1-kat oblec. kody morava

Transkript

1-kat oblec. kody morava
Katalog pracovních odûvÛ
a ochrann˘ch pracovních pomÛcek
Obsah:
PRACOVNÍ ODùVY
1 - 60
RUKAVICE
61 - 86
OBUV
87 - 116
OCHRANNÉ PROST¤EDKY
117 - 132
DOPL≈KOV¯ SORTIMENT
133 - 134
Kontakt:
PALIâKOVÁ MELÁNIE s.r.o.
Pûnãín 103
798 57 p. La‰kov
Iâ: 27725251
DIâ: CZ27725251
PALIâKA s.r.o.
Pûnãín 103
798 57 p. La‰kov
Iâ: 27755266
DIâ: CZ27755266
Ing. Paliãka Pavel
jednatel
mobil: 602 515 685
Rozsívalová Dagmar
jednatel
mobil: 602 574 053
Melánia Paliãková
jednatel
mobil: 602 703 388
tel.:
582 378 549, 424, 657
FAX: 582 378 085
e-mail: [email protected]
DÛleÏité upozornûní:
Za odebrané v˘robky a zboÏí prostfiednictvím firmy PALIâKOVÁ MELÁNIA s.r.o.
si mohou na‰i zákazníci uplatnit tzv „NÁHRADNÍ PLNùNÍ“ ve smyslu zákona 435/2004
Sb. o zamûstnanosti a provádûcí vyhlá‰ky ã. 518/2004 a tím nahradit povinn˘ podíl
zamûstnan˘ch pracovníkÛ se zmûnûnou pracovní schopností.
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:07
Stránka 1
PRACOVNÍ
ODùVY
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
1-9
Odûvy zimní
10 - 16
Vesty
17 - 19
Odûvy do de‰tû
20
Montérky
21 - 28
Krátké kalhoty
29
Kalhoty
29
Zakázková v˘roba
30-32
Poloko‰ile a trika
33 - 35
Mikina
35
Ko‰ile
36 - 37
Termoprádlo
38 - 40
Pokr˘vky hlavy
41 - 43
Kukly
44
PonoÏky
45 - 46
Spodní prádlo
47
Plá‰tû, zástûry
48 -54
Sváfieãské odûvy
55
Jednorázové odûvy
56
Speciální a profesní odûvy
57 - 60
1
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:07
Stránka 2
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Komplet kalhoty do pasu + blÛza
5100
Komplet kalhoty s náprsenkou
+ blÛza
5101
odûv v˘straÏn˘ kombinovan˘,
barva reflexní oranÏová nebo Ïlutozelená
v kombinaci s modrou nebo jinou dle v˘bûru
materiál: oranÏová (Ïlutá) 85% PES, 15% bavlna,
mobrá 100% bavlna, reflexní pruhy 3M
Komplet splÀuje 1. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
2
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:07
Stránka 3
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Bunda Malabar
5102
provedení: zateplená reflexní
bunda, odepínatelná kapuce,
nepromokavá, odepínatelná
zateplená pod‰ívka, barva oranÏová
nebo Ïlutozelená, spodní okraj
bundy tmavû modr˘
Bunda splÀuje 2. tfiídu
v˘straÏn˘ch odûvÛ s vysokou
viditelností dle âSN EN 471.
velikost: S - XXXL
Bunda Sefton
5103
provedení: reflexní nepromokavá zateplená
bunda s kapucí, s paropropustnou vrstvou
polyuretanu, barva oranÏová nebo Ïlutozelená,
spodní okraj bundy tmavû modr˘
Bunda splÀuje 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: M - XXXL
3
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:07
Stránka 4
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Bunda Phoenix
5104
provedení: nepromokavá zateplená
bunda, odepínací rukávy a kapuce,
barva oranÏová
Bunda není v souladu
s normou EN 471.
velikost: M - XXXL
Kabát pro‰ívan˘
5094
kabát pro‰ívan˘ s kapucí,
barva reflexní oranÏová nebo Ïlutozelená
materiál: 85% PES, 15% bavlna,
reflexní pruhy 3M, vloÏka umûlá koÏe‰ina
Kabát splÀuje 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
4
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 5
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Komplet
5090
komplet pánsk˘,
kalhoty do pasu + blÛza,
barva oranÏová nebo Ïlutozelená
materiál: 85% PES, 15% BA,
reflexní pruhy 3M
Komplet splÀuje 3. tfiídu
v˘straÏn˘ch odûvÛ s vysokou
viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5090/1
samostatné kalhoty do pasu pánské,
barva oranÏová nebo Ïlutozelená
materiál: 85% PES, 15% BA,
reflexní pruhy 3M
Kalhoty splÀují 1. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
5
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 6
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Komplet
5091
komplet, kalhoty s náprsenkou + blÛza, barva oranÏová,
nebo Ïlutozelená,
materiál: 85% PES, 15% BA, reflexní pruhy 3M
Komplet splÀuje 3. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5091/1
samostatné kalhoty s náprsenkou,
barva oranÏová nebo Ïlutozelená,
materiál: 85% PES, 15% BA,
reflexní pruhy 3M
Kalhoty splÀují 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
6
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 7
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Kombinéza
BlÛza Gordon
5092
5107
kombinéza,
barva oranÏová nebo Ïlutozelená
materiál: 85% PES, 15% BA,
reflexní pruhy 3M
Kombinéza splÀuje 3. tfiídu v˘straÏn˘ch
odûvÛ s vysokou viditelností
dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
samostatná oranÏová pogumovaná blÛza
s reflexními pruhy
BlÛza splÀuje 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: M - XXXL
Kalhoty Gordon
5108
samostatná oranÏová
pogumovaná kalhoty
s reflexními pruhy
Kalhoty splÀují 1. tfiídu
v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností
dle âSN EN 471.
velikost: M - XXXL
7
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 8
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Poloko‰ile v˘straÏná
5106
materiál: 100% polyester,
kolem hrudníku dva pruhy
5 cm reflexního pruhu
Poloko‰ile splÀuje 2. tfiídu
v˘straÏn˘ch odûvÛ s vysokou
viditelností dle âSN EN 471.
velikost: M - XXL
Reflexní síÈovan˘ pfiehoz
5093/1
materiál: fluorescenãní materiál síÈovan˘
barva oranÏová nebo Ïlutozelená,
reflexní 5 cm pruhy
provedení: bez kapes,
zapínání na bocích na gumu
se such˘m zipem
Pfiehoz splÀuje 1. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: universální
8
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 9
V˘straÏné odûvy s vysokou viditelností
Vesta Lynx
5093/2
barva oranÏová nebo Ïlutozelená
Vesta splÀuje 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: universální
- správnou velikost lze nastavit
pomocí textilních páskÛ
Vesta
5093
barva oranÏová nebo Ïlutozelená
materiál: 85% PES, 15% BA,
reflexní pruhy 3M
Vesta splÀuje 2. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle âSN EN 471.
velikost: dle velikostní tabulky
Reflexní kfiíÏ
5095
barva oranÏová
materiál: 85% PES, 15% bavlna,
reflexní pruhy 3M
KfiíÏ splÀuje 1. tfiídu v˘straÏn˘ch odûvÛ
s vysokou viditelností dle EN 471.
velikost: universální
9
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:08
Stránka 10
Odûvy zimní
Glider
5466
zateplená nepromokavá bunda
s kapucí, barva ãerno‰edá,
velikost: S - XXXL
Ermine
5467
pánská bunda z nepromokavého
materiálu Soft-Shell (100% polyester),
vnitfiní strana potaÏená fleecem,
odolnost proti prÛniku vody
8 000 mm, paropropustnost
800 g/m2/24 hod.,
barva ‰edoãervená, ãerno‰edá,
velikost: S - XXXL
Jannali
5468
dámská bunda z nepromokavého materiálu
Soft-Shell (100% polyester), vnitfiní strana
potaÏená fleecem, odolnost proti prÛniku vody
8 000 mm, paropropustnost 800 g/m2/24 hod.,
barva tmavû modrá, svûtle modrá,
ãervená, ãerná,
velikost: XS - XXL
10
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:09
Stránka 11
Odûvy zimní
Nyala
5469
zateplená nepromokavá bunda,
barva modroãerná, ‰edoãerná,
velikost: S - XXXL
Pyrmont
5470
zateplená nepromokavá
bunda,
velikost: S - XXXL
Argali
5471
zateplená nepromokavá bunda,
velikost: S - XXXL
11
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:09
Stránka 12
Odûvy zimní
Maja
5440
zateplená zelená bunda
- trojkombinace
(dvû bundy + vesta),
velikost: S - XXXL
Anzac
5472
zateplená nepromokavá bunda
s paropropustnou membránou, fleecovou
vloÏku lze vyjmout a nosit samostatnû,
velikost: S - XXXL
Rhodes
5473
zateplená bunda do pasu
s odepínateln˘mi rukávy
a límcem,
barva zelenoãerná,
modroãerná, ãerno‰edá,
velikost: S - XXXL
12
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:09
Stránka 13
Odûvy zimní
Pallas
5435
nepromokavá
zateplená bunda,
velikost: S - XXXL
Yukon
5425
zateplená bunda s kapucí,
velikost: M - XXXL
Casula
5474
fleecová zateplená bunda,
velikost: S - XXXL
13
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 14
Odûvy zimní
Randwik
5464
bunda fleecová, odepínací rukávy,
barva ‰edá, zelená, ãervená,
modrá, ãerná,
velikost: S - XXXL
G 50 Galston
5475
bunda HI-TECH fleece s pod‰ívkou,
barva modrá, ãervená, ãerná,
velikost: S - XXL
Woody
5462
zateplen˘ zelen˘ svetr,
velikost: 50, 54, 58
14
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 15
Odûvy zimní
Kabát
5411
zateplen˘ 3/4 kabát s odepinatelnou kapucí,
materiál: svrchní 100% BA,
vnitfiní vloÏka - smûs vláken s pode‰ívkou (vaÈák),
barva svrchní - ‰iroká ‰kála dle dohody,
barva vnitfiní vloÏky - smûs vláken - ‰edá
Kabát splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kabát
5411/1
zateplen˘ 3/4 kabát s odepinatelnou kapucí,
materiál: svrchní 100% BA,
vnitfiní vloÏka - umûl˘ koÏich v ãerné barvû,
barva svrchní - ‰iroká ‰kála dle dohody
Kabát splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
15
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 16
Odûvy zimní
Komplet
5412
komplet pro‰ívan˘,
kalhoty do pasu + blÛza,
barva zelná nebo dle v˘bûru
materiál: svrchní 100% bavlna,
vloÏka smûs vláken
