Zde si stáhněte dokument o škodlivosti působení MT na lidský

Transkript

Zde si stáhněte dokument o škodlivosti působení MT na lidský
Místo rakoviny
mozku si zasloužíte
fakta!
Mobilní telefon je vysílač mikrovln, který by stejně jako krabička cigaret
měl být opatřen nápisem varujícím před rakovinou! Mikrovlnná energie
osciluje na miliónech až miliardách cyklů za sekundu. V odborném
žurnálu pro buněčnou biochemii byl zveřejněn článek, podle něhož tyto
kmitočty způsobují rakovinu a řadu dalších onemocnění zásahem do
buněčné DNK a jejích opravných mechanizmů. Mikrovlny podněcují rychlé stárnutí buněk. Také italští vědci nedávno demonstrovali, že vyzařování mobilního telefonu zvyšuje agresivitu bujení rakovinových buněk.
Bezdrátové telefony pracující na frekvencích 900 MHz nebo 2.4 GHz vyzařují tytéž nebezpečné mikrovlny jako
mobil. Souvislost mezi ozařováním mikrovlnami a rakovinou byla zdokumentována už před mnoha lety. V období
studené války sověti ozařovali americké velvyslanectví v Moskvě nízkoúrovňovým dvojitým paprskem
mikrovlnného záření. Dva po sobě následující velvyslanci onemocněli leukemií a také u ostatních zaměstnanců
se buď vyvinula rakovina, anebo jejich krev vykázala poškození DNK, která jí předcházejí. Nedávný výzkum,
který na University of Washington provedl profesor Dr. Henry Lai, ukazuje, že mozkové buňky zcela evidentně
poškozují i mikrovlny vyzařované na mnohem nižších úrovních, než jsou ty, které příslušné úřady Spojených
států uvádějí jako "bezpečné". Dr. Lai poznamenává, že už i nepatrné dávky vysokofrekvenčního
záření se mohou časem kumulovat a vykazovat škodlivé účinky. Varuje, že ozařování veřejnosti radiací
z vysílačů bezdrátových komunikačních prostředků "by mělo být omezeno na minimum. Motorola
doporučuje spotřebitelům, aby se vystříhali směrování antény mobilního telefonu k nechráněným částem těla.
Nezávislé testy ale ukazují, že u mobilních telefonů může prosakovat velké množství záření také z klávesnice
a celého přístroje. Toto záření se zařezává hluboko do mozku a ušní i oční tkáně, která je vůči poškození
mikrovlnami zvlášť citlivá. Mobily nošené na opasku buší svým zářením do oblasti jater nebo ledvin, i když
použijeme soupravu se sluchátkem. Poslední studie potvrzují, že mikrovlny z mobilních a bezdrátových telefonů
mohou: vyvolat bolesti hlavy a navodit stav extrémní únavy způsobit ztráty paměti a mentální zmatek urychlit
šedý zákal, poškození sítnice a rakovinu oka vyvolávat palčivý pocit a vyrážky na pleti poškodit nervy na
pokožce hlavy (skalpu) způsobit trvalé zvonění v uších a poškodit čich vyvolat bolesti kloubů, svalové křeče
a třasy, způsobit zažívací potíže a zvednout hladiny cholesterolů, pozměnit elektrickou aktivitu mozku v době
spánku, otevřít bariéry chránící krev a mozek před viry a toxiny, způsobit, že krevní buňky ztrácejí hemoglobin,
snížit počet a výkonnost bílých krvinek, podnítit astma produkcí histaminu v buňkách, stresovat endokrinní systém, obzvláště slinivku, štítnou žlázu, vaječníky a varlata. V roce 1993 investoval telekomunikační průmysl 25
miliónů dolarů do řady výzkumných projektů, které byly navrženy tak, aby prokázaly bezpečnost mobilních telefonů. Tyto studie ovšem ukázaly pravý opak! Dokázaly, že americké federální normy povoleného ozařování
mikrovlnami jsou nebezpečně nízké. Poškození buněk a vyvolání růstu tumorů lze laboratorně snadno dosáhnout už při zhruba třetině intenzity záření, povolené těmito normami. Chlapci od telekomunikací nepropadli panice a spolu s poklonkujícími politiky a příslušnými kontrolními úřady dospěli k rozhodnutí, že jediný lukrativní
postup v této záležitosti umožní LEŽ a POPÍRÁNÍ. FDA proto navzdory všem usvědčujícím důkazům ještě stále
kličkuje: "Neexistuje důvod k závěru, že uživatelé mobilních telefonů jsou vystaveni nějakým zdravotním
rizikům." Telekomunikační průmysl mezitím naléhal, aby přípustná hranice ozařování lidského organizmu mobilními telefony byla VÍCE NEŽ DESETINÁSOBNĚ ZVÝŠENA ! Tyto plány naštěstí zmařil Dr.
