Katalog ke stažení

Transkript

Katalog ke stažení
Úvod
Úvod
Uplynulo 10–12 let od doby, kdy vinaři
odháněli turisty od svých sklepů. Pamatovali si jen na 50.–80. léta minulého
století, kdy vinařskou turistiku charakterizovaly autobusové zájezdy horníků
z Ostravy nebo návštěvy sklípků intelektuály z Prahy. Ještě kolem roku 2000–
2002 zněly argumenty vinařů: nechceme
tady turisty, budou nám krást hrozny
z vinice; baťůžkáři a cyklisté, ti si u nás
víno nekoupí; zdržují nás od práce; přivolají na nás finanční úřad.
Dnes přetéká kalendář vinařských akcí
nabídkou otevřených sklepů, vinobraní,
zarážání hory, svatomartinských ochutnávek a cyklistických výletů krajem vína.
Sklepní kolonie a uličky nabízí degustační sklepy, ubytování nad sklepem, restaurace a v nich místní jídla v kombinaci
s vínem. Malí i střední vinaři i ta největší
vinařství se zapojují do Festivalu otevřených sklepů, nabízí turistický program ve
vlastních vinicích, degustačních stáncích
i exkurze ve výrobních prostorech.
Vinaři investují nejen do moderních
technologií, ale staví hotely, penziony a restaurace. Na vinařskou turistiku
jsou dnes na jižní Moravě navázané tisíce pracovních míst, obnovila se tradice
rodinných vinařství, dala mladým vinařům perspektivu života na vesnici, kde se
narodili.
Jak se to všechno mohlo zrodit bez strategie, klastrů a miliardových investic?
Kam půjde vinařská turistika u nás dál?
Jak legislativní prostředí ohrožuje fungování vinařské turistiky? To jsou otázky,
které mohou zajímat státní i regionální
politiky, úřady práce, odborníky v cestovním ruchu a především samotné vinaře.
Tato útlá brožura chce v rámci možností přispět k formulaci podobných otázek
i některých odpovědí. Děkuji všem, kteří
se na ní podíleli.
Ing. Juraj Flamik
Dynamikou rozvoje vinařské turistiky
předbíhá jižní Morava sousedy v Dolním
Rakousku. Kvalitou služeb ještě ne, ale
rozsahem jejich nabídky asi ano. Sklepy
Weinviertlu zůstaly rozsáhlým malebným skanzenem. Moravské sklepy nad
zemí i pod zemí se změnily na turistické
provozovny. Poptávky po zážitcích přivádí firemní kolektivy do vinohradů, aby si
zkusily, jaké je být „den vinařem“, klienti
si kupují „svoji hlavu“ ve vinici.
1
Moravské vinařské stezky
Moravské vinařské
stezky
VINAŘSKÁ TURISTIKA NA KOLE
Jižní Morava to je slunce a víno, jižní Morava na kole, to jsou Moravské vinařské
stezky. Po patnácti letech své existence
jsou již legendou cykloturistiky přesahující hranice České republiky. Avšak
v dobách svého vzniku, tj. v letech 1999–
2003, to byl průkopnický projekt, který
poprvé zřetelně artikuloval pojem vinařské turistiky a pojmenovával potřebnou
infrastrukturu, služby a marketingové
nástroje pro její rozvoj.
VZNIK MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH
STEZEK
Projekt s velkou vizí a ambicí navrhoval
vytvoření sítě cyklistických tras spojujících všechny významné vinařské obce,
polohy vinic a památky jihomoravského kraje. Z pohledu tvorby regionálních
turistických produktů předbíhal v roce
Moravské vinařské stezky
1998 svoji dobu, protože neexistovaly regionální spolky obcí a nebyly ustanoveny
ani kraje. Výzva ke spolupráci na tomto
projektu byla adresována 310 vinařským
obcím a vinařům, v té době většinou
skrytých za oponou šedé ekonomiky. Pro
existenci a úspěch projektu se ukázalo
být rozhodující, že se skládal z více jednotlivých částí – modulů, které se daly
realizovat postupně, samostatně, paralelně i nezávisle na sobě. Šlo především
o čtyři moduly:
• síť cykloturistických tras (11 tras
spojených do sítě deseti okruhů
a jedenácté páteřní stezky s celkovou
délkou 1 200 km),
• rozvoj služeb pro cykloturistiku,
• vytváření celkového produktu a dílčích prvků vinařské turistiky,
• propagace a marketing.
Z pohledu profesionálních postupů bylo
zcela unikátní, že nejdříve byl realizován
marketing cyklistických tras. Mapa Moravských vinařských stezek byla vydána
už v roce 2000, tedy rok před vyznačením
prvních tras v terénu a 3 roky před dokončením značení celé sítě. Projekt pružně reagoval na fakt, že podnikatelský
sektor v oblasti vinařských a turistických
služeb v prvních pěti letech téměř úplně
ignoroval existenci a ambice Moravských
vinařských stezek. Přesto, že hned po vydání map neexistujících tras byl vydán
i průvodce s výčtem vinařů a vinařských
služeb, téměř žádné z uvedených zařízení na tuto výzvu nereagovalo. Klíčovými spojenci se tak staly obce, zejména
z důvodů dobré dostupnosti finančních
prostředků na realizaci projektů v cestovním ruchu. Projekt MVS byl sice pro
starosty jednotlivých obcí neuchopitelně
„obrovský“, vyhovoval však všem podmínkám pro získání podpory ze Státního fondu pro obnovu venkova a později
z předvstupních programů EU, zejména
PHARE. Významnou podporou byla zmíněná možnost financování projektu, respektive jeho dílčích částí po celou dobu
realizace ze státních a evropských zdrojů. Nositeli projektů byly obce a jejich
seskupení, koordinátorem a „agenturou“
připravující jednotlivé projekty byla Nadace Partnerství. Celkem se do realizace
terénního značení a souboru map touto
cestou investovalo asi 20 mil. Kč během
3 let.
Brzy poté se začaly objevovat z řad klientů požadavky na „fungující služby vinařské turistiky“. V životopise projektu
opravdu existuje období (přibližně v letech 2002–2006), kdy byla nabídka vinařských služeb absolutně nedostačující. Pod vlivem poptávky se však objevily
možnosti rozvoje služeb. Nejdříve vznikly internetové stránky, jejichž obsah se
2
skládal z příspěvků regionálních informačních center. Poté už pod přímým tlakem začala některá vinařství poskytovat
služby „po telefonické dohodě“.
V poslední fázi projektu nastal jeho spontánní rozvoj na všech úrovních. Projekt
byl přijat médii i odbornou turistickou
veřejností jako nejrozsáhlejší síť tematických cyklistických tras v ČR. Obce a regiony přispívají navazujícími lokálními
trasami, marketingem a organizací akcí
na síti MVS. Jihomoravský kraj a destinační agentura CCRJM produkt zahrnuje
do svých propagačních a informačních
materiálů, projekt je aktivně propagován národní agenturou CzechTourism
a podnikatelé vytvářejí rozsáhlou síť služeb a produktů, která splňuje všechna
kritéria pro označení „produkt vinařské
turistiky“.
Na projekt MVS později navázaly další
aktivity Nadace Partnerství, především
rozvoj certifikačních systémů Cyklisté
vítáni a ve spolupráci s Národním vinařským centrem i Certifikace služeb vinařské turistiky.
Moravské vinařské stezky doposud získaly několik domácích i zahraničních ocenění za marketing a produkt v kategorii
udržitelné turistiky. Pro roky 2014 až
2019 jej agentura CzechTourism vybrala jako jeden ze tří TOP produktů České
republiky v kategorii aktivní turistiky,
v roce 2013 uvedl jižní Moravu a její vinařské stezky ve výčtu 10 nejzajímavějších regionů Evropy renomovaný turistický průvodce Lonely Planet.
3
Moravské vinařské stezky
TRASY MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH
STEZEK
Páteřní trasa Moravských vinařských
stezek nese název Moravská vinná stezka, vede malebnou krajinou mezi vinohrady od starobylého Znojma až po
slováckou metropoli Uherské Hradiště
a měří 245 km. Na ni se připojuje deset
regionálních stezek, které prochází jednotlivými vinařskými regiony – pojmenovány jsou podle původních vinařských
oblastí: Znojemská, Brněnská, Mikulovská, Velkopavlovická, Podluží, Mutěnická, Kyjovská, Bzenecká, Uherskohraďišťská, Strážnická a jedenáctá Skalická na
území Slovenska. Podél tras Moravských
vinařských stezek se s vinařskými zajímavostmi můžete seznámit i na menších
lokálních naučných a vinařských stezkách. Vybudovaly je samotné vinařské
obce mezi vinicemi, aby turistům přiblížily vinohradnictví a vinařské tradice svého regionu.
CYKLOAKCE NA VINAŘSKÝCH
STEZKÁCH
Během celého roku je možné vybírat
z mnoha cyklistických akcí na Moravských vinařských stezkách. Jedinečné
zážitky nabízí seriál cykloturistických
akcí s názvem Krajem vína, do kterého spadá přibližně 15 akcí, díky nimž
můžete poznat krásy jižní Moravy ze
sedla kola. Několikrát ročně tak mohou
turisté objevovat tajemství vinohradů
a sklepních
uliček
vyhlášených
vinařských regionů. Každá z akcí nabízí
více okruhů, ze kterých si vyberou jak
sportovní cyklisté, tak méně zdatní
4
Moravské vinařské stezky
nebo rodiny s dětmi. Na trase jsou vždy
připravena razítkovací místa v tradičních
vinařských sklepech nebo u atraktivních
vinařských cílů.
K nejznámějším cykloakcím patří:
Duben – Na kole vinohrady Uherskohraďišťska (Uherské Hradiště)
Květen – Otevírání Lichtenštějnských
stezek (Břeclav–Poštorná), S Českým
rozhlasem po Moravských vinařských
stezkách (Dolní Kounice), Májová vyjížďka po vinařských stezkách (Znojmo), Májové putování okolím Modrých hor (Velké
Pavlovice)
Červen – Kraj kvetoucí révy (Velké
Němčice), Po vinařských stezkách Kyjovska (Kyjov), Expedice krajem André
(Hustopeče)
Červenec – Velkomoravské stezky (Břeclav), Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska (Mikulov)
Srpen – Ždánický histopedál v zámeckém
parku (Ždánice)
Září – Putování za burčákem po Modrých
horách (Velké Pavlovice), Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska
(Znojmo)
Říjen – Uzavírání Lichtenštejnských
stezek (Břeclav–Poštorná), Na kole vinohrady Uherskohraďišťska (Uherské
Hradiště)
PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH
WEINVIERTELU
I na rakouské straně společné hranice – v oblasti Weinviertel – je pro turisty
připraveno několik atraktivních vinařských tras. Oblastí prochází 400 kilometrů dlouhá vinařská stezka „Weinstraße
Weinviertel“. Ve třech částech oblasti –
západním a jižním Weinviertelu a Kraji
Veltlínu – je pak připraveno celkem 12
tematických cyklotras. Ty nesou název
podle jednotlivých odrůd vinné révy
a spojují půvaby a turistické zajímavosti jednotlivých oblastí. Turisté se tak
mohou vydat po Chardonnay Radroute,
Welschriesling Radroute nebo Traminer
Radroute.
Vedle těchto vinařských tras jsou ve
Weinviertelu vybudovány také lokální
naučné a vinařské stezky. Jednou z nejzajímavějších je přeshraniční síť „Wein
und Kultur Radweg“, která je tvořena třemi padesátikilometrovými okruhy, které
procházejí vinařským regionem na obou
stranách rakousko-moravské hranice.
Certifikace RADfreundliche Betriebe
(„Podniky přátelské k cyklistům“, v Česku pod názvem „Cyklisté vítáni“) zaručuje
kvalitní služby zaměřené na cykloturisty – bezpečnou úschovu kol, půjčovnu
nářadí, vhodné občerstvení i poskytování
informací.
Mapu vinařských stezek oblasti Weinviertel vydává Centrála cestovního ruchu
Jižní Morava v obou jazykových mutacích, k dostání jsou na vybraných infocentrech oblasti Weinviertel.
Elektronickou verzi map je možné získat
na www.cyklo-jizni-morava.cz nebo na
www.stezky.cz.
CYKLISTÉ VÍTÁNI – CERTIFIKACE
SLUŽEB PRO TURISTY
Významným impulzem
pro zvyšování kvality
služeb vznikajících podél Moravských stezek
bylo zavedení certifikačního systému Cyklisté
vítáni. Projekt v roce 2005 realizovala a doposud řídí Nadace Partnerství.
Kritéria certifikace byla odvozena od
podobných systémů v zahraničí, především německého „Bett und Bike“ a rakouského „Radfreundliche Betriebe“.
Zaručují uspokojení potřeb jak cyklisty,
tak jeho kola. Zařízení jsou certifikována
ve čtyřech kategoriích: ubytování, stravování, kempy a turistické cíle. V nabídce musí mít ubytování na jednu noc,
bezpečné parkování kola, možnost jeho
umytí a drobných oprav, sušení a praní cyklistického oblečení, poskytování
informací a doplňkových služeb (např.
dopravy zavazadel). Systém se postupně
rozšířil do všech státu EU a existuje také
v USA a Austrálii. Cyklistům cestujícím
do zahraničí tak značka garantuje stejný
rozsah služeb. V ČR je asi 1 120 certifikovaných zařízení, z toho na jižní Moravě
jich je 220.
www.cyklistevitani.cz
5
Moravské vinařské stezky
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
NÁMĚTY PRO DALŠÍ ROZVOJ
VINAŘSKÉ TURISTIKY NA KOLECH
Trendy veřejné podpory vinařských stezek a navazujícího zájmu poskytovatelů
služeb však vyžadují:
Je nesporné, že spojení kulturní krajiny,
vinařské tématiky a cykloturistiky má na
jižní Moravě velký a doposud nevyčerpaný potenciál rozvoje. V letech 2014 až
2020 očekáváme, že Moravské vinařské
stezky naberou „druhý dech“:
• na celé síti MVS dojde k obnově
směrového značení a informačních
panelů,
• jako produkt aktivní turistiky budou
MVS nabízeny na zahraničních trzích,
včetně kompletních balíčků a multimediální podpory
• poroste rozsah i kvalita turistických
služeb orientovaných na cyklisty
a milovníky vína.
• zlepšení managementu celého
projektu a lepší provázanost projektů
vinařské turistiky s podporu státních
a EU fondů,
• větší synergii dílčích služeb, které
doposud existují izolovaně a nevytváří
nabídkové balíčky,
• vytvoření servisního call centra,
schopného nabízet a rezervovat
služby klientům pro celý region jižní
Moravy,
• rozšíření nabídky a služeb o nové
produkty spojující místní gastronomii,
vinařství a další turistické služby
• větší spolupráci producentů domácích
lokálních potravin s poskytovateli
ubytovacích a stravovacích služeb.
Akce pořádané
vinaři a vinařskými
spolky
VINAŘI A VINAŘSTVÍ –
PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU
Vinařská turistika a akce odehrávající se
v autentickém prostředí vinic a vinných
sklepů jsou jedním z markantních proudů moderní zážitkové, poznávají, relaxační a gastronomické turistiky. Do jednoho
balíku dokážou namíchat všechny základné ingredience a vytvořit tak lákavý
produkt, který stačí podpořit dostupnými
informacemi a vhodným marketingem.
Naprosto specifickou roli v rozvoji vinařské turistiky sehrávají vinaři samotní a velká vinařství. V podnikatelském
prostředí se o vinařské turistice v letech
1990 až 2000 téměř vůbec nemluvilo.
S nadsázkou v té době platilo, že vinaři se
příchodu a zájmu turistů obávali a viděli
v nich potenciální zloděje. Je faktem, že
ve zmíněném období neexistovaly žádné
služby vinařské turistiky a obecný pohled
na vinařské turisty se shodoval s tradičními „pražáky a ostravaky“ z dob socialistického Československa.
