Mobilis Elite

Transkript

Mobilis Elite
Kompletní výrobková řada
plná inovací
NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ
VÝKONNOST, BEZPEČNOST A
ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A
Ve spolupráci se
zpracovatelským
centrem umělé
hmoty Ost
V rámci PUMA-metod
(= metody zpracování nových
materiálů) ve spolupráci
se zpracovatelským centrem
umělé hmoty Ost (patřící
k technické škole pro užití
vysoko molekulárních
polymerů) navrhla firma Fels
pro své PVC-pláště profil,
který vyhovuje náročným
technickým požadavkům.
Již více než 30 let se firma FELS specializuje na
napájecí troleje a využívá zkušeností nabytých v
rámci tohoto oboru. Dobré znalosti této oblasti vedly
k rozvoji nové koncepce, označující se díky
technologickým inovacím a splněním zákonných
nařízení a norem: Mobilis Elite. Tyto napájecí troleje
odpovídají veškerým požadavkům trhu.
Vyjímatelné uhlíky:
exklusivita
Také estetika
znamená inovaci
Mobilis Elite zohledňuje
ergonomii, aniž by přitom
opomíjel estetický vzhled.
Splňuje požadavky sladění
tvarů, barev, zachování
jednotnosti všech elementů,
za účelem vytvoření
dynamického, zároveň však
střízlivého celku. Tím vším se
vyznačuje i napájecí trolej,
která je inovací se zdařilým
desingnem.
Zvětšený rozsah
provozní teploty
Fels, průkopník
buňkové struktury
Firma Fels byla na světě
první, která zavedla
optimalizovanou buňkovou
strukturu u své výrobkové
řady Mobilis, čímž PVC-profil
získal vynikající stabilitu.
Díky tomu může lehký a
současně extrémně odolný
plášť pojmout 4 až 5 vodičů.
Jeho spodní zmenšený otvor
zabraňuje nechtěnému
kontaktu s vnitřními díly.
Mobilis Elite pamatoval
na údržbu trolejí již při jejich
projektování. Uhlíky, které
patří k nejvíce
opotřebovávaným
součástem, je tudíž možné
vyměnit jednoduše
bez zákroku na kabeláži
vozíku. Vysunutí uhlíku je
snadný úkon a stačí k němu
běžný šroubovák.
• -20ºC až + 55ºC pro
normální použití
• -20ºC až + 75ºC
(dle požadavku)
HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
o
Výkon:
-
o
o
rozšířená výrobková řada (od 20 do 200A)
lehký a současně stabilní PVC-profil
dlouhé troleje bez dilatačního kusu
modularita
o
-
o
předmontovaný výrobek (spojovací šrouby, těsnící manžety …)
rychlá montáž příslušenství bez nářadí
šroubové spoje s momentovými šrouby
Snadná údržba
-
Bezpečnost:
- stupeň krytí IP 23 dle EN60529
- samozhášecí PVC
Rychlá montáž:
ručně vyměnitelné uhlíky
jednoduché rozpojení spojů
Moderní desing
Výrobce: Výkon a
ekonomická
úspornost
Technologie Mobilis Elite
zvyšuje výkon, aniž by došlo
ke zvýšení příslušných
nákladů. To vede automaticky
ke zvýšení
konkurenceschopnosti výrobce
při uplatnění na trhu:
konkurenceschopnost při
montáži, údržbě a provozu.
Instalace:
Jednoduchost a
flexibilita
Díky omezenému počtu dílů,
systematickému používání
snadno demontovatelných
šroubových spojů a
příslušenství (bez použití
nařádí) nabízí Mobilis Elite
uživateli při montáži rychlý a
snadno aplikovatelný produkt,
použitelný pro jakoukoliv
aplikaci.
Šroubové spojení
s momentovými
(a následně
rozebíratelnými)
šrouby
Patentovaný systém s
momentovými šrouby
umožňuje kontrolovat moment
šroubového spoje při plné
bezpečnosti, s naprostou
spolehlivostí.
