Vyvrtávací tyče

Transkript

Vyvrtávací tyče
E1 ~ E24
Výběr
ISO
Charakteristiky
Tabulka pro výběr vyvrtávacích nástrojů................... E2 - 4
Tabulka označování vyvrtávacích nástrojů............... E5
SumiTurn X-Bar....................................................... E6 - 7
Vyvrtávací tyče pro negativní VBD :
CN_ _:
DN_ _:
SN_ _:
SumiTurn T-Rex
TN_ _:
WN_ _:
D…DCLN / S…PCLN...................................................
D…DDUN / S…PDUN..................................................
S…PSKN...........................................................................
S…DTR..............................................................................
D…DTFN / S…PTFN....................................................
D…DWLN / S…WMLN.................................................
E8
E9
E10
E11
E12
E13
Vyvtávací tyče pro pozitivní VBD :
X-Bar pro CC_ _:
CC_ _:
CP_ _:
X-Bar pro DC_ _:
DC_ _:
SP_ _:
TC_ _:
X-Bar pro TP_ _:
TP_ _:
X-Bar pro VB_ _:
VB_ _:
WB_ _:
B/D…SCLC.......................................................................
S … SCLC......................................................................
S/C…SCLP.......................................................................
B/D…SDUC / SDQC.......................................................
S … SDQC / SDUC.......................................................
S/C…SSKP.......................................................................
S … STFC.......................................................................
B/D…STUP.......................................................................
S/C…STUP.......................................................................
D … SVUB / SVZB........................................................
S … SVQB / SVUB / SVZB.........................................
S/C…SWUB.....................................................................
E14
E14
E15
E16-17
E16-17
E18
E19
E20
E20
E21
E22
E23
Velmi malé vyvrtávané průměry
Vyvrtávací
tyče
E
Vyvrtávací tyče
BXBR…R(-NB)................................................................ E24
E1
Přehled vyvrtávacích tyčí
Podle použití / vyvrtávaného øD
Použití
Vyvrtávací tyče
Barevná políčka označují velikosti k dodání.
Vyvrtávaná
hloubka (L/D)
Typ
Stopka
Velmi malé vyvrtávané
průměry
Ocel Karbid
BXBR
a E24
DABB
aM37
ový
BMSE N
vý
SEXC No
aM28-M30
Vyvrtávání slepých otvorů
Vyvrtávací
tyče
BNBB
S/C-SWUB
a E23
S-STFC
a E19
B/D-STUP
a E20
C-STUP
D-DTFN
a E12
S-PTFN
SumiboronPájená
a E15
B-SCLP
SumiboronPájená
VBD Trigon
5° pozitivní
a E14
a E8
D-DWLN
a E13
l = Na skladě
= Japonský sklad
llllll
l
l
3,5
ll
lll
l
4,5 5,5 6,5
8,5
ll
l
l
5,5
ll
l
l
lll
l
l
l
l
l
l
lll
32 40 50
l
m
m
m
m
32
lll
32 40 50
Trojúhelníková
negativní
VBD
Sumiboron
lll
32 40 50
l
lll
l
m
~6
Kosočtvercová 80°
11° pozitivní
l
Kosočtvercová 80°
7° pozitivní
~8
ll
m
l
l
l
ll
32 40
l
l
l
mmmmmmmmm
m
m
lll
32 40 50
lll
~6
32 40 50
Kosočtvercová 80°
negativní
~3
m
l
l
~3
l
l
l
ll
~6
llllll
30 32 40 50 63
lll
~6
~3
l
9 11
l
~3
~8
40
ll
~6
~5
l
llllll
Trojúhelníková
11° pozit.
~3
l
l
lll
~3
a E13
S-MWLN
l
~8
a E8
S-PCLN
l
Trojúhelníková
5° a 11° pozitivní
~3
a Sklad v Japonsku
D-DCLN
l
l
a E14
S-SCLC
l
~6
a E15
B/D-SCLC
mmmmmmm
~3
a Sklad v Japonsku
C-SCLP
Min. vyvrtávaný øD (mm)
(Tam, kde minimální obráběný průměr neodpovídá příslušnému
sloupci tabulky, je uvedena jeho skutečná číselná hodnota.)
VBD
Sumiboron
~3 ~8
aM33
S-SCLP
Čelní obrábění dna
~4
a E12
BNZ
E2
SumidiaPájená
VBD
Sumiboron
a E20
a Sklad v Japonsku
C-SCLC
~2
a E20
S-STUP(B)
CTFP
Speciální
~4
aM33
Nástroje
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 25 28 35 44 54 70
~5
~5
aM32
BNB
X - Bar
(ocel)
~3
aM28,29,31
Použitelná VBD
VBD Trigon
negativní
32 40 50
lll
32 40 50
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 25 28 35 44 54 70
Přehled vyvrtávacích tyčí
Použití
Vyvrtávací tyče
Barevná políčka označují velikosti k dodání.
Vyvrtávaná
hloubka (L/D) Použitelná
Typ
Ocel Karbid
B/D-SDUC
S-SDUC
C-SDUC
B/D-SDQC
D-SVUB
S-SVUB
S-SVQB
B/C-SVQB
D-SVZB
S-SVZB
D-DDUN
Vyvrtávání průchozích otvorů
S-PDUN
S-SSKP
C-SSKP
SSKC
CSKP
S-PSKN
~3
~8
a Sklad v Japonsku
~6
a E17
aE17
a E22
Kosočtvercová 55°
7° pozitivní
~3
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
m
m
m
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
~6
l
l
27
l l
~3
l
l
27
l l
~3
l
l
27
l l
l
l
27
l l
l
l
27
l l
a E21
a E22
6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 25 28 32 34 35 40 44 50 54 70
~6
a E16
aE16
X - Bar
(Ocel)
Min. vyvrtávaný øD (mm)
~8
a Sklad v Japonsku
~6
m
Kosočtvercová 35°
5° a 7° pozitivní
~6
a E21
m
a E22
~6
a E9
a E9
a E18
~3
~8
a E18
a Sklad v Japonsku
a Sklad v Japonsku
a E10
Kosočtvercová 55°
negativní
~3
Kosočtvercová 55°
negativní
l
l
l
l
l
l
l
l
m
m
l
l
l
m
63
l
l
63
l l
~3
Čtvercová
7° pozit.
m
m
~3
Čtvercová
11° pozit.
m
m
~3
Vyvrtávací
tyče
Kopírování
S-SDQC
VBD
Stopka
Nástroje
Čtvercová
negativní
6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 25 28 32 34 35 40 44 50 54 70
E3
Řada vyvrtávacích nástrojů
VÝBĚR NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU
Použití
Typ VBD
Antivibrační
Antivibrační s
vnitřním chlazením
Karbid
Upnutí VBD pomocí šroubu
Vyvrtávací
tyče
Ocel
Systém
Vyvrtávání slepých
otvorů
Trojúhelník
Ocel
Průchozí
otvory
Polygon
60° Trianglar
Type
Kosočtverec
80°
/ jiné
Čtverec
S-STFC aE19
S-STUP(B)aE20