Podnikatelské prostředí se začalo tématu
vinařské turistiky otevírat až v letech po
roce 2002 právě s etablováním projektu
Moravských vinařských stezek a činností Vinařského fondu a Národního vinařského centra. Významnou roli sehrály
6
i osobní zkušenosti a programová podpora exkurzí vinařů do zahraničí. Význam regionu jako „místa, které lze prodat“ rostl v povědomí vinařů a stále více
se dařilo propagovat i společnou známku
„vína z Moravy“.
V současnosti je vinařská turistika jedním z nejvýznamnějších segmentů cestovního ruchu na Moravě. Řada středních a velkých vinařství zařadila do svých
služeb trvalou nabídku návštěv, degustací, občerstvení a ubytování. Prodej ze
dvora je pro mnohé z nich významným
obchodním místem a současně nejefektivnějším způsobem propagace vlastních
produktů a služeb.
Zájem o podnikání v oblasti vinařské
turistiky je nejdůležitější hnací sílou
a zárukou její životaschopnosti. Projekty a aktivity podnikatelů přichází 10 let
po zahájení prvních veřejných projektů
a spuštění produktu Moravských vinařských stezek a 3 až 5 let po zahájení
masivní marketingové podpory vinařské turistiky ze strany Vinařského fondu
a Národního vinařského centra. Podnikatelské prostředí nedůvěřivě vyčkávalo
na nastartování poptávky a až poté se
věnovalo investicím do vinařské turistiky.
Dnes se vinařská turistika rozvíjí překotným tempem právě pro „boom“ zájmu ze
strany vinařů a podnikatelů v turistice.
Vinaři všech kategorií hledají způsob, jak
se zapojit do vinařské turistiky, přitáhnout zájem klientů především o prodej
vína z dvora, ale i o prodej služeb souvisejících s ubytováním a stravováním.
Několik vinařství vybudovalo investičně náročné multifunkční budovy svých
7
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
vinařství přímo ve vinicích. Vsadili na
atraktivitu prostředí a komplexní vybavení pro vinařskou turistiku. Věří, že
investice se jim vrátí. Nabídka vinařské
turistiky moravských vinařů je v současnosti vyšší a kreativnější než srovnatelné
nabídky na straně Dolního Rakouska.
POSÍLENÍ POTENCIÁLU
VINAŘSKÉ TURISTIKY A ROZVOJ
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
VINAŘŮ
Rozvoj vinařské turistiky je dnes prioritou
cestovního ruchu v obou přeshraničních
regionech, jak ve vinařské oblasti Morava, tak v oblasti Weinviertel. Vinařská
turistika je totiž shodně experty i politiky
hodnocena jako nejdynamičtější sektor
nabídky regionálních turistických produktů využívající místní specifika, tradice,
folklór a regionální produkty.
Vzájemná přeshraniční spolupráce může
oběma stranám přinést cenné zkušenosti při pořádání společných akcí. Společná
a vzájemná propagace akce by rozhodně
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
„zvětšila“ společný vinařský region
a usnadnila by jeho prosazování mezi
ostatními vinařskými regiony Evropy.
Co se tedy dá udělat pro větší podporu
přeshraniční spolupráce mezi oběma vinařskými regiony? Zejména zintenzivnit
vzájemné výměny a exkurze mezi rakouskými a moravskými vinaři a pořadateli vinařských akcí a pořádat společné
přeshraniční akce. Přáním do budoucna
je pak vytvoření společné marketingové
strategie přeshraničního vinařského regionu jižní Morava – Weinviertel.
HLAVNÍ IMPULZY ROZVOJE
VINAŘSKÉ TURISTIKY NA JIŽNÍ
MORAVĚ
Nový pojem „vinařská turistika“
Přestože jižní Moravu najdeme na historických mapách vinařských regionů
Evropy již od doby Římanů, do seznamu
současných vinařských regionů s kvalitní nabídkou vinařských produktů, služeb
a vinařské turistiky vstoupila až docela
nedávno, kolem roku 2000.
Zdrojem jsou tradice
Rychlý rozvoj moderních forem vinařské
turistiky umožnily právě hluboké kořeny vinařské kultury a stále živé tradice,
které jsou i dnes neoddělitelnou součástí praktického života vinařů. Vedle
zavedení moderních technologií a marketingových aktivit do obchodu vínem je
obraz moravského vinařství stále spjatý
s kulturou malého vinařství, lidovou architekturou vinných sklepů a venkovským charakterem života ve vinařských
obcích.
Začali to cyklisté (2001)
Rozhodujícím impulzem pro nádech
k rozvoji vinařské turistiky dal v roce
2000 zejména projekt Moravských vinařských stezek. Tento projekt vznikl z iniciativy neziskové organizace, která poprvé
tímto způsobem pojmenovala celý region jižní Moravy jako jednu turistickou
destinaci s dominantním produktem –
vínem. Pro snazší uchopitelnost a lepší
soulad s dotačními tituly byl však v počátcích projektem rozvoje cykloturistiky
(budování sítě informačního systému
cyklostezek).
Základy postavily veřejné finanční
zdroje (2001–2004)
Je velmi důležité, že projekt Moravských
vinařských stezek vznikal po dobu 5 let
z veřejných prostředků, především státního Fondu pro obnovu venkova. Nositeli
všech dílčích projektů byly obce a koordinační roli plnila nezisková Nadace
Partnerství. Startovní bázi tak vytvořily
8
subjekty nezávislé na návratnosti vložených prostředků a komerčním zisku.
Tento postup umožnil „postavit vinařské
stezky na nohy“ a neponechat je úplné závislosti na tom, jak rychle pochopí
šanci rozvoje vinařské turistiky komerční
sektor.
Nástup marketingu (2005)
Druhým zásadním impulsem pro vinařskou turistiku byl vznik Vinařského fondu
a zejména jeho proměna v roce 2004, kdy
se přeorientoval výhradně na marketingovou podporu vinařství, vína a vinařské
turistiky. Pro vinaře to byl přímý signál
toho, že vinařská turistika je seriózním
produktem vinařského byznysu a významnou atraktivitou celého regionu.
Podpora lákala (2003–2009)
V důsledku významné finanční podpory
projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu se
výrazně rozšiřovala nabídka ubytovacích
i stravovacích kapacit a specifických produktů vinařské turistiky, zejména degustační programy spojené s poznáváním
vinařské krajiny a tradic.
Podnikatelé se probouzejí (2006)
Až poptávka vyvolaná existencí Moravských vinařských stezek, marketingovými aktivitami propagujícími destinaci „vinařská oblast Morava“ a finanční
podpora státních i evropských fondů do
cestovního ruchu vedly k pomalému probouzení zájmu podnikatelů o vinařskou
turistiku.
9
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Turisté se dožadují služeb (2001–2010)
Rozprouděný kapitál
Výhled do budoucna
Tato poptávka se projevovala nárůstem
cykloturistů na jižní Moravě, vyhledáváním těch vinařů, kteří by byli schopni
a ochotni poskytnout návštěvníkům zážitek ve vinném sklepě a také potřebou
návštěvníků doplnit si pobyt dalšími rekreačními a dovolenkovými aktivitami.
Synergie všech popsaných aktivit se začala naplno projevovat v letech 2006 až
2009. V této době došlo k překotnému zájmu podnikatelů o všechny druhy služeb
souvisejících s vinařskou turistikou a na
kvalitu těchto služeb začalo mít výrazný
vliv konkurenční prostředí. Masa malých
vinařů, kteří se nemohli prosadit sami, si
našla způsob zapojení formou organizování akcí pod hlavičkou místních spolků
vinařů. Důsledkem toho vzrostla i jejich
organizovanost a spolupráce, po které se
marně volalo již od devadesátých let.
Zdá se, že v současném překotném tempu rozvoje vinařské turistiky drží vinaři,
podnikatelé v turistice i marketingové
a destinační organizace kraje společný
krok. Stalo se tak přesto, že rozvoj vinařské turistiky neměl žádnou psanou strategii ani plán. Úspěch slaví spíš schopnost spolupráce a flexibilita v měnících
se podmínkách trhu. Tato vitální síla je
zatím dostatečným motorem rozvoje vinařské turistiky i vinařství samotného.
Kritéria pro lepší kvalitu (od roku 2006)
Zpočátku se projevovala nezkušenost vinařů i ubytovatelů, snaha o levná řešení
a rychlý zisk. Do této „nekultivované“ fáze
opět velmi šťastným způsobem zasáhla
Nadace Partnerství, Vinařský fond a Národní vinařské centrum. Každý po své linii, ale současně ve spolupráci, zavedly
certifikaci Cyklisté vítáni, Certifikaci služeb vinařské turistiky, informační portál
www.wineofczechrepublic.cz a kampaně
orientované na širokou spotřebitelskou
veřejnost, jako Svatomartinská vína, Růžová vína, Národní soutěž vín a přehlídka
nejlepších vína v Salonu vín ČR a další.
Investice, zážitek, kvalita života
V současné době do služeb vinařské turistiky vstupují velcí a silní hráči, velká
vinařství i největší ubytovatelé. Vinařská turistika začala generovat početnou
a kultivovanou klientelu především z vyšších středních vrstev, z návštěvníků, kteří
hledají zážitek, poučení, zdravý životní styl
a vyšší kvalitu života. Prodej vína ze dvora
má významný podíl na celkovém odbytu
vína a především je způsobem vytváření
vztahu mezi vinařem a klientem.
Chuť a nápady k podnikání
Vinařství a vinařská turistika je stále
v mírně bouřlivém rozvoji. Ve srovnání se
sousedním Rakouskem nemá onu „usedlou“ kultivovanost, ale právě proto projevuje určitou vyšší „vitalitu a kreativitu“.
Nárůst počtu vinařských akcí na Moravě
je téměř dramatický a schopnost učit se
ve světě přináší efekty i v lepší kvalitě
služeb.
10
Je jisté, že schopnost reagovat na vnější změny a vytvářet z nich neustále nové
šance je důležitá, ale ne dostačující. Postupně bude nezbytné hledat nástroje
na řešení klasických otázek trhu, tj. poptávky, nabídky, konkurence a ceny. Je to
otázka nejbližší budoucnosti. Témata pro
řešení tedy zůstávají:
 Posílení koordinace a jednotné prezentace všech akcí vinařské turistiky.
Vytvoření kalendáře TOP akcí propagovných doma i v zahraničí.
podoblastech včetně reprezentativní
vinotéky vinařské oblasti Morava
obyvatelům i návštěvníkům Brna.
 Vybudování turistických vinařských
parků, míst soustředěné nabídky
služeb vinařské turstiky v nejvyšší
kvalitě.
 Zlepšení podnikatelského prostředí
pro služby vinařů ze dvora. Otázka
zavedení prodeje pod víchem a legalizace degustací vína ve skepech za
účelem vinařské turistiky.
 Zvýšení podpory exportu vín do
zahraničí.
 Trvalé zlepšování kvality vinařských
a turistických služeb, posílení vlivu
certifikace.
 Využití fenoménu sklepních uliček
a otevřených sklepů k posílení nabídky lokálních produktů.
 Propojení nabídky místního vína
s potravinami od místních producentů v restaracích i sklepech.
 Zapojení moderních technologií
a lepší přístupnost informací, např.
aplikací pro mobilní telefony.
 Vybudování návštěvnických vinařských interpretačních center ve
vinařských podoblastech. Nabídka
ucelených informací pro návštěvníky
jednotlivých regionů o celé vinařské
oblasti Morava.
 Uskutečnění projektu „Brno – město
vína“, především obnova tradic a nabídka komplexních informací o všech
11
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Certifikace služeb vinařské turistiky
Certifikační kritéria obecně vyžadují:
TOP AKCE VINAŘSKÉ TURISTIKY
Certifikace probíhá výběrem zařízení
podle stanovených kritérií. Zařízení jsou
rozdělena do pěti kategorií: vinařství,
vinný sklep, vinotéka, restaurace s vínem
a ubytování s vinařskou tematikou. Pro
každou kategorii jsou samostatná kritéria. Pro objekty, kde je sdruženo více typů
provozů, je možné provést jejich zvýhodněnou společnou certifikaci. O certifikaci
žádá provozovatel nebo vlastník zařízení písemnou nebo elektronickou žádostí
adresovanou Národnímu vinařskému
centru. Certifikace zařízení vinařské turistiky je realizována v rámci kontinuálního projektu rozvoje a podpory vinařské
turistiky na Moravě a v Čechách. Projekt
certifikace realizuje Národní vinařské
centrum společně s Nadací Partnerství za podpory Vinařského fondu České
republiky.
 podnikání v daném oboru dle platné
legislativy,
ZE SKLEPA DO SKLEPA
Velké Bílovice
 požadovaný rozsah a kvalitu samotných služeb a stanovený podíl nabízeného sortimentu vín vyrobených
z hroznů vypěstovaných v ČR,
 zatřídění alespoň části nabízených
vín a prezentaci vín z dané vinařské
podoblasti,
 poskytování informací o víně a vinařské turistice,
 vztah k tradiční vinařské kultuře,
historickou hodnotu nebo jedinečnost
zařízení,
 dodržování hygieny a čistoty provozu aj.
 splnění dalších kriterií podrobně uvedených v certifikačním dotazníku.
Ze sklepa do sklepa (ZSDS) je největší vinařská akce v ČR zaměřená na putování
po sklepech a degustace ve více než 50
vinařstvích. Součástí putování je kromě
samotného degustování vína také gastronomický a kulturní program, po celou
dobu akce jsou k dispozici zdarma káva
a voda, na druhý den vyprošťovací polévka. Návštěvníci se mohou po obci zdarma
přepravovat autobusovou kyvadlovou
dopravou. V ceně vstupenky je zahrnuta
sklenička, propagační materiály a kupóny na nákup vín. Hlavní cenou v losování
je kolekce 40 špičkových vín velkobílovických vinařů v hodnotě 10 000 Kč. Akce
získala velkou popularitu, v roce 2014
ji navštívilo 5 400 lidí. Cena vstupenky
postupně vzrostla až na současných
1 100 Kč, z čehož 600 Kč tvoří kupony na
víno. Pouze v kupónech tak byl zajištěn
obrat ve víně v hodnotě 3,24 mil. korun.
Ačkoli se pořadatelé v současné době
potýkají s problémem falzifikátů kupónů a masovost akce odrazuje některé
návštěvníky, pro vinaře a pořadatele je
akce Ze sklepa do sklepa vzorem dokonale zvládnuté organizace a spolupráce
vinařů.
www.velkebilovice.com
ZA VINAŘI NA PODLUŽÍ
Prušánky a sousední obce
„Navštivte království malých vinařství
a velkých tradic. Den nebo dva v kraji malovaných sklípků a srdečných lidí
na Podluží. Ochutnejte vína 38 vinařství
a vinařských firem z původních a typických vinařských obcí Moravská Nová
Ves, Prušánky, Hrušky, Starý Poddvorov,
Nový Poddvorov.“ Takto láká návštěvníky
sdružení Vinaři z Podluží od roku 2014.
Vzorem pro organizaci akce jim byl Festival otevřených skepů, který zde v období
2009–2013 proběhl třikrát.
Sklepy jsou otevřené v sobotu od 10 do
19 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin,
souběžně probíhá dopovodný kulturní
a řemeslný program a festival typických
regionálních jídel přímo mezi sklepy.
Mezi obcemi jezdí kyvadlová autobusová
doprava, která je pro návštěvníky festivalu zdarma.
Další kulturní a společenský program
je přichystán v sobotu po uzavření sklepů v prušánecké sklepní části Nechory.
12
13
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
V ceně vstupného (790 Kč v předprodeji /
900 Kč na místě) je ochutnávka až 400
vzorků, kupón na nákup vína (100 Kč),
taštička na krk a katalog s profily všech
vinařů.
www.zavinarinapodluzi.cz
VALTICKÉ VINNÉ TRHY
Valtice
Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší
celostátní soutěž vín v ČR s mezinárodní
účastí, navazují na více než stopadesátiletou historii vinných trhů ve Valticích.
Na 150 vinařských firem tady každoročně
přiveze do soutěže téměř 1 000 vín. Nejlepší vína získávají zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Valtické vinné trhy se významně liší od jiných vinařských výstav.