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní
tabulky
Kalhoty
5413
16
samostatné kalhoty do pevného pásku,
barva zelná nebo dle v˘bûru
materiál: svrchní 100% bavlna,
vloÏka smûs vláken
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Rodd
5476
zateplené nepromokavé kalhoty,
barva ãerná nebo ‰edá
velikost: S - XXXL
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 17
Vesty
Nyala
5479
zateplená nepromokavá vesta,
barva modrá, ‰edá,
velikost: M - XXL
Triton
5419
zateplená vesta s prodlouÏen˘mi zády,
barva modrá, zelená, ãerná,
velikost: M - XXXL
Davida
5421
zateplená vesta, manÏestrové
nárameníky, barva modrá,
zelená, ãerná,
velikost: M- XXXL
17
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 18
Vesty
Coati
5477
zateplená nepromokavá vesta,
barva ‰edoãerná a ãerno‰edá,
velikost: M - XXXL
Grus
5478
zateplená oboustranná vesta,
velikost: S - XXL
Tempe
5479
fleece vesta, látkové nárameníky,
barva modrá, ãervená,
velikost: S - XXXL
18
1-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:10
Stránka 19
Vesty
Vesta
5415
zateplená vesta bez rukávÛ,
materiál: svrchní 100% BA,
vnitfiní vloÏka - umûl˘ koÏí‰ek
barva svrchní - ‰iroká ‰kála
dle dohody,
barva vnitfiní vloÏky - ãerná
Vesta splÀuje normu EN 304.
velikost: dle velikostní tabulky
Taurus
5480
vesta pro fiemeslníky,
velikost: univerzální
19
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:27
Stránka 1
Odûvy do de‰tû
Odûv Carina
5504
CARINA pogumovan˘
odûv Ïlut˘, modr˘,
velikost: M - XXXL
Odûv Unita
5513
UNITA pogumovan˘ odûv zelen˘
velikost: dle velikostní tabulky
Plá‰È dlouh˘ pogumovan˘
5511
materiál: pogumované plátno, barva oranÏová nebo ãerná,
provedení: kryté zapínání na knoflíky, volné sedlo v zadním
díle podloÏené textilií zaji‰Èuje vûtrání, v podpaÏí jsou
umístûny vûtrací otvory, v pfiedním díle jsou 2 li‰tové
kapsy, délka zaji‰Èuje, Ïe voda nestéká do gumov˘ch
holinek
velikost: dle velikostní tabulky
20
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 2
Montérky
Komplet
5011
komplet klasick˘ pánsk˘,
kalhoty do pasu + blÛza,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5013
samostatné kalhoty do pasu
pánské (v pase ‰ÀÛrka),
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5013/3
samostatné kalhoty do pasu
pánské dvoubarevné,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
21
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 3
Montérky
Komplet
5012
komplet klasick˘ dámsk˘,
kalhoty do pasu + blÛza,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5014
samostatné kalhoty do pasu dámské,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
22
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 4
Montérky
Komplet Lux
5030
komplet ozdobnû pro‰it˘ LUX, kalhoty s náprsenkou + blÛza,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty Lux
5036/1
samostatné kalhoty LUX
s náprsenkou ozdobnû pro‰ité,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
23
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 5
Montérky
Kombinéza
5021
pracovní kombinéza se zipy,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kombinéza splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
24
Kombinéza
5022
pracovní kombinéza dvoubarevná,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kombinéza splÀuje normu EN 340
velikost: dle velikostní tabulky
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 6
Montérky
Kombinéza
5023
pracovní kombinéza ozdobnû pro‰ívaná s úplety,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody, materiál: 100% BA
Kombinéza splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
25
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 7
Montérky
Komplet
5031
komplet pánsk˘, kalhoty s náprsenkou + blÛza
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody, materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5036
samostatné kalhoty s náprsenkou pánské,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
26
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:28
Stránka 8
Montérky
Komplet
5032
komplet dámsk˘, kalhoty s náprsenkou + blÛza,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody, materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5037
samostatné kalhoty s náprsenkou dámské,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
27
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 9
Montérky
Komplet
5034
komplet dvoubarevn˘, kalhoty s náprsenkou + blÛza
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody, materiál: 100% BA
Komplet splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5038
samostatné kalhoty
s náprsenkou dvoubarevné
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
28
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 10
Krátké kalhoty. kalhoty
Krátké kalhoty
5084
krátké kalhoty béÏové nebo modré
velikost: M - XXXL
Kalhoty
5015
Kalhoty jeans
5085
kalhoty jeans modré streãové,
znaãka WD, v˘robce OP Prostûjov,
velikost: dle velikostní tabulky WD
samostatné kalhoty
do pevného pásku pánské,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
29
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 11
Zakázková v˘roba
Komplet kalhoty s náprsenkou + blÛza
5800
Komplet kalhoty do pasu + blÛza
5801
barva dle dohody,
materiál: 100% BA
Odûvy splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Komplet kalhoty s náprsenkou + blÛza
5802
Komplet kalhoty do pasu + blÛza
5803
barva dle dohody,
materiál: 100% BA
Odûvy splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
30
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 12
Zakázková v˘roba
Komplet kalhoty s náprsenkou + blÛza
5804
Komplet kalhoty do pasu + blÛza
5805
barva dle dohody, materiál: 100% BA
Odûvy splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Komplet kalhoty s náprsenkou + blÛza
5806
Komplet kalhoty do pasu + blÛza
5807
barva dle dohody, materiál: 100% BA
Odûvy splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
31
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 13
Zakázková v˘roba
Kombinéza
5820
barva dle dohody,
materiál: 100% BA
Kombinéza splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
32
Kombinéza
5821
barva dle dohody,
materiál: 100% BA
Kombinéza splÀují normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
2-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:29
Stránka 14
Poloko‰ile a trika
Poloko‰ile
5549/1
poloko‰ile hladká,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
Poloko‰ile
5550/1
poloko‰ile pique,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
Triko
5540
bavlnûné triko,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
33
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:34
Stránka 1
Poloko‰ile a trika
Triko s v˘stfiihem do V
5548
bavlnûné triko s v˘stfiihem V,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
Triko bez rukávÛ pánské
5555
triko bavlnûné bez rukávÛ pánské,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: M - XXXL
Triko bez rukávÛ dámské
5556
triko bavlnûné bez rukávÛ dámské,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XL
34
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:34
Stránka 2
Poloko‰ile a trika, mikiny
Triko krátk˘ rukáv
5557
triko krátk˘ rukáv dámské elastické,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXL
Triko dlouh˘ rukáv
5541
triko bavlnûné dlouh˘ rukáv,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
Mikina
5551
mikina s kulat˘m v˘stfiihem,
rÛzné barvy dle nabídky,
velikost: S - XXXL
35
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:34
Stránka 3
Ko‰ile
Woody
5547/2
zelená bavlnûná ko‰ile,
dlouh˘ rukáv,
velikost: 38 - 47
(obvod krku)
Flanelová ko‰ile
5546
flanelová ko‰ile,
rÛzné barevné kostky,
velikost: 38 - 56
(obvod krku)
36
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:34
Stránka 4
Ko‰ile
Bavlnûná ko‰ile
5547
bavlnûná ko‰ile,
dlouh˘ rukáv,
rÛzné kostky,
velikost: 38 - 56
(obvod krku)
Bavlnûná ko‰ile
5547/1
bavlnûná ko‰ile, krátk˘ rukáv,
rÛzné kostky,
velikost: 38 - 56
(obvod krku)
Bavlnûná ko‰ile
5071
bavlnûná ko‰ile s krátk˘m
rukávem pánská, barva bílá
velikost: 38 - 56
(obvod krku)
37
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 5
Termoprádlo
Termotriko krátk˘ rukáv
5570
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termotriko dlouh˘ rukáv
5571
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termospodky
5572
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termoboxerky
5573
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termoprádlo je vyrobeno z polypropylenového vlákna.
Polypropylenové vlákno má nízkou specifickou
hmotnost, nepfiijímá vlhkost, naopak vlhkost v˘bornû odvádí.
Proto pfii jeho no‰ení nastává pocit sucha a tepelné rovnováhy.
Prádlo je vhodné pro pobyt v pfiírodû, pro práci pod ‰ir˘m nebem,
sportovce a hobby ãinnost. Dobfie se udrÏuje, po vyprání rychle schne.
NezpÛsobuje alergie a je odolné vÛãi bakteriím a plísním.
38
