PDF vMall: Soukromí a Cookies

Transkript

PDF vMall: Soukromí a Cookies
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A INFORMACE O SOUBORECH COOKIES
Těmito zásadami ochrany soukromí se řídí sběr, uchovávání a používání osobních údajů (osobními údaji
se rozumí jakékoli informace o vás, které jsou jmenovitě určitelné, jmenovitě: jméno, fakturační
adresa/údaje o platební kartě, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, vyhledávač a
jazyk vyhledávače) (dále v těchto zásadách jen jako „Osobní údaje“) shromážděné prostřednictvím
webové stránky www.vmall.eu („Webová stránka“). Tyto zásady uvádějí podrobnosti o Osobních
údajích, které od vás shromažďujeme, o způsobu jejich použití a o právech týkajících se vašich Osobních
údajů.
Jakoukoli zmínkou o „vás“, „vašem“ atd. se rozumíte vy jakožto uživatel Webové stránky. Jakoukoli
zmínkou o „nás“, „našem“ nebo „námi“ se rozumí společnost Expansys S.A.S.
Jsme registrováni v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a informovali jsme
Úřad pro ochranu osobních údajů o našich činnostech týkajících se zpracování osobních údajů pod
oznamovacím číslem [].
Webovou stránku provozujeme na základě licence udělené společností Huawei Technologies
(Netherlands) BV („Huawei“). Jsme správci veškerých osobních údajů shromážděných od vás na
Webové stránce, kromě případů uvedených pod nadpisem „Marketing“ níže. Huawei může vaše
Osobní údaje použít v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí pouze v případě vašeho výslovného
souhlasu.
Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím emailem na adrese [email protected]. Pokud jste neobdrželi potvrzení o přijetí vašeho dotazu
nebo pokud je dotaz podle vás vyřešen nedostatečně, kontaktujte prosím [email protected].
Sběr a použití údajů
Osobní údaje jsou na Webové stránce shromažďovány na několika místech včetně objednávkového
formuláře u výrobků a/nebo služeb nebo při založení účtu (viz níže). Určité údaje (například jméno,
adresa, e-mail, telefonní číslo, dodací adresa) a finanční údaje (například číslo kreditní karty, datum
vypršení platnosti karty, kód CVC) je třeba poskytnout při zadávání objednávky. V případě problémů se
zpracováním objednávky můžeme Osobní údaje použít k tomu, abychom se s vámi spojili. Rovněž si
můžeme uchovat kopie korespondence s vámi.
Osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli poskytnou personalizované služby
přizpůsobené na míru vašim potřebám.
Shromažďujeme následující osobní údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
jméno
fakturační adresa/údaje o platební kartě
dodací adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
IP adresa
prohlížeč
jazyk prohlížeče
Dále shromažďujeme různé technické údaje, které je třeba rovněž považovat za osobní údaje, jelikož je
ve většině případů dokážeme přiřadit k vaší osobě. Technické údaje, které shromažďujeme během vaší
návštěvy Webové stránky, jsou uvedeny a vysvětleny níže.
Vaše Osobní údaje můžeme využít k:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
marketingovým účelům během dokončování objednávky nebo přihlašování k účtu Můj účet;
zpracování vámi zadaných objednávek a/nebo k poskytování zboží a služeb;
monitorování, vývoji a zlepšování Webové stránky, služeb a uživatelské přívětivosti;
zajištění toho, aby byl obsah Webové stránky na vašem počítači prezentován tím
nejefektivnějším způsobem;
plnění našich závazků vyplývajících ze smluv, které jsme spolu uzavřeli;
možnosti vašeho zapojení do interaktivních funkcí Webové stránky, pokud se tak rozhodnete
učinit;
zabezpečení Webové stránky;
zpracování a vyřizování vašich stížnosti nebo dotazů;
vyšetřování domnělého porušení Podmínek týkajících se vašeho používání Webové stránky
nebo porušení jiných podmínek, které se vás týkají, nebo k monitorování souladu včetně
kontroly příspěvků zadaných na Webovou stránku a používání spouštěčů klíčových slov za
účelem vyšetřování užívání, které může být nevhodné; a/nebo
udělení soutěžní výhry v případě, že se stanete jejím výhercem, a ke zveřejnění či jinému
zpřístupnění seznamu výherců.
