Best Baby Dog/Bitch - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě
štěňat / 1st Very Promising in Baby Class)
Nejlepší dorost pes/fena* / Best Puppy Dog/Bitch - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě
dorostu / 1st Very Promising in Puppy Class)
CAJC + Klubový vítěz mladých* / Junior CAC + Junior Club Winner - vítěz tř. mladých / Junior Class
Winner
CAC / Reserve CAC - zadává se v mezitřídě, tř. otevřené, tř. pracovní a tř. vítězů / in Intermediate, Open,
Working and Champion Class awarded
Klubový vítěz / Club Winner – nejlepší pes/fena z CACových tříd, titul je zadáván psům bez ohledu na
klubovou příslušnost majitele / Best Dog/Bitch from CAC-Classes
Nejlepší veterán pes/fena* / Best Veteran Dog/Bitch – pes a fena s titulem výborný 1 ze třídy veteránů
Vítěz třídy čestné (zadává se ve třídě čestné nejlepšímu psovi a feně) – tato třída je přehlídkou kvalitních
jedinců našeho klubu mimo konkurenci s ostatními třídami. V této třídě se nezadává CAC. Vítězové třídy čestné
nesoutěží o BOB.
BOB (Best of Breed) – vítěz plemene, BOS (Best of Opposite Sex) – vítěz opačného pohlaví
BOJ (Best of Juniors) – nejlepší mladý plemene, BOV (Best of Veterans) – nejlepší veterán plemene
*/ není oficiálním titulem dle VŘ ČMKU. Udělení titulů není nárokové.
SOUTĚŽE / FINALS
Speciální soutěže
WHIPPET COLOUR SHOW* (Best Solid / Brindle / Particolour) - přihlášky na výstavě / entry at the show
Nejlepší hlava v plemeni* / Best Head in Breed jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí,
účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
Nejlepší pohyb v plemeni* / Best Movement in Breed jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování
rozhodčí, účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
Finálové soutěže
Nejlepší pár psů / Brace Competition - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina / Breeder´s Group Competition - min. 3 a max. 5 jedinců jednoho
plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od 2 různých otců nebo matek) a
byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
*/ nejsou oficiální soutěže dle VŘ ČMKU
BBIS – BEST BABY IN SHOW
BJIS – BEST JUNIOR IN SHOW
BPIS – BEST PUPPY IN SHOW
BVIS – BEST VETERAN IN SHOW
BIS – BEST IN SHOW
CENY / TROPHIES & PRIZES
Každý obdrží – posudek a diplom / Each dog gets a critique and a
diploma, 1-4. místo v každé třídě – kokarda / 1st-4th in each class –
placing rosette
Vítězové tříd, KV, BOB, BOS, BIS – kokardy, šerpy, sponzorské
ceny / Each Class Winner, Club Winners, BOB, BOS and BIS Winners
receive rosettes, sashes and sponsor prizes
KLUBOVÁ PUTOVNÍ TROFEJ
o tuto trofej se utkají whippeti – vítězové třídy čestné (pes a fena) s vítězem plemene (BOB)
Chovatelům nabízíme možnost finančního sponzoringu saténových kokard pro vítěze.
Jméno sponzora nebo chovatelské stanice bude uvedeno na příslušné kokardě,
v katalogu výstavy a na klubovém webu.
Rozpis cen sledujte na www.greywhippet.cz, kontaktní e-mail pro zájemce: [email protected]
Uvítáme i jakýkoliv jiný sponzorský dar.
Děkujeme za Vaši podporu klubových akcí!
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY / VETERINARY REGULATIONS
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude
potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid EU Pet Passport and must fulfil the
conditions laid down by the EU Regulation 998/2003 of 26. 5. 2003 - valid rabies vaccination.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ / RULES & REGULATIONS
Výstava je pořádána podle Výstavního řádu ČMKU (FCI). Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se
podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Výstava je
přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy věku
požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě
nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno
ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu
(výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je
podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé
polovině březosti, feny kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi
nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa prováděné
lakováním, pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být
důvodem pro vrácení výstavních poplatků. Je zakázán prodej štěňat na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje právo na
změnu rozhodčího. Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
The show is held under the FCI and ČMKU Show Regulations. Only those dogs are admitted for which are registered in a
stud book recognized by the FCI. Agressive dogs, dogs owned by person who has been suspended as an exhibitor, dogs
that bite, are ill, are suspected of being ill, as well as deformed/injured dogs, bitches in heat, bitches visibly in whelp or
lactating bitches are not permitted into the show area. They are excluded from judgement. The dog must have reached
the age required for class no later than on the day of the show. If all required certificates for Working and Champion
Class are not attached, the dog will be into Open Class moved.. The show organizer does not take any responsibility for
damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or dead. Free running of dogs is not allowed. Changes in exterior
of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a longtime tying up of the dog on a table are forbidden at the show. The violation of these rules can lead to disqualification of
the dog. The exhibitors are obliged to abide with provisions of the FCI and CMKU Show Regulations, of this schedule and
the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. If the exhibitor does not
take part at the show for any reasons the entry fees must be reimbursed to the show organizer. Puppy sale is not allowed
at the show. The exhibitor agrees with publishing of his/her address in the show catalogue.
PROTEST / COMPLAINT
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze jen z
formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně
současně se složením jistiny 1300 Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruhu.
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be submitted for formal reasons
concerning violating the show rules and regulations or show schedule. The complaint must be submitted in writing, against
a deposit of 1300 CZK, in the course of the show. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed
over to the organiser of the show.
PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ / DIRECTIONS TO THE VENUE & PARKING
Adresa místa konání / Venue Address:
Vodácký areál LODĚNICE, Vodácká 789/8, CZ-171 00 Praha 7 – Troja, www.vodackyareal.cz
GPS: N 50°6.79628', E 14°25.77537'
MAPA / MAP https://goo.gl/maps/kYWZX
Autem / By car
 z každého místa v Praze se snažte jet směr na ZOO, cedule jsou opravdu rozmístěny po celém městě /
from all parts of Prague drive direction to ZOO

