Poznávací zájezdy

Transkript

Poznávací zájezdy
Londýn Oxford Stratford liverpool cambridge eastbourne brighton
Portsmouth eton stonehenge Salisbury Duxford Windsor Winchester
Brighton Beachy Head Isle of Wight Stourhead Hampton Court Hever
Castle Kew White Cliffs Canterbury Rye Battle Eastbourne Beach Head
Brighton Portsmouth paříž VERSAILLES ŠTRASBURK remeš Château de
Cheverney Château de Blois Château de Chenonceau Villandry Amboise
Château de Chambord Orange Avignon St. Rémy-de-Provence Arles
Tarascon Gordes Nice Marseille St. Tropéz Monte Carlo benátky řím
florencie pisa SAN GIMIGNANO LUCCA MONTECATINI TERME Milano tivoli
mantova modena maranello paRma zámek Colorno Salsomaggiore
Terme lago di como SabbioneTa SIRMIONE lago di garda verona
bologna Salsomaggiore Terme Sabbioneta Sirmione Verona Bologna
Maranello Modena Padova Vicenza Bodamské jezero ostrov Mainau
kostnice berlín drážďany postupim norimberk mnichov legoland
Grossglockner NP Berchtesgaden Salzburg ST. WOLFGANG ST. GILGEN
Saalbach Zell am See Kehlstein ŽENEVA LUZERN SCHWYZ LUGANO MELIDE
bern luzern zermatt locarno JUNGFRAUREGION ALETSCH mazurská jezera
cesto
TRAKAI VILNIUS Šiauliai palanga
np
kosa np neringa klaipéda
v n í k akurská
ncelář
kaunas riga tallin Kuremäe ostrov Muhu a Saaremaa petrohrad Puškin
Londýn Oxford Stratford liverpool cambridge eastbourne brighton
Portsmouth eton stonehenge Salisbury Duxford Windsor Winchester
Poznávací zájezdy
pro školy 2012–2013
www.redok.cz
Londýn Oxford Stratford liverpool cambridge eastbourne brighton
Portsmouth eton stonehenge Salisbury Duxford Windsor Winchester
Brighton Beachy Head Isle of Wight Stourhead Hampton Court Hever
Castle Kew White Cliffs Canterbury Rye Battle Eastbourne Beach Head
Brighton Portsmouth paříž VERSAILLES ŠTRASBURK remeš Château de
Cheverney Château de Blois Château de Chenonceau Villandry Amboise
Vážení
přátelé,
Château de Chambord
Orange
Avignon St. Rémy-de-Provence Arles
Tarascon Gordes Nice Marseille St. Tropéz Monte Carlo benátky řím
florencie
pisa SAN GIMIGNANO LUCCA MONTECATINI TERME Milano tivoli
a
v
e
Sl
mantova
modena maranello paRma zámek Colorno Salsomaggiore
Terme lago diKčcomo SabbioneTa SIRMIONE lago di garda verona
bologna Salsomaggiore
Terme Sabbioneta Sirmione Verona Bologna
u
b
ojeModena
s
Maranello
Padova Vicenza Bodamské jezero ostrov Mainau
o
du
z
a
á
z
npři realizaciberlín
kostnice
drážďany postupim norimberk mnichov legoland
u
2013
.
n
í
4
.
m
v ter 012 – 30 ájezdů) NP Berchtesgaden Salzburg ST. WOLFGANG ST. GILGEN
Grossglockner
z
.2
1. 11 á se 1denních
k
(netý
Saalbach
Zell am See Kehlstein ŽENEVA LUZERN SCHWYZ LUGANO MELIDE
bern luzern zermatt locarno JUNGFRAUREGION ALETSCH mazurská jezera
TRAKAI VILNIUS Šiauliai palanga np kurská kosa np neringa klaipéda
kaunas riga tallin Kuremäe ostrov Muhu a Saaremaa petrohrad Puškin
Londýn Oxford Stratford liverpool cambridge eastbourne brighton
Portsmouth
www.redok.cz eton stonehenge Salisbury Duxford Windsor Winchester
Brighton Beachy Head Isle of Wight Stourhead Hampton Court Hever
0
0
2
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a věříme, že i v tomto novém katalogu naleznete zájezd, na který se s námi vydáte. Stejně jako v předcházejících
16 sezónách Vám předkládáme informační nabídku poznávacích zájezdů pro školní kolektivy, ale i pro kolektivy dospělých jedinců za nezměněnou cenu.
V katalogu uvádíme nejoblíbenější zájezdy z předešlých let, které berte prosím jako náměty, a v kombinaci Vašich přání s našimi znalostmi a zkušenostmi
můžeme vytvořit Váš individuální program tzv. „šitý na míru“.
Kompletní nabídku zájezdů naleznete na našich stránkách www.redok.cz

Zkušení pracovníci naší CK velmi rádi vyhoví Vašim individuálním přáním a požadavkům při sestavování zájezdů.

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikají mezi klientem a cestovní kanceláří, stanovené Všeobecnými smluvními podmínkami.
http://www.redok.cz/vseobecne-podminky/

Programy zaměříme na specializaci vašich škol, včetně odborných exkurzí na vybrané téma.

I v letošním roce poskytujeme na každé 14. prodané místo v zájezdu 1 místo pro pedagogické pracovníky zdarma.

Vstupy a cestovní pojištění pro pedagogický dozor zdarma do většiny nabízených objektů.

Možnost návštěvy škol v Anglii a Francii.

Přistavíme autobus k Vaší škole v rámci celé ČR bezplatně. Dopravu zajišťujeme luxusními autobusy (klimatizace, bufet, DVD, WC), splňující normy EU.

Uvedené zájezdy je možné obsadit sloučením více škol do jednoho autobusu. Chápeme, že ne vždy je z jedné školy dostatečný počet účastníků pro
realizaci zájezdu, proto se vždy snažíme co nejvíce pomoci s doobsazením na konkrétní zájezd. Bližší informace v CK.

Všem pedagogům nabízíme další výhody a slevy z našeho katalogu poznávacích zájezdů Redok Travel 2013.

Jsme připraveni zajistit jakýkoliv program poznávacího, pobytového či studijního zájezdu po celé Evropě.
CK REDOK TRAVEL považuje za samozřejmé, že o Vás bude dobře postaráno i za nepředvídatelných okolností. Zajistili jsme pro vás komplexní cestovní
pojištění u pojišťovny UNIQA a.s. Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka a zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh
3.000.000,- Kč
Trvalá invalidita následkem úrazu
300.000,- Kč
Smrt následkem úrazu
150.000,- Kč
Pojištění zavazadel
5.000,- Kč / kus (max. 15.000 Kč)
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby
1.000.000,- Kč
Pojištění storna zájezdu
15.000 Kč (spoluúčast klienta 20 %)
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb.
Velká británie
Londýn
a sídla anglických králů
Windsor – Hampton Court – Eton
Oblíbený program loňského roku
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
5.890,5.690,-
Program zájezdu
1. den Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Příjezd do LONDÝNA. Prohlídku města zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, následuje
projížďka na obřím kole London Eye s krásným
výhledem do 60 km, pokračujeme pěší prohlídkou – Houses of Parliament – dílo architekta
Ch. Barryho, Big Ben, Westminster Abbey –
nejslavnější gotická stavba Londýna, Westminster
Bridge, vládní čtvrť Whitehall, sídlo premiéra
na Downing Street, slavné Trafalgar Square.
Prohlédneme si některé expozice v Národní galerii – mistrovská díla evropského umění – Botticelli,
Michelangelo, van Dyck, Dürer..., navštívíme Covent
Garden ev. Britské muzeum – kolekce starověkého
umění. Přes Shaftesbury Avenue se vydáme na Picadilly Circus a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odjezd na ubytování.
3. den Navštívíme oblíbené sídlo Jindřicha VIII.,
tudorovský palác HAMPTON COURT s rozlehlou
barokní zahradou a labyrintem. Královské město
WINDSOR a víkendovou rezidenci královny Alžběty
II. Windsor Castle. Cestou zpět na ubytování do Londýna prohlídka ETON COLLEGE – nejstarší soukromá
chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali synové princezny Diany a prince Charlese.
4. den Po snídani si prohlédneme City, obchodní
centrum Londýna, finanční čtvrť města, populární
mrakodrap společnosti Swiss – Re the Gherkin neboli
„Kyselá okurka“, the Bank a prohlídka architektonických vizí Ch. Wrena – St. Mary-le-Bow, majestátní
katedrála sv. Pavla s Wrenovou hrobkou, proslulá
stavba barokního klasicismu, jedna z největších katedrál na světě. Tower Bridge – impozantní dílo
Londýn
Windsor
viktoriánské architektury, symbol Londýna, Tower
of London – prohlídka korunovačních klenotů,
dok sv. Kateřiny. Lodní plavba po Temži (fakultativně) do GREENWICH – historická východní „vstupní
brána“ do Londýna. Prohlídka Royal Observatory,
procházka v Greenwich Park a Greenwich Foot Tunnel – nádherné výhledy na Old Royal Naval College
a na Jonesův Queen´s House. Kolem 19.00 hod. odjedeme zpět do ČR.
5. den Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel
nebo trajekt), 2x ubytování a strava dle varianty
ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí. Varianta B ubytování
v hotelu F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.,
průvodce.
Londýn a muzea
Variantně lze do všech programů v Londýně zařadit následující muzea, která jsou plná rozmanitých
pokladů z celého světa. Pro vaši informaci uvádíme
několik nejvýznamnějších – Britské muzeum,
Wallace Collection – muzeum umění nábytku,
brnění a uměleckých předmětů, Royal Academy of
Arts, Muzeum vědy – počítače, elektrotechnika, výzkum vesmíru, Přírodovědecké muzeum, Victoria and
Albert – největší muzeum užitného umění na světě,
Národní galerie – světoznámá sbírka evropského
malířství, Londýnské muzeum – historie města,
Design Museum, Tate Modern – díla 20. století, Tate Britain – vynikající sbírka britského umění
od 16. století, Imperial War Museum – pomocí
výstav, filmů a spec. efektů se ocitnete přímo uprostřed bitev 20. století, Courtauld Gallery – sbírka
impresionistů...
Staňte se součástí světa Harryho Pottera
a navštivte studia Warner Bros, místa kde
byly filmy o Potterovi natáčeny.
Salisbury
Winchester
Londýn – město králů
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
5.790,5.590,výhodná
cena
Program zájezdu
1. den V dopoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den V časných ranních hod. přeprava přes kanál La
Manche, odjezd do LONDÝNA. Pěší prohlídku města
začneme ve čtvrti Whitehall a Westminster –
centrum politického a náboženského života v Anglii
již tisíc let. Prohlídka Parliament Square, Houses of
Parliament a Big Ben, Jewel Tower, Westminsterské opatství (variantně možnost návštěvy Cabinet War Rooms and Churchill Museum – hlavní stan
W. Churchilla za 2. svět. války). Pokračujeme vládní
ulicí Whitehall k Downing Street – sídlo britských
ministerských předsedů na slavné Trafalgar Square, možnost prohlídky Národní galerie – mistrovská
díla především evropského umění, Leicester Square,
Čínská čtvrť. Návštěva čtvrti Piccadilly a St. James’s – hlavní tepna West Endu, Piccadilly Circus,
St. James’s Church, St. James’s Square a Buckinghamský palác. Odjezd na ubytování.
3. den Po snídani odjedeme k prohlídce čtvrti
Kensington – množství muzeí, univerzit a blízkost
Kensingtonské královské rezidence dávají oblasti důstojný charakter – Royal Albert Hall, variantně možnost návštěvy některého ze známých muzeí (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert
Museum), prohlídka Kensington Palace a přilehlé
zahrady, projdeme se po Portobello Road, ulice
plná starožitností a známého trhu již od roku 1837
a navštívíme i Notting Hill, luxusní adresa a oblíbená filmová kulisa (travel Bookshop). V odpoledních
hodinách procházka po City, obchodní centrum
Londýna, finanční čtvrť města, populární mrakodrap
společnosti Swiss – Re the Gherkin neboli „Kyselá
okurka“, the Bank a prohlídka architektonických vizí
Ch. Wrena – St. Mary-le-Bow, majestátní katedrála
sv. Pavla s Wrenovou hrobkou.
4. den Navštívíme Covent Garden a dokončíme
prohlídku City – Tower Bridge – impozantní dílo
cambridge
duxfOrd
viktoriánské architektury, symbol Londýna, Tower
of London – prohlídka korunovačních klenotů,
dok sv. Kateřiny. Lodní plavba po Temži (fakultativně) do GREENWICH – historická východní „vstupní
brána „ do Londýna. Prohlídka Royal Observatory,
procházka v Greenwich Park a Greenwich Foot Tunnel – nádherné výhledy na Old Royal Naval College
a na Jonesův Queen’s House. Kolem 19. hod. odjedeme zpět do ČR.
5. den Předpokládaný příjezd v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel
nebo trajekt), 2x ubytování a strava dle varianty
ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí. Varianta B ubytování
v hotelu F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999
Sb., průvodce.
Na skok do Londýna
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
4.990,4.790,výhodná
cena
Program zájezdu je zkrácen
oproti předchozímu o jeden den v Londýně.
Program je zpracován tak, abyste shlédli ty nejznámější a nejzajímavější památky města – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing
Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Covent
Garden, London Eye, St. Paul’s Cathedral, Tower,
Big Ben, Greenwich... Bližší program a informace
podá CK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel
nebo trajekt),1x ubytování a strava dle varianty
ubytování. Varianta A ubytování v hostelu
s plnou penzí. Varianta B ubytování v hotelu F1
– 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex. pojištění vč.
stonehenge
léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce
Londýn
a to nejlepší z Anglie
Londýn – Stonehenge – Salisbury –
Winchester – Duxford – Cambridge
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
6.990,6.590,náš
tip
Program zájezdu
1. den Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Příjezd do LONDÝNA. Prohlídku města zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, následuje
London Eye s krásným výhledem, Houses of Parliament – dílo architekta Ch. Barryho, Westminster
Bridge, Big Ben, vládní čtvrť Whitehall, sídlo premiéra na Downing Street a Horse Guard na slavné Trafalgar Square. Prohlédneme si některé expozice v National Gallery, navštívíme Covent Garden, British Museum. Přes Shaftesbury Avenue se vydáme na Picadilly
Circus a přes Green Park k Buckinghamskému paláci, závěr dne bude patřit Westminster Abbey – nejslavnější gotická stavba Londýna. Odjezd na ubytování.
3. den Navštívíme slavnou evropskou prehistorickou
památku Stonehenge – vlastní stavba a dodatečné úpravy probíhaly v časovém horizontu 1 500 let
a začátky se datují zhruba do roku 3 000 př. n. l. Pokračujeme do SALISBURY k návštěvě úchvatné katedrály s kaplí sv. Trojice, nejvyšší věží v celé Británii, gotickou kapitulí, kde je uchována původní verze smlouvy
Magna charta. V hrabství Hampshire navštívíme překrásné katedrální město WINCHESTER, prohlídka
kompaktního centra vč. slavné katedrály a kulatého
stolu krále Artuše v Great Hall. Návrat na ubytování.
