berlin - Divus

Transkript

berlin - Divus
USELESS
NIGHT
www.pragerkabarett.cz
Bubenská 1 , Praha 7
[email protected]
+ 420 245 006 420
BERLIN
Čtvrtek 4.10. od 19ti hodin.
Otevřeno mimo neděle
od 11:00 do 22:00.
KATEŘINA OLIVOVÁ
Život bez Brada Pitta
Plnit si sny je nejdůležitější. Zatím mě sny táhnou
k parfémům a kelly family. Podle Freuda jediný způsob
jak dosáhnout opravdového štěstí je splnit si svůj
dětský sen. Od té doby, kdy jsem to slyšela (možná
dokonce od Lenky Klodové), vzpomínám a hledám.
Brad Pit zemřel?
USELESS
Výstava koncipovaná
podle kritéria nepoužitelnosti,
neužitečnosti, nepřizpůsobivosti
a sebedestruktivní umanutosti.
Tvoří ji umělkyně, jež mají potenciál
být fatální pohromou pro kurátory
a organizátory výstav. Existuje skupina
žen - umělkyň, ke kterým máme
ambivalentní vztah. Jejich výtvory nám
připadají podivné, nesrozumitelné,
komplikované a zároveň fascinující.
Tento fenomén jsme shrnuli do
zdánlivě hanlivého pojmu „neužitečné“
– nebo lépe anglicky „useless“, kdy se
k významu „neužitečnosti“ přidává ještě
„nepoužitelnost“ a „nevyužitelnost“.
Pak jsme zjistili, že pojem nepoužitelnost
– neužitečnost lze použít jako téměř jediné
kritérium, jak poznat umění ještě v době,
kdy jej obklopuje nepochopení a pro tuto
nevhodnost pak čelí odmítání v uměleckém
provozu. Takové umělkyně neberou ohled
na technické možnosti galerií, fyzikální
zákony, nálady obyvatelstva, mentální
pochody blízkých a intelektuální konstrukce
organizátorů, kurátorů – tedy mají idealistický
přístup k možnostem současného výstavního
průmyslu. Téměř vždy se dostávají do rozporu
s koncepcí výstav a pokoušejí vstřícnost
hostitelské organizace. Neustále testují, co svět
vydrží: jako by to byl jen jejich vlastní experiment.
A přece v tom není ani náznak sobectví,
jen obrovská snaha učinit zázrak.
Lenka Klodová, Ivan Mečl
a Spunk Seipel
Neděle 14.10. ve 20 hodin.
PRAŽSKÝ IMPROVIZAČNÍ
ORCHESTR (PIO) + sfSound
! ! ! p o p r v é ! ! !
DARINA ALSTER
KATEŘINA OLIVOVÁ
BLANKA JAKUBČÍKOVÁ
KAROLÍNA KOHOUTKOVÁ
PAVLA SCERANKOVÁ
ŠÁRKA MIKESKOVÁ
JANA KOCHÁNKOVÁ
KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ
MARIE ŠTINDLOVÁ
LENKA KLODOVÁ
VERNI: 27. ZÁŘÍ,18:00
USELESS je od 27. září do 20. října 2012
O programu čtěte na zadní straně !!!
PAVLA SCERANKOVÁ
…umění nabízí slovník, kterým lze vyjadřovat to,
co se jinak jazyku vzpírá.
***
Goethe byl jedním z prvních badatelů, který
se ve 20. a 30. letech 19. století začali zabývat
paobrazy. Výzkum byl obzvlášť intenzivní a
měl často až vášnivou povahu. Tři nejslavnější,
David Brewster, Joseph Plateau a Gustav
Fechner, oslepli nebo si trvale poškodili zrak
opakovaným pozorováním Slunce.
***
Při výzkumu vyšších mozkových center,
kterým se přisuzuje například rozhodování,
zaznamenaly přístroje aktivitu neuronů dřív,
než si pozorovaný subjekt byl svého rozhodnutí
vědom. Jakoby se mozek rozhodl dřív než naše
já.
***
V umění je často méně mystiky než ve vědě.
Tedy způsob, jakým umění odhaluje esence,
spočívá v jeho „zázračná svobodě“ volit nejen
„v řádu rozprostřeného času“, ale i prostoru;
čisté myšlení. Tato svoboda pak zapříčiňuje
odhmotnění znaků umění. Znaky umění jsou
sice pořád spojeny s látkou, která jej vysílá,
ale toto spojení podléhá jenom oné zázračné
svobodě. Je to právě svoboda umění, která činí
jeho znaky „nemateriálními“.
