CHEMICKÉ VÝPOČTY

Transkript

CHEMICKÉ VÝPOČTY
CHEMICKÉ VÝPOČTY
Výpočty procentového složení látky
Zjišťujeme procentové zastoupení prvků v molekule.
Př.: Jaké je procentové složení vody?
Zjistíme molekulovou hmotnost vody H2O, zaokrouhlíme na celé číslo.
Atomová hmotnost 2H ……
2u
Atomová hmotnost O ……..
16 u
Molekulová hmotnost H2O …….
18 u
Řešíme úměrou:
18 u vody je ……. 100%
16 u kyslíku …… x %
X = 88,9 %
Voda obsahuje 88,9% kyslíku a 11,1% vodíku.
Výpočty z chemických rovnic
Příklad:
NH3 + HCl
NH4Cl
Do reakce vstupuje 1 mol NH3 a 1 mol HCl a vzniká 1 mol NH4Cl. Hmotnost 1
molu látky = molární hmotnost M.
Molární hmotnost M g/mol zjistíme z relativní molekulové hmotnosti Mr.
Relativní molekulovou hmotnost odvodíme z relativní atomové hmotnosti Ar,
kterou najdeme v periodické tabulce prvků.
Mr (NH3) = 14 + 3*1 = 17 u M(NH3) = 17 g*mol-1
Mr (HCl) = 1 + 35,5 = 36,5 u M(HCl) = 36,5 g*mol-1
Mr (NH4Cl) = 14 + 4*1 + 35,5 u = 53,5 u M(NH4Cl) = 53,5 g*mol-1
Příklad:
Kolik gramů Zn musí reagovat s kyselinou chlorovodíkovou, aby vzniklo 8 g
vodíku?
Postup: Napíšeme rovnici a správně vyčíslíme. Vyjádříme molární hmotnosti
látek.
Zn + 2HCl
H2 + ZnCl2
M(Zn) = 65,4 g*mol-1
M(HCl) = 36,5 g*mol-1
M(H2) = 2 g*mol-1
Z 1 molu Zn (65,4 g) vznikne 1 mol (2 g) vodíku, množství Zn vypočítáme z přímé
úměry:
65,4 g Zn ……………………. 2 g H
X g Zn…………………………. 8 g H
Musí reagovat 261,6 g Zn, aby vzniklo 8 g vodíku.
Příklad:
Kolik litrů oxidu uhličitého vznikne rozkladem 500 g uhličitanu vápenatého
(CaCO3), který obsahuje 10% nečistot. Objem CO2 je měřen za normálních
podmínek. 1 mol plynné látky zaujímá za normálních podmínek 22,41 l.
Uhličitan se rozkládá podle rovnice:
CaCO3 CaO + CO2
M(CaCO3) = 100,8 g*mol-1
Uhličitan obsahuje 10% nečistot, tzn. 50 g; čistého uhličitanu je 450 g. Z 1 molu
CaCO3 (100,8 g) vzniká 1 mol CO2 (22,41 l).
100,8 g CaCO3 ………………………………… 22,41 l CO2
450 g CaCO3 ………………………………….. x l CO2
x = 100,4 l

Podobné dokumenty

OH O H → + 2 2

OH O H → + 2 2 – nejlehčí plyn, nejčastější prvek ve vesmíru – za normálních podmínek vytváří dvouatomové molekuly H2 Způsoby laboratorní přípravy: 2Na + 2H2O → H2 + 2NaOH (reakce elektropozitivního kovu s vodou)...

Více

Chemické reakce a rovnice

Chemické reakce a rovnice H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O Úplný iontový zápis 2H+I + SO4-II + Ca+II + 2OH-I → Ca+II +SO4-II + 2H2O Zkrácený iontový zápis H+I + OH-I → H2O Stavový zápis H2SO4 (aq)+ Zn (s) → CaSO4 (aq)+ H2(g)

Více

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO 3. Řešení: V MFChT musíme vyhledat relativní atomové hmotnosti Ar, jednotlivých prvků, ze kterých se dané látky skládají. Ar (C) =...

Více

Výpočty - procvičování (i řešené příklady)

Výpočty - procvičování (i řešené příklady) samostatně z tabulky) a oxidu vápenatého 56,1. Tyto hodnoty a vypočtenou hmotnost čistého uhličitanu vápenatého v surovině využijeme pro sestavení přímé úměry, ze které vypočtete množství vzniklého...

Více

32_04_1_04-Datove_typy,_operace

32_04_1_04-Datove_typy,_operace • datový typ Integer je souvislá množina celých čísel v intervalu < –32768, 32767 > včetně nuly • zabírá v paměti 2 bajty, tedy může mít rozsah 0 až 216, tj. 0 až 65 535 • aby bylo možné používat i...

Více

2.1 Převeďte následující jednotky: a) 132 l → cm b) 84 g/ cm 3 → kg

2.1 Převeďte následující jednotky: a) 132 l → cm b) 84 g/ cm 3 → kg f) Smrtelná dávka KCN (cyankáli) je 0,08 mmol na 1 kg živé hmotnosti. Jaká dávka cyankáli je smrtelná pro osobu vážící 70 kg? [0,36 g] g) Připravte 500 g roztoku uhličitanu sodného o koncentraci 5 ...

Více

Galvanický článek

Galvanický článek Suchý článek (zinkochloridový) – jeho výhodou je pastovitý elektrolyt ztužený škrobem. Zápornou elektrodu tvoří zinek, který se oxiduje, kladnou je prášek oxidu manganičitého (mangan se redukuje), ...

Více

chemie 17.hodina

chemie 17.hodina soli kyseliny chlorovodíkové = chloridy soli kyseliny jodovodíkové = jodidy soli kyseliny bromovodíkové = bromidy soli kyseliny fluorovodíkové = fluoridy

Více