instrukční manuál pro provoz a údržbu

Transkript

instrukční manuál pro provoz a údržbu
INSTRUKČNÍ MANUÁL PRO
PROVOZ A ÚDRŽBU
JU/JW MODEL MOTORU
PRO
APLIKACI NA PALIVOVÉM ČERPADLE
Tato příručka zahrňuje Deere Motory
připraveny Clarke
pro obsluhu požárního čerpadla
Clarke UK, Ltd.
Unit 1, Grange Wanebks
Lomond Road
Coatbridge
ML5 2NN
Velká Británie
TELEFONNÍ ČÍSLO: +44(0)1236 429946
FAX: +44(0)1236 427274
Clarke Fire Ochranné produkty, Inc.
3133 E. Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
U.S.A.
TELEFONNÍ ČÍSLO: +1.513.771.2200 Ext. 427
FAX: +1.513.771.5375
www.clarkefire.com
6/14
C133112 revT
OBSAH
PŘEDMĚT
PAGE
1.0 ÚVOD
5
1.1 IDENTIFIKACE/JMENOVÝ ŠTÍTEK
5
1.2 BEZPEČNOST/POZOR/VÝSTRAHY
6
2.0 INSTAČNÍ AKCE/OPERACE
……
11
2.1 TYPICKÉ INSTALAČNÍ AKCE
11
2.2 SKLADOVÁNÍ MOTORU
12
2.2.1 Skladováni méně než 1 rok
12
2.2.2 Údržbový process pro déle než 6 měsíců
12
2.3 INSTRUKCE PRO INSTALAČNÍ AKCE
13
2.4 INSTRUKCE PRO SPECIFICKÉ SESTAVENÍ SETRVAČNÍKU
14
2.4.1 Uvedení hnacího hřídele
14
2.4.2 Hnací hřídel
14
2.4.3 Jiné typy spojek
16
2.5 TÝDENNÍ TEST
16
2.6 STARTOVÁNÍ/ZASTAVOVÁNÍ MOTORU
17
2.6.1 Speciální poznámky na vybavení instalátorem pro LPCB, odsouhlasen (LPS1239) typ modelu 17
3.0
2.6.2 Nastartovat motor
17
2.6.3 Zastavit motor
20
20
MOTOROVÉ SYSTÉMY
20
3.1 PALIVOVÝ SYSTÉM
3.1.1 Vypouštět palivo
20
3.1.1.1 JU4/6 UF, NL
20
3.1.1.2 JU4/6 LP
20
3.1.1.3 JW6 UF, NL
21
3.1.2 Vypouštění usaděniny z palivového filtru
22
3.1.3 Výměna kazety palivového filtru
23
3.1.3.1 JU4/6 UF, NL
23
3.1.3.2 JU4/6 LP
24
3.1.3.3 JW6 UF, NL
24
3.1.4 Palivové nádrže
25
3.1.5 Komponenty JU palilového vstřikovacího čerpadla
25
3.1.6 Komponenty JW palilového vstřikovacího čerpadla
26
3.2 VZDUCHOVÝ/VÝFUKOVÝ SYSTÉM
26
3.2.1 Okolnostní podmínky
26
3.2.2 Ventilace
26
3.2.3 Standardní čistič vzduchu
27
3.2.4 Ventilace klikové skříňky
27
Strana 2 ze 46
3.2.4.1 Otvřít ventilaci klikové skříňky
27
3.2.4.2 Ventilační systém klikové skříňky
28
29
3.2.5 Výfukový systém
29
3.3 MAZACÍ SYSTÉM
3.3.1 Sledování olejové jímky
29
3.3.2 Výměna motorového oleje
30
3.3.3 Výměna kazety olejového filtru
30
3.3.4 Olejové specifikace
30
3.3.5 Kapacity oleje
31
31
3.4 CHLADÍCÍ SYSTÉM
3.4.1 Chladič motoru
31
3.4.2 Voda
31
3.4.3 Kapacita chladiče
32
3.4.4 Inhibitory chladiče
32
3.4.5 Proces pro tankování motoru
…….
3.4.5.1 Motory bez chladící regenerační nádrže
3.4.5.2 Motory s chladící regenerační nádrží
3.5 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
33
34
34
3.5.1 Schémata zapojení
34
3.5.2 Testování jezdícího pruhu a modifikace
35
3.5.3 Rychlostní přepínač
35
3.5.4 Magnetická sverka
35
3.6 RYCHLOSTNÍ MODIFIKACE MOTORU
4.0
33
36
36
PROGRAM PRO ÚDRŽBU
36
4.1 VŠEOBĚCNÍ ÚDRŽBA
5.0
TECHNICKÁ SDLUŽBA
37
6.0
INFORMACE OHLEDEM SOUČÁSTEK
37
6.1 NÁHRADY
37
6.2 LIST ČASTÍ MOTORU NA ÚDRŽBU
37
7.0
SLUŽBY MAJITELŮM
37
8.0
ZÁRUKA
37
8.1 VŠEOBECNÁ ZÁRUKA
37
8.2 ZÁRUKA CLARKE
37
8.3 ZÁRUKA JOHN DEERE
37
9.0
ATCM KALIFORNSKÉ EMISNÍ PŘEDPISY pro stacionární motory
41
10.0
INSTALČNÍ AKCE A OPERAČNÍ DATA (Viz Technický Katalog C13965)
42
11.0
SCHÉMATA ZAPOJENÍ (Viz Technický Katalog C13965)
42
12.0 ILUSTRACE SOUČÁSTEK (Viz Technický Katalog C13965)
42
13.0 DODATEK (Alpha Index)
43
Strana 3 ze 46
Ověřte dostupnost manuálu s továrnou v jednom z těchto jazyků:
Španelština
Francouština
Němčina
Italština
MP-7
MP-7
MP-7
MP-7
C13961
C13962
C13963
C13964
POZNÁMKA
Informace obsažené v tomto manuálu jsou určena pro pomoc obsluhy tím, že poskytují informace o vlastnostech
zakoupených zařízení.
Tyto nezprošťují uživatele jeho odpovědnosti za použití uznávaných postupů při instalaci, provozu a údržbě
zařízení.
POZNÁMKA: Clarke FPPG si vyhrazuje právo na aktualizaci obsahu této publikace bez předchozího upozornění.
Strana 4 ze 46
1.0 INTRODUCTION
ROZSAH DODÁVKY
Následující odstavce shrňují "Rozsah dodávky" pro
motor:
• Motory dodány Clarke byly navrženy výhradně pro
účely řízení stacionárních nouzových požárních
čerpadel. Nesmí býti použity za jiným účelem.
• Nesmějí být vystaveny větším požadavkům na
motor, než indikováno na jmenovitém certifikovacím
štítku (pouze pro UL / cUL / FM / LPCB).
každému motoru. Clarke Štítek: Motor modelu,
sériové číslo, Hodnocení a datum výroby je uvedeno
na tomto štítku. U JU seriích se identifikační štítek
montuje na kryt setrvačníku na zadní části motoru. U
JW seriích je štítek namontován na pravé zadní časti
motoru.
Všimněte si, že existuje pět typů identifikačních
štítků, které závisí na tom, zda motor je "Neuvedený"
nebo "Uvedený / schválený" model. Následujou
typické příklady. (Viz obr. č. 1).
Clarke IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY
USA Neuveden
USA Uveden/Schválen
UK Neuveden
UK Uveden/Schválen
• Strojní zařízení musí být takové velikosti, aby plně
pokryly maximální výkon absorbovaný konkrétním
poháněcím zařízením společně s bezpečnostním
faktorem ne nižším než 10%. (Pouze pro
Neuvedeny).
• Znížení počas zvýšení teploty je třeba považovat za
maximální čerpací výkon.
• Dodávky paliva jsou nastaveny tovární se
vstřikovacím čerpadlem a nesmí býti manipulovány/
nebo upraveny. Drobné úpravy OT/MIN pro splnění
požadavek čerpadla jsou přípustné.
• Motor musí být instalován a udržován v souladu s
pokyny v této příručce a technickém katalogu
(C13965).
• Pravidelné kontroly, aby byl zajištěn chod, by měla
být omezena na maximálně půl hodiny týdně.
1.1 IDENTIFIKACE / jmenovka
• V této příručce jsou používané termíny "motor" a
"stroj".
• Termín "stroj" se vztahuje pouze na řidiče s
naftovým motorem, ako ho dodává Clarke.
Obrázek č. 1
• Termín "stroj" se vztahuje na všechny zařízení, s
nimiž motor mohl mýt rozhraní.
Tento manuál poskytuje všechny informace potrebné
k bezpečnému a efektivnímu provozu nově nabytého
motoru, a správnému provádění běžné údržby.
Prosím přečtěte si to pečlivě.
VZOR ČÍSLOVÁNÍ A IDENTIFIKACE
Existují dva identifikační štítky připojené ke
Strana 5 ze 46
motoru za palivovým filtrem.
UK Listed/Approved
1.2 BEZPEČNOST / POZOR / VÝSTRAHY
POZOR: Tento motor obsahuje komponenty a
kapaliny, které dosahují velmi vysoké provozní
teploty a je dodáván s pohyblivými řemenicemi a
řemeny.
Přístup s opatrností. Je povinností operátora stroje za
pomocí Clarke motora
optimalizovat aplikaci z hlediska koncového
uživatele za účelem maximální bezpečnosti.
Obr. č. 1 pokračování
Clarke osm číselní model zobrazuje základní typ
motoru, počet válců, chladicí systém, schválení výpis
a výkon kódu.
Příklad: JU6H-UF50
• J = Deere základní motor připravený Clarke
• U = základní série motoru (4,5 litru 4 válec nebo
6,8 litru 6 válec)
• 6 = počet válců
• H = výměník tepla ochlazen (R = Termostatovým )
• UF = Underwriters Laboratories kódovaného /
vzájemně schválen Factory, (LP = LPCB schválen
Radou pro Ztrátu Prevence, NL = Neuveden)
• 50 = A výkon kód
Clarke deset číselní model zobrazuje základní typ
motoru, počet válců, chladicí systém, schválení
výpis, výrobní lokality, kód emise a spotřebu energie
kód.
Příklad: JU6H-UFAB54
• J = Deere základní motor připravený Clarke
• U = základní motorová série (4,5 litru 4 válec nebo
6,8 litru 6 válec)
• 6 = počet válců
• H = výměník tepla ochlazen (R = Termostatovým )
• UF = Underwriters Laboratories kódovaného /
vzájemně schválen Factory, (LP = LPCB schválen
Radou pro Ztrátu Prevence, NL = Neuveden)
• A = výrobní lokalita (A = Cincinnati, B =
Coatbridge)
• B = EPA Reklamace výkonu nových zdrojů (A =
Bez Emisí, C = EPA Úroveň 2 Certifikováno, D =
EPA Úroveň 3 Certifikováno, E = prozatímní EPA
Úroveň 4 Certifikován)
• 54 = A výkonný kód
Deere Štítek: Druhý identifikační štítek obsahuje
Číslo modelu John Deere a sériové číslo. Na JW
seriích, je John Deere sériový identifikační štítek
umístěn na levé straně motoru mezi sacím potrubím a
začátkem motoru. Na JU seriích, je John Deere
identifikační štítek umístěn na pravé straně bloku
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Následující doporučení jsou pro snížení ohrožení
osob a majetku, je-li motor v provozu nebo mimo
provoz.
Motory nesmějí být použity pro jiné aplikace než ty,
které jsou prohlášeny v "Rozsahu dodávky".
Nesprávná manipulace, úpravy a využití
nepůvodných dílů mohou mít vliv na bezpečnost. Při
zvedání motoru, je nutné dbát na použití vhodných
zařízení, která se použije na místa zvláště stanovené,
jak je uvedeno na vhodném Výkresu pro Instalaci
Motoru. Motorové hmotnosti jsou uvedeny na
obrázku č. 2
MODELY MOTORů
JU4H-UF10,12,14,20,22 ,24, UFAB26,
NL14,20,22,24, LP20,24,
JU4H-AP50,54
JU4H-UF28,30,32,34,40,42,44,50,
52,54,H8,H0,H2,58,NL30,32,
34,40,42,50,52,54,LP50,54, L4,
JU6H-AP30, 34, 50, 54, 60, 84
JU4H-UF84, JU4H-LP84
JU4H-UFADJ8, UFADJ2, UFADHG
JU4H-UFAEA0, UFAEE8, UFAEF2
JU4R-UF09,UF11,13,19,21,23
JU4R-NL09,UF11,13,19,21,23
JU4R-UF40,49,51,53,NL40,49,51,53,
UFAEA9, E7, F1
JU6H-UF30,32,34,50,52, 54,D0,
D2,G8,M8,M0,M2,58,UFABL0,L2,L8,
JU6H-NL30,32,34,50,52,54, LP50,54
JU6H-UF60,62,68,84,UFAB76,
UFAARG,Q8,UFKARG,Q8, PG, S0
NL60,62,74,84,NLKARG,Q8,LP60,84
JU6R-NLAAD9, JU6R-NLAAD1,
JU6R-NLAA29, JU6R-NLAA31,
JU6R-NLAA33, JU6R-NLAAG7,
JU6R-NLAAL7, JU6R-NLAAL9,
JU6R-NLAAL1, JU6R-NLAAM7,
JU6R-NLAAM9, JU6R-NLAAM1,
Strana 6 ze 46
HMOTNOSTI
libry (kg)
910 (413)
935 (424)
1085 (492)
873 (396)
956 (434)
982 (445)
1657 (750)
1693 (766)
1744 (791)
JU6R-NLAA57, JU6R-NLAA49,
JU6R-NLAA51, JU6R-NLAA53,
JU6R-NLKAD9, JU6R-NLKAD1,
JU6R-NLKA29, JU6R-NLKA31,
JU6R-NLKA33, JU6R-NLKAG7,
JU6R-NLKAL7, KU6R-NLKAL9,
JU6R-NLKAL1, JU6R-NLKAM7,
JU6R-NLKAM9, KU6R-NLKAM1,
JU6R-NLKA57, JU6R-NLKA49,
JU6R-NLKA51, JU6R-NLKA53,
JU6R-UFAAD9, JU6R-UFAAD1,
JU6R-UFAA29, JU6R-UFAA31,
JU6R-UFAA33, JU6R-UFAAG7,
JU6R-UFAAL7, JU6R-UFAAL9,
JU6R-UFAAL1, JU6R-UFAAM7,
JU6R-UFAAM9, JU6R-UFAAM1,
JU6R-UFAA57, JU6R-UFAA49,
JU6R-UFAA51, JU6R-UFAA53,
JU6R-UFKAD9, JU6R-UFKAD1,
JU6R-UFKA29, JU6R-UFKA31,
JU6R-UFKA33, JU6R-UFKAG7,
JU6R-UFKAL7, JU6R-UFKAL9,
JU6R-UFKAL1, JU6R-UFKAM7,
JU6R-UFKAM9, JU6R-UFKAM1,
JU6R-UFKA57, JU6R-UFKA49,
JU6R-UFKA51, JU6R-UFKA53
JU6R-NLAA67, JU6R-NLAA59,
JU6R-NLAA61, JU6R-NLAAPF,
JU6R-NLAAQ7, JU6R-NLAARF,
JU6R-NLAAS9, JU6R-NLAA83,
JU6R-NLKA67, JU6R-NLKA59,
JU6R-NLKA61, JU6R-NLKAPF,
JU6R-NLKAQ7, JU6R-NLKARF,
JU6R-NLKAS9, JU6R-NLKA83,
JU6R-UFAA67, JU6R-UFAA59,
JU6R-UFAA61, JU6R-UFAAPF,
JU6R-UFAAQ7, JU6R-UFAARF,
JU6R-UFAAS9, JU6R-UFAA83,
JU6R-UFKA67, JU6R-UFKA59,
JU6R-UFKA61, JU6R-UFKAPF,
JU6R-UFKAQ7, JU6R-UFKARF,
JU6R-UFKAS9, JU6R-UFKA83
JW6H-UF30 (JDFP-06WA),38,NL30
JW6H-AP30
JW6H-UF40 (JDFP-06WR),48,NL40,
JW6H-AP40
JW6H-UF50,60,58,H8,NL50, 60,
JW6H-AP50, 60
JW6H-UFADB0, D0, F0, J0, 70, 80,
UFAAM8, AA80
Obr. č. 3
Obr. č. 4 ukazuje typické zdvihací uspořádání
základního namontovaného motoru a čerpadla
nastaveného, pokuď základna (nebo modul), jsou
vybaveny zvedací otvory .
1844 (836)
2012 (910)
2003 (906)
2053 (929)
2094 (948)
Obr. č. 2
Obrázek č. 3 ukazuje typické uspořádání zdvihacího
holého motoru. Všimněte si zrušení bodů na motoru,
které jsou pouze pro zdvihání motoru. Pozor, při
zvedání, výtahové místo by mělo být umístněno vždy
nad vybavením těžiště.
Strana 7 ze 46
Obr. č. 4
Když Clarke poskytl základnu (nebo modul) pro
motorovou a čerpací sestavu, kombinované
hmotnosti obojích,
motoru a základně (nebo modulu), budou uvedeny na
jednotce. Pozor, při zvedání, bod zdvihu by měl být
vždy nad centre těžiště.
Poznámka: Tento motor produkuje hladinu hluku
přesahující
70 dB (a). Doporučuje se, aby při týdenním
funkčním testu provozní personál nosil ochranu
sluchu.
Clarke UK poskytne výrobcům stroje kopii
"Prohlášení o Inkorporaci"
k motoru, je-li to požadováno, která je
