TV - EMOS

Komentáře

Transkript

TV - EMOS
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:35 Pagina 1
page
Seite
page
68
English
.
4
Norsk
.
26
Deutsch
.
6
Svensk
.
28
Français
.
8
Suomi
.
30
Español
.
10
EÏÏËÓÈο
.
32
s
Portuguê
.
12
й
Русски
.
34
Italiano
.
14
Türkçe
.
36
s
Nederland
.
16
и
Българск
.
38
Magyar
.
18
Română
.
40
Polski
.
20
ý
Slovensk
.
42
Česky
.
22
Hrvatski
.
44
Dansk
.
24
URC-2981
set ups
code
46
• Quick & Easy Set Up ...
Schnell & Einfach Einstellen ...
Configuración rápida & fácil ...
Configuration rapide & facile ...
Configurazione rapida & facile ...
.
2
______________________________
• Key pad ...
Tastenfeld ...
Teclado ...
Le Clavier ...
Tastiera ...
.
AAA
(x2)
3
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:35 Pagina 2
Quick & Easy Set Up
1
Bennet TV
Bennet
(example)
Page 46 - 65
x
A cent
Acec
Admiral
A
A
A
on
0032
0037
0012
0087
0305
0068
0216
0093 0363 0418
0213 0264
0217 0216 0032
0264
0361
0217
0370
0556
0037
0337
0037
Bazin
Beko
Bennett
Beon
Best
Bestar
B
0349 0505 0010
0486
0037
0418
0370
0370
0037 0606
0032
0421
0374
2
3
MAGIC
(press & hold for 3 sec.)
x2
4
x2
(Insert the first code for your device.
Example; Bennet TV code 0556)
5
OFF
OFF = Ready!
OFF = Fertig!
OFF = Prêt!
OFF = Listo!
OFF = Pronto!
2
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:35 Pagina 3
Key Pad
TV
: Television / LCD / Plasma / Projector
/ Rear Projector. ............................................. 46
VCR
: Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi
/ DVD/VCR Combi / PVR. .............................. 54
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home
Cinema / DVD Combi / DVD/HDD . . . . . . 62
SAT
CBL
VAC
: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S
/ DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F)
/ Digitenne (NL) / SAT/HDD. . . . . . . . . . . . . 56
: Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C . 60
: Video Accessory like Media Centres
/ AV Accessories / AV Selectors. . . . . . . . . 60
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System 61
TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema. ............................ 61
CD : CD Player ......................................................... 60
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System . 61
TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema. ................................. 61
CD : CD Player ........................................................... 60
POWER (ON/OFF)
• If the LED’s blinks 5 times;
please replace the batteries.
• Wenn die LED 5 mal blinkt,
bitte Batterien auswechseln.
• Si le LED clignote 5 fois,
x5
remplacez les piles.
• Si la LED se ilumina 5 veces,
sustituya las pilhas.
• Se il LED lampeggia 5 volte,
sostituire le pile.
x2
In AMP / HI-FI : “Source Selection”
1 = Tuner / Radio / AM/FM band
2 = DVD / Blue ray / CD
3 = CD / DVD
4 = SAT / Cable / Digital TV
5 = Aux
6 = TV / Digital TV / SAT / Cable
7 = VCR 1 / DVR
8 = VCR 2 / LD / USB
9 = Blue ray / DVD / Phono,
0 = Multi Channel 5,1 / 6,1 / Tape 2
-/-- = Tape 1 / Monitor
In TV : AV / C/P
In SAT : TV/SAT” / TV/DTV
In DVD : TV/DVD or 20
In AMP : Function Select /
Input Source
WWW.ONEFORALL.COM
3
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 22
Česky
Přímé nastavení kódu
Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání ONE FOR ALL pro televizní
přijímač:
1.
V seznamu kódů (strana 46 - 65) najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. Přesvědčte se, zda
je
zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).
2.
Pro zařízení, které chcete nastavit, stiskněte tlačítko TV na
dálkovém ovládání ONE FOR ALL.
3.
MAGIC
4.
____
5.
Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka
LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
Pomocí tlačítek s čísly zadejte kód zařízení o čtyřech číslicích. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
Nyní namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení a
stiskněte tlačítko napájení. Pokud se zařízení vypne, je
dálkové ovládání ONE FOR ALL připravené pro ovládání
zařízení.
Pokud se zařízení NEVYPNE? Zopakujte kroky 1 - 5 s dalšími kódy uvedenými
pro vaši značku.
Metoda vyhledávání
Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení
stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL nereaguje, zkuste kód vyhledat.
Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá
všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu
vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno. Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:
1.
Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namiřte
na něj dálkové ovládání ONE FOR ALL.
2.
Na dálkovém ovládání ONE FOR ALL stiskněte tlačítko TV.
3.
MAGIC
4.
Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka
LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
Stiskněte tlačítka 9 9 1. Červená kontrolka
LED dvakrát blikne.
5.
Dále stiskněte tlačítko napájení.
6.
Namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL na televizní přijímač. Opakovaně tiskněte tlačítko KANÁL+ (CHANNEL+),
až se televizní přijímač vypne (při každém stisknutí tlačítka
KANÁL+ (CHANNEL+) vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL
signál POWER z dalšího kódu obsaženého v paměti).
Tlačítko může být nutné stisknout mnohokrát (až 150krát),
buďte proto trpěliví.
7.
MAGIC
Jakmile se televizní přijímač vypne, uložte kód stisknutím
tlačítka MAGIC.
- Většina televizních přijímačů se nezapíná stisknutím tlačítka napájení.
Zkuste televizní přijímač zapnout stisknutím některého tlačítka s číslem
nebo tlačítkem pro vypnutí textových služeb (VYPNOUT TEXT (TEXT OFF)).
22
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 23
Ovládání hlasitosti
Tato funkce vám umožňuje nastavit hlasitost (tlačítka VOL+, VOL- a
Mute) tak, abyste mohli vždy ovládat určité zařízení (např. televizor)
nezávisle na tom, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT, DVD, VCR,
DVB-T, AMP, HI-FI nebo AUX) je vybráno.
V tomto příkladu nastavíme ovládání hlasitosti (VOL+, VOL- a
Ztišení) na „hlasitost televizoru“:
1.
MAGIC
Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka
LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
Stiskněte tlačítka 9 9 3.
2.
3.
Stiskněte tlačítka TV. Červená kontrolka LED dvakrát
blikne.
Nyní musíte nastavit Volume Control (Ovládání hlasitosti) na „tv volume“
(hlasitost televizoru). Tlačítka VOL+, VOL- a Mute budou vždy ovládat
„hlasitost televizoru“ bez ohledu na to, které tlačítko režimu zařízení (TV,
SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI nebo AUX) je vybráno.
Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti
1.
2.
Vyberte přístroj, klíč, který chcete deaktivovat od
Ovládání hlasitosti. (např. HI-FI).
MAGIC
Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka
LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3.
Stiskněte tlačítka 9 9 3.
4.
Stiskněte tlačítka VOL(-). Červená LED bliká 4 krát
Všechna zařízení (např. HI-FI) budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a
MUTE (Ztišení).
Vypnutí ovládání hlasitosti
1.
MAGIC
Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka
LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
2.
3.
Stiskněte tlačítka 9 9 3.
Stiskněte tlačítka VOL(+). Červená LED bliká 4 krát
Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE
(Ztišení).
WWW.ONEFORALL.COM
23
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 46
Set Up Codes
set ups
code
TV
: Television / LCD / Plasma / Projector
/ Rear Projector. ............................................. 46
VCR
: Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi
/ DVD/VCR Combi / PVR. .............................. 54
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home
Cinema / DVD Combi / DVD/HDD . . . . . . 62
SAT
CBL
VAC
: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S
/ DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F)
/ Digitenne (NL) / SAT/HDD. . . . . . . . . . . . . 56
: Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C . 60
: Video Accessory like Media Centres
/ AV Accessories / AV Selectors. . . . . . . . . 60
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System 61
TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema. ............................ 61
CD : CD Player ......................................................... 60
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System . 61
TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema. ................................. 61
CD : CD Player ........................................................... 60