Čas od času můžeme provést kontroly podvodného jednání, platební schopnosti nebo bezpečnostní
kontroly a získat o vás informace od poskytovatelů služeb Gatekeeper, Fianet nebo 3DS Secure, které
budou přidány k Osobním údajům, které od vás již máme k dispozici, za účelem poskytování zboží a
služeb a zhodnocení bezpečnostních rizik, rizik souvisejících s platební schopností a rizik podvodného
jednání. Neučiníme tak, pokud nám k tomu nedáte svůj výslovný souhlas.
Námi shromážděné Osobní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně []
Můj účet
Pokud se rozhodnete založit si účet prostřednictvím Webové stránky, stanete se členem www.vmall.eu
(„Člen“).
Na členství se vztahují stejné zásady ochrany soukromí, můžeme vás však požádat o doplňující
informace včetně doplňující dodací adresy a/nebo údajů o debetní nebo platební kartě, které si přejete
použít pro budoucí nákupy.
Po založení účtu na Webové stránce vám bude zaslán e-mail pro ověření vašeho hesla a uživatelského
jména a vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů o našich výrobcích, službách, zvláštních nabídkách a
zpravodaje.
Členové mohou zasílání těchto e-mailů zrušit v okamžiku registrace nebo zasláním e-mailu na adresu
[email protected] se slovem „unsubscribe“ (odhlásit příjem) v předmětu e-mailu.
Soubory cookies a další podobná zařízení
Prostřednictvím souboru cookie, který je uložen na pevném disku vašeho počítače nebo jiného
podobného zařízení, můžeme získávat informace o vašem obecném používání internetu. Soubory
cookies obsahují malé množství informací, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače.
Pomáhají nám zdokonalovat Webovou stránku a poskytovat lepší a více personalizované služby. Na
následující webové stránce můžete zjistit a zkontrolovat, které soubory třetích stran jsou v současné
chvíli nainstalovány na vaše zařízení/ve vašem Prohlížeči za účelem sledování a on-line marketingu na
základě chování uživatele:
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
Při používání této Webové stránky můžete rovněž zakázat sběr a používání údajů pro reklamní účely
určitých třetích stran s účinkem do budoucna prostřednictvím jediného kliknutí.
Soubory cookies, které jsou naprosto nezbytné pro fungování Webové stránky:
Některé z námi používaných souborů cookies jsou nezbytné pro fungování určitých částí Webové
stránky a jsou již předem nastaveny. Tyto soubory jsou zcela nezbytné pro prodej požadovaných
výrobků a bez nich by Webové stránka nemohla fungovat tak, jak je zamýšleno. Soubory cookies
například můžeme použít k využití služeb elektronické fakturace nebo pro uložení výrobků do
elektronického nákupního košíku během procházení různých stránek Webové stránky nebo mezi
jednotlivými návštěvami Webové stránky.
Další způsoby použití souborů cookies (pokud jste s takovým použitím vyjádřili svůj souhlas):
V případech, kdy nám k tomu dáte souhlas, můžeme soubory cookies a další podobná zařízení rovněž
použít k sestavení anonymních souhrnných statistik, které nám pomáhají porozumět tomu, jak
uživatelé Webovou stránku používají, a na základě toho zlepšit strukturu Webové stránky. Soubory
cookies a další podobná zařízení se používají ke zjištění toho, kdo na Webové stránce zobrazil jaké
stránce a reklamy, k určení toho, jak často jsou tyto stránky a reklamy navštěvovány, k určení
nejoblíbenějších částí Webové stránky a obecně za účelem monitorování způsobu používání Webové
stránky.
V případech, kdy nám k tomu dáte souhlas, je možné soubory cookies a další taková zařízení využít k:
•
•
•
•
•
•
možnosti přenosu informací mezi jednotlivými stránkami Webové stránky bez nutnosti
zadávat stejné informace znovu;
přístupu k uloženým informacím v rámci registrace;
rozpoznání vaší osoby jakožto jedinečného návštěvníka při vašem návratu na Webovou
stránku a přizpůsobení obsahu a inzerce na míru v souladu s vašimi upřednostňovanými zájmy
a neopakování zobrazování stejných reklam;
přizpůsobení obsahu, uvítání jménem a uložení vašich preferencí (například volba jazyka nebo
regionu);
zrychlení vyhledávání; a/nebo
při průzkumech nezvat k vyplnění dotazníku příliš často nebo poté, co jste tak již učinili.