To že umění vzniká z nutnosti a prostředkem k
jejímu uchopení je svoboda, vyjasňuje, proč
se umění ocitá někde v blízkosti mysli nemající
obraz. Dalo by se říct, že mysl, která má obraz, si
setkání nemůže všimnout, protože je naplněna
svým obrazem, o svobodě ani nemluvě. Proto ta
úleva.
***
... Je jasné, že opomíjení se na vnímání podílí,
spoluvytváří ho. Z různých stran se pak úvahy
vracejí k tomu, že buď si vůbec neuvědomíme,
že nějaká slepá místa jsou (že něco chybí)
– šmouhy na sítnici nevidíme; části výjevu,
které nezaujaly naši pozornost, se ztrácejí v
mlze. Uvědomíme-li si, že něco chybí, je to
tím, že nějakou část výjevu neumíme popsat,
že o ní neumíme nic říct. Neschopnost něco
popsat, nemít o něčem obraz nás nutí vrátit
se na začátek, tam, kde vypadl obraz. Slepá
místa jako místa bez obrazu se nakonec ukazují
blízko mysli nemající obraz. Blízko mysli, která
nerozumí, ale tvoří rozumění.
KAROLINA KOHOUTKOVÁ
… autobusem jsem dorazila na
nádraží Mt.Isy. Je ještě tma, ale
brzy se rozední. Zima není až
tak hrozná, ale po cestě jsem
nevyspalá a je mi chladno. Jak a
kde se tady zabydlet?
Jdu z druhé strany budovy nádraží.
Je tam prázdné parkoviště s
palmovýmy ostrůvky, které jsou
zkrášleny sochami - obrovskými
hornickými lopatami. Sedám si na
suchou kůru pod jednu z palem.
Opřu se, nasadím si kapuci a
sním...
Mount Isa je největší město na
planetě Zemi. Obyvateli jsou téměř
výhradně muži. O víkendu se zde
pořádá věhlasné rodeo. Kovboj
uspěje, jestliže se na divokém
býku nebo vyhazujícím koni udrží
minimálně 8 sekund. Mám závrať,
když se na ně dívám. (Karolina
Kohoutková, Mount Isa, 2012)
***
Lásku som si predstavovala ako úkryt, do
ktorého sa dá schovať. Pripúšťala som, že za
istých okolností sa z úkrytu, do ktorého sa dá
schovať môže stať miesto, z ktorého sa nedá
ujsť.
ŠÁRKA MIKESKOVÁ
„Opa Johan by už měl jít. Sbaleno má, všichni čekají. Obránce Berlína pořád ještě dýchá.“
BLANKA JAKUBČÍKOVÁ
Lásko, je prapodivné - když Tě někdo bodne tupým nožem
(mé všechny nože jsou ostré dokonale)
to je to právě -ale
(která to byla žena)
prst do rány byl vložen zcela - až do útrobí
(kdo mi to poví - co, že to bylo za ženu)
smaragdem rozdrtím Ti tvář
a svatozář Ti i s kořeny vytrhnu z Tvojí hlavy
snad se pak (potom) náš vzah konečně už spraví.
-----------Nejsem nevlídná - jsem absolutně vzteklá
leklá žádostivost mi přivodila hormonální křeče
ty moje nechápavá, lásko, čas se nevýslovně vleče
a ty jsi rozhodl zabít moje narozené děti.
Teď jenom ostrý nůž ve směru tvého srdce letí
a já se vražedkyní stanu právem
osud mi to přál
-
JANA KOCHÁNKOVÁ
proč jsi se jenom tolik bál
lásky tolik vlídné
vím, ona si brzy pro mne přijde
a šípy rozdrásá mi tělo,
co jenom tvoje děti chtělo.
----------------------Kolibřík smrti miliónkrát mávnul křídlem.
My zadusili jsme se jídlem: kusem hovězího masa
vím - miluje mne rómská dokonalá rasa
a jsem tomu rád.
Soused - co je teplý a bydlí ve vedlejším bytě
našel včera odložené rómské dítě
a teď mu zřejme otcem bude.
Ach - lásko - snad mu ten těžký úděl půjde.
-
Mám závisti - hned troje
kéž by to dítě bylo moje.
-------------------------------Jsem sladký dortík na rtu tvého chvění.
