MineOS 1.1 program na heslo

Transkript

MineOS 1.1 program na heslo
MineOS 1.1 program na heslo




































: var VARIABLE ;
: string 32 ALLOT SWAP ! ;
: read @ 32 CR .“ ->“ ACCEPT CR ;
: print @ CR ." '" TYPE ." '" CR ;
var $password
var $temp
$temp string
$password string
//PŘÍKAZY SE MUŽOU PSÁT
// V ŘÁDKU,JE TO JEDNO!
//uvozovka mezera shift+(ň,|,\) uvozovka
: lock
compile: BEGIN
compile: .“ Ochrana systemu B-paradise“
//text u zapnuti programu
compile: 70 TICKS
//jak dlouho zůstane text
compile: PAGE
compile: .“ Prosim zadejte heslo“ CR
compile: $temp read
compile: $password @
compile: $temp @
compile: STRCMP
compile: 0 = IF
compile: PAGE
compile: .“ Welcome…“
compile: (sem můžete napsat podprogram co se stane,když je heslo správné)
compile: EXIT
compile: ELSE
compile: CR CR CR .“ Spatne heslo“ CR CR
compile: (sem můžete napsat podprogram co se stane,když je heslo špatné)
compile: THEN
compile: AGAIN
compile: ;
$password read
->semnapisheslo
$password print
//zmackni enter
//heslo se ti uložilo do paměťi
//ti ho vypíše
lock
Program má cca 550 bytes, ale doporučuji přidání RAM 8k..
Nebudu popisovat všechny funkce,to bych psal dlouho a většina by to nepochopila.

Podobné dokumenty

Redpower Computer MineOS V1.1

Redpower Computer MineOS V1.1 DISKID“ vypiseIDdisku“ //vypíše disk ID

Více

Návod Robomow RM510

Návod Robomow RM510 12.Automatické výstražné varování před provozem Když je časově naplánováno, že sekačka má podle časového rozvrhu zahájit automatický provoz ze stanice základny, 5 minut před provozem bude uveden v ...

Více

Praktická cvičení algoritmů - Informatika Ostravská Univerzita

Praktická cvičení algoritmů - Informatika Ostravská Univerzita v místě svého volání nevracela vypočtenou hodnotu. Také je důležité to, že ve funkce netestuje, zda lze či nelze faktoriál ze zadaného čísla vypočítat. To musíte zajistit v programu dříve, než funk...

Více

1. test z PJC Jméno studenta: Pocet bodu

1. test z PJC Jméno studenta: Pocet bodu (a) O(m.n) řádu součinu délky řetězce a podřetězce (b) O(m) řádu délky řetězce (c) O(n) řádu délky podřetězce (d) O(log m) řádu logaritmu délky řetězce ---------------------------------------------...

Více