Podrobné informace o těchto souborech cookies jsou uvedeny v tabulce níže:
Název souboru cookie
Účel
Použití
Expansys
Nákupní košík
Podstatná funkce
_msuuid_?
Instance
Podstatná funkce
__utma, __utmb, __utmc,
__utmx, __utmxx,
__utmz
Tyto soubory cookies aktivují funkci
Google Analytics, která sleduje vaši
činnost a pomáhá nám zdokonalovat
webovou stránku a její uživatelskou
Uživatelská
přívětivost
přívětivost.
Ostatní soubory cookies mimo naši kontrolu:
Jako mnoho dalších organizací i my používáme Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou
společností Google, Inc. („Google“). Služby analýzy webu jménem provozovatele této Webové stránky
nastaví řadu souborů cookies za účelem vyhodnocení používání Webové stránky a provedení určitých
kroků, včetně (ne však pouze):
•
Sledování počtu návštěvníků Webové stránky.
•
Sledování počtu uživatelů na Webové stránce ve kterýkoli konkrétní okamžik.
•
Analýzy oblíbeného obsahu na Webové stránce.
Údaje shromážděné službou Google Analytics není možné sloučit s jinými údaji Google.
Informace vygenerované soubory cookies služby Google Analytics o vašem používání této webové
stránky nebudou přeneseny přímo na server společnosti Google ve Spojených státech a tam uloženy,
jelikož máme ve službě Google Analytics aktivovánu funkci anonymizace IP adresy. Vaše IP adresa je
tudíž v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních stranách Dohody o Evropském
hospodářském prostoru před odesláním společnosti Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech
je na server společnosti Google ve Spojených státech přenesena úplná IP adresa, která je zkrácena až
na místě. Přenosu údajů vygenerovaných souborem cookie týkajících se vašeho používání webové
stránky (např. vaše IP adresa) do společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google
můžete zabránit stažením a instalací příslušného pluginu pro prohlížeč na adrese:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Prostřednictvím služby Google Analytics je vytvořen pseudonymizovaný uživatelský profil na základě
vašeho chování na naší webové stránce. Zde shromážděné údaje nejsou sloučeny s ostatními údaji o
vás a nejsou sdíleny se třetími stranami. Tyto údaje rovněž nejsou přenášeny mimo prostor EU.
Další informace o Google Analytics můžete získat zde:
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
IP adresa
Google Analytics a další nástroje uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí využívají vaši IP adresu.
IP adresa je celosvětově jedinečný řetězec číslic, který je vám přidělen vaším poskytovatelem internetu.
Ve své aktuálně nejobvyklejší podobě (IPv4) se IP adresa skládá ze čtyř číslic oddělených tečkami. Ve
většině případů nebudete mít trvalou IP adresu, ale adresu, která je vám dočasně přiřazena vaším
poskytovatelem internetu (tzv. „dynamická IP adresa“). V případě trvale přiřazených IP adres (tzv.
„statická IP adresa“) je jasné přiřazení údajů o uživateli snadnější, jelikož se adresa nemění.
Nastavení prohlížeče:
Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, že soubory cookies povolují, můžete
však prohlížeč nastavit, aby soubory cookies odmítl nebo prohlížeč požádat, aby zobrazil, jaké soubory
cookies byly nastaveny. Určité služby je možné aktivovat pouze za přítomnosti souborů cookies, takže
pokud soubory cookies odmítnete, některé funkce této Webové stránky vám nemusejí být k dispozici.
Firefox
Chcete-li smazat soubory cookies, vyberte volbu -> Možnosti -> Osobní údaje -> a odstraňte jednotlivé
soubory cookies nebo odstraňte váš profil.