George Carlo, který prezentoval otřesná fakta ve své knize Mobilní telefony: Neviditelné hazardy věku bezdrátové komunikace (Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insiders´s Alarming Discoveries About
Cancer and Genetic Damage; Carroll a Graf, 2001) .
Shrnuto a podtrženo, podle Dr. Carlo věc vypadá takto: Mobilní telefony jsou vysoce ožehavá záležitost, příslušné bezpečnostní předpisy jsou nulové a Američané jsou zpracováváni tak, aby prolhaný telekomunikační
průmysl mohl v klidu bohatnout! Je to jako obvykle špinavý obchod, a čím déle budou telekomunikační firmy
moci balamutit veřejnost, tím víc miliard nasbírají. 16. června 2002 odvysílala CBS šedesátiminutový pořad,
který potvrdil praktiky telekomunikačních firem. Producenti z CBS je obvinili z podvodného jednání, švindlů,
padělání podpisů, připojování telefonních služeb bez povolení a lhaní o výši nákladů. Vrchní státní návladní z
Connecticut pro CBS uvedl, že tyto společnosti jsou vzdor každoročním miliónovým pokutám nepolepšitelné.
Opravdu chceme těmto lidem vydat všanc naši mozkovou tkáň a životy? Ozařování hlavy mikrovlnami je
extrémně riskantní zejména pro děti. Rodiče v některých evropských zemích jsou dnes už varováni, aby
drželi své děti od mobilních telefonů co nejdál. Výzkumníci z University of Utah zjistili, že čím mladší je dítě, tím
více záření jeho mozek absorbuje.
Španělští výzkumníci už před lety prokázali, že záření mobilního telefonu může pozměnit elektrickou aktivitu
dětského mozku až na několik hodin, vyvolat drastické změny nálady a eventuálně i chování, a být příčinou
neschopnosti se učit. Vědci se obávají, že radiace mobilních telefonů může poškodit lidské embryo a radí
gravidním ženám k opatrnosti. Aby udržel spojení i z kovové klece automobilu, musí mobilní telefon podstatně
zvýšit intenzitu pole. Účinky mikrovlnného záření jsou proto uvnitř dopravních prostředků obzvlášť intenzivní.
Volkswagen upozorňuje, že užívání mobilního telefonu uvnitř vozu "může být zdraví škodlivé, kvůli
vytváření extrémně intenzívních elektromagnetických polí. Průzkum britských pojištoven ukázal, že průměrný
řidič telefonující za jízdy mobilem má ve skutečnosti ještě zpomalenější funkce a reakční doby, než kdyby byl
opilý. Finský Uřad pro radiační a nukleární bezpečnost oznámil, že hodinové vystavení radiaci mobilního telefonu může způsobit smrštování a sesychání tělních buněk. Výzkumníci se domnívají, že dochází ke zvýšené
aktivitě proteinů vyvolávajících poškození buňky. Co náš nestabilní svět dnes nejméně potřebuje je populace
globálně sužovaná rapidním scvrkáváním mozků! Počet případů rakovinových nádorů mozku v USA od roku
1975 stoupl o 25%. V roce 2001 byla u 185,000 Američanů diagnostikována nějaká forma mozkového nádoru.