•
Spojení dílů napájecí troleje je
realizováno momentovými
šrouby. Optimální kroutící
moment ve všech spojích se
vymezí sám: při dosažení
správného kroutícího
momentu dojde k ukroucení
dříku.
•
V okamžiku, kdy se dřík
ukroutí, je přístupná druhá
šestihranná matice. Tím je
usnadněna případná
demontáž, ke které postačí
obyčejný klíč.
Uživatel: Bezpečnost a
spolehlivost
Mobilis Elite se kromě
respektování norem a
zákonných nařízení zaměřuje
také na zkvalitnění dílů, které
se rychle opotřebovávají.
Použitím příslušenství, které
lze montovat bez nářadí, je
usnadněna údržba.
Příslušenství pro
rychlou montáž a
demontáž
Třída krytí: volba
výkonnosti
Mobilis Elite usnadňuje
rozhodování uživatelů
prostřednictvím kompletní
nabídky příslušenství. Všechny
díly splňují IP23.
Pro usnadnění montáže a
údržby se hlavní příslušenství
Mobilis Elite montuje bez
nářadí, tzn. jednodušší a
rychlejší montáž: závěsy,
napájení, kryty propojení a
koncové kryty lze montovat
ručně.
DÍL TROLEJE
1
DILATAČNÍ DÍL
IP 23
K namontování do středu trolejového
napájení delšího než:
140 m ….. 20 A,
150 m ….. 40 A až 100 A
250 m ….. 130 A až 200 A
Obj. č. viz níže
Samozhášecí PVC
Standardní délka 4m, 3m, 2m, 1m
Zvláštní délka na přání
Max. jmenovité provozní napětí: 750V
Obj. čís. viz. níže
20 A
Proud
Průřez vodiče
Impedance
při 50Hz
40 A
60 A
100 A
130 A
160 A
200 A-TR
Měď 70 mm2 fáze
35 mm2 zem
0,00032 Ohm/m
Ocel 16 mm
Měď 10 mm
Měď 16 mm
Měď 24 mm
Měď 35 mm
Měď 48 mm2 fáze
24 mm2 zem
0,0121 Ohm/m
0,00178 Ohm/m
0,00126 Ohm/m
0,00081 Ohm/m
0,00059 Ohm/m
0,00043 Ohm/m
2
2
2
2
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
1,7
1,8
1,5
1,6
1,8
1,9
2
2,1
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,9
Délka 4 m
ME4204
ME5204
ME4404
ME5404
ME4604
ME5604
ME4104
ME5104
ME4134
ME5134
ME4164
ME5164
ME8284-TR
ME8285-TR
Délka 3 m
ME4203
ME5203
ME4403
ME5403
ME4603
ME5603
ME4103
ME5103
ME4133
ME5133
ME4163
ME5163
ME8283-TR
ME8289-TR
Délka 2 m
ME4202
ME5202
ME4402
ME5402
ME4602
ME5602
ME4102
ME5102
ME4132
ME5132
ME4162
ME5162
ME8282-TR
ME8286-TR
Délka 1 m
ME4201
ME5201
ME4401
ME5401
ME4601
ME5601
ME4101
ME5101
ME4131
ME5131
ME4161
ME5161
ME8281-TR
ME8287-TR
Zvláštní délka
ME4200
ME5200
ME4400
ME5400
ME4600
ME5600
ME4100
ME5100
ME4130
ME5130
ME4160
ME5160
ME8280-TR
ME8288-TR
ME8020
ME8520
ME8040
ME8540
ME8060
ME8560
ME8100
ME8510
ME8013
ME8513
ME8016
ME8516
ME8290-TR
ME8291-TR
Počet pólů
Hmotnost (kg/m)
Dilatační díl
3
KONCOVÉ NAPÁJENÍ M25/M32/M40
375
164
Termoplast samozhášecí, IP 23
Proud 20,40,60,100A, hmotnost 1,7 kg
Spojení připraveno pro kabelové očko Ø 5mm
Obj. č. ME1332
PE
Rozměr A
Rozměr B
Obj. č.
