GEHLENIT

Komentáře

Transkript

GEHLENIT
GEHLENIT
TŘÍDA:
Silikáty
PODTŘÍDA: Sorosilikáty
SKUPINA: Melilitu
SLOŽENÍ: Ca2Al[4][(AlSi)2O7]
SYMETRIE: Tetragonální
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:
Barva: čirá, namodralá, ve výbrusu bezbarvý
Štěpnost: dobrá (001)
Lesk: sklovitý
Tvrdost: 5-5,5
Specifická hmotnost: 2,9-3,1
OPTICKÉ VLASTNOSTI:
Indexy lomu:
1,658
nε
nω
+0
D
(-)
Chm
Chz
(+)
1,667-1,670
,0,9-0,012
TVAR: Tabulkovitý podle (001).
PARAGENEZE: Nefelin, leucit, olivín, perovskit.
PODOBNÉ MINERÁLY: Nefelin (nižší n), zoisit, vesuvian (vyšší n), sklo a opál (nižší n, izotropní).
VÝSKYT: Neovulkanická bazická efuziva, žilné bazické horniny.
POZNÁMKA: Charakteristický minerál hlinitanového cementového slínku.
Foto 1 Gehlenit v mramoru. Monzoni. Trentino-Alto Adige, Itálie. PPL. Foto M. Gregerová.
Foto 2 Gehlenit v mramoru. Monzoni. Trentino-Alto Adige, Itálie. XPL. Foto M. Gregerová.
Foto 80 Tvorba gehlenitu ze skla. Historická struska. Jilmová. XPL. Foto M. Gregerová.

Podobné dokumenty

TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ

TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ ALBIT TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ: Na[AlSi3O8] SYMETRIE: Triklinická FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: bílá, šedá namodralá; ve výbrusu bezbarvý Štěpnost: dokonalá {00...

Více

WOLLASTONIT

WOLLASTONIT WOLLASTONIT TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Inosilikáty SKUPINA: Pyroxenoid SLOŽENÍ: Ca3[Si3O9] SYMETRIE: Monoklinická (-2M) - α- wollastonit, triklinická (-1T) - β-wollastonit FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barv...

Více

PLEONAST

PLEONAST PLEONAST TŘÍDA: Oxidy SKUPINA: Spinely SLOŽENÍ: (Mg,Fe2+)(Al,Cr,Fe3+)2O4 SYMETRIE: Kubická FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: šedozelená, zelenohnědá, tmavozelená Štěpnost: neštěpný {111} Lesk: skelný Tv...

Více

Fyzika Země

Fyzika Země Země jako celek – celková hmotnost vs. hustota povrchových vzorků Kůra – povrchové vzorky, xenolity + seismické vlastnosti, gravimetrie Jádro – koeficient momentu setrvačnosti a celková hustota Zem...

Více

9. Neželezné kovy

9. Neželezné kovy NEŽELEZNÉ KOVY Označování – dle ČSN

Více

Románský cement – historie, vlastnosti a možnosti použití

Románský cement – historie, vlastnosti a možnosti použití regionálních produktů, mezi kterými zaujímala významné postavení například pražská hydraulická vápna – „Pasta di Praga“ [pozn. 1], neexistovala v předindustriální době v Evropě žádná systematická v...

Více

Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice

Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice Mohsova stupnice tvrdosti, kterou v roce 1822 sestavil Friedrich Mohs. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného 

Více