DCP-8060 DCP-8065DN MFC-8460N MFC-8860DN - PS-Pro

Transkript

DCP-8060 DCP-8065DN MFC-8460N MFC-8860DN - PS-Pro
DCP-8060
DCP-8065DN
MFC-8460N
MFC-8860DN
28 1,200 250
str./min.
rychlost
tisku
dpi
rozlišení
tisku
listů
zásobník
papíru
50 33,6K 32MB
listů
podavač
dokumentů
bps
přenosová
rychlost
paměť
RAM
* neplatí pro DCP-8060 a MFC-8460N
** neplatí pro DCP-8060
Plně duplexní provoz
DCP-8065DN je vybaven duplexním podavačem
dokumentů a duplexní laserovou tiskárnou, což
umožňuje automatické oboustranné skenování,
tisk a kopírování sad dokumentů.
MFC-8860DN kromě duplexního skenování, tisku
a kopírování také poskytuje i automatické faxování oboustranných dokumentů.
Jednoduché faxování
(MFC-8460N, MFC-8860DN)
Profesionální tisk dokumentů
tiskárna
fax
kopírka
barevný skener
Vysoká rychlost tisku 28 str./min.
a rozlišení 1 200 dpi jsou zárukou profesionálního tisku dokumentů v prostředí Windows a Macintosh.
Pro zpracování rozsáhlých tiskových
úloh lze rozšířit paměť z 32 MB až na
544 MB moduly DIMM 144 pin
a základní kapacitu zásobníků papíru 250 listů (zásobník) + 50
listů (deskový podavač) zvýšit až na 550 listů papíru. Modely
DCP-8065DN a MFC-8860DN také umožňují automaticky
tisknout na obě strany papíru.
tiskárna
fax
kopírka
barevný skener
Přenosová rychlost 33 600 bps zajistí
odeslání dokumentu již za 2 sec.
Volanou stanici lze snadno zadat ze 40
pamětí bleskových voleb, nebo z 300
pamětí krátkých voleb. Pokud při příjmu
faxu dojde papír, došlé faxy se automaticky uloží do paměti s kapacitou až 500
listů.
■ PC-FAX
Přijatý dokument se uloží do paměti a po zapnutí počítače se
do něj přenese přes USB nebo LPT port (u síťového připojení
pak formou přílohy k mailu). Pro úsporu toneru můžete
vypnout záložní tisk a dokument dále zpracovávat nebo archivovat v počítači. Dokument vytvořený v počítači lze jednoduše odeslat po zadání čísla příjemce do MFC, které jej přepošle automaticky na volanou stanici.
■
rychlost tisku do 28 str./min.
■
rozlišení do 1 200 x 1 200 dpi
■
paměť RAM 32 MB s rozšířením do 544 MB
■
deskový podavač papíru s kapacitou do 50 listů
■
odesílání oboustranných dokumentů (MFC-8860DN)
■
zásobník papíru s kapacitou 250 listů
■
přenosová rychlost až 33 600 bps
■
volitelný přídavný zásobník papíru
■
40 + 300 pamětí pro uložení čísel, 20 skupin
Rychlé kopírování dokumentů
tiskárna
fax
kopírka
Barevné skenování s vysokým rozlišením
barevný skener
Efektivní a kvalitní kopírování dokumentů podmiňuje velká rychlost snímání a tisku spolu s rozlišením 1 200
x 600 dpi. Zoom pro kopii lze volit
po 1% od 25% do 400%, k dispozici je funkce soutisku 2 nebo 4 stránek na jeden list A4, nebo jedné
stránky na 3 x 3 listy pro tvorbu plakátů. Pro kopírování lze
nastavit kontrast kopie, kvalitu, počet 1-99 kopií, zdroj papíru pro tisk (deskový podavač, zásobník, případně přídavný
zásobník), u duplexních modelů pak jednostranný nebo
oboustranný tisk a snímání dokumentů.
tiskárna
fax
kopírka
barevný skener
I když je použita monochromatická
laserová technologie tisku, skenovat
můžete i plnobarevně. Programové
vybavení Control Center2 přináší
vysoký komfort ve formě uživatelských profilů, které maximálně zjednoduší a urychlí obsluhu. Jako cíl
skenování volíte grafiku, OCR, E-mail nebo ftp server (neplatí
pro DCP-8060). Skenovat můžete jednostranně buď ze skleněné desky nebo podavače, modely DCP-8065DN a MFC8860DN nabízejí i automatické skenování sady oboustranných dokumentů.
■
podavač dokumentů s kapacitou do 50 listů
■
optické rozlišení 600 x 2 400 dpi
■
rozlišení 1 200 x 600 dpi
■
interpolované rozlišení do 19 200 x 19 200 dpi
■
Zoom 25% - 400% s krokem 1%
■
■
tisk 2/4 stránek na 1 list a jedné stránky na 3 x 3 listy A4
další programové vybavení - Scan Soft PaperPort (Windows)
NewSoft PageManager (Macintosh)
Připojení do počítačové sítě
Další vlastnosti
DCP/MFC lze připojit přímo až ke 2 počítačům přes paralelní
a USB port a do sítě LAN přes síťový port 10/100 Base-TX
(neplatí pro DCP-8060) pro práci skupiny uživatelů, kteří tak
mohou plně využívat veškeré funkce přístroje. Nástroje síťové
správy přinášejí administrátorům kompletní kontrolu nad síťovým prostředím.
BRAdmin Professional zajistí začlenění
zařízení do sítě LAN, Web BRAdmin do
sítě WAN včetně automatického odesílání notifikačních mailů o stavu zařízení.
Významným pomocníkem pro archivaci a posílání dokumentů
v elektronické podobě je možnost skenovat přímo nejen do
tvaru JPEG a TIFF ale do PDF souborů s možností automatického odeslání ve formě přílohy E-mailu.
Pro zvýšení produktivity práce a dosažení co nejvyšší univerzálnosti využití podporují modely
DCP-8065DN, MFC-8460N a MFC8860DN širokou škálu síťových protokolů, jako je například Ipv4, Ipv6 a