S-SWUB
a E23
Kosočtverec Kosočtverec
55°
35°
a E14
S-SCLP
a E15
S-SDUC aE16 S-SVUB
S-SDQCaE17 ( S-SVQB
S-SVZB ) a E22
S-SSKP
a E18
B-STUP
B-SDUCaE16
B-SDQCaE17
B-SCLC
a E20
a E14
––
D-STUP
D-SDUCaE16 D-SVUB aE21
D-SDQCaE17 D-SVZB aE21
D-SCLC
a E20
a E14
––– –––
C-STUP
C-SWUB
C-SCLP
a E23
a E15
C-SSKP
a E18
––––
S-PTFN
S-PCLN
S-PSKN
S-PDUN
a E10
a E9
Antivibrační s
vnitřním chlazením
a E8
––
Ocel
Horní upnutí
S-SCLC
––––––
D-DTFN
a E12
D-DWLN
aE13
D-DCLN
D-DDUN
a E8
aE9
S-MWLN
S-DTR
Karbid
BNB
aM
Nový
BSME
aM
BNBB
aM
Nový
SEXC
aM
a E11
BNZ
Karbid
a E13
CBN
T-REX 55°
––––
a E12
E4
Kopírování
–
(C-STUB) a E20
Páková
upínka
Čelní obrábění dna
aM
BXBR
a E24
Označování vyvrtávacích nástrojů
Systém klasifikace držáků vyvrtávacích tyčí v tomto katalogu
–
S 16 R
S
T
U
P
11 03 - 18
R
h
Materiál
stopky
Tabulka 1
Délka
stopky
Tabulka 2
Úhel náběhu
lůžka VBD
Tabulkat 6
Tvar VBD
Tabulka 4
Délka břitu
VBD
(mm)
Min. průměr
otvoru
(mm)
h
Upínací
systém
Tabulka 3
Průměr
stopky
(mm)
Tloušťka
VBD
(mm)
Směr
posuvu
Tabulka 7
Typ držáku
Tabulka 5
h Tento kód může být uveden jen u některých položek katalogu.
Tabulka 1
Tabulka 2
Materiál stopky
S Ocel
B
Ocel s antivibračním mechanizmem
bez otvoru pro Vnitřní chlazení
s antivibračním mechanizmem
D Ocel
s otvorem pro Vnitřní chlazení
E Karbid s otvorem pro Vnitřní chlazení
Tabulka 7
Směr posuvu
Symbol Směr posuvu
R
L
N
Délka stopky
Symbol Délka (mm)
Symbol
Délka (mm)
F
G
H
J
K
L
M
N
80
90
100
110
125
140
150
160
P
Q
R
S
T
U
V
W
170
180
200
250
300
350
400
450
Pravostranný posuv
Levostranný posuv
Systém
Upínací systém stopky
Konstrukce Symbol
Systém
Konstrukce
M
Horní upnutí +
přes otvor
D
Dvojité upnutí
P
Typ s upnutím
pákou (VBD
je podepřena
jednou plochou)
E
Typ s upnutím.
kolíkem (VBD
je podepřena
jednou plochou)
S
Typ s upnutím
šroubem VBD
C
Horní upnutí
Neutrální posuv
Tabulka 4
Symbol
Tabulka 5
Tvar VBD
Symbol
Tvar VBD
A
Rovnoběžník
85°
B
Rovnoběžník
82°
C
Kosočtverec
80°
D
Kosočtverec
55°
E
Kosočtverec
75°
F
Kosočtverec
50°
H
Šestiúhelník
K
Rovnoběžník
55°
L
Symbol
Vyvrtávací
tyče
C Karbid
Tabulka 3
Obdélník
85°
82¡
80¡
55¡
75¡
50¡
55¡
Tvar VBD
M
Kosočtverec
86°
O
Osmiúhelník
P
Pětiúhelník
R
Kruh
S
Čtverec
T
Trojúhelník
V
Kosočtverec
35°
W
Trigonová
Tvar
Symbol
86¡
A
90¡
B
75¡
D
45¡
E
F
35¡
80¡
K
L
Ofset
A
3°
B
5°
C
7°
D
15°
E
20°
s ofsetem
F
25°
žádný
N
žádný
Q
s ofsetem
žádný
R
75¡
s ofsetem
45¡
s ofsetem
60¡
63¡
žádný
S
s ofsetem
T
s ofsetem
U
93¡
90¡
s ofsetem
G
30°
s ofsetem
W
60¡
s ofsetem
N
0°
93¡
s ofsetem
Y
85¡
s ofsetem
P
11°
s ofsetem
Z
90¡
J
Tvar
Úhel náběhu lůžka
Symbol Úhel hřbetu
žádný
60¡
G
Tabulka 6
Typ držáku
Ofset Symbol
75¡
95¡
95¡
s ofsetem
O
Speciální
úhel
E5
Vyvrtávací tyče
Řada vyvrtávacích nástrojů
Základní údaje
Od roku 1976, kdy byly poprvé na trh uvedeny vyvrtávací tyče
s VBD, pokračuje firma Sumitomo Electric v nepřetržitém vývoji
rozsáhlého sortimentu vyvrtávacích tyčí, který zahrnuje řadu
vyvrtávacích tyčí typu SEC pro malé otvory, dále řadu tyčí
s vysokou tuhostí, jak s ocelovými tak s karbidovými stopkami,
a konečně řadu SumiTurn X-Bar s antivibračním mechanizmem.
Tento sortiment ve spojení s velkou řadou druhů VBD a utvařečů
třísky pokrývá široký rozsah procesních požadavků.
Charakteristiky l Široký výběr pro nejrůznější operace vyvrtávání
Vyvrtávací
tyče
l Minimální vyvrtávaný průměr od 5,5 mm výše
l Nové antivibrační vyvrtávací tyče typu SumiTurn X-Bar
l Nová konstrukce hlavy s vysokou tuhostí pro malé vyvrtávací tyče
l Dodáváme široký výběr druhů a utvařečů třísky pro nejrůznější aplikace a materiály obrobku
Série
Dobrý odvod třísky
díky novému tvaru hlavy
Odvádí dlouhé
třísky
Systém tlumení vibrací
- Eliminuje chvění
Unikátní tvar hlavy X-Bar
Odvádí krátké
třísky
Směr vibrací
při záběru
Silný průřez tělesa
odolává vyšším
řezným silám
Žebrovitý tvar pro
maximální tuhost
Tlumič zabraňuje vzniku vibrací
l Nový negativní typ ”X Bar”
s vysoce výkonným systémem
dvojitého upnutí
Rozsah použití
l Antivibrační ocelová stopka
Nízkonákladové řešení pro dlouhé vysoce
přesné vyvrtávání - likviduje chvění - zlepšuje
výkonnost a dokončený povrch
l Tvrdokovová stopka
Délka vyložení (L/ød)
Tuhá stopka
pro dlouhé vysoce
8 – přesné vyvrtávání
7 –
6 –
5 –
4 –
(X-Bar pro pozitivní VBD)
(X-Bar pro negativní
VBD)
3 –
l Ocelová stopka
2 –
Pozor:
Prosím nechte tuto část volnou
pro efektivní výkon
systému tlumení vibrací ”X Bar”
1 –
0
lll
l
l
l
8
10
121620 25
l
32
Velikost stopky, ød (mm)
E6
l
40
l
50
Minimální délka
vyložení = 3,5 x ød
Vyvrtávací tyče
Řada vyvrtávacích nástrojů
Doporučené vyložení / průměr stopky (L/D)
Typ vyvrtávací tyče
1
2
Vyložení (L/D)
3
4
5
6
7
8
9
10
l Ocelová stopka
Tuhá konstrukce hlavy pro
nízkonákladové vyvrtávání.
l Antivibrační stopka
(X-Bar pro pozitivní VBD)
Systém tlumiče chvění eliminuje
vibrace - zvyšuje produktivitu zlepšuje kvalitu povrchu.
(X-Bar pro negativní VBD)
l Karbidová stopka
Vysoce tuhá stopka umožňuje
vyvrtávání vysoce přesných děr.
Druhy
Práškový
kov na
bázi Fe
Neželezné
kovy
Vyvrtávací
tyče
CVD
Kalená
ocel
Středně těžký řez
Žáruvzdorné
slitiny
Dokončování ~ lehký řez
Litina
Vysoce přesný
Nerez.
ocel
Kategorie
Materiál obrobku
Obyčejná
ocel
Proces obrábění
Nový
Povlakovaný
karbid
PVD
Nový
Nový
Cermet
Nový
Povlakovaný Cermet
Karbid
Nový
SumiBoron
Nový
SumiDia
Upřednostňovaná volba
Vhodné
Doporučené utvařeče třísky
NLUW
NLU
0
0,2
Posuv (mm/ot)
0,4
4
NSU