přidělena k manuálu. Tento dokument jasně uvádí
povinnosti týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti
pro výrobci stroje.
. Odkazovat se na
Obr. č. 5.
Strana 8 ze 46
CLARK UK DIESELOVÉ MOTORY
Ochranní produkty
GRANGE WANEBKS, LOMOND ROAD, COATBRIDGE, VELKÁ BRITÁNIE, ML5 2NN
TEL: 0044 1236 429946
FAX: 0044 1236 427274
DEKLARACE O INKORPORACI
Tímto prohlašuji, že motor je určen k zabudování do jiného strojního zařízení a nesmí být uveden do provozu, dokud nebudou
příslušné stroje, které je třeba do motoru začlenit, v souladu se základními požadavky pro zdraví a
bezpečnostními požadavky pro strojní zařízení, jak vyhlášeno, dle směrnice 2006/42/EC a následně požadované podmínky pro
označení CE.
Prohlašujeme, že Motor je vyroben v souladu s těmito Standardy a směrnicemi:
Směrnice 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.
Normy EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006
1) Popis - Dieselové Motory
Výrobce - Clarke UK
Číslo modelu -Sériové číslo -Rok výroby -Číslo smlouvy -Pořadové číslo zákazníka -2) Motor má pohyblivé díly v oblastech s vysokou teplotou a tekutiny pod tlakem spadající pod tyto vysoké teploty
. Kromě toho má elektrický systém, který může být v rámci silného proudu.
3) Motor produkuje škodlivé plyny, hluky a vibrace, a je nutné
přijmout vhodná preventivní opatření při stěhování, instalaci a provozu
motoru, ke snížení rizika, která jsou spojena s vlastnostmi, výše uvedeny.
4) Motor musí být instalován v souladu s místními zákony a předpisy.
Motor nesmí být spuštěn a provozován před strojním zařízením, do něhož bude
začleněn a / nebo jeho celkové instalace musí být provedena v souladu s místními
zákony a předpisy. Motor musí být použit pouze v souladu s rozsahem
zásobování a použití.
Podepsan ___________________________________
John Blackwood – General Manager
Dne: _______________
REGISTROVANÉ V SKOTSKU Č.: 81670
C13896, Rev. J 16JUL12
Obr. č. 5
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NOUZE
Každý uživatel motoru, který se řídí pokyny
uvedenými v této příručce, a splňuje
pokyny na etiketě připevněné k Motoru pracuje v
rámci bezpečných podmínek.
Pokud provozní chyby způsobí nehody je nutno volat
o pomoc.
Pokud provozní chyby způsobili nehody je nutno
volat o pomoc okamžitě.
V případě nouze, a při čekání na příjezd havarijní
služby, následovní obecné pokyny jsou uvedeny pro
poskytování první pomoci.
Strana 9 ze 46
2) Žíravé poleptání očí jsou způsobeny kyselinami
baterie, mazacím olejem a motorovou naftou.
promýjejte oko tekoucí vodou po dobu nejméně 20
minut, držte víčka otevřená tak, aby voda tekla přes
oční bulvy a hýbte oko ve všech směrech.
POŽÁR
Uhasit požár pomocí hasicích přístrojů podle
doporučení výrobce stroje nebo zařízení.
Popáleniny
1) uhasit plameny na oděvu oběti popálení
prostřednictvím:
polívaní vodou
používání hasícího prášku, kterého trysky nesmějí
býti nasměrovány na obličej
přikrývky nebo kotoulení obětě na zemi
2) Nesnímejte proužky oděvu, které jsou přilepené na
kůži.
3) V případě popaření kapalinami, odstraňte máčeny
oděvy rychle, ale opatrně.
4) Obalte popáleniny speciální sadou proti
popáleninám nebo sterilním obvazem.
Elektrický proud
Poranění elektrickým proudem může být způsobena:
1) Motor je elektrický systém (12/24 VDC)
2) Elektrický chladící predtopný systém 120/240
Volty AC (je-li součástí dodávky) AC proud.
V prvním případě, nízké napětí nezahrnuje vysokou
přenášlivost v lidském těle, ale pokud je zkrat
způsobený kovovým nástrojem, jiskry a popáleniny
se mohou vyskytnout.
V druhém případě, vysoké napětí vyvolává silné
proudy, které mohou být nebezpečné.
Pokud se to stane, přerušte tok proudu přepínačem
předtím, než se újmněte poraněného.
OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM (CO)
Oxid uhelnatý, obsažený ve výfukových plynech
motoru je bez zápachu a nebezpečný, protože je
jedovatý a se vzduchem tvoří výbušnou směs.
Pokud to není možné, mějte na paměti, že jakýkoli
jiný pokus je velmi nebezpečný i pro osoby,
pomáhajíci, a proto jakýkoli pokusy pomoci oběti
musí být provedeny bez selhání pomocních
prostředků, které jsou izolační.
Oxid uhelnatý je velmi nebezpečný v uzavřených
prostorech, protože může dosáhnout kritickou
koncentraci v krátkém čase.
Rany a zlomeniny
Když se staráte o osoby trpící otravou CO v
uzavřených prostorech, vyvětrejte prostory okamžitě
za účelem snížení koncentraci plynu.
Při přístupu k objektu, musí osoba poskytující pomoc
zadržet dech, nezapalovat plameny, a zapnout světla
nebo aktivovat elektrické zvonky a telefonní čísla,
aby se zabránilo výbuchům.
Vezměte oběti na větrané místo nebo na otevřen
prostor, umístěte ho do ležící polohy na straně, pokud
je v bezvědomí.
Pro široké spektrum možných zranění specifického
charakteru musí být povolány zdravotnické služby.
Pokud dotyčná osoba krvácí, stlačte ránu zvenku,
dokud přijede pomoc.
V případě zlomeniny nepřesouvejte části těla, na něž
se zlomeniny nacházejí. Při přesunu poraněné osoby,
je nutné obdržet jeho povolení předtím, než ho
přesuneme. Je-li zranění ohrožující život, přesuňte
poškozenou osobu s mimořádnou péči, a to pouze
pokud je to nezbytně nutné.
Varování
Žíravé popáleniny
1) Žíravé poleptání kůže jsou způsobeny kyselinou
unikající z baterií:
odstraňte oblečení
mýte tekoucí vodou opatrně, aby jste neovlivňovali
plochy bez zranění
Varování ve formě obrázku, které jsou použity na
motoru. Jejich významy jsou uvedeny níže.
Strana 10 ze 46
Důležitá poznámka: Štítky, které obsahují vykřičník,
ukazují, že existuje možnost nebezpečí.
Výměník tepla maximální pracovní tlak
Napětí termostatu Jacket Water
Chladící Změs
Instalace vzduchového filtru
Bod Zdvihu
2.0 INSTALACE / ČINNOSTI
2,1 Typická instalace
Automatické spouštění
Typická instalace Palivového Čerpadla je znázorněna
na Obr. č. 6 a 6a.
1. Čerpadlo / Motorová sestava
2. Spínač Hlavního Čerpadla
3. Vypouštěcí Čerpadlo
4. Žaluziové větráky
5. Vstupní dveře na žaluziovém větráku
6. Tlumič výfuku
7. Výfukový systém
8. Výfukové potrubí zásuvky
9. Betonový podklad
10. Výfukové flexibilní spojení společné / potrubí
11. Průtok vzduchu kanálem z termostatu
Točící časti
Strana 11 ze 46
1) Vypusťte olej z motoru a vyměnťte olejový filtr.
2) Naplňte klikovou skříň motoru s MIL-L-21260
konzervačním olejem.
3) Vyměňte palivový filtr.
4) Nainstalujte chladicí svíčky a chladicí kapalinu v
běžné změsi s procentuálním podílem 50% chladicí
kapaliny, 50% vody, smíchané.
Obr. č. 6
Typická Instalace
Motor chlazen výměnníkem tepla
5) Odstraňte ochranu ze sacích a výfukových
otvanebů.
11
6) Připravte si nádoby jako zdroj paliva pomocí
směsi Mobilarma nebo Sta-Bil s dieselovým č. 2
palivem nebo "Red" Motorovou naftou (ASTM D975) nebo BS2869 třídy A2.
7) Odpojte spojovací nebo hnacího hřídele z pumpy.
8) Nastartujte a spusťte motor při pomalé rychlosti na
1-2 minuty opatrně, aby nebyla překročena běžná
provozní teplota.
Obr. č. 6A
Typická instalace
Motor chlazen termostatem
9) Vylejte olej a chladicí kapalinu.
2.2 SKLADOVÁNÍ MOTORU
10) Vyměňte ochranné svíčky, které byly použity pro
námořní dopravu a skladování.
2.2.1 Skladování méně než 1 rok
Skladování motoru vyžaduje zvláštní pozornost.
Clarke motory, které byly připraveny k odeslání,
můžou být skladovány po dobu minimálně jednoho
roku. Během tohoto období by měly být uloženy v
uzavřených prostorech, v suchém prostředí.
Doporučují se ochranné krytiny, pokud jsou
uspořádány s cílem umožnit cirkulaci vzduchu.
Uložený motor by měl být pravidelně kontrolován dle
zřejmých podmínek, jako je voda, krádeže součástek,
nadměrné nahromadění nečistot nebo jakékoliv jiné
podmínky, které mohou být škodlivé pro motor nebo
jeho složky.
Každá tahle podmínka musí být ihned opravena a
nalezena.
2.2.2 Postup pro rozšířenou datovou údržbu
Další zachování provozu musí být provedeno
následovně, když je doba skladování jeden rok nebo,
pokud je motor mimo provoz déle než 6 měsíců,:
11) Připojte k motoru viditelné karty, s uvedením
"Motor bez oleje" nefunguje ".
Důležité: Toto ošetření se musí opakovat každých 6
měsíců
************************
Uvedění MOTORU do provozu po dodatečném
ÚDRŽBOVÉM SERVISU:
Chcete-li obnovit podmínky pro normální provozový
chod motoru, provádějte následující:
1) Naplňte motorovou jímku normálním
dopanebučeným olejem na požadovanou úroveň.
2) Sejměte ochranný svíčky používané pro námořní
dopravu a skladování.
3) Dolíjte chladící vodu do správné úrovně.
4) Vyjměte kartu "Motor bez oleje, nefunguje".
5) Následujte všechny kroky pokynů k instalaci pro
uvedění motora do provozu.
Strana 12 ze 46
2.3 Návod k montáži
Správná montáž motoru je velmi důležitá pro
dosažení optimálního výkonu a prodlužuje životnost
Motoru.
V tomto ohledu, motor má určité požadavky na
montáž, které jsou rozhodující pro to, jak fungují.
Tyto požadavky jsou zpravidla spojeny s ochlazení
výfukových plynů, indukčním vzduchem a
palivových systémů.
Tuto část manuálu je třeba číst ve spojení s
příslušnými listy pro instalaci a provoz. Pokud
existuje sebemenší pochybnost o instalaci, obraťte se
na Zákaznickou Podporu Clarke s udáním přesných
informací o problému.
Všechna zařízení by měla být čistá, bez jakýchkoli
trosek a suché. Je třeba dbát, aby byl zajištěn snadný
přístup k motoru pro údržbu a opravy. Bezpečnost
pracovníků, kteří mohou byt v oblasti působnosti
motoru, pokud je spuštěn, má mimořádný význam při
projektování instalačního rozmístnění.
1) Zajistěte čerpadlo nastaveno na zakládáně a
dokončete instalaci v souladu s pokyny výrobce
čerpadla. Provedťe zarovnání spoje motoru-kčerpadlu. Mazejte Falk spoje dodáváným mazivem
nebo mazivem na hnacího hřídele univerzálních
kloubů třídy NLGI č. 1 a č. 2 (3) Zerk výbavy. (Viz
bod 2.4, pro konkrétní pokyny zarovnání).
2a) Motor s chladícím výměníkem tepla: Nainstalujte
vypouštěcí potrubí výměníku tepla. Vypouštěcí
potrubí by nemělo být menší než zásuvka pro
připojení výměníku tepla. Vypouštěcí vodní potrubí
by mělo být instalováno v souladu s platnými kódy.
Veškeré instalatérské práce pro připojení k výměníku
tepla, musí být zajištěny, aby minimalizovali pohyb
motoru. Tlak vody do chladicí smyčky výměníku
tepla, nesmí překročit limit, indikován na výměníku
tepla dodáván s motorem.
2b) Motor s Termostatovým Chlazením: Připojte
chladič vzduchu potrubí na chladič přírubového
potrubí. Vypouštěcí potrubí by mělo být instalováno
v souladu s platnými kódy. Flexibilní část potrubí by
měla být poskytnuta pro odpojení motoru od budovy.
3) Nainstalujte všechny vypouštěcí kohoutky se
systémem chlazení motoru a svíčky.
Množs
tví
1
1
1
Popis
1/8”
vypouštěcí
kohoutek
1/8”
vypouštěcí
kohoutek
Část
Přístupová
trubička pro
vodný termostat
Přístupová
trubička pro
chladící
termostat
Olejový chladič
Typ
modelu
JU4/6H,
JU4/6R
JDFP,
JW6
zásuvka
JU4/6H,J
RE46686
U4/6R
1
3/8” zásuvka
Výměnník tepla
JDFP,
trubičky
JW6
1
Elektrodová
Bottom of
JU4/6H
zásuvka
Výměnník tepla
4) Vyplňte motorový systém chladicí směsi z 50%
vody a 50% roztoku chladiva. Používejte pouze
chladiv dle ASTM-D6210 specifikací pro těžkostrojové vznětové motory. Nikdy nepoužívejte
lehce-motorové nebo automobilové chladiva v
motoru, které jsou uvedeny poute v ASTM-D3306.
Odkazujte se na Obr. č. 34 v oddílu 3.4.3 pro
kapacity chladicích systémů. V kapitole 3.4.5 pro
vyplňování řízení.
5) Motor je dodáván s nainstalovaným olejem.
Specifikace pro doplnění oleje jsou v kapitole 3.3
Systém mazání.
6) Připojte dodávku paliva a návratní linky na
nainstalovanou nádrž dodávky paliva. Požadavky
palivového systému pro instalaci a provoz jsou