Chcete-li soubory cookies zablokovat, vyberte volbu -> Možnosti -> Osobní údaje -> zvolte možnost
Historie na záložce „Použít zvláštní nastavení pro“ -> „Vždy používat soukromý režim“ a odstraňte
označení možnosti „Vytvářet soubory cookies pro navštívené stránky“.
Internet Explorer
Chcete-li smazat soubory cookies, vyberte volbu -> Možnosti Internetu -> Obecné -> Odstranit ->
Cookies -> Odstranit.
Chcete-li soubory cookies zablokovat, vyberte volbu -> Možnosti Internetu -> Osobní údaje -> posuňte
ukazatel až zcela nahoru. Tímto způsobem budou všechny soubory cookies zablokovány. -> Klikněte na
tlačítko OK.
Google Chrome
Chcete-li vymazat soubory cookies, vyberte volbu -> Smazat údaje o prohlížení -> Nástroje -> Odstranit
soubory cookie a jiná data webů -> Vymazat údaje o prohlížení.
Chcete-li soubory cookies zablokovat, vyberte volbu -> Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení ->
„blokovat ukládání údajů pro všechny weby“ a „Blokovat soubory cookies a data webů od inzerujících
poskytovatelů“ -> Ok
Safari
Chcete-li vymazat soubory cookies, vyberte volbu -> Nastavení -> Zabezpečení -> klikněte na možnost
„Zobrazit soubory cookies“. Můžete odstranit soubory cookies jednotlivých domén nebo odstranit
všechny soubory cookies.
Chcete-li soubory cookies zablokovat, vyberte volbu -> Nastavení -> Zabezpečení -> u možnosti
„přijímat soubory cookies“ klikněte na „Nikdy“.
Otisk zařízení
Abychom dokázali identifikovat zařízení, které používáte pro návštěvu této Webové stránky, používáme
techniku zvanou „otisk zařízení“. Otisky je možné použít k úplné nebo částečné identifikaci vašeho
zařízení i v případě, že máte vypnuté soubory cookies.
Protokolové soubory
Jako většina standardních webových serverů, i my používáme protokolové soubory. Protokolové
soubory obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatel internetu (ISP),
odkazující/přechodové stránky, typ platformy, časové razítko a počet kliknutí. Slouží k analýzy trendů,
správě webu, sledování pohybu uživatele po stránce a ke shromažďování demografických informací pro
souhrnné využití. Používáme monitorovací program Webtrends, která protokolové soubory používá k
analýze pohybu uživatele na stránce.
Děti
Úmyslně neshromažďujeme údaje o dětech mladších 18 let, které jsou bez dohledu dospělé osoby.
Pokud jste mladší 18 let, nesmíte tuto Webovou stránku používat bez souhlasu nebo dohledu rodiče
nebo opatrovníka.
Sdělení z Webové stránky
Marketingové e-maily a zpravodaje
Pouze na vaši výslovnou žádost budeme:


e-mailem, telefonicky nebo poštou zasílat informace o stávajících a nových službách a
zvláštních nabídkách od Huawei; a/nebo
e-mailem, telefonicky nebo poštou zasílat informace o souvisejících výrobcích nebo službách
vybraných třetích stran, o které byste mohli mít zájem.
Pokud budete souhlasit s poskytováním marketingových informací, vždy se později můžete rozhodnout
svůj souhlas odvolat. Pokud již dále nechcete přijímat tato sdělení, můžete využít funkci obsaženou v
každém takovém sdělení.
Pokud budete souhlasit s poskytováním marketingových informací, můžeme sdílet vaše Osobní údaje se
společnost Huawei za účelem poskytování výše popsaných marketingových informací. Není-li v nových
zásadách ochrany soukromí dohodnuto jinak, bude společnost Huawei oprávněna zpracovávat vaše
Osobní údaje pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.
Oznámení týkající se služeb
Někdy může být nezbytné vás e-mailem informovat o problému souvisejícím se službou. Například
pokud je služba dočasně přerušena z důvodu údržby. Příjem těchto sdělení obecně nejde zrušit, pokud
si je však nepřejete přijímat, můžete deaktivovat svůj účet. Tato sdělení nejsou propagační povahy.