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Mezi hlavní znaky patří originální pojetí
a náplň výstavy, vhodně zvolený termín,
výstavní areál s ideálním prostředím pro
cca 6 tisíc návštěvníků a vysoce objektivní odborné hodnocení vín renomovanými degustátory. Vedle medailí a diplomů
získávají nejlepší vína také zvláštní ocenění a titul CHAMPION. Akce slouží nejenom profesionálům a milovníkům vín,
ale také významně ovlivňuje vinařský
marketing a trh s vínem v České republice. Valtické vinné trhy také významně
propagují samotné Valtice – hlavní město vína.
www.vinnetrhy.cz
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
v každé podoblasti
Nejvyšší vinařská soutěž vín v České republice. Soutěž má tři stupně: nejnižší
stupeň tvoří Národní soutěž vín vinařské
oblasti Čechy a čtyři podoblastní Národní
soutěže vín (Slovácká, Velkopavlovická,
Mikulovská a Znojemská podoblast). Na
konci hodnocení je po třech kolech vybrán Šampion, vítězové jednotlivých kategorií, nejlepší kolekce a hlavně 100 vín
pro expozici Salonu vín ČR ve Valticích.
PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
Mikulov
Festival vín, gastronomie a kultury
s dlouhou tradicí, prestižní vinařskou
soutěží, exkluzivním uměleckým programem, který se pořádá každoročně o druhém zářijovém víkendu. Mikulov věnuje
akci velkorysý prostor – vinobraní probíhá na historickém náměstí, v Kapucínské ulici, na zámku a zámecké zahradě,
14
na Kozím hrádku, Svatém kopečku a přírodním Amfiteátru. Pravidelně se koná
historický průvod, tradice Moravy připomínají vystoupení národopisných souborů a široké publikum jistě ocení řadu
populárních hudebních interpretů. Samozřejmostí jsou stánky s vínem, lahodným burčákem a nejrůznějšími kulinářskými specialitami.
www.palavske-vinobrani.cz
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Znojmo
Tradiční slavnost burčáku a vína přináší každoročně bohatý kulturní program,
historický průvod městem v čele s králem Janem Lucemburským, rytířské turnaje, mázhauzy, historická tržiště a velkolepý ohňostroj. Program Znojemského
historického vinobraní přiláká každý rok
v polovině září desetitisíce návštěvníků.
Nabízí nejen koncerty známých osobností české hudební scény, ale také řadu
doprovodných akcí včetně ojedinělé historické části programu. Ta nabízí rytířské
turnaje, historickou tržnici s ukázkami
řemesel i vojenské ležení. Její dominantou však stále zůstává slavnostní průvod
městem v čele s králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, který čítá na 400 účinkujících. Pátečnímu
průvodu dodávají atmosféru ohňové
pochodně, sobotní odpoledne vrcholí na
hlavní tribuně na Masarykově náměstí
předáním městských práv a trestáním
nepoctivých vinařů. Znojemské historické vinobraní je oficiálně zakončeno velkolepým ohňostrojem.
www.znojemskevinobrani.cz
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
Uherské Hradiště
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek jsou jedinečnou akcí, kde se
po dva zářijové dny snoubí temperament lidových tradic a kultury a pestrost
slováckých krojů a muziky s živelností
a spontánní atmosférou. Královské město Uherské Hradiště – srdce Slovácka –
nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinařských
tradic, lidové písně a tance. Slavnosti
nejsou jen „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní
národopisnou slavností více než šedesáti
měst a obcí z celého regionu Slovácka.
www.slavnostivinauh.cz
15
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky
 zapojeno je vždy 5 sousedních vinařských obcích najednou,
 pořadatelem není spolek vinařů, ale
Partnerství, o. p. s. se sídlem v Brně,
 vydává tištěného Průvodce festivalem
s profily vinařů,
 zabezpečuje po celou dobu konání
akce kyvadlovou autobusovou dopravu mezi obcemi, která je pro festivalové návštěvníky zdarma,
FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
putovní
Zvláštní postavení mezi akcemi otevřených sklepů má Festival otevřených sklepů, jenž odstartoval na jaře roku 2009.
Původní záměr počítal se čtyřmi festivaly
do roka, každý v jednom ročním období
a pokaždé v jiné vinařské podoblasti (Mikulovské, Znojemské, Velkopavlovické
a Slovácké). Vzhledem ke stále rostoucímu počtu vinařských akcí, stále větší
vytíženosti vinařů a ohlasu návštěvníků,
kteří nechtěli chybět ani na jednom, ale
čtyři festivaly ročně pro ně byly příliš, se
nakonec první rok počet festivalů snížil na tři, postupem času se ustálil na
dvou – jarním v půlce dubna a podzimním v půlce listopadu.
Festival otevřených sklepů se od ostatních opakujících se vinařských akcí liší
v několika zásadních aspektech:
 koná se dvakrát ročně (na jaře v půlce dubna a na podzim v půlce listopadu),
 pokaždé navštěvuje jinou vinařskou
podoblast a jiný subregion,
16
 nabízí doprovodný program širšího
žánrového zaměření,
 sleduje údaje o návštěvnosti a ekonomická data jednotlivých vinařů.
Festival putuje po všech vinařských
podoblastech. Za dobu své existence
(2009–2014) se konal již ve 49 vinařských
obcích, konkrétně v regionech: Modré
Hory, Podluží, Mikulovsko, Znojemsko,
Kyjovsko-Bzenecko, Pálava, Hustopečsko a Mutěnicko. Budoucí festivaly se
odehrají například ještě v okolí Blatnice
pod sv. Antonínkem, Čejkovic a Velkých
Bílovic. Festivaly jsou dvoudenní víkendovou akcí, obvykle i s večerním gastronomickým programem v pátek před
vypuknutím samotného festivalu. Registrace účastníků začíná vždy v sobotu
od 8 hodin, sklepy se otevírají v 10 hodin
a degustace v nich se konají do 21 hodin.
I poté však zůstávají otevřeny pro posezení a zábavu až do pozdních nočních
hodin. V neděli pak festivalové degustace
pokračují od 10 do 15 hodin. Vstupenka
stojí 890 Kč a je v ní zahrnuta kyvadlová
doprava, jednorázová degustace ve sklepech a startovní balíček s taškou, katalogem, sklenicí a kupóny na odběr vína
v hodnotě 200 Kč.
Shrnutí
Tradiční a snadno opakovatelné akce zaplnili kalendář vinařských událostí na
jižní Moravě. Jenom počet vinařských
lokalit s otevřenými skepy vzostl za poslední tři roky z 30 na 60 a určitě se objeví další. Vinaři v nich vidí atraktivní,
efektivní a v neposlední řadě úsporný
zůsob společné propagace. Originalitu
pak spolky vinařů hledají v akcích jako je
Noc otevřených sklepů a kombinaci otevřených sklepů především s gastronomií,
folklórem, kulturou nebo dokonce jízdu
na Segway.
Podle zkušeností kolegů z rakouského
Weinviertel byl podobný vývoj i u nich.
Vinaři se v období před 15 lety soustředili na různé vesnické akce otevřených
sklepů. Později se začaly objevovat nápady, jak zkombinovat víno a hudbu či
víno a výtvarné umění. Návštěvníci nejdříve ve velkém využívali nákup vína
přímo ze sklepa, ale postupem času se
vinařství etablovala ve vídeňksých vinotékách a restauracích a jezdit za vínem
na vinařův dvůr již nebylo nutné. Proto se dnes v Rakousku nepovažují akce
oteveřených sklepů za prodejní festivaly.
Obchod vínem se odehrává již jinde než
u vinaře ve sklepě a slavnosti otevřených sklepů se staly hlavně marketingovým nástrojem a relaxačním posezením s vínem.
17
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
Sklepní uličky –
centra nabídky
služeb vinařské
turistiky
Sklepní uličky znamenají pro městské
lidi romantiku venkova, dovolenou či
gurmánskou turistiku. V průběhu staletí se měnil ráz krajiny kolem nich, velké
plochy se dělily na menší, sklepy se přizpůsobovaly novým stavebním materiálům a potřebám vlastníků.
„Sklepní uličky, resp. vinné sklepy a lisovny mimo usedlosti vinohradníků a vinařů představují jedinečný a svébytný
fenomén vinohradnických regionů jižní
Moravy a Dolního Rakouska, ale i Slovenska, Maďarska a Burgenlandu. Spolu
s koštýřem jsou nejzjevnějších atributem
vinohradnicko-vinařské kultury oblasti, již z hlediska typologie postavené na
kulturních, hospodářských a společenských znacích můžeme označit za vinařskou oblast Panonie. Tato společná
vinařská kultura se konstituovala na
půdě habsburské monarchie v 17. až 19.
století a přetrvala i navzdory politickým
a hospodářským zemětřesením ve střední Evropě 20. století až do dnešní doby.“
Cit. Dr. Martin Markel z publikace: Sklepní uličky jižní Moravy, historie, památková ochrana, přítomnost. Vydala CCRJM
v roce 2014.
Podle výsledků studie Ing. arch. Ivo Kabeláče je na Moravě asi 10 typů vinařských a vinohradnických staveb. Zajímavé je, že typy nejsou rozděleny podle
lokalit ani regionů, ale volně se promíchávají na celém území Moravy. Památkově chráněné soubory sklepů jsou u nás
pouze Stará hora v Blatnici pod sv. Antonínkem, Vlčnov-Kojiny, Veletiny-Stará
hora na Uherskohradišťsku a Plže v Petrově na Strážnicku. Kromě toho je řada
památkově chráněných individuálních
sklepů.
S úpadkem soukromého podnikání a individuálního vinaření v dobách komunismu chátraly také stavby sklepů – ničila je buď absence jakékoliv péče, nebo
18
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
naopak nevhodné přestavby. Až po roce
2000 se začal projevovat větší zájem
o sklepy jako atraktivitu a provozní prostor pro vinařskou turistiku. Bohužel stavební zákon samostatný podzemní sklep
neklasifikuje jako stavbu a sklepy nebyly
jako stavby vůbec evidovány, tudíž se na
ně nevztahovala ani řádná legislativní úprava. Z tohoto důvodu byly úpravy
sklepů nekontrolovatelné, včetně jejich
nadzemních částí. Dá se shrnout, že nikdy se doba tak dramaticky a v tak rychlém tempu nedotkla sklepů a sklepních
uliček jako za uplynulých 60 let. Před rokem 2000 to při návštěvách vinařů býval
často smutný pohled – s mírnou nadsázkou se dá říct, že kdo peníze neměl, tomu
se sklep rozpadal, a kdo peníze měl, ten
ho přestavbami úplně zničil. Místo sklepů se objevily víkendové chaty s okny
vybouranými z paneláku, balkónem přes
celé průčelí a hliníkovými vstupními
dveřmi.
Sklepy a sklepní uličky jsou ikonou a nejautentičtějším prostorem vinařské turistiky. V potenciálu 300 vinařských obcí
nacházíme na Moravě asi 80 lokalit sklepů, které vytváří více či méně kompaktní
soubory. Nejznámější z nich jsou lokality
s mnoha sty sklepů, zejména ve Velkých
Bílovicích, Mutěnicích nebo Prušánkách.
Význam sklepů a sklepních uliček však
z hlediska nabídky služeb a produktů
v autentickém prostředí bude ještě růst –
do sklepních uliček se dostávají i mnohé doplňkové služby, jako je stravování,
lokální mikromuzea, prodejny suvenýrů
apod.
V současnosti je o sklepy velký zájem,
jsou využívány k produkci i skladování
vína, ale stále častěji k zážitkové vinařské turistice – proměnily se ve skutečné
centrum služeb pro vinařskou turistiku
a cykloturistiku. Jejich stavební a estetické úpravy více respektují původní
formy a materiály, stále více se vrací k autentickým historickým formám.
Z důvodů jejich využití jako víceúčelových objektů (zejména jako víkendového
nebo turistického ubytování) jsou jejich
nadzemní části rozšiřovány a sklepy tak
dostávají moderní, nepůvodní funkce.
Tyto často devastující přestavby jsou
daní turistickému pokroku a nedokonalé
ochraně lidové architektury.
19
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
SROVNÁNÍ PODMÍNEK
A ZKUŠENOSTÍ S POŘÁDÁNÍM
AKCÍ VE SKLEPNÍCH ULIČKÁCH
VE WEINVIERTELU A NA MORAVĚ
Rozdíly mezi stavem sklepů a sklepních
lokalit u nás na Moravě a ve Weinviertelu je bohužel propastný. Byť nás od jižních sousedů dnes dělí hranice tenčí než
papír, jejich 1000 (!) sklepních uliček se
nedá popsat jinak než slovem „skanzen“
a pro vykreslení oné odlišnosti bude pro
moravské sklepní uličky snad nejvýstižnější slovo „turistická vesnička“.
Ochrana sklepů ve sklepních uličkách
je v regionu Weiviertel nesrovnatelně vyšší. Většina obcí využila možností určit způsob a míru ochrany architektury sklepů a stanovit pravidla pro
jejich stavební úpravy – výsledkem
jsou desítky velmi citlivě opravených
a z hlediska původní architektury dobře
dochovaných sklepních lokalit, které
působí velmi autenticky a jsou většinu
dobře udržované.
Na Moravě je sice památková hodnota sklepních uliček mnohem nižší než
v Rakousku, ale sklepy se stále obnovují
a dokonce vznikají nové sklepní uličky.
Typickým příkladem jsou „Opilé sklepy“
ve Velkých Pavlovicích, kde vzniká ulice
objektů s funkcí privátního ubytování, ale
navenek mají působit jako sklepy. Velmi
často se na Moravě jedná o nesourodé
objekty, stavebně upravované v různých
stylech posledních 50 let. Stavební obnova se děje v duchu současných trendů,
bez regulativů, stanovených pro sklepní
nebo lidovou architekturu.
20
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
Využívání sklepů pro vinařskou výrobu
Ve srovnání s Rakouskem má Morava
stále velký počet malých vinařů, samostatně hospodařících zemědělců nebo
zahrádkářů. Ti využívají svoje rodinné
sklepy k výrobě a skladování vína. Ve
větších sklepech hospodaří i střední rodinné firmy a velké sklepy jsou využívány
i velkovýrobci vína. Dá se říct, že všechny sklepy, které jsou z hlediska dnešních
technologií využitelné, jsou zapojené do
výroby a skladování vína. Naopak v Rakousku zeje prázdnotou velké množství
zejména malých sklepů, ve kterých byla
z důvodu ochrany architektury omezena
možnost přestaveb. Pokud se přirozeným vývojem nestaly součástí modernizovaných komplexů středních vinařů,
jsou dnes bez využití. Vrstva malých vinařů v Rakousku buď zanikla, nebo se
posunula do středně velkých rodinných
vinařství. Malé, stavebně a historicky
chráněné sklepy dnes již nemají žádnou příležitost zapojit se do výrobních
procesů.
Využívání sklepů pro vinařskou
turistiku
Převládajícím důvodem přestavby sklepů
na Moravě je úprava pro potřeby vinařské turistiky. Neomezené možnosti stavebních úprav vedou k zavedení nových
funkcí do objektu sklepů, především ubytování, stravování, degustačních místností a archivace vína. Sklepy se doslova
mění na ubytování nad sklepem a stávají se vyhledávanou službou ve vinařské turistice. V Rakousku jsou potřebné
stavební úpravy za účelem nových funkcí objektu pro vinařskou turistiku často
omezeny, zejména u malých objektů. Objekty sklepů jsou v porovnání s Moravou
nesrovnatelně méně využívány pro účely
ubytování. Sklepní uličky jsou z tohoto
důvodu méně využívány pro turistiku.
Turistické funkce jsou v objektech, které
se vyhnuly striktní ochraně, nebo jsou
přirozeně začleněny do větších komplexů
vinařských staveb.
Celková vybavenost službami
Ve srovnání s Rakouskem je kapacita i kvalita služeb stále výrazně nižší.
Za 10 let vzestupu vinařské turistiky ještě
nebyly uskutečněny dostatečné investice do ubytovacích kapacit. Výrazně do
toho procesu promlouvají vinaři, kteří
rozšiřují svoje služby právě o ubytování a stravování a vytváří tak komplexní
a autentickou nabídku služeb ve vinařské prostředí. V Rakousku byly upravené
jiné vhodné objekty v intravilánu obce
nebo novostavby klasického i moderního
charakteru.