NMU
2
NSF
NUS
0
0,2
Posuv (mm/ot)
0,4
Třída G, neutrální lamače
Hloubka řezu (mm)
NFK
Třída G, broušené typy,
jednostranné lamače
Hloubka řezu (mm)
4
2
Třída M, pro lehké až
střední obrábění
Hloubka řezu (mm)
Hloubka řezu (mm)
Třída M, pro dokončení až
lehké obrábění
4
2
L/RFX
L/RSD
L/RSDW
L/RW
0
L/RFY
0,2
Posuv (mm/ot)
0,4
4
NSI
NSC
2
NFC
0
0,2
0,4
Posuv (mm/ot)
E7
Vyvrtávací tyče
Pro negativní destičky CN _ _ ( a = 0°)
Typ D…DCLN / S…PCLN
D
D-DCLN
Čelní obrábění dna
VBD (př.)
N-GU
Náhradní díly
Antivibrační typ D
s otvorem pro chlazení
Držáky
Údaje platí pro pravostranné nástroje.
Sklad
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Objednací č.
D25T - DCLN R/L 1204-32
D32T - DCLN R/L 1204-40
D40U - DCLN R/L 1204-50
øDmin
ød
l l 32 25
l l 40 32
l l 50 40
R L
Rozměry (mm)
VBD (př.)
h l 1 l 2 f g
23 300 26 17 -12°
30 300 26 22 -10° CN 1204
37 350 26 27 -10°
Upínací
Podložka
šroub
Upínač Pružina
Šroub
Klíč
Klíč
CNS1203B BFTX0307N TRX10 (*)
SCP-2
CNS1204B BFTX0409N TRX15 (*)
LH040 LH025
* Poznámka: Klíč (TRX10) pro podložku není v dodávce
( )
Pozn.:
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
obsažen.
Držáky
Nástrojové Držáky (typ P)
s pákovou upínkou
Objednací č.
S20S - PCLN R/L09
S25T - PCLN R/L09
S - PCLN R/L
S25T - PCLN R/L12
S32U - PCLN R/L12
S40V - PCLN R/L12
S32U - PCLN R/L16
S40V - PCLN R/L16
S50W - PCLN R/L16
S50W - PCLN R/L19
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d h l 1 l 2 f l l 25 20 18 250 29 13
l l 30 25 23 300 33 17
l l 32 25 23 300 42 17
l l 40 32 30 350 49 22
l l 50 40 37 400 56 27
l l 40 32 30 350 56 22
l l 50 40 37 400 56 27
q q 63 50 47 450 56 35
q q 63 50 47 450 63 35
g
-11°
-10°
CN_ _ 0903_ _
-10°
-11°
-10°
CN_ _ 1204_ _
-11°
-10°
-11°
CN_ _ 1606_ _
-11°
CN_ _ 1906_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Oboustranné
Jednostranné
CBN, PCD
Kolík s pákou Upínací šroub
Podložka
Distanční vložka
Klíč
S - PCLN R/L
E8
S.....09
CNMG 0903_ _ NGU
-
-
LCL3C-SD LCS3B-SD
-
-
S25T.....12
CNMG 1204_ _ NGU
CNMM 1204_ _ NMP
CNGA 1204_ _
LCL4C-SD LCS4B-SD
-
-
LH025
S32U.....12
CNMG 1204_ _ NGU
CNMM 1204_ _ NMP
CNGA 1204_ _
LCL4T-SDLCS41BS-SD LSC42SD
LSP4SD
LH030
S40V.....12
CNMG 1204_ _ NGU
CNMM 1204_ _ NMP
CNGA 1204_ _
LCL4SDLCS42BS-SD LSC42SD
LSP4SD
LH030
S.....16
CNMG 1606_ _ NGU
CNMM 1606_ _ NMP
-
LCL5SD LCS5B-SD LSC53SD
LSP5SD
LH030
S.....19
CNMG 1906_ _ NGU
CNMM 1906_ _ NMP
-
LCL5C-SD LCS6B-SD LSC63SD
LSP6SD
LH040
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
LH020
Vyvrtávací tyče
Pro negativní destičky DN _ _ ( a = 0°)
Typ D…DDUN / S…PDUN
D
D-DDUN
Kopírování
VBD (př.)
N-GU
Náhradní díly
Antivibrační typ D
s otvorem pro chlazení
Držáky
Údaje platí pro pravostranné nástroje.
Sklad
D32T - DDUN R/L 1104-40
D32T - DDUN R/L 1506-40
D40U - DDUN R/L 1506-50
øDmin
ød
l l 40 32
l l 40 32
l l 50 40
R L
Rozměry (mm)
VBD (př.)
h l 1 l 2 f g
30 300 26 22 -10° DN 1104
30 300 26 22 -12°
DN 1506
37 350 26 27 -12°
Upínací
Podložka
šroub
Upínač Pružina
Šroub
Klíč
SCP-1
DNS1104B BFTX0307N TRX10 (*)
SCP-2
DNS1506B BFTX0409N TRX15 (*)
Klíč
LH040 LH025
* Poznámka: Klíč (TRX10) pro podložku není v dodávce
( )
Pozn.:
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Objednací č.
obsažen
Držáky
Nástrojové Držáky (typ P)
s pákovou upínkou
Objednací č.
Rozměry (mm)
RL øDmin d
S25T - PDUN R/L 11
S - PDUN R/L
Sklad
h
l 1
l 2
f
g
l l 32 25 23 300 35 17 -11°
S32U - PDUN R/L 15 04 l l 40 32 30 350 40 22 -11°
l l 50 40 37 400 56 27 -11°
S40V - PDUN R/L 15
q q 63 50 47 450 63 35 -10°
S50W - PDUN R/L 15
DN_ _ 1104_ _
DN_ _ 1504_ _
DN_ _ 1506_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Oboustranné
Jednostranné
DNMG 1104_ _ NGU
-
CBN, PCD
Kolík s pákou Upínací šroub
Podložka
Distanční vložka
Klíč
S - PDUN R/L
DNGA 1104_ _
LCL3DB-SD LCS3DB-SD
–
–
LH020
S32U ....15 04
DNMG 1504_ _ NGU DNMM 1504_ _ NMP
DNGA 1504_ _
LCL4D-SD LCS5DB-SD LSD42SD
LSP4SD
LH030
S40V ....15
DNMG 1506_ _ NGU DNMM 1506_ _ NMP
DNGA 1506_ _
LCL4D-SD LCS5DB-SD LSD42SD
LSP4SD
LH030
S50W....15
DNMG 1506_ _ NGU DNMM 1506_ _ NMP
DNGA 1506_ _
LCL4D-SD LCS5DB-SD LSD42SD
LSP4SD
LH030
S25T ....11
E9
Vyvrtávací tyče
Pro negativní destičky SN _ _ ( a = 0°)
Typ S…PSKN
Držáky
Nástrojové Držáky (typ P)
s pákovou upínkou
Objednací č.
Rozměry (mm)
RL øDmin d
S - PSKN R/L
Sklad
h
l 1
l 2
f
g
S25T - PSKN R/L 12
S32U - PSKN R/L 12
S40V - PSKN R/L 12
l l 32 25 23 300 42 17 -11°
l l 40 32 30 350 45 22 -10°
l l 50 40 37 400 50 27 -10°
S40V - PSKN R/L 15
S50W - PSKN R/L 15
l q 63 40 47 400 60 35 -10°
q q 63 50 47 450 60 35 -10°
S50W - PSKN R/L 19
q q 63 50 47 450 60 35 -9°
SN_ _ 1204_ _
SN_ _ 1506_ _
SN_ _ 1906_ _
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Oboustranné
Jednostranné
CBN
Kolík s pákou Upínací šroub
Podložka
Distanční vložka
Klíč
S - PSKN R/L
S25T....12
SNMG 0903_ _ NGU
-
-
–
–
S32U....12
SNMG 1204_ _ NGU
SNMM 1204_ _ NMP
SNGA 1204_ _
LCL4T-SDLCS41BS-SD LSS42SD
LSP4SD
LH030
S40V....12
SNMG 1204_ _ NGU
SNMM 1204_ _ NMP
SNGA 1204_ _
LCL4SDLCS42BS-SD LSS42SD
LSP4SD
LH030
S....15
SNMG 1506_ _ NGU
SNMM 1506_ _ NMP
-
LCL5SD LCS5B-SD LSS53SD
LSP5SD
LH030
S....19
SNMG 1906_ _ NGU
SNMM 1906_ _ NMP
-
LCL5C-SD LCS6B-SD LSS63SD
LSP6SD
LH040
E10
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
LCL4C-SD LCS4B-SD
= Japonský sklad
LH025
Vyvrtávací tyče
TUHOST - HOSPODÁRNOST - PŘESNOST, navíc velká řezná síla
Typ ”T-REX”
Vnitřní soustružení a kopírování