Kabel Ø
M25
M32
M40
181
182
186
126
128
132
ME 1200
ME 1230
ME 1250
13 až 19 mm
15 až 25 mm
21 až 32 mm
2
PRŮBĚŽNÉ NAPÁJENÍ M40
195
Termoplast samozhášecí
IP 23
Proud 20,40,60,100A
Průchodky PG – viz níže
Výstup ze spodu
Nedostupná zóna pro
sběrací vozík: 35 mm
Hmotnost 0,4 kg
Spojení připraveno pro kabelové očko Ø 5mm
PRŮBĚŽNÉ NAPÁJENÍ M25/M32
Termoplast samozhášecí IP 23
Proud 20,40,60,100A
Hmotnost 0,3 kg
KRYT PROPOJENÍ
Termoplast samozhášecí
IP 23
Hmotnost 0,2 kg
Obj. č. ME1000
PE
Rozměr A
Obj. č.
Kabel Ø
M25
M32
169
170
ME 1300
ME 1330
13 až 19 mm
15 až 25 mm
NAPÁJENÍ 100A, 130A, 160 A A 200A
241
Kompletně předmontován,
pozinkovaná ocel, dodáván
se 2 připevňovacími šrouby
Hmotnost 0,1 kg
Obj. č. : ME1500
Přemontováno na trolej délky 1 m nebo 4 m
Max. hmotnost: 130A -15kg, 200A – 23kg
(Tato hmotnost zahrnuje propojovací kabel, délka 2m)
Nutno použít 2 závěsy.
Proud Průřez Ø Kabelu Délka
100A
35 mm2
16 mm
130A
35 mm
2
16 mm
160A
50 mm2
18 mm
200A TR 70 mm2 20,5 mm
4
4m
1m
4m
1m
4m
1m
4m
4 póly
JEDNODUCHÝ SBĚRACÍ
VOZÍK REDUKOVANÝ
Bez kabelu
S kabelem
4 mm2
6 mm2
ME2034
ME2034
ME2034-1M
ME2036-1M
UNAŠEČ
7
5 pólů
ME1310
ME1311
ME1313
ME1317
ME1343
ME1347
ME1316
ME1319
ME1346
ME1349
ME8299-TR ME8294-TR
ME8279-TR
Obj. č.
PEVNÝ ZÁVĚS
6
Jmenovitý proud 40A
Propojení ohebným
kabelem
Pouze pro 4 póly
Maximální pojezdová
rychlost 70m/min
Životnost 5 000 km
K upevnění na čtyřhran 20 až 50 mm.
Přípustný průhyb: vodorovně +/- 50 mm; svisle +0/-50 mm
Jednoduchý unášeč
pro jednoduchý
sběrací vozík
Hmotnost 0,6 kg
Obj. č. ME1600
Dvojitý unášeč
pro dvojitý
sběrací vozík
Hmotnost 1,1 kg
Obj. č. ME1610
Trojitý unášeč
pro trojitý
sběrací vozík
Hmotnost 2,6 kg
Obj. č. ME1630
UNAŠEČ S KRABIČKOU
JEDNODUCHÝ SBĚRACÍ
VOZÍK S KRABIČKOU
Obj. č.
Bez kabelu
S kabelem
4 póly
5 pólů
ME3043
ME3051
ME2043
ME2051
Jmenovitý proud 40A
Propojení ohebným
kabelem
2
Svorkovnice 6mm
Hmotnost 0,6 kg
Maximální pojezdová
rychlost 100m/min
Životnost 10 000 km
DVOJITÝ SBĚRACÍ
VOZÍK S KRABIČKOU
Obj. č.
Bez kabelu
4 póly
5 pólů
ME4042
ME4050
Jmenovitý proud 80A
Propojení dvěma
ohebnými kabely
2
Svorkovnice 6mm
Hmotnost 1,1 kg
Maximální pojezdová
S kabelem
rychlost 100m/min
ME4047 - 1M
Životnost 10 000 km
ME4051 - 1M
TROJITÝ SBĚRACÍ VOZÍK
S KRABIČKOU
Obj. č.