Služby zákazníkům
Budeme vás kontaktovat za účelem poskytnutí požadovaných služeb a ohledně problémů souvisejících
s vaším účtem. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Sdílení
Právní oznámení
Vaše Osobní údaje můžeme ve spojitosti s domnělým trestným činem nebo podezřením na porušení
podmínek týkajících se vašeho používání Webové stránky a/nebo porušení jiných podmínek, které se
vás týkají, sdělit polici, orgánům státní správy nebo právním poradcům, pokud jsme tak povinni učinit
ze zákona nebo pokud je tak nezbytné učinit v rámci právního řízení, soudního příkazu nebo právního
sporu v souvislosti s Webovou stránkou.
Souhrnné údaje (osobně neurčitelné údaje)
S našimi partnery, inzerenty a společností Huawei můžeme sdílet souhrnné demografické údaje.
Například můžeme našim distributorům předat informace o počtu uživatelů, kteří hledají nebo nakupují
Výrobky našich dodavatelů, nebo o počtu prokliků z webových stránek našich dodavatelů. Tyto
informace nejsou žádným způsobem propojeny s osobně určitelnými údaji.
Zprostředkovatelé
Pro účely autorizace kreditní/debetní karty předáme podrobnosti o vaší kartě poskytovateli platební
brány/obchodníkovi za účelem snadnějšího stržení platby z této karty ze strany naší banky.
Pro účely doručení vaší Objednávky nebo zásilky předáme vaše jméno a adresu dopravci. Tyto
společnosti neuchovávají, nesdílejí, neukládají ani nepoužívají osobně určitelné údaje pro jakékoli
sekundární účely.
Kreditní agentury
Vaše jméno a adresu můžeme poskytnout kreditním agenturám pro účely zhodnocení rizik
podvodného jednání, platební schopnosti a/nebo bezpečnosti souvisejících s objednávkou. Kreditní
agentury působí v rámci Evropské unie. Služby poskytují Fianet, 3DS Secure a Gatekeeper.
Obchodní přeměny
V případě, že projdeme obchodní přeměnou, jako je například fúze, akvizice jinou společností nebo
prodej veškerého našeho jmění nebo jeho části („Obchodní přeměna“), vaše Osobní údaje mohou být
zveřejněny – zcela anonymizovaným způsobem - možnému prodejci nebo kupci podniku nebo jmění, a
ve většině případů budou součástí převáděného podniku nebo jmění. O této skutečnosti budete
informováni prostřednictvím výrazného oznámení na Webové stránce nejméně 30 dnů před
uskutečněním Obchodní přeměny.
Ukončení našich ujednání se společností Huawei
V případě, že ukončíme provozování Webové stránky jménem společnosti Huawei, může po nás
společnost Huawei požadovat, abychom jí poskytli kopii vašich Osobních údajů za účelem pokračování
provozu Webové stránky.
V případě, že ukončíme provozování Webové stránky jménem společnosti Huawei a vy jste přihlášeni k
odběru marketingových informací, může po nás společnost Huawei požadovat, abychom jí poskytli
kopii vašich Osobních údajů za účelem poskytování informací popsaných pod nadpisem „Marketingové
e-maily a zpravodaje“ výše.
Není-li v nových zásadách ochrany soukromí dohodnuto jinak, bude společnost Huawei oprávněna
zpracovávat vaše Osobní údaje pouze za účely uvedenými v těchto Zásadách ochrany soukromí.
Uchovávání
Údaje, které od vás shromáždíme, budou uloženy na serverech v Evropském hospodářském prostoru.
Platební údaje, které od vás shromáždíme, budou přeneseny do Braintree, divize společnosti PayPal Inc
(„Braintree“), a budou uloženy na místě mimo EHP. Braintree dodržuje zásady U.S.-EU Swiss Harbor a
U.S.-Swiss Safe Harbor publikované ministerstvem obchodu Spojených států s ohledem na přenos
osobních údajů z Evropské unie nebo Švýcarska do Spojených států amerických.
Více informací o programu Safe Harbor a certifikaci Safe Harbor společnosti Braintree naleznete na
adrese http://www.export.gov/safeharbor/.