Alabastrová panenka oblečená do šatů z mušelínu.
Kdosi mi nacpal do hrdla kus hadru a ušpiněnou hlínu.
A teď je sám - sám topí ženy v krystalické lázni
a moje smrt se mu vlastně jenom smála.
To jeho přirozenost se mne tolik bála že udusil se sám ve své vlastní bázni
- a až mu umíráček zazní, přijdu - udušená
mu vysvětlit - co je vlastně žena.
----------------------------------Doslovný komplot roztodivných mužských antiestetických oslovení.
Lásko, ty jsi jak rozepnutý háček z poprsenky tak trvdý a tak tenký - já miluji jen měkoulinké věci.
Miluji hlavně toho - který tady není
co kdysi změnil celý svět - a dneska ukřižovali jsme jeho vlastně
znova - a denně křižujeme jeho tělo dál.
Já vím - že by se mne bál.
DARINA ALSTER
SynchroLove
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku
bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak
velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych
neměl, nic nejsem. Kdybych rozdal všechno, co mám,
ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku
bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá,
laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydražit, nepočítá křivdy. Nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má
naději, láska vytrvá.“ (Bible, Korintským 1-7)
V dnešní době plné temnoty, boje o moc a závislosti
schválně mluvím o lásce. Může i nemusí jít o erotickou
lásku mezi mužem a ženou. Může jít o lásku k matce
zemi, městu, životu.
Milovat je lidské. Fyzický kontakt je základním
předpokladem zrození nového života. Sex vrací ducha
tělu, upomíná tvory že jsou stále mužem, ženou,
zvířetem. Láska není dokonalá. Je to proces a právě
v něm spočívá její ideál. Ideál pochází ze světa ideí
a my můžeme žít ve smutku z nedokonalosti nebo se
jím můžeme nechat inspirovat. Asi proto se říká, že
skutečně miluje ten, kdo miluje na svém partnerovi
jeho nedostatky.
Témata šedesátých let, jako volná láska a osvobození
mysli, skrývala veliký potenciál, na který nebyla
společnost připravená. V dnešním období temna,
kdy hledáme cestu kam lidstvo dál posunout, se
nabízí možnost ohlédnutí zpět. Znovu přehodnotit ty
naivní úvahy pohledem dnešního člověka žijícího bez
iluzí. Je zajímavé, jak kontroverzní se zdá zobrazovat
lásku, protože se neslučuje s populárním sarkasmem.
Sarkasmus i ironie je způsob jak vše předem zavrhnout.
Ironie jako postoj je obranným mechanizmem, který
se bojí vidět skutečnost.
Lidé se všelijak navzájem povyšují, tváří se důležitě,
snaží se nad druhými vyhrát, přechytračit jej ale
skutečnou cestu zná v dnešní době málokdo. Zbývá
jen hledání a v něm jsme si všichni rovni. Naděje, že se
situace zlepší je malá, přesto podstatná a udržuje nás
při životě. Naděje nám umožňuje nahlížet pod povrch
tragikomické reality do hlubších vrstev skutečnosti.
Naděje a láska jsou prostředky, kterými se učíme
naslouchat a stát se lepšími.
LENKA KLODOVÁ
KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ
MARIE ŠTINDLOVÁ
p r o g r a m
Kolážový komiks na hraně existence pokračuje. Humor, humor, humor, jen a jen humor. Šest obludných
sekvojových rámů rozvěšených v bistru Divus Prager
Kabarettu svírá za šestimilimetrovým sklem nová pokračování varlénovských prací. Hitler, Havel, Obama,
dalajlama, Židé, Usama, Alžběta, Husain, Werfel, Kafka,
Klaus, Kristus a Knížák jak je neznáte a jak jste je znát
nechtěli, protože ulpíváte ve starém paradigmatu.
Před obrazy vystoupí autor komiksu a promluví neznámo o čem. Srdečně zveme!
Debata věnovaná zdravotnictví vyjde od popisu
situace v České republice. Funguje tu řada zdravotních
pojišťoven, někteří podnikatelé budují impéria spojující
pojišťovny, nemocnice i dodavatele některého
zdravotnického zboží. Jistou alternativou je snaha stávající
slovenské vlády omezit počet zdravotních pojišťoven na
jednu. To bereme jako příklad snahy o posílení
veřejného vlivu na zdravotnictví.
Vystoupí: Michal Sojka (tiskový mluvčí České lékařské
komory)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická
akademie)
25.9.
