highlights - Dental

Transkript

highlights - Dental
Highlight 17: Cimara
Highlight 18: Cimara Zircon
Highlight 21: Grandio / Amaris
Keramický materiál na opravy se světlem tuhnoucím kompozitem
Zirkonoxidový materiál na opravy se světlem tuhnoucím kompozitem
• Speciálně vyvinuto pro opravy keramických fazet na kovových
konstrukcích bez kyselin
• Úsporná oprava defektů keramických fazet také na zirkonoxidových korunkách přímo v ústech
• Použití přímo u zubařského křesla v ústech pacienta
• Odpadá použití kyseliny v ústech
50 ×
• Odstranění a opětné upevnění zubní náhrady odpadá
• Trvalá oprava, která se barevně neodlišuje, bez náročných opatření jako např. sejmutí náhrady, otisků, dočasných náhrad atd.
• Trvalé spojení mezi keramikou a kompozitem
Sada 8 × 0,3 ml silan, 4 ml adhezivum, 1,2 g stříkačka Opaker LC,
8 × 0,25 g GrandioSO Caps (A1, 2 × A2, 2 × A3, VCA3.25, A3.5,
B2), příslušenství
Sada 5 ml primer, 4 ml adhezivum, 8 × 0,25 g GrandioSO
Caps (A1, 2 × A2, 2 × A3, VCA3.25, A3.5, B2), příslušenství
REF 1421
3.930 Kč
REF 1196
5.400 Kč
Nyní s
GrandioSO!
Grandio / Grandio Flow-Stříkačky/Kompule
Amaris / Amaris Flow-Stříkačky/Kompule
+ lampa Celalux 2 zdarma*
*
HIGHLIGHTS
Celalux 2
zdarma**
Platnost od 01.04.2011 do 30.09.2011
Grandio®SO –
nejpodobnější zubu!
Celalux 2 lampa zdarma na základě
kopie potvrzené faktury zaslané
na: Fax +49 4721 719-140 nebo
na: [email protected]
** Do rozebrání zásob
Díky všem svým fyzikálním vlastnostem poskytuje
Grandio®SO dokonalou podobnost s přirozenými zuby.
Výhody, které s ním získáte, jsou: odolné, spolehlivé
výplně a především spokojenost pacientů.
NOVÉ
• Uspokojuje i ty nejnáročnější požadavky, je univerzálně použitelný ve frontálních i laterálních úsecích chrupu
• Díky přirozené opacitě lze zhotovit výplně podobné zubu pouze pomocí jediného odstínu
Highlight 22:
Futurabond DC
Highlight 23:
Futurabond M
Highlight 24:
Solobond M
Univerzální, duálně tuhnoucí samoleptací
dentino-sklovinný bond
Světlem tuhnoucí, jednosložkový, samoleptací bond
Světlem tvrdnoucí jednosložkový
Total-Etch-Bond
• Vhodný pro všechny druhy výplňových materiálů (LC, SC, DC)
•A
dhezivum poslední generace pro
všechna světlem tuhnoucí kompozita
• Jednosložkový - jedna aplikace
• Ceramic Bond zajišťuje extrémně silnou vazbu na keramiku a zirkon
• Pevná adheze a celistvost okrajů díky nano-částicím
•Z
výšená přilnavost a těsnost okrajů
díky nano-částicím
Sada 10 g stříkačka QuickMix U (univerzální), à 4 ml Futurabond DC
Liquid 1 a 2, 5 ml Ceramic Bond, příslušenství
• Tolerantní vůči vlhkosti
•T
rvanlivé spojení po
jediném nanesení
Highlight 20: Bifix QM
Samotvrdnoucí upevňovací materiál pro připojení a sekundární díly
v protézách pro použití přímo u zubařského křesla
Duálně tvrdnoucí, univerzální upevňovací systém na bázi kompozitu
• Opětovné upevnění sekundárních elementů v protézách s umělohmotnou bází, jako např. upevnění třmenů
• Kompletní sada pro okamžité použití včetně kontrolního a
vyblokovacího materiálu pro primární struktury, které je nutno
chránit, jako např. implantáty
Sada 7,5 g stříkačka QuickMix, 2 g stříkačka Quick Up LC, 4 ml
adhezivum, 5 ml stříkačka QuickMix Fit Test C & B, příslušenství
• Trvale adhezivní upevnění inlejů, onlejů, korunek, můstků, přilepovaných můstků, fazet a čepů
• Vhodné pro všechny materiály
50 SingleDose, příslušenství
REF 1217
4.440 Kč
NOVÉ
NOVÉ
Také pro zirkon
1.960 Kč 1.520 Kč
lahvička 4 ml tekutina 1, lahvička 4 ml
tekutina 2, příslušenství
REF 1163
REF 1625
3.450 Kč
REF 1164
3.170 Kč 2.460 Kč
3 × 5 ml lahvička
REF 1351
9.020 Kč
35%
úspora
5.800 Kč