LADAP.
Veškeré síťové parametry lze jednoduše nastavit na panelu přístroje,
nebo přímo v prostředí sítě.
■
■
10/100 Base-TX Ethernet port
(neplatí pro DCP-8060)
■
skenování do PDF souborů
■
univerzálnost
nástroje síťové správy
Bezpečnostní režim
Bezpečnostní režim umožňuje nejen
odesílání zabezpečených tiskových
úloh, které lze vytisknout až po zadání hesla, ale v prostředí sítě povoluje
také administátorovi zakazovat uživatelům přístup k vybraným funkcím
tisku, faxování (jen MFC modely),
kopírování a skenování.
Tímto způsobem je zajištěna maximální kontrola bezpečnosti provozu.
■
■
Nízké náklady na provoz
Pro dosažení co nejnižších nákladů je
tisková jednotka konstruována ze
dvou samostatných částí - fotoválce
a tonerové kazety.
Pokud dojde toner, není potřeba
kupovat celou tiskovou jednotku, ale
pouze tonerovou kazetu. Jednotka
fotoválce se mění samostatně až po
jejím opotřebení.
■
fotoválec DR-3100 - životnost do 25 000 stran
■
toner
zabezpečení tiskových úloh
zadávání uživatelských práv
TN-3130 - životnost do 3 500 stran při 5% krytí
TN-3170 - životnost do 7 000 stran při 5% krytí
'&3
'&3'1
0)&1
ID[
SOQČGXSOH[QtSURYR]
SĜLSRMHQtNVtWL
0)&'1
ID[
SOQČGXSOH[QtSURYR]
SĜLSRMHQtNVtWL
SĜLSRMHQtNVtWL
Technické údaje
Obecné
Fax (jen MFC-8460N/8860DN)
Technologie
laser
Rychlost/přenos stránky
do 33,6 kbps/od 2 sec.
LCD displej
22 znaků, 5 řádků
Komprese dat
MH/MR/MMR/JBIG
Komunikace na displeji
česká
Opakování volby
automatické při obsazeném čísle
Záloha paměti
do 4 dní (základní paměť)
Automat. duplexní faxování
jen MFC-8860DN - příjem i vysílání
Zabezpečení
Paměť
základní
rozšíření
ano - přístup k funkcím s heslem
Přepínání FAX/TEL
automatické rozpoznání
32 MB
Blesková volba
40 čísel
do 544 MB moduly DIMM 144 pin
Krátká volba
300 čísel
do 50 listů (deskový podavač)
Počet skupin čísel
20
do 250 listů (zásobník)
Oběžník
odeslání faxu až na 390 stanic
do 250 listů (přídavný zásobník LT-5300)
Odložené vysílání
do 50 přenosů
Kapacita výstupu papíru
do 150 listů
Paměť dokumentů
do 500 str. (ITU-T, standard rozlišení)
Kapacita ADF
do 50 listů
Rozlišení
standard/jemně/extra jemně/foto
Gramáž papíru
64 - 90 gm2 (ADF)
Sdružené vysílání
ano
60 - 161 gm2 (deskový podavač)
Automatické zmenšení
na rozměr A4
60 - 105 g/m2 (zásobník papíru)
ECM
ano
Kapacita papíru
Šířka/délka papíru
Souběh činností
148-216 mm/148-355 mm (ADF)
Přesměrování
přeposlání faxu na jinou stanici
70-215 mm/116-406 mm (podavač)
Dálková správa MFC
ano
A4, Letter, B5, A5, B6, Exe (zásobník)
Protokol o přenosu
po každém faxu, perioda 6 hod. - 7 dní
Polling
do 50 listů
tisk/fax, tisk/sken, tisk/kopie, fax/kopie
Tiskárna
Rychlost
A4/Letter
Rozlišení mechaniky
po 50 faxech
do 28/30 str./min.
PC Fax (jen MFC-8460N, MFC-8860DN)
do 1 200 x 1 200 dpi
odesílání faxů z počítače
Windows® a Macintosh®
Windows® (z paměti po zapnutí PC)
První výtisk
do 8,8 sec.
příjem faxů do počítače
Emulace
PCL®6,BR-Script 3 (emulace Post Script 3)
Interface
IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
Externí tel. nebo záznamník
jen MFC-8460N a MFC-8860DN
Zabezpečený tisk
ano
Paralelní
IEEE 1284
Duplexní tisk
Fonty
jen DCP-8065DN a 0)&'186%
66 scaleable, 12 bitmap. 11čarových, OCR
Ethernet 10/100Base-TX
neplatí pro DCP-8060
Driver
Windows 98(SE)/Me/NT4/2000/XP
Mac OS 9.1 - 9.2/OSX 10.2.4 a vyšší
Kopírka
Rozměry, hmotnost, spotřeba
Šířka x hloubka x výška
531 x 450 x 475 mm
Hmotnost
16,7 kg
Plně duplexní kopírování
jen DCP-8065DN a0)&'16SRWĜHEDHQHUJLHãSLþNRYČ
Rozlišení
1 200 x 600 dpi
Počet kopií/snášení/třídění
do 99/ano/ano
Zoom
25% až 400% po 1%
pohotovost
GR:
průměrně 85 W
spánek
průměrně 17 W
Spotřební materiál
Soutisk
2 nebo 4 strany na 1 list A4/Letter
jednotka fotoválce
DR-3100
životnost do 25 000 stran
Tisk plakátů
1 strana na 3 x 3 listy A4/Letter
tonerová kazeta
TN-3130
životnost do 3 500 stran při 5% krytí
TN-3170
životnost do 7 000 stran při 5% krytí
600 x 2 400 dpi optické
Programové vybavení
19 200 x 19 200 dpi interpolované
Windows®
Barevný skener
Rozlišení
Brother MFL-Pro Suite,
Automat. duplexní skenování
jen DCP-8065DN a 0)&'1%URWKHU&RQWURO&HQWHU
Úrovně šedi
256
ScanSoft®PaperPort® s OCR
®
Barevná hloubka
48/24 bit
Macintosh
Délka dokumentu
do 210 mm
Síťové (ne pro DCP-8060)
Přímé skenování do
souboru, grafiky, OCR, E-mailu, ftp serveru
Presto®PageManager®
BRADmin Light/Professional
Web Based Management
Kontakt:
http://www.brother.cz
E-mail: [email protected]
Technické údaje v době tisku souhlasí. Brother je registrovaná ochranná značka firmy Brother Industries Ltd.
a názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými značkami nebo značkami příslušných společností.