4. den Dnes navštívíme největší letecké muzeum
v Evropě v DUXFORDU – zdejší letiště se stalo jednou
z prvních základen tehdejšího Královského leteckého
sboru a Royal Air Force. Vznikla zde i první československá peruť v Británii. Odpoledne prohlídka univerzitního města CAMBRIDGE, výjimečné město, které
brighton
Beachy Head
nemá v zemi obdoby a v němž zcela dominují instituce
vyššího učení. Procházka městem během níž navštívíme kapli Královy koleje, Trinity College a většinu kolejí
v centru, projdeme se i podél řeky Cam, možnost projížďky na lodičkách. Návrat na ubytování.
5. den Po snídani nás čeká návštěva nejstarší londýnské části City a Southwark – prohlídka St. Paul´s
Cathedral. Navštívíme i interiéry Shakespearova divadla Globe a prohlédneme si pevnost Tower – Bílá
věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, kaple
sv. Jana Kazatele, Waterloo Barracks s korunovačními
klenoty Anglie. Tower Bridge, možnost výjezdu
výtahem do severní mostní věže. Plavba po Temži
do GREENWICH, prohlédneme si Královskou observatoř, místo nultého poledníku a areál Old Royal Naval
College. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
6. den Předpokl. návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel
nebo trajekt), 3x ubytování a strava dle varianty
ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí. Varianta B ubytování
v hotelu F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999
Sb., průvodce.
Londýn, jižní Anglie
Londýn – Windsor – Winchester –
Stonehenge – Salisbury – Brighton –
Beachy Head – Eastbourne
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
6.990,6.790,náš
tip
Program zájezdu
1. den Odpoledne odjezd z ČR do francouzského
přístavu CALAIS.
2. den Eurotunelem nebo trajektem dojedeme
na angl. území. Prohlídku Londýna zahájíme návštěvou čtvrti Westminster. Od dominanty jižního
břehu Temže – London Eye s krásným výhledem, se
www.redok.cz
Velká británie
jiŽ od 4.790,-
Eastbourne
Portsmouth
vydáme po trase – Houses of Parliament, Big Ben,
přes Westminster Bridge do vládní čtvrti Whitehall,
kolem sídla premiéra na Downing Street a Horse Guard
na slavné Trafalgar Square. Prohlédneme si některé expozice v National Gallery, cca 10 minut chůze
odtud se nachází půvabné místo pouličního umění,
trhů, obchůdků a občerstvení všeho druhu Covent
Garden, ideální místo pro odpočinek. Odtud přejdeme
do British Museum, kde se soustředí nejvelkolepější sbírky z celého světa. Doporučíme vám expozice,
které si nesmíte nechat ujít. Přes Shaftesbury Avenue
se vydáme na Picadilly Circus – pro Londýňany
Hub of the World, neboli „pupek světa“. Sejdeme dolů
po ulici Picadilly, přes Green Park k Buckinghamskému paláci a dále přes St. James Park k nejvýznamnější duchovní stavbě Londýna Westminster
Abbey, místo korunovací králů. Odjezd na ubytování.
3. den Čeká nás výlet do SALISBURY, prohlédneme si slavnou katedrálu s majestátní věží, nejvyšší
v Anglii. Stonehenge, nejslavnější pravěký monument v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů se
můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové
uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími
se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali
aritmetiku a astronomii. Překrásné katedrální město WINCHESTER, prohlídka kompaktního centra
vč. slavné katedrály a kulatého stolu krále Artuše
v Great Hall. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do jižní Anglie. BRIGHTON
– jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní centrum
celé jižní Anglie, Royal Pavilion královský palác
v orientálním stylu nebo návštěva Sea Life Centre –
akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky. Odtud se přesuneme východně
k Seven Sisters – překrásné křídové útesy na jižním pobřeží Anglie a Přírodní park Seven Sisters a křídové útesy Beachy Head. Zastávka v oblíbeném přímořském letovisku EASTBOURNE. Návrat na ubytování.
5. den Po snídani odjedeme do GREENWICH, prohlédneme si Královskou observatoř, místo nultého poledníku, kde se Země dělí na východní a západní
polokouli. Z observatoře je krásný výhled na Temži
a působivé Docklands. Prohlídka areálu Old Royal
www.redok.cz
Hampton Court
eton
Naval College. Na místě, kde dnes sídlí University
of Greenwich v Old Royal Naval College se narodil
Jindřich VIII. Lodí po Temži (fakultativně) se vydáme
k Tower Bridge. Prohlídka Tower of London, kde
jsou ukryty mimo jiné i korunovační klenoty, prohlídka
určitě stojí za to. Následují Doky Sv. Kateřiny, kde si
můžeme odpočinout u cenově dostupného jídla. Pěšky
pokračujeme přes City, kolem populárního mrakodrapu „Kyselá okurka“ do srdce finančnictví the Bank.
Odtud pak ke katedrále Sv. Pavla, mistrovskému
dílu Ch. Wrena s druhou největší kopulí na světě.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6. den Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo
trajekt), 3x ubytování a strava dle varianty ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí. Varianta B ubytování v hotelu
F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex. pojištění
vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Londýn
a Anglie v kostce
Londýn – Stonehenge – Portsmouth –
Hampton Court – Windsor – Eton
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
6.890,6.590,-
Program zájezdu
1. den Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Příjezd do LONDÝNA. Prohlídku města
zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, následuje
London Eye s krásným výhledem na Houses of
Parliament, Westminster Bridge, Big Ben, vládní
čtvrť Whitehall, sídlo premiéra na Downing Street
a Horse Guard, slavné Trafalgar Square. Prohlédneme si některé expozice v National Gallery, navštívíme Covent Garden, British Museum. Přes Shaftesbury
Avenue se vydáme na Picadilly Circus a přes Green
Blenheim
Stratford
Park k Buckinghamskému paláci, závěr dne bude
patřit Westminster Abbey – nejslavnější gotické
stavbě města. Odjezd na ubytování.
3. den Navštívíme prehistorickou památku STONEHENGE – vlastní stavba a dodatečné úpravy
probíhaly v časovém horizontu 1 500 let a začátky
se datují zhruba do roku 3 000 př. n. l. Pokračujeme
do PORTSMOUTHU, slavný námořní přístav, rodiště
Charlese Dickense, tradiční sídlo britského Královského námořnictva (Royal Navy) a město s bohatou
námořnickou historií. Prohlídka historické námořní
oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou
lodí admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi
Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower,
dlážděné nábřeží The Point. Návrat na ubytování.
4. den Navštívíme oblíbené sídlo Jindřicha VIII., tudorovský palác HAMPTON COURT s rozlehlou barokní
zahradou a labyrintem. Královské město WINDSOR
a víkendovou rezidenci královny Alžběty II. Windsor
Castle. Cestou zpět na ubytování do Londýna prohlídka
ETON COLLEGE – nejstarší soukromá chlapecká škola
ve Velké Británii, kde studovali synové princezny Diany
a prince Charlese.
5. den Po snídani nás čeká návštěva nejstarší londýnské části City a Southwark – prohlídka St. Paul’s
Cathedral. Navštívíme i interiéry Shakespearova divadla Globe a prohlédneme si pevnost Tower – Bílá
věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, kaple
sv. Jana Kazatele, Waterloo Barracks s korunovačními
klenoty Anglie. Tower Bridge, možnost výjezdu
výtahem do severní mostní věže. Odjezd do GREENWICH, prohlédneme si Královskou observatoř, místo
nultého poledníku a areál Old Royal Naval College. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
6. den Předpokládaný návrat v odpoledních hod.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo
trajekt), 3x ubytování a strava dle varianty ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí. Varianta B ubytování v hotelu
F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex. pojištění
vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Liverpool
chester
Beachy Head
Brighton
Londýn
černích hodinách odjezd do republiky.
5. den Předpokl. návrat v odpoledních hodinách.
a univerzitní Oxford
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo
trajekt), 2x ubytování a strava dle varianty ubytování. Varianta A ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí. Varianta B ubytování v hotelu
F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní, komplex. pojištění
vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Londýn – Windsor – Oxford – Blenheim
Cena zájezdu: varianta A
5.990,
varianta B
5.690,Termín:
dle přání školy
Program zájezdu
1. den Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Příjezd do LONDÝNA. Prohlídku města zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, následuje
London Eye s krásným výhledem, Houses of Parliament, Westminster Bridge, Big Ben, vládní čtvrtˇ
Whitehall, sídlo premiéra na Downing Street a Horse Guard, slavné Trafalgar Square. Prohlédneme
si některé expozice v National Gallery, navštívíme
Covent Garden, British Museum. Přes Shaftesbury
Avenue se vydáme na Picadilly Circus a přes Green
Park k Buckinghamskému paláci, závěr dne bude
patřit Westminster Abbey. Odjezd na ubytování.
3. den Navštívíme královské město WINDSOR
a víkendovou rezidenci královny Alžběty II. Windsor
Castle. Následuje prohlídka světoznámého univerzitního města OXFORD – univerzitní část města vč.
nejpopulárnější oxfordské koleje – kolej Církve Kristovy (Christ Church College). Po prohlídce skvostných
a elegantních univerzitních kolejí, která chrání nádherná nádvoří, dvory a zahrady se vydáme k paláci
BLENHEIM – neobvyklý palác, jeden z největších
v Evropě, památka UNESCO, rodiště sira Winstona
Churchilla a domov vévody a vévodkyně z rodiny
Churchillů. Návrat na ubytování do Londýna.
4. den Po snídani nás čeká návštěva nejstarší londýnské části City a Southwark – prohlídka St.
Paul´s Cathedral. Navštívíme i interiéry Shakespearova divadla Globe a prohlédneme si pevnost
Tower – Bílá věž se sbírkami exponátů Královské
zbrojírny, kaple sv. Jana Kazatele, Waterloo Barracks
s korunovačními klenoty Anglie. Tower Bridge,
možnost výjezdu výtahem do severní mostní věže.
Lodní výlet po Temži (fakult.) do GREENWICH, prohlédneme si Královskou observatoř, místo nultého
poledníku a areál Old Royal Naval College. Ve ve-
Londýn
a starobylá Anglie
Eastbourne – Beachy Head – Brighton – Oxford
– Stratford – Liverpool – Chester – Londýn
Cena zájezdu: 6.300,Termín:
dle přání školy
Program zájezdu
1. den V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den Časně ráno přejedeme kanál La Manche a pokračujeme prohlídkou jižní Anglie. Navštívíme přímořské letovisko Eastbourne – krátká prohlídka
starého města a pokračujeme přes HASTINGS k mysu
Beach Head, křídové, zářivě bílé majestátní útesy –
skvělý výhled na vrchovinu South Downs. Závěr dne
bude patřit městečku Brighton – nejoblíbenější
přímořské letovisko a současně jedno z nejzajímavějších anglických měst. Navštívíme Královský pavilon
(Royal Pavilion), který je vrcholem každé cesty
po jižní Anglii, nábřeží Palace Pier – typické pozdně
viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky
svými pasážemi, alternativně lze navštívit i See Life
Centre – mořské akvárium nebo Brightonské muzeum.
3. den Po snídani odjedeme do OxfordU, sídlo nejstarší britské univerzity – prohlídka města s více jak 30
Colleges. Projdeme se místními třídami – High Street,
Queen Street. Nenecháme si ujít Radcliffe Camera, která je nejcharakterističtější stavbou města a kolej Christ
Church. Na západním břehu řeky Avony navštívíme
STRAtFORD UPON AVON, jedno z nejslavnějších
anglických měst – Shakespearův rodný dům, kostel
svaté Trojice, kde je Shakespeare pochován, Harvard
Oxford
londýn
House, Hall’s Croft. Odjezd do Liverpoolu na ubytování.
4. den Prohlídka Liverpoolu – nábřeží Pier Head,
které střeží legendární Liver Birds, navštívíme nejkrásnější anglikánskou katedrálu – Metropolitan Cathedral a neopomeneme na světoznámé muzeum
Beatles Story. Odjedeme do nedalekého středověkého CHESTRU, prohlídka pamětihodností včetně
katedrály, kde je pamětní deska československých
letců z 2. svět. války. Odjezd do Londýna na ubytování.
5. den Celodenní prohlídka LONDÝNA – navštívíme nejvýznamnější pamětihodnosti města – Westminster, Trafalgar Square, Picadilly street, St. Paul’s
Cathedral, Tower Bridge, Tower of London... Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6. den Předpokládaný návrat v poledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo
trajekt), 3x ubytování – hostel, hotel F1, 3x snídani,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb., průvodce.
Londýn,
zahrady královské Anglie
a Isle of Wight
Isle of Wight – Stourhead – Hampton Court
– Hever Castle – Kew – Londýn
Cena zájezdu: Termín:
varianta A
varianta B
dle přání školy
7.290,6.550,-
Program zájezdu
1. denOdjezd v odpoledních hodinách z republiky.
2. den Ráno přejezd kanálu La Manche do Anglie. Po jižním pobřeží dojedeme do PORTSMOUTHU a odtud se vydáme na fakult. výlet na ostrov
ISLE OF WIGHT, kde zhruba třetina ostrova byla
vyhlášena „oblastí mimořádné přírodní krásy“.
V hornatém, gregoriánském přístavním městečku Cowes navštívíme Osborne House, oblíbené přímořské sídlo královny Viktorie a prince
Alberta, nejnavštěvovanější dům spravovaný na-
Isle of Wight
Stourhead
dací English Heritage. Návrat do Portsmouthu na
ubytování.
3. den Po snídani odjedeme do anglických zahrad
Stourhead, které se řadí k nejkrásnějším ukázkám zahradní architektury 18. století. Další zastávkou
bude HAMPTON COURT s barokními zahradami,
kde se paprskově rozbíhají aleje majestátních lip
a mezi nimi najdeme i vzácné exotické rostliny, geometricky řešené záhony a ve Fountain Garden, i několik původních tisů vysázených Vilémem III. Oranžským
a Marií II. Stuartovnou, Pond Garden – zapuštěná
vodní zahrada aj. Ubytování v Londýně.
4. den Po snídani odjedeme k zámku HEVER
CASTLE s vodním příkopem a italskou zahradou
na vysušených mokřinách. Tento zámek se stal
v 16. století domovem Anny Boleynové, manželky
Jindřicha VIII. nebo návštěva Královské botanické
zahrady v KEW s nejucelenější botanickou sbírkou
na světě a s Palmovým skleníkem z počátku 20. stol.
Odpoledne prohlídka Londýna – Westminster
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing
Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace.
5. den Po snídani nás čeká návštěva nejstarší londýnské části City a Southwark – prohlídka St. Paul’s
Cathedral. Navštívíme i interiéry Shakespearova divadla Globe a prohlédneme si pevnost Tower – Bílá
věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, kaple sv.
Jana Kazatele, Waterloo Barracks s korunovačními klenoty Anglie. Tower Bridge, možnost výjezdu výtahem
do severní mostní věže. Plavba po Temži do GREENWICH, prohlédneme si Královskou observatoř, místo
nultého poledníku a areál Old Royal Naval College.
Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
6. den Předpokl. návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo trajekt), 3x ubytování a strava dle varianty ubytování.