200 SingleDose, příslušenství
REF 1353
7.150 Kč
5.800 Kč
• Hladká konzistence, vysoká světelná stálost, snadné leštění do vysokého lesku
• Univerzální pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály
„Přesvědčila mě podobnost produktu
GrandioSO se zubem.“
Dr. H. Gräber
• Vynikající adheze a stálá těsnost okrajů
sada 4 ml tekutiny, 5 ml Vococid gel,
příslušenství
REF 1225
1.990 Kč
1.430 Kč
28%
úspora
22%
úspora
Vaše objednávka
Pro objednání produktů z VOCO Highlights, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Vždy jsou brány
v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
VOCO Service v ČR: Čechy: Barbora Dusíková · Tel. 605 59 25 70 Morava: Antonín Sedlák · Tel. 603 24 41 42
VOCO GmbH · Anton-Flettner-Str. 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · www.voco.com
Highlight 01: Highlight 02:
GrandioSO
GrandioSO
Sada stříkaček Sada kompulí
VC 84 001110 CZ 0311 V
Highlight 19: Quick Up
• Kompozitum v barvě gingivy pro přilepení kulových elementů,
elementů Locator ® a teleskopických zakotvení v protézách s umělohmotnou bází
• Inteligentní systém barev s novými užitečnými odstíny: VCA3.25 a VCA5
5 × 4 g stříkačky (A2,
A3, VCA3.25, A3.5, VCA5),
vzorník odstínů
80 × 0,25 g kompule
(16 od každého odstínu A2,
A3, VCA3.25, A3.5, VCA5),
vzorník odstínů
REF 2600
REF 2640
7.550 Kč
7.550 Kč
Highlight 04:
Highlight 03:
GrandioSO
GrandioSO
Stříkačky/Kompule Zkušební balení
1 × 4 g stříkačky různých odstínů
16 × 0,25 g kompule různých
odstínů
(Objednací čísla naleznete v tabulce
na str. 2)
1.690 Kč
8 × kompule Grandio®SO (2 × 0,25 g
odstínů A2, A3, VCA3.25, VCA5),
1 × Grandio®SO Heavy Flow
(1 g stříkačka A3), 1 × Dimanto
(velký kalíšek), příslušenství
REF 2646
1.430 Kč
Grandio®SO Flow a Heavy Flow – zatékavé
kompozitum s doposud největším obsahem plniva!
Dvě viskozity umožňují lepší použití
• GrandioSO Heavy Flow – vysoce viskózní
• GrandioSO Flow – středně viskózní
• Umožňuje terapii podle indikace u všech druhů kavit
• Dokonalejší fyzikální vlastnosti než u jiných výplňových materiálů – např. velmi vysoký obsah plniva
(83 % hmotnosti)
• 12 barev pro estetické náhrady – perfektně odpovídají produktu GrandioSO
• GrandioSO Flow WO s extrémně vysokou rentgenovou opacitou (500 % Al)
Highlight 05:
GrandioSO
Flow
Sada stříkaček
Highlight 06:
GrandioSO
Flow
Stříkačky/Kompule
5 × 2 g stříkačky
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
vzorník odstínů,
příslušenství
2 × 2 g stříkačky
různých odstínů
REF 2720
(Objednací čísla naleznete v tabulce níže)
Highlight 09: GrandTEC
Highlight 10: Rebilda Post System
Amaris – Vysoce estetický, světlem tuhnoucí výplňový
materiál ve stříkačkách a kapslích
Skleněná výztuž impregnovaná světlem tuhnoucí pryskyřicí
pro použití při dentální adhezivní technice
Kompletní sada k postendodontickému ošetření, přesně sestavená
pro 15 mm čepy
• Dva jednoduché kroky
• K dlahování zubů v parodontologii a ortodoncii
• 5 čepů (ø 1.2 mm; ø 1.5 mm; ø 2.0 mm)
• Vynikající světelná dynamika, přirozená fluorescence
• K vyztužení provizorních můstků
• 1 vrtáček (ø 1.2 mm; ø 1.5 mm; ø 2.0 mm)
• K provizornímu držení místa po umístění implantátu
• Rebilda DC QuickMix stříkačka dentinu 10 g
• Pokrytí celého barevného spektra na základě
kombinace pouhých osmi komponentů
Světlem tuhnoucí, skleněné výztuže, 5 kusů, každý v délce 5,5 cm
• 1 Rebilda Post reamer ø 0.7 mm
REF 1168
• 15 × Futurabond DC SingleDose
5.510 Kč
7.200 Kč
17%
úspora
Rebilda Post výhodné balení, příslušenství
Světlem tuhnoucí, skleněné výztuže, 5 kusů, každý v délce 5,5 cm
+ zdarma 2 × 2 g stříkačky GrandioSO Heavy Flow A3
