Modlitby předepsané Lvem XIII. po tiché mši svaté

Transkript

Modlitby předepsané Lvem XIII. po tiché mši svaté
Oremus.
Deus, refugium nostrum et
virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et
intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria cum beato Joseph,
eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctæ
Matris Ecclesiæ, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per Christum
Dominum nostrum.
R. Amen.
Modleme se.
Bože, naše útočiště a sílo,
shlédni milostivě na lid
volající k tobě; a na přímluvu slavné a neposkvrněné Panny a Rodičky Boží,
Marie; svatého Josefa, jejího snoubence; svatých apoštolů Petra a Pavla i všech
svatých: vyslyš milosrdně a
dobrotivě prosby, které vysíláme za obrácení hříšníků
i za svobodu a vyvýšení svaté Matky Církve. Pro Krista, Pána našeho.
Sancte Michaël Archangele,
defende nos in prælio; contra
nequitiam et insidias diaboli
esto præsidium. Imperet illi
Deus, supplices deprecamur:
tuque, princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute
in infernum detrude.
R. Amen.
Svatý Michaeli archanděli,
braň nás v boji proti zlobě
a úkladům ďáblovým, budiž nám záštitou! Nechať
Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme; ty pak, kníže
vojska nebeského, satana a
jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla
svrhni.
R. Amen.
G
V. Cor Jesu Sacratissimum!
R. Miserere nobis.
Třikráte:
Ter.:
R. Amen.
G
V. Nejsvětější Srdce Ježíšovo!
R. Smiluj se nad námi!
Modlitby předepsané Lvem XIII. po tiché mši svaté
Sacerdos ter dicat cum populo:J
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu
in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora
pro nobis peccatoribus nunc
et in hora mortis nostræ.
Amen.
J
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou; požehnaná tys
mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné, nyní
i
v hodinu
smrti
naší.
Amen.
Třikráte:
Deinde dicitur semel:
J
Salve
Regina,
mater
misericordiæ, vita, dulcedo
et
spes
nostra,
salve.
Ad te clamamus, exules filii
Hevæ. Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia, ergo,
Advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos
converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria.
Jednou:
A
Zdrávas, Královno, matko
milosrdenství! Živote, sladkosti a naděje naše, buď
zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě
vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí. A
proto, orodovnice naše, obrať
k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života
tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno
Maria!
V. Ora pro nobis, Sancta Dei
Genitrix.
R. Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.geg
V. Oroduj za nás, svatá Boží
Rodičko.
R. Abychom se hodnými stali
zaslíbení Kristových.gegeg

Podobné dokumenty

Základní modlitby

Základní modlitby živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a ...

Více

EEEEEgIg [EigfrEgfi E*giE€EEE€E iiEE

EEEEEgIg [EigfrEgfi E*giE€EEE€E iiEE g;g€tgg*IggtggElg ii${EEEEE€E*E giEi$trsl*;---F'g{i$f ;slHt;tst5H;E 3E$sigggggrrr;s iEf;s;; g*$iEgEifiEgiEg;$, E-Ef E'i'ig${$E

Více

universidade federal do pará núcleo de medicina tropical programa

universidade federal do pará núcleo de medicina tropical programa utilizada a técnica da Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) para detecção molecular do DNA HPV em 63 pacientes, assim distribuídas: 28 tumores malignos, 17 tumores benignos e 18 amostras de tecido ...

Více

Zdrávas Královno Salve Regina

Zdrávas Královno Salve Regina R: a dej mi sílu proti nepřátelům tvým (T. P. Aleluja). (dej nám sílu proti nepřátelům tvým) Modleme se: Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu blahoslav...

Více

Latinské mešní texty a zpěvy s českým překladem

Latinské mešní texty a zpěvy s českým překladem Vere dignum et iustum est, aequm et salutare, nos Tibi, sancte Pater, semper et ubique gratias agere, per Filium dilectionis Tuae Jesum Christum, Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti ...

Více

Číslo 7 (Velikonoce 2003)

Číslo 7 (Velikonoce 2003) největší ženou – spisovatelkou a mystičkou tohoto období. Připomíná nám Boží bezpodmínečnou lásku ke všemu stvoření ve vykupitelském poslání

Více

Šimandl Josef, PhDr. – české překlady latinských textů Op. I.

Šimandl Josef, PhDr. – české překlady latinských textů Op. I. Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lachrymarum valle. Eja ergo, advocata nostra, ...

Více

Prirucka prakticke magie

Prirucka prakticke magie 32. Cherubín je zcela hermafroditní, protože on/ona má sexuální orgány muže i ženy. 33. Tento cherubín vzniká během okamžiku, kdy se pár sexuální sjednotí. 34. Tento cherubín je zplození během tran...

Více

Číslo 3 - Červenec (Ke stažení)

Číslo 3 - Červenec (Ke stažení) Letošní nesoutěžní přehlídka chrámových sborů jednoty Musica sacra se realizovala v sobotu 23. května 2015 v hustopečském kostele sv. Václava. Prvním bodem programu bylo rozezpívání a nácvik společ...

Více