uvedeny v technickém katalogu pro velikosti potrubí,
maximální přípustné sací palivové čerpadlo a
maximální přípustná palivová hlava. Vyplňte
zásobování nádrže s naftou č. 2 (ASTM D-975) nebo
BS 2869 třídy A2 "Červenou" motorovou naftou,
odvzdušněte systém dodávky vzduchu a zkontrolujte
těsnost. Dodávka paliva, musí splňovat požadavky
platných kódů. Nepoužívejte materiál založené na
mědi nebo zinku pro kteroukoli složku dieselového
palivového systému. Palivo bude chemicky reagovat
se zinkem, s výsledkem ucpaného palivového filtru a
vstřikovacího systému.
7) Vyjměte ochranné kryty na čistícím prvke
vzduchu.
8) Připojte Jacket Water ohřívač vody (je-li součástí
dodávky) na AC napájecí zdroj. Pro JU4 / 6 serie
Strana 13 ze 46
jsou požadavky elektrické dodávky uvedeny na těle
topení. Připojte dodané termostatové připajecí vodiče
přímo na zákazníkem dodávány elektrické skřínky
pro křižovatky. Pro JDFP/JW6 jsou požadavky
elektrické dodávky uvedeny na skřínkovém připojení.
Připojte to k topení přímo na skřínku pro križovatky
pouze na konci topení. Dodávky elektroinstalace by
nikdy neměla být směrována přes motorový
rozchodový panel. Mohlo by dojít k těžkému
poškození kritických kontrolních složek motoru.
Vypněte topení pouze když kroku 4 je ukončen.
instalačn jméno a adresu. K registraci tohoto motoru,
navštivte www.clarkefire.com a zvolte Registrace
Záruky.
2.4 SPECIFICKÝ NÁVOD PRO SPOJÍCÍ
PŘEPOJENÍ SETRVAČNÍKU
2.4.1 Uvedené hnacího hřídele y
Vztahujte se na seznam instalací hnacích hřídelů,
manual proprovoz a údržbu C132355
2.4.2 hnacího hřídele
9) Připojte výfukový systém na flexibilní připojení na
motoru. Instalovaný výfukový system musí být
doložen stavebnou konstrukcí, a ne motorem.
Výfukové flexibilní spojení je poskytováno pouze
pro účely tepelné roztažnosti a vibrací izolaci, ne pro
nesouosost nebo změny směru.
10) Značka DC elektrické propojení mezi
svorkovnici motorového měřícího panelu (je-li
součástí dodávky) a přepínačem za přepínačem podle
pokynů výrobce. Všimněte si, že "W" terminál je
použit pouze pro UL / FM cívku chladící vody (je-li
součástí dodávky). Vztahujte se na štítek s
elektrickým schematem, umístěn na vnitřní straně
krytu motorového rozchodového panelu pro správné
připojení vodní cívky.
11) Vyplňte baterií s elektrolytem na baterie podle
návodu výrobce. Připojení kabelů mezi motorem a
baterií je nainstalováno až po elektrolytu. Vztahujte
se na elektrické schéma uvnitř motorového
rozchodového panelového krytu (je-li součástí
dodávky), nebo vhodné elektrické schéma v
technickém katalogu C13965, pro správné pozitivní a
negativní spojení. Připojte negativní kabely přímo na
blok motoru. Připojte na JU4 / 6 serie každý kladný
kabel k velké elektrické funkci startéru motoru.
Poznámka: JU4 / 6 serie mějí samostatný spouštěče
pro každou sestavu baterii. Na JDFP/JW6 serie
připojit každý kladný kabel k velkém externímu
postu manuálně spouštících stykačů.
12) Poznámka: Návodní příručka pro Provoz a
údržbu Clarke a stránky s ilustracemi části Clarke
jsou umístěny uvnitř motorového rozchodového
panelu.
13) Upozornění! Za účelem získání okamžitého
Záručního Servisu a to v souladu s emisemi řádu,
tento motor, musí být zaregistrován na konečnou
Chcete-li provést kontrolu zařízení čerpadla hřídele
motoru a řádné Paralelní Ofsetové a Úhlové tolerance
centrálních linek klikového hřídele, hnacího hřídele
musí být umístěn mezi řídící disk setrvačníku (bez
pohonu disku na JW6 modelech) a přírubových
zdířkách na hřídeli čerpadla.
Před vyjmutím krytu hnacího hřídele, odpojte
záporný kabel baterie z obou bateriích.
Před zahájením sladění ovládačů, proveďte nutné
opravy, instalaci a opětovného točení spojovacích
šroubů hnacího hřídele podle hodnot uvedených v
následující tabulce:
MODELY
JU4H-10,
12,14,20,
22,24
AB26,
AEA0,
JU4R-09,
11,13,19,
21,23,
AEA9
JU4H-28,
30,32,34,
40, 42,44,
H8, H0,H2,
AEE8,
AEF2,
ADJ8,
ADJ2,
JU4R- 40,
AEE7,
AEF1
Strana 14 ze 46
HNACÍH
O
HŘÍDELE
VELIKOST
ŠROUBKY/T
ŘÍDA
MATERIÁL
U
UPEVŇOVA
CÍ
UTÁHNUTÍ
stopy-libry
(N-m)
CDS10-SC
SC41
SC41A
7/16-20
Třída 8
(Hi-Tahový)
50 - 55
(68 – 75)
CDS20-SC
SC55
SC55A
1/2-20
Třída 8
(Hi-Tahový)
75 - 82
(102 – 112)
JU6H- D0,
D2,30, 32,
34, JU6RD9, D1,29,
31, 33
JU4H50,52,54,
58, JU4R49,51,53
JU6H- G8,
M8,M2,
M0,58,50,
52, 54,
ABL8,
ABL0,
ABL2,
AB76,
68,60,62,84
JU6RG7,L7,L9,
L1,M7,M1,
M9,57,49,
51, 53
JW6
JU6HAAQ8,
KAQ8,
AARG,
KARG,
AAPG,
KAPG,
AAS0
KAS0,
JU6RAAQ7,
KAQ7,
AARF,
KARF,
AAS9,
KAS9
CDS20-S1
SC55L-A
CDS30-S1
1/2-20
Třída 8
(Hi-Tahový)
75 - 82
(102 – 112)
3/8-24 Grade
8 (HiTensile)
30-35
(41-48)
(See Note 2)
připojen ke standarnímu točícímu kliči na matice
používaný pro požadované UPEVŇOVACÍ
UTÁHNUTÍ. Standardní zásuvka nefunguje kvůli
blízkosti šroubú a / nebo matic s spřežení hnacího
hřídele. Hodnoty utahovacího momentu uvedené pro
tyto šrouby a / nebo matice, byly opraveny za pomocí
adapter "stožárový nohy", který rozšiřuje standardní
moment klíče na délku.
Následující kroky popisují správný postup jak
zkontrolovat zarovnání. Malá kapesní tříska nebo
pravítko s milimetrovým značením se doporučuje na
všechna měření.
CDS30-S1
SC61L-A
CDS50-SC
SC81A
CDS50-SC
SC81A
3/8-24
Třída 8
(Hi-Tahový)
7/16-20
Třída 8
(Hi-Tahový)
7/16-20
Třída 8
(Hi-Tahový)
30-35
(41-48)
(See Note 2)
50 - 55
(68 – 75)
(See Note 2)
50 - 55
(68 – 75)
(See Note 2)
A) Chcete-li zjistit Horizontální Paralelní Ofset, musí
být hnací hřídel správně orientován.
1. Otáčejte hřídel tak odkaz "AB" na setrvačníkovém
disku nebo přírubovém obvodu hnacího hřídele (proti
setrvačníku) se náchází v pozici hodinových ručičke
ve dvanácté hodině, ajsou uvedeny na obr. 7.
2. Změřte zezadu ciferník setrvačníkového hnacího
disku nebo bodu A na přírubovým hnacím hřídely.
(bod A je na vrtovém ložisku, jak je znázorněno na
obr. Č. 7, na přístrojové desce boku motoru). Toto
měření musí být:
měření
58 + 1mm.
68 + 1.5mm.
68 + 1.5mm.
84 + 1.5mm.
109 + 2mm.
MODELY
CDS10-SC /SC41 / SC41A
CDS20-SC / SC55 / SC55A
CDS20-S1 / SC55L-A
CDS30-S1 / SC61L-A
CDS50-SC / SC81A
B) S hnacím hřídelem ve stejné orientaci jako v
předchozím kroku (krok A), zkontrolujte
Horizontální Úhlové vyrovnání hřídelu.
Poznámka 1 - Doporučuje se, aby středně silné
zámky chodů závitů (tj. Loctite - modrá č.64040) se
používali při sestavování a točení na všechny
technické vybevení. Tyto můžou být zakoupena jako
součástka s číslem 23509536.
Poznámka 2 - 4 ohledem Hi-Tahových šroubů a /
aneb matic , které jsou používány pro připojení
hnacího hřídele na hnací disk (všechny modely JU6)
aneb setrvačník (všechny modely JW6) a které se
připojují k hnacímu hřídeli na přírubové čerpadlo ,
bude vyžadovat "stožárový nohy" klíč na matice
1. Změřte zepředu koncový bod B přímo na
přírubovém hnacím hřídely na čerpadlo (bod B je na
vrtovém ložisku, na výfukové straně motoru). Toto
měření se musí rovnat měření v bodě A + 0.5 mm.
C) K ověření Vertikální Paralelní Ofsetu musí být
hnací hřídel přeorientován.
1. Točte hřídel 90 ○ pokuď odkaz "CD" na
setrvačníkovém řídícím disku nebo přírubovém
obvodu hnacího hřídele (proti setrvačníku), je v
poloze vyznačené na obrázku č. 8.
2. Změřte zezadu ciferník setrvačníkového hnacího
Strana 15 ze 46
disk nebo na hnací hřídel přírubové bodu C. (Bod C
je stejný jako bod A s driveshaft otočit o 90 °).
Měření musí být:
měření
60 + 1mm.
70.5 + 1mm.
70.5 + 1mm.
86.5 + 1mm.
112.5 + 1mm.
MODELY
CDS10-SC / SC41 / SC41A
CDS20-SC / SC55 / SC55A
CDS20-S1 / SC55L-A
CDS30-S1 / SC61L-A
CDS50-SC / SC81A
2. Točte hřídel motoru ručně, až kým jsou dostupné
spojené mazivové armatury.
3. Pomocí ručního mazacího lisu s NLGI třídou 1
nebo 2 pozive na mazacích armaturách. Pumpujte
mazivo až pokuď je mazivo viditelné na všech
čtyřech uzávěrech.
D) S hnacím hřídelem ve stejné orientaci jako v
předchozím kroku (krok C), podívejte se na vertikální
vyrovnání hřídelu.
1. Změřte zepředu koncový bod D přímo na
přírubovém hnacím hřídely na čerpadlo (bod D je
stejně jako bod B, rotován 90 hnacím hřídelem).
Měření se musí rovnat měření v bodě C + 1 mm.
Opětovně nainstaluj všechny kryty a mazivové
sestavy před znovu zapojení bateriových kabelů.
hnacího hřídelu, odstraňte horní kryt a odložte ho.
4. Ověřte jestli všechny spojovací šrouby hnacích
hřídelu zůstávají napjaté. Přitáhněte podle 2.4.1, je-li
to nezbytné.
5. Přeinstalujte horní kryt a připojte negativní
kabely baterie.
2.4.3 Ostatní Druhy spoje
Konzultujte Factory nebo Clarke na stránkách
[email protected] pro další informace.
2,5 TÝDENNÍ ZKOUŠKA
Zkušený operátor by měl být přítomen v průběhu
týdenního testu.
POZNÁMKA: Tento motor je určen pro provoz při
jmenovitém zatížení. Pro účely testování motoru
může být provozován za podmínek nižšího zatížení
(dolní tok). Počet spuštění by neměl přesáhnout 30
minut, maximum.
Obr. č. 7
Před spuštěním motoru, ujistěte se, ohledem
následujících možností:
1) Provozovatel má volný přístup k zastavení motoru
v případě nouze.
2) Větrací kanály továrenské místnosti jsou otevřené
a motor má dobrý přístup vzduchu.
3) Všechny kryty jsou v pozici, a pokuď ne, ať už z
jakéhokoli důvodu, všechny rotující části budou
volný a bez omezení.
Obr. č. 8
ÚDRŽBA HNACÍHO HŘÍDELE
1. Chcete-li odpojit bateriové negativní kabely z
4) Bateriové kryty jsou na místě a nic není na
vrcholu, nebo se dotýká motoru, co není součástí
původní specifické dodávky.
5a) Chlazení cez výměník tepla: Dodávka vody pro
chladicí kapaliny je znovu k dispozici bez omezení.
Strana 16 ze 46
5a) Termostatové Chlazení: přívod vzduchu pro
chlazení je znovu k dispozici bez omezení.
Když motor běží ujistit, že teploty chladicí kapaliny a
tlaku oleje surové chladící vody jsou v mezích
stanovených na příslušném listu pro Instalaci a
provoz v technickém katalogu C13965.
Je-li teplota chladiva extrémní, zkontrolujte:
a) řemeny chladící smyčky
b) řádné fungování termostatu
c) Stav sestavy trubek tepelného výměníku
Pro LPCB motory, použijte řadiče hlavních čerpadel
pro spouštění a zastavování motoru. Měl by řadič
hlavního čerpadla se stát nepoužitelný, motor lze
ručně spustit a zastavit, použitím motorového
rozchodového panelu. Pro ruční spouštění motoru a
rozchodový panel. (Viz obr. Č. 9A): zvedněte a držte
MANUALNÍ KLIKU č. 1, dokud motor nenastartuje
do 15 sekund.Pokud se zařízení nepodaří spustit,
počkejte 10 sekund, použijte MANUÁLNÍ KLIKU č.
2 a opakujte krok. Neteče-li chladicí voda nebo
motorová teplota je příliš vysoká, otevřte chladicí
systém náhradnímy manuálními ventily (platí pouze
pro výměník tepla chlazených motorů).
2.6 Spouštění / zastavování MOTORU
2.6.1 Zvláštní poznámky k vybavení instalátoru z
LPCB schválen (LPS1239) Model motoru:
Jakékoli zařízení namontováno na motoru, nebo
regulátoru, které by mohl zabránit automatickému
spuštění motoru, automaticky se vrátí do normální
polohy po manuální použití. Elektrický palivový
uzavírací pohon musí být připojen k tlačítku Zastavit
Motor tlačítku na hlavním regulátoře čerpadla.
Hlavní čerpadla musí opětovně nastartovat motoru,
kdy motor dosáhne 700-1000 ot. / min.
2.6.2 Chcete-li nastartovat motor:
Používejte řadič hlavního čerpadla pro spouštění.
Postupujte podle pokynů výrobce řadiče.
Na UL / FM motorů, použite řadič hlavního čerpadla
pro spouštění a zastavování motoru. Měl by řadič
hlavního čerpadla se stát nepoužitelný, motor lze
ručně spustit a zastavit, použitím motorového
rozchodového panelu. Pro ruční spuštění a zastavení
motoru s rozchodovým panelem: Funkce VÝBĚR
MÓDU na MANUÁLNÍ CHOD. (Viz Obr. č. 9).
Zvedněte a držte MANUALNÍ KLIKU č. 1, dokud
motor nenastartuje do 15 sekund. Pokud se zařízení
