Dräger X-zone® 5500 – Semistacionární plynový detekční systém

Transkript

Dräger X-zone® 5500 – Semistacionární plynový detekční systém
Přístroj Dräger X-zone 5000 promění osobní
plynové multidetektory Dräger X-am 5000,
X-am 5100 či Dräger X-am 5600 v přístroje
s novými možnostmi použití. Patentovaná
kombinace přenosného detektoru
a varovného zařízení s doposud nevídanými
vlastnostmi vám zajistí vyšší úroveň
bezpečnosti při práci.
ZŘETELNÉ VAROVNÉ FUNKCE
Prstenec LED diod zřetelně a na dálku
signalizuje stav výskytu nebezpečných
látek. Jasné zelené záblesky indikují, že
sledovaná atmosféra je bez nebezpečných
látek. Změna barvy světelných záblesků na
červenou a spuštění extrémně hlasitého
zvukového alarmu dává v případě nebezpečí
pokyn k evakuaci z hlídané oblasti.
Konstrukční uspořádání přístroje dovoluje
přístup plynu k senzorům ze všech stran.
Je-li během provozu spuštěn libovolným
přístrojem v sestavě alarm, je bezdrátově
přenesen i na ostatní přístroje jako
„dceřinný“ alarm s odlišnou světelnou
signalizací – je signalizován zelenočervenými záblesky, zatímco přístroj, který
alarm spustil, bliká červeně. Tak je možné
snadno a rychle identifikovat zdroj alarmu
a zajistit odpovídající opatření na pracovišti.
V případě, že bezdrátové funkce nelze na
pracovišti použít, je možné přístroje, nebo
jen některé přístroje sestavy, vzájemně
propojit pomocí kabelů. Všechny funkce
přístrojů zůstávají nezměněny.
Je-li nastavena odpovídající konfigurace,
na displeji se zobrazuje maximální
koncentrace plynu v monitorované oblasti.
V kombinaci s identifikací jednotky X-zone
je možné jednoznačné vymezení rizikové
oblasti.
BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ
PROVOZ BEZ PŘERUŠENÍ AŽ 120 HODIN
Do jednoho systému lze vzájemně spojit
až 25 přístrojů X-zone 5000. Spojení je
bezdrátové a sestavuje se automaticky při
zapnutí přístroje. To umožňuje rychlou
a bezpečnou instalaci bezpečnostního
systému i na rozlehlých pracovištích, jako
například potrubních vedeních, nádržích
nebo při odstávkách a opravách celých
technologických objektů.
Akumulátor přístroje Dräger X-zone 5500
o kapacitě 24 Ah umožňuje až 120 hodin
nepřerušovaného provozu – tedy celý
pracovní týden.
D-4946-2014
NOVÉ MOŽNOSTI PLYNOVÉ DETEKCE
Dräger X-zone® 5500
Pohled zepředu
D-4943-2014
Tento nejmodernější systém pro monitorování oblasti –
Dräger X-zone® 5500 je možné v kombinaci s přístroji pro
detekci plynů Dräger X-am® 5000, 5100 nebo 5600 používat
pro měření koncentrace až šesti plynů. Díky technologii
přenosných přístrojů pro detekci plynů vznikl unikátní systém,
který lze použít v mnoha různých aplikacích.
D-27592-2009
Dräger X-zone® 5500 –
Semistacionární plynový detekční systém
Dräger X-zone® 5500
Pohled zezadu
02 |
DRÄGER X-ZONE® 5500
DRÄGER X-ZONE 5500
360° přívod plynu
Držadlo pro přenášení
Dräger X-am® 5000/X-am® 5600/
X-am® 5100
Stavové kontrolky
360° svítící prstenec LED
Zesilovač vysílající alarm
v okruhu 360°
D-4946-2014
Akumulátor (24 Ah)
DALŠÍ VÝHODY
–– 360° přívod plynu
–– Schválení pro Ex zónu 0
(se spínací stanicí pro Ex zónu 1)
–– Po otestování v místě instalace nejsou
nutné každodenní testy a kalibrace
–– Možnost individuálního nastavení
konfigurace pomocí softwarové
aplikace Dräger CC-Vision
(např. frekvence alarmu)
–– Indukční nabíjecí stanice: snadné
a pohodlné bezkontaktní nabíjení
VOLITELNÝ DOPLNĚK: SPÍNACÍ STANICE DRÄGER X-ZONE
Spínací stanice Switch-Off box nebo Switch-On box, které jsou dodávány jako