REF 2964
6.090 Kč
16 × 0,25 g kompule
různých odstínů
REF 1771
10.510 Kč
8.720 Kč
15%
úspora
www.dentaladvisor.com
3.760 Kč
NOVÉ
• Přirozené vrstvení
Editors’ Choice
+++++
1.690 Kč
Highlight 13:
Highlight 14:
Amaris základní Amaris sada ve
sada v kapslích stříkačkách
4 × 0,25 g kapsle v
odstínech O1, O2, O3, O4,
O5, TL, TN, TD
2 × 1,8 g stříkačka Amaris
Flow v odstínech HT, HO,
příslušenství
8 × 4 g stříkačky v
odstínech O1, 02, 03, 04,
05, TL, TN, TD
2 × 1,8 g stříkačka Amaris
Flow v odstínech HT, HO,
příslušenství
REF 1949
REF 1930
2.890 Kč
9.880 Kč
4.770 Kč
NOVÉ
13.780 Kč
39%
úspora
Highlight 07:
GrandioSO
Heavy Flow
Sada stříkaček
5 × 2 g stříkačky (A2, A3,
A3.5, VCA5, WO), vzorník
odstínů, příslušenství
REF 2680
3.760 Kč
Highlight 08:
GrandioSO
Heavy Flow
Stříkačky/Kompule
2 x 2 g stříkačky
různých odstínů
16 x 0,25 g kompule
různých odstínů
(Objednací čísla naleznete v tabulce níže)
1.690 Kč
Highlight 11: Curvy
Highlight 12: Bifix SE
Highlight 15:
VOCO Ionofil Molar AC Quick
Anatomicky tvarované umělé mezizubní klínky k použití spolu s
matricemi při zhotovování výplní
Duálně tuhnoucí, samoadhezivní upevňovací systém
kompozitního základu
Skloionomerní výplňový cement v aplikačních kapslích pro
okamžité použití
• Pomůcka pro zhotovování výplní použitelná se všemi typy matric
• Bez leptání a bondování
• Nelepivá konzistence
• Automatická adaptace díky anatomickému tvaru
(zahnuté „ve směru chodu hodinových ručiček“ a „proti směru
chodu hodinových ručiček“)
• Krátká doba tuhnutí v ústech
• O 40 % více materiálu než u všech podobných materiálů
v kapslích
• Výplně bez přebytků v aproximálních a krčkových oblastech
Zvláštní balení: 3 × 5 g stříkačka v odstínu U, příslušenství
• Ochrana gingivy před poraněním díky speciálnímu tvaru klínku
REF 2961
• Klínky ve čtyři velikostech pro optimální vytvarování výplně
• Jednoduché odstranění přebytků
4.580 Kč
3.050 Kč
33%
úspora
• Jednotlivá balení obsahují klínky zahnuté oběma směry
REF 2061 Curvy 6 × 52 kusů, malé
REF 2063 Curvy 6 × 52 kusů, velké
REF 2064 Curvy 6 × 52 kusů, extra velké
2.010 Kč
GrandioSO
Stříkačka 4 g
2610 2611 2612 2613
2614 2615 2616 2619 2620 2621 2624 2627 2630 2631 2633 2635
Kompule 16 × 0,25 g 2650 2651 2652 2653
2654 2655 2656 2659 2660 2661 2664 2667 2670 2671 2673 2675
GrandioSO
Heavy Flow
Stříkačka 2 × 2 g
GrandioSO
Flow
Stříkačka 2 × 2 g
A2
A3
VCA3.25
2684 2685 2686
Kompule 16 × 0,25 g 2704 2705 2706
2722 2723 2724
Kompule 16 × 0,25 g 2742 2743 2744
A3.5 A4
VCA5
B1
B2
B3
2687 2688 2689 2690 2691
2707 2708
D3
OA1
2692
OA2
OA3.5 BL
2693
WO
2695 2696
2712
2725 2726 2727 2729 2730
2745 2746
C2
2749
2732
2734
2736 2737
XL
L
M
S
S
Ochranný prostředek na zuby s obsahem fluoridu a hydroxyl apatitu
každé příchuti - máty, melounu a jahody)
M
Barevné rozlišení klínků podle velikosti a zatočení
L
XL
1.080 Kč 810 Kč
REF 2003 Remin Pro – 12 tub příchuti melounu (12 × 40 g)
REF 2004 Remin Pro – 12 tub příchuti máty (12 × 40 g)
REF 2005 Remin Pro – 12 tub příchuti jahody (12 × 40 g)
REF 2006 Remin Pro – 12 různých tub (4 × 40 g tuba každé
20%
úspora
příchuti – máty, melounu a jahody)
3.900 Kč 2.910 Kč
25%
úspora
Výborná
biokompatibilita také
se zirkonem
REF 2062 Curvy 6 × 52 kusů, střední
A1
2 sada à 48 kapslí (A3),
+ zdarma Easy Glaze, lahvička 5 ml, příslušenství
5.570 Kč
Highlight 16: Remin Pro
REF 2007 Remin Pro – 3 tuby v reklamním balení (1 × 40 g tuba • Vysoce odolný vůči abrazi, vysoká pevnost v tlaku a ohybu
REF 2948
REF 2060 Curvy sada 6 × 52 kusů, různých velikostí
Balení
28%
úspora
zdarma
Obsahuje 1450 ppm
fluoridu sodného a
xylitol