Varianta A 2x ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí, 1x hostel se snídaní. Varianta B
2x ubytování v hotelu F1 – 3lůžk. pokoje se snídaní,1x hostel se snídaní, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku
CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Hever Castle
kew
Cornwall
kraj krále Artuše
Cena zájezdu: Termín:
7.990,dle přání školy
Program zájezdu
1. den V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den Ráno příjezd do Paříže – prohlídka – ostrov La Cité – Notre Dame – 800 let stará gotická
katedrála, Prefektura, Justiční palác, Pařížská radnice,
Vítězný oblouk, nejznámější monument města Eiffelova věž, čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur,
náměstí malířů Place du Tertre, náměstí Pigalle...
Ve večerních hodinách odjezd z Francie přes kanál La
Manche do Anglie.
3. den V hrabství Wiltshire navštívíme SALISBURY
– město chlubící se úchvatnou katedrálou, středověkými a tudorovskými budovami. Krátce zastavíme i u nejslavnější evropské prehistorické památky STONEHENGE. Variantně lze místo Salisbury a Stonehenge navštívit Národní park DARTMOOR – krajinu jakou byste
uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila
hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura
Conana Doyla – Pes baskervilský – procházka v NP
z městečka PRINCETOWN, nejvýše položená osada
v celé Anglii (420 m. n. m.). Dále zastavíme v miniaturní vesnici POSTBRIGE, se dvěma mosty a závěrem
projdeme okruh kaňonem Lydford Gorge s nádherným
vodopádem. Odjezd do PLYMOUTHU – prohlídka
města a přístavu – historický komplex plymoutských
doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné
lodě, Plymouth Hoe, Barbican. Ubytování.
4. den Celodenní výlet do jižní části Cornwallu.
Navštívíme hrad St. Michael’s Mount, městečko
PENZANCE – rušné rekreační středisko, nemineme
ani Minack Theatre – impozantní divadlo na skalním
útesu a dojedeme až na nejzápadnější bod Anglie
Land’s End. Závěr dne bude patřit typicky anglickému
letovisku ST’ IVES – podvečerní prohlídka města,
fotogenický přístav. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet do severní části Cornwallu.
Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL – obklopený
Glastonbury
PLYMOUTH
rozeklanými útesy s Merlinovou jeskyní a dle pověstí
rodiště krále Artuše. Romantické zříceniny zdejšího
hradu se vypínají vysoko na návrší. Prohlédneme si
známé viktoriánské sídlo a zahrady LANHYDROCKU,
naše cesta povede dál do chráněného vřesoviště Bodmin Moor, navštívíme i Jamaica Inn z 18. století,
kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém
milostném příběhu o pašerácích. Dnes se tu nachází
restaurace a malé muzeum. Návrat na ubytování.
6. den Odjíždíme směrem na Glastonbury –
krátké zastavení ve městě zahaleném tajemstvím
a opředeném mýty o králi Artušovi, Glastonburské
opatství. Pokračujeme do města LONDÝNA – pěší
prohlídka nejvýznamnějších památek města po trase – Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Tower...
V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den Předpokládaný návrat v odpoledních hod.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo trajekt), 3x ubytování hostel, 3x snídaně, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění
proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Wales a Londýn
putování za Kelty
Cena zájezdu: Termín:
7.890,dle přání školy
náš
tip
Program zájezdu
1. den V dopoledních hodinách odjezd od budovy
školy, průjezd přes Německo do Francie k Eurotunelu.
2. den Ráno přejedeme Eurotunelem na angl. území.
V hrabství Wiltshire navštívíme SALISBURY – město chlubící se úchvatnou katedrálou, středověkými
a tudorovskými budovami, zastavíme i u nejslavnější
evropské prehistorické památky STONEHENGE, to
zda byl dějištěm obřadů se můžeme pouze domnívat,
ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí
se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho
stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii. Následuje
odjezd do hlavního města Walesu CARDIFFU – pod-
NP DARTMOOR
canterbury
večerní prohlídka města s pohádkovým hradem a viktoriánskými i edvardovskými budovami.
3. denRáno odjezd k prohlídce největšího hradu
ve Walesu – Caerphilly Castle ze 13. století, postaveného pro hraběte z Gloucesteru (Red Gilbert)
– soustředné kamenné hradby a vodní obranný systém zabírají 12 ha. Následuje návštěva nejmenšího
města v Británii ST. DAVID’S – klášterní sídlo, jedna z nejvýznamnějších křesťanských památek, katedrála, biskupský palác. Pokračujeme ohromujícími
pobřežními scenériemi Cardigan Bay na ubytování.
4. den Snowdonia National Park, zastavíme v turistickém centru Betws-y-Coed, krátká procházka
v průsmyku Pen-y-pass, odkud se skýtají výhledy
na nejvyšší horu Walesu – Snowdon. Návštěva hradu
Caernarfon Castle, kde jsou korunováni princové
z Walesu a prohlídka hradu Conwy – jeden z hradů
tzv. Železného prstence anglického krále Edwarda I.
Cestou na ubytování podvečerní prohlídka CHESTRU.
5. den Krátká prohlídka města LIVERPOOL – nábřeží Pier Head, Metropolitan Cathedral, muzeum
Beatles Story. Následuje odjezd k prohlídce nejoblíbenějšího sídla Jindřicha VIII., nádherného tudorovského paláce HAMPTON COURT s rozlehlou barokní
zahradou a labyrintem. Ubytování v Londýně.
6. den Celodenní pěší prohlídka LondýnA po
trase Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Tower...
V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den Předpokládaný příjezd v odpoledních hod.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd
kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo
trajekt), 4x ubytování – 2x hotel F1, 2x hostel,
4x snídani, komplex. pojištění vč. léčebných výloh
a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce.
Fakultativní příplatek: 4x večeře 1.100 Kč
Londýn a jižní Anglie
White Cliffs – Canterbury – Rye – Battle
– Eastbourne – Beach Head – Brighton –
Portsmouth – Londýn
cardiff
NP Snowdonia
Cesta tam bez nočního přejezdu
Cena zájezdu: Termín:
6.490,dle přání školy
Navštívíme nejbohatší a současně nejnavštěvovanější kraj Anglie, nevyčerpatelnou studnici
anglických dějin. Seznámíme se s tradičním obrazem staré mocné Anglie, krajem mezi povlovnými
svahy a úpravnými políčky, která se táhnou až
k majestátnímu pobřeží, krajem ukrývající malebné vesničky, elegantní historická městečka, jež se
pyšní svými dějinami sahajícími až k Tudorovcům
či královně Viktorii.
Program zájezdu
1. den V ranních hodinách odjezd z republiky, transfer přes Německo, Belgii do Francie. Večer ubytování.
2. den Trajektem přejedeme kanál La Manche a pokračujeme prohlídkou jižní Anglie v hrabství Kent.
Po vylodění se projdeme po světoznámých bílých
útesech doverských Langdon Cliffs (White Cliffs),
křídový masív v této části dosahuje hloubky až 250 m.
Navštívíme kouzelné městečko CANTERBURY s jednou z nejkrásnějších katedrál v celé Evropě – krásné
středověké centrum, hradby a impozantní katedrála.
Kentskou vysočinou přejedeme do neuvěřitelně krásného středověkého městečka RYE, jež kdysi bývalo
členem Konfederace pěti přístavů – Mermaid Street,
Lamb House, tudorovské domy, klikaté dlážděné
uličky. Prohlídka bojiště a opatství u města BATTLE. Opatství Battle Abbey nechal vybudovat normandský vévoda Vilém přímo uprostřed bojiště, jako
památku na bitvu u Hastingsu, kde byla poražena
vojska krále Harolda r. 1066. Ubytování v Eastbourne,
večerní přímořské letovisko, individuální volno.
3. den Východní Sussex, jemuž vévodí krásná
krajina vrchoviny South Downs. Ráno přivítáme
na mysu Beach Head, křídové, zářivě bílé majestátní
útesy a smaragdový trávník pokrývající jejich vrcholky
z nich dělá dech beroucí podívanou – skvělý výhled
na vrchovinu. Brighton – nejoblíbenější přímořské letovisko a současně jedno z nejzajímavějších
anglických měst. Navštívíme Královský pavilon (Royal
Pavilion), který je vrcholem každé cesty po Jižní Anglii, nábřeží Palace Pier – typické pozdně viktori-
Rye
battle
ánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky svými
pasážemi, alternativně lze navštívit i See Life Centre
– mořské akvárium nebo Brightonské muzeum a galerie. Přístav Portsmouth, jenž je tradičním sídlem britského Královského námořnictva (Royal Navy)
a města s bohatou námořnickou historií. Prohlídka
historické námořní oblasti Flagship Portsmouth
s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona z bitvy
u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková
věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The Point,
kde posedíme v některé z hospůdek a odkud můžeme
sledovat flotily připlouvajících linek do přístavu. Poté
se vydáme směrem jižní Londýn. Prohlídka Greenwich – Královská observatoř, odkud je krásný výhled
na Temži a působivé Docklands. Ubytování v Londýně.
4. den Celodenní prohlídku Londýna zahájíme
návštěvou čtvrti Westminster po trase: London
Eye s krásným výhledem na město, Westminster
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, vládní čtvrť
Whitehall, Downing Street a Horse Guard, slavné
Trafalgar Square, Covent Garden, Picadilly Circus
– pro Londýňany Hub of the World, „Pupek světa“,
Buckinghamský palác, Tower, majestátní St. Paul´s
Cathedral... Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den Předpokládaný návrat v odpoledních hod.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel
nebo trajekt), 3x ubytování (2x hotel F1, 1x hostel),
3x snídani, komplex. pojištění vč. léčebných výloh
a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle
zákona č. 159/1999 Sb., průvodce
Další zájezdy do Velké Británie – Anglie,
Skotsko, Wales, Irsko na www.redok.cz
Cenové zvýhodnění pro kolektivy
Speciální nabídka:
Londýnská muzea krok za krokem –
Národní galerie, Britské muzeum, galerie
Courtauldova institutu a stavby historického
Londýna...
Londýn – královské město – letecky
Bližší info v CK.
www.redok.cz
FRANCIE
již od 3.690,-
francie
Romantická Paříž
oblíbený zájezd
Cena zájezdu:
Termín:
4.690,-
dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité – katedrála Notre Dame –
800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční
palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum
Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre,
čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních
hodinách odjezd na ubytování.
3. den Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury
a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci
Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro
každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou
Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že
přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles
20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi
Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly
rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským
centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense –
moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre
s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle,
Moulin Rouge. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní prohlídka pamětihodností města
s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument
města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské
revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk – 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs
Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní projížďka lodí
po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
www.redok.cz
paříž
VERSAILLES
ŠTRASBURK
Mozaika Paříže
Cena zájezdu:
Termín:
3.690,dle přání školy
výhodná
cena
Program zájezdu je zkrácen oproti předchozímu o návštěvu Versailles.
Program je zpracován tak, aby jste shlédli ty nejznámější a nejzajímavější památky města – Notre Dame,
Justiční palác, Louvre, Montmartre s bazilikou SacréCoeur, Invalidovna, Eiffelova věž, Vítězný oblouk,
Champs Elysées... Bližší program a informace podá CK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Paříž
a Disneyland
Cena zájezdu:
Termín:
3.690,dle přání školy
Vydejte se s námi do největšího zábavního parku v Evropě a zároveň poznejte krásu nedaleké
francouzské metropole ležící na Seině – sídlo
středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnici kultury a umění.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách z republiky.
2. den Ráno příjezd do oblasti Paříže, celodenní návštěva DISNEYLANDU, světa dobrodružství,
pohádek a fantazie, vzdáleného cca 30 km od Paříže
v oblasti Marne-la-Vallee. Zábavní park je rozdělen
na 5 částí: Hlavní třída, Frontjerland – země bez
hranic, Adventureland – země dobrodružství, Fantasyland – země fantazie, Discoveryland – země
objevů. Dobrodružství zažijete při jízdě „šíleným vláčkem“ či při jízdě ve člunu u „karibských pirátů“. Můžete
také nasednout do vláčku, který objíždí celý park a od-
remeš
Château de Cheverney
počinout si. V podvečer odjezd na ubytování do Paříže,
možnost večeře.
3. den Snídaně, odjezd do centra PAŘÍŽE, dopoledne velká okružní jízda městem, odpoledne pěší
prohlídka nejvýznamnějších památek: Eiffelova věž,
Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti,
Louvre, katedrála Notre Dame..., individuální volno,
fakult. projížďka lodí po Seině. Kolem 22. hod. odjedeme do ČR.
4. den Příjezd do republiky v poledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Paříž
a slavné katedrály
ve Štrasburku a Remeši
Cena zájezdu: Termín:
4 noci
3 noci
dle přání školy
5.790,5.290,-
Navštívíme opěvovanou a romantickou Paříž
s nesčetnými muzei, galeriemi a monumenty.
Součástí zájezdu je i prohlídka historického centra Štrasburku vč. slavné katedrály a světoznámá
gotická katedrála Notre Dame v Remeši.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V ranních hodinách odjezd z republiky
do francouzského města ŠTRASBURK (Strasbourge),
ležícího v nádherném Alsasku, mezi pohořím Vogézy
a údolím Rýna. Všeobecně je Alsasko známo jako země
čapích hnízd a barevných hrázděných domů. Prohlídka
historického centra včetně křehce vypadající gotické
katedrály Notre Dame – růžové věže, západní fasáda se „štrasburským krajkovím“, okna z barevných
skel a pohádková čtvrť Petite France – malebné
starobylé uličky protkané kanály a hrázděnými domy.
Ubytování ve Štrasburku.
2. den Po snídani opustíme krajinu Alsaska a v ob-
Château de Blois
lasti Champagne navštívíme REMEŠ (Reims), pečlivě
zrekonstruované úhledné město a nejdůležitější středisko výroby šampaňského. Navštívíme světoznámou
gotickou katedrálu Notre Dame – stavba je známá
svou lehkostí, elegancí, harmonií a po více než 1000
let zde byli korunováni francouzští králové. Nejslavnější událostí v dějinách katedrály byla korunovace
Karla VII. s Janou z Arku. Šampaňské sklípky – fakult.
navštívíme i proslulé vinné sklípky (caves) – exkurze
s vysvětlením výroby šampaňského. Kolem 18.00
hod. příjezd do Paříže, ubytování.
3. den PAŘÍŽ – prohlídku města zahájíme na ostrově La Cité – katedrála Notre Dame – 800 let stará
gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále
mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a světoznámé
muzeum Louvre, luxusní čtvrť Opera s chrámem
Sainte Madeleine, Olympií a náměstím Vendôme se
Slavkovským sloupem a hotelem Ritz.
4. den Dopoledne navštívíme zámek ve VERSAILLES, nejvýznamnější architektonickou stavbu
krále Ludvíka XIV., která je společně s nádhernými
zahradami přední ukázkou francouzského barokního klasicismu. Pracovali zde přední umělci vč.
André Le Nôtre, který projektoval velkolepé zahrady.
Prohlídka hlavních částí zámku a zámeckých zahrad.