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 6
Termoprádlo
Termotílko
5576
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termorolák
5578
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termonátûlník dámsk˘
5579
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termoãepice
5580
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: universální
Termoãepice se ‰átkem
5581
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: universální
39
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 7
Termoprádlo
Termo‰átek
Termoãepice na u‰i
5583
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: universální
5585
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: universální
Termopoloko‰ile
5582
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termoribano
5584
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
Termorolák bez rukávÛ
5589
barva bílá, khaki, modrá,
velikost: S - XXXL
40
Na zakázku lze u‰ít i dûtské termoprádlo ve velikostech 110, 128, 140, 152.
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 8
Pokr˘vky hlavy
Leo
5065
baseballová ãepice s k‰iltovkou,
barva zelená, ãerná, Ïlutá, modrá,
ãervená, bílá, oranÏová,
velikost: universální
Letní ãepice
5061
ãepice letní se ‰títkem,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA,
velikost: universální
Pracovní klobouãek
5062
pracovní klobouãek,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA,
velikost: universální
Pracovní ‰átek
5314
pracovní ‰átek,
barva rÛznobarevná,
materiál: 100% BA
velikost: universální
41
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 9
Pokr˘vky hlavy
Kulich jednoduch˘
Kulich dvojit˘
5545
5545/1
zimní kulich,
jednoduch˘ úplet - 100% akryl
velikost: universální
zimní kulich,
dvojit˘ úplet - 100% akryl
velikost: universální
U‰anka
5416
42
u‰anka,
materiál: svrchní - 100% BA, vnitfiní - umûl˘ koÏí‰ek,
velikost: 56 - 62
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 10
Pokr˘vky hlavy
Pracovní lodiãka
5063
pracovní lodiãka,
barva bílá,
materiál: 100% BA,
velikost: universální
Pracovní ãepice
5064
pracovní ãepice se síÈkou a ‰títkem,
barva bílá,
materiál: síÈovina - 100% PES,
‰títek - bavlna,
velikost: universální
Klobouk rybáfisk˘
5068
klobouk z tmavû
zeleného nebo ãerného
pogumovaného plátna,
velikost: universální
43
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 11
Kukly
Kukla
5060
provedení: kukla 2-vrstvá, 1 ováln˘ otvor pro oãi (i obliãej),
materiál: vnitfiní vrstva FR viskóza, vnûj‰í vrstva MERINO vlna
(ãerno‰edá kombinace), kukla je pohodlná na no‰ení
(dvû vrstvy speciálnû propojené tvofií dojem pouze jedné
vrstvy), velikost: universální
Kukla
5059
provedení: kukla 2-vrstvá, 2 otvory pro oãi,
materiál: obû vrstvy tvofií smûs
50% vlna / 50% FR viskóza (modrá
nebo ‰edá) tato kukla je silnûj‰í a odolnûj‰í
(je ze dvou samostatn˘ch vrstev),
velikost: universální
Kukla
5058
kukla 1-vrstvá, úplet 100% bavlna,
velikost: universální
Kukla
5057
kukla 2-vrstvá, úplet 100% bavlna,
velikost universální
Termokukla
5586
44
termokukla - úplet 100% polypropylen,
velikost: universální
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:35
Stránka 12
PonoÏky
PonoÏky
5543
smûsové barevnû stálé ponoÏky,
velikost: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11
Zdravotní ponoÏky
5543/1
zdravotní bavlnûné ponoÏky
na slabou gumiãku,
velikost: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11
Trekkingové ponoÏky
5544
trekkingové ponoÏky, 10% polypropylen,
velikost: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13
45
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:36
Stránka 13
PonoÏky, spodní prádlo
Silné ponoÏky
5544/1
smûsové pracovní silné ponoÏky,
zdvojen˘ ná‰lap,
90% BA, 10% polyamid,
velikost: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11
Podkolenky
5544/6
myslivecké podkolenky zelené,
velikost: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11
Bavlnûné tren˘rky
5538
bavlnûné tren˘rky,
rÛzné kostiãky,
velikost: 48 - 64
46
3-kat oblec. kody morava
20.11.2007 7:36
Stránka 14
Spodní prádlo
Spodky
5539
spodky pánské,
materiál: bavlna, 190 g/m2
velikost: S - XXXL
Nátûlník
5539/2
nátûlník podvlékací,
materiál: bavlna, 190 g/m2
velikost: S - XXXL
Triko podvlékací
5539/3
triko dlouh˘ rukáv podvlékací,
materiál: bavlna, 155 g/m2
velikost: S - XXXL
47
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:41
Stránka 1
Plá‰tû, zástûry
Zástûra
5311
propínací zástûra s límcem,
krátk˘ rukáv, 3/4 nebo dlouhá,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: bavlna nebo dederon,
velikost: dle velikostní tabulky
Zástûra
5312
propínací zástûra s límcem
bez rukávÛ, 3/4 nebo dlouhá,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: bavlna nebo dederon,
velikost: dle velikostní tabulky
Zástûra Klokanka
5313
48
zástûra KLOKANKA na boãní zavazování,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: dederon,
velikost: universální
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:42
Stránka 2
Plá‰tû, zástûry
Zástûra s náprsenkou
5052
pracovní zástûra s náprsenkou,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Zástûra splÀuje normu EN 340.
velikost: universální
Plá‰È dámsk˘
5042
pracovní plá‰È dámsk˘, dlouh˘ rukáv,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA,
Plá‰È splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Plá‰È pánsk˘
5041
pracovní plá‰È pánsk˘, dlouh˘ rukáv,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA
Plá‰È splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
49
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:42
Stránka 3
Plá‰tû, zástûry
Plá‰È dámsk˘
Plá‰È dámsk˘
5043
plá‰È dámsk˘ dlouh˘, krátk˘ rukáv,
barva dle dohody,
materiál: 100% bavlna
Plá‰È splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Plá‰È dámsk˘
5043/1
plá‰È dámsk˘ 3/4, krátk˘ rukáv,
barva bílá, dal‰í moÏnosti
dle dohody,
materiál: 100% BA
Zástûra splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
50
5044
plá‰È dámsk˘ bez rukávÛ,
barva dle dohody,
materiál: 100% bavlna
Plá‰È splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:42
Stránka 4
Plá‰tû, zástûry
Zástûra do pasu
5053
pracovní zástûra do pasu,
barva dle dohody,
materiál: 100% bavlna
velikost: universální
Halena
5073
halena barevná bez knoflíkÛ dámská,
barva - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA,
velikost: dle velikostní tabulky
Halena
5074
halena dámská dvoubarevná se 2 knoflíky,
barevná kombinace - ‰iroká ‰kála dle dohody,
materiál: 100% BA,
velikost: dle velikostní tabulky
51
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:42
Stránka 5
Plá‰tû, zástûry
Halena
5075
propínací halena s límcem,
krátk˘ rukáv, dvoubarevná,
barva dle dohody,
materiál: bavlna - DOMESTINO,
velikost: dle velikostní tabulky
Halena
5076
52
propínací halena s kulat˘m límcem,
krátk˘ rukáv, ozdobné lemování,
barva dle dohody,
materiál: 100% bavlna - DOMESTINO
velikost: dle velikostní tabulky
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 6
Plá‰tû, zástûry
Vinylová zástûra
5520/1
silná vinylová zástûra,
zelená nebo bílá,
velikost: universální
Zástûra Bianca
5520/2
pracovní PVC zástûra,
90 x 120 cm,
bílá nebo zelená
velikost: universální
Zástûra pogumovaná
5520
zástûra pogumovaná,
ãerná nebo bílá,
velikost: krátká, stfiední,
dlouhá
53
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 7
Plá‰tû, zástûry
Zástûra truhláfiská
5502
truhláfiská zástûra,
protipofiezová - siln˘ filc,
velikost: univerzální
Zástûra truhláfiská
5503
truhláfiská protipofiezová
zástûra, destiãky
z odolné hliníkové slitiny,
velikost: universální
Zástûra reÏná
5522
zástûra reÏná
100% bavlna,
velikost: krátká, dlouhá
54
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 8
Odûvy sváfiecké
Zástûra sváfieãská
5525
sváfieãská zástûra
z hovûzí ‰típenky,
velikost: krátká, dlouhá
Sváfieãské nárukávníky
552
sváfieãsk˘ koÏen˘ nárukávník
z hovûzí ‰típenky
Sváfieãské kama‰e
551
sváfieãské kama‰e
z hovûzí ‰típenky
55
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 9
Jednorázové odûvy
Odûv Potex
5590/1
jednorázová ochranná kombinéza,
ãesk˘ v˘robek,
velikost: M - XXL
56
Odûv Tyvek
5590
jednorázová ochranná
antistatická kombinéza (DuPont)
z netkané textílie, prody‰ná 450 l/m2,
odolná proti pronikání kapalin
pfii postfiiku, odolná vÛãi chemikáliím
a prachu, barva bílo‰edá,
velikost: 48-50, 52-54, 56-58
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 10
Speciální a profesní odûvy
Odûv Proban
5534/1
materiál: ROBI - PROBAN barvy modré,
provedení: Kalhoty do pasu, v pase na ‰ÀÛrku.
Vpfiedu 2 kapsy otevfiené, vzadu kapsa uzavfiená
patkou. BlÛza má kryté zapínání na knoflíky.
Na pfiedních dílech dole 2 kapsy uzavfiené patkou
a jedna ve stejném provedení na levém pfiedním
díle nahofie.
Odûv lze aÏ 50x prát.
Odûv splÀuje normu EN 470-1.
velikost: dle velikostní tabulky
Odûv Fakír
5553
materiál: Fakír modr˘, antistatick˘, nehofilav˘
provedení: BlÛza s kryt˘m zapínáním