1 8 00
Výstava koncipovaná podle kritéria nepoužitelnosti,
neužitečnosti, nepřizpůsobivosti a sebedestruktivní
umanutosti. Tvoří ji umělkyně, jež mají potenciál být
fatální pohromou pro kurátory a organizátory výstav.
Existuje skupina žen - umělkyň, ke kterým máme ambivalentní vztah. Jejich výtvory nám připadají podivné,
nesrozumitelné, komplikované a zároveň fascinující.
Tento fenomén jsme shrnuli do zdánlivě hanlivého pojmu „neužitečné“ – nebo lépe anglicky „useless“, kdy
se k významu „neužitečnosti“ přidává ještě „nepoužitelnost“ a „nevyužitelnost“.
Autorské čtení Blanky
Jakubčíkové alias
Jana Ariela Kocourka,
hodina Useless jógy
s Janou Kochánkovou,
performance Dariny
Alster, Kači Olivové
a Lenky Klodové.V
rámci akce „Máme
otevřeno“.
1.10 .
PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE ZDRAVOTNICTVÍ
USELESS (výstava)
USELESS NIGHT
(performance)
Pražská škola alternativ bude mít v zimním semestru jedno
zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných
služeb.
20.9.
1 8 00
S.d.Ch.
VARLÉN V BISTRU
PŘEDNÁŠKOVÁ PONDĚLÍ
P R A Ž S K É Š KO LY A LT E R N AT I V
OD 18 HODIN
8 .10 .
PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ
Vzdělání jako zboží a nástroj trhu práce? Budeme
diskutovat o roli vzdělání a vzdělávání v současné
české a evropské společnosti. Je pro nás vzdělání
stále hodnotou sama pro sebe a možností, jak se
rozvíjet? Nebo jsme rezignovali a zajímá nás pouze, jak
jej zpeněžit na trhu práce a využít pro vlastní přežití?
Zaměříme se i na možnosti jak zastavit zhoršující se
úroveň vzdělanosti a českých škol, nejen těch vysokých,
ale i základních, středních a učilišť.
Moderuje: Linda Sokačová (ProAlt)
4 .10 .
1 8 00
15 .10 .
PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE DŮCHODOVÉHO
SYSTÉMU A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Pražský improvizační orchestr /PIO/ + sfSound (koncert)
První koncert souboru zapálených improvizátorů, kteří budou hrát v Divus Prager Kabarettu každé dva měsíce. Hudebníci z různých prostředí zahrají tentokrát spolu s sfSound ze San Francisca. PIO je první improvizační orchestr, který
byl založen v ČR. Svou prací navazuje na světově proslulé zahraniční soubory
jako Ra Arkestra (US), The Scratch Orchestra (UK) a Globe Unity Orchestra (DE).
Petr Vrba – trubka a vibrující reproduktory, Jiří Durman – basklarinet a saxofon,
Georgij Bagdasarov – barytonsafphon, Peter Graham – piano, Ivan Palacký
– ozvučený pletací stroj, Hearn Gadbois – percuse, Jana Kneschke – housle,
Jorge Boehringer – viola, George Cremaschi – kontrabas, Michal Matejka – kytara, Ken Ganfield – elektronika, Michal Zbořil – electronika. hosté : Matt Ingalls
(klarinet), John Ingle (saxofon), Monica Scott (cello), Kyle Bruckmann (hoboj)
MAKROPULOS / Depresívní děti touží po penězích/
(divadlo) Čapek je mrtvý a Marty je kurva!
V poslední době to všechno umírá: Josef Škvorecký, Whitney
Huston, Ivan Demjanjuk, Dagmar Hochová, Donna Summer, Ray
Bradbury, prof. Holý, Zita Kabátová, Tony Scott, dokonce i syn
Sylvestra Staloneho...Elixír věčného mládí a dokonalé krásy, který
namíchají Depresivní děti, zažene Vaše úzkosti ze smrti i stáří.
Než být starý, je lepší zemřít. Než zemřít, je lepší dosáhnout nesmrtelnosti.
Umělecký tým: Jakub Čermák, Viktor Filip,Janusz Hummel,Jakub
Krejča, Jiří Matoušek, Barbora Mitošinková, Alena Julie Novotná,
Jiří Ratajík, Juraj Savinský, Barbora Šupová
EXEKUCE (výstava)
Exekuční zákon o sjednocení podání
ze dne 4.9.2012 neprošel. Tak co s tím
uděláme? Založíme si vlastní vymahačskou agenturu! Divadelní teror jako
hra s exekutorem a přilévání oleje do
exekuce. Další reprízy v listopadu 2012.