Podobné dokumenty

Více než jen vážení

Více než jen vážení Kontrola produkce Použitím funkce zaznamenávání vytíženosti váhy v provozu a nastavením mezních maximálních a minimálních hodnot lze jednoduše kontrolovat produkci.

Více

Tiskárna etiket - produktinfo.conrad.com

Tiskárna etiket - produktinfo.conrad.com SRXåtYDW 8SR]RUQ Qt3RNXGMHQDSiMHQtSHUXãHQR Y\PDåtVHYãHFKQ\~GDMHXORåHQpY SDP WL 

Více

Tiskárny - projekt A

Tiskárny - projekt A piezoelektrické – tisková hlava pracuje s piezoelektrickými krystaly. Krystal je destička, která je schopna měnit svuj tvar. Funguje tedy jako mikroskopická pumpička, která je schopna vystřelit kap...

Více

Full Rebuilt-zcela obnovené kazety SATTISK.

Full Rebuilt-zcela obnovené kazety SATTISK. C4096A Q2410A Q6000A-Q6003A BkCYM CB540A-CB543A BkCYM CC530A-CC533A BkCYM Q6511X Q6511A C4127X C8061X Q1338A/Q5942A Q1339A/Q5942X 92274A/C3903A

Více

Provedení letu s Embraer Legacy 600

Provedení letu s Embraer Legacy 600 Tento návod je průvodcem ovládáním letadla Embraer 135 Legacy 600 ze softwarového balíku Legacy  od firmy FeelThere vydavatele Wilco Publishing. K  zpracování dokumentu bylo použito mnoho  informac...

Více

MFC-J5910DW datasheet - Brother-s.cz

MFC-J5910DW datasheet - Brother-s.cz  Rozlišení 2400x2400 dpi (optické)  Rozlišení až 19200 dpi (interpolovaně)  Barevná hloubka 48/24 bit interně/externě  Skenování do e-mailu / OCR / grafiky / souboru / karty / FTP / e-mailového...

Více

Datasheet PDS - E

Datasheet PDS - E Oprava úhlu zkosení skenovaných dat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)............................................................................................................63 Tisk zvláštních dokumentů....................

Více

Scanner Userˇ¦s Guide

Scanner Userˇ¦s Guide Před zahájením instalace skeneru si ověřte, zda máte všechny příslušné komponenty. Seznam obsahu dodávky se nachází na straně 3 této příručky.

Více