Previcur® 607 SL - Bayer CropScience

Transkript

Previcur® 607 SL - Bayer CropScience
Previcur® 607 SL
Účinná látka
propamocarb 607 g/l
Fungicidní přípravek ve formě vodného roztoku pro použití v zelenině, okrasných rostlinách,
lesních i okrasných dřevinách k hubení půdních i listových chorob způsobených pravými
plísněmi.
Balení a hmotnost
HDPE láhev 1 l, HDPE sud 200 l
Působení přípravku
Previcur 607 SL je systémový fungicid se specifickým účinkem proti půdním i listovým chorobám,
zejména Phytophthora spp., Pythium spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Bremia spp.,
Aphanomycetes spp. Tyto choroby patří do řádu
Oomycetes a jsou původci padání klíčních rostlin,
nekróz kořenů, pat stonků a listů a chorob listů nazývaných pravé plísně. Neúčinkuje proti houbám
Rhizoctonia, Thielaviopsis, Fusarium či Verticillium.
Účinná látka propamocarb se vyznačuje trojnásobným mechanismem účinku, zcela odlišným od
klasických fungicidů, což významným způsobem
omezuje riziko vzniku rezistence. Navíc stimuluje
rozvoj kořenů, kvetení a růst, zvyšuje životní energii
rostlin.
Propamocarb se v rostlině rozvádí akropetálně, po
listové aplikaci jsou chráněny i nově narůstající části, při půdní aplikaci je přijímán kořeny a dále transportován do celé rostliny.
Doporučení pro aplikaci
Previcur 607 SL se používá pro aplikaci do půdy i na
list v kulturách pěstovaných v polních podmínkách,
sklenících či fóliovnících, květináčích i kontejnerech,
ve školkách a při hydroponickém způsobu pěstování.
Je možné jej využít i k moření osiva, hlíz nebo cibulí
okrasných rostlin.
Pro dosažení maximální účinnosti je nutné aplikovat Previcur 607 SL do dostatečně vlhké půdy
nebo substrátu, který bude předem dobře a rovnoměrně zpracován. Aplikaci nikdy neprovádějte
na přemokřené půdy nebo substráty a za suchých
podmínek. Ošetřenou plochu je třeba udržovat neustále dostatečně vlhkou. Při aplikaci formou zálivky je nutné použít dostatečný objem vody v závis-
PREVICUR® 607 SL
losti na druhu půdy, hloubce a velikosti kořenové
soustav příp. velikosti nádoby.
Aplikace do substrátu a půdy
Používá se jako preventivní opatření při vysazování
nebo každém přesazování rostlin
• Preventivní zálivka - před nebo ihned po výsevu
semen či napíchání řízků, koncentrace 0,15 %
v množství vody, které udrží předem navlhčený
substrát.
• Zálivka po výsadbě mladých rostlin (sazenic) - při
přesazování do větších kontejnerů nebo květináčů
a při výsadbě do volné půdy v koncentraci 0,15–
0,25 %. Nejvhodnější je ošetřovat ihned po výsadbě, aby rostliny roztok co nejlépe přijaly, nejpozději pak při prvních příznacích choroby. Zálivku je
vhodné po 4–6 týdnech opakovat. Množství roztoku
volte podle velikosti kořenového balu a nasákavosti
substrátu tak, aby neodtékal mimo dosah kořenů.
• Máčení kořenů prostokořenných sazenic - těsně
před výsadbou v koncentraci 0,15 %, důležité opatření zejména u dřevin náchylných k infekcím Phytophthora nebo Pythium.
• Kapková závlaha nebo závlaha do nasákavých
rohoží - ihned po rozestavení rostlin nebo při prvních příznacích onemocnění v koncentraci 0,15–
0,25 %.
• Hydroponické pěstování - koncentrace 0,0125–
0,025 % (12,5–25 ml na 100 l vody), aplikace ihned
po vysázení, opakovat po 4–6 týdnech nebo při
prvních příznacích onemocnění.
Aplikace na list
• Tykvovité - plíseň okurková - při preventivním způsobu ochrany se Previcur 607 SL používá v intervalech 10–14 dnů počínaje dobou, kdy rostliny
Xi
Dráždivý
103
Previcur® 607 SL
mají 3–4 pravé listy v dávce 3–4 l/ha (0,3–0,4 %
konc.). Kurativní ošetření se provádí při prvních
příznacích onemocnění, opakuje se po 7 dnech,
další aplikace následují v intervalech 10 dnů, dávka 3–4 l/ha (0,3–0,4 % konc.) Během jedné vegetace je možné použít Previcur 607 SL maximálně
třikrát.
• Semenné porosty salátu - plíseň salátová - listové
aplikace preventivně nebo při prvních příznacích
choroby. Doporučujeme 600 l postřikové kapaliny
na ha, případně se ošetřuje do skanutí, protože je
nutné zajistit dokonalé smočení listů salátu. Previcur 607 SL se používá v koncentraci 0,1 % a ošetření se opakuje podle potřeby v intervalech 2–3 týdnů až do sklizně semene.
• Buk - plíseň buková - ošetření sazenic na list podle
aktuální infekční situace v koncentraci 0,15 %
• Macešky - Peronospora violae - aplikace na list
mladých rostlin při prvním příznaku výskytu, opakovat po 14 dnech.
Moření osiva a cibulí
• Okurky - moření osiva - nezředěný Previcur 607 SL
(20 ml/kg osiva) se nakape na osivo ve vhodné nádobě ze skla či plastické hmoty a směs se důkladně promíchá. Výsev je nutno provést do 2–7 dnů.
• Buk - moření osiva proti plísni bukové; semena
ostatních lesních dřevin proti houbovým chorobám - Previcur 607 SL se použije v koncentraci
0,15 % (15 ml na 10 l vody).
• Moření tulipánů - oloupané cibule se máčí po dobu
20 minut ve směsi 30 ml přípravku Previcur 607 SL
s 10 l vody. Pro zajištění plné ochrany je třeba