nepodaří spustit, počkejte 15 sekund, použijte
MANUÁLNÍ KLIKU č. 2 a opakujte krok. Neteče-li
chladicí voda nebo motorová teplota je příliš vysoká,
otevřte chladicí systém náhradnímy manuálními
ventily (platí pouze pro výměník tepla chlazených
motorů).
Poznámka: Při JW motorech můžete také spustit
motory používající manuální počáteční stykače.
Strana 17 ze 46
UL/FM Strojový Panel
Obr. č. 9
1 - Mimořádná provozní instrukce
2 – Přepínač Automatického-Manuálného režimu
3 – Manualní klikový spínač
4 - Anulace překročení otáček
5 - Výstražné světlo
6 – Verifikace překročení otáček
LPCB Strojový Panel
2
1
Obr. č. 9A
1 - Mimořádná provozní instrukce
Důležité: Volič řadiče hlavního čerpadla by měl být
v pozici VYPNUTO, když je startování provedeno z
motorového rozchodového panelu. Ujistěte se, že ste
vrátili volič regulátoru na hlavním čerpadle a
motorovém rozchodovém panelu do
AUTOMATICKÉ pozice po dokončení manuálního
spuštění.
lékařské zdroje. Ref. číslo #
10
2.6.3 Zastavení motoru
Obr. č. 10
Kdykoliv palivový systém byl otevřen pro
doručování (odpojeny linky nebo odstraněny filtry),
bude nutné vypustit vzduch ze systému.
Pokud se motor spustí řadičem hlavního čerpadla
používejte řadiče hlavního čerpadla pro zastavení
motoru.
Pokud se motor spustí z motorového rozchodového
panelu: Vraťte přepínač VÝBĚR MÓDU do polhy
AUTOMATICKÝ/ MANUÁLNÍ ZASTEVNÍ, a
motor se zastaví. Uzavřete chladicí systém
manuálním náhradním ventilem, je-li otevřen.
3.1.1.1 JU4/6-UF, NL Serie motorů:
1) Uvolněte vzduchový vypouštěcí větrací šroub (A)
dvěma plnýma otočením rukou na základně
A
palivového filtru. Ref. Obr. č. 11
Upozornění: Nenechávejte spínač VÝBĚR MÓDU v
poloze MANUÁLNÍ CHOD během
AUTOMATICKÉHO chodu operace. (Přepínač bude
schopen zastavit motor a může způsobit poškození).
2) Obsluhujte základní páku zásobovacího čerpadla
(B) dokuď průtok paliva je bez vzduchových bublin.
Ref. Obr. č. 12.
Motory, které nejsou vybaveny motorovým měřícím
panelem, a LPCB motory mají na motoru manuální
vypnutí páky pro vypnutí.
3) Utáhněte vypouštěcí zásuvku bezpečně; nadále
operujte základní páku až kým aktivita čerpadla není
viditelná. Zatlačte páku dovnitř (směrem k motoru),
pokud to půjde.
3,0 MOTOROVÉ SYSTÉMY
4) Spusťte motor a skontrolujte
těsnosti.
3.1 Palivový systém
3.1.1 Vypouštění palivového systému
UPOZORNĚNÍ: Únik tekutiny pod tlakem může
proniknout do kůže a způsobit řadu zranění.
Zmírněte tlak před odpojením palivové nebo
jiných linek. Utáhněte všechny spoje před
použitím tlaku. Udržujte ruce a tělo pryčod
otvroů pro kolíky a trysky, které vypouštějí
kapaliny pod vysokým tlakem. Použijte kousek
kartonu nebo papíru pro hledání netěsností.
Nepoužívejte ruce.
Pokud kapaliny budou vstříknuty do kůže, je jich
třeba chirurgicky odstranit během několika
hodin, lékařmi, obeznámenými s tímto typem
poranění nebo to může vést ke gangréně. Lékaři
neinformováni ohledem tohto typu zranění, se
můžou obrátit na interní kliniku Deere &
Company v Moline, Illinois, nebo jiné znalé
Strana 20 ze 46
Obr. č. 11
B
Obr. č. 12
Obr. č. 14
3.1.1.2 JU4/6 LP Serie motorů
Pokud motor nelze spustit, může být nezbytné
vypuštění vzduchu z palivového systému při
vstřikování paliva čerpadlem nebo vstřikovacích
trysek, jak je vysvětleno dolů.
Foto následuje později
3.1.1.3 JDFP/JW6 Serie Motoru:
Při vstřikování paliva čerpadlem:
1) Uvolněte trochu spínací linku pro navrátění paliva
(A) Při vstřikování paliva čerpadlem. Ref. č.13
2) Manipulujte s dodávkou paliva čerpadlem pomocí
základní páky, dokud je palivo, bez vzduchových
bublin,a palivo teče z linky pro navrátění paliva.
3) Utáhněte linku pro navrátění paliva
16N-m (12 lb-ft).
4) Nechte základní páku v pozici směrem dovnitř,
směrem na cylindrový blok. Ref. Obrázek č. 14.
A
Vztahujte se na Obr. č. 19 pro systémovou
komponentnou část.
A - primární palivový filtr
B - druhotný palivový filtr
C - vstřikování čerpadlo
D - rychlost přizpůsobení
Na kole primárního palivového filtru / Oddělovač
vody:
1)Vypusťte vodu a kontaminanty z jasné
usazeninové mísy.
2) Uvolněte vzduch vypouštěcím větracím šroubem
(A) na palivové základně filtru (Obrázek č. 15)
3) Operujte základní páku (B) pokuď průtok paliva
je bez vzduchových bublin (Obrázek č. 15)
4) Utáhněte šroub ventilu pokým je základní páka v
pozici směrem dolů.
B
Obr. č. 13
Strana 21 ze 46
A
B
Obr. č. 15
Obr. č. 17
Ohledem Obdélníkového Posledního Palivového
Filtru:
1) Volná vypouštěcí zásuvka (A) na palivové
základně filtru (Obrázek č..16).
2) Operujte základní páku (B) do dodávky paliva
čerpadlem (Obrázek č. 17), až do plynulého toku
paliva, bez probublávání, vycházejícím z otvoru
zásuvky.
3) Současně zatlačte základní páku dolů a zavřete
přístavnou zásuvku filtru. To zabraňuje vzduch
vstupující do systému. Utáhněte zásuvku bezpečně.
NEPŘETÁHNĚTE..
4) Spusťte motor a skontrolujte těsnosti.
Pokud motor nelze spustit, může být nezbytné
vypouštět vzduch z palivového systému na
vstřikování trysky, jak je vysvětleno níže.
Při vstřikování paliva tryskou
1) Uvolněte palivové linkové spojení z č. 1 injekční
trysky (A) (Obrázek č. 18)
2) Roztáčejte motor pro spustění motoru (ale
nestartujte motor), dokuď palivo bez bublinek teče z
uvolněných koncových spojení. Přitočte připojení.
3) Spusťte motor a zkontrolujte netěsnosti.
4) Pokud motor nelze spustit, zopakujte postup na
zbývajících vstřikováních tryskách (v případě
potřeby), až bylo odstraněno dost vzduchu z
palivového systému motoru, aby ho bylo možné
spustit.
A
A
Obr. č. 16
Obr. č. 18
Strana 22 ze 46
souladu s doporučení výrobce.
3.1.3.1 JU4/6-UF, NL Serie Motoru
1) Uzavřete palivový sklapní ventil, je-li vybaven.
2) Důkladně pročistěte armatúry palivového filtru a
okolí.
3) Uvolněte vypouštěcí zásuvku (C) a odlejte palivo
do vhodné nádoby. Ref obr. č.21
D
B
A
Poznámka: Čerpací na držící kroužek a jich otáčení
pomáhá dostat ven usaděny lokátory.
C
Obr. č. 19
3.1.2 Vyprazdňování kondenzátu z palivového filtru
Vyputte kondenzát z palivového filtru. Palivové filtry
mají výtok (B), které se nacházejí v dolní části jejích
schránky (A) obr. č. .20 Tyto filtry by měly být každý
týden odkapané od vybudované vody.
4) Pevně uchopte zdvíhací kroužek (A) a otáčejte jím
proti ¼. Vyjměte kroužek s filtrem prvku (B). Ref
obr. č. .21
5) Zkontrolujte montážní základnu filtru pro
nečistoty. Vyčistěte, jak je požadováno.
Poznámka: Zvýšené lokátory na palivovém filtrovém
kanistru musí být správně indexovány s otvory v
montážní základny pro správnou instalaci.
6) Instalace nového filtru na montážní prvek
základny. Ujistěte se, že prvek je správně indexován
a pevně sedí na základně. Může být nutné střídat filtr
pro správné nastavení.
Je-li vybaven vodní odlučovači, odstraňte filtrový
prvek z vodní odlučovací mísy. Vypusťte a vyčisťte
odlučovací mísy. Sušte stlačeným vzduchem.
Nainstalujte vodní mísu na nový prvek. Utáhněte
bezpečně.
A
B
Obr. č. 20
3.1.3 Změna palivové kazety filtru
Změna kazety a vypouštění jakéhokoli vzduchu z
palivového systému podle pokynů v oddílu 3.1.1.
Výměna palivového filtru by se měla konat podle
doporučení a pouze s použitím schválených filtrů.
Může být také nutné změnit odfiltrovávání,
doporučené mi v případě:
1) Motor byl přepracován.
2) Kvalita paliva je zlá.
3) Motor byl podroben dočasním nepříznivým
podmínkam, a je mimo běžných provozních
parametrů.
4) Palivová nádrž kondenzátu nebyla odkapaná v
7) Seřaďte klíče na filtrační prvky s otvory ve
filtrové základně.
8) Nainstalujte zdvíhací kroužek na montážní
základnu, ujisťujíc se, aby těsnění proti prachu bylo
v pořádku na základni filtru. Ručně utáhněte kruh
(asi 1 / 3 otáček), dokud "zaklapne" do zarážky.
NEPŘETAHUJTE zdvíhací kroužek.
Poznámka: Správná instalace je indikována, když je
slyšet "klik" a upevnění kroužku je patrný.
Zásuvka je vybavena novým prvkem pro
zasouvaní použitých prvků.
9) Otevřete palivový sklapní odvzdušňovací ventil a
ventil palivového systému. Utáhněte vypouštěcí
zásuvku (D).Reference Obr. č. 21
Strana 23 ze 46
základnu, upevňujíc těsnění proti prachu (C) na
svém místě na filtrové základně. Utáhněte zdvíhací
kroužek , až zapadne do zarážky na pozici a udělá
zvuk "klik". Ref. Obr. č. 22
8) Vypusťte palivový systému.
D
A
B
C
Obr. č. 21
3.1.3.2 JU4 / 6 LP Serie Motoru
3.1.3.3 JDFP/JW6 Serie Motoru
Každý motor má dva palivové filtry. Pro účely
identifikace, primární filtr zahrnuje transparentní
odlučovač vody.
Náhrada (kruhového) primárního palivového filtru /
Vodní odlučovač
1) Uzavřete palivový sklapní ventil na spodní části
palivové nádrže, je-li vybaven.
2) Důkladně očistite palivový filtr / sestavu
odlučovače vody a okolí.
Poznámka: Čerpací zdvíhací kroužek (F), se otáčí, a
tím napomáhá se dostat poza dent. Ref. Obr. C. 22
3) Točte zdvíhací kroužek o ¼ otáčky hodinových
ručiček. Vyjměte kroužek s filtrovým prvkem.
4) Odstraňte vodnou odlučovací mísu (G) z
filtrového prvku (E). Vypusťte Avyčistite mísu. Sušte
stlačeným vzduchem. Ref. Obr. č. 22
Poznámka: Všimněte si zdvihnutých lokátorov na
filtračním prvku. Tyto lokátory pojistiťe řádným
vyrovnáním filtračního prvku pro základnu filtru.
5) Nainstalujte vodní odlučovací mísu na nový
filtrový prvek. Utáhněte bezpečně.
6) Indexujte filtrační prvek pokuď delší vertikální
locator (D) je zaměřen opačným směrem na montážní
základně. Vložte filtrační prvek do základny
bezpečně. Může být nutné střídat filtr pro správné
nastavení. Ref. Obr. č. 22
7) Nainstalujte zdvíhací kroužek na filtrovou
Obr. č. 22
Výměna (obdélníkového) sekundárního
palivového filtrového elementu
1) Uzavřete palivový sklapni-ventil na spodní
části palivové nádrže, je-li vybaven.
2) Uvolněte vypouštěcí zásuvka (C) na straně
filtru základny. Odstraňte vypouštěcí zásuvka (B)
pro odvodnění z palivových filtrů. Ref. Obr. C. 23
Poznámka: Mějte malý kontejner pod
vypouštěcím zásuvka chytit odvádění paliva.
3) S palivových filtrů firmy proti základně,
zvednout nahanebu zachovaly jaře a strhávají na
dno zachovaly jaře. Vytáhněte palivový filtr
vypnout průvodce kolíky paliva filtr základny a
zlikvidujte.
4) Nainstalujte nový palivový filtr na průvodce
kolíky palivový filtr základny. Držte pevně filtr
Strana 24 ze 46
proti základně.
5) Když jistící spodní filtr zachoval jaře jako
první, bezpečné kryty take zachovaly jaře (čtyři
šipky).
6) Instalace nové tažené zásuvky, zobrazeny již
C
nainstalované. Utáhněte vypouštěcí zásuvku a
zásuvku odvodňování bezpečně. Nepřetahujte.
7) Otevřete palivový sklapní odvzdušňovací ventil
z palivového systému. Ref. Obr. č.
MOTORY
23
B
Výše uvedená značka je orazítkována identifikací
"Jako Vestavěný". Vztahujte se na další dvě tabulky
pro identifikaci:
Tabulka č. 1) Typ modelu a rychlosti pro číslo Droop
péra
Tabulka 2) Spustit-Zastavit cívka (Interní do
vstřikovacího čerpadla) Součástkové číslo
Motorového napětí.
Vstřikovací čerpadlo
"Droop péro" Číslo součástky
OT/MIN
Obr. č. 23
3.1.4 Palivové nádrže
Mějte nádrž naplní ke snížení kondenzace na
minimum. Otevřte vypouštěcí výtok na palivové
nádrži, a vysušte jednou týdenně od všechny
případné vody nebo sedimentů. Naplňte nádrž po
každém testu.
Poznámka: Podle norem NFPA 25, úroveň palivové
nádrže nikdy nesmí být nižší než 67% své kapacity.
3.1.5 JU4 / 6 vstřikování paliva čerpadlo
Komponenty
Tato značka je dodávána PRO VŠECHNY JU4 A
JU6
MODEL
JU4H-UF10
JU4R-UF09
JU4R-UF11
JU4H-UF20
JU4R-UF19
JU4R-UF21
JU4H-LP20
JU4R-UF23
JU4H-UFADJ8
JU4H-UFADJ2
JU4H-UFAEA0
JU4H-UFAEE8
JU4H-UFAEF2
JU4R-UFAEA9
JU4R-UFAEE7
JU4R-UFAEF1
JU4R-UF13
JU4H-UF14
JU4H-UF24
JU4H-UFAB26
JU4H-UF12