na knoflíky. Na pfiedních dílech nakládané
náprsní kapsy s patkou na poutko a knoflík.
Zadní díl se sedlem a vûtracími otvory.
Kalhoty do pasu. Pfiední díly s kapsami
v boãních ‰vech, rozparekna knoflíky.
Na pravém zadním díle nakládaná kapsa s patkou
na poutko a knoflík a na boku nakládaná nástrojová
kapsa také s patkou na poutko a knoflík
Odûv splÀuje normu EN 470-1.
velikost: dle velikostní tabulky
57
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:43
Stránka 11
Speciální a profesní odûvy
Odûv Mofos
5534
58
Protipofiezov˘ odûv
5535
kalhoty s náprsenkou + blÛza
odûv se sníÏenou hofilavostí MOFOS, je vhodn˘ pro
Odûv splÀuje normu EN 381.
pracovníky ktefií svafiují nebo jsou vystaveni teplu v úrovni
·ije se ve velikostech 44 - 66,
A, B1, C1 nebo mal˘m rozstfiíknut˘m ãásticím roztaveného
ve v˘‰kov˘ch skupinách
kovu nebo krátkodobému styku s plamenem a ultrafailovému
170, 182, 194.
záfiení. Odûv nelze prát, lze jen chemicky ãistit (max. 10x).
velikost: dle velikostní tabulky
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:44
Stránka 12
Speciální a profesní odûvy
Kalmuk
5437
KALMUK pro fiezníky,
barva - ãernobílé pepito,
materiál: 100% BA
Kalmuk splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Kalhoty
5017
samostatné kalhoty do pasu
(v pase guma),
barva - ãernobílé pepito
materiál: 100% BA
Kalhoty splÀuje normu EN 340.
velikost: dle velikostní tabulky
Komplet
5850
komplet pro pracovnici v fieznictví,
ãepice, halena, kalhoty
materiál: 100% bavlna
velikost: dle velikostní tabulky
59
4-kat. oblec. kody morava
20.11.2007 7:44
Stránka 13
Speciální a profesní odûvy
Komplet
5851
komplet pro pracovnici úklidové sluÏby,
triko, kalhoty, zástûra
materiál: 100% bavlna
velikost: dle velikostní tabulky
Komplet
5852
komplet pro pracovníka ve zdravotnictví,
bílá ko‰ile, bíl˘ plá‰È,
bílé kalhoty do pevného pásku
materiál: 100% bavlna
velikost: dle velikostní tabulky
Zástûra
5853
dvoubarevná zástûra
pro zdravotní sestru,
barva - kombinace dle dohody
materiál: 100% bavlna
velikost: dle velikostní tabulky
60
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:09
Stránka 1
RUKAVICE
Pracovní rukavice
62 - 86
61
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:09
Stránka 2
Pracovní rukavice
Pûtiprsté rukavice
001
pûtiprsté rukavice celokoÏené,
typ 2002, vepfiová lícová useÀ
(dlaÀ a palec),
vepfiová ‰típenka
(hfibet a manÏeta),
velikost: 10
Pûtiprsté rukavice
1903
pûtiprsté rukavice celokoÏené,
zateplené ply‰em, typ 2002,
vepfiová lícová useÀ
(dlaÀ a palec),
vepfiová ‰típenka
(hfibet a manÏeta),
velikost: 10
Hawk
227/1
pûtiprsté rukavice
kozinkové,
velikost: 7, 8, 9, 10
62
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:09
Stránka 3
Pracovní rukavice
Heron
228
pûtiprsté rukavice celokoÏené,
velikost: 9, 10
Heron Winter
228/Z
pûtiprsté rukavice celokoÏené,
z vepfiové ‰típenky, zateplené,
velikost: 9, 10
Pûtiprsté sváfieãské rukavice
009
pûtiprsté rukavice sváfieãské
se stfiední manÏetou,
typ 2022,
lícová vepfiovice
(dlaÀ a palec),
‰típenka
(hfibet a manÏeta),
velikost: 10
63
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:10
Stránka 4
Pracovní rukavice
Sandpiper
225/2
pûtiprsté rukavice sváfieãské,
ãerná hovûzí ‰típenka,
kryté ‰vy,
bavlnûná pod‰ívka,
dlouhá manÏeta,
velikost: 11
Merlin
225/1
pûtiprsté celokoÏené
sváfieãské rukavice
ze ‰típané hovûziny,
délka 35 cm,
velikost: 11
64
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:10
Stránka 5
Pracovní rukavice
Pûtiprsté antivibraãní rukavice
099
pûtiprsté rukavice
koÏené, antivibraãní,
s manÏetou z nápletu,
velikost: 10
Pûtiprsté rukavice
004
pûtiprsté rukavice,
typ JP,
kombinované
(vepfiová lícová useÀ a textil),
velikost: 10
Robin
222/4
pûtiprsté rukavice
vyztuÏené
z rÛznobarevné
lícové hovûzí kÛÏe,
velikost: 10
65
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:10
Stránka 6
Pracovní rukavice
Firefinch
224
pûtiprsté kombinované
zateplené rukavice
z rÛznobarevné usnû,
velikost: 11
Tern
221/1
pûtiprsté rukavice,
kombinované
(‰típaná useÀ a textil),
velikost: 9; 10,5
Serin
221
pûtiprsté rukavice,
kombinované
(‰típaná useÀ a textil),
velikost: 9, 10
66
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:11
Stránka 7
Pracovní rukavice
Gull
226
pûtiprsté rukavice,
vyztuÏená dlaÀ,
kombinované,
(hovûzí ‰típenka a textil),
velikost: 10
Oriole
222/1
pûtiprsté vyztuÏené
rukavice,
kombinované
(lícová hovûzina a textil),
velikost: 11
Magpie
222/2
pûtiprsté rukavice
kombinované
(‰típaná hovûzina a textil),
vyztuÏené,
velikost: 10,5
67
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:11
Stránka 8
Pracovní rukavice
Rose Finch
224/1
pûtiprsté rukavice
kombinované,
(lícová hovûzina a textil),
zateplené membránou
THINSULATE,
velikost: 9, 11
Hyd-Tuf
55547
pûtiprsté rukavice,
bavlnûné,
povrstvené
(hnûd˘ nitril),
velikost: 10
Dowe
222
pûtiprsté vyztuÏené rukavice
kombinované
(lícová hovûzina a textil),
velikost: 10
68
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:11
Stránka 9
Pracovní rukavice
Finch
304
pûtiprsté rukavice
teplákové,
velikost: 9, 10
Skua
307
pûtiprsté rukavice,
beze‰v˘ nylonov˘ úplet,
velikost: 9, 10
Tit
305
‰ité jemné
bavlnûné rukavice,
pruÏná manÏeta,
velikost:10
69
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:11
Stránka 10
Pracovní rukavice
Kite
305/1
pûtiprsté rukavice z bílého
bavlnûného úpletu,
velikost: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12
Knot
121853
70
pûtiprsté rukavice
z ãesané bavlny,
délka 32 cm,
velikost: 10
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:12
Stránka 11
Pracovní rukavice
Pûtiprsté rukavice
303
pûtiprsté rukavice
ze stanovky,
velikost: 10
Pûtiprsté rukavice
306/2
pûtiprsté rukavice
kasilonové,
velikost: 9, 10
Bustard
305/2
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
úpletové, bûlené,
dlaÀ a prsty s bíl˘mi terãíky z PVC,
velikost: 6,7; 8; 9; 10; 11; 12
71
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:12
Stránka 12
Pracovní rukavice
Fulmar
138481
pûtiprsté rukavice
ze smûsného vlákna
DYNEEMA / nylon,
vysoká odolnost
proti pofiezu ostfiím,
dlaÀ a prsty povrstvené
bíl˘m polyuretanem,
velikost: 7 - 11
Flicker
209
pûtiprsté rukavice antistatické,
bavlnûné, polomáãené v nitrilu,
velikost: 7 - 11
Bunting
302/4
pûtiprsté rukavice, beze‰v˘ úplet z
jemného nylonu,
dlaÀ a prsty pokryté tenkou vrstvou
polyuretanu,
velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
72
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:12
Stránka 13
Pracovní rukavice
Junco
138482
pûtiprsté rukavice,
beze‰v˘ úplet ze smûsného vlákna
DYNEEMA, vysoká odolnost
proti pofiezu ostfiím, dlaÀ a prsty
povrstvené ‰ed˘m polyuretanem,
velikost: 7 - 11
Venitex
1507
pûtiprsté rukavice
bavlnûné, máãené v PVC, Ïluté,
velikost: 10
Redpol
202/1
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
polomáãené v PVC,
pruÏn˘ náplet,
velikost: 10
73
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:18
Stránka 14
Pracovní rukavice
Osprey
302
pûtiprsté rukavice,
bavlnûné s terãíky z PVC,
pánské,
velikost: 10
Avocet
302/1
pûtiprsté rukavice
bavlnûné s terãíky z PVC,
dámské,
velikost: 9
Redwing
215/5
pûtiprsté rukavice, siln˘ TC
úplet napu‰tûn˘ latexem,
silná vrstva latexu
na dlani a prstech,
velikost: 10
74
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:18
Stránka 15
Pracovní rukavice
Twite
210
pûtiprsté rukavice ‰ité,
bavlnûné s pruÏn˘m nápletem
na zápûstí, polomáãené
ve Ïlutém pfiírodním latexu,
velikost: 9, 10
Egret
214/1
pûtiprsté rukavice pracovní, ‰ité
z jemného úpletu povrstvené vinylem,
velikost: 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10
75
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:18
Stránka 16
Pracovní rukavice
Hycron 27–602
206/3
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
celomáãené v nitrilu,
pruÏn˘ náplet na zápûstí,
velikost: 8, 9, 10
Hyflex CR2
11627
pûtiprsté rukavice beze‰vé,
s vláknem DYNEEMA,
povrstvené polyuretanem,
velikost: 7, 8, 9, 10
Hyflex
206/2
pûtiprsté rukavice pletené,
beze‰vé, nylonové,
povrstvené nitrilem,
velikost: 6, 7, 8, 9, 10
76
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:18
Stránka 17
Pracovní rukavice
Harrier
215/4
pûtiprsté rukavice bavlnûné
polomáãené v nitrilu,
velikost: 7, 8, 9, 10
Swift
215/6
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
máãené v silné vrstvû nitrilu,
velikost: 10
77
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:18
Stránka 18
Pracovní rukavice
Standard
203
pûtiprsté rukavice ãervené, ‰it˘
bavlnûn˘ úplet máãen˘ v PVC,
odolné proti kyselinám a louhÛm,
délka 35 cm,
velikost: 9,5; 10,5; 11,5
Standard
202
pûtiprsté rukavice Ïluté,
bavlnûn˘ úplet máãen˘ v PVC,
odolné proti kyselinám a louhÛm,
35 cm dlouhé,
velikost: 9,5; 10,5
Redstart
202/4
78
pûtiprsté rukavice máãené v PVC,
ãervené délka: 27 cm, 35 cm, 45 cm,
velikost: 9,5
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:19
Stránka 19
Pracovní rukavice
Petrel
202/2