Hrají: Hanka Třešnáková, Jakub Čermák, Miloslav König,Dan Ditrich
Režie: Miroslav Bambušek
Hudba: Krysí komunita
Výprava: Krysí komunita
22. 10.
PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE VEŘEJNÉHO
PROSTORU
16 .10 .
17.1 0 .
18 .10 .
1 8 00
+ premiéra filmu PODSVĚTÍ Magdalény Bažantové a Petra Marka. Vyzýváme vás k účasti na měsíčním festivalu finanční tísně, ekonomického
útlaku a hmotných ztrát. Tragická akce je koncipována jako otevřený
boj proti finančním a exekučním bratrstvům, pomsta nespravedlivým
soudům, přeměně utrpení z nedostatku ve slasti svobody a výzva k sebevědomému vstupu do očistce dlužníků a chronických strádalů.
Přijímáme dokumenty, příběhy, důkazy, nápady i fikce ve všech formátech. Vystavíme filmové záznamy, krátká videa, tištěnou dokumentaci, fotografie, umělecká díla a uvedeme i živá vystoupení v divadelním, kabaretním i hudebním žánru. Připojte se! Výstava potrvá do 25.
listopadu 2012.
EXEKUCE (divadlo) premiéra
14 .10 .
2 0 00
Mají být důchody nástrojem sociálního ochrany, nebo
finančním produktem bank? Jaké jsou cíle a limity
reformy důchodového systému? Je smyslem sociálních
služeb zajišťování důstojné kvality života, nebo jde
o neefektivní plýtvání penězi? A jak bychom měli vnímat
sociální služby?
Vystoupí: Anna Šabatová (Český helsinský výbor),
Vladimír Špidla (Masarykova demokratická akademie)
a Erik Čipera (Asistence o.s.)
Moderují: Lukáš Němec a Štěpán Lohr (ProAlt)
Veřejný prostor za posledních dvacet let prodělal výrazné
změny. Otevřel se svobodným aktivitám občanů ale
stal se brzy i oblastí, kterou stále více okupují soukromé
zájmy. Veřejný prostor ubývá na úkor soukromých zón
a roste snaha regulovat a sledovat chování občanů
tam, kde ještě zbývá. Prostor se stává komoditou a bez
občanského odporu se bude dále vytrácet z našich sídel.
Ochrana veřejného prostoru, jako prostoru občanského,
je bojem o demokracii.
Vystoupí: Silvia Ruppeldtová (Utopia SK), Milena Bartlová
(kunsthistorička, VŠUP), Michaela Pixová (Prague Watch)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
29. 10.
2 5 .10 .
2 0 00
SHRNUJÍCÍ WORKSHOP: ZDRAVOTNICTVÍ ,
ŠKOLSTVÍ, DŮCHODY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, VEŘEJNÝ
PROSTOR
V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky
předchozích čtyř pondělních večerů Pražské školy
alternativ. Jednotlivými tématy se poté budou zabývat
čtyři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici
a doporučení. Výsledky práce budou prezentovány na
konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Diskusní skupiny povedou:
Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)
Linda Sokačová (ProAlt)
Lukáš Němec a Štěpán Lohr (ProAlt)
Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
2 6 .10 .
2 0 00
PRAGER KABARETT
GALERIE, BAR A KNIHKUPECTVÍ
OTEVŘENO MIMO NEDĚLE OD 11 DO 22 HODIN
PODPORUJÍ:
GALLERY, BAR AND BOOKSHOP
OPEN WITHOUT SUNDAYS FROM 11AM TO 10PM
originální projekt značky
Budweiser Budvar na podporu
původní tvorby a městské kultur
Státní fond kultury
NAKLADATELSTVÍ DIVUS, design STUDIO,
TISK A redakce ČASOPISu UMĚLEC
PŘÍMO NAD KABARETEM
DIVUS PUBLISHING house, DESIGN STUDIO,
PRESS & UMELEC MAGAZINE office
JUST ABOVE THE CABARET
DIVUS, JIŽNÍ KŘÍDLO, BUBENSKÁ 1, PRAHA 7, [email protected], WWW.PRAGERKABARETT.CZ, +420 602 269 888
Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská - vchod od magistrály. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Podobné dokumenty