Bez kabelu
4 póly
5 pólů
ME5040
ME5050
5
Jmenovitý proud 120A
Propojení třemi
ohebnými kabely,
2
Svorkovnice 6 mm
Hmotnost 1,6 kg
S kabelem Maximální pojezdová
ME5049 - 1M rychlost 100m/min
ME5059 - 1M Životnost 10 000 km
VOLNÝ ZÁVĚS
Pozinkovaná ocel
Předmontované šrouby M8 x 60
1 ks pro každý díl do 1,5 m
2 ks pro každý díl 1,5 m až 4 m
Pro trolej 200 A s neodlehčenou
zemí nutno použít 2 ks resp. 3 ks
pro díly větší než 1,3 m resp. 2,6 m
Hmotnost 0,1 kg
Obj. č.: ME1510
Jednoduchý: svorky 16 mm
2
Dvojitý: svorky 16 mm
2
Trojitý: svorky 25 mm
2
}
Kabel Ø: 22 až 30 mm
Obj. č.
ED
35˚C
(4P)
(5P)
Jednoduchý ME1660 ME1660 100%
Dvojitý
ME1640 ME1645 61%
Trojitý
ME1650 ME1655 40%
Typ
8
A
B
C
370 194 154
702 272 232
1003 294 260
Hmotnost
1,4 kg
1,9 kg
3,4 kg
DISTANČNÍ KONZOLA
Pozinkovaná ocel
Pro 200A trolej lze použít
pouze ME1760 a ME1780
Obj. č.
Délka L
ME1700
ME1750
ME1760
ME1780
380 mm
500 mm
600 mm
850 mm
Průřez A x B Hmotnost
15 x 20 mm
15 x 20 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
0,5 kg
0,6 kg
1,0 kg
1,2 kg
Poptávejte také naše rychlomontážní svorkové konzoly ME1799
9
KONCOVÁ KRYTKA
Samozhášecí
termoplast, IP23
Nedostupná zóna pro
sběrací vozík: 35 mm
Hmotnost 0,7 kg
Obj. č. : ME1400
SPÍNACÍ DORAZ
Předmontovana
pozinkovaná ocel
Délka: 400 mm
Průměr: 10 mm
Hmotnost 0,570 kg
Obj.č.: ME1550
NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM ZAHRNUJE TAKÉ
Naváděcí díly sběracích vozíků: umožňující údržbu uvnitř napájecí troleje.
Oblouky: od poloměru zakřivení 0,800m.
Vysokorychlostní sběrací vozíky: pro použití při pojezdové
rychlosti nad 100 m/min.
Díly a příslušenství vybavené těsnícími chlopněmi.
Kloubové sběrací vozíky: k použití při zakřivení troleje.
Čistící vozíky: pro použití ve zvláštním nebo venkovním prostředí.
Provzdušňovací díly: k zabránění kondenzace mezi teplými a chladnými díly.
Díly s přerušenými vodiči.
Trychtýře pro výhybky.
MOBILIS MOVIT®:
ELEKTRICKÉ TROLEJOVÉ
NAPÁJENÍ SE SAMOSTATNĚ
IZOLOVANÝMI PROUDOVÝMI
PROFILY 315A - 450A - 630A
Jako specialista v oblasti napájení elektrickým proudem
rozšiřuje FELS svoji výrobní řadu MOBILIS o jednopólový,
izolovaný inovativní systém, který je z estetického hlediska
takřka jedinečný.
Koncepčně se MOBILIS MOVIT opírá o vícepólovou řadu
MOBILIS ELITE. Také u nové řady byl kladen důraz na tři
hlavní kritéria:
• Jednoduchá doprava, montáž, údržba a demontáž.
• Bezpečnost s ohledem na podmínky při uvedení do
provozu a údržbě i dodržování norem a nařízení.
• Spolehlivost pro co největší spokojenost uživatelů.
Zástupce firmy FELS S.A. pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
OS-KOM spol. s r.o.
Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 00420 - 257 210 114
Fax: 00420 - 257 211 935
E-mail: [email protected]
www.oskom.cz

Podobné dokumenty