Návrat do Paříže kolem Buloňského lesa, průjezd
po okružním bulváru moderní čtvrti La Défense. Přejezd na Montmartre s krásnou bazilikou
Sacré-Coeur, náměstí malířů Place du Tertre, kabaret Moulin Rouge, náměstí Pigalle, Cimetière
du Père Lachaise – nejnavštěvovanější hřbitov
na světě, leží zde Chopin, Molière, Balzac, Edith Piaf,
Isidora Duncanová..., ale i nesmrtelní milenci z 12.
stol. Héloïse a Abélard. Pozdě večer návrat do hotelu.
5. den Celodenní prohlídka pamětihodností města
s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument
města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem
Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy
v roce 1889, náměstí Trocadéro, Vítězný oblouk – 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída
Château de Chenonceau
Champs Elysées – jejíž jméno je připomínkou Elysejských polí, nábřeží Bukinistů... Závěr dne bude
patřit fakult. podvečerní projížďce lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
6. den Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Poznámka:
Zájezd je možné zkrátit o jeden den programu v Paříži. Sleva u 5denního programu 600 Kč.
Paříž
a zámky na Loiře
Cena zájezdu: Termín:
5.890,dle přání školy
náš
tip
Nádherné údolí Loiry proslulé honosnými zámky
s pozůstatky dávné královské minulosti oplývá
historickými i architektonickými památkami. Údolí, kde uvidíte nejkrásnější zámky
Francie, je mimořádnou turistickou atrakcí
(Unesco). Pojeďte tedy
shlédnout „perly“ renesanční architektury.
Villandry
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v poledních hodinách z ČR, směr
Francie.
2. den Ráno příjezd do Paříže. Prohlídku města
zahájíme nejznámějším monumentem města –
Eiffelova věž. Pokračujeme na ostrov La Cité – katedrála Notre Dame – 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme
Pařížskou radnici, Invalidovnu, Latinskou čtvrť.
Ubytování
3. den Symbol francouzské renesanční architektury
VERSAILLES a sídlo francouzských králů (UNESCO).
Pokračujeme okruhem po zámcích na Loiře
(UNESCO). Château de Cheverney, nádherně
zařízený zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XII.,
usazený jako bílá loď v moři nádherných zahrad.
Blois – významné město umění a cizineckého
ruchu. Prohlídka města, kde se tyčí jeden z nejslavnějších zámků celé Francie – Château de Blois,
oblíbené sídlo francouzských králů až do roku 1598.
Za pozornost stojí i malebné historické jádro města,
strmé a klikaté středověké uličky a obloukovitě pro-
Amboise Château de Chambord Orange Avignon
hnutý most Pont de la Loire. Ubytování v okolí Blois.
4. den Nejkrásnější zahrady ve Francii Villandry,
romantický zámek Château de Chenonceau.
Zámek překlenuje řeku Cher šedesát metrů dlouhou
dvoupatrovou galerií. Velkolepost čiší i z úžasně zařízených interiérů. Zastavíme v Amboise, je tu jeden
z nejkrásnějších zámků na Loiře. Stavebním skvostem celého zámku je kaple sv. Huberta (Chapelle
St-Hubert). Mezi kosterními pozůstatky jsou zde prý
uloženy i pozůstatky Leonarda da Vinci. Na okraji
města se nachází i zámeček Clos-Lucé, kde Vinci žil
a zemřel. Návrat na ubytování.
5. den Dokončení prohlídky posledního zámku
– majestátní Château de Chambord – renesanční zámecký skvost, největší zámek na Loiře,
který je duchovním dítětem výstředního Františka
I., zámek nechal zbudovat jako základnu pro lov
v lesích Sologne. Odjedeme k prohlídce PAŘÍŽE
a dokončíme naše putování po nejvýznamnějších
pamětihodnostech – Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí malířů Place du Tertre,
náměstí Pigalle, Moulin Rouge, Champs Elysées,
Vítězný oblouk, Louvre nebo Museé d´ Orsay,
podvečerní projížďka lodí po Seině. Ve večerních
hodinách odjezd do republiky.
6. den Předpokl. návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
3x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Provence – tam,
kde voní levandule
turistické skvosty a přírodní
parky
Orange – Avignon – St. Rémy-de-Provence –
Les Baux-de-Provence – Arles – Tarascon –
Národní park Camarque – Aigues-Mortes –
Pont du Gard – přírodní park Luberon –
Gordes – klášter Sénanque – Roussillon –
Aix-en-Provence – Marseille
oblíbený zájezd
Cena zájezdu:
Termín:
6.990,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, přejezd
do Francie.
2. den Ráno nás přivítá ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem,
hroznovým vínem
a lanýži. Krátká prohlídka města – Římské divadlo a nejzachovalejší porta
coeli – evropský unikát. Následuje jedno
z nejvíce fascinujících
měst jižní Francie –
papežský Avignon
s největším gotickým
evropským palácem
– prohlídka opevněného města – papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet,
fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-lès
Avignon. Ubytování.
3. den Panoramatická jízda pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. Rémy-de-PROVENCE,
malebné městečko s pestrou minulostí – římské
Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk. Turistický magnet Provence
opevněné kamenné Les baux-DE-provence,
městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní
plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux.
Město Van Gogha ARLES, klikaté uličky, stinná
náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se
zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období
románské provensálské školy, Goghova nemocnice.
Les Alyscamps – galsko-římská nekropole s torzy
středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van
Gogha či Gauguina. Cestou zpět na ubytování pod-
St. Rémy-de-Provence Arles Tarascon Gordes Nice Marseille St. Tropéz
večerní TARASCON – gotický strážný hrad na břehu
řeky Rhôny. Návrat na ubytování.
4. den NîMES s elegantním římským chrámem
Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě, Castellum,
kam v minulosti přiváděl vodu slavný Pont du Gard.
Zádumčivá krása Národního parku Camargue – přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad
Evropy,
plameňáci,
divocí koně. AIGUESMORTES, středověký
přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík
IX. Svatý na křížové výpravy, fakult. projížďka
lodí deltou Rhôny. Les
S aintes-MARIESde-la-MER romantická vesnice, přímořské
letovisko, ev. koupání.
Návrat na ubytování
a prohlídka Pont du
Gard, největší dochovaná část římského akvaduktu
v Evropě.
5. den Celodenní výlet do přírodního parku Luberon – obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí
bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické
GORDES – jedno z nejhezčích městeček trůnících
na skále, románský klášter Sénanque s kvetoucími
lány levandule, ROUSSILLON – bizarní barevné
skalní formace, okrové domy, naleziště malířských
hlinek. Návrat na ubytování.
6. denAIX-EN-PROVENCE – město Paula Cézanna, katedrála, klášter, Cours Mirabeau. Marseille – největší město Provence, projdeme se
starým přístavem, prohlédneme si mj. baziliku
St. Victor a chrám Notre-Dame de la Garde,
odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama variantně fakult. vyjedeme na Château d´If.
Večer si můžeme pochutnat na bujabéze a následuje odjezd do ČR.
7. denNávrat do republiky v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna
zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Pohlednice z Provence
Cena zájezdu:
Termín:
5.390,dle přání školy
Provence, to jsou přírodní parky Lubéron a Camargue, slunce a pestré barvy, vzpomínky na van
Gogha, Gauguina a Cézanna, kouzlo přístavu
Marseille, antický Orange, papežský Avignon
a římské město Arles.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v poledních hodinách,
transfer přes SRN.
2. den Antické město ORANGE (Unesco), vítězný
oblouk, divadlo, papežský AVIGNON (Unesco),
most St-Bénézet, katedrála, Papežský palác, provensálské uličky, fakult. lodí po Rhôně, výhledy
na Villeneuve-les-Avignon a na středověký most.
3. denVan Goghovo ARLES (Unesco),
aréna, římské a románské památky,
klášter St-Trophime, Goghova
nemocnice, kavárna a most
z obrazů van Gogha, přírodní
park Camargue s bílými koňmi a plameňáky, ornitologický
park (pěšmo, koňmo nebo vláčkem),
poutní městečko Les Saintes-MARIES-de-la-MER, katedrála.
4. den CASSIS, Calanques,
středomořské „fjordy“, koupání, turistika nebo lodí podél
pobřeží, MARSEILLE, starý
přístav, bazilika St-Victor,
chrám Notre-Dame-dela-Garde, fakult. výlet na
ostrov hraběte Monte Christa
If nebo na Frioulské ostrovy, fakult. večeře v rybí
restauraci.
5. denPříjezd do ČR odpoledne.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Azurové pobřeží
Nice – Marseille – Aix-en-Provence –
St. Tropéz – Ramatuelle – St. Raphael –
Fréjus – Antibes – Cannes – Monte Carlo
Cena zájezdu:
Termín:
4 noci
3 noci
dle přání školy
6.890,5.990,-
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdjezd v odpoledních hodinách z republiky.
2. denV dopoledních hodinách příjezd do NICE.
Prohlídka čtvrti Cimiez – staré město, přístav,
procházka na hradní vrch – jedinečný pohled
na Nice a Andělskou zátoku, indiv. volno – možnost návštěvy muzeí (H. Matisse, M. Chagall...),
odjezd na ubytování.
3. den Návštěva MARSEILLE – NotreDame-de-la-Garde, staré město, přístav, fakult. možnost návštěvy ostrovní
pevnosti If, ve které byl vězněn hrabě
Monte Christo. AIX-EN-PROVENCE –
město Nostradamovo a Cézannovo
– staré město, katedrála
St. Savuier, návrat na
ubytování.
4. den Navštívíme
známé přímořské
letovisko SAINT
TROPÉZ – četnická
stanice,
citadela, přístav.
Panoramatická
Monte Carlo
cesta poloostrovem St. Tropéz, zastávka ve vesničce RAMATUELLE a ST. RAPHAEL – přístav, templářský chrám. FRÉJUS – za časů Augustových
nejmocnější přístav – katedrála, galská brána,
aréna. Návrat na ubytování.
5. denANTIBES – Vaubanova pevnost, pláž,
na které se vylodil Napoleon po návratu z Elby.
Elegantní festivalové CANNES, jedno z nejvyhledávanějších letovisek – boulevard Croisette,
filmový palác. GRASSE – prohlídka starého města, návštěva slavných výroben parfémů. Návrat
na ubytování.
6. den Snídaně, odjezd, MONTE CARLO – knížecí
palác, staré město (možnost návštěvy Oceánografického muzea nebo koupání v azurově modré vodě
riviéry). Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
7. denPředpokládaný návrat v poledních hodinách do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Poznámka:
Zájezd je možno zkrátit o jeden den 3.–5. den programu, dle vašeho výběru.
Poznávací zájezdy do Francie –
www.redok.cz
Cenové zvýhodnění pro kolektivy
Speciální nabídka:
Po stopách Gogha, Le Corbusiera
a Cézanna – klášter La Tourette, Avignon,
Saint-Rémy-de-Provence, Arles, Aix-en-Provence, Marseille, Orange, kaple Ronchamp, Colmar.
Pařížské výstavy
Francouzská gotika – Remeš, Laon, Soisson,
Senlis, Beauves, Saint-Denis, Paříž, Chartres,
hrad Dourdan
Bližší info v CK.
www.redok.cz
itálie
již od 2.190,-
itálie
benátky
Na skok do Benátek
Cena zájezdu: Termín:
2.190,dle přání školy
výhodná
cena
Program zájezdu
1. denOdjezd v podvečerních hodinách z ČR do
Itálie.
2. denBenátky – světově proslulé město, jež
si právem zaslouží přívlastek jedinečné. Do města připlujeme lodí
z Punta Sabbioni, následuje
prohlídka města s průvodcem
– náměstí sv. Marka
s úchvatnou bazilikou,
která je vzpomínkou
na spojení Benátek s byzancí, Dóžecí palác
s galerií a podloubím,
Torre dell´Orologio,
gondoly a gondoliéři,
Kampanila – úchvatný
výhled na město, vrchol gotické architektury S. Giovanni e Paolo zvaný San Zanipolo
– trojlodní gotický kostel s mnoha
sochařskými náhrobky, most Rialto
– založený roku 1588 (soutěže na něj
se zúčastnil i Michelangelo), cihlová basilika
Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století
s díly od Tiziana, Belliniho a sochou od Donatella...
K večeru projížďka vodním autobusem „vaporetti“
po Canal Grande (okázalé paláce). V podvečer
odjezd do ČR.
3. denNávrat v dopoledních hodinách do republiky.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
dopravu lodí z Punta Sabbioni do Benátek a zpět,
průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh
a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle
zákona č. 159/1999 Sb.
www.redok.cz
řím
florencie
Benátky a ostrovy
Benátské laguny
Cena zájezdu: Termín:
3.590,dle přání školy
Program zájezdu
1. denOdjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. denBenátky – světově proslulé město, jež si
právem zaslouží přívlastek jedinečné. Do města
připlujeme lodí z Punta Sabbioni,
následuje prohlídka města s průvodcem – náměstí sv. Marka
s úchvatnou bazilikou, která
je vzpomínkou
pisa
SAN GIMIGNANO
NO – ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria
e Donato se vzácnými mozaikami a románskými
prvky. Ostrov Burano – ostrov rybářů a krajek,
krajkářské muzeum, fascinující pestrobarevné fasády domků podél kanálů, popřípadě lze navštívit i ostrov TORCELLO, kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší
benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta.
V podvečer odjezd do ČR.
4. denNávrat v dopoledních hodinách do republiky.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, dopravu lodí z Punta Sabbioni do Benátek a zpět,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění
proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Benátské bienále
na spojení Benátek s byzancí, gondoly a gondoliéři, Torre dell´Orologio, okolí Rialta – nejstarší
osídlené místo ve městě, most Rialto – založený
roku 1588 (soutěže na něj se zúčastnil i Michelangelo), triumf gotické architektury Dóžecí palác
s galerií a podloubím, vrchol gotické architektury
S. Giovanni e Paolo zvaný San Zanipolo – trojlodní gotický kostel s mnoha sochařskými náhrobky aj. V odpoledních hodinách individuální volno,
následuje výstup na Kampanilu s úchvatným výhledem na město, prohlídka interiérů Dóžecího
paláce. K večeru projížďka vodním autobusem
„vaporetti“ po Canal Grande (okázalé paláce).
3. denVýlet na ostrovy v benátské laguně. MURA-
V roce 2013 se v Benátkách koná od června do října
již 55. ročník slavného festivalu La Biennale di
Venezia. Pro zájemce můžeme programy zaměřit
k dané tématice. V průběhu prohlídky Benátek se
budeme setkávat s výtvarnými objekty výtvarné
výstavy, které zdobí doslova celé město. Navštívíme i národní expozice v Arsenalu, v pavilonech
zahrad Giardini di Castello, kde se každý ze zúčastněných států prezentuje kolekcí dle vlastního
výběru. K expozici je vždy připravena řada dalších
doprovodných výstav po celém městě.
Florencie
a perly Toskánska
Florencie – Montecatini Terme –
San Gimignano – Pisa – Lucca
Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami v náručí
Toskán­s ka. Florencie je kolébkou renesance,
městem Michelangela a Medicejských. Setkáme se s historií a uměním na každém kroku,
LUCCA
MONTECATINI TERME
zažijeme večerní atmosféru města Montecatini Terme.
Cena zájezdu: Termín:
5.490,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách přes území
Rakouska do Itálie.