S-DTR
Tvarové obrábění
Náhradní díly
Držáky
Údaje platí pro pravostranné nástroje.
Objednací č.
S32S-DTR55C R/L-17
S40T-DTR55C R/L-17
Sklad
Rozměry (mm)
R
h
L øDmin ød
l1
f
l2
g
e
l q
44 32 30 250 40 22 -12° 7
l q
50 40 37 300 40 25 -10° 6,2
Upínač Pružina
Šroub
Podložka
Šroub
Klíč
Klíč
TRCP3 S-SP4-20 BX0520 TRW5505 BFTX0307N TSW040 TRX10 *
( )
*
( )
Poznámka: Klíč (TRX10) pro podložku není v dodávce
obsažen.
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Výhody
Maximální hospodárnost s VBD T-REX
Se svými 6 břity a vrcholovým úhlem 55 stupňů představují VBD T-Rex inteligentní alternativu k profilovému obrábění s
tradičními 4břitými VBD typu DNMG.
VBD
Aplikace
P
Ocel
M
Nerez. ocel
Povlakovaný
cermet
Lehký řez
Objednací č.
TRM 551704 -LU
TRM 551708 -LU
TRM 551712 -LU
TRM 551704 -SU
TRM 551708 -SU
TRM 551712 -SU
TRM 551704 -GU
TRM 551708 -GU
TRM 551712 -GU
Typ -LU
Typ -SU
Typ -GU
r
0,4
s l l s s s m
0,8
s l l s s s m
1,2
s l l s s m
0,4
m l l s m
0,8
m l l s m
1,2
m l l s m
0,4
s l l l s s
l
0,8
s l l l s s
l
1,2
s l l l s s
m
Rozsah použití
Hloubka řezu (mm)
Dokončování
Tvar
AC900G
AC810P
AC820P
AC830P
AC2000
AC3000
AC610M
AC630M
T2000Z
T3000Z
Povlakovaný karbid
GU
LU, SU
Rychlost posuvu (mm/ot)
s Bude nahrazeno novou položkou
Doporučené řezné podmínky
Druh
Nízko uhlíková ocel
Materiály
obrobku
Legovaná ocel
l
AC810P
ll
220400
l l
150 300
l Řezná rychlost (m/min)
Povlakovaný karbid
AC820P (AC2000) AC830P (AC3000) AC610M
l l
150 350
l
l
100 250
Nerezavějící ocel
l
l
120 300
l
l
80 200
l
l
50 150
l l
180 350
l l
180 300
l l
130210
AC630M
l l
120 300
l
l
80 230
l l
100 160
Povlakovaný cermet
T2000Z
T3000Z
l
100
l
100
l
400
l
300
l
100
l
100
l
350
l
250
Dokončování
Rozsah
použití
Středně těžké obrábění
Přerušované řezy
Upřednostňovaná volba
Vhodné
E11
Vyvrtávací tyče
Pro negativní destičky TN _ _ ( a = 0°)
Typ D…DTFN / S…PTFN
D
D-DTFN
Vyvrtávání slepých otvorů
VBD (př.)
N-GU
Náhradní díly
Antivibrační typ D
s otvorem pro chlazení
Držáky
Údaje platí pro pravostranné nástroje.
Sklad
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Objednací č.
D25T - DTFN R/L 1604-32
D32T - DTFN R/L 1604-40
D40U - DTFN R/L 1604-50
R L
øDmin
Rozměry (mm)
ød h
l1 l2 f
g
VBD (př.)
l l 32 25 23 300 21 17 -12°
l l 40 32 30 300 26 22 -10° TN
l l 50 40 37 350 26 27 -10°
Upínací
Podložka
šroub
Upínač Pružina
Šroub
Klíč
Klíč
TNS1603B
SCP-1
1604
TNS1604B
BFTX0307N TRX10 (*) LH040 LH025
* Poznámka: Klíč (TRX10) pro podložku není v dodávce
( )
obsažen
Držáky
Nástrojové Držáky (typ P)
s pákovou upínkou
Objednací č.
Rozměry (mm)
RL øDmin d
S20S - PTFN R/L 11
S - PTFN R/L
Sklad
h
l 1
l 2
g
f
l l 25 20 18 250 30 13 -12°
S25T - PTFN R/L 16
S32U - PTFN R/L 16
S40V - PTFN R/L 16
S50W - PTFN R/L 16
l l
S40V - PTFN R/L 22
S50W - PTFN R/L 22
l l
l l
l q
q q
q q
32 25 23 300 43,3 17
40 32 30 350 49,6 27
50 40 37 400 49,5 27
63 50 47 450 56 35
50 40 37 400 59 27
63 50 47 450 66 35
-13°
-12°
-11°
-10°
-11°
-10°
TN_ _ 1103_ _
TN_ _ 1604_ _
TN_ _ 2204_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Oboustranné
Jednostranné
CBN
Kolík s pákou Upínací šroub
Podložka
Distanční vložka
Klíč
S - PTFN R/L
S....11
---
LCL3T-SD LCS3B-SD
–
–
LH020
S....16
TNMG 1604_ _ NGU
TNMM 1604_ _ NMP
TNGA 1604_ _
LCL3SD LCS3TB-SD LST317SD
LSP3SD
LH025
S....22
TNMG 2204_ _ NGU
TNMM 2204_ _ NMP
TNGA 2204_ _
LCL4SDLCS42BS-SD LST42SD
LSP4SD
LH030
E12
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Vyvrtávací tyče
Pro negativní destičky WN _ _ ( a = 0°)
Typ D…DWLN / S…MWLN
D
D-DWLN
Čelní obrábění dna
VBD (př.)
N-GU
Náhradní díly
Antivibrační typ D
s otvorem pro chlazení
Držáky
Údaje platí pro pravostranné nástroje.
Sklad
D25T - DWLN R/L 0804-32
D32T - DWLN R/L 0804-40
D40U - DWLN R/L 0804-50
R L
øDmin
Rozměry (mm)
ød h
l1 l2 f
g
VBD (př.)
l l 32 25 23 300 26 17 -12°
l l 40 32 30 300 26 22 -10° WN
l l 50 40 37 350 26 27 -10°
Upínací
Podložka
šroub
Upínač Pružina
Šroub
Klíč
Klíč
WNS0803B BFTX0307N TRX10 (*)
SCP-2
0804
WNS0804B BFTX0409N TRX15 (*)
LH040 LH025
* Poznámka: Klíč (TRX10) pro podložku není v dodávce
( )
Vyvrtávací tyče
pro neg. VBD
Objednací č.
obsažen
Držáky
Nástrojové Držáky (typ M)
s upnutím VBD pomocí klínu
Objednací č.
Rozměry (mm)
RL øDmin d
S - MWLN R/L
Sklad
h
l 1
l 2
f
g
S25R - MWLN R/L 08
l l 32 25 23 200 28 17 -15°
S32S - MWLN R/L 08
l l 40 32 30 250 28 22 -14°
S40T - MWLN R/L 08
l l 50 40 37 300 28 27 -12°
WNMG 0804_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Oboustranné
Jednostranné
Upínač
Dvoj. šroub
Kolík
Podložka
Klíč
S - MWLN R/L
S....08
WNMG 0804_ _ NGU WNMM 0804_ _ NMP
HE060011W
WB 6-16 HE060011P HE060011ELH025, LH030
E13
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky CC _ _ ( a = 7°)
Typ B/D/S…SCLC
Typ B
B/D-SCLC
Typ D
(Obr.1)
VBD (příklad)
(Obr.2)
Min. průměr otvoru
Čelní obrábění dna
Vnitřní chlazení
Náhradní díly
Držáky
Ocel. stopka
Objednací č.
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Antivibrační
typ B
Antivibrační
typ D s vnitřním
chlazením
B08H - SCLC R/L 0602-10
B10K - SCLC R/L 0602-12
D12M - SCLC R/L 0602-14
D16R - SCLC R/L 09T3-18
D20S - SCLC R/L 09T3-22
D25T - SCLC R/L 1204-32
D32T - SCLC R/L 1204-40
Pozn.:
Sklad
R L
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
øDmin
10
12
14
18
22
32
40
ød
8
10
12
16
20
25
32
Rozměry (mm)
h
7
9
11
15
18
23
30
l1
100
125
150
200
250
300
300
f
5,5
6
7
11
13
17
20
g
l2
19
21
25
30
30
38