Podobné dokumenty

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS REF 2228 50 x 0,40 ml SingleDose Příchuť máty + zdarma 1 x „Molarius“

Více

DENTÁLNÍ PROGRAM 2013 / 2014

DENTÁLNÍ PROGRAM 2013 / 2014 Překrytí predilekčních míst kazů během ortodontické léčby Pečetění kompozitních nebo cementových výplní (ochranná vrstva proti vlhkosti) Pečetění dočasných zubů

Více

VOCO katalog 2016

VOCO katalog 2016 • Optimální zvlhčení • Perfektní okrajová adaptace • Ideální pro pečetění kompozitních nebo skloionomerních výplní (ochranná vrstva proti vlhkosti)

Více

VOCO

VOCO • Vhodná pod všechny podkládací a výplňové materiály

Více

Zde si můžete stáhnout celý článek.

Zde si můžete stáhnout celý článek. Quintessenz, 21. ročník, červen 2012

Více

dentální program 2011 / 2012

dentální program 2011 / 2012 • Určená pouze pro výborně zatékavé materiály • Umožňuje přesné dávkování i nanášení • Bez zbytečných ztrát materiálu

Více

Dental Programme 2007/2008

Dental Programme 2007/2008 … pro VOCO je toto heslo více než jen firemním sloganem. Ve firmě VOCO bude vždy kreativita ve vývoji platit za firemní filosofii, která kráčí ruku v ruce s investicemi do vývoje a výroby a obrazí ...

Více

vitavm®9 - auf der Mediendatenbank der VITA Zahnfabrik

vitavm®9 - auf der Mediendatenbank der VITA Zahnfabrik pro nás převzít odpovědnost za lepší řešení v celkovém procesu. Jak docílíme zlepšení v určování barvy a její reprodukci? Standardizovanými procesními kroky k vyšší efektivitě. Požadavky na odborní...

Více

9.4 Nástroje - Medikomplex Praha, sro

9.4 Nástroje - Medikomplex Praha, sro Stomaflex sada + Gelový katalizátor zdarma Stomaflex sada + Elas.Cromo+ gel catal. zdarma Stomaflex sada +Solitine -pro odstr.mater. z nástrojů Stomaflex sada s very light +hračky Stomaflex sada VL...

Více

Návod na zpracování

Návod na zpracování – přelisovací technika pro oxid zirkoničitý – lisovací technika bez konstrukcí – technika malování – technika vrstvení • Umožňuje mimořádně racionální skladování díky jasně strukturované nabídce li...

Více