Legislativní podmínky rozvoje vinařské
turistiky
Zatímco v oblasti vinohradnictví a výroby vína jsou podmínky na obou stranách hranice srovnatelné, v oblasti
turistiky jsou zákony omezující. Zejména hygienické normy omezují možnost
stravování hostů ve sklepech. Výrazně
chybí rakouský statut „heurige“ (výčep
pod víchem), který by malým vinařům
umožnil prodej přebytků vína a jídla
z vlastního dvora. Tím si vinař zabezpečuje větší obrat přímo ze dvora – na akcích otevřených sklepů vytváří obvykle
rakouský vinař větší obrat ve stravování
než degustací.
21
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
Doprovodný program
Na akcích otevřených sklepů na Moravě
je opravdu jen doprovodný. Tvoří ho obvykle cimbálové muziky, protože kde je
hudba, tam jsou i lidé a protože k vínu
folklór nerozlučně patří. Z pragmatických důvodů naplnění volného času se
organizují i večerní zábavy s muzikou.
Zatím u nás nejsou patrné snahy o program jiného, modernějšího charakteru.
V Rakousku je situace odlišná: organizace akcí s vínem má velmi dlouhou tradici. Folklór tam není tak výrazný, aby
byl dostatečným tahákem, a také zájmy
Vídeňanů jsou rozmanitější. Svými názvy
akce naznačují, že jde v první řadě o program a víno je jen doplňkem – například
Jazz a víno, Umění a víno, Historie a víno,
Konopí a vína, Špargl a víno a další.
Výstavy o sklepech ve sklepech
Všichni, kdo se jižní Moravou rádi toulají za dobrým vínem, mohou doslova na
každém kroku narazit na stopy minulosti
spojené s vinařskými tradicemi. Nejpřesnější a nejucelenější informace turistům
poskytnou expozice vinařských muzeí
v Mikulově a Valticích. V roce 2013 k nim
přibyly pozoruhodné expozice instalované přímo ve vinných sklepech. Dříve
soukromé či spolkové sklepy se proměniliy v mikromuza s profesionálně zpracovanými panely na čtyři různá témata.
V Modrých sklepech v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice se dozvíte o tom, jak a proč
se kopal písek pro Vídeň. V soukromém
sklepě mladého vinaře v Pavlově vás
sbírka starého náčiní a vybavení provede výrobou vína. V Bořeticích se spolkový
sklep místní Svobodné republiky Kraví
Hora proměnil v otevřený archiv této
veselé vinařské chasy. A v prušáneckém
sklepě místních vinařů můžete jedním
krokem překročit celý katastr obce – mají
ho totiž na fotografické mapě nalepený
na podlaze lisovny.
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Během celého roku na jižní Moravě otevírají vinaři své sklepy v desítkách obcí.
„Služby otevřených sklepů“ pořádají
přímo jednotlivá vinařská sdružení. Do
služby je zapojeno vždy minimálně 6 vinařství v obci po dobu 2 měsíců s pevnou
otevírací dobou v pátek, sobotu i neděli.
Ve zbytku týdne je umožněna návštěva
alespoň jednoho vinařství po předchozí
domluvě.
Pro turisty je služba otevřených sklepů
výhodná v tom, že vedle jednodenních
nebo víkendových akcí otevřených sklepů mohou v zapojených sklepních uličkách do otevřeného sklepa zavítat kdykoli během letní sezony:
Léto otevřených sklepů –
Pavlov
Za vinařem do Velkých Bílovic –
Velké Bílovice
Do Blatnice k vinařovi –
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Týdny vinaře v Modrých sklepech –
Nový Šaldorf-Sedlešovice
Léto s vínem –
Velké Pavlovice
Letní otevřené sklepy –
Dolní Dunajovice
Otevřené sklepy –
Hustopeče
K Šidlenám za vinařem –
Milotice
Na skok k mikuleckému vinaři –
Mikulčice
Okoštujte víno z Mutěnic –
Mutěnice
Léto otevřených sklepů –
Jaroslavice u Znojma
Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo –
Havraníky, Hnanice
Ochutnávkový stánek Vinice Hnanice –
Hnanice
Ochutnávkový stánek Sedlecká vína –
Sedlec
22
23
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
SEDM DOPORUČENÍ PRO ZAPOJENÍ
DO VINAŘSKÉ TURISTIKY
1. Zachování stavební a historické
podstaty sklepních uliček
• Objekty sklepů a soubory sklepních
staveb prošly v uplynulých desetiletích
dramatickými změnami a devastací.
Pouze minimum opravdu kvalitních
příkladů vinařských a vinohradnických staveb se dochovalo v dobrém
stavebně technickém stavu.
• Postupné úpravy sklepů i celkových
dispozic sklepních lokalit byly často
prováděny bez snahy o zachování původních forem, objemů a materiálů.
Přestavby znamenaly vnášení nepatřičných novotvarů architektonických
prvků a nepůvodních materiálů.
• S úbytkem „malého vinaření“ vznikala potřeba nového funkčního využití
původních objektů. Sklepy se masově měnily na objekty víkendového
rekreačního bydlení a nadstavovaly
se, aby vzniklé půdní prostory umožnily funkci bydlení.
• Velmi výraznou změnu funkce sklepů
přinesl rozvoj vinařské turistiky. Sklepy se zvětšovaly a spojovaly, aby vyhověly prostorovým potřebám restaurací, degustačních sklepů a penzionů.
• Změny samotných objektů sklepů i jejich celých souborů (sklepních uliček)
se uskutečňovaly většinou bez regulačních zásahů územního plánu nebo
orgánů ve stavebním řízení.
• V současnosti je patrný na jedné straně nekontrolovaný rozmach přestaveb sklepů, na druhé straně větší vkus
24
a mírný respekt k původním formám
sklepní architektury.
• Neexistence jakýchkoliv omezení
a pravidel pro využití sklepů sice vedl
ke ztrátě jejich historických hodnot,
umožnil však jejich využití pro nejrůznější funkce, vyžadované vinařskou
turistiku.
• V Dolním Rakousku je situace výrazně odlišná; pro úpravy a využití sklepů platí přísná pravidla a regulativy,
využití sklepů pro funkce vinařské
turistiky je tudíž omezené a sklepy si
tak zachovávají původní autenticitu.
Funkce, které vyžadují více prostoru,
jsou situovaný v jiných objektech, obvykle mimo prostor sklepní uličky.
Pro zlepšení podmínek zachování
stavební historické podstaty sklepů
a sklepních uliček doporučujeme:
• Zpracování odborných i popularizačních materiálů o původních
hodnotách sklepní architektury
a sklepních uliček s návody na
vhodné rekonstrukce a úpravy.
• Využití obecních vyhlášek pro
stanovení povinnosti respektovat
zásady obnovy objektů vinařské
a vinohradnické architektury.
• Důsledné zpracování architektonických studií a regulačních plánů
s vazbou na územní plány a jejich
dodržování.
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
přenos zkušeností z oblasti zachování sklepní kultury mezi Dolním
Rakouskem a jižní Moravou.
2. Zlepšení vybavenosti sklepních
uliček
• Hlavním prostorem pro pořádání
otevřených sklepů jsou sklepní uličky a sklepní osady. Jsou géniem loci
samotné akce a od jejich vybavenosti
se výrazně odvíjí celková atmosféra
a kvalita nabízených služeb.
• Z hlediska turistické atraktivity a autenticity akcí je potřebné pečovat
o rozvoj a vybavenost sklepních uliček. Důležitými aspekty jsou dochování historického rázu, přírodní okolní
prostředí, dostupnost a vybavenost
komunikacemi, dostatek vinařských
a turistických služeb, pořádání pravidelných akcí a další.
• V Rakousku jsou sklepní uličky propagovány jako samostatné turistické cíle. Jejich využití podporuje
i existence kvalifikovaných průvodců
po sklepních uličkách vyškolených
k této činnosti na odborných kurzech.
• Pro další využití sklepních uliček a vytvoření kvalitního nabídkového mixu
se v Rakousku hledají různá nová témata a funkční náplně sklepů. Jako
příklad lze uvést vytváření minigalerií
nebo mikromuzeí, které interpretují
místní kulturní dědictví.
Pro zlepšení vybavenosti sklepních uliček doporučujeme:
• Rozšíření certifikace vinařské turistiky o kategorii sklepní uličky
• Certifikaci pilotních sklepních
uliček, v každé vinařské podoblasti
jedné, jako příkladu
• Vytvoření výukového programu pro
průvodce sklepními uličkami
• Hledání nového funkčního vybavení
pro různé volné objekty v souboru
sklepních uliček
• Vytvoření institutu poradce pro
otázky historických a stavebních
úprav lidové architektury sklepů.
• Organizace exkurzí, odborné spolupráce a studentských programů pro
25
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
3. Posílení potenciálu vinařské
turistiky
4. Zlepšení propagace akcí typu otevřených sklepů
5. Zlepšení kvality nabízených služeb
v rámci otevřených sklepů
• Rozvoj vinařské turistiky je prioritou
cestovního ruchu v obou přeshraničních regionech, vinařské oblasti Morava a oblasti Weinviertel.
• Vinařská turistika je experty i regionálními politiky hodnocena jako dynamický sektor nabídky regionálních
turistických produktů využívající místní specifika, tradice, folklór a regionální produkty.
• Vinařské turistika je profilujícím tématem mnoha turistických balíčků,
a to nejčastěji v kombinaci s gastro turistikou, aktivní a poznávací turistikou.
• Databáze otevřených sklepů na rakouské straně spravované Weinviertel
Tourismus GmbH nerozlišuje velké
akce, na jejichž uskutečnění se podílí
více vinařů v jedné obci, od otevřených
sklepů, která nabízí pouze jednotlivá
soukromá vinařství (je jich několik
stovek ročně, opakovaně v jednotlivých sklepech).
• Na moravské straně usilují jednotlivé
spolky vinařů, které jsou v roli pořadatelů akcí otevřených sklepů, o vytvoření vlastních internetových stránek,
na kterých propagují svoji činnost.
• V Rakousku využívají vinaři k propagaci stránky Weinviertel.at nebo
veltlinerland.at. Akce se objevují i na
stránkách příslušných obcí, ale pod
správou samotných vinařů-organizátorů téměř vůbec.
• Většina začínajících akcí otevřených
sklepů obsahuje pouze nabídku degustace vín v jednotlivých sklepech.
Pravidelně se objevuje doplňkový program s cimbálovou muzikou, podle
lokality mužácké sbory a jiné folklórní
akce.
• Zkušenější pořadatelé doplňují služby a nabídku programů především
o gastronomii a více žánrovou kulturu.
Příkladem je Festival otevřených sklepů, který jako pilíře svého programu
uvádí tematický program Ženy a vína,
Gourmet menu, Degustační akademii
a další programy.
• Mezi služby pořadatele můžeme dále
počítat i samotný organizační servis.
Velké akce jako Ze sklepa do sklepa
a Festival otevřených sklepů nabízí
účastníkům dopravu nebo různé slevové akce s platnou vstupenkou.
• Pořádání akcí typu otevřených sklepů má v Rakousku dlouhou tradici
a celoroční nabídka obsahuje stabilní
a výrazně vyprofilované akce, často
kombinované s gastronomií, kulturou
a uměním.
• Akce otevřených sklepů na Moravě
mají asi desetiletou tradici, jejich počet výrazně meziročně narůstá a tematicky jsou spojovány především
s folklórem a gastronomií.
Pro posílení potenciálu vinařské turistiky doporučujeme:
• Zlepšit přeshraniční spolupráci
vinařů
• Iniciovat výměnu informací mezi
evropskými vinařskými regiony
26
Pro zlepšení propagace doporučujeme:
• Využívat nově vytvořenou samostatnou sekci Otevřené sklepy na
stránkách Národního vinařského
centra
• Využívat stránky www.sklepni-ulicky.cz spravované Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava
• Ve všech zmíněných případech
zveřejňovat také nabídku akcí na
rakouské straně
• Zatím opomíjenou součástí je kvalita
samotných degustací, vhodné sklenice pro kultivovanou degustaci, servis
ve sklepech zahrnující WC, pitnou
vodu a vodu k vyplachování sklenic.
Pro zlepšení kvality služeb doporučujeme:
• Vytvoření výukového semináře na
téma Zlepšení kvality služeb a organizace otevřených sklepů
• Zaměření jednotlivých akcí na
různá kulturní, umělecké a žánrová
témata, například akce s folklórem,
výtvarný uměním, jazzovou hudbou
a podobně
• Důsledné propojení vinařského programu s nabídkou kvalitní místní
gastronomie
• Rozšíření samotného vinařského
programu o odborné akce zaměřené
na degustační nebo sommelierské
dovednosti, představení mimořádných vín apod.
6. Propojení s jinými projekty, podporujícími vinařskou turistiku
• Se stoupajícím zájmem o vinařskou
turistiku roste počet návštěvníků, organizovaných akcí i zájem subjektů
odpovědných za cestovní ruch, resp.
regionální rozvoj. V důsledku těchto
trendů hledají organizátoři akcí možnosti finanční podpory. Jedním ze
zdrojů jsou dotační programy EU, ze
kterých bylo podpořeno několik projektů tematicky souvisejících s akcemi
otevřených sklepů.
27
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky
• Pro Moravu jsou nejvýznamnějšími
zdroji Evropský fond pro regionální
rozvoj a jeho program přeshraniční spolupráce s Rakouskem; druhým
nejvýznamějším zdrojem je Vinařský
fond.
• Přehled nedávných projektů a aktivit
realizovaných různými subjekty:
• Zemská výstava Chléb a víno 2013
organizovaná vládou Dolního Rakouska. Výstava byla zaměřená
na prezentaci místní gastronomie
a vína a do projektu byla pozvaná
i moravská strana, město Mikulov
a Centrála cestovního ruchu Jižní
Morava. V rámci společného přeshraničního projektu byly realizovány i následující aktivity:
• Certifikace uliček – vytvoření nové
kategorie v rámci Certifikace služeb
vinařské turistiky (NVC)
• propagace 4 TOP sklepních uliček
v jednotlivých vinařských podoblastech na Moravě
• vyškolení průvodců po sklepních
uličkách
• zřízení 4 mikromuzeí a výstav přímo
v uličkách
• „Brno město vína“ – propagace vinařských služeb a atraktivit
Pro zlepšení propojení projektů doporučujeme:
• Vytvoření banky partnerů a projektových témat v příhraničním
regionu
28
7. Rozvoj přeshraniční spolupráce
vinařů
• Potenciál přeshraniční spolupráce
spočívá především ve výměně zkušeností mezi vinaři a v pořádání společných akcí.
• Společné akce mohou využívat podporu z programů přeshraniční spolupráce Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozšiřovat propojení
témat vína, regionální gastronomie
a kultury.
• Společná a vzájemná propagace
akce „zvětší“ společný vinařský region a usnadní jeho prosazování mezi
ostatními vinařskými regiony Evropy.
Pro rozvoj přeshraniční spolupráce doporučujeme:
• Pořádat vzájemné výměny a exkurze mezi vinaři a pořadateli
různých vinařských akcí
• Pořádat více společných přeshraničních akcí
• Připravit strategii společného
marketingu pro vinařský region
Morava – Weinviertel
• Technicky propojit výměnu informací a databází s akcemi vinařské
turistiky, které spravuje Národní
vinařské centrum na moravské
straně a Weinviertel Tourismus
GmbH na straně rakouské
Nové produkty vinařské turistiky
Nové produkty
vinařské turistiky
S rozvojem nabídky i kvality nejrůznějších akcí a služeb vinařské turistiky se
přirozeně zvyšuje jejich vzájemná konkurence. Poskytovatelé služeb i samotní
vianři se snaží nezapadnout v dlouhých
seznamech s nabídkou služeb, přichází
s novými nápady nebo osvědčenými typy
akcí ze zahraničí. Vinařská turstika se
nám mění před očima a rozrůstá se na
stále významnější segment cestovního
ruchu ve vinařských regionech. Všeobecným cílem je přilákat co nejvíce hostů
a prodat co nejvíce vína.