Akito
Akura
TV
888
A.R. Systems
Accent
Accusound
Acer
Acoustic
Solutions
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
46
1727 1545 1523
1037
0108
0264
0556
1556 1037 1324
1163 2239 2197
0556 0371 0035
0880 0361 0191
0556 0753 0208
0698 0634 0606
1916
1326
0371
0753
0698
0264
0473
1865
1505
1413
0037
0806
0715
0178
1248
0556
0753 0037
0556
0191
0714
0812
0606
1727
0556
1687
1667
0714
2239
1037
0668
1865
0264
1645
1982
2059
0556
0487
0556
1770
1983
0714
0443
0556
0264
1324
0556
0650
1667
0371 0556
1982
0650
0556
1585
0037
0556
0625
0108
0556
0668 0292
2111 2214
0178
TV
Aftron
Agashi
Aiko
1667
1865
0625
0653
0093
1613
0037
0606
1667
0891
0264
0037
1681
0264
0037
0706
0499
1833
0701
0361
0208
0035
0706
0480
1037
1308
0860
0037
2241
TV
Adcom
Addison
Admiral
Advent
AEA
AEG
0264
0037 0373 0556
0037 0556
0860
1339
0037
0037
0668
1585
1363
Alba
0037
0371
1997
Alkos
0035
Allstar
0037
All-Tel
0865
Amitech
1849
Amstrad
0037
1037
Anam
0037
Anam National 0037
Andersson
1163
Anglo
0264
Anitech
0264
Ansonic
0037
AOC
1588
0093
Aolinpike
0264
Apollo
0473
AquaVision
1606
Arc en Ciel
0109
Arçelik
0714
Ardem
0486
0556
Arena
0037
Aristona
0556
Art Mito
1585
Asberg
0037
Astra
0037
Asuka
0264
ATD
0698
Atec
1606
Atlantic
0037
Audiosonic
0037
1308
0264
0714 0633 0037
0037
0556
0556
0556
0820 0556 0109
1681 0714 0715
0486 1983
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 47
Audioton
Audioworld
AWA
0264
0556 0606 0108
0178 0698 1681
2239
0109 0208 0606
0620
0037 0668 0556
0706 0264
0361 0512 0535
0556 0191 1505
1645
0226 0264 0661
0486 0035 0715
0556 2125 0606
0808 1652
2032
0037
1413
0556
0556
0556
CAT
Cathay
CCE
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changcheng
Changfeng
Changhong
Chimei
Chunfeng
Chung Hsin
Cinex
Clarity
Clarivox
Clatronic
Clayton
Cobolt
Condor
Conia
Conrac
Conrad
Conrowa
Contec
Continental
Edison
Cosmel
CPTEC
Crosley
Crown
0535 0191 0170
1324
0714
0715
0808
0556
1709
0625
1363
1037
1667
1652
1916
Curtis Mathes
CWR-Tech
Cyberpix
Cytronix
D.Boss
Daewoo
0556 0896 0373
1208 1637
0625 0335 0287
0560
Dansai
0335
Dantax
0556 0668 0486
0556
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
Dayu
de Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
1326
0714
0371
0487
1667
1682
2053
1441
2125
0698
0208
1982
0587
2214
1585
0668
0264
1556
1248
1687
1983
0556
0556 0486
0037 0556 0668
0556
0556
0556
0556
WWW.ONEFORALL.COM
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
DiBoss
Digatron
Digihome
Digiline
DigiLogic
Digital Device
Digitek
Digitex
1682
0037
0037
0820
1770
0780
1037
0037
0074
0264
0264
0820
1852
0264
0108
2197
1720
0037
0037
0556
1037
0891
0037
1687
1702
0808
0037
0264
0264
0109
0037
0625
0074
0712
0487
0373
1652
0093
1324
1667
1298
0037
0634
0499
1137
0108
0706
0037
0208
0486
0606
0373
0037
0698
0037
0661
0208
0860
0037
0037
0264
0037
0587
0037
2239
0037
0264
0820
0037
0037
1667
0037
0037
1606
1709
0820
1727 0556
0556
0891 0698 1702
0556
0661
0753
0264 0508
1666 1505
0653
1556 1982
0556
0371 0714 0264
0606 1324 1163
0556 0264
0754 1645 0820
1523 2032
0556
0698 0753
0037 0556
0287 0487
0556
1363
0037 0486 0556
0714 0606 0715
0208 0653 1037
0668
TV
1037 0556 0753
0587
TV
0486
0698
0037
0264
2241
Axxon
0714
Azuki
2239
1324
Baier
0264
Baihe
0661
Baile
0343
Baird
Bang & Olufsen 0565
0264
BaoHuaShi
Base
0780
Basic Line
1667
1037
Bauer
0698
Baur
0037
0195
BBK
1523
Beaumark
0178
0208
Beijing
0812
0714
Beko
0037
1308
Belson
2241
Bennett
0556
BenQ
1562
Bensten
1326
Beon
0037
Berthen
0668
Bestar
0037
Bestwell
1326
Black Diamond 0820
1163
Black Strip
0035
Blaupunkt
0195
Blue Media
1606
Blue Sky
0037
0668
0487
0624
Boman
1324
Bork
1363
BPL
0037
0208
Brandt
0109
0343
Brandt
Electronique 0287
Brimax
1709
Brinkmann
0037
Brionvega
0037
Brother
0264
Bruns
0486
BSR
0361
Bush
1037
0037
1652
0361
0556
1916
1308
2241
Buxtron
0698
Caishi
0891
Cameron
1523
Camper
0037
Capsonic
0264
Carad
0610
1037
Carena
0037
Carrefour
0037
Carver
0170
Cascade
0037
Casio
0037
0661
0624
0178
0865
2037
0556
1849
0037
0170
0698
2098
0556
0880
0714
0264 0035
1652 1916 0714
1037 0715
0208
0556
0706 0264
0556
0891 1326 0896
0556 1137
0556
1324
1709
0556
2059
0556
0698
0896
0556
0556
0556 0606
2139 2197
0371 0860
1681 0706
0556 0668
0556
47
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 48
Digitor
Digivision
DigiX
DiK
Dixi
DL
0556
0556
0780 0037 0587
1363 1326
0037 1037
1556 0820 0698
2241 2032 2098
0037 0556 1137
1037 2032 2241
1163
0178 0556 1652
0556
1982 0556
0556
0606
1709 1613 1308
1556 1666
0698
0556
0292 0037 0556
0361
0556 0264
1037
0556
0556 0361
0556
0714 0037 0556
0361 0624 0486
0860
0556
0556
0556 0820
0037 0556
0556
0556
1248 1606
0556
0556
0556
0556
0109
0343
0653
1037
0625
0560
0108
1916
0361
0264
0361
0556
0715
0606
0287
0714
0480
0808
0556
0208
1363
0361
0556
0287
0556
0361
2053
0037 0556
0343
1585
1556
1248
0668 0714
0361 1037
1163 1308
0610 0264
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fuchsware
Fujicom
Fujimaro
Fujimaru
Fujitsu
Fujitsu Siemens
0037
0093
0037
0037
0264
0780
1709
0865
1687
0853
1666
0808
1817
Funai
1666
0714
Furi
0264
Furichi
0860
Futronic
0264
Future
0037
Gaba
1037
Galaxi
0037
0037
Galaxis
0556
Garza
0343
GE
0109
0037
GEC
General
0109
General Electric 0343
Genesis
0037
Genexxa
0037
Gericom
0865
0808
G-Hanz
1681
Gold
1833
Goldfunk
0668
GoldStar
0037
0109
Gooding
0487
Goodmans
0634
0624
0556
0371
0480
0880
1727
1720
2393
Gorenje
1585
GP
0753
Gradiente
0653
Graetz
0714
0556
Granada
0037
0108
0343
Grandin
0037
0714
0865
Grundig
0195
0037
0191
0706
1308
2053
Grunkel
1163
GVA
1326
H&B
0808
Haaz
0706
Haier
0698
0587
Haiyan
0264
Halifax
0264
Hallmark
0178
Hammerstein
0264
Hankook
0178
Hanns.G
1613
Hannspree
1351
0556 0486
0556
0556 0499 0610
1687 1645
0037 0556 0361
1298 1248 1163
1394 0264 1037
1595 0668 1505
0860 0698
0556
0037
0556 0361
0556
0178
0335
0361
0287
0287
0556
0556
1606
0560 0287
0625
0556
1298 0880
1363
1770
0178 0556 0361
0606 0714 0715
0715
0037
0714
0264
0560
1308
1645
2053
TV
48
0556 0888
TV
0037
0361
0880
0037
0037
0891
0865
2001
DMTECH
0668
Domeos
0888
DSE
1682
1326
0343
Dual
1667
1324
Durabrand
0037
1037
Dux
0037
D-Vision
0037
DVX
0891
Dynatron
0037
2241
Dyon
1324
e:max
1248
Easy Living
2005
0706
Ecco
ECE
0037
Edison-Minerva 0487
Elbe
0610
0191
Electrion
1585
Elekta
0037
Elfunk
1208
ELG
0037
Elin
0037
Elite
0037
Elonex
1776
Elta
0264
Emerson
0178
0371
0668
e-motion
1709
Enzer
0753
Erisson
1682
Erres
0037
ESC
0037
Etron
0037
Eurofeel
0264
EuroLine
0037
Euroman
0264
Europa
0037
Europhon
0037
Evesham
1667
Excel
0037
Excello
1037
Exquisit
0037
Fagor
0037
Family Life
0037
Feiyan
0264
Ferguson
0037
0335
0035
0443
1865
Fidelity
0512
0371
Finlandia
0208
Finlux
0037
1667
0473
Fintec
1982
Firstline
0037
0624
0808
Fisher
0208
Flint
0037
Force
1667
1248
1795
0343
0487
0335
0587
1687
1983
1037
0499
0668
0035
0661
1667
1682
2223
1667
0170
0361
1163
0556
0473
1652
0715
0880
0508
2059
0556
1037
0178
2239
0037 0556
0371 0037
0208 0226
0335 0560
0556 0610
0668 1037
0535
0487
1582
0443
0343
2125
1223
1687
0587
1916
1667
1324
2001
0264 0037 0508
0896
1613 1776 2214
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 49
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwood
Hauppauge
Havermy
HCM
Hedzon
Hicon
Hifivox
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
0556 0499 0361
0292 0634 0373
0808 0486 0625
0037 0556 0865
0556
0556 0487
0556
Intervision
Irradio
IRT
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
0556 0264
0037
0037 0556
0037
0264
0714
0208
0753
0780
0556 0443
1772
0108
0109
0178
1163
0037
0481
0744
1687
0473
0508
0556
2098 2037
0698 0891
1208 2341
0578
1585
1667
0343
0499
1137
0037 0556 0860
1556 0865 1163
ITV
JDV
JEC
JGC
Jialicai
Jinfeng
Jinque
Jinta
Jinxing
JMB
JNC
Jocel
JTV
Jubilee
Juhua
JVC
Kaige
Kaisui
Kambrook
Kanghua
Kangli
Kangyi
Kapsch
Karcher
1556
Interactive
0556 0512 0361
Kontakt
Korpel
Kosmos
Kotron
Kuaile
Kunlun
Kuro
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Lavis
Lecson
Lenco
0264 0512 0556
0556 0361 0512
Levis Austria
Leyco
Interbuy
Interfunk
Internal
0037
0109
0037
0037
0109
0037
TV
0606
0093
0264
1617
0037
0264
0264
0264
0264
1666
1295
0361
0037
0715
Hyundai
0860
2139
1681
1037
Iberia
0037
ICE
0264
Ict
0037
iDEAL
1556
IISonic
1613
Imperial
0037
2197
Imperial Crown 0264
Indiana
0037
Ingelen
0487
Inno Hit
1037
1585
Innova
0037
Innovation
0037
Innowert
0865
Inotech
0820
Inspira
1324
0264
0556
1539
0264
1037
0037
0698
1770
1606
0556
0037
1137
0556
0668
0865
1326
0264
0706
0714
0486
0556
0753
0888
1556
0371 0556
0556
0074 0508 0556
0361
0661
0556
0610 0714 0361
0037 0556 1163
0556
1298