při cestě z centra na mostě Barikádníků v Praze 7 odbočit doprava směrem na místní část Troja, ZOO,
cestou už byste měli narazit na hnědé směrové cedule s nápisem Kanoistický areál / on the bridge called
„Barikádníků“ in Prague 7 turn to the right direction Troja, ZOO, from this point you should see road sign
"Kanoistický areál"

projet ulicí Trojská až k Trojskému zámku (zámek je ohraničen vysokou bílou zdí po levé straně silnice)
/ follow these signs as far as you can see Troja Chateau surrounded by high white wall on the left side
před Trojským zámkem odbočit doleva směrem k řece (na rohu je samoobsluha Žabka) a pokračovat
směrem dolů k řece / before Troja Chateau turn left toward the river
následně pokračovat proti proudu řeky přibližně 700 m cestou, která je označena jako slepá / drive
upstream river approximately 700 meters
parkování na parkovišti před loděnicí / parking place in front of Boat House



Městskou dopravou / Public transport
 metrem C do stanice Nádraží Holešovice / metro (line C) to station "Nadrazi Holesovice"
 dále pokračujeme busem 112 do stanice Kovárna / then take the bus 112 to bus stop "Kovárna"
 u Trojského zámku odbočit směrem k řece (na rohu je samoobsluha Žabka) a pokračovat směrem dolů
k řece / before Troja Chateau turn left toward the river
 následně pokračovat proti proudu řeky přibližně 700 m / drive upstream river approximately 700 meters
UBYTOVÁNÍ & RESTAURACE / ACCOMMODATION & RESTAURANT
Možnost ubytování a stravování přímo v areálu výstavy:
Hotel Loděnice *** & Hostel
Vodácká 789/8
CZ-171 00 Praha 7 - Troja
tel. +420 283850477
email: [email protected]
www.vodackyareal.cz
Restaurace Loděnice
www.restauracelodenice.cz
DĚKUJEME SPONZORŮM VÝSTAVY / SHOW KINDLY SPONSORED BY

Podobné dokumenty

propozice / schedule

propozice / schedule Vítězové tříd, KV, BOB, BOS, BIS – kokardy, šerpy, věcné ceny / Each Class Winner, Club Winners, BOB, BOS and BIS Winners receive rosettes, sashes and sponsor prizes Klubová putovní trofej – o tuto...

Více

Propozice výstavy / Show Schedule

Propozice výstavy / Show Schedule přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knih...

Více

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových Speciální soutěže WHIPPET COLOUR SHOW* (Best Solid / Brindle / Particolour) - přihlášky na výstavě /entry at the show Nejlepší dostihový greyhound* / Best Racing Greyhound (nastupuje nejlépe umístě...

Více

ZDE - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen

ZDE - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen účastníkem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Vylučují se hár...

Více

Verze vhodná pro off-line prohlížení

Verze vhodná pro off-line prohlížení Na začátku léta vydává kolejní rada Ubytovací rozcestník, který je k dispozici na nástěnkách a na stránkách KR.4 V něm se dočtete všechno, co

Více

Rabbit Trophy - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen

Rabbit Trophy - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen Každý ze 3 závodů bude mít svá ocenění, své vítěze i trofeje pro ně. (podle pravidel coursingu) Na každém je možné také si plnit licenci pro coursing (treninkovou kartu sebou!) Rozhodčí zajištěni. ...

Více

Rabbit Trophy III. - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

Rabbit Trophy III. - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových Na každém je možné také si plnit licenci pro coursing (treninkovou kartu sebou!) Rozhodčí zajištěni. Prestižní klubový titul Vítěz Rabbit Trophy 2010 získá účastník těchto 3 akcí s největším počtem...

Více

výsledky

výsledky bodování (1 – 10 bodů.) Pes s nejvyšším počtem bodů se umístí na 1. místě. V každé třídě se stanoví pořadí 1 – 4. V případě shody bodů rozhodne o vítězi Referee. Nezadávají se známky a tituly, nepí...

Více