pûtiprsté rukavice
máãené v PVC,
zelené, zdrsnûlé,
velikost: 11
Rough
206
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
máãené v nitrilu,
délka 35 cm,
velikost: 10,5
Marigold
213
pûtiprsté rukavice
nitrilové, zelené,
velikost: 7,5-8;
8,5-9; 9,5-10
79
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:19
Stránka 20
Pracovní rukavice
Barbet
141133
pûtiprsté rukavice, pfiírodní latex,
chemicky odolné,
velikost: 7, 8, 9, 10, 11
Favorit
201
pûtiprsté úklidové rukavice,
velikost: 6, 7, 8, 9, 10
Luxus
211
pûtiprsté rukavice ‰ité bavlnûné
máãené v PVC,
odolné kyselinám, louhÛm,
barva modrá nebo zelená,
velikost: 10
80
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:19
Stránka 21
Pracovní rukavice
Luxus Elastic
211/1
pûtiprsté rukavice ‰ité bavlnûné
máãené v PVC,
odolné kyselinám, louhÛm,
s PVC návlekem na paÏi,
barva modrá nebo zelená,
velikost: 10
Universal
206/1
pûtiprsté rukavice bavlnûné,
máãené v nitrilu,
s PVC návlekem na paÏi: 60 cm,
velikost: 10,5
81
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:19
Stránka 22
Pracovní rukavice
Flamingo
205
pûtiprsté rukavice
povrstvené PVC,
zateplené,
velikost: 11
Vulkan
212
pûtiprsté rukavice pryÏové
tlou‰Èka: 1,5 mm;
0,7 mm; 2,5 mm,
velikost: 10
82
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:20
Stránka 23
Pracovní rukavice
Dielektrické rukavice
230
dielektrické rukavice
s vloÏkou do 500V
velikost: 9, 10
Dielektrické rukavice
231
dielektrické rukavice
s vloÏkou do 1000V
velikost: 9, 10
Macaw
269
palãáky tepelnû odolné,
bez manÏety,
velikost: universální
Parrot
270
palãáky tepelnû odolné,
dlouhá manÏeta,
velikost: universální
Scaup
267/1
odolnost rukavic: 350 oC dlouhodobû
a 500 oC krátkodobû
pûtiprsté rukavice tepelnû odolné,
dlouhá manÏeta,
velikost: universální
83
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:20
Stránka 24
Pracovní rukavice
Rail
207/3
pûtiprsté rukavice jednorázové z tenkého vinilu,
pudrované,
velikost: S, M, L, XL
Dura-Touch
207/1
pûtiprsté rukavice
jednorázové vinylové,
délka 235 mm,
velikost: 6,5 - 7; 7; 5 - 8; 8,5 - 9; 9,5 - 10
Touch N Tuff
207/2
84
pûtiprsté rukavice nitrilové (100%), pudrované nebo nepudrované,
velikost: 6,5 - 7; 7,5 - 8; 8,5 - 9; 9,5 - 10
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:20
Stránka 25
Pracovní rukavice
Loon
201/2
pûtiprsté rukavice jednorázové,
latexové, pudrované,
velikost: S, M, L
Duck
207/4
pûtiprsté rukavice jednorázové z tenké polyetylénové fólie,
velikost: 9, 10
85
5-kat rukavice kody morava
20.11.2007 8:20
Stránka 26
Pracovní rukavice
Vãelafiské rukavice
106
86
pûtiprsté rukavice vãelafiské, koÏenkové,
manÏeta ze stanovky,
velikost: 10
Pogumovan˘ návlek
517
pogumovan˘ návlek na ruce,
barva bílá, ãerná,
velikost: universální
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:37
Stránka 1
OBUV
Trekkingová obuv
88 - 91
Hasiãská zásahová obuv
92 - 93
Policejní zásahová obuv
94 - 95
Vojenská obuv
96
Vycházková obuv
97
PryÏová obuv
98 -102
Pracovní pantofle
103 - 104
Pracovní sandály
105 - 106
Prestige
107
Farmáfiky
108 - 109
Pracovní obuv pode‰ev nástfiik
110 - 113
Zateplená pracovní obuv
114
Pracovní obuv
115 - 116
87
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:37
Stránka 2
Trekkingová obuv
Calgary Gore-tex
01541/1
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek kombinovan˘
(useÀ a textil),
ãeská pode‰ev CROSS,
velikost: 3,5 - 13
Altaj Gore-tex
01654
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
Tundra Gore-tex
20505
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
88
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:37
Stránka 3
Trekkingová obuv
Condor Gore-tex
30470 G
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev nástfiik,
velikost: 4 - 13
Alpin Gore-tex
40438 G
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
Annapurna Gore-tex
90688
kotníãková trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
89
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:37
Stránka 4
Trekkingová obuv
Predator Gore-tex
50862
poloholeÀová trekkingová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
Jestfiáb Puratex
01201
kotníãková trekkingová obuv,
s membránou PURATEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev nástfiik,
velikost: 4 - 13
Lovec Forest Gore-tex
myslivecká obuv
30444
holeÀová ‰nûrovací obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 12
90
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 5
Trekkingová obuv
Stélky
00002
stélky do trekkingové obuvi DRYSOLE,
velikost: 3 - 13
Ranã Gore-tex
50873
polobotky s membránou GORE-TEX,
svr‰ek celokoÏen˘
(hovûzí brou‰ená useÀ),
ãeská pode‰ev CROSS,
velikost: 4 - 13
Dakota
20501
polobotky,
svr‰ek celokoÏen˘
(brou‰ená hovûzí useÀ),
ãeská pode‰ev CROSS,
velikost: 4 - 13
Merano Gore-tex
74622
polobotky s membránou GORE-TEX,
nová pode‰ev DUAL
- vysoké protiskluzové vlastnosti
velikost: 3,5 - 13,
jediné poloviãní velikosti 3,5; 6,5; a 9,5
91
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 6
Hasiãská zásahová obuv
Demon Gore-tex
23491
hasiãská zásahová holeÀová obuv
s membránou GORE-TEX,
celokoÏená, dvojí zapínání,
speciální pode‰ev vydrÏí
300 OC dlouhodobû,
obuv s ocelovou kaplí a planÏetou,
velikost: 4 - 13
Apolo Gore-tex
93588
hasiãská zásahová obuv
s membránou GORE-TEX,
celokoÏená, pode‰ev lepená,
tepelnû odolná do 300 OC,
obuv s ocelovou kaplí a planÏetou,
velikost: 4 - 13
Vesuv
03908
hasiãská zásahová obuv,
celokoÏená, pode‰ev lepená,
tepelnû odolná do 300 OC,
obuv s ocelovou kaplí
a planÏetou, dvojí zapínání,
velikost: 4 - 13
92
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 7
Hasiãská zásahová obuv
Klasik
63536
hasiãská zásahová obuv,
celokoÏená, pode‰ev vydrÏí 300 OC
dlouhodobû,
obuv s ocelovou kaplí
a planÏetou,
velikost: 4 - 13
Holínky
28136
hasiãské zásahové holínky,
svr‰ek pryÏ s nehofilavou úpravou,
pode‰ev tepelnû
odolná do 250 OC,
obuv s ocelovou kaplí
a planÏetou,
velikost: 4 - 13
93
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 8
Policejní zásahová obuv
Kobra 1
01622
ãerné polobotky
celokoÏené, vypod‰ívkované úsní,
lepená ãeská pode‰ev CROSS,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Kobra 2
01626
celokoÏen˘ sandál,
pode‰ev protiskluzová CROSS,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Kobra 3
50551
94
perforovaná ãerná
polobotka, celokoÏen˘
svr‰ek (hovûzí lícová useÀ),
ãeská pode‰ev CROSS,
absorbce energie v patû,
velikost: 4 - 13
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 9
Policejní zásahová obuv
Kobra 7 Gore-tex
01541
kotníãková obuv s membránou GORE-TEX, svr‰ek kombinovan˘ (hovûzí useÀ a textil),
ãeská pode‰ev CROSS, absorbce energie v patû, velikost: 4 - 13
Kobra 9 Gore-tex
30404
poloholeÀová obuv
s membránou GORE-TEX,
svr‰ek lícová hovûzí useÀ,
ãeská pode‰ev CROSS,
absorbce energie v patû,
velikost: 4 - 13
95
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 10
Vojenská obuv
Kanady
00625
96
vojenské kanady s membránou GORE-TEX,
celokoÏen˘ svr‰ek (hovûzí lícová useÀ),
pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 13
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:38
Stránka 11
Vycházková obuv
Polobotky
20540
Polobotky
30408
ãerné vycházkové polobotky,
celokoÏen˘ svr‰ek (hovûzí lícová useÀ),
pode‰ev nástfiik,
velikost: 4 - 13
ãerné perforované vycházkové polobotky,
celokoÏen˘ svr‰ek (hovûzí lícová useÀ),
pode‰ev nástfiik,
velikost: 4 - 13
97
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:39
Stránka 12
PryÏová obuv
Holínky
41937
ãerné pryÏové holínky pánské,
velikost: 6 - 14
Holínky
29227
bílé pryÏové holínky pánské,
protiskluzová pode‰ev,
velikost: 6 - 13
98
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:39
Stránka 13
PryÏová obuv
Holínky
29215
pryÏové holínky dámské,
protiskluzová pode‰ev,
barva bílá a ãerná
velikost: 3 - 8
Holínky
02643
holínky s kaplí a planÏetou Ïluté,
velikost: 6 - 14
99
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:39
Stránka 14
PryÏová obuv
Holínky
28139
zelené pryÏové holínky,
zateplené ply‰em,
velikost: 6 - 12
Holínky
28138
zelené pryÏové holínky,
zateplené neoprénem,
velikost: 6 - 12
Hunter
03801
100
myslivecké zateplené holínky,
zateplené vyjímatelnou vloÏkou
z pfiírodní beraní koÏe‰iny,
velikost: 6 - 13
Champion Thermo Gusset
38101
zelené pryÏové holínky,
zateplené neoprénem,
svr‰ek kombinovan˘ s textilem,
velikost: 6 - 12
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:39
Stránka 15
PryÏová obuv
New trayk
00206
zelené holínky,
zateplené vyjímatelnou vloÏkou
z pfiírodní beraní koÏe‰iny,
velikost: 6 - 12
Holínky
58377
gumofilcové holínky,
svr‰ek kombinovan˘
(pryÏ a textil),
velikost: 5 - 13
101
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:39
Stránka 16
PryÏová obuv
TfieboÀ
29317
rybáfiské pryÏové holínky
“T¤EBO≈”,
velikost: 6 - 12
VloÏky
00003
vloÏky do bot dezinfekãní,
velikost: 5 - 12
102
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 17
Pracovní pantofle