53
Obr.
Šroub
VBD (příklad)
Klíč
-13°
1.
BFTX02505N
-12°
TRX08
CC T 0602
-10°
BFTX02506N
-8°
BFTX0407N
TRX15
CC T 09T3
-7° 2.
BFTX0409N
-6°
BFTX0511N
TRX20
CC T 1204
-6°
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SCLC R/L
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
l 2
f
g
S10K - SCLC R/L 06
S12M - SCLC R/L 06
S16R - SCLC R/L 06
l l 13 10 9 125 9 7 -12°
l l 16 12 11 150 11 9 -10°
l l 20 16 15 200 15 11 -8°
S16R - SCLC R/L 09
S20S - SCLC R/L 09
l l 20 16 15 200 15 11 -8°
l l 25 20 18 250 20 13 -7°
S25T - SCLC R/L 12
S32U - SCLC R/L 12
S40V - SCLC R/L 12
l l 32 25 23 300 20 17 -6°
l l 40 32 30 350 25 22 -10°
q l 50 40 37 400 25 27 -8°
CC_ _ 0602_ _
CC_ _ 09T3_
_
CC_ _ 1204_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
Šroub
Klíč
S - SCLC R/L
S.....06
CCMT 0602_ _ NFP
CCGW 0602_ _
-
BFTX02505N
TRX08
S16R.....09
CCMT 09T3_ _ NFP
CCGW 09T3_ _
-
BFTX0407N
TRX15
S20S.....09
CCMT 09T3_ _ NFP
CCGW 09T3_ _
-
BFTX0409N
TRX15
S.....12
CCMT 1204_ _ NFP
CCGW 1204_ _
-
BFTX0511N
TRX20
E14
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky CP _ _ ( a = 11°)
Typ S/C…SCLP
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SCLP R/L
Ocelová stopka
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
S10K - SCLP R/L 08
S12M - SCLP R/L 08
S16R - SCLP R/L 09
S20S - SCLP R/L 09
S25T - SCLP R/L 12
RL øDmin d h l 1 l 2 f g
l l 12 10 9 125 12 6 -5°
l l 16 12 11 150 15 8 -3°
l l 20 16 15 200 18 10 -3°
l l 25 20 182501812,5 0
l l 28 25 22 300 17,4 14 -3°
C10Q - SCLP R/L 08
C12R - SCLP R/L 08
C16S - SCLP R/L 09
l q 12 10 9 180 15 6 -5°
q q 16 12 11 200 15 8 -2°
l q 20 16 15 250 15 10 -2°
CP_ T 0802_ _
CP_ T 0903_ _
CP_ T 1204_ _
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
C - SCLP R/L
Karbidová stopka
CP_ T 0802_ _
CP_ T 0903_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN, PCD
Šroub
Klíč
S/C 10.....08
CPGT 0802_ _ NSD
CPMW 0802_ _
BFTX 0305 A
TRX 10
S/C 12.....08
CPGT 0802_ _ NSD
CPMW 0802_ _
BFTX 0305 A
TRX 10
S/C 16.....09
CPGT 0903_ _ NSD
CPMW 0903_ _
BFTX 0407 A
TRX 15
S 20.....09
CPGT 0903_ _ NSD
CPMW 0903_ _
BFTX 0407 A
TRX 15
S 25.....12
CPGT 1204_ _ NSD
-
BFTX 0509 A
TRX 20
Držák
S/C-SCLP R/L
E15
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky DC _ _ ( a = 7°)
Typ B/D/S…SDUC
Typ B
B/D-SDUC
Typ D
(Obr.1)
VBD (příklad)
(Obr..2)
Min. průměr otvoru
Kopírování
D
D
Vnitřní chlazení
Náhradní díly
Držáky
Ocel. stopka
Objednací č.
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Antivibrační
typ B
Antivibrační
typ D s vnitřním
chlazením
Sklad
øDmin
R L
ød
B10M - SDUC R/L 0702-13
l l 13
D12M - SDUC R/L 0702-16
D16R - SDUC R/L 0702-20
D20S - SDUC R/L 11T3-25
D25S - SDUC R/L 11T3-32
D32T - SDUC R/L 11T3-40
l
l
l
l
l
Pozn.:
l
l
l
l
l
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
Rozměry (mm)
h
l1
9 150
11
15
18
22
30
150
200
250
250
300
f
g
e
Obr.
7 2,5 -8°
9
11
13
17
22
3,5
4,0
4,5
7,0
8,0
Šroub
VBD (příklad)
Klíč
1.
BFTX02506N
TRX08
DC T 0702
-8°
-6°
-6° 2.
-6°
BFTX0409N
TRX15
DC T 11T3
-6°
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SDUC R/L
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
f
e
g
S10K - SDUC R/L 07
S12M - SDUC R/L 07
S16R - SDUC R/L 07
l l 13 10 9 125 7 2,5 -8°
l l 16 12 11 150 9 3,5 -8°
l l 20 16 15 200 11 4 -6°
S20S - SDUC R/L 11
S25T - SDUC R/L 11
S32U - SDUC R/L 11
l l 25 20 18 250 13 4,5 -6°
l l 32 25 22 300 17 7,5 -6°
l l 40 32 30 350 22 11 -6°
DC_ _ 0702_ _
DC_ _ 11T3_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN, PCD
Šroub
Klíč
S - SDUC R/L
S - SDQC R/L
S10K.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S12M.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S16R.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S.....11
DCMT 11T3_ _ NFP
DCMT 11T3_ _ NSK
DCGW 11T3_ _
BFTX0409N
TRX15
E16
l = Na skladě
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky DC _ _ ( a = 7°)
Typ B
B/D-SDQC
Typ B/D/S…SDQC
Typ D
(Obr.1)
VBD (příklad)
(Obr.2)
Min. průměr otvoru
Kopírování
D
D
Vnitřní chlazení
Náhradní díly
Držáky
Ocel. stopka
Antivibrační
typ D s vnitřním
chlazením
Sklad
øDmin
R L
ød
B10M - SDQC R/L 0702-13
l l 13
D12M - SDQC R/L 0702-16
D16R - SDQC R/L 0702-20
D20S - SDQC R/L 11T3-25
D25S - SDQC R/L 11T3-32
D32T - SDQC R/L 11T3-40
l
l
l
l
l
Pozn.:
l
l
l
l
l
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
Rozměry (mm)
h
l1
9 150
11
15
18
22
30
150
200
250
250
300
f
g
e
Obr.
7 2,5 -8°
9
11
13
17
22
Šroub
VBD (příklad)
Klíč
1.
BFTX02506N
TRX08
DC T 0702
3,5 -8°
4,0 -6°
4,5 -6° 2.
7,0 -6°
BFTX0409N
TRX15
DC T 11T3
7,0 -10°
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Antivibrační
typ B
Objednací č.
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SDQC R/L
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
f
e
g
S10K - SDQC R/L-07
S12M - SDQC R/L-07
S16R - SDQC R/L-07
l l 13 10 9 125 7 2,5 -8°
l l 16 12 11 150 9 3,5 -8°
l l 20 16 15 200 11 4 -6°
S20S - SDQC R/L-11
S25T - SDQC R/L-11
l l 25 20 18 250 13 4,5 -6°
l l 32 25 22 300 17 7 -6°
DC_ _ 0702_ _
DC_ _ 11T3_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN, PCD
Šroub
Klíč
S - SDUC R/L
S - SDQC R/L
S10K.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S12M.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S16R.....07
DCMT 0702_ _ NFP
DCMT 0702_ _ NSK
DCGW 0702_ _
BFTX02506N
TRX08
S.....11
DCMT 11T3_ _ NFP
DCMT 11T3_ _ NSK
DCGW 11T3_ _
BFTX0409N
TRX15
E17
