Uvod Pledmluva 3r

Transkript

Uvod Pledmluva 3r
OBSAH
Uvod
Pledmluva
9
,7
I
G. M. Hopkirzs- Rouc.hodokonalosti
JamesJoyce - Stnrny v zerni
Rupert Brooke - Grantchester
V.H.Dmies - B6seri
Thorns Hardy - I)lni zp}.vitci
Robert Bridges- Po dlouh6hodiny
A.E. Housnnn - Epiafina ioldn€iskouarmddu
KdyZ po prv6 jsemna pout 5el
Rudyard Kipling - Kdyt
Villian Butler Yeats - Baladao otci Giliganovi
Rrilovf kei
Smrt
Juerni ostnivdk Innisfree
Bldhovostr6t6chy
Politika
Efernera
Sumai zDooney
Oliaer St.Jobn Gogmty - PodleGalena
Hilaire Be'lloc- Nad Lethe vzejdenovf den
JoncsStepbers-Vnoci
Daoid,H.Iaarenre - Pr6ce
How beastly the bourgmis is
Sl4va
LascellesAbercrwnbie- Epitaf
Valter de Ia Mare - Stiibrnf penny
27
3r
32
))
34
3t
37
38
39
4r
43
44
4t
46
47
48
49
to
tI
t2
t3
tt
t7
y8
t9
Stromy
Hudba
Moucha
Posluchadi
Gordon Bottarnley - ,rI am tired of the wind. . .*
John Masefieid- Ntklady
Harold. Monro - Ml6ko pro ko&u
Humbert Volfe - Lampa v prdzdndn pokoji
John Freenan - Tiel jsan ti
tanes Ehoy Flecker- Zlati c€srado Samarkandu
Edmund,C.Elu.nden- prasdtko chuddka
Isaac Rosenberg- Rozbieshv zdkopech
Pii ndvratu slylirne skiivany
Nchnd Ald.ington- Milenka (rgrz)
Izurence Binyon - Za padl€
:.
Richard Church - Plelud
RobertNichols - 7*
"Zn!l&.pro Aurelii*
Aurelia
FrancesCornt'ord - Tlustd panl vidInC z vlaku
Viaian d.eSoh Pinto - Piccadily Circrs
Edwin Muir - >Ano, ty, l4skom{.. ..
Merlin
Staniceu cesty
SiegriedSassoon- Putovdnf srdce
Kaidi/ zpivd
Herbert Read.- Piseripro $panEtshd
anarchisty
K druhfm narozenindmmi dcery
Roy DunnacbieCampbell - Hry
Toril
A.S.l.Tessimond- Ko&y
Britov6
Piipoutdni k zemi
elovfdek
6o
6t
6z
63
65
66
67
69
7o
7r
73
74
7t
76
77
79
8o
8r
8z
83
84
8y
86
88
89
9o
9r
92
93
9t
96
97
98
il
TbornasStearnsEliot - R{no u okna
Boston Evening Transcript
SestieniceN*"F
Teta Helena
Rhapnodiena vEffnou noc
Swoiitel
Z bdsnESkdla
IOI
ro2
r03
r04
rot
ro8
IIO
ilI
Vysun Hugh Auden - Look, Stranger
O co je a za zvvk...
efnu pad6 noc. . .*
"Na
Mj
fu I walked out one wening
Sfinx
Novelista
StephenSpend,er- Rozbiesk
jstiiba. . ."
"Sleduje
,Different living is not living in different places.. ."
Pokoj nad nim€stim
Dv€ armddy
Ultima ratio regum
neustdle.. .*
"Ji myslirn
Tma a wEtlo
lnnis MacNeice - Persrus
Grvnovd bouie
Schfizka
Cecil Day Leais - uJe logika to doby jcn"
tElaoddElena.. ..
"Ad
Od po klelc:u
Kov iedi, kterou mluvi smrt
John Cornford - Huw;a
Kmneth Allott - Exodus
II3
rr4
t16
rr8
r19
t22
r23
r24
r25
rz6
r27
rz8
r30
I3I
r32
r34
r35
r37
r39
r40
r4r
r43
r4+
r4t
IV
GeorgeBarleer"Kdy zasaL...,u
Dylan Thanns - A panstvi srnrti se skondi
Procesv povEtii srdce
"Kde kdysi vody. . ...
The hand that signedthe paper felled a ciry
Jd vnoiil
jel. smnkernzelanfm
"Sila,
Norman Nirbolson - Koleda pro den Mlddirek
Sid.neyKeyes- Z.a,litreni krajina
Parnatuj,fume
Dido naifl<i pro Aenea
Pustina
Alun kzpis - Hlfdl<a
Jodnunu
Reginald.Moore - ObCanvelkun&ta r94z
Sid.neyD.Tronayne - Peklo
Jobn Symond,s- Podzim a zima
Anonym - Oda Cwrtd
Oda osmd
Oda desrt
Katbleen Rdine - Kliltllovl lebka
Piseri milostn6
Hmry Treece- Rozlidnf vzr&st
Nodni procJr{zka
Trojf pidnf
Yojia
Dobyvateli
Nicholas Moore - V&I ternnoty
Na idetilni krdsu
Laurie Lee - ex bez konce
Patriria Led.zaard- Ruce
Robert Greacm - Zma v Belfastu
John Bayliss - Flrad
Alex Cornfort - Pfsed pro La,ry vSechzemi
r49
rto
rt2
rt3
r54
r5t
rt6
r57
rt8
r6o
16z
163
6g
r70
17r
172
173
r74
17t
r76
r77
r79
r8o
r8I
r8z
r83
r84
r8t
r85
r88
r89
r90
r9r
r93
R.S.Thotrus- Kniz w&nu lidu
Robm Conquest- Posilippo
Iaaie Scarlet- Ostrovan
Se,inJennet- Sonet
r9t
r97
r98
r99
Zivotopisni data
Podikovdni
Abecedniseznarnauto'r8
207
20r
209

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení vdel se stanoviStfch a) odebrat smdsny vzorek zimni rrdli: vzorek musi byt odebran nejdifve 30 dnf po poslednfmvloZeniometenich a distychpodloZekna dna flfi, provedendmpo poslednirn o S e t i e npi...

Více

Jubilejní 5. mezinárodní folklorní festival České středohoří 2015

Jubilejní 5. mezinárodní folklorní festival České středohoří 2015 poJiDnNivrmfcn K0ffi(0 A vvHoDNoGNi 2. Roiniku,,K0[A( f tsrE STRED0H0Ri,,

Více

Psychické problémy veteránů války v Perském zálivu

Psychické problémy veteránů války v Perském zálivu Mé pocity jsou určitým způsobem ustrnutí. Tyto pocity mě obtěžují a iritují. Pocit nezájmu o okolí. Musím se neustále kontrolovat. Musím se vyhýbat určitým myšlenkám, místům, či aktivitám, neboť se...

Více

metodika identifikace lokalit rezidenční segregace

metodika identifikace lokalit rezidenční segregace Lokalitou rozumíme část území města, která má podobný charakter zástavby, funkčního využití a skladby obyvatel. Nejmenší území, za něž jsou dostupná statistická data, představují základní sídelní j...

Více