Hrubá Voda - DiscGolfPark.cz

Transkript

Hrubá Voda - DiscGolfPark.cz
Referenční list – Osvědčení
Název zakázky: DiscGolfPark Hrubá Voda, Park Sportu
Datum realizace: 4/2014
Identifikační údaje objednavatele: PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO: 27815277
Kontakt na odpovědného zástupce objednavatele: Mgr. Tomáš Ryzner 736 632 035
Lokalita: Park Sportu Hrubá Voda
Rozsah realizace: 9-ti jamkové hřiště s kompletním vybavením bez instalace
HEPA group
HEPA group s.r.o.
-HåNRYD1540/
1054 10
130 003UDKD3
+420 736 789 109
LQIR#GLVFJROISDUNF]
ZZZGLVFJROISDUNF]
,ý268 550 71
',ý&=26855071
%DQNRYQt~þHW43-5501320267/0100
Mapka hřiště:
DiscGolfPark Park Sportu
InfoBoard
Pravidla hry:
Discgolf je zábavná pohybová
aktivita pro každého. Cílem hry je
projít vytyčenou trasu s co
nejmenším počtem hodů diskem.
Trasu tvoří 9 jamek, z nichž každá
začíná na výhozišti - odkud hráč hází
první hod - a končí discgolfovým
košem. Další hod hráč provádí z
místa, kde disk zůstal po předchozím
hodu ležet. Poté, co hráč umístí svůj
disk do discgolfového koše, se
přesune na výhoziště jamky
následující. Pro každý hod může hráč
použít jiný disk.
Poučení hráčů a návštěvníků:
ź Hráč je povinen se před každým hodem
ujistit, že v možné dráze letu disku není
žádná osoba ani zvíře, kterou by mohl
zasáhnout. Každý hráč plně odpovídá za
každý svůj odhozený disk.
ź Každý návštěvník areálu musí dbát
zvýšené opatrnosti a v době hry se nesmí
zdržovat v místech, kde může hrozit
zasažení diskem, zejména v prostoru mezi
výhozištěm a discgolfovým košem a v jeho
okolí.
ź Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat
čistotu a chovat se slušně a ukázněně tak,
aby neomezovali a neohrožovali ostatní
ani sami sebe. Vstup do prostoru hřiště je
vždy na vlastní nebezpečí.
OB
Půjčovna vybavení
OB
V restauraci u spodní stanice lanovky (9:00-20:00, tel. 588 886 586) oproti vratné záloze.
Vysvětlivky
OB
PAR/norma - počet hodů, na kolik by měl jamku nebo hřiště zahrát průměrně zkušený hráč
Mandatory - povinná dráha letu, zpravidla zprava nebo zleva
Číslo
jamky
Dráha letu disku
Mandatory
Výhoziště
DiscGolfParky v okolí:
OB
Koš
DiscGolfPark Laguna, Přerov
DiscGolfPark U Rakety, Ostrava
www.facebook.com/hrajdiscgolfcz
www.discgolf.cz
www.discgolfpark.cz
www.prodg.cz
Design hřiště: Přemysl Novák a Michal Grepl
k
Půjčovna
vybavení
Vle
a
ovk
Lan
Areál bobové dráhy
e
Restaurac
ZDE
JSTE
Osobní popis designéra: DiscGolfpark Hrubá Voda se nachází v krásném údolí řeky Bystřice nedaleko Olomouce.
Řadí se mezi další sportovní areály, které pro discgolf využívají lyžařskou sjezdovku. Pevné dřevěné podlážky sloužící
jako výhoziště a 9x Discatcher Pro se teší stoupajícímu zájmu discgolfistů. Celý areál Park Sportu Hrubá Voda je zaměřen
na rodinné aktivity a proto i jamky tohoto DGP jsou navrženy v této rodinné koncepci. Sjezdovka má svá krasná zákoutí
a skrývá nemalé výzvy pro každého discgolfistu. Ideální řešení pro rodinu s dětmi, milovníky lehkého adrenalinu v
podobě bobové dráhy a příjemného zázemí s hospůdkou a restaurací. Nádherné misto pro discgolf a výlety.
Tiskové zprávy: Olomouc.cz
http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/DiscGolf-22819
HEPA group
HEPA group s.r.o.
Ježkova 1540/
-HåNRYD1540/
1054 10
00 Praha 3
130 003UDKD3
+420 736 789 109
[email protected]
LQIR#GLVFJROISDUNF]
www.discgolfpark.cz
ZZZGLVFJROISDUNF]
IČ: 268 550 71
,ý268
DIČ: CZ26855071
',ý&=26855071
Bankovní účet: 43-5501320267/0100
%DQNRYQt~þHW43-

Podobné dokumenty

Je naše obec lepší-horší

Je naše obec lepší-horší Činnost spolků i MŠ a ŽS je dobrá, celková informovanost je dobrá, lékařská péče dobrý, krasná krajina. Hrůza-tranzitní doprava+ovzduší. hodně frekventovaná silnice a přetížená je tady hodně frekve...

Více

PDGA OFICIÁLNÍ PRAVIDLA DISK GOLFU

PDGA OFICIÁLNÍ PRAVIDLA DISK GOLFU nijak drahé. Disk golf je rekreačním sportem pro kaţdého, bez ohledu na věk, pohlaví nebo schopnosti. Cílem hry je projít hrací kurz od začátku do konce s nejmenším počtem hodů diskem. Kaţdý násled...

Více

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk musí splňovat všechny podmínky stanovené v technických standardech PDGA.

Více

Fond nových ekonomik ČP INVEST

Fond nových ekonomik ČP INVEST )RQGQRYêFKHNRQRPLNSĜHGVWDYXMHQDEtGNXSUR]YOiãWČG\QDPLFNpLQYHVWRU\NWHĜt Y\KOHGiYDMtSĜtOHåLWRVWSURY\VRNp]KRGQRFHQtD]iURYHĖSRþtWDMtVY\ããtPUL]LNHPD SURWRLVGHOãtPþDVRYêPKRUL]R...

Více

lukaskopic - reference

lukaskopic - reference + Valinka švihový obal kosmetického produktu + WP Smile lákavý obal pudru dentálního bělení

Více

Ještě výkonnější 10-MGD pro La Tovičre Nárůst

Ještě výkonnější 10-MGD pro La Tovičre Nárůst Desetimístná kabina La Tovière v Tignes V lyžařském středisku Tignes nahradila lanová dráha nejnovější generace s desetimístnými kabinami stejný typ lanovky z roku 1985. Obě zařízení pocházejí z dí...

Více