Pantofle
04533
hnûdé dámské
pracovní pantofle HOâ,
pode‰ev lepená,
velikost: 3 - 6
Pantofle
04731
hnûdé pánské
pracovní pantofle HOâ,
pode‰ev lepená,
velikost: 7 - 12
Pantofle
04533
bílé dámské
pracovní pantofle HOâ,
pode‰ev lepená,
velikost: 3 - 6
103
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 18
Pracovní pantofle
Pantofle
bílé pánské pracovní pantofle HOâ, pode‰ev lepená,
velikost: 7 - 12
04731
Pantofle
01719 K
104
bílé dámské pracovní pantofle na klínu, pode‰ev lepená
(drcen˘ korek), velikost: 3 - 8
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 19
Pracovní sandály
Sandály
04736 K
bílé nebo hnûdé pracovní sandály,
pode‰ev na klínu HOâ,
velikost: 3 - 6
Sandály
980020
bílé nebo ãerné koÏené
pracovní sandály,
pode‰ev lepená,
velikost: 6 - 12
105
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 20
Pracovní sandály
Vapo
08775
bílé dámské pracovní sandály,
velikost: 3 - 8
106
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 21
Prestige
Prestige
40020
bílé PRESTIGE, nov˘ vzor,
‰ir‰í provedení, pode‰ev nástfiik,
velikost: 3,5 - 13
Prestige
86808 B
bílé pracovní
polobotky PRESTIGE,
svr‰ek koÏen˘, pode‰ev nástfiik,
velikost: 3,5 - 14
Prestige
86808
ãerné pracovní
polobotky PRESTIGE,
svr‰ek koÏen˘, pode‰ev nástfiik,
velikost: 3,5 - 14
107
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:40
Stránka 22
Farmáfiky
Farmáfiky
44411
polobotky farmáfiky,
celokoÏen˘ svr‰ek
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev nástfiik,
barva písková, tmavû hnûdá,
ãerná,
velikost: 3 - 13
Farmáfiky
30174
pracovní polobotky farmáfiky,
celokoÏen˘ svr‰ek
(hovûzí brou‰ená useÀ),
ãeská lepená pode‰ev,
barva písková,
tmavû hnûdá, ãerná,
velikost: 3 - 13
Farmáfiky
44410
kotníãkové farmáfiky,
celokoÏen˘ svr‰ek
(hovûzí brou‰ená useÀ),
pode‰ev nástfiik,
barva písková,
tmavû hnûdá, ãerná,
velikost: 3 - 13
108
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 23
Farmáfiky
Farmáfiky
20022
pracovní kotníãkové farmáfiky, celokoÏen˘ svr‰ek
(hovûzí brou‰ená useÀ), ãeská lepená pode‰ev,
barva písková, tmavû hnûdá, ãerná,
velikost: 3 - 13
109
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 24
Pracovní obuv pode‰ev nástfiik
Sandály
Sandály
24533
21533
sandál, svr‰ek hovûzinová useÀ, pode‰ev
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, nepí‰ící,
absorbce energie v patû, velikost: 3 - 13
sandál s ocelovou kaplí,
svr‰ek hovûzinová useÀ,
pode‰ev protiskluzová,
antistatická, olejivzdorná,
nepí‰ící,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Sandály
21533 S1P
sandál s ocelovou kaplí a planÏetou,
svr‰ek hovûzinová useÀ,
pode‰ev protiskluzová,
antistatická, olejivzdorná,
nepí‰ící, absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
koÏen˘ ãern˘ sandál, pode‰ev nástfiik, olejivzdorná, oblast paty
pohlcuje kinetickou energii, a tím ‰etfií klouby
(kyãle, kolena, kotníky) a pátefi,
velikost: 36 - 48 (vãetnû 40 a 44)
Sandály
02885
Sandály
28855
koÏen˘ ãern˘ sandál s ocelovou kaplí,
pode‰ev nástfiik, olejivzdorná,
oblast paty pohlcuje kinetickou energii,
a tím ‰etfií klouby (kyãle, kolena,
kotníky) a pátefi,
velikost: 36 - 48 (vãetnû 40 a 44)
110
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 25
Pracovní obuv pode‰ev nástfiik
Polobotky
Polobotky
24530
21530
polobotka z hovûzinové usnû,
pode‰ev protiskluzová,
antistatická, olejivzdorná,
nepí‰ící, absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
polobotka s ocelovou kaplí
z hovûzinové usnû,
pode‰ev protiskluzová,
antistatická, olejivzdorná,
nepí‰ící, absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Polobotky
21530 S1P
polobotka s ocelovou kaplí
a planÏetou z hovûzinové usnû,
pode‰ev protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná, nepí‰ící,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Polobotky
28851
koÏená ãerná polobotka, pode‰ev nástfiik, olejivzdorná,
oblast paty pohlcuje kinetickou energii, a tím ‰etfií klouby
(kyãle, kolena, kotníky) a pátefi, velikost: 36 - 48 (vãetnû 40 a 44)
Polobotky
28851 S1
koÏená ãerná polobotka
s ocelovou kaplí,
pode‰ev nástfiik, olejivzdorná,
oblast paty pohlcuje kinetickou
energii, a tím ‰etfií klouby
(kyãle, kolena, kotníky) a pátefi
velikost: 36 - 48 (vãetnû 40 a 44)
111
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 26
Pracovní obuv pode‰ev nástfiik
koÏená kotníãková obuv, pode‰ev nástfiik, olejivzdorná,
oblast paty pohlcuje kinetickou energii, a tím ‰etfií klouby
(kyãle, kolena, kotníky) a pátefi,
velikost: 36 - 48, (vãetnû 40 a 44)
Kotníãková obuv
02880
Kotníãková obuv
28801
koÏená kotníãková obuv s ocelovou kaplí,
pode‰ev nástfiik, olejivzdorná, oblast paty
pohlcuje kinetickou energii, a tím ‰etfií klouby
(kyãle, kolena, kotníky) a pátefi,
velikost: 36 - 48, (vãetnû 40 a 44)
Kotníãková obuv
28803
koÏená kotníãková obuv s ocelovou kaplí a planÏetou,
pode‰ev nástfiik, olejivzdorná, oblast paty pohlcuje kinetickou
energii, a tím ‰etfií klouby (kyãle, kolena, kotníky) a pátefi,
velikost: 36 - 48 (vãetnû 40 a 44)
kotníãková obuv, pode‰ev protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná, nepí‰ící, absorbce energie v patû,
svr‰ek buvolovice,
velikost: 3 - 13
Kotníãková obuv
24923
Kotníãková obuv
31923
kotníãková obuv s ocelovou kaplí,
pode‰ev protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná, nepí‰ící, absorbce energie
v patû, svr‰ek buvolovice,
velikost: 3 - 13
Kotníãková obuv
31923 S1P
112
kotníãková obuv s ocelovou kaplí a planÏetou,
pode‰ev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná,
nepí‰ící, absorbce energie v patû, svr‰ek buvolovice,
velikost: 3 - 13
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 27
Pracovní obuv pode‰ev nástfiik
Kotníãková obuv
22531 S2
kotníãková obuv s ocelovou kaplí,
hovûzinová useÀ s hydrofobní úpravou,
pode‰ev protiskluzová, antistatická,
nepí‰ící, odolná proti ropn˘m produktÛm,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Kotníãková obuv
23531 S3
kotníãková obuv s ocelovou kaplí
a planÏetou, svr‰ek hovûzinová useÀ s hydrofobní úpravou,
pode‰ev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, nepí‰ící,
odolná proti ropn˘m produktÛm, absorbce energie v patû, velikost: 3 - 13
Kotníãková obuv
32531 S2
kotníãková zateplená obuv s ocelovou kaplí,
svr‰ek hovûzinová useÀ s hydrofobní úpravou,
pode‰ev protiskluzová, antistatická,
olejivzdorná, nepí‰ící,
absorbce energie v patû,
velikost: 3 - 13
Kotníãková obuv
32531 S3
kotníãková zateplená obuv
s ocelovou kaplí a planÏetou,
svr‰ek hovûzinová useÀ
s hydrofobní úpravou, pode‰ev protiskluzová,
antistatická, olejivzdorná, nepí‰ící, absorbce
energie v patû, velikost: 3 - 13
113
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:41
Stránka 28
Zateplená pracovní obuv
Farmáfiky
30543
kotníãkové farmáfiky zateplené ply‰em,
svr‰ek hovûzinová useÀ,
lepená ãeská pode‰ev,
velikost: 6 - 13
Kanady
50465
ãerné kanady zateplené ply‰em,
celokoÏen˘ svr‰ek,
ãeská lepená pode‰ev,
velikost: 6 - 13
Holínky
13500
koÏenofilcové holínky,
svr‰ek kombinovan˘
(useÀ a textil),
pode‰ev lepená,
velikost: 4 - 13
114
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:42
Stránka 29
Pracovní obuv
Sandály
01006
pracovní ãerné sandály,
celokoÏen˘ svr‰ek,
pode‰ev lepená,
velikost: 3 - 13
Polobotky
04000
pracovní ãerné
celokoÏené polobotky,
lepená pode‰ev WIBRAM,
velikost: 4 - 13
Kotníãková obuv
00671
celokoÏená kotníãková
obuv s bandáÏí límeãku,
pode‰ev lepená,
velikost: 6 - 13
Pantofle
910106
ãerné pracovní pantofle,
velikost: 4 - 12
115
6-kat boty kody morava
20.11.2007 8:42
Stránka 30
Pracovní obuv
Slévárénské pérko
60582
pracovní celokoÏené slévárenské pérko
bez ocelové kaple, lepená pode‰ev,
tepelnû odolné do 200 OC dlouhodobû
velikost: 6 - 13
Slévárénské pérko
60588
pracovní koÏené slévarénské pérko
s ocelovou kaplí, celokoÏen˘ svr‰ek, lepená pode‰ev,
tepelnû odolné do 200 OC dlouhodobû
velikost: 6 - 13
Kotníãková obuv - asfaltér
20463
celokoÏená kotníãková
obuv - asfaltér,
pode‰ev vydrÏí 200 OC
dlouhodobû,
velikost: 6 - 12
Protipofiezové kanady
50531
protipofiezové kanady s ocelovou kaplí,
urãené pro práci s motorovou pilou
nebo kfiovinofiezem
velikost: 4 - 13
116
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:00
Stránka 1
OCHRANNÉ
PROST¤EDKY
Ochrana zraku
118 - 123
Respirátory
124 - 125
Ochrana sluchu
126 - 127
Ochrana hlavy
128 - 131
Bezpeãnostní postroje
132
117
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:00
Stránka 2
Ochrana zraku
Náv‰tûvnické br˘le
4300
br˘le ochranné ãiré
Br˘le na gumu
4303
br˘le ochranné,
ãiré na gumu
Br˘le ãiré
4321
br˘le ochranné ãiré, zorník
povrstven˘ proti odûru
Br˘le se síÈkou
4303
ochranné br˘le BB 19
na gumu se síÈkou
118
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:00
Stránka 3
Ochrana zraku
Br˘le BE - 7
4307
br˘le ochranné BE - 7,
ãiré
Br˘le QX 1000
524011
QX 1000 sluneãní br˘le
s UV filtrem, délkovû nastavitelné
stranice,
barevn˘ PC zorník mÛÏe
b˘t ‰ed˘, ãir˘, Ïlut˘
Br˘le M3
