CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION

Transkript

CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA: LINEAR EQUATION
WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1
1. Write down the arithmetical problem according the dictation:
2. Translate the English words, you can use a dictionary:
equations
to solve
solve
inverse operation
variable
value of variable
left side of equation
right side of equation
3. Fill the inverse operation:
INVERSE OPERATION
addition X ......................
+ X -
multiplication X .................
...... X ....
Strana 1 z 8
4. I am thinking of a number. I double it and add 6. The answer is 20. What was the
number I thought of?
____________________________
It can be also written as an equation. Equation is an expression involving a variable ( a
letter), which is equal to a number. Solving the equation means finding the value of variable
that makes it true.
2y + 6 = 20, where y is the variable.
A)
1. the table contains the variable (y), the left side of the equation, the right side of
equation
2. the variable (y) equals the numbers 1, 2, ..................
3. we solve the value of variable on left side of the equation
4. we solve the value of variable on right side of the equation
5. we find out the equation of the left side and right side
y
6. the answer is y =
B)
To solve this equation, we need y on its own on the left or right side of equal symbol. We do
this by applying the inverse operations to both sides.
1.
2.
3.
4.
eliminate „+6“ by doing inverse operation „-6“ to both sides of the equation
solve the left side and the right side
eliminate „x2 (.2)“ by doing inverse operation „: 2“ to both sides of the equation
solve the left side and the right side
2y + 6 = 20
EXTRA WORK
Solve this problem:
I am thinking of a number. When I double it and subtract 17, I get 15. Use the method B.
Strana 2 z 8
WORKSHEET 2: LINEAR EQUATION 2
1. Look at this equation. Label it with these expressions: solve, inverse operation,
variable, addition, subtraction, multiplication, division, equation.
6x - 4 = 20
6x - 4 + 4 = 20 + 4
6x = 24
6x : 6 = 24 : 6
x=4
2. I am thinking of a number. When I triple it and add 5 I get the quintuple
(pětinásobek) of the number thought of subtracted by 1.
 write down the equation
.....................=...............
 A)
1. the table contains the variable (x), the left side of the equation, the right side of
equation
2. the variable (x) equals the numbers 1, 2, ..................
3. we solve the value of variable on left side of the equation
4. we solve the value of variable on right side of the equation
5. we find out the equation of the left side and right side
x
6. the answer is x = ....
 B)
1. Move all variables (x) to the left or right side of the equal symbol and all the numbers
to the other side of the equal symbol. When the variable or the number moves over
the equal symbol, its sign (plus, minus) changes.
Strana 3 z 8
2. Solve the left and right side of the equal symbol
3. Eliminate ‘x2 (.2)’ by doing inverse operation ‘: 2’ to both sides of the equation
4. Solve the left and right side of the equal symbol
3. Do the check of your solving.
Left side of the equation (L) must be equal to the right side of the equation (P):
(v češtině píšeme L – levá strana, P – pravá strana)
 2y + 6 = 20
L=
P=

3x + 5 = 5x - 1
L=
P=
Strana 4 z 8
WORKSHEET 3: SOLVING THE PROBLEMS
1. Write down the equation according the dictation.
2. Solve these equations. Do not forget to do Check.
4z + 5 = - 5z - 4
Check:
L=
P=
- y + 5 = - 6y + 25
Check:
L=
P=
EXTRA WORK
2 .(2X + 6) = 5.(3x - 2)
Check:
L=
P=
Strana 5 z 8
3. Susan bought 3kg of Ontario apples. Afterwards she noticed the Golden apples. They
were about CZK 3 cheaper than Ontario. So, she bought 2kg of Golden. The price in
total was CZK 109. How much was 1 kg apples Ontario and how much
was 1 kg of Golden apples?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Carefully read the text.
Choose the variable.
Write down the data entry depending on the variable.
Make up the equation.
Solve the equation.
Do the Check for the equation and for the data entry.
Write down the answer.
Strana 6 z 8
4. Solve this problem:
A three-day trip
Pupils of 8th class were on a three-day trip and they went 44 km in total.
The first day they went two times more than the third day and the second day they went
about 4 km more than the third day. How many km they went each day?
Strana 7 z 8
WORKSHEET 4: FEEDBACK
Posuďte, zda splňujete následující body, a ohodnoťte se „SMAJLÍKAMA“
JMÉNO:
Ze slovního popisu sestavím rovnici o jedné neznámé.
Vyřeším lineární rovnici o jedné neznámé s proměnnou na jedné i
obou stranách rovnice.
Vysvětlím spolužákovi, co jsou ekvivalentní úpravy rovnic.
Správnost svého řešení si ověřím zkouškou.
Slovní úlohu z praxe vypočítám pomocí lineární rovnice o jedné
neznámé.
Anglicky pojmenuji matem. symboly: +, -, ., :, =
Přiřadím anglická slovíčka: inverse operation, variable, left side, right
side of the equation k jednotlivým částem rovnice.
Rozuměl/a jsem zadání a pokynům v pracovních listech.
Rozuměl/a jsem výkladu a pokynům učitele (i za pomoci prac. listů)
Hodiny matematiky se mi v anglickém jazyce líbily.
Strana 8 z 8

Podobné dokumenty

Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání

Match addition, Subtraction, Multiplication, diviSion (Sčítání, odčítání Hraje se stejně jako základní hra, ale s tím rozdílem, že body dostáváte jen za výsledky, které máte jen jednou. Snažíte se tedy hledat různé výsledky. Tuto variantu můžete upravit třeba tím, že bo...

Více

a průměrného stavu pracovníků příklady na vážený aritmetický

a průměrného stavu pracovníků příklady na vážený aritmetický Například ceny převedeme na jednotky Kč/t a hmotnosti na t (i když by mohly být k ceně Kč/t i buď kilogramy, anebo metrické centy). Nebo, a to provedeme, ceny převedeme na jednotky Kč/kg a hmotnost...

Více

Snadné nahrávání poznámek

Snadné nahrávání poznámek Snímací frekvence: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Více

Snadný záznam rozhovoru

Snadný záznam rozhovoru • Stereofonní záznam ve formátu MP3 pro krystalicky čisté přehrávání Snadné a intuitivní ovládání • Připojení k počítači pomocí funkce plug & play • Podsvícený displej umožňuje snadné procházení...

Více

Špičková kvalita záznamu

Špičková kvalita záznamu Philips SpeechExec Remote Device Manager software umožňuje správcům IT centrálně spravovat, konfigurovat a aktualizovat diktovací zařízení Philips. To šetří drahocenný čas a zdroje. Správa nastaven...

Více

Vynikající nahrávání poznámek

Vynikající nahrávání poznámek • Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux • Velký displej pro jednoduché a intuitivní ovládání Na míru šitý vašim potřebám • Interní paměť se 4 GB pro nahrávání až 44 dnů • Slot pro paměťové ka...

Více