Mozkový nádor čtvrtého stupně může vyrůst z velikosti zrnka vína do velikosti tenisového míčku za pouhé 4
měsíce. Mozkové tumory jsou téměř vždy smrtící a většina lidí zemře během 6-12 měsíců po diagnóze. V programu Sixty Minutes bylo v dubnu 2002 probíráno fascinující téma o rakovině mozku. Z diskuse vyplynulo, že si
vědci nejsou jisti tím, proč došlo k exponenciálnímu nárůstu těchto onemocnění. Velkou ironií bylo, že na
odvysílání pořadu navazovala reklama, v níž jedna společnost radila rodičům, že nejlepším způsobem jak se
informovat o pohybu mladistvých je být s nimi ve spojení mobilním telefonem. Zatímco výzkum říká, že k radikálnímu poškození mozku může dojít už během prvních několika málo minut hovoru, telekomunikační firmy podněcují zákazníky, aby trávili stále více hodin telefonováním. Obrovské příjmy z reklamních šotů a
celostránkové bombastické reklamy na mobilní telefony v novinách a časopisech nutně musí být příčinou toho, že se o nebezpečí vyplývajícím z užívání mobilních telefonů v podstatě nikdy nediskutuje v
hlavních médiích. Vynikající je kniha, kterou napsal Robert Kane: Mobil je ruská ruleta (Cellular Telephone
Russian Roulette; Vantage Press, 2001) . Kane, expert na telekomunikace, prezentoval impozantní sbírku studií
dokazujících, že příslušné úřady a výrobci mobilních telefonů UŽ MNOHO LET PŘEDEM VĚDĚLI, že vyzařování těchto přístrojů na současné úrovni je lidskému zdraví nebezpečné. Poznamenává, že kdyby jejich
RF emise musely být sníženy na "bezpečnou" úroveň, byly by mobilní telefony nepoužitelné. Zprávy
o onemocněních z častého užívání mobilů a bydlení nebo práce poblíž výkonných RF vysílačů se stále častěji
objevují v souvislosti s četnými soudními procesy souvisejícími s onemocněním rakovinou, které jsou
připravovány proti výrobcům mobilních telefonů a provozovatelům sítí.
Rovněž pojišťovnictví už tuší velké potíže. Zástupci známé londýnské pojišťovací společnosti Lloyd
odmítají pojištovat výrobce telefonů pro případ poškození zdraví uživatelů. Mobilní telefony jsou dnes tím,
čím byl před 40 lety tabák. Zatímco výzkum a diskuse pokračují, mají uživatelé mobilních telefonů tři základní
volby:
1. Pokračovat v těžkém bombardování mozku mikrovlnami až do doby, než se katastrofální zdravotní účinky
stanou zjevnými a nevratnými.
2. Redukovat užívání mobilního telefonu pod 2-3 minuty denně, a nikdy nepoužívat mobil ve vozidle.
3. Opatřit si hlasitou hands-free soupravu a držet si přístroj od těla. Vaším hovorům pak budou moci naslouchat
všichni lidé v místnosti, ale úbytek soukromí je jistě zanedbatelnou protiváhou závoje na mozku, slepoty
a rakoviny! Vynikající webové stránky nabízející nejnovější vědecká data o mikrovlnách a dalších sporných
otázkách kolem radiace ) www.energyfields.org , www.microwavenews.com 3) www.emrnetwork.org
(4) www.wave-guide.org. Na adrese : [email protected] si můžete vyžádat bezplatné aktualizace důležitých
otázek a studií. Dr. Lai má e-mail: [email protected]. Mocná mikrovlnná energie směrovaná na obytné
domy, kanceláře a školy může protékat okny i zdmi. Měřiče mikrovln a jiná zařízení jsou dostupná na:
[email protected] a www.trifield.com. Specializovaný RF metr je užitečný, abychom se mohli vyhnout některým environmentálním expozicím a udržovat bezpečí uvnitř našich domovů. Zapnete-li si takový přístroj
během jízdy v autě zjistíte, že jsme vyzařováním spojové techniky v mikrovlnném spektru ohroženi
naprosto stejně, jako kdysi pracovníci moskevského velvyslanectví, kteří skončili jako těžce nemocní.
A tento stav se s dalšími bezdrátovými technologiemi bude s největší pravděpodobností jen zhoršovat. Je ve
všeobecném zájmu podělit se o tyto informace s neinformovanými. N ě k t e ř í l i d é , j a k s e z d á , m a j í t é m ě ř
p a t o l og icko u e m oc io n á l n í n á k l o n n os t k e s v é mu m o b i l u , c o ž by m o h l o n a z n a č ova t , ž e
p u l s y j e j i c h v y z a ř o v á n í s k u t e č n ě m o h o u b ý t p r o l i d s k ý m o z e k n á v y k o v é . Patrně nelze
zachránit ty, kteří by radši zemřeli, než aby na tom chtěli cokoli změnit. Ale etika nás nutí, aby všichni rozumní
lidé měli přístup k nezkresleným základním vědeckým údajům. Ty nejméně důležité důvody viděné očima obyčejného malého českého človíčka najdete na www.snmk.wz.cz
STAŃTE SE I VY ČLENEM KLUBU NEPŘÁTEL MOBILNÍ KOMUNIKACE!
další informace najdete na www.snmk.wz.cz
Z INTERNETU VYBRAL A SESTAVIL MATES