ošetřit i zeminu tak, že se povrch dobře připravené půdy před výsadbou namořených cibulí rovnoměrně zalije roztokem 15 ml Previcuru 607 SL
v 0,5–1 l vody na m2 a poté se přípravek pomalu
zapraví rotavátorováním do hloubky 10–12 cm. Po
výsadbě se cibule důkladně zalijí vodou a ošetřená půda se udržuje dostatečně vlhká.
Citlivost rostlin
Previcur 607 SL je v doporučovaných dávkách rostlinami výborně snášen, nepálí a neomezuje jejich
růst. Přesto vzhledem k různorodosti pěstebních
podmínek, množství druhů a odrůd, doporučujeme
ověřit si na několika rostlinách jejich citlivost k přípravku v daných místních podmínkách. Je to ob-
104
PREVICUR® 607 SL
zvláště důležité při použití na množitelský materiál
nebo při půdních aplikacích v kombinaci s dalšími
přípravky.
Příprava aplikační kapaliny
Previcur 607 SL je kapalný koncentrát mísitelný
s vodou. Příslušná dávka přípravku se přidá k plnému objemu vody a důkladně se promíchá. Při použití
směsi s jinými přípravky se nejprve naředí Previcur
607 SL v části vody, potom se přidá druhý přípravek předem rozmíchaný v malém množství vody na
hladkou řídkou kaši, směs se důkladně promíchá
a voda se doplní na stanovený objem.
Dodatková informace
Pro rozšíření spektra účinnosti a snížení dávkování je možné kombinovat Previcur 607 SL s dalšími
přípravky:
Okurky - plíseň okurková:
Previcur 607 SL lze použít i ve směsi s 2 kg/ha
(0,2 %) přípravku Dithane M 456) nebo s 2–4 kg/ha
(0,2–0,4 %) přípravku Kuprikol 50 WP11), Champion 50 WP4). V tomto případě lze snížit dávku Previcuru až na 2 l (0,2 %). Ve směsi s přípravky Dithane M 456) činí ochranná lhůta 8 dní, ve směsi
s Kuprikolem11) 3 dny.
Semenné porosty salátu - plíseň salátová:
Previcur 607 SL je vhodné kombinovat v koncentraci 0,1 % ve směsi s 0,1 % přípravku Rovral Flo1)
nebo 0,5 % přípravku Dithane M 456).
Okurky - moření osiva:
Po zaschnutí osiva po namoření přípravkem Previcur je možno použít další mořidlo. Výsev je nutno
provést do 2–7 dnů.
Xi
Dráždivý
Previcur® 607 SL
Moření tulipánů:
Oloupané cibule je vhodné máčet po dobu 20 minut
ve směsi 30 ml přípravku Previcur 607 SL + 20 ml
přípravku Karben Flo1) na 10 l vody. Aplikační kapalinu je třeba spotřebovat během jediného dne.
Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný
pro včely.
Návod k použití
Plodina
Škodlivý činitel,
použití
Dávka na ha,
koncentrace
OL
(dny)
Zelenina, okrasné rostliny a dřeviny (viz poznámky)
Půdní houby
Tykvovité, okurky (viz poznámky)
Plíseň okurková
0,15–0,25%
--
3–4 l
3
Semenné porosty salátu (viz poznámky)
Buk (viz poznámky)
Plíseň salátová
0,1 %
--
Plíseň buková
0,15 %
Tykvovité, okurky - moření osiva (viz poznámky)
Houbové choroby
--
20 ml/kg
--
Lesní dřeviny - moření osiva (viz poznámky)
Tulipány - moření cibulí (viz poznámky)
Houbové choroby
0,15 %
--
Houbové choroby
30 ml na 10 l vody
Poznámky:
1. Zelenina - rajčata, celer, brukvovitá zelenina (kedlubny nikoliv), paprika (vč. chilli), melouny, cukety, okurky (salátové i nakládačky), semenné porosty salátu.
2. Dřeviny - Coffea, Citrus, Cornus, Cotoneaster, Eucalyptus, Fagus, Gaultheria procumbens, Hippophae,
Chamaecyparis, Persea americana (avocado), Picea, Pinus, Pseudotsuga, Rhododendron, Rosa,
Sequoia, Tillia, Viburnum.
3. Okrasné rostliny (včetně druhů vypěstovaných z tkáňových kultur) - Acalypha hispida (vč. řízků),
Adianthum (v květináčích), Aechmea fascinata, Ageratum (výsevy), Alyssum, Alstroemeria, Anemone,
Anthurium andreanum, A. scherzerianum*, Antirrhinum, Asparagus plumosus (v květináčích), Aster (výsevy), Azalea, Begonia semperflorens* (vč. výsevů), B. tuberhybrida* (vč. výsevů), Brassocatleya, Brunfelsia
calycina, Calceolaria, Calendula, Callistephus (výsevy), Calluna, Celosia, Cheiranthus, Chlorophytum, Chrysanthemum indicum* (vč. řízků), Ch. segetum (výsevy), Cineraria, Clematis, Codiaeum variegatum, Coleus, Crocus*, Cyclamen, Cymbidium, Dahlia variabilis, Delphinium, Dianthus, Dieffenbachia*, Dipladenia,
Dizygotheca elegentissima, Erica gracilis*, Euphorgia fulgens, E. pulcherrima*, Fittonia, Freesia, Fuchsia,
Gerbera jamesonii, Gypsophila, Gloxinia, Hedera helix, Helichrysum, Heliotropium, Hibiscus, Hyaninthus*,
Hypocyrta glabra*, Impatiens, Iris, Kalanchoe, Lilium, Lobelia (výsevy), Masdevallia, Matthiola (výsevy),
Mesembryanthemum, Monstera deliciosa, Nemesia, Paphiopedilum, Pelargonium grandiflorum, P. peltatum*, P. zonale*, Peperomia, Petunia (výsevy), Phalaenopsis, Pilea cadierei, Polypodium (v květináčích),
Primula acaulis (výsevy), P. obconica (výsevy), P. veris (výsevy), Ranunculus, Rhaphidophora (Scindapsus)*, Saintpaulia, Senecio cruentus, Sinningia speciosa, Solanum capsicastrum, Streptocarpus, Tagetes
(výsevy), Tulipa*, Verbena, Viola tricolor (vč. výsevů), Viola hybridy, Vriesea splendens, Zinnia (výsevy).
* Rostliny tolerují směsi přípravku Previcur 607 SL s fungicidem Karben Flo1).
PREVICUR® 607 SL
Xi
Dráždivý
105