JU4H-UF22
JU4H-UF32
JU4H-UF42
JU4R-UF51
JU4H-UF52
JU4H-UFH2
JU4H-UF34
JU4H-UF44
JU4H-UF54
JU4R-UF53
JU4H-LP54
JU4H-LPL4
JU4H-UF84
Strana 25 ze 46
1760
2100
2350
2350
2600
2800
2960
3000
13563
aneb
C02353
24339
13563
aneb
C02353
24339
JU4H-UF30
JU4H-UF40
JU4R-UF40
JU4H-UF50
JU4H-UFH8
JU4H-UFH0
JU4H-UF58
JU4R-UF49
JU4H-LP50
JU6H-UF30
JU6H-UFD0
JU6H-UFG8
JU6H-UFABL0
JU6H-UFABL2
JU6H-UFABL8
JU6H-UFM8
JU6H-UFM0
JU6H-UF58
JU6H-UF50
JU6H-UF68
JU6H-UF60
JU6H-UFAAQ8
JU6H-UFAARG
JU6H-UFKAQ8
JU6H-UFKARG
JU6H-UFAAPG
JU6H-UFKAPG
JU6H-UFAAS0
JU6H-UFKAS0
JU6H-LP50
JU6H-LP60
JU6R-UFAA29
JU6R-UFKA29
JU6R-UFAAD9
JU6R-UFKAD9
JU6R-UFAAG7
JU6R-UFKAG7
JU6R-UFAAL9
JU6R-UFKAL9
JU6R-UFAAL1
JU6R-UFKAL1
JU6R-UFAAL7
JU6R-UFKAL7
JU6R-UFAAM7
JU6R-UFKAM7
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAAM9
JU6R-UFKAM9
JU6R-UFAA57
JU6R-UFKA57
JU6R-UFAA49
JU6R-UFKA49
JU6R-UFAA67
JU6R-UFKA67
JU6R-UFAA59
JU6R-UFKA59
JU6R-UFAAQ7
JU6R-UFKAQ7
JU6R-UFAARF
JU6R-UFKARF
JU6R-UFAAPF
JU6R-UFKAPF
JU6R-UFAAS9
JU6R-UFKAS9
JU6H-UF32
JU6H-UFD2
JU6H-UFM2
JU6H-UF52
JU6H-UF62
JU6R-UFAA31
JU6R-UFKA31
JU6R-UFAAD1
JU6R-UFKAD1
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAA51
JU6R-UFKA51
JU6R-UFAA61
JU6R-UFKA61
JU6H-UF34
JU6H-UF54
JU6H-UF84
JU6H-UFAB76
JU6R-UFAA33
JU6R-UFKA33
JU6R-UFAA53
JU6R-UFKA53
JU6R-UFAA83
JU6R-UFKA83
20357
24339
Run-Stop Cívka Part Number
12 Volt
24 Volt
ETR
SD26214 aneb
C07853
SD26387 aneb
C07826
ETS
SD26921 aneb
C07827
SD26922 aneb
C07828
Legenda:
ETR – Nabitý na Spustění
ETS – Nabitý na Zastavení
SD č. - Číslo součástky Stanadyne
C č. - Číslo součástky Clarke
3.1.6 JW6 vstřikování paliva čerpadlo Komponenty
13558
Nastav cívku pro Droop péro pro Zastavení (vnějšího
vstřikovacího čerpadla) části, konzultujte čísla s
tovární.
3,2 VZDUCHOVÝ / VÝFUKOVÝ SYSTÉM
3.2.1 Okolní podmínky
Clarke motory jsou testovány v souladu s SAE J1349
(Clarke USA) aneb ISO 3046 (Clarke UK). V této
funkci mohou být přiškrceny ke splnění určitých
mśtních podmínek, pokud se tak nestane, může to
vážně narušit výkon motoru a mohlo by to vést k
předčasnému selhání.
3.2.2 Větrání
13563
aneb
C02353
Motory musí být vybaveny dostatečnou ventilaci, aby
splňovaly požadavky pro spalovací systém,
Termostatové chlazení k dispozici umožní
dostatečné rozptýlení vyzářeného tepla a emisí z
klikové skříně. Pro všechny tyto údaje vzhledejte
Data ohledem Instalace a provozu v Technickém
katalogu, C13965. Tato data mohou být použity pro
správné dimenzování na vstupu a výstupu ventilátorů.
Strana 26 ze 46
3.2.3 Standardní čistič vzduchu
Standardní vzduchový filtr je opakovaně
použitelného typu. Měla by nastat situace, kdy je
vzduch čistší v GED zásuvce s nečistotami (hladující
motorový vzduch), povede to ke ztrátě energie a
těžkému černému dýmu, a vzduchový filtr by měly
být obsluhován okamžitě. Viz Obr. č. 39 pro čísla
čistšího vzduchu, Clarke modelu.
UPOZORNĚNÍ: Nesnažte se odstraní vzduch
čistšího, zatímco motor běží aneb spuštíte motor,
zatímco čistší vzduch je vypnut. Exponované součásti
by mohla způsobit vážné poškození zdraví
zaměstnanců a mohlo by dojít k velkému vnitřnímu
motorovému poškození v případě jakýchkoliv cizích
částic, vstupujících do motoru.
Výrobce vzduchového filtru doporučuje následující:
1. Olejujte opakovaně použitelné prvky servisním
speciálním olejem. Tyto prvky mohou být
obsluhovány aneb nahrazeny.
2. Obr. č. 24 ukazuje pokyny pro servis vzduchového
filtru.
3. Když servis není praktický, můžete zvýšit účinnost
filtru opětovným-postřikem s olejem.
Poznámka: Nepokoušejte se o tento proces, zatímco
motor běží
POZNÁMKA: Nepoužívejte oleje v opakovaných
použitelných prvkach.
SERVISNÍ
FILTR
INSTRUKCE
PRO
VZDUCHOVÝ
Obr. č. 24
3.2.4 Větrání klikové skříně
3.2.4.1 Otevřte odvětrávání klikové skříně (Viz obr.
č.27b)
Výpary které se mohou tvořit uvnitř motoru jsou
odstraněny z klikové skříně a zařízení vlakové
jednotky, pomocí kontinuálního, ventilačního
systému pod tlakem.
Strana 27 ze 46
Mírný tlak je udržován v motorovém prostoru
klikové skříně. Výpary vyhoštěny přes větrací potrubí
připojené k pokrytí vahadlového vypouštěcího prvku.
Ref. Obr. č. 25, 26, a 27.
Obr. č. 27a
Model motoru
Obr. č. 25
JU4-UF10, 12, 20, 22, JU4-LP20, 24
Obr. č. 26
JU4-UF30, 32, 40, 42, 50, 52, H8, H0, H2, 58
JU4-LP50, 54, L4 & JU6 VŠECHNY
Obr. č. 27 JDFP/JW6
3.2.4.2 Systém odvětrávání klikové skříně
Systém odvětrávání klikové skříně umožňuje
recirkulaci pro pachy (vyhoštěny přes větrací potrubí
připojené k pokrytí vahadlového vypouštěcího
prvku) pro spalování vzduchu. Viz obrázek č. 27a.
JU4R-UF09
JU4H-UF10
JU4R-UF11
JU4H-UF12
JU4R-UF13
JU4H-UF14
JU4R-UF19
JU4H-UF20
JU4H-LP20
JU4R-UF21
JU4H-UF22
JU4R-UF23
JU4H-UF24
JU4H-UFAB26
JU4H-UF30
JU4H-UF32
JU4H-UF40
JU4R-UF40
JU4H-UF42
JU4R-UF49
JU4H-UF50
JU4H-LP50
JU4R-UF51
JU4H-UF52
JU4H-UF58
JU4H-UFH2
JU4H-UFH8
JU4H-UFH0
JU4H-UFADJ8
JU4H-UFADJ2
JU4H-UFADHG
JU4H-UFAEA0
JU4H-UFAEE8
JU4H-UFAEF2
JU4R-UFAEA9
JU4R-UFAEE7
JU4R-UFAEF1
JU6H-UF30
JU6H-UF32
JU6H-UF50
JU6H-LP50
JU6H-UF52
JU6H-UF58
JU6H-UF62
JU6H-UF68
JU6H-UF60
Strana 28 ze 46
Otevřete ventilaci
klikové skřínky
Ventilační system
klikové skřínky
Standardní
Volitelný
JU6H-LP60
JU6H-UFD0
JU6H-UFG8
JU6H-UFABL0
JU6H-UFABL2
JU6H-UFABL8
JU6H-UFM8
JU6H-UFM0
JU6H-UFD2
JU6H-UFM2
JU6H-UFAARG
JU6H-UFAAQ8
JU6H-UFKARG
JU6H-UFKAQ8
JU6H-UFAAPG
JU6H-UFKAPG
JU6H-UFAAS0
JU6H-UFKAS0
JU4H-UF34
JU4H-UF44
JU4H-UF54
JU4R-UF53
JU4H-LP54
JU4H-LPL4
JU4H-UF84
JU6H-UF34
JU6H-UF54
JU6H-UF84
JU6H-UFAB76
JU6R-UFAA29
JU6R-UFKA29
JU6R-UFAAD9
JU6R-UFKAD9
JU6R-UFAAG7
JU6R-UFKAG7
JU6R-UFAAL9
JU6R-UFKAL9
JU6R-UFAAL1
JU6R-UFKAL1
JU6R-UFAAL7
JU6R-UFKAL7
JU6R-UFAAM7
JU6R-UFKAM7
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAAM9
JU6R-UFKAM9
JU6R-UFAA57
JU6R-UFKA57
JU6R-UFAA49
JU6R-UFKA49
JU6R-UFAA67
JU6R-UFKA67
JU6R-UFAA59
JU6R-UFKA59
JU6R-UFAAQ7
JU6R-UFKAQ7
JU6R-UFAARF
JU6R-UFKARF
JU6R-UFAAPF
JU6R-UFKAPF
JU6R-UFAAS9
JU6R-UFKAS9
JU6R-UFAA31
JU6R-UFKA31
JU6R-UFAAD1
JU6R-UFKAD1
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAA51
JU6R-UFKA51
JU6R-UFAA61
JU6R-UFKA61
JU6R-UFAA33
JU6R-UFKA33
JU6R-UFAA53
JU6R-UFKA53
JU6R-UFAA83
JU6R-UFKA83
Obr. č. 27b
3.2.5 Výfukový systém
Nadměrný tlak zpět do výfukového system může
výrazně snížit jak motorový výkon, tak jeho
životnost. Je proto důležité, aby výfukové systémy
měly správný a krátký průměr, ak je to možné
minimálně ve výši kolen. Vztahujte se na Instalační a
provozní údaje v technickém katalogu C13965 pro
výfukové údaje.
Standardní
Volitelný
Instalace výfukového systému by se měla skládat z
následujících osob:
• Pracovníci ochrany od horkých ploch.
• Odpovídající podporující personál, aby se zabránilo
přetížení motoru výfukové zásuvky a minimalizace
vibrací.
• Ochrana před vstupem vody a jiných cizích věci.
I když motor běží zkontrolujte výfukové potrubí
výstupu mimo čerpadla pro životní prostředí, jako je
nadměrný kouř. Následující by mohl být použit jako
návodné všeobecné provozní podmínky motoru.
1) Modrý kouř - Možná spotřeba ropy motoru.
2) Bílý kouř - Možnost vody ve vodových lahvích v
palivu aneb vnitřní problém motoru.
3.3 SYSTÉM MAZÁNÍ
3.3.1 Kontrola jímky ropy
Zkontrolujte úroveň jímky oleje pomocí měřící
tyčinky na motoru, jak je znázorněno na Obr. č. 28 &
29.
Tato úroveň musí být vždy mezi značkami Min.
měřící tyčinky. a Max. s vypnutým motorem.
Strana 29 ze 46
3. Vyjměte filtr s popruhem s klíčem na matice aneb
podobným nástrojem. Zlikvidujte dodátečně filtr
správně (viz Obr. C. 30).
4. Vyčistěte hlavu filtra.
5. Přidejte čistého mazacího oleje motoru na nový
filtr. Nechte oleji dost času projít filtrovým prvkem.
6. Promažte horní části filtru pečtí s čistým
motorovým mazacím olejem.
7. Napasujte nový filtr a utáhněte ho pouze rukou.
Nepoužívejte popruh klíče na matice .
8. Zajistěte, aby je mazací olej tekl do jímky. Na
přeplněných motorech, zajisťte, že motor nelze
spustit a provozovat startérem motor dokuď tlak oleje
se nestabilizoval.
9. Spusťte motor a zkontrolujte ho pro únik filtru.
Když motor vychladne, zkontrolujte úroveň oleje na
měřící tyčince ponořené do olejové jímky, v případě
potřeby.
10. Návratťe jednotku zpět do provozu návratěním
regulátoru hlavního čerpadla do "automatické" pozici
s ruční pákou působící na AUTO-VYPNUTO poloze.
Obr. č. 28
JU4/6
Obr. č. 29
JDFP/JW6
3.3.2 Výměna oleje v motoru
1) Operujte motor, dokud je teplý.
2) Zastavte motor. Odstraňte vypouštěcí zásuvku
jímky a odlejte mazací olej z jímky. Utáhněte
zásuvku nastavení pro výtok na 34 Nm (25lbf-ft) /
3,5 kg-m.
3) Naplňte jímku po 'PLNOPRŮTOČNÝ "značku na
měřící tyčince s novým a čistým mazacím olejem,
schválené třídy.
4) Návraťte jednotku zpět do provozu vrácením AEC
přepínače na "automatickou" pozici a ruční pákou
působící na ruční zastavení pozici.
5) Likvidujte použitý olej správně.
Obr. č. 30
3.3.4 Specifikace Ropy
Tento motor je dodávan plněn továrnou s Deere
Engine Break-in Oil olejem.
Důležité: Nepřidávejte dorobený olej do olejové
úrovně, když je nižší než značka pro přidání na
měřítku.
Období na zaběhnutí je 1 rok od nastartování
motoru.
3.3.3 Měnení olejových filtrových kazet.
1. Vypněte motor.
2. Vložte podnos pod filtr pro zachování uniklého
mazacího oleje.
Nízké rychlostní motorové modely (jmenovka ot. Za
min. je menší nebo rovna 2600 ot / min) jsou
dodávány z Clarke s Deere Break-in olejem
Strana 30 ze 46
nainstalovaným. Break-In olej (TY22041, 10W30) by
měl být použit k vytvoření jakéhokoli oleje
spotřebovaného během zaběhávacího období.
Vysoko rychlostní motorové modely (jmenovka
RPM je větší než 2600 ot / min) jsou dodávány s CI4, olej 15W40. Na těchto modelech jakýkoli doplňte
olej by měly splňovat požadavky CF-4, CG-4, CH-4,
nebo CI-4, Viskozita 15W40 třídy.
• Zajistit ochranu proti kavitaci škody.
• Poskytnout korozi / erozi-odolný prostředí v
chladícím systémem.
• Zabránit tvorbě usazenin nebo kalů v chladícím
systémem.
• Být kompatibilní s motorovou hadici a těsnící
materiály.
• Zajistit adekvátní proti-mrazovou a –pálící ochrany.
UPOZORNĚNÍ
Vodní a anti-mrazový řešení je nutné pro čerpací
zařízení. Míšení tohto řešení před instalací je
vyžadováno. Tím se zabrání možné chemické
reakcí čistých proti-mrazových částek, v rámci
kteréhy by tyto blokovali prvky topení, které
mohou vyhořet. Naleznete v sekci pro technické
údaje kapacity správného chlazení každého
modelu.
Spec olej, který má být použit po zaběhávacím
období, všechny modely motoru:
3.4.2 Voda
Voda může vytvářet leptavé prostředí v chladicím
systému a obsah minerálních látek může povolit
postupného tvoření usazenin na vnitřních povrchů
chlazení. Proto zpomalovače je třeba přičíst ke
kontrole proti korozi, kavitaci a rozsahu ložisek.
Obr. č. 31
3.3.5 Kapacity oleje (Včetně filtru)
MODEL MOTORU
JU4 – VŠECHNY
MODELY
JU6 MODELY
JU6H-UFAARG, KARG,
AAPG, KAPG, AAS0,
KAS0, AAQ8, KAQ8,
JU6R-UFAARF, KARF,
AAPF, KAPF, AAS9,
KAS9, AAQ7, KAQ7
JW6 – VŠECHNY
MODELY
KAPACITA OLEJE
ŠTRVTINY (LITRY)
15.5 (14.7)
Chloridy, sírany, hořčík a vápník patří mezi
materiály, které tvoří rozpuštěné pevné látky, které
mohou způsobit tvoření usazenin, usázení kalu,
koroze nebo jejich kombinaci. Chloridy a / nebo
sírany mějí tendenci k urychlení koroze, zatímco
tvrdost (podíl hořčíku a vápníkové soli obecně
klasifikovány jako uhličitany) způsobí tvoření
usazenin. Voda v mezích uvedených na obrázku č. 33
je uspokojivá jako chladivo motoru při správně
tlumení. Použití destilované vodě je preferováno.
21.1 (20.0)
34.3 (32.5)
30.1 (28.5)
Obr. č. 32
3.4 Systém chlazení
Materiály
3.4.1 Chlazení motorů
Následující informace jsou poskytnuty jako návod