2. den FLORENCIE (Unesco), toskánská metropole
– kolébka renesance, prohlídka města po trase: Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův
David, Bargello, Piaz­za Duomo, Dóm, Giottova kampanila, St. Croce, ev. zahrady Boboli, lázeňské městečko MONTECATINI TERME, ubytování, fakult. večeře.
3. denKlenoty Toskánska: SAN GIMIGNANO
(Unesco), katedrála, Torre Grossa, středověké
město s rodovými věžemi. PISA (Unesco), baptisterium, šikmá věž, Camposanto. LUCCA, rodiště Pucciniho, kouzelné náměstí, krásný dóm San Martino
z 11. stol., vyhlídka.
4. den Celodenní FLORENCIE, Ponte Vecchio,
kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, kostel Santa Maria del
Carmine s jedinečnou kaplí Brancacciů, mož­nost
návštěvy galerií Uffizi nebo Accademia, tržnice
a atmosféra uliček, noční přejezd.
5. den Návrat do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
dopravu místní dopravou ve Florencii do centra,
2x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
galerie Uffizi 450 Kč (nutná rezervace v CK),
2x večeře 300 Kč.
Info – exkurze:
Dle zaměření vašich škol a zájmů lze do zájezdů
zařadit i exkurze vinařství Tenuta Torciano –
San Gimignano. Bližší info v CK.
Milano
tivoli
mantova
modena
Florencie –
kolébka renesance
Cena zájezdu: Termín:
3.990,-
dle přání školy
Program zájezdu
1. denOdjezd v odpoledních hodinách přes území
Rakouska do Itálie.
2. denFLORENCIE (Unesco), toskánská metropole – kolébka renesance, prohlídka města po trase:
Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Piaz­za Duomo, Dóm,
Giottova kampanila, St. Croce, ev. zahrady Boboli,
lázeňské městečko MONTECATINI TERME, ubytování, fakult. večeře.
3. denCelodenní FLORENCIE, Ponte Vecchio,
kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, kostel Santa Maria del
Carmine s jedinečnou kaplí Brancacciů, mož­nost
návštěvy galerií Uffizi nebo Accademia, tržnice a atmosféra uliček, noční přejezd.
4. denNávrat do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
dopravu místní dopravou ve Florencii do centra,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění
proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
galerie Uffizi 450 Kč (nutná rezervace v CK),
1x večeře 150 Kč.
Řím – věčné město
oblíbený zájezd
Řím, věčné město i když už dávno není Caput
Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává nejúžasnějším městem na světě.
Cena zájezdu: Termín:
5.190,-
dle přání školy výhodná
cena
Program zájezdu
1. den V poledních hodinách odjedeme z ČR
do Itálie.
2. denV ranních hodinách příjezd do Říma – celodenní prohlídka VATIKÁNU – hlavního města katolické církve – velkolepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní
bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli
Raffael, Michelangelo a další – možnost výstupu
na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý
Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání
nezklame – Michelangelova Pieta, Stolec sv.
Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea
s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění,
nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku
a samozřejmě Sixtinskou kapli – s nejslavnějším
uměleckým dílem na světě – Michelangelovy fresky
na klenutém stropě a Poslední soud. V oblasti mezi
Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad
– zdejší chodba spojuje hrad s Vatikánem, uvnitř
hradu je několik působivých komnat a z terasy,
kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca,
je překrásný výhled na Řím. Odjezd na ubytování
a večeři do hotelu.
3. denPo snídani odjedeme k návštěvě TIVOLI
maranello
paRma
zámek Colorno
Salsomaggiore Terme
– letní sídlo římských císařů. Návštěva rozsáhlého antického sídla a zahrady Hadriánovy vily
– Villa Adriana – největší římský antický palác
s pozůstatky lázní, divadla, knihovny a rozsáhlých
zahrad. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně
renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními
chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami
– letní sídlo kardinála Ippolita d´Este. Odpoledne
přejezd do ŘÍMA, prohlídka antického města, kterou připomínají památky, jejichž monumentalita
děsí a fascinuje zároveň. Procházka po Posvátné
cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá
Říše římská – Koloseum – symbol města, Forum Romanum – s pozůstatky budov, chrámů
i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu
v 1.–4. stol., císařská fóra, Pantheon – nejlépe
dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná
za vrcholné dílo římského stavitelství, Santa Maria
in Cosmedin. Návrat na večeři a nocleh.
4. den Dokončení prohlídky ŘÍMA – nejznámější
a nejhezčí památky. Kapitol – náměstí navržené
Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými
sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou
Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona, obrovské
oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi),
Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi – největší římská fontána je díky
Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém
světě, Piazza del Popolo s barokními kostely,
atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
5. den Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních
hodinách.
Program zájezdu
1. den V poledních hodinách odjedeme do Itálie.
2. den V ranních hodinách příjezd do Říma – celodenní prohlídka VATIKÁNU – hlavního města
katolické církve – velkolepé náměstí sv. Petra,
majestátní bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě
se podíleli Raffael, Michelangelo a další – možnost
výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem
na celý Řím. Velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem
na světě – Michelangelovy fresky na klenutém stropě a Poslední soud. Odpoledne procházka po Posvátné cestě (Via Sacra) – Koloseum – symbol města,
Forum Romanum – s pozůstatky budov, chrámů
i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu.
Odjezd na ubytování.
3. denPo snídani dokončení prohlídky Říma –
Pantheon – nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin, Kapitol
–náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci, Piazza Navona, obrovské oválné náměstí
s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se
Španělskými schody, Fontana di Trevi – největší
římská fontána, atmosféra uliček a kolorit města.
Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
4. denPředpokládaný návrat do ČR v odpoledních
hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
2x večeře 300 Kč
Fakultativní příplatek:
1x večeře 150 Kč
Na skok do Říma
Cena zájezdu: Termín:
4.290,-
dle přání školy
výhodná
cena
lago di como
Milano – město
umění a módy
Cena zájezdu: Termín:
3.990,-
dle přání školy
Program zájezdu
1. denOdjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den V ranních hodinách zastavíme pod vrcholy
zasněžených Rétských Alp u jezera Lago di Como,
které je nejpozoruhodnějším lombardským jezerem. Scenérie hor a rozeklaných úbočí zahalených
do tajuplného ticha přitahuje turisty již po staletí.
Ranní pohledy na jezero jsou úchvatné. Následuje
odjezd do pulzujícího města Lombardie, města
umění, designu a světové módy do MILÁNA.
Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou
gotickou katedrálou Duomo – fantastický
soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až
do Švýcarska, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., Pinacoteca di Brera – jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny (Mrtvý Kristus), Rafaela (Sňatek Panny Marie), Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů,
variantně lze zajistit i návštěvu v Chiesa di Santa
Maria delle Grazie se slavnou nástěnnou malbou
od Leonarda da Vinciho „Poslední večeře Páně“.
Nutné včasné rezervace! Odjezd na ubytování.
3. denPo snídani dokončíme prohlídku města:
prohlédneme si budovu Opery La Scala, Castello Sforzesco – původně pevnost Viscontiů,
rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr,
dnes poskytuje zámek přístřeší několika muzeím
věnovaných užitnému umění, archeologii a mincím. Nevynecháme ani milánskou tržnici Peck.
Tato milánská „instituce“ otevřela své brány jako
obchod s delikatesami roku 1883 – obrovská rozmanitost potravin a delikates, např: 3200 druhů
parmezánu (parmigiano reggiano). Navštívíme
Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro. Obchody
SabbioneTa
a butiky všech proslulých módních návrhářů. Individuální volno k procházkám a nákupům v pavoučích sítích úzkých, dlážděných milánských ulic.
Večer odjezd do ČR.
4. denPředpokládaný příjezd v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
Vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda
da Vinciho 150 Kč do 18 let, ostatní 450 Kč. Nutno
nahlásit včas do CK.
SIRMIONE
lago di garda
Poznámka:
Zájezdy do Opery La Scala
CK pořádá i zájezdy na operní představení
do legendární La Scaly, více informací najdete
na www.redok.cz
Florencie – Řím – Tivoli
poklady UNESCO
Zájezd za poklady UNESCO
Cena zájezdu: Termín:
4.790,dle přání školy
výhodná
cena
Program zájezdu
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR
do Itálie.
2. den Ráno příjezd do FLORENCIE (Unesco) –
kolébka renesance. Starobylé město je překvapivě
celistvým celkem a většinu památek obejdeme
pěšky. Prohlídka Piazza de Signoria se sochou
Davida, Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo,
Dóm, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel
San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio.
3. denSlavné zahrady a vily TIVOLI (Unesco)
– populární letovisko bohatých Římanů v období
renesance. Návštěva rozsáhlého komplexu Hadriánovy vily – antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně
renesanční vila a propracovaná zahrada
s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami
– letní sídlo
kardinála Ippolita d´Este.
Příjezd do
„věčného
měs-
verona
bologna
ta“ ŘÍMA (Unesco) – málokde se svědectví
minulosti a současnost doplňují tak harmonicky,
jako právě zde. Prohlídka města, během které navštívíme ty nejzajímavější pamětihodnosti – pěší
procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud
byla kdysi ovládána celá Říše římská – Koloseum
– symbol města, Forum Romanum – s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících
neodmyslitelně k Římu v 1.–4. století, Kapitol
– náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou
a jezdeckou sochou Marca Aurelia ze 2. století,
Pantheon – nejlépe dochovaná stavba z dob
římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontana di Trevi – největší
římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce
Vita“ známá po celém světě, Španělské schody,
večerní atmosféra uliček...
4. denVATIKÁN (Unesco) hlava katolické církve
– náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami
z 284 dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž
výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další –
možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem
na celý Řím, Vatikánská muzea – s úchvatnými
sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí
s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky města – kostel Santa Maria in
Cosmedin, Piazza del Popolo s barokními kostely,
Piazza Navona – nejkrásnější barokní náměstí
s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.
5. denPředpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
dopravu místní dopravou ve Florencii do centra,
2x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
2x večeře 350 Kč
www.redok.cz
Salsomaggiore Terme
Sabbioneta
Umění a gastronomie
severní Itálie
du navštívíme Parmu, město, jenž dalo světu
prosciutto crudo, ale i krásný vévodský palác.
Prozkoumáme detaily modenské katedrály
i renesanční město Sabbioneta, vzdáme hold
králi všech automobilů v muzeu Ferrari. Vykoupeme se v termálních pramenech Salsomaggiore, kde budeme obdivovat architekturu art deco a celý zájezd budeme mít možnost
ochutnávat kulinářské speciality tohoto kraje.
Mantova – Modena – Maranello – Parma
– zámek Colorno – Salsomaggiore Terme –
Sabbioneta
Cena zájezdu: Termín:
5.790,-
dle přání školy
náš
tip
Emilia-Romagna, kraj umění a kultury, lákavého jídla a výborného vína. Kraj, kde kopce
regionu na jihu zdobí hrady a rovinaté pláně
ustupují apeninským vrcholkům. V průběhu
zájez-
www.redok.cz
Sirmione
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd z ČR
do Itálie.
2. den Na břehu tří jezer – Lago Superiore,
Lago di Mezzo a Lago Inferiore krátce navštívíme poklidné renesanční město MANTOVA – prohlídka vévodského paláce (po Vatikánu
2. největší palác v Itálii), Palazzo Te – bizarní palác
s komnatou obrů. Následuje odjezd do města MODENA, kde si prohlédneme pulzující středověké
centrum plné stánků, pizzerií a impozantních palazzi. Prohlídka modenské katedrály (UNESCO), jedna
z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, renesanční chrámy od Albertiho, barokní
divadlo Teatro Bibiena. Odjezd na ubytování.
3. denRáno navštívíme tradiční výrobnu balzamikového octa (aceto balsamico), vždyť ten
pravý je jen z Modeny... a historický „Market di
Via Albinelli“, jeden z nejstarších trhů
v Itálii, kde je možné ochutnat i zakoupit
potravinářské výrobky z oblasti Modena. Následuje prohlídka muzea
Ferrari v Maranellu – poslední
stavba architekta Jana Kalického.
Naše cesta pokračuje do PARMY – prohlídka historického
města včetně Parmského
dómu, vévodského paláce s nejkrásnějším
italským barokním divadlem, Piazza Della
Pace, Piazza Garibaldi
a exkurze v tradiční výrobně sýru Parmigiano
Verona
Bologna
Reggiano. Král italských sýrů je v Parmě vyráběn
více jak sedmset let.
4. den Severně od Parmy navštívíme přepychový
zámek COLORNO se zahradami dle vzoru Versailles
– čtyřista sálů. V lázeňském městečku SALSOMAGGIORE budeme obdivovat nádhernou meziválečnou art deco architekturu termálních lázní a upravené parky. Individuální volno ev. koupání v termálních
pramenech. Návrat do PARMY na exkurzi do výrobny té pravé prosciutto crudo parmské šunky. Individuální volno, zdejší dlážděné ulice a přepychové
výlohy lákající k ochutnání výborných lahůdek.
5. den Po snídani navštívíme bizarní hradby hvězdicového tvaru a za nimi městečko SABBIONETA – ideální renesanční město, vystavěné dle jednoho vzoru
v 16. století. Následuje odjezd do České republiky,
předpokládaný návrat v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
3x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
3x večeře 600 Kč
Perly severní Itálie
a Palladiovy vily
Sirmione – Verona – Bologna – Maranello
– Modena – Villa Nazionale – Padova –
Vicenza – Benátky
Cena zájezdu: Termín:
5.690,dle přání školy
náš
tip
Severní Itálie je kraj neuvěřitelných kontrastů, majestátních Dolomit, zvlněného pohoří
Colli Euganei, renesančních paláců, překrásných měst včetně romantických Benátek, ale
i oblast božských pokrmů.
Maranello
Modena
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denV podvečerních hodinách odjezd z ČR do
Itálie.
2. denRáno přijedeme k jezeru Lago di Garda,
krátká prohlídka neskutečně krásného městečka SIRMIONE, střeženého hradem a spoustou
římských zřícenin. Následuje prohlídka Shakespearovy VERONY (UNESCO). Město zažilo zlatý
věk ve 13. a 14. století za vlády rodu Della Scala
(Scaligerů) – městské hradby, bazilika sv. Zena
– mistrovské dílo románského stavitelství, římský
amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů.
Odjezd do přímořského letoviska na ubytování.
3. denCelodenní výlet do hlavního italského
kulinářského města BOLOGNA – překrásné středověké panorama, řada paláců z červených cihel,
renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. Následuje odjezd do domova
Ferrari MARANELLA – prohlídka Muzea Ferrari.
Zbytek dne bude patřit městu MODENA. Prohlédneme si pulzující středověké centrum, plné
stánků, pizzerií a impozantních palazzi. Prohlídka
modenské katedrály (UNESCO), jedna z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, Palazzo Ducale. Neopomeneme koupit balzamikový ocet (aceto balsamico), vždyť ten pravý
je jen z Modeny. Návrat na ubytování ve večerních
hodinách.