Odkazy
Webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Mějte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost
za postupy ochrany soukromí těchto jiných stránek. Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují výhradně
na údaje shromažďované touto Webovou stránkou.
Průzkumy a soutěže
Čas od času vás můžeme požádat o informace prostřednictvím průzkumů nebo soutěží. Účast v těchto
průzkumech nebo soutěžích je zcela dobrovolná, máte tudíž na výběr, zda tyto informace chcete
poskytnout či nikoliv. Požadované informace obvykle zahrnují kontaktní informace (například jméno a
dodací adresu) a demografické informace (například poštovní směrovací číslo). Kontaktní informace
budou použity k oznámení vítězů a udělení cen a mohou být sdíleny se sponzory soutěže/průzkumu.
Informace získané prostřednictvím průzkumu budou použity pro účely monitorování nebo zlepšení
používání a spokojenosti s touto Webovou stránkou.
Zabezpečení
Na ochranu Osobních údajů přijímáme veškerá přiměřená bezpečnostní opatření. Když prostřednictvím
Webové stránky odešlete citlivé údaje, jsou vaše osobní údaje chráněny on-line i off-line.
Když prostřednictvím registračního/objednávkového formuláře poskytnete citlivé údaje (například číslo
kreditní karty), vaše údaje jsou zašifrovány a chráněny standardní technologií umožňující šifrování:
•
potenciální citlivých údajů, jako je například vaše jméno a adresa; a
•
kriticky citlivých údajů, jako je například číslo vaší kreditní karty.
Pokud jste na zabezpečené stránce, jako je například objednávkový formulář, ikona zámku ve spodní
části stránky se uzamkne, při návštěvě jiných částí Webové stránky se naopak odemkne nebo otevře.
Rovněž podnikáme kroky k ochraně vašich Osobních údajů off-line. Například přístup k Osobním
údajům z naší strany je omezen pouze na zaměstnance, kteří tyto údaje potřebují znát pro provádění
konkrétní práce (například týmy expedice nebo prodeje po internetu). Servery, na kterých jsou Osobní
údaje uloženy, jsou v zabezpečeném prostředí v uzamčené budově.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se zabezpečení Webové stránky, můžete nám zaslat e-mail na
adresu [email protected].
Přenos informací po internetu bohužel není zcela bezpečný. Ačkoli pro ochranu vašich osobních údajů
děláme vše, co je v našich silách, bezpečnost údajů přenášených na naši Webovou stránku nemůžeme
zaručit; naše odpovědnost je v tomto ohledu omezena v souladu s článkem 4.1 našich Podmínek
používání Webové stránky. Neneseme odpovědnost za zařízení a prohlížeč, které používáte k návštěvě
Webové stránky. Jakmile přijmeme vaše údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní opatření,
abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim.
Informace od třetích stran
Abychom dokázali splnit naše závazky vůči vám, je třeba, abychom vaše Osobní údaje doplnili o
informace ze zdrojů třetích stran. Externí zdroje neobsahují žádné vaše osobní údaje. Souhrnné údaje
nebudeme přenášet, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas.
Přístup k údajům a změna údajů
Máte právo požádat o kopii údajů, které o vás máme k dispozici. Pokud byste chtěli kopii některých
nebo všech osobních údajů, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].
V případě změn údajů (jako je například poštovní směrovací číslo, telefon, e-mailová nebo poštovní
adresa) nebo v případě, že již nemáte zájem o služby nabízené prostřednictvím Webové stránky,
můžete vaše Osobní údaje opravit, aktualizovat nebo zcela smazat/deaktivovat svůj účet. Můžete tak
učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného týmu podpory zákazníkům na adresu [email protected]
nebo poštovní zásilkou zaslanou na adresu Network House, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, SL7
1EY, UK
Oznámení změn
Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany soukromí, budou tyto změny uvedeny v těchto
zásadách ochrany soukromí, na domovské stránce a na dalších místech, která považujeme za vhodná.
Pokud přistoupíme k revizi těch zásad ochrany soukromí, které podléhají vašemu souhlasu, budou nové
části platné pouze v případě opětovného udělení vašeho souhlasu.
Tyto
zásady
ochrany
soukromí
byly
naposledy
aktualizovány
dne
12/10/2015