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky SP _ _ ( a = 11°)
Typ S/C…SSKP
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SSKP R/L
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
l 2
f
g
S12M - SSKP R/L 09
S16R - SSKP R/L 09
S20S - SSKP R/L 09
S25T - SSKP R/L 09
l l 16 12 11 150 9 8 -6°
l l 20 16 15 200 6,8 10 -4°
l q 25 20 18 250 8,5 12,5 -2°
l q 2825223005 14 0
C12R - SSKP R/L 09
C16S - SSKP R/L 09
l q 16 12 11 200 25 8 -6°
l q 20 16 15 250 30 10 -4°
SP_ T 0903_ _
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Ocelová stopka
Objednací č.
C - SSKP R/L
SP_ T 0903 _ _
Karbidová stopka
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Pozn.:
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Na vyobrazení SPGT je znázorněn levostranný nástroj.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN, PCD
Šroub
Klíč
SPGT 0903_ _ L/R-SD
SPGW 0903_ _
BFTX 0307 A
TRX 10
S/C-SSKP R/L
S/C 12.....09
S/C 16.....09
S 20.....09
S 25.....09
E18
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky TC _ _ ( a = 7°)
Typ S …STFC
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - STFC R/L
Objednací č..
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
l 2
f
g
S10K - STFC R/L 09
l l 13 10
-15°
TC_ _ 0902_ _
S12M - STFC R/L 11
S16R - STFC R/L 11
S20S - STFC R/L 11
l l
-10°
-6°
-3°
TC_ _ 1102_ _
S25T - STFC R/L 16
S32U - STFC R/L 16
S40V - STFC R/L 16
l q
-6°
-10°
-8°
TC_ _ 16T3_ _
l l
l l
l q
q q
9 125 - 7
16 12 11 150 10 9
20 16 15 200 12 11
25 20 18 250 14 13
32 25 23 300 18 17
40 32 30 350 20 22
50 40 37 400 25 27
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN, PCD
Šroub
Klíč
S - STFC R/L
S.....09
TCMT 0902_ _ NFP
-
TCGW 0902_ _
BFTX02205N
TRX06
S.....11
TCMT 1102_ _ NFP
TCMT 1102_ _ NSK
TCGW 1102_ _
BFTX02506N
TRX08
S.....16
TCMT 16T3_ _ NFP
TCMT 16T3_ _ NSK
TCGW 16T3_ _
BFTX0409N
TRX15
E19
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky TB / TP _ _ ( a = 5, 11°)
Typ B/D/S/C…STUP (B)
Typ B
B/D-STUP
Typ D
(Obr.1)
VBD (příklad)
(Obr.2)
Min. průměr otvoru
Vnitřní chlazení
Vyvrtávání slepých otvorů
Náhradní díly
Držáky
Ocel. stopka
Objednací č.
B08H - STUP R/L 0802-10
B10K - STUP R/L 1103-12
D12M - STUP R/L 1103-14
D16R - STUP R/L 1103-18
D20S - STUP R/L 1103-22
D25T - STUP R/L 1604-28
D32T - STUP R/L 1604-40
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
Antivibrační
typ B
Antivibrační
typ D s vnitřním
chlazením
Pozn.:
Sklad
R L
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
øDmin
10
12
14
18
22
28
40
ød
8
10
12
16
20
25
32
Rozměry (mm)
h
l1
7
9
11
15
18
22
30
f
g
l2
Obr.
100 5 13 -10°
125 6 15 -8°
150 7 17 -7°
200 9 18 -4°
250 11 18 -3°
300 14 18 -2°
300 20 13 -2°
TP T 0802
1.
Šroub
Klíč
BFTX0204A
TRX06
VBD (příklad)
BFTX0306A
TP T 1103
2.
TRX10
BFTX0307A
BFTX0410A
TP T 1604
TRX15
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - STUP/B R/L
Ocelová stopka
C - STUP/B R/L
Karbidová stopka
Použitelné VBD
Držák
Karbidy, cermety
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
S08H - STUB R/L 06-01
S08H - STUP R/L 08-02
S10K - STUP R/L 11-03
S12M - STUP R/L 11-03
S16R - STUP R/L 11-03
S20S - STUP R/L 16
S25T - STUP R/L 16
l l
C08M - STUB R/L 06
C08M - STUP R/L 08
C10Q - STUP R/L 11
C12R - STUP R/L 11
C16S - STUP R/L 11
l l
8
7 100
100
125
150
200
l l 25 20 18 250
l l 28 25 22 300
8
Náhradní díly
CBN, PCD
Šroub
Klíč
TBGT 0601_ _L/R-W
-
BFTX 0204 A
TRX 06
S/C 08.....08-02
TPGT 0802_ _L/R-W
TPMW 0802_ _
BFTX 0204 A
TRX 06
S/C 10.....11-03
TPGT 1103_ _L/R-W
TPGW 1103_ _
BFTX 0306 A
TRX 10
S/C 12/16.....11-03 TPGT 1103_ _L/R-W
TPGW 1103_ _
BFTX 0307 A
TRX 10
S 20/25.....16
TPGW 1604_ _
BFTX 0410 A
TRX 15
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
8
8
7 150
150
180
200
250
l l 10 8 7
l l 12 10 9
l l 16 12 11
l q 20 16 15
S/C 08.....06-01
E20
l 1
l l 10 8 7
l l 12 10 9
l l 16 12 11
l l 20 16 15
S/C-STU_ R/L
TPGT 1604_ _L/R-W
h
l 2
f
g
30 4 -12°
13 5 -10°
15 6 -8°
17 8 -6°
18 10 -2°
18 12,5 -3°
18 14 -2°
TB_T 0601_ _
TP_T 0802_ _
50 4
18 5
19 6
25 8
30 10
TB_T 0601_ _
TP_T 0802_ _
-12°
-10°
-8°
-6°
-4°
TP_T 1103_ _
TP_T 1604_ _
TP_T 1103_ _
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky VB _ _ ( a = 5°)
Typ D…SVUB / SVZB
Obr.1
Obr.2
Antivibrační typ D s
vnitřním chlazením
D min
Vnitřní chlazení
Vnitřní chlazení
D-SVUB
VBD (příklad)
Kopírování
Náhradní díly
Držáky
Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.
Sklad
Objednací č.
Pozn.:
l
l
l
l
l
l
l
l
øDmin
22
27
35
40
Rozměry (mm)
ød h
l1
f
16 15 200 13
20 18 250 15
25 23 30020,5
3230300 22
e
g
5 -7°
5 -5°
9 -7,5°
9-7,5°
Obr. VBD (příklad)
1.
2.
VB
VB
Kolík
Upínací
šroubt
–
–
1103
1604
Podložka Šroub
–
VP32B BH03504 SVP32
Klíč
BFTX
02506
TRX08
BFTX
03508
TRX10
Klíč
–
LH020
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
D16R - SVUB R/L 1103-22
D20S - SVUB R/L 1103-27
D25T - SVUB R/L 1604-35
D32T - SVUB R/L 1604-40
R L
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Obr.1
Obr.2
Antivibrační typ D s
vnitřním chlazením
Vnitřní chlazení
Vnitřní chlazení
D-SVZB
VBD (příklad)
Kopírování
Náhradní díly
Držáky
Objednací č.
D16R - SVZB R/L 1103-22
D20S - SVZB R/L 1103-27
D25T - SVZB R/L 1604-35
D32T - SVZB R/L 1604-40
Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.
Sklad
R L
l
l
l
l
l
l
l
l
øDmin
22
27
35
40
Rozměry (mm)
ød h
l1
f
1615200 13
2018250 15
25 23 30020,5
3230300 22
e
g
5 -7
5 -5
9 -7,5
9-7,5
Obr. VBD (příklad)