příslušenství, poskytují nákladově efektivní, rychlý a snadný způsob, jak zvýšit
bezpečnost v průběhu venkovních prací v zóně 1. V případě alarmu Switch-Off box
automaticky během pár sekund odpojí napájení, např. pro svářeče. V případě
nebezpečí Switch-On box okamžitě reaguje a aktivuje například semafory pro řízení
přístupu nebo ventilátory zajišťující větrání. Odpovídající spínací stanice může být
snadno připojena k přístroji Dräger X-zone 5500 prostřednictvím bezpotenciálového
alarmového kontaktu.
DATOVÉ ROZHRANÍ MODBUS
D-6741-2011
D-6704-2011
–– Integrace do systému v řídící místnosti
–– Připojení externích zobrazovacích
jednotek, jako např. Dräger RVP 5000
Dräger X-zone® Switch-Off
Dräger X-zone® Switch-On
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – INFORMACE
NOVÝ MODUL X-ZONE COM GSM
DALŠÍ FUNKCE
K DISPOZICI, AŤ UŽ JSTE KDEKOLI
MONITOROVÁNÍ OBLASTI
Tento modul využívá síť GSM a umožňuje
Vám bezdrátový přístup k datům
z přístroje Dräger X-zone 5500. Ať už
jde o požadavky na zjištění stavu nebo
upozornění prostřednictvím SMS, pomocí
periodického posílání dat přes e-mail, na
FTP server, nebo službu Cloud, modul
X-zone Com GSM posílá všechny údaje
přímo do vámi zvoleného zařízení.
V případě úniku plynu jsou nejdůležitějšími
údaji čas, místo a koncentrace plynu.
Nastane-li nouzová situace, počítá se
každá sekunda. Z tohoto důvodu jsme
vyvinuli přístroj Dräger X-zone 5500
s modulem X-zone Com, které reprezentují
ještě efektivnější a výrazně bezpečnější
způsob monitorování oblasti. S nimi
můžete přijímat a sledovat naměřená data
a alarmy v místě mimo nebezpečnou
oblast.
Přes Bluetooth mohou být data ze skupiny
přístrojů Dräger X-zone 5500 zobrazována
také na laptopu. S integrovaným modulem
GPS jsou přenášeny také údaje o poloze
modulu X-zone Com, a tedy i o místu
zdroje nebezpečí. Změřené hodnoty jsou
neustále ukládány do dataloggeru. To
zaručuje, že nedojde k žádné ztrátě dat.
Služba Cloud umožňuje jednoduchou
analýzu trendů.
Aby bylo možno přesně a komplexně
monitorovat velké oblasti, do bezdrátového
alarmového řetězce může být automaticky
propojeno až 15 přístrojů Dräger X-zone.
Pro vysílání dat z celého řetězce stačí
jeden jediný modul X-zone Com.
K odpovědným pracovníkům se pak během
několika sekund dostanou všechny důležité
informace, jako např. maximální hodnoty
koncentrace měřeného typu plynu.
Nový přístroj Dräger X-zone 5500
s modulem X-zone Com® GSM Vám posílá
všechna data a alarmy, ať už se nacházíte
kdekoli – emailem, SMS nebo přes službu
Cloud.
NEJBEZPEČNĚJŠÍ ZPŮSOB
Veškerá důležitá opatření, jako jsou
evakuace a ochrana, ale také eliminace
problému a opětovné zahájení práce,
mohou být proto realizována rychle,
efektivně a především bezpečněji.
PRINCIP KOMUNIKACE S MODULEM X-ZONE COM
Cloud
PC
PC
Mobilní telefon
D-4924-2014
Internet
SMS
GSM-Provider
Dräger X-zone® 5500 s modulem
X-zone Com®
Dräger X-zone®
X-zone Com®
E-MAIL
D-27601-2009
DRÄGER X-ZONE® 5500
TECHNICKÉ ÚDAJE
Dräger X-zone® 5500
Rozměry (š × v × h)
490 × 300 × 300 mm
Hmotnost
10 kg (akumulátor 24 Ah)
Požadavky na okolní prostředí
Teplota max. +40 °C
Tlak vzduchu 700 až 1 300 hPa
Vlhkost 10 až 95 % rel. vlhkosti
Stupeň krytí
IP67
Alarm
Vizuální, 360° (svítící prstenec LED)
Akustický 360°; > 108 dB ve vzdálenosti 1 m, 120 dB ve vzdálenosti 30 cm
Druhy, frekvence a hlasitost alarmů je možno nastavit v konfiguraci.
Provozní signál
Zelená signalizace stavu (360°), svítící prstenec (LED)
Provozní doba
Přibližně 120 h (akumulátor 24 Ah)
V závislosti na osazení senzory / konfiguraci provozního signálu