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Kingsbrook
Kioto
Kiton
KLL
Kneissel
Kobra
Kolin
Kolster
Kongque
Konka
0037
0487
0037
0698
0037
0037
0361
0208
0361
0606
0037
1982
0035
1709
0264
0208
0264
0264
0264
0037
0443
1702
0712
0860
0556
0264
0653
1653
0650
0264
0037
0264
0896
0264
0264
0361
0037
0714
2125
0556
0371
0037
1585
1163
1037
1702
1326
1037
0556
0556
0037
0037
0292
1298
0653
0037
0264
0037
0587
0487
0037
0037
0264
0264
0208
0373
0264
0865
0486
1037
0037
0037
1983
0037
0037
0264 0371 0486
0556
0556 0371 0714
0556
0371
2125
0610
0473
0610
0264
0264 0556
0480 0473
1523
0480 0208
0556
0226
0698 0037 0556
0499 0634 0556
0896
1818 2118 0606
0371 0508 0093
0556
0661
TV
Hitsu
Höher
Home
Electronics
Hongmei
Hongyan
Horizont
Hornyphon
Huangshan
Huanyu
Huaqiang
Huari
Hugoson
Humax
Hypersonic
Hypson
0037
0661
0714
2001
2197
0037
0865
0037
0037
0093
0037
0556
1298
0109
0264
1983
0208
0487
0610
1363
0508
0860
0556
1576
2207
1037
0634
2214
0480
0361
0108
0499
0610
0714
0556 0610 0264
1556 0606 1982
1308
0037 0880
0610 0556 0512
1037 0486 1667
1137
1413
0706
0037 0668
0610 0499 0556
0108
0556
0556 0371 0714
0754 0606
0556
0556
0226 0264 0661
0714
0037
0556
0556 0587 1037
0556
0264 0556
0556 0624 0499
WWW.ONEFORALL.COM
49
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 50
LG
Liesenkötter
Lifetec
Local
Calcutta TV
Local
Chennai TV
Local Delhi TV
Lodos
Loewe
Logik
Logix
Longjiang
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
LXI
Madison
Magnavox
Magnum
Megas
Megatron
MEI
Meile
Melectronic
Memorex
Memory
Mercury
Mermaid
Merritt
Metronic
50
1663
1305
1637
0715
0361
0178
1859
0644
1681
1037 1137
0556 0714
0208 1208
1413
1236
0508
1037
0512
0292
0698
1702
1645
0668
0264
1982
0037
0037
0037
1163
0473
0178
0037
0037
0753
0714
1556
0264
0037
0037
1298
0037
0037
1770
1556
1997
0499
0371
0037
0035
0371
0714
0880
0650
0587
0264
0698
1982
0037
0668
0037
0698
1556
0610
0178
1037
0264
0037
0287
0634
0661
0178
1983
0037
0706
0037
0361
0625
0371 0264 0806
1367 1441
1667
0633 1884 0556
1865 0264 0371
0880 1037 1687
0556
0556 0361 0264
0556
0361 0480 0208
1037
0556
0556 0706 0780
0037 0556 0715
0556
0556
1702
0556
0556
0264 0035
0668 1037
1709 1606
0714 0715
0556 0037
0037
0264
1163
0443
0195
1037
1667
0706
1556
0556
0714
0556
1248
1667
0037
0556
2007
0191
1916
0556
0487
0208
0335
1666
0264
0808 1037
0512 1137
0880 1916
2001
0037 0556
0512
0480
0361
0714
1037
0109 0343
0556 0624
0191 0195
1652
0650
Metz
0535
1163
0556
0178
0037
0808
1614
0808
0820
0264
1667
0037
1248
0191
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
MicroTEK
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry
of Sound
Minoka
Mirai
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Moree
Morgan's
Moserbaer
Motorola
MTC
MTlogic
Mudan
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Nanbao
Nansheng
Narita
NAT
National
NEC
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Netsat
Neufunk
New Tech
Newave
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nogamatic
Nokia
Nordmende
0698 0264 0556
Normerel
Novak
Novatronic
Novex
1667
0037
1666
1556
0108
0037
0208
0609
0037
0037
1667
0093
0512
0714
0208
0037
1037
0486
2005
0037
1687
0178
0556
0178
0037
0037
0264
0264
1982
0226
0226
0170
1775
0653
0661
0037
0512
0037
0754
1770
0865
0037
0037
0037
0178
0035
1667
0714
0178
0891
0109
0361
0208
0109
0560
0335
1413
1667
0037
0037
0037
1523
1533
0195
0587
0037
0556
1324
0746
0191
0668
0556
0668
2001
0447
0037
1037
1037
0714
0698 0860 0706
1163 0744 1585
0556
0487 0535 0195
0108
0556
1852 1651
0512 0093 0178
0650 0535 0556
1037
0292
0556
0361
1308
0226
0556
1556
0037
0264
0486 0668
1982
0556 0264
0556
1983 1645
TV
Matsushita
Matsuviama
Maxam
Maxdorf
Maxim
Mediator
Medion
1423
0556
0714
0108
0698
0556
0668
0512
1248
TV
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks
and Spencer
Mascom
Mastec
Master's
Masuda
Matsui
2182
0037
1842
0606
0109
0037
0037
2001
0264
0037
0361 0865
1982 0606 0556
0556
0208
0587
2461
0264
0508
1367 0178
0037 0556
0508 0499
0191 0556 1505
0556 0371 1037
1324
0556
0556 0610 0714
0556 0343
0093
0037 0556 0264
0473
0610
0891
0195
1248
0443
1163
0556
0556
0556
0480
0109
0287
0037
0714
2007
1308
0606
0343
0556
2001
1585
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 51
Novita
Nurnberg
NU-TEC
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Omega
Omni
Onei
Onida
Onn
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Optonica
Orava
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Osaki
Osio
Osume
OTIC
Otto Versand
Palsonic
Panache
Panama
Panasonic
Panavision
Panda
Papouw
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Peng Sheng
Penney
Perdio
Perfekt
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pilot
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Polar
0556 0264
2125
0891 0698
1709 2125 0556
1770
1308 0556 0714
0556
2007
0714
1916
0556
1037
0037
0556
0556
1645
0037
0535
0361
2032 2005
2108 0556
0880 2001
0037 0556
0556
1983
0343 0093
0556 0195
0109 0226
0556
0443
0714
0556
0037
1681
1137
1324
1137
1982
0698
1795
0714
0037
0226
0556
0361
0556
0226
0780
0556
0556
1636 1650
0208 0508
0853 0108
0191
0556
2461
0264 0508
0706 0891
0556
0556
0037 0556 0178
0556 1506 0639
1744 2015 1583
0178 0108 0343
0714
0556
0556
0037
0760
0679
0343
1652
0486
0712
1457
0037
0361
0706
0109
0556
0486
0556 0264
0037 0715 1652
WWW.ONEFORALL.COM
Polaroid
1720 1645 1687
Policom
Portland
Powerpoint
1523
2125
0109
0624
0487
1770
Prandoni-Prince 0361
0264
Premier
0860
President
0264
Prima
1606
PrimeView
0698
Princess
1037
Prinston
Prinz
0361
Profex
0361
Profilo
1556
Profitronic
0037
Proline
0037
0556
2223
Prosonic
0037
0371
2001
1709
2125
0037
Protech
0486
Proton
0178
Proview
1687
Provision
0499
0714
PVision
2001
Pye
0037
Qingdao
0208
Quadro
0753
1667
Quasar
0650
Quelle
0037
0109
0668
1037
Radialva
0109
Radiola
0037
Radiomarelli
0037
Radionette
0714
RadioShack
0037
Radiotone
0037
1037
Rank Arena
0753
RCA
0625
0335
0753
Realistic
0178
Recor
0037
Rectiligne
0037
Red Star
1556
Rediffusion
0361
Redstar
0037
Reflex
0037
Relisys
0865
Reoc
0714
Revox
0037
Rex
0264
RFT
0292
0486
Ricoh
0037
Rinex
0698
R-Line
0037
Roadstar
1037
0556
1326
Rodex
0037
Rolsen
0037
Rowa
0037
1441
Royal
0606
Royal Lux
0335
0361 0074 0535
0037 0556 0698
0891
1326
0556
1613 1727 1545
0625 0634 1037
0556
0668
1324
0606
1545
0556
1037
0644
1645
0037
1324
0556
0226
1326
1163
0865
1505
0535
0556
1865
0714
1770
2197
1849
0264
0880
2139
2106
2100
0715
0668
0556 1037
0264
0556 0037
TV
Palladium
0820 0037 0556
0264
1324 1556
0208 0473 0480
TV
Pacific
1585
0361
0698
0706
1037
0361
2001
0264
1795
0037
1037
0264
0780
1667
0653
1667
1770
0371
1709
0037
0650
0093
1037
0037
0037
0443
0264
0037
0668
0264
0037
0037
1687
1505
0512
0191
0373
0037
1037
0037
1505
0264
1326
1585
0264
0650
0037
0896
0037
0208
0698
0037
0292
0109
0891
0178
0037
0037
0074
0481
0037
0605
1867
0361
1308
0037
0037
0556
1260
0170
0287
0512
0486
0037
0714
0037
0074 0361
0512 0191
0195 0264
0037 0556 0287
0556
0556
0556 0178
0556 0668 0264
0093 0178 0560
0618 0343 0679
0556
0556
0556
0556
1298
0624
0808
1037 0668
1585 1645
0634
0556
0264 0037 0556
0556
0264 0706
0556
0715 0264 0037
0714 0668 1916
0556
0556 2098 2037
0264 0698 0712
0706 0587 0556
51
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 52
Rukopir
Saba
Sky
0560 0287
0361 0650
0618
0556
0712
0208
2197
1163
1037
0480
2001
0178
0812
0587
1619
1249
0037
0650
2051
1312
1458
1630
0264
0618
2103
0556
1584
0208
1709
1413
0698
1248
1208
0373
0486
1667
0556
1236
0264
1681
0292
0037
0170
1163
0706
0888
0806
1556
2461
0108
0264
1585
0556
0556
0714
1363
1308
1137
0343
0624
1324
1983
1037
0037
0668
1667
0037
0037
0606 0486
2100 1667
0556 0371
0361 1037
1982 1916
0037
0264 1163
0487 0634
2125
0556
0556
0264
0093 1193
0226 0264
1193 1659 2214
1819 0650 0653
0753
0556
0556
0264
0191
0361
0556
0556
1556
0361
0037
0698
0335
0698
0361
0606
0443 0178
0706 0037
0195 0535
0587
0361
2125
0556 0715
0556
0037 1556
1505 0037
0037
0556
0661
Skysonic
0753
Skyworth
0037
0753
Sliding
0865
0668
SLX
0487
Smaragd
0865
Soemtron
0361
Solavox
0753
Sonic
0037
Soniko
Soniq
1298
Sonitron
0208
Sonneclair
0037
Sonoko
0037
Sonolor
0208
Sontec
0037
Sontech
1983
Sony
1505
1625
Sound & Vision 0037
0178
Soundesign
0037
Soundwave
0226
Sowa
Soyo
1709
Standard
0037
Starion
1037
Starlite
0037
Stern
0264
Stevison
1982
Strato
0037
Strong
1163
0556
Sungoo
1248
Sunic Line
0037
Sunkai
0610
0865
Sunny
0037
Sunstar
0371
Sunstech
2001
Sunwood
0037
Supersonic
0208
0037
SuperTech
0037
Supervision
0698
Supra
0178
Susumu
0335
SVA
0587
0208
Svasa
0698
Swedx
1606
Swisstec
1613
0865
2059
Synco
0093
Sysline
0037
T+A
0447
