Vel_ plakát - Spolek sv.Bartoloměje ve Smolnici

Transkript

Vel_ plakát - Spolek sv.Bartoloměje ve Smolnici
VELIKONOČNÍ POŘAD
CESTA CÍRKEVNÍM ROKEM
VE SLOVECH A PÍSNÍCH
V PODÁNÍ PRAŽSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU
SPONTE SUA
SBORMISTR JAN LEJSAL
SLOVEM BUDE PROVÁZET
ONDŘEJ LEJSAL
NEDĚLE 20. 4. 2014 V 16.00 HOD.
V KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
VE SMOLNICI
VÁCLAV MATĚJ ŠTEYER, ČESKÉ RORÁTY, SBORNÍK PIAE CANTIONES, KOLEDA
HOLANDSKÁ, JAKUB HANDL GALLUS, ANTONIO LOTTI, GIUSEPPE OTTAVIO PITONI, JIŘÍ
ČERMÁK
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu interiéru kostela sv.Bartoloměje.Číslo bankovního účtu: 203178802/0300
SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE SMOLNICI o.s. IČO: 270 13 227, Čj. MV ČR: VS/1-1/62 365/05-R, Smolnice 1, 439 14,
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

taťjana medvecká igor tausinger - Spolek sv.Bartoloměje ve Smolnici

taťjana medvecká igor tausinger - Spolek sv.Bartoloměje ve Smolnici Taťjana Medvecká je česká divadelní, filmová, dabingová a rozhlasová herečka se narodila v Praze ale po obou rodičích má slovenské kořeny. Celé své mládí věnovala hlavně tanci. Chtěla se stát balet...

Více