Doba nabíjení
Přibližně 14 hod.
Flexibilní napájení: Externí nabíječka 100 – 240 V (použitelná všude na světě) nebo indukční bezdrátová nabíječka
Provoz s pumpou
Maximální délka hadice: 45 m
Alarmový výstup
Bezpotenciálový alarmový kontakt pro jiskrově bezpečné obvody (6-pólový)
<20 V / 0,25 A (trvalý proud 0,15 A)
Radiový přenos
Celosvětově frekvence ISM bez nutnosti licence
Digitální vysílačka, robustní přenos odolný proti rušení až do vzdálenosti 100 m
Certifikáty pro VF vysílání
868 MHz (EU, Norsko, Švýcarsko)
Schválení
ATEX I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T3 Ga
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
IECEx Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma
X-zone Com®
Rozměry (š × v × h)
Hmotnost
Stupeň krytí
Štítek ATEX
Rozsah teploty
Baterie
Ukládání dat
Komunikace
Rozhraní
Přijímač GPS
360 × 360 × 240 mm (s X-zone® 360 × 360 × 610 mm)
7 kg
IP67 (s uzavřenými porty)
ATEX II 2G Ex ib [ia IIC Ga] IIB T4 Gb
Napájení z baterií: -10 °C – +40 °C
nabíjení/provoz s připojením na síť: 0 °C – +30 °C
13,5 Ah NiMh, 12 V=
8 MB, 270 000 datových záznamů
Bluetooth třída 1
Modem GSM/GPRS Telit
anténa pro dvě pásma 900/1 800 MHz
RS485 pro spojení s přístrojem X-zone®
RS232 pro spojení s PC
Spojení se spínací stanicí Switch-Off / Switch-On
| 04
05 |
DRÄGER X-ZONE® 5500
83 23 314
83 20 110
83 20 645
83 23 938
Příslušenství pro nabíjení
Indukční nabíječka
Síťová nabíječka
83 22 080
83 20 749
Příslušenství k pumpám
Plovoucí sonda s hadicí z FKM o délce 5 m Hadicová souprava (skládající se z lapače kondenzátu, prachového a vodního filtru)
Hadice, elektricky vodivá
Hadice z FKM, odolná proti rozpouštědlům
Hadice PVC 83 18 371
83 21 527
11 80 681
12 03 150
83 20 766
Komunikační příslušenství
Dräger CC-Vision
USB DIRA s kabelem USB
Volitelná zařízení
Dräger X-zone® Switch Off
Dräger X-zone® Switch On
X-zone Com® GSM-Module
X-zone Com®
Licence pro službu Cloud, 1 rok
Licence pro službu Cloud, 3 roky
Plovoucí sonda
s hadicí z FKM o délce 5 m
www.draeger.com
83 17 409
83 22 260
83 22 270
83 24 383
83 25 346
83 25 347
X-zone Com®
SC 00 090
SC 00 091
SC 00 092
D-52751-2012
Externí displej
Dräger RVP 5000
Dräger RVP 5000 s dataloggerem
Dräger RVP 5000 s webovým serverem a s dataloggerem
Podstavec
Pro měření lehkých plynů
D-10391-2009
Objednací
číslo
83 24 819
83 24 821
D-3048-2014
Dräger X-zone® 5500
Dräger X-zone® 5500, 868 MHz, akumulátor 24 Ah, s difúzní krytkou
Dräger X-zone® 5500 s integrovanou pumpou, 868 MHz, akumulátor 24 Ah, s difúzní krytkou a krytkou pro pumpu
Adaptér pro dodávku plynu
Tlumič alarmu
Podstavec, výška 25 cm (12 in.)
Souprava: krytka pro přístroj Dräger X-am® 5100; pro X-zone® s pumpou D-23631-2009
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
X-zone Com® je registrovaná ochranná známka společnosti ORI GmbH & Co.KG.
RVP 5000
90 45 089 | 08.14-1 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Nabezchlorově běleném – ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA
Poznámky
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com
Výrobce:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
ČESKÁ REPUBLIKA
SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Pod Sychrovem I-64
101 00 Praha 10
Tel +420 272 011 851
Fax+420 272 767 414
[email protected]
Dräger Safety s.r.o.
Pod Sychrovem I-64
101 00 Praha 10
Tel +420 272 011 855
Fax+420 272 767 857
Dräger Safety s.r.o.
Kotkova 4a
706 02 Ostrava – Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax+420 595 956 272