4. denRáno odjedeme na výlet „terra ferma“
(pevná země). Benátská aristokracie si budovala
desítky vil podél kanálu Brenta z Benátek do Padovy. Mnohé z nich lze obdivovat dodnes. Navštívíme tu nejvýznamnější z nich: Villa Nazionale,
známá též jako Villa Pisani. Byla postavena
poblíž Strà pro dóžete Alvise Pisaniho, používal ji
i Napoleon a došlo v ní i k prvnímu setkání Mussoliniho s Hitlerem. Prohlídka interiérů vily, nádherných zahrad a zajímavého labyrintu. Krátká
prohlídka města PADOVA – náměstí Prato della
Valle s vodními kanály a sochami, bazilika sv.
Antonína, jezdecká socha Gattamelata. Odpoledne navštívíme město VICENZA (UNESCO),
město Andrey Palladia, velký stavitel vtiskl svou
Villa Nazionale
Padova
pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro
Olimpico – nejstarší divadlo na světě, Hradní náměstí s Palazzo Breganze aj. Návrat na ubytování.
5. denZlatou tečkou naší cesty po této části Itálie
budou BENÁTKY (UNESCO). Do města připlujeme
lodí z Punta Sabbioni, prohlídka pohádkového
města na laguně. Navštívíme náměstí Svatého
Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou
sv. Marka, dóžecím palácem Palazzo Ducale
– skvost gotické architektury (bývalá rezidence
všech benátských vládců), romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely a slavný kamenný most
Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal
Grande. Výlet vodním autobusem „vaporetti“
na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů MURANO. V podvečerních hodinách odjezd
do ČR
6. den Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
3x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
Vicenza
Benátky
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
159/1999 Sb.
Více zájezdů do Itálie na www.redok.cz
Cenové zvýhodnění pro kolektivy
Zajistíme exkurze a programy
dle zaměření vašich škol
Speciální programy se zaměřením na umění:
Florencie – galerie Uffizi, sochařství a malířství rané renesance, umění na dvoře Medicejů
Siena – gotická perla Evropy a umění jižního
Toskánska
Lombardie – umělecké poklady – Certosa
di Pavia, Cremona, Milán, Monza, Castiglione
Olona, Lago D´Orta, Bergamo, Brescia
Sicílie – umělecké poklady a antické dědictví
východního pobřeží
Bližší info v CK.
Německo
již od 1.590,-
německo
Bodamské jezero,
ostrov Mainau
a Německo–Rakousko–
Švýcarské pomezí
Cena zájezdu: Termín:
2.990,dle přání školy
Navštívíme Bodamské jezero jehož vodami
prochází hranice Německa, Švýcarska a Rakouska, oblast oplývající mnoha přírodními
a kulturními památkami. Omámí nás vůně
růží na ostrově Mainau, projdeme se kolem
Rýnských vodopádů a Mariánskou propastí,
navštívíme půvabné Lindau i Kostnici, projedeme se lodí kolem Bregenzu až k ústí Rýna.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denVe večerních hodinách odjezd z republiky.
2. denBrzy ráno příjezd ke květinovému ostrovu
Mainau – plného růží a snad již i s expozicí mučenek, procházka po rozkvetlém parku obklopující
barokní zámek z 18. století (v časných ranních
hodinách bez davů turistů). Návštěva pavilonu
motýlů, růžové zahrady a Palmenhausu. Pokračujeme k prohlídce KOSTNICE, procházka starým
městem, tak úzce spjatým s našimi dějinami. Přejedeme k Rýnským vodopádům, prohlídka vodopádů ze břehu i z lodi, navečer návštěva středověkého
Schaffhausenu.
3. denSoutěska Marienschlucht (Mariánská
propast), krásný přírodní útvar u Bodmanu, 30 metrů vysoký kaňon, procházka pod útesy mezi vysokými skalními stěnami. Přejezd do Lindau, fakult.
okružní projížďka lodí podél přístavu a nábřeží
města Bregenz až k ústí Rýna, výhled na Alpské
velikány v pozadí, často pokryté sněhem. Prohlídka ostrovního města Lindau s množstvím
historických staveb – starobylé jádro, radnice, malebná Maximilianstrasse, středomořské klima,
Bodamské jezero
ostrov Mainau
záhony květin a palmy dávají Lindau opravdovou
příchuť romantiky. Navečer odjezd zpět do ČR.
4. denNávrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna
zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Bavorské zámky
Ludvíka II.
a soutěska Partnachklamm
zámek Herrenchiemsee –
soutěska Partnachklamm –
zámek Linderhof – zámek Neuschwanstein
– Wieskirche
Cena zájezdu: Termín:
2.390,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hodinách.
Odpoledne příjezd do bavorského přístavního městečka Prien, na břehu jezera Chiemsee. Odtud odplujeme lodí k prohlídce největšího zámku Herrenchiemsee, jenž je replikou Versailles – překrásné
interiéry a francouzská zahrada. Ubytování v oblasti
Bavorských Alp.
2. den Po snídani odjedeme do oblasti GarmischPartenkirchen kde projdeme divokou soutěskou
Partnachklamm, tento kouzelný vápencový kaňon bude jedním z vrcholných zážitků dne. Zámek
Linderhof nás přivítá v romantickém prostředí
krásné zahrady, plné fontán a letohrádků. Odpoledne nás čeká pohádková stavba zámku Neuschwanstein na břehu Labutího jezera – Schwansee a navečer kostel Wieskirche „Luční kostel“ – vrcholné
dílo bratrů Zimmermannových s unikátní výzdobou
kostnice
(památka Unesco). Večer odjezd do ČR.
3. den Příjezd do republiky v časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna
zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Drážďany, Berlín,
Postupim
Cena zájezdu: Termín:
2.990,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hodinách.
DRÁŽĎANY – „Labská Florencie“ shlédneme
vrcholy barokní architektury – obrazárnu Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad, Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětější Trojice
a evangelický dóm Panny Marie. Projdeme se
po „Balkónu Evropy“ Brühlsche Terrasse, prohlédneme si renesanční zámek a také nejkrásnější
mlékárnu světa „Pfunds Molkerei“.
2. denBERLÍN – trasa povede kolem zámečku
Friedrichsfelde, bulvárem Karla Marxe, zónou
Kreuzberg, kolem bývalé berlínské zdi s grafity
– East Side Gallery, přejedeme novogotický most
Oberbaumbrücke a dostaneme se až k přechodu do bývalého východ. Berlína Checkpoint
Charlie. Spatříme moderní architekturu v okolí
majestátního náměstí Gendarmenmarkt. Tradiční
centrum – Alexanderplatz s vyhlídkovou televizní věží, třída Unter den Linden a Braniborská
brána, kde nás přivítá nová atrakce v podobě
skleněné kopule Říšského sněmu. Okružní jízda
bude pokračovat parkem Tiergarten, kolem
zámku Bellevue a největší zvonkohry světa. Prohlídka Potsdamer a Leipziger Platz, místa s nejmodernější architekturou v Evropě.
berlín
drážďany
postupim
norimberk
3. denPOSTUPIM – projedeme se lodí po jezerech na řece Havel. Uvidíme zámky a parky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof.
Před odjezdem domů navštívíme rozsáhlý park
Sanssouci s mnoha pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým komplexům v Evropě. Fakult.
návštěva rokokového zámku Sanssouci. Odpoledne
odjezd do ČR, příjezd do republiky v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
variantně Legoland
Více zájezdů do Německa na
www.redok.cz
Norimberk
Cena zájezdu: Termín:
1.590,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v časných ranních hodinách z republiky. Návštěva hradu Lauf s unikátní výzdobou
audienčního sálu – 114 erbů šlechticů, měst i zemí
Českého království. Následuje prohlídka NORIMBERKU, bývalého největšího obchodního centra na cestě mezi Itálií a severní Evropou. Města,
kde často pobýval císař Karel IV., a kde se narodil
na císařském hradě český a římský král Václav IV.
Hauptmarkt s kostelem Panny Marie, Stará radnice, kostel sv. Sebalda se vzácnými poklady gotiky
a renesance. Ubytování.
2. denDokončení prohlídky města vč. prohlídky
kostela sv. Vavřince, Císařského hradu, domu
A. Dürera, soudního dvoru Norimberského procesu aj. V podvečerních hodinách odjezd do republiky.
Mnichov –
nejzajímavější místa
Cena zájezdu: Termín:
2.190,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdjezd v pozdních večerních hodinách
do Německa.
2. denNavštívíme MNICHOV – hlavní město Bavorska – Mariánské náměstí s mariánským sloupem a úžasnou zvonkohrou, kostel sv. Petra, rušný
Viktualienmarkt, Residenzmuseum s úžasnými
poklady Wittelsbachů, Kaufinger Strasse s velkolepým kostelem sv. Michala. V odpoledních hodinách návštěva zámku Nymphenburg s překrásným anglickým parkem a Galerií krasavic (Schönheitengalerie) a dle časových možností prohlídka
podmořského akvária Sea Life Centre. Ubytování.
3. denDokončení prohlídky města vč. návštěvy
některého z významných muzeí – např: Muzeum
BMW, Glyptothek, Muzeum egyptského umění, Mnichovské židovské muzeum. Odpoledne
návštěva olympijského areálu, výjezd na Olympia-Turm a návštěva památníku koncentračního
tábora Dachau. V podvečerních hodinách odjezd
do republiky.
mnichov
legoland
LEGOLAND
Dospělí se vrátí do dětských let, děti si
budou připadat jako v hračkářském ráji...
Místo 2. dne lze do zájezdu variantně zařadit návštěvu Legolandu v Günzburgu, cca 100 km od
Mnichova. Otevřou se vám brány podvodního světa,
obřího akvária s živými žraloky! Zažijete na vlastní
kůži fascinující cestu potopeným městem Atlantis. Kromě žraloků, murén a dalších tropických ryb
shlédnete více než 50 nových podvodních modelů,
postavených, jak jinak, z více než 1 milionu cihliček
LEGO.
Co dalšího můžete navštívit?
Miniland – svět v měřítku 1 : 20 – Frankfurt nad
Mohanem, Berlín, mnichovské letiště, Benátky,
Holandsko, Švýcarsko..., Země dobrodružství
– vydáme se divokou džunglí po stopách hrdiny
Pirátů z Karibiku, Safari, Imagination – testovací a stavební centrum LEGO, zde můžete zapojit
vlastní fantazii a kreativitu, Pizza Mania – zde
nevaří kuchař, ale plně automatická linka. Host si
může poručit své přísady a pozorovat, jak se jeho
pizza vyrábí, Země rytířů...
Vstupné do zábavního parku cca 35 €, není součástí
ceny zájezdu.
Speciální nabídka:
Regensburg – památka UNESCO.
Drážďany – výstava Sixtinské Madony
a drážďanská galerie do 20. 11. 2012
Bližší info v CK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
www.redok.cz
rakousko
již od 2.390,-
rakousko
Grossglockner
a NP Berchtesgaden
hory, vodopády a NP
Cena zájezdu: Termín:
3.790,dle přání školy
Program zájezdu
1. den Ráno v časných hodinách odjezd z České
republiky. Odpoledne výlet ke KRIMMELSKÝM VODOPÁDŮM – největší vodopády v Evropě a páté na
světě. Ubytování v oblasti.
2. den Po snídani nás čeká výjezd vysokohorskou
silnicí GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE
do nitra Národního parku Vysoké Taury – nejvyšší hora Grossglockner (3.797 m) a jeden z nejkrásnějších průsmyků v Evropě, výšina císaře Františka Josefa, rozhledna Wilhema Swarovského,
výhled na ledovec Pasterze, nejkrásnější panorama Alp, fauna a flora Alp, svišti... V podvečerních
hodinách návrat na ubytování.
3. den Po snídani odjezd do Berchtesgadenu –
NP Berchtesgaden – fakult. návštěva SOLNÉHO
DOLU (jízda vláčkem, důlní
skluzavky, plavba
lodí po solném
jezeře) a výjezd
po unikátní silnici na vrchol
KEHLSTEIN,
kde se tyčí známé Hitlerovo
Grossglockner
„Orlí hnízdo“, odtud nádherné výhledy do okolí a na jezero Königsee. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle vašeho výjezdu).
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hostelech se snídaní, průvodce, komplex.
pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Salzburg –
NP Berchtesgaden –
Königsee
Cena zájezdu: Termín:
2.590,dle přání školy
Program zájezdu
1. den V časných ranních hodinách odjedeme
do Salzburgu (Unesco) historické jádro se
stovkami jedinečných staveb, rodný dům W. A.
Mozarta, zahrady zámku Mirabell, ulička Getreidegasse. Fakult. vyjedeme lanovkou na horu Untersberg do výšky 1853 m. – nádherný výhled na město
a okolí. Ubytování.
2. den Berchtesgadenské Alpy, oblast patří
k nejkrásnějším regionům Evropy. Zastávka u Královského jezera – Königsee. V případě hezkého
počasí se zájemci mohou projet lodí ke kostelíku sv.
Bartoloměje. Fak. vyhlídkovou jízdou, následně pak
výtahem, dojedeme na vrchol Kehlsteinu, kde se
tyčí proslulé „Orlí hnízdo“ – Hitlerova rezidence.
Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný
výhled na celý NP Berchtesgaden. Navštívíme Muzeum dokumentace s podzemními kryty Obersazlbergu. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh
a storna zájezdu, pojištění proti úpadku
CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
www.redok.cz
NP Berchtesgaden
Salzburg
Salzburg, Solná komora
a jižní Čechy
Cena zájezdu: Termín:
2.390,dle přání školy
Program zájezdu
1. denOdpoledne odjezd do oblasti jižních Čech.
Prohlídka gotického zámku Hluboká nad Vltavou,
jemuž byl vzorem anglický Windsor. Ubytování v ČR.
2. denPo snídani odjezd do Salzburgu, díky
množství zachovalých památek je nazýván „Římem
severu“. Prohlídka města a jezer SOLNÉ KOMORY
– kolem nejteplejšího jezera Mondsee dojedeme
k ST. GILGENU – rodiště Mozartovy matky. Po prohlídce odjedeme do nejkrásnějšího hornorakouského městečka ST. WOLFGANGU a přes BAD ISCHL
– středisko Solné komory se vrátíme na ubytování.
3.den Snídaně a prohlídka Českého Krumlova.
Pro významné umělecké a urbanistické hodnoty
bylo město v roce 1992 zapsáno na seznam Unesco.
Předpokládaný příjezd v podvečerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Alpské vyhlídky
s návštěvou Salzburgu
Berchtesgadenské Alpy – Kehlstein –
Saalbach – Grossglockner-Hochalpenstrasse
– vyhlídka Edelweißspitze a Fr. Josefa –
Zell am See – soutěska Liechtensteinklamm
– Salzburg
Cena zájezdu: Termín:
3.590,dle přání školy
ST. WOLFGANG
Na jedné straně láká zářivá perla Salzburgu,
město, které proslavily rovným dílem nádherné barokní památky a W. A. Mozart. Na druhé
straně unikátní krajina Berchtesgadenských
Alp, kde se střídají hory s množstvím nádherných jezer.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denV pozdních večerních, až časných ranních
hodinách odjezd.
2. denPřejezd do oblasti Berchtesgadenských Alp, oblast patří k nejkrásnějším regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou jízdou, následně
pak výtahem dojedeme na vrchol Kehlsteinu,
kde se tyčí proslulé „Orlí hnízdo“ – Hitlerova
rezidence. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Návštěva slavných solných dolů nebo exkurze do likérky Enzian. V podvečerních hodinách
příjezd do oblasti Zell am See, kde budeme
po 2 noci ubytováni.