Podobné dokumenty

Bitumenové lepidlo

Bitumenové lepidlo Film se vytvoří po cca 60 minutách (v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě). Zaschnutí po cca 24 až 48 hodinách. Pokud se asfaltové střešní lepenky lepí na sebe, může schnutí trvat 3–4 týdny. U...

Více

více - bomat

více - bomat Actelic 50 EC 250 ml Admiral 0,5 Lt Admiral 1 Lt Aplaud 20 WP /0,5 kg Aztec 140 EW 50 ml Aztec 140 EW 2x5 ml Aztec 140 EW 5 ml Bancol 50 WP 10 g Bancol 50 WP 5x10 g Bioformatox Biool 200 ml Fast K ...

Více

chemie - bomat

chemie - bomat Karate 2,5 WG 5x3 g Mesurol sn. 50 g Mospilan 5x1,8 g Mospilan 50 g Omite WP 10 g Omite 57 E 100 ml Omite 57 E 2x5 ml Pirimor Zerstäuber 500 ml Pirimor 2x3 g Reldan 60 ml Talstar 10 EC 1 Lt Talstar...

Více

nové zařazení

nové zařazení Index TM: by TM Name TM Masdevallia Species

Více

LÉTO 2013 - Kladské pomezí

LÉTO 2013 - Kladské pomezí Firma Černý se zabývá šlechtěním nových odrůd květin, výrobou a prodejem jejich semen. Specializujeme se především na tyto druhy: Petunia hybrida, Begonia tuberhybrida, Begonia semperflorens, Pelarg...

Více

Egypt, Ministerial Decree No 3007 of 2001

Egypt, Ministerial Decree No 3007 of 2001 Macrophomina phaseolina, Sclerotium rolfsii

Více