Vytváření nových produktů je založeno
především na kombinaci vinařských produktů a služeb s nejrůznějšími dalšími
atraktivitami a službami. Ke vzájemné
kombinaci s vínem poskytovaltelé využívají především nabídku těcho aktivit:
Gastronomie. Z mnoha příkladů lze
uvést Gurmet Festival v Mikulově, Festival VOC Znojmo, brněnské festivaly Jídlo
a Víno z blízka nebo vinařův Piknikový
koš ve vinohradu v Němčičkách či rakouské Stolování ve vinicích.
Realaxační sporty, mezi nimi především
cyklistika v produktu „Na kole krajem
vína“ nebo nabídce soukromého vinařství Tour de vinohrad, ale také Nordic
Walking ve Znovínu.
Wellness kombinuje nejen relaxaci, ale
i kosmetiku s výrobky a sekundárními
produkty z vína, například populární vinné lázně.
Umění reprezentované především hudbou, například na festivalu Hudba
29
Nové produkty vinařské turistiky
Znojmo, ale i film a divadlo v Městském
divadle v Brně.
Nové produkty vinařské turistiky
VELKÁ VINAŘSTVÍ
Turistický program ZNOVÍNU ZNOJMO
Kultura v regionálním i přeshraničním
kontextu, například na akci Slavnosti
národů Podyjí, ale také na masových
vinobraních ve Znojmě a Mikulově či
v moderní expozici Víno napříč staletími
na mikulovském zámku.
Folklór ve všech svých podobách na tradičních akcích i na jarmarcích ve vinařských obcích, například Moravské Nové
Vsi.
Poznávací turistika spojena různými
způsoby s vínem, například v Mikromuzeích lidového vinařství přímo ve sklepech známých vinařských uliček, průvodcované procházky sklepními uličkami
nebo populární programy v podzemních
labyrintech měst.
Vzdělávání v technologii a vinohradnictví
se dnes odehrává zážitkovými formami
přímo ve vinohradech. Skupiny zažijí,
jaké je být den vinařem, individuální zájemci si můžou pořídit svoji hlavu ve vinici velkého vinařství.
Sommeliérské a degustační dovednosti
jsou dnes vyhledávaným koníčkem moderního milovníka vín. Řízené degustace,
přehlídky vín i setkání s vinaři přímo v jejich sklepech obsahují právě tyto edukační prvky.
Následující přehed nabízí bližší představení vybraných produktů reprezentujících právě zmíněné nové trendy v současné vinařské turistice.
30
Z velkých vinařství je průkopníkem vinařské turistiky Znovín Znojmo, který
má vlastní turistický program. Klientům
ze své databáze nabízí tzv. Putování za
vínem, které ročně navštíví až 15 tisíc
účastníků. Prémiový program je nabízen
zdarma klientům, kteří odeberou víno
v hodnotě min. 2000 Kč. Do turistického
programu jsou zapojeny všechny provozy a vinice Znovínu Znojmo, ale i místní
zajímavosti. Program využívá služby výlučně lokálních ubytovatelů, dopravců
a stravovacích služeb.
Tematické putování za vínem vychází
z mnohaletých zkušeností s organizováním již tradičních listopadových Putování po archivních sklepích Znovínu Znojmo a květnových Putování po
vinicích Znojemska. Cílem Tematických
putování za vínem je ukázat menším
skupinám návštěvníků krásy znojemské
vinařské podoblasti a zejména pak vína,
která ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. vyrábí.
Putování je svým zaměřením vhodné
pro milovníky vína a vinic, vinných
sklepů, dobrého jídla, tajemna, historie,
romantiky a krásné přírody.
Znovín walking
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se sídlem v Šatově
přichází s novým turistickým trendem,
který se lavinovitě šíří do celého světa – k návratu k chůzi, která léčí. Znovín
Walking vychází z všeobecně zaužívaného Nordic Walking, jenž má domov ve
Finsku. V USA se jmenuje Pole Walking –
chůze s pomocí holí, které klasickou chůzi povyšují na vysoce účinný trénink celého těla bez extra námahy a bez nároků
na speciální vybavení.
Šest tras pro začátečníky
Téma č. 1 – Určeno pro skupiny lidí,
kterým unikátní vinice Šobes přirostla
k srdci, nebo pro ty, kdo ji chtějí poznat.
Téma č. 2 – Putování po sklepích Louckého kláštera ve Znojmě, sedlešovickém
archivním sklepě a Křížovém sklepě
v Příměticích.
Téma č. 3 – Putování za vínem a krásami pozorovanými z paluby výletní lodi po
Vranovské přehradě, do dávné minulosti
romantického hradu Bítov.
Téma č. 4 – Pro milovníky tajemna, historie, romantiky a samozřejmě dobrého
vína. Lze absolvovat i s dětmi. Relativně
krátké pěší přesuny.
Téma č. 5 – Putování za vínem po nejmalebnějších vinicích znojemska viniční
trať U kapličky ve vinařské obci Hnanice,
viniční trať Staré vinice.
Téma č. 6 – Putování za vínem po Louckém klášteře, večerní projížďka turistickým kolovým vláčkem městem Znojmem, večeře v Althanském paláci.
Po „železné oponě“ okolo Šatova, Hnanic a Havraníků. Kratší okruhy měří od 6
do 12 kilometrů a dají se libovolně kombinovat, zkracovat či naopak prodlužovat.
Trasa č. 1 „Genius loci“ Hnanic a Šatova
Trasa č. 2 Za vinicemi na okraji NP Podyjí
Trasa č. 3 Vlakem za vínem
Trasa č. 4 Duševní pohoda
Trasa č. 5 dočasně pozastavena
Trasa č. 6 Paradoxy „železné opony“
Trasa č. 7 Romantika vesnice ve vinařském
pohraničí
31
Nové produkty vinařské turistiky
Nové produkty vinařské turistiky
Šest tras pro pokročilé
LAHOFER
Národním parkem Podyjí k Šobesu
a Louckému klášteru ve Znojmě. Delší
trasy měří 12–30 kilometrů a zavedou
návštěvníky i do nezkrocené přírody.
Trasa č. 9 Sealsfieldův kámen a havranické vřes
Jméno Lahofer je dnes součástí názvu
nejen Vinařství LAHOFER, ale i dalších
propojených firem pojmenovaných Hotel
LAHOFER a Vinice LAHOFER. Všechny
společnosti dnes dohromady zaměstnávají přes sto lidí a jak v regionu, tak
i v celém Česku je dnes LAHOFER značkou zaručující stabilní kvalitu, originální
design a špičkový servis.
Trasa č. 10 Sealsfieldův kámen – Loucký klášter
Mějte svoji hlavu
Trasa č. 8 dočasně pozastavena
Trasa č. 11 Sv. Wolfgang – vlčí pochod
Trasa č. 12 Údolím řeky Dyje
Trasa č. 13 Za krásami národního parku Podyjí
Trasa č. 14 Královská – králův stolec – Loucký
klášter
Milovníkům vína nabízí Vinařství Lahofer unikátní možnost „mít svoji hlavu“.
Jedná se o naučně-poznávací program
na vinném hrádku Lampelberg pro širokou veřejnost. V něm nabízí milovníkům
vín celoroční patronát nad konkrétními
hlavami vinné révy na nejatraktivnějších polohách v okolí hrádku. Na webové stránce www.mejtesvojihlavu.cz nebo
přímo ve vinici během otvírací doby zámečku Lampelberg si mohou zájemci
vybrat konkrétní hlavu vinné révy a stát
se jejím patronem či patronkou. Patronát
mohou rovněž někomu darovat. Skupina
přátel tak může získat třeba celý řádek se
sousedícími hlavami vinné révy.
Vinařství Lahofer každý vybraný keř
označí speciální visačkou se jménem patrona, hlavu vinné révy přesně zaměří
GPS souřadnicemi a data pošle patronovi hlavy. Ten pak může na satelitních
mapách sledovat, jak mu keř prospívá,
vinařství ho rovněž pravidelně informuje
o péči o keř. Za patronát hlavy a poplatek
ve výši devatenáct set korun plyne účastníkům řada výhod – kromě výrazných
32
slev na vína Vinařství Lahofer a ubytování v Hotelu Lahofer jde například o degustaci pro dvě osoby zdarma přímo na
hrádku Lampelberg, dárkovou krabici
s vinařskými potřebami a především čtyři pozvánky na akce rozložené do celého
vinařského roku. V zimních měsících a na
začátku roku tak patroni společně stříhají vinohrady, na jaře okopávají, v létě
vylamují zálistky na hlavách vinné révy
a na podzim sklízí plody své práce v podobě hroznů. Při každé z prací v průběhu
vinařského roku vinařství nabízí i ochutnávku vín, prohlídky sklepa či vinařského provozu. Vína, která vznikou z hroznů
vypěstovaných ve vinicích v okolí hrádku
Lampelberg, nabízí vinařství exkluzivně
právě patronům hlav. Ti si tak mohou zakoupit víno, na jehož pěstování a výrobě
se přímo podíleli a jako speciální bonus
si za doplatek mohou navrhnout i vlastní
etikety.
VINNÉ SKLEPY VALTICE, a. s.
Mistrovství světa ve sběru hroznů
Jediná akce svého druhu začíná vždy recesistickou údernickou brigádou v retro
stylu. Na vinici se členové soutěžních
družstev vydají v otevřených vozech tažených traktorem za zpěvu budovatelských
písní, posilněni burčákem. Mistrovství se
naplno rozjede po tréninkových zahřívacích kolech a stylové svačině na kýblech,
trvá 15 minut, soutěží 25členné týmy na
řádcích, které se losují, aby soutěž byla
co nejobjektivnější. Po celou dobu vládne
vždy bezprostřední, veselá atmosféra.
Účastníci mistrovství každoročně usilují
o pokoření českého rekordu v disciplíně
„Nejvíc hroznů vinné révy sesbíraných
v limitu 15 minut“. Na soutěž ve sbírání
hroznů následně navazuje Zámecký košt
vín na valtickém zámku.
Vinařství CHATEAU LEDNICE – Valtické
podzemí
Valtické podzemí je unikátní labyrint
obnovených částí historických vinných
sklepů vzájemně propojených v celkové
délce 800 metrů. Vznik sklepů je datován
až k roku 1289 v souvislosti se založením
kláštera minoritů. Vlastníkem a provozovatelem je Vinařství Chateau Lednice.
Valtické podzemí – to je zážitkové poznávání vína a historie, které hlasy veřejnosti
opakovaně vynesly k titulu „Top vinařský
cíl České republiky“. Návštěvníci mohou
ve Valtickém podzemí ochutnat všechna
vína z produkce vinařství a užít si pravou
moravskou pohostinnost.
33
Nové produkty vinařské turistiky
Vinařství jako další turistické produkty
nabízí řízené degustace pro jednotlivce
i pro skupiny, pořádá firemní i privátní
akce, svatby, narozeniny, oslavy se studenými i teplými rauty. Součástí prohlídky Valtického Podzemí je i výstava historických signovaných cihel, vinného skla,
zkamenělin, s výkladem a doprovodem
tradiční folklorní hudby.
Ve Valtickém podzemí je rovněž možná
uschovat víno v ideálních podmínkách
archivních boxů, klient dostanete klíč
od svého archivního boxu a kdykoliv má
přístup ke svým vínům i části sklepního
labyrintu.
Vinařství pořádá celou řadu pravidelných originálních akcí:
Noc otevřených sklepů aneb jediný celonoční vinařský mejdan na Moravě
(červen)
Nové produkty vinařské turistiky
„aristokraticky“ – šavlí, sektem a kaviárem. Závěr akce pak tradičně patří vydatné „vyprošťovací“ snídani
STŘEDNÍ VINAŘSTVÍ
Počítání hvězd
Víno J. Stávek
Valtické Hudbobraní & Burčáky
Vinařství Víno J. Stávek je rodinným vinařstvím sídlícím v obci Němčičky v prostorách Vinařského dvora – statku postaveného v roce 1929. Vinařství v průběhu
celého roku nabízí originální vinařsko-kulturní akce pro návštěvníky:
Akce, při které návštěvníci přímo ve vinici pozorují hvězdnou oblohu a padající perseidy, zároveň degustují víno a na
nočním pikniku ochutnávají kulinářské
speciality připravené z lokálních surovin,
to vše za doprovodu živé hudby.
Akce s podtitulem „Září – Valtické burčáky vaří!“. Přichystán je vždy atraktivní
kulturní program pro celou rodinu s festivalem místních hudebních skupin různých žánrů. Návštěvníci mohou ochutnat
odrůdové burčáky i krajové a sezonní
speciality. Atmosféru dotváří cimbálová
muzika. K tomu se dá nekonečně toulat
podzemními sklípky a uličkami v unikátním labyrintu Valtického podzemí s neopakovatelnou atmosférou, v níž se snoubí
úcta k tradicím s moderními postupy při
záchraně historického dědictví a výrobě
vína z hroznů z univerzitních vinohradů.
Valtické Svatomartinské slavnosti &
Husí hody ve Valtickém Podzemí
Workshopy swingového tance
Tři výukové hodiny tance po 45 minutách
od brněnských profesionálních swingových tanečníků a učitelů. Cena 100
Kč zahrnuje tři výukové lekce, přivítací
skleničku domácího sektu, vodu pro občerstvení. Po swingové škole následuje
posezení s vínem a další taneční veselení s víny z produkce vinařství a dobrou
muzikou.
Ochutnávka vín kolmo ve vinicích
Unikátní spojení magického letního slunovratu s celonoční vinařskou party.
Akce probíhá od 18. hodiny večerní až
do 8 hodiny ranní, návštěvníci se mohou občerstvovat formou „all you can
eat and drink“ za doprovodu cimbálové
muziky, která hraje nejen folklorní klasiku, ale i originální aranže rockových,
country či filmových hitů. Tančí se na
podzemní vinařské diskotéce. Nechybějí
ani toulky archivními sklepy s ochutnávkou, sabrage různými předměty či dražba
vín pro dobročinné účely. Před úsvitem
se pěšky vyráží na vyhlídkovou Kolonádu na kopci Homole, který je nejvyšším
bodem Lednicko-valtického areálu, kde
se vítá východ slunce a první letní den
34
Podzemní gastronomické svatomartinské speciality s cimbálovou muzikou,
dozlatova vypečená svatomartinská husička a mladá vína aktuálního ročníku
nejlépe – to vše v unikátním labyrintu
historických vinných sklepů Valtického
podzemí.
Cyklistický výlet na kole mezi prosluněnými vinicemi. Na desetikilometrové
trase návštěvníci postupně ochutnávají vína přímo z daných vinic. Degustací
i projížďkou provází odborník. Vína jsou
převážena v klimatizovaném batohu.
V ceně vstupného (100 Kč) je sklenička
pro každého účastníka.
Piknikový koš
Piknikový koš obsahuje láhev rosé a pramenité vody, lokální vysoce kvalitní potraviny (voňavý bořecký chléb s křupavou
kůrkou, poctivou klobásu a jiné uzeniny,
variaci lahodných sýrů, zeleninový salát
z babiččiny zahrádky se zálivkou z Verjusu, domácí vinné Rúželé z Frankovky,
čerstvé máslo a paštiku a domácí dezert).
Přiložený průvodce ukáže návštěvníkům
cestu k místu na piknik s krásným výhledem do vinic a na Pálavu. Také vám zapůjčíme deku a nádobí. Piknikový koš je
třeba si objednat alespoň 2 dny dopředu.
V termínu svého pikniku si jej návštěvník
vyzvedne přímo ve vinařství a vydává se
na procházku mezi vinice. Cena piknikového koše je 680 Kč.
Letní kino Vinobiograf
Během letní sezony vinařství organizuje promítání filmů pod širým nebem se
skleničkou vína, které je již obsaženo ve
vstupném (100 Kč).
35
Nové produkty vinařské turistiky
Nové produkty vinařské turistiky
MALÁ VINAŘSTVÍ
Hotel Galant, Mikulov
VINAŘSKÝ INSTITUT
Rodinné vinařství Bartoníkovi
Přímo v objektu hotelu Galant sídlí Vinařství Galant. Technologie vinařství je
přístupná přímo z hotelových chodeb
a každý host tedy může téměř z pokoje
sledovat, jak víno vzniká. Pro zájemce
hotel nabízí také exkurze do vinohradu. Hotel nabízí 130 pokojů, restauraci, bohatě zásobenou vinotéku s víny
místních vinařů nebo originální vinný
sklep s kapacitou až 200 osob. V hotelu si
rovněž můžete zapůjčit piknikovou deku
a koš s vínem a pochutinami.