Tacico
0178
Tandberg
0109
Tandy
0093
Targa
0618
Tashiko
0650
Tatung
1720
0556
Tauras
2197
TCL
0806
0706
TCM
0714
Teac
0698
0264
0712
0178
1617
1770
TEC
0335
0880 1614 0178
1613 1606 1775
0865
0556 0264 0698
0880 1324
1298
0037 0556
1702
0556
1702
0556
0556 0264
1505 0361
0556
1825 1651 0650
1751
0556
0556 0715
0178
0556 1037 1709
0556 0264
1556
0556 0264
1667 1037 0037
2037
0556
0037 0556 0487
TV
52
0037
0625
0343
1588
0830
0264
1982
0668
0373
2125
TV
0556
0109
0335
0714
Sagem
0610
Saisho
0634
Saivod
0037
1556
0361
Salora
1556
0335
Salsa
0093
Sampo
0644
Samsung
0178
0093
2137
1235
0226
Sanjian
0264
Sansui
0037
0371
0753
0714
0208
Sanyo
0508
0556
1037
Sanyuan
0093
Save
0037
SBR
0037
Schaub Lorenz 0361
1324
2125
Schneider
0037
0668
0714
1617
Schöntech
1037
Scotch
0178
Scott
0178
Sears
0178
Seaway
0634
Seelver
0556
SEG
1037
0556
0624
SEI
1505
Sei-Sinudyne
1505
Seitech
1324
Seleco
0371
Sentra
0035
Serie Dorada
0178
Serino
0610
Shancha
0264
Shanghai
0208
Sharp
0093
1587
Shencai
0264
Sheng Chia
0093
Shenyang
0264
Shintoshi
0037
Shivaki
0037
Show
0698
Siemens
0037
0556
Siera
0037
Silva
0037
Silva Schneider 0753
Silver
0037
SilverCrest
1037
Singer
0806
0556
Sinotec
0606
Sinudyne
1324
0556
1617
0037 0556 0264
0556
0556 0698 0264
0556
0264
0037
0287
0698 0264 0865
0706
0208 0706 0264
1614 1606 0880
1775 1776 1849
0178
0556
0361
0170
0037 1248 1556
1324
1916 0625 0698
0808
1645
1037
0668
0170
1363
1709
0037
2001
2168
0556
0706
0714
1795
2032
0556
1308
0037
0512
0624
1667
0587
2241
0361
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 53
Tech Line
Technica
Technics
Technika
0556 0668 1163
Toshiba
1865
1667
2197
0556
1652
1037
0264
0556
1326
Tosumi
Toyoda
Trakton
TRANScontinents
2059 1849
1983 1585
2422
0634
1324 0499
1982 2032
2032
1037 1667
0093 0178 0264
0606 0037
0587 0556
1681 0264
0698
0343
0556
1667
0587
0712
0780
0753
0486
1588
0556
0264
0556
0556
0556
0556
0556
0556
0556
0556
0287
0037
0715
0556
1298
1556
2100
1137
1585
0668
1137
0610
1645
1667
0865
0714
0625
0753
1588
0108
0343
0512
0109 0343
0335 0037
0560
0698
0820
0891
0706
0714
0074
0335
0896
0287
0037
1556
Transonic
Triad
Trio
Tristar
Triumph
TVE
TVTEXT 95
Uher
Ultravox
UMC
Unic Line
United
Unitron
Universal
Universum
0556
1849
0668 1037
0264
0371 0715
0714
0371
0037
0808
0668
2241
0109 0037
0361 1505
0535 0556
0343 0109 0361
0335 0035
1997
0556 0668 1037
0587
0264 0706
0668
WWW.ONEFORALL.COM
Univox
V7 Videoseven
Vanguard
Venturer
Venus
Vestar
Vestel
Vexa
Victor
Videocon
VideoSystem
Vidtech
ViewSonic
Vision
Vistar
Vistron
Visual
Innovations
Vivax
Vivo
Vortec
Voxson
VSA
VU
Vue
Walker
Waltham
Wards
Warumaia
Watson
Watt Radio
Wega
Wegavox
Welltech
Weltblick
Weltstar
Weston
1508
0714
0644
1457
0698
1982
0371
0264
0718
0093
1582
0195
0037
1770
0264
0668
0037
0037
0587
1326
0037
1687
0264
0556
2239
0556
0037
0037
1606
2059
0037
0714
0556
1982
1681
0714
0037
0264
0195
0512
0170
0037
0178
1651
0037
1727
1326
1137
0037
1667
0037
0653
0508
0037
0178
1627
0037
0361
1363
1037
0486
0698
0512
0780
0556
1248
2106
1326
0037
2032
0037
0178
1413
2098
1236
1667
0287
0109
0178
0661
0037
0668
0486
0037
0037
0714
0037
1037
0037
0508
0264
0650
0191
1556
0035
0618
0109
1916
1037
0865 0556
0712 0556
0264 1363
1645
0037
0556
0556
1775
2106
0556
1983
1916
1652
0037
1037
0668
0473
0556
0618
0556
0880
1505
0556
1545
0486 0480
1614 1849
2168
0473
0037 0715
1037 0587
1770
0556
0074
0535
1667
1505
1163
0480
0361
0109
TV
0706
0891
1709
0037
TV
0037
1982
0650
2032
2106
2125
TechniSat
0037
0714
Technisson
1585
Techno
0698
Technol Ace
0037
Technosonic
0880
1702
Technotrend
Techvision
1709
Techwood
1163
Tecnimagen
0556
Teco
1523
0653
Tedelex
0698
0208
0806
0820
Tek
2125
TELE System
0109
Teleavia
0037
Telecor
0625
Telefunken
0109
0343
0754
1681
0556
1585
Telefusion
0037
Telegazi
0037
Telemeister
0037
Telesonic
0037
Telestar
0037
Teletech
0037
Teleview
0037
Tempest
0037
Tennessee
0037
Tensai
0037
1037
Tesla
1037
1652
0753
Tevion
1248
0556
2032
1687
1037
Texla
0780
Thes
1849
Thomson
0560
0287
0556
Thorn
0035
0074
0499
0335
Thorn-Ferguson 0108
0499
Tiane
0093
Time
1702
TMK
0178
Tobo
0264
Tokai
0037
Tokaido
1037
Tokyo
0035
Tongguang
0264
Tongtel
0780
Top Show
0698
Topline
1037
1666 0618
1865
1037 1163 1585
0668 0556
0556
0650
0556
1588 2111
0264 0556
1308 1617 1702
1709
2100
0556
0037 0556 2197
2037
0037 0556 0668
1037 0443
0634
1037 1248 0556
0556
0556
1652
0556
0556 1441
53
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 54
Wharfedale
0556 0624
1037
0865 1298 1606
0661
0698
0860
0556
1576
0556
0556
0264 0556 0373
0624
VCR
Aim
Aiwa
54
0642
0352
0032
0315
0348
0352
0081
0081
0348
0037 0742
1032
0642 0352
0315 0348
VCR
0278
0348
1137
Akai
0037
0240
Alba
0278
0081
Allorgan
0240
Allstar
0081
Amstrad
0278
Aristona
0081
ASA
0037
Asuka
0037
Audiosonic
0278
AVA Technology 0615
AVP
0352
AWA
0037
Baird
0278
Basic Line
0278
Beko
0104
Bestar
0278
Black Diamond 0642
Black Panther 0278
Blaupunkt
1562
Blue Sky
0037
0642
Brandt
0320
Brinkmann
0348
Broksonic
0742
Bush
0278
0081
Carena
0081
Carrefour
0045
Cathay
0278
Centrum
0593
Combitech
0352
Condor
0278
0278 0642
0104
0104
0278
0226 0081
0348 0352 0278
1137 0742
0352
0315 0352 0348
0642 0742
Crown
Cyrus
Daewoo
0037
0081
0278
0045
Dansai
0278
Dantax
0352
Daytron
0278
0042
de Graaf
0081
Decca
0278
Deitron
0042
Denon
0037
Diamant
0278
Diamond
Digitor
0642
DSE
0642
Dual
0081
Dumont
0081
Durabrand
0642
Elbe
0278
Elin
0240
Elta
0278
0045
Emerson
0278
ESC
0348
EuroLine
0320
Ferguson
0240
Fidelity
Finlandia
0104
0037
Finlux
0081
Firstline
0348
0278
Fisher
0104
Flint
0348
Fujitsu General 0037
Funai
0593
Galaxis
0278
GE
0320
GEC
0081
General Technic 0348
Genexxa
0104
GoldStar
0037
Goodmans
0240
0348
GPX
0037
Graetz
0104
Granada
0104
0037
Grandin
0037
Grundig
0347
0348
Haaz
0348
Hanimex
0352
Hanseatic
0037
Hinari
0352
Hisawa
0352
Hischito
0045
Hitachi
0042
0593
Höher
0278
Hornyphon
0081
Hypson
0348
Imperial
0240
Ingersoll
0240
Inno Hit
0240
Interbuy
0037
Interfunk
0081
Internal
0278
International
0278
Intervision
0278
Irradio
0037
ITT
0104
ITT Nokia
0048
ITV
0278
JMB
0352
JVC
0067
Kambrook
0037
Karcher
0278
0278
0642 0348 0352
0742
0081 0104 0048
0067 0348 0352
0278 0348
0104
0593
1137
0240
0278
0432
0081
0226
0104
0037
1137
0348 0742
0352
0042 0048
0042
0045 0042
VCR
0037
0556
0668
0556
0714
0880
0508
0634
0264
0264
0264
0264
1983
0698
1441
1770
1324
0037
1613
0650
0037
0650
0037
0037
0037
1613
0178
1585
0698
TV
White
Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
World-of-Vision
XDome
Xenius
Xiahua
Xiangyang
Xihu
Xinghai
Xiron
XLogic
XMS
Xomax
Xoro
Xrypton
Yakumo
Yamaha
Yamishi
Yapshe
Yokan
Yoko
YU-MA-TU
Yüsmart
Zenith
Zepto
Zonda
0037 0896 1613 0891
0860 0556 0698 1556
0706 1681 1324 1667
1983
0278 0037 0081
0352 0642
0240
0048
0226
0278
0081
0352
0081 0240
0042
0226 0320
0742
0278 0081
0278 0240
0240 0081 0104
0642
0278 0352 0037
0278
0104
0037
0037 0348
0081 1137
0240
0037
0348
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 55
Kendo
Kneissel
Kolster
Lenco
LG
Lifetec
Loewe
Logik
Lumatron
Luxor
Magnavox
Magnum
Manesth
Marantz
Mark
Mascom
Mastec
Master's
Matsui
Maxton
Mediator
Medion
Melectronic
Memorex
Metronic
Metz
Nordmende
NU-TEC
Oceanic
Okano
Onimax
Orion
Osaki
Otto Versand
Pace
Palladium
Palsonic
Panasonic
Philips
Phoenix
Phonola
Pioneer
Portland
Profitronic
Proline
Prosco
Prosonic
Protech
Provision
Pye
Quasar
Quelle
Radialva
Radiola
Radionette
RCA
Reoc
0278 1137
1562 0226 0037
0593
0048 0315
0642
0081
0037 0240 0352
0352
0037 0048
0347 0836 0081
0837 0037
0081 0642
0348
0226
0104 0037 0278
0315 0278 0240
0042 0081
0067 0642
0048 0081 0104
0348 0278
0352 0742
0037 0240 0348
0226 0836 0837
0593
0081 0042
0240
0615 0642 0320
0278
0081 0048
0037
0278
WWW.ONEFORALL.COM
Roadstar
0037 0278 0742
Saba
Saisho
Salora
Samsung
Sansui
Sanyo
Saville
SBR
ScanSonic
Schaub Lorenz
Schneider
0240
0081
0320
0348
0104
0240
0067
0104
0352
0081
0240
0104
0037
1137
Scott
0593
Seaway
0278
SEG
0278
0593
SEI
0081
Sei-Sinudyne
0081
Seleco
0037
0048
Sharp
0104
Shintom
0037
Shivaki
0037
Siemens
0347
Siera
0081
Silva
0037
Silver
0278
SilverCrest
0642
Singer
0348
Sinudyne
0081
Skantic
0348
Smaragd
0348
Sonoko
0278
Sonolor
0048
Sontec
0037
Sonwa
0642
Sony
0032
Soundwave
0037
Standard
0278
Starlite
0037
Stern
0278
Sunkai
0348
Supra
0037
T+A
1562
Tandberg
0278
Tashiko
0048
Tatung
0081
Tchibo
0348
TCM
0348
Teac
0278
0593
TEC
0278
Technics
0226
TechniSat
0348
Tedelex
0037
Telefunken
0642
Telestar
0037
Teletech
0278
Tensai
0037
Tesla
0081
Tevion
0348
Texet
0278
Thomson
0320
Thorn
0104
Thorn-Ferguson 0320
Tokai
0037
Topline
0348
Toshiba
0045
Tradex
0081
Tredex
0278
Triad
0278
Uher