Podobné dokumenty

Na Vaší straně v důlním průmyslu

Na Vaší straně v důlním průmyslu Individuální nabídky školení a výuky, školení H2S, školení vstupu do stísněných prostor pro práci v zásobnících nebo zavřených prostorech, pokyny a brífinky k produktům, nácvik použití, údržba a op...

Více

Dräger CPS 6900 Ochranný protichemický oblek

Dräger CPS 6900 Ochranný protichemický oblek Viton® je registrovanou obchodní známkou firmy DuPont Tricotril® je registrovanou obchodní známkou firmy KCL GmbH K-MEX® je registrovanou obchodní známkou firmy KCL GmbH

Více

Dräger X-am® 2500 Víceplynový detektor

Dräger X-am® 2500 Víceplynový detektor Třída I Div. 1 skupina A, B, C, D tepl. kód T4/T3 A/Ex ia IIC T3 /Ga A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb Ex ia I Ma Ex ia IIC T3 Ga Ex d ia I Mb Ex d ia IIC T4/T3 Gb Elektromagnetická kompatibilita (směrnice 2...

Více

Product information: Dräger X

Product information: Dräger X Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC Dräger X-plore® 6570 SI/PC Dräger FPS® 7000 EPDM-S1-PC-CR Dräger FPS® 7000 EPDM-M2-PC-CR Dräger FPS® 7000 EPDM-L2-PC-CR Přilba Dräger X-p...

Více

Dräger HPS 7000 Hasičská přilba

Dräger HPS 7000 Hasičská přilba Dräger HPS 7000 PRO, velikost 1 s matně černým čelním štítkem Dräger HPS 7000 PRO fotoluminiscenční/matně černý Dräger HPS 7000 PRO bílá/matně černý Dräger HPS 7000 PRO červená/matně černý Dräge...

Více