42721
ochranné tmavé br˘le 3M
119
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:00
Stránka 4
Ochrana zraku
Kukla Weldomat
588
sváfieãská kukla samozabarvovací
s elektrick˘m
svûteln˘m filtrem
Kukla
588061
sváfieãská kukla
samostmívací - nastavitelná,
tmavost v rozsahu 9-13
·tít
4363
sváfieãsk˘ ‰tít
120
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:00
Stránka 5
Ochrana zraku
Náhradní sklo
4410
náhradní sklo ke sváfieãské kukle
nebo ‰títu,
tmavost od 9 do 13
Náhradní sklo
4411
náhradní sklo ke sváfieãské kukle
nebo ‰títu, ãiré
Br˘le sváfieãské SB1
4309
br˘le ochranné pro svafiování
autogenem,
SB 1, 2 zorníky
Br˘le Artilux
4320
sváfieãské br˘le ARTILUX,
2 zorníky
121
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 6
Ochrana zraku
·tít
4350
‰tít plexi ochrann˘
velk˘, ·P 29
·tít
4351
‰tít plexi ochrann˘,
stfiední, ·P 28
122
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 7
Ochrana zraku
·tít
4349
‰tít plexi celoobliãejov˘
(folie+drÏák)
Zorník
4391
náhradní zorník ke ‰títu
·tít
4353
plexi ‰tít krátk˘ ·P 6
123
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 8
Respirátory
Respirátor
4100
respirátor FFP 1 S tvarovan˘
s ventilkem
Respirátor
4101
respirátor FFP 1 S tvarovan˘
bez ventilku
Respirátor
4102
respirátor FFP 2 S
tvarovan˘ s ventilkem
a aktivním uhlím
124
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 9
Respirátory
Respirátor
4104
respirátor FFP 1 S
skládací bez ventilku
Respirátor
4100/2
respirátor FFP 1 S
skládací s ventilkem
Respirátor
4111
tvarovan˘ respirátor FFP 3 S
s ventilkem
125
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 10
Ochrana sluchu
Peltor H5 10A
4203
lehk˘ chrániã sluchu
mu‰lov˘
Peltor H5 20A
4203/1
stfiední chrániã
sluchu mu‰lov˘
Peltor H5 40A
4203/2
vysoce v˘konn˘ chrániã sluchu
mu‰lov˘
126
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:01
Stránka 11
Ochrana sluchu
Lasogard
4200
chrániã sluchu
mu‰lov˘, plastov˘
EAR Classic
4201
‰punty do u‰í
EAR Super Soft
4202
‰punty do u‰í
velmi mûkké
127
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:02
Stránka 12
Ochrana hlavy
Lasogard LP 2014
4150
lehká polyethylenová
fasetová skofiepina,
zavû‰ená ve ãtyfiech
bodech na textilních pásech,
barva bílá, Ïlutá, zelená,
mobrá, ãervená, oranÏová
velikost: universální
Lasogard LP 2017
4149
lehká polyethylenová
fasetová skofiepina,
zavû‰ená v ‰esti bodech,
barva bílá, Ïlutá, zelená,
mobrá, ãervená, oranÏová
velikost: universální
Protector
4170
lehká pfiilba z odolného ABS plastu, 8-mi
bodové upnutí, systém automatické
ventilace AIRFLOW, ochrana do 1000 V,
ochrana proti boãnímu nárazu, proti
postfiiku taveninou, proti pádu bfiemene
dle âSN EN 397
velikost: universální
128
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:02
Stránka 13
Ochrana hlavy
DoplÀky k pfiilbû Protector
4171
chrániã sluchu mu‰lov˘ EC 10 (SNR
29) k pfiilbû PROTECTOR
4171/1
chrániã sluchu mu‰lov˘ EC12
(SNR 32) k pfiilbû PROTECTOR
4172
drÏák ‰títu k pfiilbû PROTECTOR
4173
‰tít polykarbonát prÛhledn˘, 20 cm,
k pfiilbû PROTECTOR
4173/1
‰tít drátûn˘ k pfiilbû PROTECTOR
4175
adaptér k pfiilbû PROTECTOR
129
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:02
Stránka 14
Ochrana hlavy
DoplÀky k pfiilbû Protector
4175
oãní ‰tít ãir˘, nemlÏiv˘, odoln˘ proti po‰krábání,
zasunuteln˘ do pfiilby PROTECTOR
4175/1
4175/2
oãní ‰tít PC tónovan˘, nemlÏiv˘,
zasunuteln˘ do pfiilby PROTECTOR
oãní ‰tít PC Ïlut˘, nemlÏiv˘,
zasunuteln˘ do pfiilby PROTECTOR
4176
náhradní froté potní pásek k pfiilbû PROTECTOR
4176/1
náhradní koÏen˘ potní pásek k pfiilbû PROTECTOR
4177
náhradní hlavov˘ kfiíÏ
k pfiilbû PROTECTOR
4179
oranÏová plachetka
k pfiilbû PROTECTOR
130
4178
podbradník k pfiilbû PROTECTOR
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:02
Stránka 15
Ochrana hlavy
Ochranná ãepice
4190
lehká ochranná ãepice
s odolnou skofiepinou z ABS,
velké vûtrací otvory po stranû ãepice,
pûnová tlumící hmota odpruÏuje nárazy
VloÏka Hynek
5542/2
vloÏka pod pfiilbu
matriál molitan
VloÏka pod pfiilbu
5542/3
vloÏka pod pfiilbu
matriál FLEECE
131
7-kat
ochrana kody morava
20.11.2007 9:02
Stránka 16
Bezpeãnostní postroje
Bezpeãnostní pás
0107
bezpeãnostní polohovací
pás s karabinou
Bezpeãnostní postroj
0103
bezpeãnostní postroj
s polohovacím pásem
Lano s karabinou
0108
132
pfiipojovací lano s karabinou
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:11
Stránka 1
DOPL≈KOV¯
SORTIMENT
DoplÀkov˘ sortiment
134 - 143
133
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:11
Stránka 2
DoplÀkov˘ sortiment
Ramenní podu‰ka
4006/3
koÏená ramenní podu‰ka
s upevÀovacími fiemínky
Zápûstní fiemínek
4006
fiemínek koÏen˘ zápûstní
Spinky
4009
textilní spinky
s koÏen˘mi fiemínky - 1 pár
Opasek
4007
opasek koÏen˘,
‰ífie 4 cm
134
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:11
Stránka 3
DoplÀkov˘ sortiment
Ledvinov˘ pás
401
ledvinov˘ pás - umûlá koÏe‰ina
velikost: universální
Ledvinov˘ pás
402
ledvinov˘ pás - králík
velikost: universální
135
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:11
Stránka 4
DoplÀkov˘ sortiment
Návleky na obuv
516/1
jednorázové PVC návleky na obuv,
1 pár
Návleky na obuv
516/2
návleky na obuv látkové, 1 pár
136
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:12
Stránka 5
DoplÀkov˘ sortiment
Chrániã kolen
4005/1
gumov˘ chrániã kolen
kolen - 1 ks
Alkoholtester
4801
profesionální digitální alkohol
detektor CA 2000
Naústek
4801/1
papírov˘ naústek
k alkohol detektoru CA 2000
137
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:12
Stránka 6
DoplÀkov˘ sortiment
MontáÏní bra‰na
8006
montáÏní bra‰na koÏená
s pevn˘m dnem
MontáÏní bra‰na
8006/1
montáÏní bra‰na barexová
s pevn˘m dnem
MontáÏní bra‰na
8002
montáÏní bra‰na koÏená
s pevn˘m dnem
MontáÏní bra‰na
8002/1
montáÏní bra‰na barexová
s pevn˘m dnem
Hfiebíãenka
9627
hfiebíãenka - kÛÏe s barexem
138
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:12
Stránka 7
DoplÀkov˘ sortiment
Sitil
3706
antibakteriální deodorant na obuv
Sitil
Sitil
3703
3702
impregnaãní sprej na obuv
s membránou GORE-TEX
houbiãka na obuv napu‰tûná
silikonov˘m olejem
Sitil
Colonil
3702/1
3705
náhradní náplÀ - silikonov˘ olej
impregnaãní krém na obuv s membránou GORE-TEX
139
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:12
Stránka 8
DoplÀkov˘ sortiment
Lékárniãka
3601
lékárniãka závûsná dfievûná
dle ON 8466354 typ ã.1
NáplÀ k lékárniãce
3602
náhradní náplÀ k lékárniãce
Prachovka
3203
svûtlá bavlnûná
Hadr
3202
podlahov˘ svûtl˘ bavlnûn˘
140
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:13
Stránka 9
DoplÀkov˘ sortiment
âistící a desinfekãní prostfiedky,
prostfiedky osobní hygieny
a ochranné krémy
141
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:13
Stránka 10
DoplÀkov˘ sortiment
Utûrka
5618
utûrka bavlnûná,
rÛzné druhy a provedení
Ruãník bavlnûn˘
5611
froté ruãník
Ruãník
5613 aÏ 5614
froté ruãník,
rÛzné druhy a provedení
Osu‰ka
5615 aÏ 5616
froté osu‰ka,
rÛzné druhy a provedení
142
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:13
Stránka 11
DoplÀkov˘ sortiment
Povleãení
5620
povleãení krepové,
rÛzné barevné vzory
Pfiikr˘vka a pol‰táfi
5629
pfiikr˘vka a pol‰táfi
Prostûradlo froté
5623 aÏ 5624
prostûradlo froté na jedno
i dvojlÛÏko, rÛzné barvy
143
8-kat
doplnky kody morava
20.11.2007 9:13
Stránka 12
Poznámky
144
P¤EVODNÍ TABULKY VELIKOSTÍ
SYSTÉM VELIKOSTÍ PRACOVNÍCH OCHRANN¯CH ODùVÒ PRO MUÎE
(v˘‰ka 182)
Na zakázku je moÏno u‰ít na v˘‰ku 175 cm a 194 cm
Znaãení
velikostí
Zahraniãní
oznaãení
Obvod hrudníku
92
96
100
104
108
112
116
120
124
124
Obvod pasu v cm
78
82
88
94
100
106
112
118
124
130
46
48
50
52
M
54
56
L
58
XL
60
62
XXL
64
XXXL
SYSTÉM VELIKOSTÍ PRACOVNÍCH OCHRANN¯CH ODùVÒ PRO ÎENY
(v˘‰ka 170)
Na zakázku je moÏno u‰ít na v˘‰ku 158 cm a 176 cm
Znaãení
velikostí
Zahraniãní
oznaãení
42
Obvod pasu
70
74
78
82
86
90
94
98
102
106
110
116
Obvod hrudníku v cm
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
Obvod bokÛ v cm
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
44
46
48
S
50
M
52
54
56
L
58
XL
60
62
XXL
64
XXXL
SYSTÉM VELIKOSTÍ KO·IL
Obvod krku
Zahraniãní
oznaãení
39/40
41/42
43/44
45/46
M
L
XL
XXL
POROVNÁVACÍ TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÉ OBUVI
Metrická ãísla (mm)
215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrická ãísla (cm)
221/2
23
231/2
1/2
24
241/2
1/2
25
251/2
1/2
Anglická ãísla (inch)
2
3
3
4
4
5
5
Francouzská ãísla (inch)
34
35
36
37
371/2
38
381/2
26
261/2
1/2
6
6
39
40
27
271/2
1/2
28
7
7
8
41
411/2
42
POROVNÁVACÍ TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÉ OBUVI
Metrická ãísla (mm) 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Metrická ãísla (cm) 25
Anglická ãísla (inch)
5
Franc. ãísla (inch) 38
251/2
1/2
5
381/2
26
261/2
1/2
27
6
6
7
39
40
41
271/2
1/2
7
411/2
28
8
42
281/2
1/2
8
421/2
29
291/2
30
301/2
31
311/2
32
1/2
9
1/2
9
10
11
12
12
13
43
44
45
46
47
471/2
48
Tû‰íme se na Vás
www.palicka.cz