0037
Ultravox
0278
Unitech
0240
United
0348
0278
0432
0348
0048 0067 0348
0278 0240
0315
0081 0278 0240
0042 0352 0642
0240 0642 0081
0037
0104 0081 0320
0045
0352
0278
1032
0348
0104
VCR
Neckermann
Nesco
Neufunk
Nikkai
Nokia
0348 0037 0278
0348 0037 0278
VCR
Micormay
Micromaxx
Mitsubishi
Multitec
Multitech
Myryad
NAD
Naiko
National
NEC
0315
0352
0348
0278
0037
0348
0081
0240
0278
0104
0081
0642
0045
0081
0278
0642
0642
0278
0348
0742
0081
0081
0348
0037
0104
0081
1562
0226
0348
0348
0067
0037
0104
0081
0104
0642
1562
0067
1137
0081
0352
0037
0278
0104
0048
0320
0348
0320
0315
0642
0348
0037
0081
0352
0315
0432
0642
1562
0081
0278
0081
0067
0278
0081
0278
0278
0278
0081
0278
0081
0278
0081
0037
0081
1137
0320
0348
0278
0240 0348 0278
0226
0240 0081 0037
0048 0348 0352
0642 0037 0081
0348 0642
0593 0320 0278
0278
0642
0067 0278
0037
0104
0081 0742 0352
0240
0742
55
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 56
Victor
Watson
Weltblick
Wharfedale
World
Yamishi
Yoko
ZX
0081
0104
0067
0081
0037
0593
0348
0278
0037
0348
0240 0037 0348
VCR
Universum
0352 0278 0642
0642 0615
0240
0352
SAT
@sat
@Sky
ABsat
Acoustic
Solutions
ADB
Atlanta
Atlantic
Telephone
Audiola
Audioline
Aurora
Austar
Avalon
Avanit
Axil
Axis
Axitronic
B.net
[email protected]
Base
Belson
Best Buy
Beyonwiz
BIG TV
Black Diamond
56
1333
2418
1429
0879
1459
0396
0299
1777
1111
1626
1672
0299
1718
2418
1993
2379
2463
1284
Cambridge
Canal Digitaal
Canal Digital
1473 1492 2152
1993
1284 1659 0713
0132
1693 0847 0885
1662 2139 0396
0742 0501
0740
0114
Canal Plus
Canal+
CanalSat
CanalSatellite
CDV
CGV
Challenger
Cherokee
Chess
Chili
CityCom
1334
SAT
Anglo
Ankaro
Ansonic
Apro
Arcon
Arena
Armstrong
Arnion
ASA
Asat
ASCI
ASLF
AssCom
Aston
Astra
Astratec
Astrell
Astro
Boshmann
Boston
Boxer
Brainwave
British Sky
Broadcasting
Broco
BSkyB
Bubu Sat
Bush
1929
0173 2026 0501
1099 1100 0200
1333 1433
0879 1176
1631
1993 1659 2418
0740
2139
2139 2728
Clarke-Tech
Clatronic
Clayton
Clemens
Kamphus
Cobra
Colombia
Columbia
Com Hem
Comag
0173
0713
0132
2308
1413
0132
1458
0658
1175
0713
1175
0713
1284
1743
1935
0501
0853
1780
1334
2107
0853
2107
0853
1993
1413
1956
1323
1334
1626
1718
1176
0658
1806
1413
1626
0396
0396
0132
0132
1176
1232
2101
Comsat
1413
Comwell
1956
Connexions
0396
Conrad
0573
Coship
1672
Crown
1284
CS
1631
Cyfra+
1076
Cyfrowy Polsat 0253
Cyrus
0200
Daeryung
0396
Daewoo
0713
DAK
1993
Dantax
1626
D-box
1114
Denver
2418
DGTEC
1631
Digenius
0299
Digi
2026
Digi Raum
Electronics 1176
Digiality
1334
DigiFusion
1645
Digihome
1284
DigiLogic
2034
DigiMax
2273
DigiQuest
1300
DigiSat
1232
Digital
2308
Digital Vision
1929
Digital+
0853
DigitAlb
1232
DigitalBox
1886
0885
0713 1232 2026
2458 2533
1631
1957 1692
1672
0847 1662
0847 1662
1626 1672 1645
2376 1291 0742
1499
0853 1004 2553
2657
2107 2657
2657 0853
2107 2657
1567 2034
0114 0713 2026
1232 0299 1777
SAT
Adcom
AGK
Airis
Akai
Akura
Alba
Allsat
Alltech
Allvision
Alpha
Amitronica
Ampere
Amstrad
1300
1334
1323 0713
1284
0887
2367
0200
2139
1659
0200
1626
2296
0200
0713
1232
0200
0713
0396
0132
1175
0713
0713
0713
2418
1672
0132
1736
0200
1300
0299
0200
1334
0713
0853
1129
0713
1743
0885
0133
0658
2418
Blaupunkt
Blue Sky
Boca
1915 2357
1413 2026 0132
2308 2533 2458
0501 0132
2525
2593 1409 0853
0853
1743 1111
0723
1718
1743 1929
2034 1935
2241
1631
2273
1631 1100
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 57
Digitel+
Digittrade
DigiTurk
Dilog
DiPro
DishTV
Distratel
Distrisat
DNT
Doro
DRE
Dream
Multimedia
DSE
DStv
Dual
Durabrand
DVX
Echostar
Eco-Star
Edision
Einhell
Elap
Globo
GOD Digital
Gold Box
Gold Vision
GoldMaster
Goodmans
1743
0501
2376
0713
0396
1111
1956
1780 1300
0396
1652 1923
2418
0879
2241 2034
0853 0396 0713
1473 1409
2306 2712
0713 0501
1611 1129 1567
1659
0713
0200
0132 0713 1334
1886
0299 0114 0501
1743 1929
0573 1232
0114
0879 1176
0173
1692
1886
0173 0573 0299
1176 0853 0879
1176
1004
2145
2273
2026
0200
0853
1631
1334
1284
1626 1429 1334
0740
1722
2034 1291 2376
WWW.ONEFORALL.COM
0887
0740
1626
1409
0173
1284
0853
2418
Haier
1626
Hallo
1567
Hama
0128
Handan
1099
Hanseatic
Hänsel & Gretel 0132
Hauppauge
1672
HB
1736
[email protected]
2183
Hills
1232
Hirschmann
0396
0173
0501
Hitachi
1284
0742
HNE
1680
Homecast
0396
Houston
0215
Humax
1808
1882
2357
Huth
0132
Hyundai
2463
i-Box
1652
i-CAN
2367
ID Digital
1176
ID Sat
2145
ILLUSION sat
1631
Image
1993
Imperial
1429
1197
1672
iNETBOX
1652
Ingelen
0396
Inno Hit
1626
International
0132
Interstar
2200
Inves
1993
inVion
2418
iotronic
1413
ITT
2418
ITT Nokia
0573
Jaeger
1334
KabelBW
1882
2176
Kamm
0713
Kaon
1004
KaTelco
1111
Kathrein
1561
1567
0173
1323
Kenwood
0853
Key West
0132
Kiton
0114
Kocmoc TB
1333
Kongque
1300
König
1631
Koscom
1956
Kreiling
0658
Kreiselmeyer
0173
K-SAT
0713
Kyostar
0132
L&S Electronic 0132
LaSAT
0132
Lauson
2531
Legend
1718
Legend Digital 1718
Leiko
1626
Lemon
1334
0847 2367 1291
2376 0879 0885
0501 1780 2034
1780 1957
1100
1886
0573
0740
2034
1232
2525
1111 2026
0299 1232
0132
1736
1176 1232 1631
1427 1915 2144
1788 1675 1743
2443
1631
SAT
Euro-Vox
Eutelsat
Eutra
Evesham
F&U
Fagor
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finepass
Finlux
FinnSat
Flair Mate
FMD
FoneStar
Foxtel
FPE
Free Wave
Technology
Freecom
Freesat
FTEmaximal
Fuba
Galaxis
Galaxy
General
Satellite
Get
Globalteq
1237
2280
1433
2034
1284
1993
1200
1323
1413
1631
0132
0713
1413
2418
1956
0740
0713
0200
1659
1631
1777
0885
0501
0299
1413
1567
0132
0740
0744
0713
0740
2034
2139
1611
0713
1291
0501
1780
1626
0740
0713
1413
1777
1356
1993
Gradiente
Gran Prix
Grandin
Grocos
Grundig
2097
1957
SAT
Elbe
Electron
Elless
Elsat
Elta
Emtec
Energy Sistem
Engel
Eurieult
Europa
Europhon
Europsat
Eurosat
Eurosky
1659
1659
1076
1780
1473
0128
0885
0200
0200
1672
1176
1334 1099 1100
1195 1351 0200
1631
1743
0132
0723
1915 1195 1197
1176
1300
0249 0707 0658
1717 2569 0114
0200 0713 0742
0249 0114 1626
1334
0299 0740 0173
57
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 58
Lenco
Lenoxx
Lenson
Lexus
LG
Lifesat
Linsar
Listo
Lodos
Logik
Lorenzen
Luxor
Macab
Manata
Manhattan
Maplin
Marantz
Marks
and Spencer
Maspro
Matsui
Maximum
Mediabox
Mediacom
MediaSat
Medion
0713
1611
0501
0200
1414
0132
1284
1626
1284
1284
0299
1935
0853
0713
1300
2034
0200
2441
0742 2026 0132
0573 0501
Opticum
Optus
Orbis
Orbit
Orbitech
P/Sat
Pace
0132
0173
0173 1743 1929
2552
0853 2107
0299 0713 0132
1334 0740 2026
1631
0713 0885 0132
1993 1413 1672
0713
2308
0713 0200 1232
1473
1333 1433 1959
2059 2060
1693
0713
0132 2458 2026
0723 0200
Pacific
Packard Bell
Palcom
Palladium
Palsat
Panasat
Panasonic
Panda
Patriot
peeKTON
Philips
Phoenix
Phonotrend
Pino
Pioneer
Planet
PMB
Polytron
Preisner
Premiere
Premium
Primacom
Pro Basic
Proline
Prosonic
Quadral
Quelle
Radiola
Radix
RCA
Reliance
RFT
RiksTV
Roadstar
Rollmaster
Rover
Rownsonic
SAB
Saba
Sagem
Saivod
Salora
Samsung
1023 0723 0853
1959 1960 2059
1409
2034
Sansui
Sanyo
SAT
Sat Control
Sat Partner
Sat Team
SAT+
SatCatcher
Satec
Satlink
Satplus
1956
1956
1232
0114
1413
2273
0879
1334
0215
1099
0200
1232
1175
1717
0847
2059
1284
1111
0299
0501
0501
0879
0847
0173
0132
1993
0099
1076
0133
0173
2418
1200
1334
0853
0396
1611
0396
0132
1114
1195
1717
1736
1111
2205
1284
0742
1323
0742
0200
0396
1291
2463
0200
2367
0713
1413
0713
1567
1956
2205
2107
1692
2418
1232
2176
0853
1545
1626
0501
1300
0501
0713
1409
1956
0713
2273
1100
0713 1611 1626
0853 1356
1232
1195 1197 1100
0501 0114 1351
1356
2097
0887
2060
1682
2593
1662
0200
1693
2657
1323
0853
1409
0396
1304
2418
2107 2176 2593
1114 1499 0853
0200 1672 1743
1429
1956
0713
SAT
58
0299 0713
SAT
2441
0713
1626
1334
0853
1206
0501
1232
1626
Medison
0713
Mega
0200
Megasat
1886
Metronic
1659
2418
Metz
0173
MiCO
1993
Micro
0501
Micro electronic 0713
Micro
Technology 0713
Micromaxx
0299
Microstar
0299
Microtec
0713
Morgan's
0132
1409
Motorola
0856
Multichoice
0879
1960
Mx Onda
1659
Myryad
0200
Mysat
0713
MySky
1356
N
2152
NanoXX
2204
Neom
1993
Neotion
1334
Netgem
1322
Neuf TV
1322
Neuhaus
0501
Neuling
1232
Neusat
0713
Nevir
1659
Newton
0396
Next
2200
NextWave
1956
Nikko
0713
Noda Electronic 0885
Nokia
1114
0573
Noos
0853
Nordmende
1611
Nova
0879
2060
NPG
1631
Numericable
0853
OctalTV
1429
OKI
1567
Omni
1993
Onn
1284
Openbox
Opensat
Opentel
Optex
0396
0723 1111 1176
1100 0249 0658
2176 1675
0853 2531
1659
0299
1692
0853
1300 1631
0885
2553 1114 1690
1004
1662 1458 1206
0253 1175
1567
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 59
SatyCon
Schaub Lorenz
Schneider
Schwaiger
SCS
Sedea
Electronique
Seeltech
Seemann
SEG
1631
2418
1206
2533 1334 1631 2458
0740 0885 1111 1429
1672 2308 0132
0299