Vinařský Institut je vzdělávací projekt na
podporu osvěty ve vinařství a vinné kultuře (podávání a servisu vína, snoubení
s pokrmy).
Tour de vinohrad
Pravidelně (12krát za sezónu) se opakující poznávací cyklistický výlet vinicemi
a sklepními uličkami Mikulčic spojený
s řízenou degustací vín a specialit z vína
a hroznů. Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží a současně mají zájem
navštívit s certifikovaným průvodcem
sklepní uličky a původní, turistům neznámé viniční tratě, dále navštívit muzea Starý kvartýr v Lužicích a vinohradnické muzeum v Mikulčicích a na závěr
ochutnat špičková vína a speciality z vína
a hroznů (vinné želé, vinná kyselka, hroznové mošty a pralinky plněné vinným
želé) v příjemném prostředí moderního
vinařství.
HOTELY
My hotel, Lednice
Restaurace Grand Moravia lednického
hotelu My pracuje výhradně s čerstvými
surovinami, všechny suroviny pocházejí z okruhu 50 kilometrů, a to nejen
z Česka, ale i ze sousedního Rakouska.
Restaurace Grand Moravia nabízí i celou
řadu moravských vín, včetně těch, která
si majitel restaurace sám pěstuje a vyrábí. Pokud se v hotelu i ubytujete, můžete
absolvovat piknik ve vinohradu se zasvěceným výkladem, případně se zúčastnit
lahvování vína.
36
Hotel Vinice Hnanice
Hotel Vinice Hnanice nabízí v rámci
wellnes nabídky speciální vinné koupele.
Dále tzv. malou degustaci – tj. degustaci 6 vzorků vín pro projíždějící skupiny
cyklistů či turistů. Součástí přibližně hodinové degustace je degustační sousto
a voda. Při tzv. Velké degustaci ochutnají návštěvníci 12 vzorků vín, posezení
ve sklípku je spojeno s procházkou po
vinicích a prohlídkou vinařství v areálu
Devět mlýnů. Degustace trvá maximálně
4 hodiny. Po řízené degustaci je možno
si pobyt ve sklepě prodloužit a zakoupit
láhve. Hotel nabízí pobytový balíček „Vinařský pobyt“, který obsahuje mj. skleničku vína na uvítanou, vinnou koupel
se sklenkou vína, degustaci šesti vzorků
vína s prohlídkou vinařství a piknikový
koš na procházku vinicemi.
Vzdělávací platforma je svým zaměřením
určena pro pracovníky a majitele vinoték,
restaurací, hotelů a dalších gastro provozů, kterým má poskytnout užitečné
informace a zajistí odpovídající úroveň
znalostí aplikovatelnou v běžné praxi –
s cílem přinést zákazníkům kvalitnější
servis při podávání vína. Současně je
posláním projektu vytvoření příležitostí pro budování odbornějšího povědomí
také zájemcům z řad laické veřejnosti
a umožnit jim tak rozšířit své vědomosti
a ukázat jim cestu k vínu. Nedílnou součást projektu tvoří i speciální programy
pro obchodní řetězce.
Den vinařem
Den vinařem je zážitkový program, který
v sobě spojuje jak edukaci v oblasti vína
a vinné kultury včetně odborné degustace, tak i reálnou práci na vinici spolu
s návštěvou vinařství a ochutnávkou ve
sklípku. Víno samozřejmě zůstává hlavním cílem dne. Program Den vinařem je
určen jak milovníkům vína, ale i úplným
laikům.
TOP Vinařský cíl – Soutěž o nejlepší vinařskou destinaci
Soutěž pořádaná Vinařským institutem.
Do soutěže jsou zařazena zařízení, které
splňují kritéria Certifikace vinařské turistiky NVC alespoň v jedné z kategorií.
O vítězi rozhoduje svými hlasy široká veřejnost – návštěvníci a turisté na základě
své dobré zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb nebo na základě nabídky služeb, které je oslovily a kterých by
v budoucnu rádi využili. Jeden z důležitých faktorů je tedy i úroveň prezentace služeb návštěvníkům, která je nedílnou součástí každé turistické destinace.
Účastníci soutěže mají svůj profil vystaven na webových stránkách soutěže.
37
Nové produkty vinařské turistiky
Nové produkty vinařské turistiky
RAKOUSKO
Tafeln im Weinviertel (Stoly ve vinici)
Weintour Weinviertel (duben)
Picknick im Weinviertel (Piknik ve
Weinviertelu)
Při akci „Stoly ve vinici“ prostírají stoly ti
nejlepší kuchaři oblasti Weinviertel na
nejkrásnějších místech uprostřed vinohradů. Na místě servírují delikátní a speciality z místních surovin připravené
podle tradičních regionálních receptů.
Stolování vhodně podkresluje živá hudba. Stoly ve vinici jsou exkluzivní akcí,
která tak potěší nejenom mlsné jazýčky,
ale i oko a ucho.
Cena podle termínu a lokality:
108–125 € / osobu
Akce pro všechny požitkáře, kteří rádi
objevují. Své sklepy otevře více než 200
vinařů, kteří srdečně zvou všechny milovníky dobrého vína, pochutin a přírody k objevení Weinviertelu. Atraktivní
vinařské cíle, vína aktuálního ročníku,
jídla z nejlepších weinviertelských surovin a romantické pokoje k přenocování –
to vše nabízí rakouští vinaři během této
akce.
Piknik ve Weinviertelu je příležitost seznámit se individuálně s místní krajinou
a gastronomií. Návštěvníci (dvojice
nebo rodina) obdrží piknikový koš, který
obsahuje víno a regionální kulinářské
speciality (sýry, uzeniny, pomazánky,
pečivo, sladkosti apod.) a výbavu
pro piknik v přírodě – talíře, příbory,
skleničky, ubrousky a piknikovou deku.
Piknik si pak uspořádají na atraktivním
místě ve vinici, které jim pracovníci
turistického centra doporučí.
Cena za piknikový koš pro 2 osoby: 48 € /
pro rodinu (2 dospělí + 2 děti): 69 €
Retzer Weinwoche – Festival vinařů
(červen)
Wein.Genuss.Krems (duben)
Špičkoví vinaři ze všech vinařských podoblastí Dolního Rakouska nabízí k degustaci široké veřejnosti svá nejlepší vína.
Akce probíhá v rámci festivalu „Wachau
GOURMETfestival“.
Akce Retzer Weinwoche (Vinařský týden)
je každoročním vyvrcholením kulturního
dění v Retzu a pro návštěvníky ideální
příležitostí, jak se seznámit s víny regionu. V jedinečném prostředí zahrady
nabídnou vinaři k ochutnání 700 vín ze
západního Weinviertelu. Všechna vína
degustují také odborníci a ta nejlepší
ocení jako Vítěze odrůdy. Vinař s celkovým nejlepším hodnocením je vyznamenán jako Vinař roku.
Poysdorfer Bezirkswinzerfest (září)
Akce se vždy zahajuje ve čtvrtek oficiálním vyhlášením začátku vinobraní, načež „vinařská princezna“ přináší první
hroznový mošt z letošní sklizně. O skvělou atmosféru se starají dechovky a kapely z Weinviertelu.
Jazz & Wein Sommer in Poysdorf
Akce „Jazz a víno v Poysdorfu“ nabízí
všem milovníkům jazzu a dobrého vína
možnost strávit každý večer v jiném sklepě a vychutnat si při tom skvělou muziku. Při jamování se tak neformálně setkávají a hudební dialog navozují různí
muzikanti – ostřílení profesionálové i řadoví účastníci vytváří stále nové společné
formace a jamují nezřídka až do svítání.
Zážitek je to i pro publikum, které může
na vlastní kůži zažít pravý jazz: spontánní a šťavnatý jako Chardonnay, pak zase
peprný jako Veltlínské zelené, chvílemi
„unplugged“. Dobré víno a dobrá hudba
jednoduše patří k sobě, o tom vás v Poysdorfu přesvědčí.
38
39
Nové produkty vinařské turistiky
Rozhovory
Wein-Kunst-Kultur Falkenstein (září)
Jeden z nejkrásnějších festivalů mezi
sklepy během vinařského podzimu v Dolním Rakousku. Vinaři z obce Falkenstein
zvou k sobě do sklepní uličky Oagossn
k oslavě „pátého ročního období“. Akce
startuje již v pátek večer „Romantickou
nocí“, během které návštěvníci zažívají
atmosféru sklepní uličky osvětlené svíčkami. V sobotu od 13 hod. a v neděli od 14
hod. si pak se sklenkou vína v ruce v každém sklepě mohou vychutnat kulinářský,
kulturní a umělecký program.
Rozhovory
JIŽNÍ MORAVA – TO JE HLAVNĚ VÍNO
Mgr. Zuzana Vojtová
ředitelka Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava, z. s. p. o.
Jaký je podle Vašeho názoru význam
a podíl vinařské turistiky na CR Jižní
Moravy?
Tracht or Trash Wine Party (červenec)
Ojedinělá vinná párty pro mladé s podtitulem „Vystylovat se – zatancovat si –
zapařit“ (Stylen – Tanzen – Feiern) se
koná každoročně ve Vídni. Nezáleží, jestli
na párty přijdete v tradičním krojovém
oblečení („Tracht“) nebo naopak ve vyladěném modelu podle posledních trendů
(„Trash“). O skvělou atmosféru se po celou noc až do svítání postarají oblíbení
DJs. Osvěžit se můžete těmi nejlepšími
DAC víny z Weinviertelu, celou párty
otevře nový drink vytvořený speciálně
pro tuto DAC vinnou párty a namíchaný
z Frizzante s Almdudlerem.
40
Jižní Morava je velmi oblíbený turistický
region. Návštěvníci i turisté sem přijíždějí
za poznáním, sportem, zábavou i obchodem. Kulturní a historické památky, přírodní bohatství, síť cyklostezek, zajímavé
akce, ubytovací kapacity všech kategorií,
to všechno nabízí Jižní Morava, ale i většina dalších regionů České republiky. Vinařská kultura, slunečné počasí, pověst
přívětivých a pohostinných obyvatel, to
je to, co region Jižní Moravu odlišuje od
těch dalších. Je to přesně to, co je značkou našeho regionu, čím se odlišujeme
od ostatních, čím vynikáme. Je radost
pracovat s tak bohatým potenciálem. Je
velmi příjemné slyšet pozitivní hodnocení regionu od profesionálů v cestovním
ruchu i od návštěvníků, kteří se sem rádi
vracejí. Je to zásluha nejen těch, co v cestovním ruchu pracují, ale také vizitka
všech obyvatel a poskytovatelů služeb,
se kterými návštěvníci Jižní Moravy přicházejí do styku. Všechny zúčastněné to
jistě těší, ale je to také zavazující a výzva.
Někdy jsme jako Centrála cestovního
ruchu – Jižní Morava osočováni, že vinařskou turistiku přeceňujeme. Já si to
nemyslím. Při tvorbě značky regionu je
nutno vycházet především z jeho specifik.
Z toho, čím se region odlišuje od jiných.
A to je pro Jižní Moravu především vinařství. Vždyť Jižní Morava je jediným opravdu vinařským regionem České republiky.
Zkuste se zeptat kohokoliv z veřejnosti,
co mu naskočí jako první, když se řekne Jižní Morava. My jsme si v minulosti
tento výzkum udělali a velmi často jsme
jako odpověď slyšeli „vinohrady – víno“.
Pro Jižní Moravu je vinařská turistika
stejně významná jako pro jiné regiony
lázeňství či zimní dovolená v lyžařských
areálech. Vinařský charakter tohoto regionu je silným argumentem pro volbu
destinace při pořádání např. firemních
nebo společenských akcí a setkání. Ve
spojení s vysokým počtem slunečných
hodin a vysokou průměrnou teplotou je
také důležitý pro volbu letních pobytů.
Jaké produkty splňují nároky na reprezentaci nabídky jižní Moravy? Je
tato nabídka vhodná i pro zahraniční
turisty?
V turistickém ruchu je velká, stále rostoucí konkurence. Roste úměrně tomu,
jak moc si všichni uvědomujeme význam
cestovního ruchu pro hospodářství regionů a zemí. Vznikají zajímavé nabídky
a nápadité programy. Roste kvalita služeb. Návštěvníci jsou ve svém očekávání
čím dál náročnější. O to obtížnější je však
také získat a udržet si je.
41
Rozhovory
Podle výzkumů se domácí turisté pro
svoji další dovolenou rozhodují na poslední chvíli, na základě vlastní dobré
zkušenosti nebo na doporučení svých
přátel. S takovou dobrou pověstí nesmíme hazardovat. Spokojení návštěvníci
a turisté se vždycky vyplatí. Postarají se
o další propagaci kvalitních služeb a zážitků. Pokud jim připravíme možnost
získat při pobytu ve vinařství např. symbolický certifikát či diplom vinaře nebo
jim dáme možnost zapojit se osobně do
prací ve vinohradu nebo do jiných aktivit
spojených s výrobou vína, věřte, že jejich
zážitky umocníte a budou se mít o to víc
čím pochlubit svým přátelům a známým.
Tím spíš, že být znalcem vína je v poslední době stále víc „in“, podobně jako být
znalcem dobré kuchyně. Staví na tom
svoji popularitu mnohé celebrity, jen
málokdo se do tohoto proudu programově nechce zapojit. Naopak.
Rozhovory
Za posledních 10 let zaznamenala vinařská turistika obrovský rozvoj. Kampaně
realizované Vinařským fondem vyvolaly
velký zájem o svatomartinská i růžová
vína. Velká pozornost je věnována vínům
v gastronomii. Také vztah mezi vinaři
a návštěvníky se významně vyvinul. Návštěvníci nepřijíždějí na jižní Moravu již
pouze s chutí víno konzumovat, ale mnozí
mají zájem mu rozumět. Chtějí zažít místní atmosféru, poznat zdejší podmínky, vědět více o vinařství i vinohradnictví, chtějí
mluvit přímo s vinaři, slyšet jejich názory.
Vztah se změnil i na straně vinařů. Ještě před několika lety nebyl obecně jejich
vztah k turistům tak vstřícný jako nyní.
Dnes je zcela běžné, že ve sklepních uličkách najdete pravidelně otevřené sklepy,
že je možné u vinařů nejen ochutnat víno
nebo se občerstvit, ale také se ubytovat,
že mají obce a vinaři mezi sebou vyvinutý
systém obsluhy otevřených sklepů.
Možná na těchto změnách mají také zásluhu opakované Festivaly otevřených
sklepů nebo populární Moravské vinařské stezky přivádějící cyklisty do vinic
a sklepních uliček, ale i další projekty.
Pravdou však je, že zájem o vinařskou
turistiku roste a vyvolává také růst stále
nové nabídky. Nepřibývají jen moderní
technologie, ale také architektonicky
zajímavé stavby, vkusně zasazené do
malebné krajiny jižní Moravy. Rostou
turistické produkty, které nevyrážejí
dech jen domácím, ale i zahraničním
návštěvníkům. Pro mnohé z nich je
ale doposud překvapením, že Česká
republika se může pochlubit tak pestrou
škálou vín vysoké kvality i vlastními
odrůdami. Na propagaci Jižní Moravy
jako vinařského regionu je především
v zahraničí ještě nutno hodně pracovat.
Osobně jsem navštívila několik Festivalů
otevřených sklepů. Byla jsem mile překvapena návštěvníky těchto akcí, jejich
složením i chováním. Přijíždějí z celé České republiky i ze zahraničí. Se zájmem
poznávají region a jeho kulturu. Tak jako
návštěvníci jsou různí, jsou samozřejmě
rozdílné i přístupy jednotlivých vinařů.
Někde se setkáte s velkou vstřícností
a pohostinností, dostanete k vínu i něco
k zakousnutí, potom i návštěvníkům víno
lépe chutná. Jinde je přijetí chladnější.