3. denGrossglockner-Hochalpenstrasse,
celodenní výlet Alpskou vysokohorskou silnicí
pod nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner
(3.797 m. n. m), cestou zastávky na překrásných
vyhlídkách – Edelweißspitze ze které je vidět 33
vrcholů vyšších než 3000 m a vyhlídka Fr. Josefa
pod nejvyšší horou Rakouska a nad jeho nejdelším
ledovcem – Pastersee. Na závěr dne si prohlédneme městečko Zell am See.
4. denPo snídani odjedeme do Salzburgu. Cestou
zastávka u překrásné divoké soutěsky Liechtensteinklamm. Procházka, lehká turistika. SALZBURG právem nazývaný „Římem severu“, prohlídka historického jádra (Unesco), které se rozprostírá mezi horou Mönchsberg (Mnišská hora) a řekou
Salzach, historické centrum charakterizuje téměř
výhradně barokní sloh a neobyčejně jednotný
vzhled. Prohlídku města začneme na rušném
náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou se
třemi bronzovými bránami, symbolizující víru,
naději a křesťanskou lásku. Navštívíme náměstí
Residenzplatz, projdeme se po Getreidegasse
ST. GILGEN
Saalbach
– jedné z nejdelších, nejmalebnějších a nejrušnějších ulic v historickém centru. Navštívíme i pevnost Hohensalzburg, kam vyjedeme lanovkou.
Působivá pevnost nám podá svědectví o moci
knížat-arcibiskupů. Neopomeneme na zahrady
zámku Mirabell a Mozartův rodný dům. Navečer
odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna
zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
2x večeře 000 Kč
Užijte si Salzburg!
Cena zájezdu: Termín:
2.990,dle přání školy
Salzburg – vstupní brána do Alp, město úžasného
baroka a Mozarta.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denV ranních hodinách odjezd z republiky,
odpoledne příjezd do SALZBURGU a prohlídka historického jádra (Unesco), které se rozprostírá mezi
horou Mönchsberg (Mnišská hora) a řekou Salzach, historické centrum charakterizuje téměř výhradně barokní sloh a neobyčejně jednotný vzhled.
Prohlídku města začneme na rušném náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou se třemi bronzovými
bránami, symbolizující víru, naději a křesťanskou
lásku. Na přilehlém náměstí Residenzplatz si poslechneme melodické vyzvánění zvonkohry a klapání koní táhnoucích kočáry. Projdeme se po Getreidegasse – jedné z nejdelších, nejmalebnějších
a nejrušnějších ulic v historickém centru. Také monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní
kostel), jehož autorem je nejznámější architekt té
doby – J. B. Fischer von Erlach, doplňuje panorama
Zell am See
Kehlstein
salzburských věží. Procházka parkem obklopujících
zámek Mirabell umocní náš dojem z pobytu v tomto působivém městě. Ubytování.
2. denPo snídani shlédneme interiéry nejokázalejší budovy města Arcibiskupské rezidence
s reprezentačními sály a galerií. Navštívíme Mozartův rodný dům, místo, kde se geniální Mozart
narodil, žil a tvořil. Výtahem vyjedeme k Muzeu
moderního umění s vyhlídkovou terasou, ze které se naskytne krásný výhled na symbol města,
pevnost Hohensalzburg, kam později vyjedeme
lanovkou. Působivá pevnost nám podá svědectví
o moci knížat-arcibiskupů. Po prohlídce následuje
individuální volno k vstřebání té pravé atmosféry
města, návrat na ubytování.
3. denNavštívíme i zámek Hellbrunn – bývalou
letní rezidenci salzburgského arcibiskupa Marcuse
Sitticuse, okouzlí nás nevšední reprezentační prostory a krásná ozdobná zahrada s jeskyněmi, vodními hrami a mechanickým divadlem. O tom, že je
Salzburg bránou do Alp, se přesvědčíme výjezdem
visutou kabinkovou lanovkou na skalnatý masív
Untersberg (1850 m) – rakouský Blaník, krásné
výhledy na Salzburg a okolí. Ve večerních hodinách
příjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
2x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce,
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna
zájezdu, pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
2x večeře 450 Kč
Další zájezdy do Rakouska – Vídeň, Solná
komora, Alpy, poznání i turistika na www.redok.cz
Cenové zvýhodnění pro kolektivy
Speciální nabídka:
Rakouské kláštery – Zwettl, Gaming, Melk
a Lilienfeld
švýcarsko
již od 5.990,-
švýcarsko
Švýcarsko v kostce
Cena zájezdu: Termín:
5.990,dle přání školy
Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební
památky eviduje a chrání UNESCO.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denV podvečerních hodinách odjezd z ČR.
2. denRáno příjezd do ŽENEVY – prohlídka
města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Následuje
Montreux, procházka po promenádě a prohlídka
legendárního hradu Chillon, vystavěného na skále u břehů Ženevského jezera. Hrad přilákal mnoho
osobností jako Lorda Byrona, Charlese Dickense,
J. J. Rousseaua a inspiroval je pro jejich díla. Nechme se tedy okouzlit tímto jedinečným místem.
Odjezd na ubytování.
3. denMatternským údolím dojedeme do TÄSCHE
a odtud vláčkem do ZERMATTU. Návštěva malebné a nejbohatší vesnice na úpatí nejkrásnější hory
Evropy Matterhornu. Fakultativní výlet horským
vlakem do Gornergrattu (3100 m) nebo zubačkou
na Klein Matterhorn, odkud můžete obdivovat
svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Variantně lehká turistika v oblasti alpských velikánů. Odjezd
na ubytování v okolí Interlakenu.
4. denVarianta A – po snídani dojedeme do LUZERNU – Staré město – proslavené dřevěnými mosty
Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Navštívíme ALTDORF,
historicky spjatý se vznikem Švýcarské konfederace
a legendou o V. Tellovi. Následuje historické město
SCHWYZ – prohlídka města a poté odjezd do republiky. Varianta B – po snídani dojedeme do LUZERNU
– Staré město – proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Odjezd do KOSTNICE,
která je historicky úzce spojena s naší zemí a poté
odjedeme k Rýnským vodopádům (Rheinfall), které jsou největšími v Evropě. Odjezd do republiky.
5. denNávrat do ČR v ranních hodinách.
ŽENEVA
LUZERN
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
jízdné Täsch-Zermatt a zpět, 2x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč.
léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
1x večeře 360 Kč, 2x oběd formou balíčku 400 Kč
Poznáváme Švýcarsko
Cena zájezdu: Termín:
7.490,dle přání školy
Program zájezdu
1.den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den Příjezd do kantonu Ticino. Na břehu jezera Lugano navštívíme stejnojmenné město LUGANO. Poté
následuje MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“.
Variantně přejezd do města „tří hradů“, BELLINZONY.
3.den Turistický den – odjedeme do městečka
Täsch v údolí Mattertal. Odtud vláčkem do Zermattu, známého vysokohorského střediska v centru Walliských Alp na úpatí Matterhornu. Prohlídka
města. Pěší túra nabízí spoustu zajímavých panoramatických výhledů: přes Zmutt (1936 m), kolem
přehrady, směrem k vrchlu Stafel (2199 m), zpět
do Zermattu a odtud pěšky (5 km) do Täsche.
4.den Návštěva světoznámé čokoládovny NESTLÉ
s ochutnávkou v městečku BROC. Středověká vesnička Gruyéres, oblíbený cíl turistů, Château de
Gruyères, exkurze do mlékárny, kde budeme sledovat výrobu věhlasného místního sýra. BERN – Staré
město a medvědí příkop (Bärengraben), Münster
– skvostná ukázka gotiky, hodinová věž s orlojem
(Zytglogge), katedrála sv. Vincence, uličky s měšťanskými domy a kašnami, radnice.
5. den Prohlídka Luzernu – města označovaného
jako klenot Švýcarska na břehu Vierwaldstättského
jezera – Kapellbrücke, Lví památník, stará radnice,
měšťanské domy ze 16. a 17. století, jezuitský kostel
sv. Františka Xaverského, Spreuerbrücke. Objedeme
SCHWYZ
LUGANO
MELIDE
Vierwaldstättské jezero, zastavíme v Aldorfu,
památník Viléma Tella. Poslední zastávkou je město
Schwyz, spjaté se vznike Švýcarska. Návrat do ČR.
6. denPříjezd v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, jízdné
Täsch-Zermatt a zpět, 3x ubytování v hostelu se
snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných
výloh a storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK
dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
3x večeře 1.050 Kč, 3x oběd formou balíčku 750 Kč
Švýcarsko –
Matterhorn a Ticino
Melide – Caslano – Lugano – Locarno
– Nufenenpass – Saas Fee – Zermatt –
Matterhorn – Mörel – Riederalp – Aletschský
ledovec – Grimselpass – Brünigpass – Luzern
Cena zájezdu: Termín:
6.890,dle přání školy
Navštívíme velkolepé horské scenérie Matterhornu a za vysokými horami na jihu
kanton Ticino, se svébytnou kulturou
a středomořskou orientací.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. denRáno příjezd do městečka MELIDE
s hlavní turistickou atrakcí „Švýcarsko v miniatuře“, následuje CASLANO, kde navštívíme
známou švýcarskou čokoládovnu s výrobou pověstné značky Alprose, prohlídka
zdejšího muzea čokolády s ukázkou
výroby a možnosti nákupu. Odpoledne LUGANO – největší město
Ticina a jedno z předních letovisek
v jezerní oblasti kantonu. Prohlídka
města s náměstíčky a schodovitými
bern
luzern
zermatt
ulicemi, náměstí Piazza della Reforma, jezerní
promenáda. Ubytování v oblasti.
3. denNavštívíme nejslunnější švýcarské město
právem nazývané švýcarské Monte Carlo – LOCARNO, fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům Brissago.
Na jednom z nich se nachází jedna z nejkrásnějších
švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpisnou
šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející
z teplých oblastí celého světa. Prohlídka historického
centra proslulého lázeňského města, fakult. výjezd lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici Cardada (1 496 m. n. m.),
odkud se nám naskytne panoramatický výhled
na jezero a horské vrcholy v okolí. Následuje přejezd
do oblasti horských čtyřtisícovek – přes průsmyk Nufenenpass a překrásným údolím řeky Rhôny dojedeme do Saas Fee „perly Alp“ – ohromující panorama
třinácti čtyřtisícovek, rozsáhlé ledovce. Ubytování.
4. denMatternským údolím dojedeme do TÄSCHE
a odtud vláčkem do ZERMATTU. Návštěva malebného střediska na úpatí Matterhornu. Prohlídka
Zermattu a procházka fantastickou alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht (cca 2,5 hod. tam
i zpět). V podvečer návrat na ubytování.
5. den Údolím řeky Rhôny do Mörelu a odtud
fakult. lanovkou do půvabného horského střediska Riederalp a nad
Aletschský ledovec,
nejdelší alpský ledovec, jenž se táhne asi
25 km
locarno
JUNGFRAUREGION
z Jungfrau k plošině nad údolím Rhôny. Spolu
s masivy Jungfrau byl Aletschský ledovec zařazen
na seznam přírodních památek UNESCO. Překrásným
Gomským údolím, dále přes Grimselpass a Brünigpass pokračujeme ke krátké prohlídce města LUZERN, jemuž vévodí světoznámý Kapličkový most
u břehů Vierwaldstättského jezera. Následuje
odjezd do republiky.
6. denPředpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, jízdné
Täsch-Zermatt a zpět, 3x ubytování v hostelu /
hotelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč.
léčebných výloh a storna zájezdu, pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
3x večeře 1.050 Kč
Více zájezdů do Švýcarska
na www.redok.cz.
Pro kolektivy cenové zvýhodnění.
Zajistíme exkurze do čokoládoven a sýráren.
Jungfrau – srdce
Švýcarska
gigantická kulisa horských
čtyřtisícovek
Zug – Schwyz – Lugano – Affoltern
im Emmental – Lungern – Aletsch –
Jungfrauregion – Fisch – Grimselpass –
Altdorf – Rigi – Luzern – Broc – Bern
Cena zájezdu: Termín:
6.890,dle přání školy
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den Dopoledne prohlídka městečka Zug s řadou historických památek a s krásnými výhledy
ALETSCH
na Eiger a Jungfrau. Navštívíme historický Schwyz
a výrobnu sýra v Emmentalském údolí v Affoltern
im Emmental, přejezd na ubytování do Lungernu
na břehu stejnojmenného jezera.
3. den„Švýcarský bonbónek“ – nádherný výlet do oblasti horských čtyřtisícovek ALETSCH
– JUNGFRAUREGION – fakultativně lanovkou
z městečka FISCH na Fiescheralp a na Eggishorn
(2869 m. n. m), odkud jsou překrásné výhledy
na Aletský ledovec, Konkordiaplatz, kde je ledovec
nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger,
zájemci vystoupají až na vrchol Egishornu (2962 m.
n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic buď
lanovkou zpět nebo úžasná hřebenová turistika nad
ledovcem (UNESCO Höhenweg). Odpoledne návrat
přes vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování.
4. denCelodenní výlet kolem břehů Vierwaldstättského jezera. Navštívíme Altdorf – historicky spjatý se vznikem Švýcarské konfederace
a legendou o V. Tellovi a horský masív Rigi – jeden
z nejvyhledávanějších turistických cílů. Fakultativně lze lanovkou vyjet na vrchol Rigi Kulm. Podél
jezera dojedeme do LUZERNU – prohlídka města
se slavným Kapellbrücke, možnost fakultativní projížďky lodí po jezeře.
5. denPřes Interlaken přejedeme do Broc, kde
navštívíme čokoládovnu koncernu Nestlé – Cailler, exkurze, ochutnávka výrobků, prodejna. Program ukončíme návštěvou Bernu, ležícího na
řece Aare, dlážděné uličky středověkého jádra Starého města (UNESCO) – katedrála s ohromujícím
portálem, Kramgasse – tepna Starého města,
hodinová věž Zytglogge aj.
6. denPředpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
3x ubytování v hostelu se snídaní, průvodce, komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu,
pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
3x večeře 1.050 Kč, 3x oběd formou balíčku 750 Kč
www.redok.cz
Litva, polsko
Litva – NP Kurská Kosa
Cena zájezdu: Termín:
5 nocí
4 noci*
dle přání školy
6.990,6.590,-
Objevíme přírodní kouzlo Mazurských jezer,
téměř nedotčenou krajinu moderní civilizací.
Navštívíme Litvu, jeden z malých států ležících
u Baltského moře. Zde shlédneme pohyblivé
duny NP Kurská Kosa a navštívíme Trakai v centru stejnojmenného národního parku, projdeme
se po dlážděných ulicích středověkých měst
– Vilnius a Kaunas, neopomeneme na Křížový
vrch a Muzeum jantaru.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdjezd z republiky v odpoledních hodinách
do Polska.