1626 0114
TELE System
Telecom
Teleka
Telestar
0742 0114 1993
1284
Teletech
Televes
2034
1409
1626 1657 1334
2418 1672
2418
2101 2308 2458
1175
1662
0723
1100
2176
1693 0887
1111 1176
0249 0658
1675
Telewire
TelSKY
Tesla
Tevion
Thomson
Tiny
Tioko
Titan
Tividi
TNT SAT
Tokai
Tonna
Topfield
Toshiba
Triasat
Triax
1200
0299 0396 1232
1413 1631 2285
Tricolor TV
TT-micro
Turnsat
TVonics
Twinner
UEC
Umax
Unisat
Unitymedia
0847 0639 0853
Univers
Universum
0501 0114
0132 0742 0740
1806 2235 0713
2418 0853 1284
0879 1473
2139
2139
1334
2418
0847
1659 2139
1957
2441 1284 1672
1197 1100 1099
1351 1322 0200
0396
WWW.ONEFORALL.COM
Van Hunen
Vantage
Vaova
Variosat
VEA
Ventana
Vestel
VH Sat
Viasat
Viola Digital
Vision
Visiosat
Vitecom
Volcasat
Voo
Wavelength
Welho
Wetekom
Wharfedale
Wisi
Worldsat
Woxter
1206
1672
1429
0885
0114
1935
1611
0713
0396
0501
0200
1626
2540
0114
0501
1409
1232
2540
1626
1334
1567
0847
1175
1935
1672
0132
1886
1429
2235
0200
1611
1986
1206
1284
0501
0501
0853
1099
2101
1176
1429
0713
2441
0132
0879
1993
0200
1429
1197
1886
0173
1099
0299
2204
1993
0173
2418
0200
0742
0299
1323
2235
1672
1626
1718
1129
1413
2418
0853
1232
2357
0501
1284
0173
0132
1473
2418
1672
0132
1284 1626 2034
1409 0396
0501
1099 1100 0114
1429 1334 1351
1672 1195 1197
0132 1300 1334
1672 0713 1409
2205
1291 2107 2176
0853 1662 1459
0713
2205
1736
1692
0501 0713
1545 1783 1722
1824
SAT
1662
1611 0713 1200
1567 2205 1545
2728
1413
0740
1232 1334 1175
SAT
0132
1993
0396
1626
1659
Septimo
0885
Servimat
1611
ServiSat
0713
Shark
1631
Sharp
1935
Sherwood
1611
Siemens
0173
1429
2139
Sigmatek
1956
SignalMAX
0299
Silva
2026
SilverCrest
0713
Skantin
SKR
0713
SKT
0132
Sky
0856
0847
SKY Deutschland 1114
1195
1717
SKY Italia
1693
SKY+
1175
Skymaster
1409
1334
2409
Skymax
0200
Skypex
0299
skyplus
2026
0740
SkySat
0713
SL
2026
1672
SM Electronic
0713
Smart
0132
0713
Sogo
2139
Soniq
1567
Sony
1558
SR
0132
Star Sat
0132
Star View
2145
Starcom
0114
Starland
0713
Stream System 1300
Strong
1409
1626
1300
Sun Direct
2525
Sunny
1300
Sunsat
0713
Sunstar
0132
Sunstech
1993
Supratech
1413
Systec
0132
Sytech
2139
S-ZWO
1722
TATA Sky
1997
TBoston
2418
Teac
1322
Tecatel
1200
Technika
2034
TechniSat
1195
0501
0114
Technosat
Technosonic
Technotrend
Technowelt
Techwood
0200 0396 0713
0114 1291 0132
1626 1611 1413
1886
0713 1611
2463 1356
0132
1882 1176 1195
0299 0742 0114
0740
2297 1458
1284 0114
1023 1682 1195
1886
1413 0713 0114
1413
2034 0200 1935
0396 0299 0501
0740 1232 1986
0114
2139
59
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 60
0713
1300
1413
1718
0887
1659
0740
1777
0114
0128
Zenega
0856
Zenith
Zeta Technology 0200
1657
Ziggo
Zinwell
1176
0847 1323
SAT
XSat
Xtreme
Yakumo
Yamada
YES
Yukai
ZapMaster
Zehnder
1993 2139
1334 1232 1413
0742 1631 2388
1499 2443
2280
@Home
ADB
Akado
Altibox
Amino
BT Vision
Cablecom
Cisco
ClubInternet
Com Hem
Comcor
freebox
GuestComm
[email protected]
Humax
1666
2343
2339
2030
1615
2294
1582
2506
2132
0660
2339
1976
2030
2043
2043
1885
2015 0660
2043
2589
1666 2015
1482
0660 1813 2339
1983 2165 1981
1060
1582
2174 2368
1987 2610
2709
2615
2270
2270
0875
2522
2535
2535
2628
2260
1921
2260
1272
2260
2535
2535
2535
1843
1272
2238
1408
1272
2037
2270
2270
2260
2238
2535
2270
1272
2036
2270
2238
2116
1447
2260
2238
1272
1843
1733
2037
2628
2037
1272
2153
1272
2558
2628
1272
2535
2628
2153
2709
2522 2709
2238
2626
2270
2522
2535
CD
1987
2174 1983
1987
2589 1666
Advantage
AH!
Arcam
Atoll
Electronique
Audio Research
Audiolab
Audiomeca
Audioton
Balanced Audio
Technology
Cairn
Cambridge
Audio
Cyrus
Denon
DKK
0032
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
CD
60
2165
1981 1983
CBL
Kabel
Deutschland 1981 1983
KabelBW
1813 2174
1060
Kiss
2132
Kreatel
2030
MIO
2275
Mio TV
2275
Motorola
2030 2275
NTL
1060 1068
Ono
1068
Optus
1060
Orange
2407
Pace
1068 2620
Philips
1619 2174
Premiere
2620 2174
Sagem
2407
Samsung
2407 2015
1060 1666
Scientific
Atlanta
2506 2132
SingTel
2275
Sky
2620
SKY Deutschland 2620
Stofa
2015
Telewest
1068 1060
TelstraClear
2343
T-Home
2132
Thomson
1582 1981
TP
2407
Unitymedia
2610
UPC
1582
Viasat
2030
Viken Fibernett 2030
Virgin Media
1060 1068
YouSee
2368
Ziggo
2015 0660
A.C.Ryan
Apple
Argosy
ATMT
Bang & Olufsen
Best Buy
chiliGREEN
CnM
Dane-Elec
Digitech
DVICO
EGreat
Elonex
Eminent
Emtec
EverTech
Fantec
Freecom
Fujitsu Siemens
Galaxy
Hauppauge
Hewlett Packard
iMON
INOi
Iomega
ISTAR
LaCie
me2
Memup
Microsoft
Netgear
Olidata
Packard Bell
peeKTON
Pinnacle Systems
Popcorn Hour
RaidSonic
Ricavision
Sitecom
Sony
SoundGraph
Sumvision
Thermaltake
Trust
TViX
Via Technologies
Western Digital
Woxter
XBox
VAC
CBL
VAC
0157
0157
0157
0157
0003 0626
0000
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 61
Arcam
0032
0157
0626
0626
Denver
Diamond
DMTECH
Dual
Electrocompaniet
Elta
Goldmund
Goodmans
Grundig
0490 0157
0032
1501 1446
1408
AMP
AMP
Acoustic
Solutions
Audiovox
Cambridge
Audio
Denon
Logitech
Marantz
Teufel
upXus
Yamaha
1730 1982 2345
0272
1408
2138
2322
1446
0143 0354
TUN
Akai
All-Tel
Amitech
Amstrad
Anam
1390
1389
1390
0121
1158
1822
0609
1390
1961
1390
0609
1961 1389
TUN
AEG
AFK
Aim
Aiwa
ASCOMTEC
Audiolab
Audiosonic
Audioworld
Balanced Audio
Technology
Bang & Olufsen
Belson
Best Buy
Blue Sky
Bonnec
Bose
BSkyB
Bush
Cambridge
Audio
Centrum
Copland
Denon
1405 1827 1058
1258 1358 1622
1722
1390
1961
WWW.ONEFORALL.COM
0642 1089 1189 1269
1289
1389
1089 1189 1269 1289
1389
1390
1089 1189 1269 1289
0799
1389
1961
1390
1189
1229 1629 1933
1497
1089 1189 1269 1289
1647
1389
1089
1360
1434
1389
1390
1390
1390
1189
1390
1089
0609
1089
1725
H&B
1961
Hanseatic
1390
Harman/Kardon 1304
1269
HCM
1390
HE
1389
Hiteker
1389
Home Tech
Industries 1389
Integra
1805
Irradio
1961
Jamo
2160
JBL
1306
JVC
0074
1776
Kenwood
1313
1293
KXD
1389
Lenoxx
1389
LG
1293
Linn
1089
Loewe
1089
Marantz
1089
1269
Mark
1089
Medion
2197
MEI
1390
Melectronic
0609
Meridian
1089
Micromega
1089
Muvid
2476
Mx Onda
1497
Myryad
1189
Mystral
1961
NAD
0320
Naim
1089
Nexius
1390
Nikkai
1389
Okano
0609
Onkyo
1320
Orava
1389
Oritron
1497
1189
1189 1269 1289
2857 0771 1460
2820
1961
1189 1269 1289
1389 1497
1189 1269 1289
TUN
0003
0157
0000
0157
0157
0173
0157
0157
0157
0157
0157
0032
0157
0157
0157
0157
0000
0157
0157
0000
0303
0157
0032
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0000
0157
0032
0303
0157
0157
0626
0157
1287
CD
Dual
Dynaco
Genexxa
Goldmund
Grundig
Harman/Kardon
Krell
Linn
Loewe
Marantz
Matsui
Memorex
Meridian
Micromega
Mission
Myryad
NAD
Naim
NSM
Optimus
Panasonic
Philips
Pioneer
Primare
Proton
QED
Quad
Radiola
Restek
Revox
Rotel
SAE
Sansui
Siemens
Simaudio
Sony
Tag McLaren
Tandy
Technics
Thorens
Thule Audio
Traxdata
Universum
Yamaha
1089 1306 1189
1289 0208
0464 1374 1676
1027 1569 1570
2197
1189
1189
2117
1289
1189
1269
1269
1189
0642
1269
1289
1289
2114
1289
1189 1269 1289
1189 1269 1289
1089 1269 1289
0609
1189 1269 1289
1805 0135
61
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 62
Panasonic
2967
1765
1533
1269
2311
1673
1935
1089
1284
1518 1308
1309 1288
1089
2459
1831
0289
1189
1459
1289
0642
2434
1123
1269
1623
1189 1269 1289
1189 1269 1289
1189 1269 1289
1189 1269 1289
1868 2137
1961 1089
1858
1058
1454
1722
2475
1827
1358
1622
1112
1390 1725
1518 1779 1309
0208 1765 1288
1389
1194 1497
1089 1269 1289
0609 2160 1089
1269 1289
1390
1331 1276 0376
1376 0712 1776
2061
DVD
AFK
AG Electronics
AGK
Aim
Airis
Aiwa
Akai
62
0490
0539
1158
0730
0770
2173
1228
1228
2139
0672
0672
0695
1115
0713
DVD
3 Plus
3D LAB
4Kus
Acoustic
Solutions
AEG
0713 1228
1233 1923 0675
1152 1923
1005 1107
0869 0533 1824
0898 1527 0884
1233
AKI
Akura
Alba
1005
0898
0713
0539
Amitech
0770
Amstrad
0713
0770
0872
AMW
1351
Ansonic
0672
Apex Digital
0732
Arcam
1115
Arena
0539
Aristona
ASCOMTEC
1923
A-Trend
0714
Audio Authority 2555
Audiola
1660
Audiosonic
1527
Audix
1152
Autovox
0713
AVideo
2173
0730
AWA
0730
Axion
0713
Basic Line
0898
Baze
2332
BBK
Bellagio
0872
Belson
1923
Belsonic
1493
Berthen
1643
Best Buy
2139
Binatone
1923
Biostek
1005
Black Diamond 0713
Blu:sens
1233
Blue Parade
0571
Blue Sky
0713
0884
BlueTinum
1493
Boghe
1004
Boman
0898
Bose
2023
Brainwave
0770
Brandt
0651
Bush
0713
0831
1530
CAT
0789
Celestial
0672
Centrex
0672
Centrum
0713
0675
CGV
0733
Chili
1493
Cinea
0841
Cinetec
0713
CJ Digital
1643
Classic
0730
Clatronic
0672
Clayton
0713
CMX
1643
Coby
1107
Codex
1233
Compacks
1107
Conia
0672
Continental
Edison
0872
Crown
0770
Crypto
1228
C-Tech
1152
Curtis
1493
Cybercom
0831
CyberHome
0714
Cytron
0651
Daenyx
0872
Daewoo
0833
0213
0733 1493
0733 0695 0730
0672 1530
1115 1571 1493
2139 2172
0831 1493
0646 2241
1923
0713
0872 1555
0672
1004