Komu a jak je potřebné pomáhat při
rozvoji vinařské turistiky? Vinařům,
ubytovatelům, klientům? Co je v současnosti největší překážkou rozvoje vinařské turistiky na Jižní Moravě?
Nebudu podporu členit na jednotlivé cílové skupiny. Tak jako je cestovní ruchu
odvětví průřezové, související s mnoha
dalšími obory – dopravou, zemědělstvím,
kulturou, životním prostředím atd., tak
potřeby vinařů, ubytovatelů, klientů či
samotných obyvatel regionu jsou rovněž
úzce provázány.
Určitě je velmi nutné stále zlepšovat nejen infrastrukturu, ale především kvalitu
služeb. Tady nabízí i Centrála řadu školení či školících materiálů. Často si provozovatelé služeb stěžují na nedostatek
vyškoleného personálu, ale někdy je kámen úrazu pouze ve vedení týmu.
S velkým nadšením jsme realizovali projekt Otevřené sklepní uličky. Snad i jeho
prostřednictvím se nám daří přispět
k zdůraznění mimořádnosti potenciálu
vinařské turistiky jižní Moravy a upozornit
na zajímavosti vinařských staveb v souvislosti s další turistickou nabídkou regionu.
42
43
Rozhovory
Už jsem zmiňovala potřebu propagace,
stále přehlednější informace o nabízených službách, ucelené nabídky, ucelených turistických produktů s kompletními balíčky. V současnosti jsou lidé příliš
zaměstnáni a rádi zvolí komplexní službu nebo alespoň zpracovaný program.
Musím také konstatovat, že naše legislativa není příliš nakloněna rozvoji vinařské turistiky. Nemyslím si, že nulová
tolerance alkoholu platící pro cyklisty
na vinařských stezkách, stejně jako pro
motoristy na vozovkách, není prostým
alibismem k zajištění naší bezpečnosti.
Totéž platí o srovnávání hostinské činnosti, ať jde o provozování restaurace či
drobné ochutnávky regionálních produktů. Bohužel podmínky pro vinařskou
turistiku zajímají především Jižní Moravu
a v tomto boji je náš region osamocen.
Snad ale zvítězí rozum. Vždyť převážná
část prostředků vytěžených z cestovního
ruchu putuje do národní pokladny.
44
Rozhovory
Někdy, především u incomingu, narážíme
také na nezájem našich cestovních kanceláří. Není jich bohužel mnoho, které
chtějí a také umí nabízet cesty do regionů. Jsou ale naštěstí i takové, které s tím
nemají problém, dovedou připravit pestrý
program, který představí Jižní Moravu ve
všech jejích pestrých barvách a pravidelně
přivážejí nové a nové klienty ze zahraničí.
Víno a vinařství patří k místní kultuře.
Od počátku ovlivňuje život regionu. Nejen tvář krajiny. Objevuje se v lidových
písních, v krojích, zdobení velikonočních
kraslic, v ornamentální výzdobě, má své
místo v gastronomii. Nemusíte být milovníkem folklóru, ale při návštěvě nové
destinace máte většinou zájem poznat
místní kulturu. Na jižní Moravě k ní vinařství nepochybně patří.
V činnosti Centrály cestovního ruchu
Jižní Morava věnujeme velkou pozornost
také regionálním produktům. Patří sem
samozřejmě také druhotné produkty vína
i víno samotné a regionální řemeslné
výrobky. Tyto mohou být velmi dobrými
reprezentanty regionu jako suvenýry
z cest. Těším se na to, že budeme umět
veškeré tyto produkty nabízet s takovou
pýchou jako některé rakouské či italské
regiony. S přesvědčením, že to, co je naše,
je to nejlepší! Těším se, že nenastane den,
kdy tyto produkty nahradí unifikované suvenýry vyráběné třeba v Číně s potiskem
místního loga. Těším se na to, že si budeme všichni vědomi, jaký vliv má místní produkce a její odbyt na místní zemědělství, na zachování tradic, udržitelnost
regionu a rozvoj hospodářství ve všech
souvislostech.
KVALITA VÍNA VE WEINVIERTLU
OVLIVŇUJE I TURISTIKU
Ulrike Hager
Regionales Weinkomitee Weinviertel
jejichž kvalita se zlepšila. Bez DAC vína
by vývoj v ostatních turistických odvětvích nebyl tak rychlý. Zavedení značky
Weinviertel DAC na trh rozhodně mělo
na rozvoji vinařské turistiky ve Weinviertelu naprosto zásadní podíl.
Jak dlouho je nabídka služeb v oblasti
vinařské turistiky v oblasti Weinviertelu organizovaná?
Jakou roli sehrálo zavedení značky
Weinviertel DAC na trh z pohledu vinařské turistiky?
Podle mého odhadu se největší boom
a nejbouřlivější vývoj odehrál v posledních 10 letech – kvalitativně se za tu dobu
celý regionu Weinviertel posunul hodně
dopředu, stal se známějším a zařízení
pro turisty jsou motivovanější.
Formy a produkty vinařské turistiky se
v posledních 10 letech proměnily. Od
zavedení značky Wenviertel DAC, tedy
regionálně typického vína, vstoupil region Weinviertel silněji do obecného
povědomí. Image regionu Weinviertel se
obrovsky zlepšila a zintenzivnila, zásadně se zvýšila jeho známost. Ruku v ruce
se stoupající kvalitou a enormním vývojem ve vinařských podnicích, budováním
vinařství (sklepních hospodářství, degustačních a reprezentačních prostor)
Který impuls v minulosti vnímáte jako
nejdůležitější?
Důležitým impulsem byla bezpochyby
celková změna image vín z Weinviertelu,
45
Rozhovory
a především díky posíleným marketingovým aktivitám vinařů (účast na veletrzích a prezentacích, rozesílání tiskových
zpráv, akce ve vinařstvích) nastala změna ve vnímání obrazu Weinviertelu.
Jak na zavedení značky zareagovali
vinaři?
Protože novými formami komunikace
a akcemi byli osloveni také zákazníci nového typu – tedy po „vinařské“ stránce
velmi dobře informovaní hosté – stoupaly také zároveň jejich požadavky na vybavenost, tj. zvýšila se poptávka po dobrých
restauracích, špičkových hotelech i privátním ubytování a také po akcích na vysoké úrovni. Všechna odvětví v turistické
branži si pomohla navzájem a společně
byly vypracovány nové nabídky v oblasti
vinařské turistiky – jako například Weinviertelská vinná cesta (Weinviertelská
vinná túra) (www.weintour.at), pokoje
pro požitkáře nebo Stoly ve Weinviertelu.
46
Závěr
Jaké jsou aktuální trendy ve vinařské
turistice?
Z vinařského pohledu směřuje trend
k dalšímu zkvalitňování služeb a organizaci akcí na vysoké úrovni (jako je např.
top akce Stoly ve vinici). Hodnotné potraviny, které budou kvalitně zpracované,
regionalita a uvědomění si původu – to
jsou klíčová hesla současného vývoje
a budoucnosti. Zkrátka na prvním místě
stojí kvalita namísto kvantity – takže již
nevytvářet více akcí, ale ty stávající dále
zlepšovat.
Jaký vývoj vidíte do budoucna?
Do budoucna se dá jít jen jedinou cestou – všechny branže, které s turismem
a vínem souvisí, musí bezpodmínečně
úzce spolupracovat! Bez vína není turismus, bez turismu není obrat ve víně.
Klíčové je, že vše má a potřebuje původ –
jinými slovy, určité víno můžu zobchodovat jen s příslušným regionem. V opačném případě by to bylo jen „průmyslové“
víno, které si člověk může koupit v supermarketu za nejnižší cenu. Na druhou
stranu nesmíme zapomínat pečovat o vinaře i vinařskou krajinu. Pokud totiž budou v krajině vinohrady, ale nikdo se o ně
nebude starat, nebudou mít ani turisté
zájem do takové oblasti přijet.
Závěr
Tato útlá brožura je mimo akademickou
půdu, na které jistě vznikají studentské
a doktorské práce zahrnující i vinařskou
tématiku, jedním z mála pokusů popsat
fenomén vinařské turistiky na jižní Moravě s nahlédnutím do reginu Weinviertel. Shrnuje však pouze nabídku, trendy
a stručné analytické pohledy specificky
k tématu turistiky. Co všechno s tímto
fenoménem souvisí dále, co vše podporuje a bohužel i ohrožuje tento rozkvétající sektor se na tyto stránky nedostalo.
Věnujme pár posledních řádků alespoň
nástinu nejdůležitějších problémů, které
bude nezbytné v příštích letech v souvislosti s vinařskou turistikou řešit:
• Majetkoprávní vztahy mezi státem, obcemi a zájmovými sdruženími k směrovému značení Moravských vinařských
stezek, ale obecně i ke všemu značení
cyklistických tras. Přes veškerou snahu
Nadace Partnerství se doposud nepodařilo přenést značení jako „soubor“
majetku na obce. Značení tudíž většinou nepatří nikomu, nebo se vlastníci
mění z kilometru na kilometr.
• Otázka nenulové tolerance alkoholu
pro cyklisty na vinařských stezkách.
To, že ve vinařském regionu proslulém
cyklistickými stezkami není dovoleno
při jízde na kole ani degustovat, vede
k absurdní situaci, kdy je turistická
návštěvnost tiše tolerována dopravní
policií. Příkladů řešení je v zahraničí
několik.
• Problém hygienických a dalších norem pro získání hostinské živnosti
ve sklepech. Aby mohl vinař legálně
nabízet degustace a občerstvení, měl
by svůj vinný sklep opatřit bezbariérovým vstupem, nouzovým únikem,
hygienickými zařízeními, keramickými
obklady a dalšími a dalšími prvky.
• Garance původu vína, vyrobeného
z hroznů z jižní Moravy. Za touto větou se skrývá obrovské ohrožení důvěryhodnosti vinařů a vín vydávaných
za vína moravská. Rozšiřující se trh
vínem a popularita některých odrůd,
například Pálavy, láká dovozce hroznů a vinných moštů vydávat vyrobená
vína za moravská. Tuto bitvu budou
muset mezi sebou svést zejména samotní vinaři a výrobci vín.
47
Resümee
Resümee
Es ist ca. 10–12 Jahre her, da haben die
Winzer ihre Keller vor den Touristen
versperrt, ja sie regelrecht vertrieben.
Denn sie hatten lediglich die 50er –
80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unangenehm in Erinnerung, als
Busausflüge der „Minenarbeiter“ aus
der Stadt Ostrava bzw. Kellerbesuche
durch Intellektuelle aus Prag den Weintourismus charakterisierten. Noch um
die Jahre 2000–2002 lauteten die Argumente der Winzer: „Wir wollen keine
Touristen hier. Womöglich nehmen sie
uns noch Trauben von den Weinbergen
weg. Rucksacktouristen und Radfahrer
würden bei uns sowieso keinen Wein
kaufen. Sie halten uns nur von der Arbeit
ab. Allenfalls werden sie eine Kontrolle
durch das Finanzamt veranlassen.“
48
Resümee
Heutzutage ist der Kulturkalender prall
gefüllt mit Weinveranstaltungen. Im
Angebot sind Tage der offenen Keller,
Weinfeste, Weinbergschluss-Feste, St.
Martins-Weinverkostung und Radausflüge durch das Weinland. Die Kellerviertel und Kellergassen bieten eigene
Verkostungskeller,
Kellerhaus-Übernachtungen und Restaurants, in denen
Wein und heimische Spezialitäten serviert werden. Nicht nur klein- und mittelständische Weingüter, auch die größten Weinunternehmen beteiligen sich
aktiv am Festival der offenen Keller,
haben Sonderprogramme für Touristen,
die ihre Weinberge und Produktionsräume besichtigen und an eigens dafür eingerichteten Verkostungsständen
Wein probieren können.
So, wie sich der Weintourismus in Südmähren entwickelt, ist er mit seiner Dynamik auf der Überholspur. Wenn auch
die Qualität der Dienstleistungen noch
nicht so weit ist, übertrifft Südmähren
möglicherweise von deren Umfang her
seine niederösterreichischen Nachbarn.
Während Weinviertler Keller ein riesiges malerisches Freilandmuseum blieben, haben sich mährische Kellerhäuser
samt ihren Kellern in Tourismusbetriebe verwandelt. Diese Unternehmen
werden der wachsenden Nachfrage
nach Erlebnissen gerecht, die etwa Firmenkollektive veranlasst, in Weinberge
zu kommen, um zu probieren, wie es ist,
einen „Tag lang Winzer“ zu sein. Wer
will, kann sich dabei im Weinberg „eigenen Stock“ mieten.
Die Winzer investieren nicht nur in
moderne Technologien, sondern bauen auch Hotels, Pensionen und Restaurants. Am Weintourismus hängen
heutzutage in Südmähren Tausende
Arbeitsplätze. Die alte Tradition der
Familienbetriebe erwachte wieder zum
Leben und schenkte jungen Winzern
eine neue Perspektive für ihr weiteres
Leben in ihrem Heimatdorf, wo sie geboren wurden.
Wie konnte all das ohne Strategien, ohne
Netzwerke und ohne milliardenschwere
Investitionen entstehen? Welchen Weg
wird der Weintourismus bei uns nehmen? Wie beeinflusst, beeinträchtigt die
Gesetzeslage den Weintourismus? Das
sind Fragen, die auch staatliche und
regionale Politiker, Arbeitsmarktservice, Tourismusexperten und vor allem
die Winzer selbst interessieren. Diese
dünne Broschüre soll im Rahmen des
Möglichen helfen, ähnliche Fragen und
auch einige Antworten zu formulieren.
Ich danke allen, die an ihrer Erstellung
beteiligt waren.
49
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel
Mährische
Weinradwege –
Weintourismus auf
dem Radsattel
Südmähren steht für „Sonne und Wein“,
Südmähren und Raderlebnisse, das sind
Mährische Weinradwege. In den fünfzehn Jahren, seit es sie gibt, haben sie
einen Bekanntheitsgrad erreicht, der
über die Grenzen der Tschechischen
Republik hinausgeht, ja sie wurden zu
einer Legende des Radtourismus. Zur
Zeit ihrer Entstehung, d.h. in den Jahren 1999–2003 waren die Weinwege
allerdings ein Pionierprojekt. Dieses
Pionierprojekt hat den Begriff „Weintourismus“ erstmals klar formuliert sowie
die Infrastruktur, Dienstleistungen und
Marketinginstrumente genannt, die notwendig sind, damit sich der Weintourismus weiterentwickelt.
Heutzutage erfreut sich das Projekt als
Tschechiens umfassendstes Netz thematischer Radwege einer großen Akzeptanz
bei den Medien sowie in der touristischen
Fachöffentlichkeit. Zu dieser Beliebtheit
tragen die Gemeinden und Regionen
bei, indem sie örtliche Anschlusswege
errichten, Marketing betreiben und im
Netz der Mährischen Weinradwege Veranstaltungen organisieren. Sowohl der
Kreis Südmähren als auch die Fremdenverkehrsagentur Tourismuszentrale
Südmähren (CCRJM) haben das Produkt „Weinradwege“ in ihre Werbe- und
Informationsunterlagen eingefügt. Für
das Projekt wird von der Nationalagentur CzechTourism aktiv geworben und
Unternehmer bieten ein umfangreiches
Netz von Produkten und Dienstleistungen, die alle Kriterien erfüllen, um das
Gütesiegel „Weintourismus-Produkt“ zu
tragen.
Das Projekt der Mährischen Weinradwege wurde die Basis für weitere, von der
Stiftung Partnerschaft getragene Aktivitäten. Zu ihnen zählen insbesondere die
Entwicklung der Zertifizierungssysteme
„Cyklisté vítáni/Radfreundliche Betriebe“
sowie die Zertifizierung der weintouristischen Dienstleistungen, die in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Weinbauzentrum (Národní vinařské centrum)
erfolgte.
50
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel
Die Mährischen Weinwege haben inzwischen im In- und Ausland mehrere
Preise gewonnen. Prämiert wurden sie
fürs Marketing sowie als Produkt der Kategorie des nachhaltigen Tourismus. Für
2014 bis 2019 hat sie die Agentur CzechTourism zu einem der drei Tschechiens
TOP-Produkte der Aktiv-Tourismus- Kategorie gekürt. Im Jahre 2013 rangierte
Südmähren mit seinen Weinradwegen
im renommierten Reiseführer Lonely
Planet unter den 10 spannendsten Reisezielen Europas.