pro uživatelé John Deere motorů při výběru
vhodného chladiva.
Chlanebide (Max.)
Sulfáty(Max.)
Všechny rozpustnné
tělesá(Max.)
Celková tvrdost(Max.)
Voda / ethylenglykol / zpomalovač chladící směsi
používané v Deere motory musí splňovat tyto
základní požadavky:
• Zajistit dostatečný přenos tepla.
Strana 31 ze 46
Částice v
jedném
milionu
40
100
Obr. č. 33
Zrníčka
v galonu
2.5
5.8
340
20
170
10
3.4.3 Kapacity chladiče
Použijte etylenglykolového chladiva (nízké
křemičitanové složení), které splňuje normu buď GM
6038-N formulace (GM1899-M výkonnosti), nebo
ASTM D6210 požadavky.
aftercooled, high speed
(>2600 rpm)
JDFP-06WA/JW6-F30,38
UFADB0, D0, F0, J0, 70,
80, AA80
JDFP-06WR/JW6UF40,48, 50, 58, 60, H8
Koncentrace nad 70% se nedoporučuje z důvodu
nedostatečné kapacity přenosu tepla, ochrany před
mrazem a možných nepříznivých křemičitanových
zeslabení signálů. Koncentrace nižší než 30% nabízí
malý chlad, a kypení nebo ochranu proti korozi.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte automobilové-typ chladiva
(jako jsou ty hromady pouze ASTM D3306 a
ASTM D4656). Tyto chladiv neobsahují správné
aditiva na ochranu těžko-strojových vznětových
motorů. Tyto často obsahují vysoké koncentrace
křemičitanů a může způsobit poškození motoru
nebo chladícího systému.
JU4H naturally aspirated,
low speed (<2600 rpm)
JU4H naturally aspirated,
high speed (>2600 rpm)
JU4H turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU4H turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU4R naturally aspirated,
low speed (<2600 rpm)
JU4R naturally aspirated,
high speed (>2600 rpm)
JU4R turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU4R turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU6H low speed (<2600
rpm)
JU6H high speed (>2600
rpm)
JU6R turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU6R turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU6R turbocharged &
aftercooled, low speed
(<2600 rpm)
JU6R turbocharged &
KAPACITA
CHLADIČE
ŠTRVTINY (LITRY)
15.3 (14.5)
15.9 (15)
15.3 (14.5)
14.8 (14)
19.0 (18.0)
19.6 (18.5)
3.4.4 Tlumič chlazení
Důležitost řádně inhibovaného chladiva není možné
dostatečně zdůraznit. Chladicí kapalina, která má
nedostatečné množství aneb žádný inhibitory,
spůsobuje tvoření rzi, usazenin, kalů a nerostných
ložisek. Tyto usazeniny mohou značně snížit účinnost
chlazení a ochranní schopností.
Doporučené doplňkové inhibitory chladiva je směs
chemických sloučenin, které poskytují ochranu proti
korozi, potlačení kavitace, kontroly pH a zabraňuje
tvoření usazenin. Tyto inhibitory jsou k dispozici v
různých formách, jako jsou kapalné balíčky a jsou
nedílnou součástí boje proti-mrazem.
Je nezbytně nutné, aby doplňkové inhibitory byly
přidány do všech Deere motorových systémů. Také
musí být použita na počáteční naplnění a udržování
dávkování pro každou servisní službu. Může dopjít k
vážnému poškození, pokud inhibitory ne jsou
používány. Některé z důležitých inhiborů proti korozi
jsou barbituráty, nitráty a křemičitany.
Inhibitory se vyčerpají prostřednictvím normálneho
chodu, a další inhibitory musí být přidány do
chladiva, jelikož je to potřebné k udržení úrovně
původní pevnosti. Skonzultuj Obr. C. 35 pro
správnou koncentraci inhibitorů.
20.0 (19.0)
19.5 (18.5)
19.5 (18.5)
20.0 (19.0)
42.5 (40.2)
43.0 (40.7)
TBD
TBD
23 (22)
Obr. č. 34
50% roztok chladicí vody se doporučuje.
MODEL MOTORU
22 (21)
Banebon (B)
Nitrite (NO2)
Nitráty (NO3)
Silikón (Si)
Phosphanebous (P)
PH
Min.
PPM
1000
800
1000
50
300
8.5
Obr. č. 35
Max
PPM
1500
2400
2000
250
500
10.5
Nepoužívejte rozpustné oleje aneb chromanové
zpomalovače v Deere motorech. Můžou mýti
škodlivé účinky.
Chcete-li řádně zkontrolovat koncentraci
Strana 32 ze 46
zpomalovačů, může být nutné kontaktovat místní
Servis / Předajce o pomoc. Vztahujte se na části
INFORMACE, oddíl ohledem čísel pro v chladicí
prostředky Analyzačního Kitu. Tento kit je možné
zakoupit za nominální poplatek dle analýzy
podmínek pro chladicí kapaliny motoru.
3.4.5 Postup pro Výplňové Engine
Během plnění chladícího systému, se mohou tvořit
vzduchové kapsy. Tento systém musí být vyčištěn od
vzduchu před jeho uvedením do provozu. Tohle je
nejlepší provést vyplněním s předmixovaným řešení.
Upozornění: Nepřeplňujte chladicí systém.
Podtlakový systém potřebuje prostor pro tepelné
roztažnosti bez přetékání.
3.4.5.1 Regenerační kanistr pro motory bez
chladicího prostředku
(Obr. č.35A)
Nainstalujte tlakový uzávěr, nastartujte a spusťte
motor po dobu přibližně 5 minut, aby se vyčistil
vzduch z dutin motoru.
Při ověřování, že chladicí kapalina je v bezpečné
provozní úrovni, je nejlepší počkat, až motorová
teplota klesne na cca 120 ° F (49 º C), nebo nižší, než
odstraníte tlakový uzávěr.
Sejměte víčko a natankujte do úrovni plného
vyplnění. Chcete-li pokračovat v procesu odvětrávání
nastartujte a spusťte motor, dokud se teplota
stabilizuje na cca 160 ° -200 ° (71 ° -93 ° C) nebo
spusťte motor po dobu 25 minut, podle toho, co je
delší. Během tohoto procesu oteplování, můžete vidět
chladiva přicházející z přepadové trubice připojující
se na tlakový uzávěr. Nechte motor vychladnout, pak
odstraňte tlakový uzávěr a náplňte do správné úrovni.
Upozornění: Neodstraňujte tlak uzávěr zatímco
chladiva je v normální provozní teploty. Možné
osobní zranění by mohlo vést k vyhoštění z horké
chladící kapaliny.
Obr. č. 35A
Strana 33 ze 46
3.5 Elektrický systém
3.4.5.2 Motory s chladicím regeneračním
kanistrem
(Obr. č.. 35b & č.35C)
Odstraňte tlak uzávěr z Výměnník tepla a naplňte
chladicí systém s 50/50 Chladící zmes na tlak
uzávěr utěsnění povrchu.
Poznámka: Použijte míru ne víc než 10 l / min (3
gpm). Nahraďte tlakový uzávěr výměnníku tepla.
Kryt
Výměnník tepla
Regeneračí
kanistr
Obr. č. 35B
3.5.1 Schémata zapojení (pouze pro motorove měřící
panely)
Nastartov Nákres No. Popis (DC
Referenční
at/Zastavit
Napětí)
dokuměnt
Cívka
Mechanical
Engines
Viz
NFPA-20 a
Technický
UL/FM
Katalog
motorový
C07575
ETR
C13965
polohový
(JU4/6)
(Mechanical
panel
Engines)
(NL
MODELY Volitelný)
ETR
C071360
ETR
C07602
(JW6)
ETS
U071056
Odstraňte uzávěr z chladiva využívajícím nádrž a
naplňte chladicí nádrž s 50/50 chladící směsí na
úroveň 100 mm (4 "), ze spodní části nádrže.
Nahraďte
víčko.
Obr. č. 35C
Nastartujte a spusťte motor s požárním čerpadlem v
žádném aneb nízkém průtokovém stavu. Nechte
motor běžet přibližně 1 minutu. Pečlivě odstraňte
tlakový uzávěr výměnníku tepla zatímco motor běží.
Electronic
Engine
NFPA20
and UL/FM
engine
gauge panel
JU
Electronic
Engines
Technical
Catalog
C132679
NFPA-20 a
UL/FM
motorový
polohový
panel
(NL
MODELY Volitelný)
JW
Electronic
Engines
Technical
Catalog
C133121
LPCB
Engine
Gauge Panel
ETR
C071612
UL/FM
Front
Opening
Insturment
Panel
Poznámka: Pozornost, musí být vždy věnována v
situaci odstranění krytu ze systému pod tlakem.
Dolejte chladící systém na vytvoření tlaku na
uzávěrové utěsnění povrchu. Nahraďte tlakový
uzávěr výměnníku tepla.
ETR/ETS
C071590
Kompletní odvětrávání bude trvat několik
zahřávacích / ochlazovacích cyklů. Vždy zkontrolujte
vhodnou chladicí úroveň, využitím chladicí lahve.
ETR = Nabitý na Spustění
Strana 34 ze 46
UL/FM
Front
Opening
Instrument
Panel with
C071571
speed switch
Viz
Technický
Katalog
C13965
(Mechanical
Engines)
Viz
Technický
Katalog
C13965
(Mechanical
Engines)
Nákres Č.
C07651
(JU4/6, JW,
JX)
Popis (AC
Napětí)
NFPA-20, UL/FM,
a LPCB Motor
Jacket Water
Termostat
(NL MODELY Volitelný)
Referenční
dokuměnt
Viz
Technický
Katalog
C13965
C132679
C133121
Volitelný Motor
Jacket Water
Termostat
(NL
MODELY C07651
Volitelný)
(JDFP/JW6)
Obr. č. 36
3.5.2 Oveřování napnutí pásu a jeho modifikace.
na přístrojové desce. Pokud tato podmínka pro
nadměrní rychlost nastane, vyšetrěte příčiny a
provéďte nezbytné opravy před umístěním motoru
zpět do provozu. Přepínač - ANULACE
NADMĚRNÍ RYCHLOSTI musí být uveden do
provozu manuálně.
POZNÁMKA: Tato anulační operace musí být
dokončena, aby bylo možné restartovat. Pokud ne,
motor nelze spustit přes řadič hlavního čerpadla nebo
ručně.
Otáčkoměry OVĚŘENÍ
Všechny pohonné pásy musí být dostatečně utaženy
na zajištění nabíjení baterie motorového vodního
čerpadla, Dynamo (pokud existuje) působí účinně.
Vztahujte se na Obr. C. 37.
B
Držte otáčkoměry OVĚŘENÍ přepnuto v "horní"
pozici. To bude řadič hlavního čerpadla s nadměrným
signálem a zastaví motor na 67% nastavení
otáčkoměru ot / min.
Start motoru prostřednictvím regulátoru hlavních
čerpadel; rychlost přepínání bude generovat signál a
otáčkoměry vypnutí ochraňují obojí, motoru a
čerpadlo.
PŘÍKLAD
Jmenovité otáčky: 1760 ot / min
A
Nadměrné vypínání: 2112 ot / min (120% z 1760 ot /
min)
Ověřování vypínání: 1410 ot / min (67% v 2112 ot /
min)
A
Obr. č. 37
Chcete-li upravit napětí pásu:
Zkontrolujte napětí řemene:
- Dbajte na šipky, musí být .4 "- .6" (10-15mm).
Pro zvýšení napětí hnacích řemenů vodního čerpadla:
- Uvolněte Dynamo aneb montážní šrouby napínáku
řemene
A a B.
- Přizpůsobit se správné napnutí pásu.
- Utáhněte upevňovací šrouby A a B.
3.5.3 Speed Switch (při dodávce)
V případě, že motor se otáčí nadměrnou rychlostí,
rychlostní přepínání signáluje hlavnímu regulátoru
čerpadla a také ovlivňuje zastavení motoru. Přepínač
NADMĚRNÉ RYCHLOSTI (obrázek č. 9) je zařazen
POZOR-po ověření otáčkoměru, zvedněte anulační
řídič otáčkoměru a vynulujete řadič hlavního
čerpadla znovu nastartujte běžný provoz motoru a
rychlost přepínání.
3.5.4 Magnetické Nastavení (při dodávce)
Magnetické nastavení, zasazené v krytu setrvačníku,
nabízí vstupní signál pro spínač otáčkoměrového
tachometru, a / nebo řadič hlavního čerpadla. Měla
by existovat 0,03 "vzduchová mezera mezi horní
části zařízení kroužku a centra magnetického
nastavení. S jedným zubem uprostřed otvoru
magnetického nastavení, vtahujte nastavení dokuď se
dotkne zubu zařízení a pak zpět to 1 / 2 kola.
Utáhněte blokovací matici zatímco je držíte ve
zdvihnuté pozici. Spojte s postrojem zapojení.
Strana 35 ze 46
3,6 SEŘIZOVÁNÍ RYCHLOSTI MOTORU
Mechanický řidič řídí otáčky motoru. Regulátor je
zabudován do palivového vstřikovacího čerpadla.
Řidiči jsou upraveny tak, aby se řídili otáčkami na
štítku s indikovanou rychlostí nebo maximálním
povoleným zatížením čerpadla před opuštěním
Clarke. Během Inspekce Spouštění nebo při uvádění
do provozu upravených jednotek, menší rychlostní
přizpůsobení mohou být požadovány. Doporučuje se,
aby tato úprava byla provedena autorizovaným
servisem prodejce anebo zástupce.
Chcete-li nastavit otáčky motoru:
A. Nastartujte motor, podle postupu "Chcete
Nastartovat Motor" v této příručce.
B. Nechťte motor zahřát. Uvolněte blokovací matici
(y) (obr. č. 38).
C. Při sledování přístrojové desky tach otáčí dlouhý
regulátor ve směru hodinových ručiček pro nižší
RPM a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení
RPM a to až je dosaženo požadované rychlosti. Ref.
Obrázek č. 38.
D. Držte pevně dlouhý regulátor s klíčem na matice
pro blokující matici.
E. Stop motoru, které tyto "To Stop Engine" Postup v
této příručce.
Obr. č. 38
4.0 ÚDRŽBA ROZVRH
4.1 Běžná údržba
POZNÁMKA: Následující běžná údržbu rozvrhu
je založena na použití motoru nejvýše 2 hodiny
za měsíc. Týká se to také UL / FM motorových
modelů a také NFPA25.
LEGENDA:
 Kontrola
 Čistění
 Nahrazení
o Promazání
TÝDENNÍ
 Čistění vzduchu
 Baterie
 Hadice chladicího prostředku
 Úroveň chladicího prostředku
 Elektromagnetický ventil chladící vody
 Výfukový systém
 Palivová nádrž
 Generální inspekce
 Ovládače pro kontrolu Spuštění-Zastavení
 Jacket Water termostat
 Uroveň mazání olejem

