Tisková zpráva_M.K.Zavadil

Komentáře

Transkript

Tisková zpráva_M.K.Zavadil
VÝSTAVA
Matouš Karel Zavadil / Východoneevropané
9.11. 2015 – 30. 11. 2015
Vernisáž 9.11.od 19:00
Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci vizuálních umělců a má
obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média. Matouš
Karel Zavadil (1976) je absolvent VŠUP / Intermediální a konceptuální tvorby (ateliér Adély
Matasové) v Praze. Aktuálně studuje doktorandské studium FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Vedle výtvarné tvorby se věnuje publicistice, své texty uveřejňuje především v tištěných
médiích: Ateliér, Art & Antiques, Literární noviny. Působí též jako kurátor, kdy se jeho
profesní zájem soustředí na problematiku prezentace současného umění v kontextu pojmů
jako je např. periférie či provizorium. Dlouhodobě se zabývá výtvarnou tvorbou a jejími
sociálně-politickými přesahy. Pro galerijní projekt Východoneevropané autor vytvořil sitespecifik instalaci, pro hybridní prostor galerie, která je provozována v jídelně hotelu
stejného jména. Zpracovává aktuální téma uprchlické vlny a její odezvu v naší společnosti.
Hlavním tématem instalace je historická paralela mezi aktuální uprchlickou krizí a exodem
uprchlíků z dnes již neexistujícího Východního Německa na sklonku roku 1989. Relikty
minulosti se zpřítomňují na zdech galerie jako určitý druh „rozpomínání“. Na hlavní zdích
galerie vytvořil autor nástěnnou malbu vlajky NDR, lemovanou policí s odlitky objektů
destruovaných plechovek. Vše dotváří vytištěná mapa rozděleného Berlína. Záměrem
vystavujícího je směřování diváka k otevřené diskuzi nad vzniklými otázkami.
Na podzim roku 1989 došlo k fyzickému zpřítomnění doznívajícího napětí mezi východním a
západním blokem v podobě exodu Němců z NDR do Západního Německa přes pražskou
ambasádu. Jejich nejdříve bezvýchodná situace, kdy davy uprchlíků přežívaly, kde se dalo
v objektu ambasády, byla posléze šťastně vyřešena dohodou na zjištění transportu. Z Prahy
byl vypraven zvláštní vlak východních Němců v šusťákových bundách do Západního Německa,
do světa za železnou oponou, do svobodné západní Evropy. Železná opona se skutečně i
symbolicky zhroutila 9.11.1989 s pádem Berlínské zdi, hranice přestaly existovat. Svoboda
pohybu se stala skutečností.
M.K.Zavadil
Poděkování za pomoc při instalaci výstavy: Anna Pašková, Karolína Vonášková, Dana
Mlynarčíková, Michal Jalůvka
Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy.
kurátorka: Markéta Vlčková
Za podpora MČ Praha 3.
Kontakt: Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, www.galerieprokopka.cz
Otevřeno : Po - Ne 10.00 - 21.00 hod.