2139 2172
2172
0884 0833
DVD
1158
1758
1258
1441
2172
TUN
1779
1763
1316
Philips
1189
2341
1120
Pioneer
1023
1184
1289
1823
1189
Proceed
1390
Proline
0609
Proson
Provision
1389
Quad
1089
Radiola
1089
Radionette
1293
Red Star
1389
Revox
1089
Revoy
1089
Rotel
0793
1295
Samsung
0609
Sansui
1801
Sanyo
Schaub Lorenz 1961
1390
Schneider
Sherwood
1077
Siemens
0609
Silva Schneider 1293
Sky
1497
Sony
1822
1759
1658
1558
1882
Soundwave
0609
Tag McLaren
1189
Targa
1293
Teac
0609
Technics
1763
1308
1316
Telefunken
1390
Thomson
1354
Thorens
1189
Tokai
1961
United
1390
Universum
1390
1189
Venturer
1390
Victor
0074
Waitec
1961
Wharfedale
0609
Xenon
1389
Yamaha
0176
1176
1815
0695 0672 0651
1005
1115
0551 0503
0695 0833 0730
0884 1351 0733
1004
0789 1005 1923
0770
0872
2173
0675 1233
0730
0831
0651
0816 1023
0831
0770 0714 0872
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 63
Dansai
Dantax
Daytek
Dayton
DCE
Decca
Denon
Denver
Electronics
Home Tech
Industries
HYD
Hyundai
2258
1923 1493
0770 1115
1660 2095
1527 0675
0651 0730
0884 1115
0831 0713
1670 2173
1233 1670
0770
1351 1555
0713 0884
0591 0672
1530
0730 0651
1923 1530
2173
0651 0539
0551 1004
0831
1233
1493
0713 1748
2173 0713
WWW.ONEFORALL.COM
ICP
Iekei
Inno Hit
Integra
Irradio
ISP
ITT
JBL
JDB
JDV
JGC
JMB
JVC
Kansai
Kansas
Technologies
Kazuki
Kendo
Kennex
Kenwood
KeyPlug
Kiiro
King D'Home
King Vision
Kiss
Koss
KXD
Lawson
Leiker
Lenco
Lenoir
Lenoxx
Lexia
LG
Lifetec
Limit
LiteOn
LM
Lodos
Loewe
Logic3
LogicLab
Logik
Lumatron
Luxman
Luxor
Magnavox
Magnum
Majestic
Manhattan
Manta
Marantz
Mark
Marquant
Matsui
Maxim
MBO
Mecotek
Medion
Memorex
Memory
Metz
Micromaxx
0730 0770
1923
1233
1228
1530
1152
1107
0713
2147
0741
0770
0695
1233
0702
0730
1228
1530
0695
0623
0503
1107
1233
1493
0713
0770
0490
0770
0770
0833
1643
0841
0651
1107
1152
0872
0651
1228
1005
1152
0741
1233
0651
1152
1158
1643
0713
0539
0772
1152
0713
1115
0730
0573
1004
0503
0733
1382
1107
0713
1493
0539
0713
0770
0651
0884
0713
0730
0770
0831
0741
0831
0730
0571
0695
1660 1527 1152
0833
1115 1233 0869
1555
2365 1901 0539
1530
0831 0672
0713 0898
1906
1643
1493
1923
DVD
DVD
0770 1115
0695 0713
0872 1005
0872
0831
0770
0490 1634
0898 1107
0672
0651 1152
Diamond
0713
Digihome
0713
DigiLogic
2173
Digital
Digitor
1005 0651
Digitrex
0672 1004
DiK
0831
Dimarson
1233
Disney
0831
DK digital
0831 1643
DMTECH
2173
Dragon
0831
0833 1152
DSE
0213
0831 0713
Dual
1023 1530
1003 0675
Durabrand
1530
D-Vision
1115
DVX
1152
e:max
1233 1643
0770
EagleTec
0714
eBench
1152
Ecco
1555
Electrohome
0770
Elenberg
1228
Elfunk
0884 0713
Elin
0770
Elta
0770 1115
1643 2173
Emerson
0591 0869
Enzer
1228 1005
EuroLine
1115 1233
0675 1643
F&U
2172 2139
Ferguson
0651 0898
Finlux
0741 0770
Fintec
0713 1530
Firstline
0869 0651
Funai
0695 0675
Futronic
1005
Global Solutions 1152
Global Sphère 1152
GoldStar
0591 0741
Goodmans
0713 1004
0833 0733
GoWell
1643
GP Audio
0733
GPX
0741
Gran Prix
0831 0898
Grandin
0672 0713
Grundig
0695 0775
0713 0670
Grunkel
0770 1493
H&B
0713 0841
Haaz
1152
Hanseatic
0741
Harman/Kardon 0702
HE
0730 1923
Henß
0713
Hicon
0672
Hitachi
0664 0573
0884
Hiteker
0672 1923
Höher
0831 1004
1530
Home
0770 0713 0831
1923
1906 0591 0869
1602
0831
1416 1738
0884
0741
0884
0741 0833 0713
0898
0713 0730 0884
0675 0539 0713
1354 2241
2414
0695 0884
0713 0672 0695
0651 0630 1416
0525 0713
63
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 64
Pioneer
Play It
Pointer
Portland
Powerpoint
Prima
Prinz
Prism
ProAudio
ProCaster
Proline
Proscan
Proson
Prosonic
Provision
Pye
Radionette
Radiotone
RCA
RE-BL
REC
Red Star
Reoc
Revoy
Richmond
Roadstar
Rocksonic
Ronin
64
Rotel
Rowa
Rownsonic
Saba
Sabaki
Saivod
Sakyno
Salora
Samsung
0539
1708 2083
1115
2173
1004
0591 0741 1602
1643
1660 0770 0672
1530
2173
1493
1228
2418
0503 1769 2147
0525
1233 0898
0713 0831
0713
0833 1251
1834 1661 1579
2518
0646
0675
2526
1846
2056
2334
1813
1755
1340
2434
0503
2093
0631 1965 0525
1900 0142 1531
2442
1005
0672 1004 0833
1005
1923
1107 1493 0730
0539
0869 1906
0651
0898 0806 1003
1107 1351 1394
0730 0898 0833
0623
1004
0789
0651
1152
0831
1152
0741
0573
1932
0298
0695
Sansui
1115
Santosh
1115
Sanyo
0670
1228
SAST
0806
ScanMagic
0730
SCE
0789
Schaub Lorenz 0770
Schneider
0831
0869
0713
Schöntech
Scientific Labs 1152
0651
Scott
2173
Seeltech
1643
SEG
0713
1530
Shanghai
0672
Sharp
0630
Sherwood
0741
Siemssen
1382
Sigmatek
2139
Silva
0898
Silva Schneider 0831
SilverCrest
1152
Singer
1152
Sinotec
0770
Sinudyne
0733
Sistemas
0672
Skantic
1003
Skymaster
0730
Skyworth
0898
Sliding
1115
Slim Art
0770
Slim Devices
0533
SM Electronic
0730
Smart
0713
Sogo
2172
Sonashi
0831
Sonwa
1004
Sony
0533
1824
1533
1033
Sound Color
1233
Soundmaster
1152
Soundmax
1152
Soundwave
1530
Spectra
0872
Standard
0651
Star Clusters
1152
StarLogic
1005
Starmedia
1005
Strato
1527
Strong
0713
Sunkai
0770
Sunstech
2139
Superior
1643
Supervision
0730
Supratech
2172
SVA
0672
Symphonic
0675
Synn
1152
Sytech
2139
Tamashi
1394
0525
2173 1643 0551
0770
1635
1075
2107
1152
0744 0199
0490 1748
2269
0770 1228
0695 0213 0713
1152 1643 2173
0539 0713 0651
0646 2241
0672 1233 1394
1152 0884 0872
2652 0713 0695
0213
2172
0831
1906 0741
1643 2173
1115
1152
DVD
Panda
Papouw
peeKTON
Philips
0503
0539
0522
0831
0713
0770
0713
0730
1643
0651
0831
0741
0770
0869
1493
0831
1923
0831
1643
1228
0833
2555
1004
0627
1158
2545
0571
1923
0872
0695
0651
1152
0831
0695
0672
0490
1641
1107
0533
0898
0539
1354
1506
1158
1267
0571
1571
1768
1643
0770
0770
0872
1228
0831
0831
1394
1004
0651
1738
0522
0713
1107
1923
0646
0741
0713
0522
2555
0490
0770
1923
1152
0841
1233
0713
0789
0872
DVD
Micromedia
Micromega
Microsoft
Microstar
Minax
Minoka
Mitsubishi
Mustek
Muvid
Mx Onda
Mystral
NAD
Naiko
NEC
Neom
Nevir
Nikkai
Nordmende
Nortek
NU-TEC
Omni
One For All
Onida
Onkyo
Oopla
Oppo
Optimus
Orava
Orbit
Orion
Oritron
Pacific
Packard Bell
Palladium
Palsonic
Panasonic
1152
1493 2139
0772 1070 1536
1981 1633 1516
1903 2457 0864
2132
1152 0831 0898
1382 1152
0831 2172
2173
1152
2238 2139
0831
WWW.ONEFORALL.COM
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:37 Pagina 65
Tandberg
Targa
Tatung
TBoston
Tchibo
TCM
Teac
TEC
Technics
Technika
Technisson
Technosonic
TechnoStar
Techwood
Tecnimagen
Tedelex
Telefunken
Teletech
Tensai
Tevion
Yamaha
Yamakawa
Yukai
Zenith
Telefunken
Teletech
Tensai
1152
0741
1493
1769
0713
0730
1228
0730
1530
2555
0831
0713
0713
1152
0831
0573
2139
0522
1923
0770
0770
0806
1004
1004
1158
0539
0497
0872
0730
0503
0790
1923
0833
0713
0651
2139
1152 0571 0591
1394 0675 1228
1115 0831 2302
1152
Theta Digital
Thomson
Tiny
Tokai
Tokiwa
Tom-Tec
Top Suxess
Toshiba
1530 0539
Trans
Continens
TRANScontinents
1004
1228
0770
0884
0770
1382
1660
Transonic
Tredex
Trio
TruVision
TSM
Umax
United
1152 0770
1923 0833
1555
1152
1152 1004
0522 0831
1233
0833
1510 1769
0831 1233 0833
1394
1228 0672 0695
1152 1233 1555
0884 1351 0675
0713 0591 1530
1530
0831
0770 1115
1233
2172
1708 2083
1152 1228
1251
0872 1493 1416
2139
0646 0490 1158
Universal
Multimedia
Universum
0651
1505
0833
0571
0551
1489
0665
0705
0789
1224
0503
0452
1036 1382 0768
1685 2014 1227
1347 1730 0652
0522
0898 0788
0716
1045 1510 2006
0826
0872
1165
0672
0843
0770
0857
1224
1151
0788
0672
0699
1489
1152
0675
0826 0831 1327
1165
1451
0730
1165
0768
2021
0826
0790
0695
1233
0713
1832
1228
1115
1446
0884
1367
DVD
Universal
Multimedia
Universum
Vecatech
Venturer
Vestel
Voxson
VTrek
Waitec
Waltham
WB Electronics
Welkin
Wellington
Weltstar
Wharfedale
Wilson
Windy Sam
Woxter
XBox
Xenon
XLogic
XMS
Xoro
Yakumo
Yamada
0872
0672
0831
0770
0713
2302
0730
1115
0713
Tevion
1416 1906 0741
DVD
Textorm
Theta Digital
Thomson
Tokai
Tom-Tec
Toshiba
TRANScontinents
Transonic
Trevi
Trio
TVE
UMC
United
0713
1158
0770
2172
0741
0741
0741
0833
0898
0490
0770
1530
0672
1115
1643
0713
1233
1228
0789
1115
0713
0651
0651
0833
1493
0571
0551
0898
0789
0503
0768
0741 0713 0591 1918
1913 1227 1829 0790
1530
Uptek
0763
upXus
1345
Venturer
0790
Vestel
0713 1994 1530
Vieta
0705
Viewmaster
0862 1224
Voxson
0730 0831 2007
VTrek
1228
Waitec
1224 1894 1917
Walkvision
0717
Waltham
1530
Welkin
0831
Wellington
0713
Weltstar
0713
Wesder
0699
Wharfedale
0686 0768 1832 0723
0751 0652
Wilson
0831 1233 1513
Windy Sam
0573
Wintech
1187
Woxter
1151 1224
X-Waves
1513
XBox
0522
XLogic
0770 0768 1228
XMS
0788 0770
Xoro
1183 1379
Yakumo
1004 1056 0652
Yamada
1004 0872 1151 1416
1056 1489 1158 0652
Yamaha
0539 0646 0490
Yamakawa
0665 0872 1104 1489
1760
Yukai
0730 1917 1646
Zenith
0503 0591 0741
------------------------------------------------------
0591 0741
0789 0788 1228
1832 1676 1690
1483
0770
WWW.ONEFORALL.COM
65