2. den Příjezd do oblasti MAZURSKÝCH JEZER,
jedna z nejoblíbenějších oblastí v Polsku, více než
3000 jezer ledovcového původu – jezero Šniardwy – největší jezero v Polsku, Mikolajki – nejvýznamnější letovisko Mazurské jezerní plošiny, Ryn
– exteriér hradu vysoko nad městečkem, postavený Konradem Wallenrodem aj. Ubytování v oblasti.
3. denPřejezd na litevské území a návštěva bývalého hlavního litevského města TRAKAI, malé a tiché
město v půvabné oblasti jezer a ostrovů – centrum
NP Trakai, prohlídka pečlivě zrestaurovaného vodního hradu na jezeře Galvė. VILNIUS – barvotiskové
baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Prohlídka města, z něhož vyzařuje
síla polské minulosti z ulic Starého města, které je
rovněž zapsáno na seznamu Unesco – Katedrální
náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky
Starého města aj. Ubytování.
4. denPo snídani dokončíme prohlídku Vilniusu
a odjedeme k městu Šiauliai, návštěva místa
tisíce a tisíce křížů – „litevská Mekka“ Křížový vrch.
Pokračujeme na západní pobřeží Litvy k návštěvě
PALANGY – prohlídka letoviska vč. Botanického
parku a paláce, kde nevynecháme znamenité Muwww.redok.cz
mazurská jezera
zeum jantaru. Ubytování v oblasti Klaipédy.
5. denKrátkým trajektem odjedeme do Národního parku KURSKÁ KOSA – 100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská
legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská
obryně Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou
jinde nenajdeme.
Na litevské polovině se rozkládá
Národní park
NERINGA, tento
cenný přírodní
poklad je křehký
– tvoří ho miliony zrnek neustále se pohybujícího písku – pohyblivé duny
vysoké až 50 m, laguna, přilehlé
Baltské moře, husté borové lesy, rybářské vesnice,
dřevěné sochy – Vrch čarodějnic, naleziště jantaru.
Pobyt v nár. parku ukončíme v krásné SMILTYNĖ,
jedno z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. Možnost fakult. navštívit místní delfinárium
– jediné na Baltu.
6. denDokončíme prohlídku městečka KLAIPÉDA – Staré město, Divadelní náměstí, event.
návštěva některého ze zdejších muzeií. Na soutoku řek Nemunas a Neris navštívíme KAUNAS, dle
legendy město založené synem dvou nešťastných
milenců. Prohlídka historického srdce města –
náměstí Rotušės aikštė s domy německých
obchodníků, svatebním palácem a jezuitským
kostelem sv. Františka, dlážděná Vilniaus gatvė
s bývalým prezidentským sídlem, katedrálou sv.
Petra a Pavla s jedinou věží a Maironisovou hrobkou. Ubytování v Kaunasu.
7. denPo snídani odjezd do ČR, předpokládaný návrat v pozdních večerních hodinách (cca 24.00 hod.).
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou Kosu a zpět, 5x ubytování – mládežnické hostely, 5x snídani, průvodce, komplex.
pojištění vč. storna zájezdu, pojištění proti úpadku
CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
TRAKAI
VILNIUS
Poznámka:
V programu je 4x ubytování – není realizováno ubytování 6. den.
Po prohlídce Kaunasu a bezpečnostní přestávce řidičů, následuje v pozdních večerních
hodinách odjezd do ČR.
Šiauliai
palanga
Navštivte s námi
• Petrohrad
• Moskvu
• Oblast Kaliningradu
• Pobaltské státy vč. Estonských ostrovů
• Národní parky Pobaltí vč. Kurské Kosy
S organizací zájezdů máme bohaté zkušenosti
a výborné průvodce.
Více o zájezdech do Ruska a ukázkové
programy do Ruska a Pobaltí
na www.redok.cz
Informujte nás o svém zájezdu, rádi zpracujeme a zajistíme program dle vašich přání.
RUSKO
a POBALTSKÉ STÁTY
Petrohrad – Pobaltí
náš
tip
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu
a množství historických památek. Navštivte
s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů,
Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským
mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů
a fjordů a především pak ruský Petrohrad,
Petrodvorce a Carské Selo.
Tady se psaly dějiny. Více než dvě století byl
Petrohrad hlavním městem Ruského impéria
a dodnes je považován za kulturní centrum
Ruska. Vychutnejte si tep velkoměsta, vydejte
se do skvostných carských paláců a ponořte se
do krásy umění jednoho z nejkrásnějších měst
na zemi „klenotu Ruska“ Petrohradu.
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL pořádá
již více než 16 let zájezdy do Ruska a Pobaltí, a to jak autobusem tak letecky.
Národní park Kurská Kosa
a ostrovy Saaremaa, Muhu
Trakai – Vilnius – NP Kurská Kosa – NP Neringa
– Klaipéda – Šiauliai – Riga – ostrov Muhu
a Saaremaa – Tallin – Petrohrad – Petrodvorce
– Carské Selo – Kuremäe – Pskov – Kaunas
Cena zájezdu: Termín:
12.900,dle přání školy
Další z našich zájezdů do Pobaltí a Ruska
nás zavede do Litvy, Lotyšska, Estonska
i Petrohradu – klenotu Ruska. Vstřebáme
atmosféru kouzelných středověkých měst,
shlédneme pohyblivé písečné duny litevské
části NP Kurská Kosa, navštívíme venkovská
zákoutí a severskou přírodu kdysi zapovězených estonských ostrovů Saaremaa a Muhu.
Za velkolepou architekturou, jedinečnými
památkami a atmosférou carské slávy se vypravíme do Petrohradu a jeho okolí.
np kurská kosa
np neringa
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdjezd v poledních hodinách z republiky.
Transit přes území Polska.
2. denRáno příjezd do bývalého hlavního litevského města TRAKAI, malé a tiché město v půvabné oblasti jezer a ostrovů – centrum NP Trakai,
návštěva pečlivě zrestaurovaného vodního hradu
na jezeře Galvė. Pokračujeme návštěvou nejstaršího
evropského barokního města VILNIUS – barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných
a katolických kostelů. Prohlídka města z něhož
vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města,
které je rovněž zapsáno na seznamu UNESCO – Katedrální náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné
uličky Starého města... Ubytování.
3. denKrátkým trajektem odjedeme do Národního parku KURSKÁ KOSA – 100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská
legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská
obryně Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské
polovině se rozkládá Národní park NERINGA, tento
klaipéda
kaunas
cenný přírodní poklad tvořený miliony zrnek neustále se pohybujícího písku navštívíme – pohyblivé
duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře,
husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné sochy
– Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP
ukončíme v krásné SMILTYNĖ, jedno z nejhezčích
míst s plážemi, s vysokými dunami. Možnost fakult. navštívit místní delfinárium – jediné na Baltu.
Odjezd na ubytování.
4. den Krátká návštěva ŠIAULIAI – Hora křížů
a pokračujeme do hlavního města Lotyšska, největšího města Pobaltí RIGY. Prohlídka staré části
města, kostel Sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd podél
Litevského zálivu do oblasti estonského PÄRNU
na ubytování.
5. den Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží
Estonska, trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lidovými kroji.
První zastávkou bude LIIVA – centrum ostrova
s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou
rusko, estonsko, lotyšsko
a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy
postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným
ostrovem bude ostrov Saaremaa s větrnými mlýny,
rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé
hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme
mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI – prohlídka
100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který
patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“.
ANGLA – kopec větrných mlýnů s etnograficko –
zemědělským muzeem. Návrat na pevninu a odjezd
na ubytování.
6. den Krátká prohlídka TALLINU, města ležícího
u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré
město, hanzovní cechovní a kupecké domy,
park Kadriorg. Odjezd na ubytování.
7. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších
pamětihodností PETROHRADU, města
založeného r. 1703 Petrem Velikým
a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE
na honosném Palácovém nábřeží –
bezkonkurenční sbírka uměleckých
pokladů, lodní projížďka po Něvě
– úchvatné pohledy na mosty
a vodní cesty. Na Petrohradské
straně, historicky první
osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost
– pohřebiště ruských
carů katedrálu sv.
Petra a Pavla (hrobka
P. Velikého a jeho
následovníků) a vězení Trubeckého
bastionu. Okružní
jízda městem –
domek Petra I.
Velikého, křižník
Aurora, Smolný klášter... Ubytování.
8. den Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán
a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se
sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Svatého Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický
výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský
prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální
volno, návrat na hotel.
9. denU Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší
paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I.
Veliké – mistrovské barokní
dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU.
V pozdních odpoledních hodinách dle
časových možností
krátce zastavíme
u pravoslavného
kláštera v KUREMÄE a u pátého největšího
evropského jezera – Čudské jezero. Ubytování.
10. denKrátká prohlídka opevněného města
PSKOV. Navštívíme i 2. největší litevské město
KAUNAS – kulturní centrum Litvy. Dle legendy
město založené synem dvou nešťastných milenců. Prohlídka historického srdce města – náměstí
Rotušės aikštė s domy německých obchodníků,
svatebním palácem a jezuitským kostelem sv.
Františka, dlážděná Vilniaus gatvė s bývalým
prezidentským sídlem, katedrálou sv. Petra
a Pavla s jedinou věží a Maironisovou hrobkou.
Ubytování.
11. den Po snídani odjezd přes polské území
do republiky. Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních hodinách (cca kolem 24 hod).
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou Kosu a zpět, 9x ubytování – mládežnické hostely, 9x snídani, průvodce, komplex.
pojištění vč. storna zájezdu, pojištění proti úpadku
CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
Skupinové turistické vízum do Ruska.
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza
budeme včas informovat.
Orientační cena cca 1.450 Kč.
Petrohrad – klenot
na Něvě
a korunovační klenoty
v Briliantové klenotnici
letecky
Cena zájezdu: Termín:
20.800,dle přání školy
V průběhu pouhých 300 let vystřídal Petrohrad mnoho tváří. Tento rozmar Petra I.
riga
tallin
Kuremäe
Velikého, založený na bažinatém území, měl
Rusko nasměrovat k Západu a záhy se rozvinul
ve velkolepé město odrážející majestátnost
ruského impéria. Dnes je kulturní metropolí
Ruska, s nádherně zachovaným dědictvím
a hodnotnými mezinárodními uměleckými
programy.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. denOdlet z Prahy s českým průvodcem do Petrohradu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování.
Individuální volno.
2. denProhlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného r. 1703
Petrem Velikým – domek Petra I. Velikého, křižník
Aurora a na honosném Palácovém nábřeží navštívíme jedno z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽ u Zimního paláce – bezkonkurenční sbírka
uměleckých pokladů, kde exkluzivně shlédneme
i BRILIANTOVOU KLENOTNICI s korunovačními
klenoty Ruských carů (pro běžné návštěvníky jinak
nepřístupná). Lodní projížďka po Něvě – úchvatné
pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské
straně – historicky první osídlený ostrov Petrohradu,
navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla
(hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení
Trubeckého bastionu.
3. denPo snídani odjedeme k prohlídce grandiózního parku PETRODVORCE, letní rezidence Petra
Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová vodní
třída (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Zde v parku na útesu nad Finským zálivem
se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků
na světě, kterými tryská 30 tis. litrů vody za sekundu. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině. Tuto vesnici darovala v roce 1765 Kateřina II.
svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Nejpůsobivější z obnovených prostor v paláci je Mramorová jídelna, stísněná ložnice Pavla I. na vrcholku
jedné z Brennových věží a skvostný Bílý sál. Odjezd
do Petrohradu na hotel a večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů – projížďka nočním
ostrov Muhu a Saaremaa
osvíceným městem, romantická místa – chrám
sv. Mikuláše „Petrohradské Benátky“, shlédneme
i slavné otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem
02.00 hod. na hotel.
4. den Snídaně. Návštěva Jusupovského paláce
v němž byl zavražděn „svatý muž“ Grigorij Rasputin, nejlepší ukázka šlechtických interiérů, v paláci
se nachází také divadlo a obrazárna. Návštěva
Ruského muzea sídlícího v Michajlovském
paláci, jeden z nejkrásnějších neoklasicistních počinů Carla Rossiho. Toto muzeum
uchovává jednu z nejobsáhlejších sbírek
ruského umění na světě – např. světoznámý obraz Burlaci na Volze od Ilji Repina,
Něvský prospekt – nejslavnější ulice
v Rusku, individuální volno.
5. den Po snídani navštívíme městečko
PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce
nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina
Veliká. Prohlédneme si unikátní
palác Kateřiny I. Veliké
– mistrovské barokní
dílo vč. Jantarové
komnaty. Návrat
do hotelu.
6. den
Po snídani
dokončíme
prohlídku
města včetně
náměstí
svatého
Izáka se sochou Měděného
jezdce
a nejvýznamnější
dominantou náměstí kolosální
katedrá-
petrohrad
Puškin
lou Svatého Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou
a Ermitáží. Transfer na letiště, odlet do Prahy s českým průvodcem.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště,
dopravu autokarem na výlety – Petrodvorce, Puškin, 5x ubytování – hotel,
5x snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu, pojištění
proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatek:
Skupinové turistické vízum
do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza
budeme včas informovat.
Orientační cena cca
1.450 Kč.
www.redok.cz
Londýn Oxford Stratford liverpool cambridge eastbourne brighton
Portsmouth eton stonehenge Salisbury Duxford Windsor Winchester
Brighton Beachy Head Isle of Wight Stourhead Hampton Court Hever
Castle Kew White Cliffs Canterbury Rye Battle Eastbourne Beach Head
Brighton Portsmouth paříž VERSAILLES ŠTRASBURK remeš Château de
Cheverney Château de Blois Château de Chenonceau Villandry Amboise
Château de Chambord Orange Avignon St. Rémy-de-Provence Arles
Tarascon Gordes Nice Marseille St. Tropéz Monte Carlo benátky řím
florencie pisa SAN GIMIGNANO LUCCA MONTECATINI TERME Milano tivoli
mantova modena maranello paRma zámek Colorno Salsomaggiore
Terme lago di como SabbioneTa SIRMIONE lago di garda verona bologna
Salsomaggiore Terme Sabbioneta Sirmione Verona Bologna Maranello
Modena Padova Vicenza Bodamské jezero ostrov Mainau kostnice berlín
drážďany postupim norimberk mnichov legoland Grossglockner NP
Berchtesgaden Salzburg ST. WOLFGANG ST. GILGEN Saalbach Zell am See
Kehlstein ŽENEVA LUZERN SCHWYZ LUGANO MELIDE bern luzern zermatt
locarno JUNGFRAUREGION ALETSCH
mazurská jezera TRAKAI VILNIUS
cestov
ní kancelář
Šiauliai palanga np kurská kosa np neringa klaipéda kaunas riga tallin
Kuremäe ostrov Muhu a Saaremaa petrohrad Puškin Londýn Oxford
REDOK TRAVEL, s.r.o.
SVITAVY, Nám. Míru 19, 568 02 Svitavy • e-mail: [email protected], [email protected] • tel.: +420 461 530 663 • fax: +420 461 530 689 •mobil: +420 603 480 633, +420 739 456 516
BRNO, Šilingrovo náměstí 3, 602 00 Brno • e-mail: [email protected] • tel.: +420 543 213 888 • fax: +420 543 213 988 • mobil: +420 737 466 030

Podobné dokumenty