Provozní Měřidla
 Odstranění vody z palivového filtru
 Organizace motoru
 Výstražné světlo
 Pozůstatky termostatového jadra
Každých 6 měsíců
 Baterie
 Nabíjení baterie alternátorem
 Řemeny
 Řemeny chladící vody
 Hnací hřídel U-Spoje
 Palivové linky
KAŽDOROČNĚ
 Čistič vzduchu
 Spomalovač chladícího prostředku
 Ventilační system klikové skříně
o Hnací hřídel U-Spoje
 Palivové a olejové filtry
 Elektrodu výměníku tepla
 Mazací olej
 Odpojovací sestavu
 Elektroinstalace systému
Každé 2 roky
 Čistič vzduchu
 Baterie
 Řemeny
 Hadice chladicího prostředku
 Chladicí prostředek
 Termostat
Upozornění: Nastavte hlavníregulátor čerpadla na
"VYPNUTO", zatímco je motoru v servisu. Před
otočením regulátoru hlavního čerpadla do pozice
"VYPNUTO", obraťte se na údržbára pro
Strana 36 ze 46
zabezpečení dohledu, aby ověřil, že všechna oddělení
budou upozorněny na dočasné přerušení jejich
protipožárních zařízení pro běžnou údržbu nebo
zkoušek. Také upozornit místní hasiči v případě, že
hlavní čerpadlo řadič připojen tichého poplachu na
ústředí. Při servisu je kompletní, vraťte hlavní
čerpadlo řadič volicích na "Automaticky" polohy a
přepínač režimů na motoru na "Automaticky" pozice.
Doporučí vhodný personál byl motor vrátil na
"Automaticky".
Obr. č. 39
7.0 POMOC VLASTNÍKOVI
5.0 Servis
Uspokojivý výkon Clarke motorů a přízeň vlastníků /
provozovatelů Clarke motorů je prvořadým úkolem
pro výrobce motoru, motorových servsních prodejců
a Clarke. Všichni poskytují podporu těchto produktů
až po konečnou montáž kompletního požárního
čerpadla a postřikovacího systému.
Konzultujte Clarke Servisní Prodejny nebo Továrny.
Servis pro obchodníky může být popsán na našich
stránkách: www.clarkefire.com.
6.0 DÍLY INFORMACE
Chcete-li zajistit nejlepší fungování a účinnosti všech
komponentů motoru, užívejte vždy Clarke
náhradních díly.
Předpisy by měly uvést:
• Číslo stroje motoru - Viz Všeobecně ohledem
motoru
• Sériové číslo motoru - Specifikace
• ˇPro číslo (a) 1 Viz bod části seznamu ohledem
údržby motora 6.2 nebo v část s ilustrační foto v
Technickým Časopise C13886.
8.1 VÝKAZ OHLEDEM OBECNÉ ZÁRUKY
Výrobcem motoru (John Deere) poskytuje záruku na
základní komponenty motoru a Clarke poskytuje
záruku na příslušenství přidána ke splnění NFPA-20
specifikace a FM / UL certifikace požadavky.
8.2 Clarke ZÁRUKA
Kontaktní čísla pro náhradní díly:
• www.clarkefire.com
• USA Telefonní číslo: (513) 771-2200 Ext. 427
( volající . rámci USA)
• UK Telefonní číslo: (44) 1236 4299 46 ( volající .
mimo USA)
• USA Fax: (513) 771-5375 ( volající . v rámci USA)
• Fax UK: (44) 1236 4272 74 ( volající . mimo USA)
• E-Mail USA: [email protected]
• E-Mail UK: [email protected]
6.2 LIST SOUČÁSTEK MOTORU NA ÚDRŽBU
Refer to Appendix “A“ at the end of this manual.
VŠECHNY
8.0 ZÁRUKA
Záruční odpovědnost zahrnuje služby organizací
Clarke a John Deere po celém světě.
6.1 NÁHRADNÍ DÍLY
TYP MODELU
Konzultujte Clarke Servisní Prodejny nebo Továrny.
Servis pro obchodníky může být popsán na našich
stránkách: www.clarkefire.com.
Vzduchový
filtr Service
Kit
Olej
vzduchového
filtru
99-55050
C121157
Všechny Clarke oprávněné komponenty mějí záruku,
trvající 12 měsíců, počínaje dnem nastartování
požárního čerpadlového systému. Záruka pokrytí
zahrnuje nahrazení části a přiměřené náklady na
pracovní síly pro instalaci. Ak komponenty neuspěli
kvůli nesprávné instalaci motoru, poškozující
přepravy nebo zneužití, tohle není zahrnuto v rámci
této záruky.
Pro další záruční podrobnosti viz konkrétní záruční
prohlášení "John Deere nový motor o záruce" na
následující stránce. Clarke je také přímý kontakt,
pokud máte nějaké otázky, nebo požadujete
dodatečné informace.
Clarke není zodpovědný za náhodné nebo následné
náklady, škody nebo výdaje, které můžou majiteli
vzniknout v důsledku selhání nebo neúspěchu, na
které se vztahuje tato záruka.
8.3 Deere ZÁRUKA
8.3.1 Záruční Délka
Strana 37 ze 46
Není-li stanoveno jinak v písemné formě, John Deere
* převádí následující záruky na prvního
maloobchodního odběratele, a každého dalšího
odběratele (ak je koupa vykonána před vypršením
platné záruky) pro každý nový Deere motor (mimo
dálničného) na trhu jako součásti produktu
vyrobeného jinou společností než Deere aneb jejích
poboček:
• 12 měsíců, neomezená doba užívání, aneb
• 24 měsíců před akumulací 2000 hodin používání;
Na každý Deere motor používaný mimo-dálnice
nabíjecí aplikace:
• 12 měsíců, neomezená doba užívání.
Poznámka: Vzhledem k absenci funkčního hodinomětru, doba použití bude určena na základě 12 hodin
používání za kalendářní den.
vztahovat na uživatelskou část.
Emisní záruka je popsána níže a platí pouze pro ty
motorové trhy John Deere, která byla potvrzena ze
strany Spojených států pro ochranu životního
prostředí (EPA) a / aneb Kalifornskou Radou
Vzduchové Obrany (CARB), a používá je ve
Spojených státech v zařízeních. Přítomnost emisního
štítku, jako je prokázáno, znamená, že motor byl
certifikován s EPA a / aneb CARB. EPA CARB
jehož záruky se vztahují pouze na nové motory s
certifikačním štítkem připevněným a prodaným k
motoru, jak je uvedeno výše v zeměpisných
oblastech, které se řídí nařízením
agentur.
(* Deere "znamená Deere Power Systems skupiny s
ohledem na uživatele ve Spojených státech, John
Deere Limited ve vztahu k uživatelům v Kanadě, a
Deere a Firma aneb její dceřiná společnost
odpovědná za marketing pro Deere zařízení v jiných
okresech, kde se uživatel nachází )
8.3.2 Záruční Pokrytí
Tato záruka se vztahuje na motor a nedílnou součástí
a příslušenství prodávaných John Deere.
Všechny Deere-oprávněné díly a komponenty Deere
motorů, které jsou dodávány kupujícímu, které jsou
vadné materiálmi a / nebo zpracováním, budou
opraveny nebo vyměněny, jako John Deere uzná za
vhodné, a to bez poplatku za díly nebo opravu
motoru práce, včetně přiměřené práce pro porbratí a
přeinstalování motorových částí nebo součástí
zařízení, ve kterém je motor instalován, a pokud je to
nezbytné, přiměřené náklady na pracovní síly na
odstranění a reinstalace motoru, je-li taková vada
objevena během záruční doby, měřeno od data
dodání na prvního maloobchodního kupujícího,
pokud je nahlášen pro dodávku Deere do 30 dnů ode
dne doručení..
8.3.3 Záruka (ne-cestový diesel) pro e misní
systém
EMISÍ KONTROLNÍ SYSTÉM CERTIFIKACE
ŠTÍTKU
UPOZORNĚNÍ: Stanovy poskytují sankce pro
manipulaci s emisnímy kontrolami a mohou se
Poznámka: HP / kW stupně na certifikační návěsce
emise z motorů specifikuje hrubý motor hp / kW, což
je setrvačník moci bez ventilátoru. Ve většině
aplikací tohle nebude hodnoceno stejně jako
inzerované na vozidle hp / kW stupně .
Stacionárních motorů v rámci výkonu nových zdrojů
ustanovení jsou rovněž zahrnuty, včetně
stacionárního požárního čerpadlového mužstva.
Mužstva požárního čerpadla je označeno podle 40
CFR část 60 (výkonu nových zdrojů).
VÝKAZ ZÁRUKY PRO USA KONTROLY EMISÍ
(USA POUZE)
Dle s emisní kontrolou souvisejících částí jsou
komponenty John Deere oprávněné k provozu pro pět
let aneb 3000 hodin, podle toho, co nastane dříve.
Deere dále zaručuje, že motor, na které se tato záruka
vztahuje, že je navržena, postavena a vybavena tak,
aby odpovídala prodeji všech americkým emisních
Standardů při jejich výrobě, a že je bez výrobních
Strana 38 ze 46
vad materialů, které by mohli způsobit to, že
nesplňují tyto Standardy ve lhůtě pěti let aneb 3000
hodin provozu, podle toho, co nastane dříve.
Záruky uvedené v této příručce se vztahují pouze na
části aneb součásti vašeho motoru souvisejícího s
emisemi. Pro kompletní záruku motoru, je jeden
komponent méně spojen s emisemi, ref ve 8.3.1.
o PCV ventil
o odvětrávací filtr klikové skříně
o ventil odvětrávání klikové skříně
Různé
předměty
používané ve
výše uvedených
systémů
KRYTÝCH EMISÍ SYSTÉMY A KOMPONENTY
Systém
Sample Sub-Systems a Components
Vzduchový indukční
systém
o Kryt vzduchového filtru
o ovzdušní hmotnostní čidlo -montáž
o Kontrolovaný horkovzdušný sací systém
o stoupací vědení teploty
o sací potrubí motoru
o Mezichladič
o Turbodmychadlo
o Odpadová kontrolní montáž ventilu
o aneroid
o Karburátor
o rdousící mechanism
o elektronické vstřikovací jednotky
o vstřikovací palivová sestava
o vstřikovací palivová trysková sestava
o vstřikovací palivová tryska
o Palivo vstřikovací tryska
o vstřikovací palivová ventilová sestava
o palivové vedení
Plynový tlak regulátoru
o přepouštěcí ventil / montáž
Sensor omezující vzduch
Teplota vzduchu sensor
o teplota chladiva sensor
o Teplota paliva sensor
o modulový sensor hmotnosti toku
o UEGO sensor
o klapka
Systém měření spotřeby
paliva (palivo systém)
Zapalovací systém
kontroly
o Rozváděč sestav
o Motorový ovládací modul
o žhavící svíčka
o Zapalovací cívka
o Zapalovací ovládácí modul
o čidlo zapalování
o Zapalovací vodiče
o Zapalovací svíčky
EGR systém
o EGR chladič
o EGR tělo ventilu
Rozšířené oxidů dusíku
(NOx kontroly)
o Jemné NOx katalyzátorů
o Ne- absorbanty
o Znižovač (močovina / palivo)
kontejnerů / výdejné systémy
o Katalyzátor
o dvojité stěnová část výfuku
o Systém
o Výfukové potrubí
o ventil recirkulace výfukových plynů
o kontrolu zařízení kabiny a rozvodů
o Regenerátory
o oxidační činidla
o Trapy
o Filtry
o Sraženiny
o Rozvody absolutní tlak (MAP)
o čidlo
o Olejová výplň stropu
o PCV Cívka
Catalyst aneb tepelné
reactaneb systém
Částic Kontroly
PCV systém
o Elektronické olvádácí sensory
o Elektronické kontrolní jednotky
(ECU)
o ECU softvér
o Čerpadlo / ventil řadiče
o uspořádání
o teplota chladiva sensorů
o Emisní štítky
o Zapečetění těsnění
o Termočlánky
o Termostaty
o Vakuové-citlivý ventil / spínače
8.3.4 Získání záručního servisu
Záruční servis je nutné požádat od nejbližší
autorizované servisní filiálky pro Deere motory a to
před uplynutím záruční doby. Autorizovaná servisní
filiálka je distributor Deere motorů, a prodejce
servisu pro Deere motory, nebo prodejce Deere
zařízení, prodejní a servisní zařízení s motorem typu,
na které se vztahuje tato záruka.
Autorizovaný servis prodejen bude používat pouze
nové či repasovány částí nebo součástí zařízené nebo
schválené John Deere.
Autorizovaných servisních míst a jméno John Deere
divize nebo dceřiné produkty této záruky jsou
uvedeny v Části a Service Directory pro John Deere
Engines.
V době, kdy žádá záruční servis, kupující musí být
připraven předložit doklad o dni doručení motoru.
Deere nahradí odbytiště autorizovaného servisu pro
omezená cestovní náklady vzniklé při provádění
záručních servisních oprav počas Ne-John Deere
použití. Limit, ode dne, ky se zveřejnění toto
prohlášení, je US $ 300.00 nebo jeho ekvivalentu.
Pokud vzdálenosti a cestovní časy jsou větší než John
Deere proplácí, služby mohou účtovat kupujícímu
rozdíl.
8.3.5 Vyloučení ze záruky
Deere povinnosti se nevztahují na palivo
vstřikovacího čerpadla a trysek pokuď čerpadlová
tryska výrobce, komponenty a doplňky, nejsou
vybaveny ani nainstalované John Deere, ani se
nevtahují na poruchy způsobené těmito položkami.
Když záruka výrobce na čerpadlo je kratší, než
záruka na motor, John Deere nahradí náklady na
opravy čerpadel, jsou-li to poruchy počas zbytku
původní záruční doby motoru, a jsou doloženy a
schváleny výrobcem čerpadla.
Strana 39 ze 46
8.3.6 Povinnosti kupujícího
Náklady na běžnou údržbu a odpisy.
Důsledky zanedbání, zneužívání nebo nehody s účastí
motoru nebo nesprávné použití, instalaci, nebo
skladování motoru, nebo nesprávné použití, instalaci,
nebo skladování motoru.
Důsledky služby provádí někdo jiný než účastník
oprávněn provádět záruční servis, je-li taková služba
ve Deere rozsudku, má nepříznivý vliv na výkon a
spolehlivost motoru.
Důsledky jeho případné změny nebo úpravy na
motoru, které nebyly schváleny John Deere, včetně,
ale nejen to, manipulace s palivem a letecké dodávky
systémů.
Zanedbávání ůčinků chladicího systému,
projevujících se v liniové lahvi nebo blokujících
kavitaci ( "usazování", "erozi", "elektrolýzy").
Za tuhle předčasnou práci práci bude platit kupující.
Náklady na dopravu motoru nebo zařízení, ve kterém
je nainstalován a od místa, na kterých se provádí
záruční servis, pokud tyto náklady jsou vyšší, než je
maximální částka splatná ke službě na místě, kde
byly tyto služby provedeny v rámci záruky.
Tam, kde to zákon umožňuje, a ani John Deere
společnost nedává záruku, záruky, podmínky,
prohlášení a sliby, výslovné nebo implikované, ústní
či písemná, pokud jde o neopakovatelné jakékoli
vady nebo jakosti či výkonu motorů ostatní než
vlastních, které jsou stanoveny v tomto dokumentu, a
neobsahuje žádnou ZÁRUKU ČI PODMÍNKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI jinak
stanovené v Jednotnými obchodním zákoníku nebo
požadovaný prodej zboží zákonem nebo jiným
zákonem. Tato výjimka zahrňuje základní pojmy. V
žádném případě nebude John Deere distributora nebo
prodejce motoru, servis motoru, John Deere zařízení
prodejce nebo Deere nebo jakékoli společnosti ve
spojení s Deere nest odpovědnost za náhodné nebo
následné škody nebo zranění, včetně, ale nikoli
výhradně, ušlý zisk, ztráta plodin, nájem náhradního
vybavení nebo jiné obchodní ztráty, škody na
zařízení, ve kterém je motor nainstalován nebo
škody, které kupujícímu v důsledku zásadní porušení
smlouvy nebo porušení základních podmínek, pokud
takové škody nebo zranění jsou způsobeny hrubé
nedbalosti nebo úmyslné činy výše uvedených stran.
8.3.8 Opravení Omezení
Nákladů vynaložených v souvislosti s přístupem k
motoru, tj. překonání fyzické bariéry, jako stěny,
ploty, podlahy, paluby nebo podobné struktury, které
brání přístupu k motoru, pronájem jeřábů nebo jiné,
nebo výstavby ramp nebo výtahů nebo ochranné
konstrukce motoru pro odstraňování a reinstalace.
Vedlejší náklady na dopravu, včetně mýtného,
stravování, ubytování a podobně.
Protislužby stanovené v této záruce jsou kupujícího
výhradní prostředek nápravy v souvislosti s
výkonem, nebo jakékoli porušení záruky, podmínky
nebo záruky ve vztahu k novým John Deere motory.
V případě, že se v rámci výše uvedené záruky
nepodaří opravit kupujícího výkon, anebo problémy
způsobené, vady ve zpracování a / nebo materiály,
kupujícího výhradní opravný prostředek je omezen
na platby John Deere skutečné škody ve výši, nesmí
překročit náklady na motoru.
Náklady na servis vzniklé v souvislosti s řešením,
nebo snahy o řešení pro nevysvetlitelné problémy.
8.3.9 č. Záruka Prodávajícího
Služeb poskytovaných jinou stranou než povolenými
Deere motorovým servisnímy prodejci, pokud to
vyžaduje zákon.
Poplatky obchodníkům za původní nastartování
motoru a jeho inspekce, které jsou považovány za
zbytečné v John Deere, kdy jsou dodržovány
instrukce pro provoz a údržbu dodávané s motorem.
Náklady na tlumočení a překládání.
8.3.7 Č. Zastoupení nebo záruky
Žádná osoba nebo právnická osoba, jiná než Deere,
která prodává motory nebo výrobky, v němž byl
motor instalován nedává záruku nebo záruky vlastní,
na každém motoru zaručeném John Deere pokud je
dodá kupujícímu samostatním písemním záručným
osvědčením, specificky zaručující motor, v tomto
případě John Deere nenese žádnou povinnost voči
kupujícímu. Ani původní výrobci zařízení, strojů
nebo zařízení, distributoři, obchodníci strojů nebo
zařízení, ani žádná jiná osoba nebo subjekt, nemá
oprávnění pořizovat žádné prohlášení ani slib
jménem John Deere nebo změnu podmínek nebo
Strana 40 ze 46
omezení této záruky v žádném případě.
8.3.10 Další informace
Pro další informace o Deere Novou Záruku pro mimo
Autostrády, viz brožuru záruky motorového majitele
- po celém světě.
9.0 ATCM KALIFORNSKÉ EMISÍ PŘEDPISY
PRO STACIONÁRNÍ MOTORY
OZNÁMENÍ A ZŘEKNUTÍ
PRO STACIONÁRNÍ VZNĚTOVÝmotory, které
jsou instalovány v Kalifornii po 1. lednu 2005
1. Toto oznámení o vyloučení odpovědnosti je
doplňkem, a je částí, Clarke produktů požární
ochrany, Inc ( "Clarke") Standardní Zmluvné
Prodejné Podmínky a ve všech ohledech není v
rozporu s nimi, se rovněž vztahuje na veškerý prodej
stacionární vznětové motory, které jsou instalovány v
Kalifornii po 1. lednu 2005.
2. Stacionární dieslové vznětové motory, které jsou
instalovány v Kalifornii po 1. lednu 2005 jsou
předmětem kontrolních opatření dle Kalifornských
Leteckých Toxických Opatření pro Stacionární
vznětové motory (dále jen "ATCM"), Kal. Kód Reg.
Hlava 17, paragraf 93.115. Kaifornské Vzdušné
Zdrojové Rady ( "CARB") byl přezkoumán emisní
odhad, podle metodiky poskytované Clarke Produktů
požární ochrany, Inc ( "Clarke") a dospělo se k
závěru, že Clarke použil platné metodiky pro odhad
emisí z motorů, které dodává Clarke, a že
pravděpodobně motory splňují emisní normy ATCM.
Clarke metodiky používané na stanovení emisích a
zkušební data související s podobnými motory pro
odhad emisí mají za výsledek nouzové požární
čerpadlo motorů, které dodává Clarke.
3. Odhodlání CARB není závazná pro místní letecké
obvody, které mají primární pravomoc pro provádění
a prosazování ATCM. Skutečná zkouška dat v oblasti
nebo jiných informací stanovenych místními
leteckými obvody nebo CARB ukázují, že skutečné
emise z motoru dodáváné Clarke, které jsou nad
rámec ATCM omezení, by mohli svědčit o porušení
tohto ATCM omezení a vystavit prodejce, majitele a
provozovatele motorů sankcem podle zákona
Kalifornie. Přestože Clarke se domnívá, že motory
dodává Clarke splňují ATCM, na základě dostupných
údajů a metodiky přijaté CARB pro výše uvedené
důvody, Clarke nemůže a nezaručuje se, že jeho
motory budou splňovat emisní ATCM předpisy.
4. Clarke neposkytuje žádné záruky nebo záruky,
VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ
ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL NEBO JINAK, ŽE MOTORY
DODÁVANÁ Clarke budou dodržovat ATCM.
Clarke se také výslovně ZŘÍKÁ PRÁVA, ŽE
MOTORY DODÁVANÁ Clarke budou ve
skutečnosti, splnět ATCM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
se Clarke NEZODPOVĚDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ,
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
VZNIKLÉ ANEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO
PODMÍNKAMI anebo motory poskytnutých Clarke
nebo pro odškodnění kupujícího na účet některé
ŽALOBY, prosazované proti kupujícímu, nebo pro
jiné POŠKOZENÍ jakéhokoli druhu, ať přímé nebo
nepřímé, POKUD MOTORY poskytnutých Clarke
nejsou v souladu s ATCM.
5. Pokud kupující prodává jakékoli zboží prodávané
v rámci této dohody, kupující musí mít právo slova
podle vymahatelné dohody s kupujícím, že je právo
slova v této dohodě, včetně Odmítnutí záruk a
nápravných opatření Clarke v odstavci 5, závazné pro
její odběratele. Kupující musí chránit, čistit a
obraňovat Clarke od jakýchkoliv nškodnźch tvrzení,
akcí, škody, ztráty nebo nákladů (včetně přiměřeného
honoráře právního zástupce) Clarke, které vzniknou v
důsledku kupujícího, jeho nedodržením tohoto
odstavce.5. Každý vodič požárního čerpadla bude v
souladu s Clarke ATCM vybaven těmito štítky druhé
třídy:
Každý vodič palivového čerpadla v souladu s Clarke
ATCM bude označkován novým načasovaním pro
palivové vstřikovací čerpdlo. Vzethujte se na obr. č.
___. Původní značkování z tovarny bude mimo “X”.
Strana 41 ze 46
10.0 Údaje ohledem instalace a činnosti
(Viz Technický Katalog C13965)
11.0 schémata zapojení
(Viz Technický Katalog C13965)
12.0 DÍLŮ Illustrační NÁKRES
(Viz Technický Katalog C13965)
Strana 42 ze 46
13.0
DODATEK (Alpha index)
Předmět
K
Strana
M
38
ACTM sestavy motoru
B
Baterie Kabely
Baterie Doporučení
C
Chladiva Doporučení
Chladicí systém
Neohybné možnosti
Chladicí systém Kapacita
Chladící Vodovody (smyčky)
Požadavky pro Chlazení vodou
Vyplňování Postup
Výměnník tepla
Inhibitory
Údržba
Termostat
Vodní
Č
Části Ilustrace
Části Informace
Čerpadlo:
Paliva vstřikovacího čerpadla
Palivo vyzvednutou čerpadlem
Čistič vzduchu
D
Doporučení Mazání olejem
Dynamo
E
Elektrický systém
F
Filtry:
Čistič vzduchu
Palivo
mazací olej
Palivo Specifikace
Palivové sestavy
Vypouštení
Čerpadlo Vstřikovací
Čerpadlo, vyzvednuto
Servis
H
Harmonogram údržby
I
Instalace Dat
Instalace Návod
J
Jménovź Štítek (Motor)
29,30
Kapacity
A
13
13,32
29,30
29,30
29
12,15
*
30
12,15,31
29,30,33
33,34
11,15,25,33
27
*
34
20,23,24,37
16
25,33
28
32,33
31,32
25,33
19,34
9,27,28,34
10,11
19
19
5,20,33,37,39
16
14 to 23
33
*
10
Magnetické Vyzvednutí
Manuální Provoz
Mazací olejová sestava
Mazací systém
Měřící tyčinka, úroveň oleje
Měřící tyčinka hladiny oleje
Modelové Identifikační číslo
Motor bez paliva
Motorové Ochranné systémy (otáčkoměry)
Motorový startovací servis
O
Odstávky systému
Odvětrání klikové skříně
Ohřívače Motoru
Olejový filtr
Otáčkoměry Anulace
Otáčkoměry Ověřování
Ovládač ryuchlostní sestavy
P
Postupy pro nedostatečné palivo
Přepínač rychlostí
Program Preventivní údržby
Provoz Dat
S
Schémata zapojení:
DC systému
Vrchní deskové systémy AC
Seřizovacího
Sériové číslo
Specifikace Oleje / Doporučení
Specifikace:
Palivové
Mazání olejem
Skladování
T
Technické data
Tlak oleje
Typ modelů
Ú
Údržba hnacího hřídele
V
Výfukový systém
Z
Zarovnání hnacího hřídele
Záruka
5
* Viz Technický Katalog C13965
Strana 43 ze 46
33
16
28
27
27
27
5
11
33
16
33
26
12
27
33
33
33
12
33
33
*
32*
32*
32
5
28
12
28
11
*
*
6
13,33
24
11
35
Appendix “A”
JU4H AND JU4R MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter Fuel Filter (Primary) Fuel Filter (Secondary) Air Filter Alternator Fuel Injection Pump Heat Exchanger Starter Motor (12V) Starter Motor (24V) Switch, Oil Pressure Switch, Speed Switch, Coolant Temperature Turbocharger Thermostat Nozzle, Injector UF10, 12, 20, 22, AB26 JU4R‐09, 11, 19, 21 UF14, 24 JU4R‐
UF13, 23 UF28, 30, 32, 40, 42, UF34, 50, 52, 58, UF44, 54 H0, H2, H8
JU4R‐
JU4R‐
UF53 UF40, 49, 51 UF84 UFAEA0, E8,F2 JU4R‐
UFAEA9, E7, F1 UFADHG, J8, J2 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04616 C04440 C04521 C04440 C04521 C02883 C02359 C02549 C02359 C02549 N/A C03249 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02900 C02901 C02896 C02897 C02898 C02899 C051128 (USA built) or C051001 (UK built) RIGHT SIDE‐C07888 AND LEFT SIDE‐C07889 or RIGHT SIDE C071071 AND LEFT SIDE‐C071072 RIGHT SIDE‐C071073 AND LEFT SIDE C071074 C071273 OR C071884 C071001 OR C071571 C125678 OR C071881 C061638 N/A C061634 OR C061635 C061636 C061637 C052057 C052057 C051275 C052057 C051275 C02925 C02360 Strana 44 ze 46
JU6H AND JU6R MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter Fuel Filter (Primary) UF30, UF32, UFAA29, UFKA29, UFAA31, UFKA31 UF50, UF58, UFD0, UFG8, UFM0, UFM8, UFABL8, UFABL0, UFABL2, UFAA49, UFKA49, UFAA57, UFKA57, UFAAD9, UFKAD9, UFAAG7, UFKAG7, UFAAL7, UFKAL7, UFAAL9, UFKAL9, UFAAL1, UFKAL1, UFAAM7, UFKAM7, UFAAM9, UFKAM9 UF52, UFD2, UFM2, UFAA51, UFKA51, UFAAD1, UFKAD1, UFAAM1, UFKAM1 UF60, UF68, UFAA59, UFKA59, UFAA67, UFKA67 C02359 C02550 C02902 or C02903 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02904 C02905 C02907 RIGHT SIDE‐C07888 AND LEFT SIDE‐C07889 or RIGHT SIDE C071071 AND LEFT SIDE‐C071072 RIGHT SIDE‐C071073 AND LEFT SIDE C071074 Switch, Oil Pressure C071273 OR C071884 OR C072011 OR C072013 C071001 Switch, Speed Switch, Coolant Temperature Thermostat 0C2906 C051127 (USA built) or C051002 (UK built) Starter Motor (24V) Turbocharger C02359 C03396 Alternator Starter Motor (12V) C04440 N/A Air Filter Heat Exchanger UF84, UFAB76, UFAB84, UFAA83, UFKA83 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04440 C04521 Fuel Filter (Secondary) Fuel Injection Pump UF62, UFAA61, UFKA61 UF34, UF54, UFAB54, UFAA33, UFKA33, UFAA53, UFKA53 UFAAQ8, UFKAQ8, UFAARG, UFKARG, UFAAPG, UFKAPG, UFAAS0, UFKAS0, UFAAPF, UFKAPF, UFAAQ7, UFKAQ7, UFAARF, UFKARF C125678 OR C071881 C061639 or C061640 C061641 C061642 C052057 C051275 C052057 Nozzle, Injector C02360 Strana 45 ze 46
JW6H MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter UF30, UF38 UF40, UF48 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04614 Fuel Filter (Primary) C02881 Fuel Filter (Secondary) C02882 Air Filter C03244 Alternator Fuel Injection Pump UFH8, UF50, UF58, UF60 C02908 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02909 C02910 C05804 Heat Exchanger C071944 or C071072 Starter Motor (12V) C071937 or C071074 Starter Motor (24V) C071273 OR C071884 Switch, Oil Pressure C071001 Switch, Speed C125678 OR C071881 Switch, Coolant Temperature Turbocharger C061643 C061644 Thermostat Nozzle, Injector C061645 C052059 C02894 Strana 46 ze 46
C02895 