1.
2.
VB
VB
1103
1604
Kolík
Upínací
šroubt
–
–
Podložka Šroub
–
VP32B BH03504 SVP32
Klíč
BFTX
02506
TRX08
BFTX
03508
TRX10
Klíč
–
LH020
E21
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky VB _ _ ( a = 5°)
Typ S…SVQB / SVUB, SVZB
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SVQB R/L
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
S - SVUB R/L
S - SVZB R/L
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
f
g
e
S16R - SVQB R/L 11
S20S - SVQB R/L 11
l l 22 16 15 200 13 -6,5°
l l 27 20 18 250 15 -6,5°
VB_ _ 1102_ _
S25T - SVQB R/L 16
S32U - SVQB R/L 16
S40V - SVQB R/L 16
l l 35 25 23 300 20,5-6,5°
l l 40 32 30 350 22 -6,5°
q q 50 40 37 400 27 -6,5°
VB_ _ 1604_ _
S16R - SVUB R/L 11
S20S - SVUB R/L 11
l l 22 16 15 200 13 -7,5°
l l 27 20 18 250 15 -7,5°
VB_ _ 1102_ _
S25T - SVUB R/L 16
S32U - SVUB R/L 16
S40V - SVUB R/L 16
l l 35 25 23 300 20,5-7,5°
l l 40 32 30 350 22 -7,5°
q q 50 40 37 400 27 -7,5°
VB_ _ 1604_ _
S16R - SVZB R/L 11
S20S - SVZB R/L 11
l l 22 16 15 200 13 -7,5° 5
l l 27 20 18 250 15 -7,5° 5
VB_ _ 1102_ _
S25T - SVZB R/L 16
S32U - SVZB R/L 16
S40V - SVZB R/L 16
l l 35 25 23 300 20,5-7,5° 9
l l 40 32 30 350 22 -7,5° 9
q q 50 40 37 400 27 -7,5° 10
VB_ _ 1604_ _
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Použitelné VBD
Držák
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN
Kolík
Upínací šroubt
Podložka
Šroub
Klíč
Klíč
S16R
VBMT 1102_ _ NFP
VBMT 1102_ _ NSK
-
-
-
-BFTX02506N
TRX08
-
S20S
VBMT 1102_ _ NFP
VBMT 1102_ _ NSK
-
-
-
-BFTX02506N
TRX08
-
S25T
VBMT 1604_ _ NFP
VBMT 1604_ _ NSK
VBGW 1604_ _
-
-
-BFTX03508 TRX10
S32U
VBMT 1604_ _ NFP
VBMT 1604_ _ NSK
VBGW 1604_ _
VP32B BH03504
SVP32 BFTX03508
TRX10
LH020
S40V
VBMT 1604_ _ NFP
VBMT 1604_ _ NSK
VBGW 1604_ _
VP40B BH03504
SVP32 BFTX03508
TRX10
LH020
E22
l = Na skladě
q = Dodávka na přání
-
Vyvrtávací tyče
Pro pozitivní destičky WB _ _ ( a = 5°)
Typ S/C…SWUB
Držáky
Nástrojové Držáky (typ S)
s upnutím VBD pomocí
šroubu
S - SWUB R/L
Objednací č.
Sklad
Rozměry (mm)
RL øDmin d
h
l 1
l 2
f
g
S08H - SWUB R/L 06-01 l l 5,5 8
7 100 18
3 -12°
WBGT 0601_ _
l l 5,5 8
7 125 30
3 -12°
WBGT 0601_ _
Ocelová stopka
Vyvrt. tyče pro
pozitivní VBD
C - SWUB R/L
C08K - SWUB R/L 06
Karbidová stopka
Na všech obrázcích jsou zobrazeny pravostranné nástroje.
Pozn.:
Pravostranné nástrojové Držáky lze použít pro levostranné nebo neutrální VBD.
Levostranné nástrojové Držáky lze použít pro pravostranné nebo neutrální VBD.
Použitelné VBD
Náhradní díly
Karbidy, cermety
CBN
S/C 08.....R 06
WBGT 0601_ _ LW
-
BFTX 0203 N TRX 06
S/C 08.....L 06
WBGT 0601_ _ RW
-
BFTX 0203 N
TRX 06
Držák
Šroub
Klíč
S/C-SWUBR/L
E23
Vyvrtávací tyče ze slinutého karbidu
Typ BXBR
Charakteristiky
Ekonomické břitové destičky se dvěma břity.
Maximální hloubka vyvrtávání 5D (5násobek průměru dříku)
Použitelné pro jakékoliv požadované vyložení.
Průměr dříku = minimální průměr vývrtu pro snadnou volbu.
(Dostupné od ø2 mm do ø5 mm v přírůstcích po 0,5 mm.)
l Použit je břit typu KBMX, skladem jsou rovněž k dispozici
verze bez lamače třísek.
l
l
l
l
Dokončování malých otvorů
D
BXBR
Vyvrtávání dorazu
Vyvrtávací
tyče
Obrázek znázorňuje nástroj s lamačem třísek.
* l 3 : Maximální hloubka vyvrtávání
Vyvrtávací tyč ze slinutého karbidu
Bez lamače třísek
S lamačem třísek
Kat. č.
BXBR 02005 R
02020 R
BXBR 02505 R
02520 R
BXBR 03005 R
03020 R
BXBR 03505 R
03520 R
BXBR 04005 R
04020 R
BXBR 04505 R
04520 R
BXBR 05005 R
05020 R
BXBR 02005 R-NB
02020 R-NB
BXBR 02505 R-NB
02520 R-NB
BXBR 03005 R-NB
03020 R-NB
BXBR 03505 R-NB
03520 R-NB
BXBR 04005 R-NB
04020 R-NB
BXBR 04505 R-NB
04520 R-NB
BXBR 05005 R-NB
05020 R-NB
Sklad
ACZ150 AC530U
øDmin
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
ød
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
h
1,8
1,8
2,2
2,2
2,7
2,7
3,1
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
4,5
4,5
1,8
1,8
2,2
2,2
2,7
2,7
3,1
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
4,5
4,5
l1
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
Rozměry (mm)
f
0,80
0,80
1,05
1,05
1,30
1,30
1,55
1,55
1,80
1,80
2,05
2,05
2,30
2,30
0,80
0,80
1,05
1,05
1,30
1,30
1,55
1,55
1,80
1,80
2,05
2,05
2,30
2,30
Pouzdro adaptéru (volitelně)
HBX 2016
HBX 2516
HBX 3016
HBX 3516
HBX 4016
HBX 4516
HBX 5016
Sklad
øDs
(mm)
m
m
m
m
m
m
m
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Použitelná tyč
BXBR 020
BXBR 025
BXBR 030
BXBR 035
BXBR 040
BXBR 045
BXBR 050
* Tyče BXBR mohou být použity s pouzdry typu HBB. Použít lze také běžně dostupná pouzdra.
= Japonský sklad
6,0
6,0
7,5
7,5
9,0
9,0
10,5
10,5
12,0
12,0
13,5
13,5
15,0
15,0
6,0
6,0
7,5
7,5
9,0
9,0
10,5
10,5
12,0
12,0
13,5
13,5
15,0
15,0
l3
10,0
10,0
12,5
12,5
15,0
15,0
17,5
17,5
20,0
20,0
22,5
22,5
25,0
25,0
10,0
10,0
12,5
12,5
15,0
15,0
17,5
17,5
20,0
20,0
22,5
22,5
25,0
25,0
e
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,40
r
Použitelné pouzdro
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
0,05
0,20
HBX 2016
HBX 2016
HBX 2516
HBX 2516
HBX 3016
HBX 3016
HBX 3516
HBX 3516
HBX 4016
HBX 4016
HBX 4516
HBX 4516
HBX 5016
HBX 5016
HBX 2016
HBX 2016
HBX 2516
HBX 2516
HBX 3016
HBX 3016
HBX 3516
HBX 3516
HBX 4016
HBX 4016
HBX 4516
HBX 4516
HBX 5016
HBX 5016
Náhradní součásti (pro pouzdro)
Kat. č.
E24
l2
R(-NB)
R(-NB)
R(-NB)
R(-NB)
R(-NB)
R(-NB)
R(-NB)
Šroub
Požadovaný moment
(Nm)
Stavěcí
šroub
Klíč
BFTX 0409 N
3,4
BT 06035 T
TRD 15