RADVERANSTALTUNGEN AN
WEINWEGEN
Den Radfahrern stehen an den Mährischen Weinradwegen viele Veranstaltungen zur Auswahl, die fast das gesamte
Jahr über stattfinden. Einmalige Erlebnisse verspricht eine Veranstaltungsreihe für Radfahrer. Sie heißt „Im Land des
Weins (Krajem vína)“ und umfasst ungefähr 15 Veranstaltungen, die es ermöglichen, landschaftliche Schönheiten Südmährens aus dem Radsattel zu erleben.
Mehrmals im Jahr können somit Touristen Geheimnisse der Weinberge und der
Kellergassen renommierter Weingebiete
entdecken. Bei jeder Veranstaltung werden mehrere Routen mit jeweils unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad angeboten. Somit kommt jeder Radfahrer auf
seine Kosten: Sportler, Hobbyfahrer, Familien mit Kindern usw. An der Strecke
sind, meistens in traditionellen Weinkellern oder an attraktiven Weinorten, Stellen eingerichtet, an denen die Teilnehmer Kontrollstempel erhalten.
EIN VERGLEICH ZWISCHEN
WEINVIERTEL UND SÜDMÄHREN
IM HINBLICK AUF BEDINGUNGEN
UND ERFAHRUNGEN MIT
VERANSTALTUNGEN IN
KELLERGASSEN
Was den Zustand von Kellern und Kellervierteln anbelangt, bestehen leider gewaltige Unterschiede zwischen Mähren
und Weinviertel. Obwohl uns mittlerweile von unseren südlichen Nachbarn
eine Grenze trennt, die dünner ist als
ein Blatt Papier, lassen sich ihre 1 000 (!)
Kellergassen nicht anders beschreiben
als „Freilichtmuseum.“ Um diese Unterschiedlichkeit besser zu illustrieren, verwendet man für die mährischen Kellergassen vielleicht am ehesten den Begriff
„Touristendörfchen“.
51
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel
Die Kellergassen sind in Weiviertel unvergleichbar strenger geschützt. Die
meisten Gemeinden haben ihr Ermessen
genutzt, die Art und das Ausmaß des
Schutzes der Kellerarchitektur zu bestimmen und Regeln für bauliche Änderungen an Kellern vorzuschreiben. Daraus ergaben sich Dutzende, sehr sensibel
instandgesetzte und im Hinblick auf ihre
ursprüngliche Architektur gut erhaltene
Kellerorte, die sehr authentisch wirken
und meistens gut gepflegt werden.
In Mähren haben zwar Kellergassen einen weitaus geringeren Denkmalwert
als in Österreich, jedoch werden die Keller ständig renoviert und es entstehen
sogar neue Kellergassen. Ein typisches
Beispiel sind „Betrunkene Keller (Opilé sklepy)“ in Velké Pavlovice, wo eine
Straße mit Bauten entsteht, die zwar als
private Unterkunft dienen, jedoch nach
außen hin wie Keller bzw. Kellerhäuser
wirken sollen. In Mähren sind diesbezüglichen Bauten sehr oft uneinheitlich,
weil sie in den letzten 50 Jahren in verschiedenen Stilen baulich umgestaltet
wurden. Die Sanierung erfolgt im Sinne
der gegenwärtigen Trends und unterliegt keinen besonderen Regelungen für
Keller- oder Volksarchitektur.
WINZER UND KELLERWIRTSCHAFT –
UNTERNEHMER IM TOURISMUS
Der Weintourismus und die in der authentischen Umgebung der Weinberge
und Weinkeller stattfindenden Weinveranstaltungen stellen eine der markanten
Strömungen des modernen Erlebnis-,
Bildungs-, Erholungs- und Gastronomietourismus dar. Alle Basiszutaten
werden zu einem Menü, zu einem attraktiven Produkt verarbeitet, das sich beinahe von selbst verkauft. Man braucht
es nur durch verfügbare Informationen
und durch geeignetes Marketing zu
unterstützen.
Eine ganz spezifische Rolle bei der Entwicklung des Weintourismus kommt den
Winzern selbst sowie großen Weinbaubetrieben zu. Im Unternehmerkreis war
der Weintourismus in den Jahren 1990
bis 2000 kein Thema. Überspitzt formuliert, hatten die Winzer sogar Angst davor, die Touristen würden kommen und
sich interessieren, weil sie in ihnen potentielle Traubendiebe sahen. Feststeht,
dass es in der erwähnten Zeit keine weintouristischen Dienstleistungen gab, und
man stellte sich generell die Weintouristen als Stadtmenschen aus Prag und
Ostrava aus der Zeit der sozialistischen
Tschechoslowakei vor.
Der Unternehmerkreis stand erst nach
2002 dem Thema „Weintourismus“ aufgeschlossener gegenüber. Gerade in jener Zeit hat sich das mährische Weinwege-Projekt etabliert und der Weinfonds
sowie das Nationale Weinbauzentrum
haben ihre Tätigkeit aufgenommen.
52
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel
Ausschlaggebend waren auch persönliche Erfahrungen sowie eine programmatische Förderung von Auslands-Exkursionen der Winzer. Den Winzern wurde
immer mehr bewusst, dass die Region
etwas zu bieten hat, „verkaufswürdig“ ist,
sodass es immer besser gelang, mit der
Region auch das gemeinsame Prädikat
„Weine aus Mähren“ zu vermarkten.
Derzeit ist der Weintourismus eines
der bedeutendsten Tourismussegmente
Mährens. Zahlreiche mittlere und große
Weinbaubetriebe haben ihre Dienstleistungen erweitert. In ihrem ständigen Angebot sind nun Besichtigungen, Verkostungen, Bewirtung und Unterkunft. Der
Ab-Hof-Verkauf ist für viele von ihnen
eine wichtige Absatzquelle und zugleich
die effektivste Art und Weise, für die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu
werben.
oder die österreichische Veranstaltung
„Tafeln in den Weinbergen“.
Erholungssport: Darunter fällt insbesondere das Radfahren. Zu den RadfahrProdukten zählen die Veranstaltungsreihe „Radfahren im Land des Weins (Na
kole krajem vína)“, bzw. die im Angebot
eines privaten Weinguts geführte „Tour
de vinohrad (Weinbergtour)“. Von anderen Sportarten wird beim Weingut Znovín auch Nordic Walking praktiziert.
Wellness: Hierbei wird Entspannung
mit Kosmetik und mit primären sowie
sekundären Weinprodukten kombiniert.
Beispiel: beliebte Weinbäder.
NEUE TRENDS IM DERZEITIGEN
WEINTOURISMUS
Die Schaffung neuer Produkte beruht vor
allem auf der Verbindung von Weinprodukten und Weindienstleistungen mit
den unterschiedlichsten Attraktionen,
Verlockungen und Dienstleistungen. In
diesem Sinne nutzen die Dienstleister
vor allem das Angebot an folgenden
weinbezogenen Aktivitäten:
Gastronomie: Zu nennen sind etwa das
Gourmet Festival in Mikulov, das VOC
Festival Znojmo, die Brünner Feste „Jídlo a víno z blízka (Wein und Speisen aus
dem Umland)“, „Des Weinbauern Picknickkorb“ im Weinberg von Němčičky
53
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel
Kunst: Repräsentiert wird sie insbesondere durch Musik, etwa beim Musikfestival „Musik Znojmo (Hudba Znojmo)“,
aber auch durch Film und Theater, z. B.
im Stadttheater Brno.
Kultur im regionalen und grenzüberschreitenden Kontext. Beispiele: „Kulturfest der Völker des Thayatals (Slavnosti
národů Podyjí)“, Weinfest-Massenveranstaltungen in Znojmo und Mikulov, bzw.
die im Schloss Mikulov gezeigte, moderne Ausstellung mit dem Titel „Wein
über Jahrhunderte hinweg (Víno napříč
staletími)“.
Folklore und Brauchtum in allen ihren
Ausprägungen, bei traditionellen Veranstaltungen, auf Jahrmärkten in Weingemeinden, etwa in Moravská Nová Ves.
Sightseeing, bei dem der Bezug zum
Wein auf unterschiedliche Weise hergestellt wird. Beispiele: „Mikromuseen für
volkstümlichen Weinbau (Mikromuzea
lidového vinařství)“ direkt in den Kellern beliebter Kellergassen, geführte Spaziergänge durch Kellergassen,
populäre Programme in städtischen
Kellerlabyrinthen.
Weiterbildung in der Weinherstellung
und im Weinbau: Sie wird heutzutage auf
anschauliche Weise in Form von Erlebnissen direkt in den Weinbergen vermittelt. Die teilnehmenden Gruppen erleben
einen Tag lang, wie es ist, Weinbauer zu
sein. Wen es interessiert, kann in einem
großen Weingut eigenen Stock mieten.
Sich als Sommelier und bei Weinproben
zu betätigen, ist heutzutage ein begehrtes Hobby eines modernen Weinliebhabers. Dafür bedarf es jedoch besonderer
Fähigkeiten. Um die spezifischen Ausbildungskomponenten mit zu vermitteln,
werden geführte Weinproben, Weinpräsentationen und Treffen mit Winzern,
bzw. mit Weintechnologen direkt in ihren
Kellern veranstaltet.
Diese Broschüre ist von uns als zusätzliche Inspiration für Unternehmer der
Wein-, Kellerwirtschaft und des Tourismus gedacht. Wir hoffen, dass sie dadurch angeregt werden, neue, spannende Produkte zu schaffen, die Erlebnisse,
neue Erkenntnisse, aber auch Respekt
vor Traditionen und vor dem bringen,
was uns Generationen von Weinbauern,
die vor uns lebten, aufs Herz legten.
Obsah
Obsah
Úvod ...............................................................................................................................................1
Moravské vinařské stezky ....................................................................................................... 2
Vinařská turistika na kole .................................................................................................. 2
Vznik Moravských vinařských stezek ................................................................................ 2
Trasy Moravských vinařských stezek ................................................................................ 4
Cykloakce na vinařských stezkách .................................................................................... 4
Po vinařských stezkách Weinviertelu ............................................................................... 5
Cyklisté vítáni – Certifikace služeb pro turisty ............................................................... 5
Náměty pro další rozvoj vinařské turistiky na kolech ................................................... 6
Akce pořádané vinaři a vinařskými spolky ........................................................................ 7
Vinaři a vinařství – podnikatelé v cestovním ruchu ...................................................... 7
Posílení potenciálu vinařské turistiky a rozvoj přeshraniční spolupráce vinařů ..... 8
Hlavní impulzy rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě .......................................... 8
TOP akce vinařské turistiky .............................................................................................. 13
Ze sklepa do sklepa ..................................................................................................... 13
Za vinaři na Podluží ..................................................................................................... 13
Valtické vinné trhy ........................................................................................................ 14
Národní soutěž vín ........................................................................................................ 14
Pálavské vinobraní ....................................................................................................... 14
Znojemské historické vinobraní ................................................................................. 15
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek ...................................................... 15
Festival otevřených sklepů ......................................................................................... 16
Sklepní uličky – centra nabídky služeb vinařské turistiky ............................................ 18
Srovnání podmínek a zkušeností s pořádáním akcí ve sklepních uličkách
ve Weinviertelu a na Moravě ........................................................................................... 20
Využívání sklepů pro vinařskou výrobu ................................................................... 20
Využívání sklepů pro vinařskou turistiku ................................................................ 21
Celková vybavenost službami .................................................................................... 21
Legislativní podmínky rozvoje vinařské turistiky ................................................... 21
Doprovodný program .................................................................................................. 22
Výstavy o sklepech ve sklepech ................................................................................ 22
54
55
Obsah
Služby Otevřených sklepů ................................................................................................. 23
Sedm doporučení pro zapojení do vinařské turistiky ................................................... 24
Zachování stavební a historické podstaty sklepních uliček .................................. 24
Zlepšení vybavenosti sklepních uliček...................................................................... 25
Posílení potenciálu vinařské turistiky ....................................................................... 26
Zlepšení propagace akcí typu otevřených sklepů................................................... 26
Zlepšení kvality nabízených služeb v rámci otevřených sklepů .......................... 27
Propojení s jinými projekty, podporujícími vinařskou turistiku ........................... 27
Rozvoj přeshraniční spolupráce vinařů .................................................................... 28
Nové produkty vinařské turistiky ........................................................................................ 29
Velká vinařství...................................................................................................................... 30
Turistický program ZNOVÍNU ZNOJMO.................................................................... 30
Znovín walking ........................................................................................................ 31
Šest tras pro začátečníky ....................................................................................... 31
Šest tras pro pokročilé ........................................................................................... 32
LAHOFER ........................................................................................................................ 32
Mějte svoji hlavu ..................................................................................................... 32
VINNÉ SKLEPY VALTICE, a. s. .................................................................................... 33
Mistrovství světa ve sběru hroznů ...................................................................... 33
Vinařství CHATEAU LEDNICE – Valtické podzemí................................................... 33
Noc otevřených sklepů ......................................................................................... 34
Valtické Hudbobraní & Burčáky ........................................................................... 34
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí ...... 34
Střední vinařství .................................................................................................................. 35
Víno J. Stávek ................................................................................................................. 35
Workshopy swingového tance ............................................................................. 35
Ochutnávka vín kolmo ve vinicích ...................................................................... 35
Letní kino Vinobiograf ........................................................................................... 35
Počítání hvězd ......................................................................................................... 35
Piknikový koš .......................................................................................................... 35
Malá vinařství ...................................................................................................................... 36
Rodinné vinařství Bartoníkovi .................................................................................... 36
Tour de vinohrad .................................................................................................... 36
56
Obsah
Hotely .................................................................................................................................... 36
My hotel, Lednice ......................................................................................................... 36
Hotel Galant, Mikulov .................................................................................................. 36
Hotel Vinice Hnanice .................................................................................................... 36
Vinařský institut .................................................................................................................. 37
Den vinařem .................................................................................................................. 37
TOP Vinařský cíl – Soutěž o nejlepší vinařskou destinaci .................................... 37
Rakousko ............................................................................................................................... 38
Picknick im Weinviertel (Piknik ve Weinviertelu) ................................................... 38
Tafeln im Weinviertel (Stoly ve vinici) ....................................................................... 38
Wein.Genuss.Krems (duben) ....................................................................................... 38
Weintour Weinviertel (duben)..................................................................................... 39
Retzer Weinwoche – Festival vinařů (červen) .......................................................... 39
Poysdorfer Bezirkswinzerfest (září) ........................................................................... 39
Wein-Kunst-Kultur Falkenstein (září) .......................................................................40
Tracht or Trash Wine Party (červenec) .....................................................................40
Rozhovory................................................................................................................................... 41
Jižní Morava – to je hlavně víno ....................................................................................... 41
Kvalita vína ve Weinviertlu ovlivňuje i turistiku ............................................................45
Závěr ............................................................................................................................................ 47
Resümee .....................................................................................................................................48
Mährische Weinradwege – Weintourismus auf dem Radsattel ....................................50
Radveranstaltungen an Weinwegen ................................................................................51
Ein Vergleich zwischen Weinviertel und Südmähren im Hinblick
auf Bedingungen und Erfahrungen mit Veranstaltungen in Kellergassen ............51
Winzer und Kellerwirtschaft – Unternehmer im Tourismus ..................................... 52
Neue Trends im derzeitigen Weintourismus ................................................................. 53
57
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
58
59
Tiráž
Tiráž
Vydalo Partnerství, o. p. s. v roce 2014 v rámci projektu Moderní formy vinařské
turistiky (CZ0283) podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím programu Evropské územní spolupráce Rakousko–Česká
republika 2007–2013.
Texty sestavil: Ing. Juraj Flamik
Foto archiv Nadace Partnerství (Richard Nebeský, Jakub Smolík, Zdeněk Hujňák,
Vladimír Vecheta, Juraj Flamik, Luboš Kala).
Sazba: Lenka Lautrbachová
Tisk:
60

Podobné dokumenty