Podobné dokumenty

C130977 NFPA-20 COOLING LOOP PIPING DETAIL.idw

C130977 NFPA-20 COOLING LOOP PIPING DETAIL.idw Poznámka: Tento motor je určen pro vnitřní instalaci nebo ve spojení s Krytím proti povětrnostním vlivům. 1Snížit publikoval Gross kW je o 10%, k určení maximálního zatížení čerpadla. 2Teplota H2O ...

Více

Příslušenství

Příslušenství Příslušenství - HYUNDAI Výrobní číslo

Více

Provoz a údržba Návod k použití

Provoz a údržba Návod k použití 3) Motor vytváří škodlivé plyny, hluk a vibrace, a při přesunu, instalaci a provozu motoru je třeba snižovat rizika spojená s výše uvedenými charakteristikami. 4) Motor je třeba instalovat v soulad...

Více

význam polymerních nanokompozitů v tribologických

význam polymerních nanokompozitů v tribologických Typickými příklady tribologické aplikace plastů a kompozitů ve strojírenství V oblastech, kde se vyžadují vysokou odolnost proti opotřebení při nízkých součinitelů tření a stále vyšší okolní teplo...

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje k jednotlivým témat#m – je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují harmonický vztah mezi migrací a rozvojem. A"koliv je migrace pro rozvoj zdrojových i p ijímajících zemí zpravidla p í...

Více

1 MaPA_OBSAH - Palác Akropolis

1 MaPA_OBSAH - Palác Akropolis Nejen díky vnitřnímu bilancování našich plánů ke konci roku, ale také díky laskavému zájmu médií o  program Paláce Akropolis, máme opravdu zásadní podklady pro to říci, že se v loňském roce podařil...

Více