Podobné dokumenty

Vnější držáky

Vnější držáky Držáky typu PR..................................................................... D34 Držáky typu SR..................................................................... D35 Minidržáky typu SS .....

Více

Piezas de repuesto Náhradní díly

Piezas de repuesto Náhradní díly BHF0203L BHF0203T BHF0203S BHF0203B BHF0306R BHF0308R BHF0623

Více

CZ-72 GWC, A4_4p, qx7:Layout DIN A4.qxd

CZ-72 GWC, A4_4p, qx7:Layout DIN A4.qxd G Výborné tvoření třísky při axiálním posuvu - rozšíření zápichu G Zapichovací VBD šířky 1,5 - 4,5 G Nový druh AC530U se Super ZX extrémně tvrdým povlakem pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy ...

Více

Čelní frézy s VBD

Čelní frézy s VBD Obráběný Vhod- Řezná rychlost Rychlost posuvu ISO materiál nost vc (m/min) ft (min/z)

Více

SK Neslyšících Plzeň – oddíl lední hokej

SK Neslyšících Plzeň – oddíl lední hokej branky(asistence) : 14:55 Ninger, 25:02 Filipi (Fišer) , 33:58 Procházka (Pražák), 36:55 Novotný M st.(Fišer,Rezek) --- 36:38 Ziegler(Krejčík), 42:35 Šink(Ištok,Ziegler), 44:07 Hlavatý (Vlach,Novot...

Více

Vyměnitelné řezné nástroje / destičky / kov

Vyměnitelné řezné nástroje / destičky / kov Vyměnitelné řezné nástroje / destičky / kov Díl náhradní k SDUC P/L pro vnitřní soustružení PRAMET Díl náhradní k SDUC P/L pro vnitřní soustružení

Více

Technický Průvodce

Technický Průvodce Typ A : Namotává se okolo nástroje či obrobku, poškozuje obrobenou plochu a ovlivňuje bezpečnost. Špatná Typ B : M asivní, způsobuje potíže v automatickém odváděči třísky a je příčinou snadného v...

Více

Upichovací a závitovací držáky

Upichovací a závitovací držáky Doporučené řezné podmínky Obráběný materiál

Více