Podobné dokumenty

1-kat obleceni - Český Internet sro

1-kat obleceni - Český Internet sro vnitfiní vloÏka - smûs vláken s pode‰ívkou (vaÈák), barva svrchní - ‰iroká ‰kála dle dohody, barva vnitfiní vloÏky - smûs vláken - ‰edá Kabát splÀuje normu EN 340. velikost: dle velikostní tabulky

Více

RUKAVICE

RUKAVICE dlaÀ a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretanu, velikost: XS, S, M, L, XL, XXL

Více

Katalog v pdf ke stažení

Katalog v pdf ke stažení Svítilna akumulátorová 12 V Baterie Edison - svítivost 1 milion Cd do svítilen

Více

Evropské poháry 1956/57–2004/05

Evropské poháry 1956/57–2004/05 Celoevropské klubové pohárové soutûÏe odstartovaly v sezonû 1955/56 Pohárem mistrÛ evropsk˘ch zemí (PMEZ), ale nበmistr se jej nezúãastnil. Roãníkem 1956/58 zaãal Pohár veletrÏních mûst (aÏ do sez...

Více

RECA pracovni odevy a ochranne pomucky

RECA pracovni odevy a ochranne pomucky Helma ABS Inovativní tvar v baseballovém stylu pro lep‰í vidûní Polyamidové vnitfiní vybavení: 3 textilní pásky s 8 upevÀovacími body, froté pásek proti stékání potu, inovativní systém pfiizpÛsobení ...

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a Ceny uvádûné v tomto ceníku ve mûnû EUR jsou orientaãní, pfiepoãtené v kursu 24,5:1 z ãeské koruny. V pfiípadû, Ïe kurs koruny posílí pod hodnotu 24,50 Kã za 1 EUR, vyhrazuje si na‰e spoleãnost právo

Více