Podobné dokumenty

TV - One For All

TV - One For All Admir n Adyso Agazi AGB Agef Aiko

Více

TV - Emos

TV - Emos Durabrand

Více

MFP Print Server Quick Installation Guide

MFP Print Server Quick Installation Guide dokumentu bez povinnosti informovat kohokoliv o nastalých změnách. Produkt i obrazovky vlastního nastaveníproduktu, který jste koupili se mohou mírně lišit od těch zobrazených v této uživatelské př...

Více

kabeldeutschland.de

kabeldeutschland.de Anam Anam National Andersson Anglo Anitech Ansonic

Více

TV TV TV TV TV TV TV TV TV

TV TV TV TV TV TV TV TV TV dálkové ovládání ONE FOR ALL připravené pro ovládání zařízení. If your device does not respond to the ONE FOR ALL after you have tried all the codes listed for your brand, try searching for your co...

Více

San Francisco

San Francisco Přehled nastavení telefonu Nastavení data a času 1. Stiskněte Domů > > Nastavení > Datum a čas. 2. Pokud chcete čas nastavit ručně, odškrtněte položku

Více

stažení

stažení Olive ONE je vše v jednou – absolutně dokonalý audio HD player s integrovaným stereo zesilovačem o výkonu 2×35 Watt/8 Ohm. DSP procesor využívá patentovanou technologii SMART pro frekvenční optimal...

Více

Ceník 2016

Ceník 2016 KATALOG 2016

Více