Seznam literatury k problematice luskovin - pdf

Transkript

Seznam literatury k problematice luskovin - pdf
Název: podnázev
Nakladatel.údaje
Rok
vyd.
978-80-87360-02- 1. vyd.
6 (brož.)
Šumperk: Agritec,
2011
978-80-87360-03- 1. vyd.
3 (brož.)
Šumperk: Agritec,
2011
Antalya (Turecko): s.n.,
2010
Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec,
2010
Houba, Miroslav,
Hochman, Miroslav
Horáková, Vladimíra,
Dvořáčková, Olga
978-80-87360-00- [1. vyd.]
2 (kroužková
vazba)
978-80-87111-19- Vyd. 1.
2
978-80-7401-016- 1. vyd.
3
České Budějovice: Kurent,
2009
Grain Legumes: Evolution and Genetic Resources
Smartt, J
0-521-30797-X
Cambridge: Cambridge University Press,
2008
Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí
Prugar, Jaroslav
978-80-86576-282
2008
Optimalizovaná metodika pro stanovení inhibitorů
trypsinu u
hrachu (Pisum sativum L.)
Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
Horáček, Jiří
978-80-903868-39
Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve
spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů
ČAZV,
Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec,
Dostálová,
RadmilaOndřej,
Michal
978-80-903868-15
Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec,
2008
978-80-7084-6667
978-80-88954-385
Praha: Ministerstvio zemědělství ve spolupráci s
Asociací pěstitelů a zpracovatelů luskovin,
Trnava: EDIT PRINT Trnava,
2007
978-80-7084-6650
978-1-84076-0187
Praha: Ministerstvo zemědělství ČR,
2007
London: Manson,
2007
Autor
Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté:
Hýbl, Miroslav,
certifikovaná
metodika
Metodika pěstování sóji luštinaté: certifikovaná metodika Houba, Miroslav,
ISBN
Vydání
Legumes for global health: legume crops and products
for food,
feed and environmental benefits: April 26-30, 2010 Antalya,
Turkey: [book of abstracts]
Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti
zrnokazovi
hrachovému (Bruchus pisorum L.)
Luskoviny: pěstování a užití
Seznam doporučených odrůd: pšenice ozimá, pšenice
jarní,
ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé,
oves setý
pluchatý, hrách polní.
Seidenglanz, Marek,
Rotrekl, Jiří
Hrách: metodiky pro pěstitelskou praxi, 2007
Metodická príručka pre ochranu rastlín: Zoocídy
(prípravky proti
živočíšnym škodcom).
Metodika pěstování bělokvětého bobu: 2007
Krásnohorská, Mária
Pests, diseases, and disorders of peas and beans: a
colour
handbook
Seznam doporučených odrůd: pšenice ozimá, pšenice
jarní,
ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé,
oves setý
pluchatý, hrách polní.
Biddle, A. JCattlin,
Nigel D
Hýbl, Miroslav
80-86548-92-9
1. vyd.
Ascochyta 2006: 1st International Ascochyta Workshop
on Grain
Legumes: Idenfitying priorities for collaborative research
Ekologické zemědělství v praxi
International Workshop on Faba bean Breeding and
Agronomy
:Faba bean 2006
Katalog přípravků na ochranu rostlin 2006
Šarapatka, Bořivoj,
Urban, Jiří
978-80-903583-00
84-8474-195-8
6. doplň. vyd.
Metodická príručka pre ochranu rastlín: fungicídy,
Raučinová, Ľubomíra, 80-88954-31-2
moridlá,
Vargová, Zuzana
dezinfekcia, morforegulátory a ostatné biologicky aktívne
látky:
stav k 15.5.2006.
Seznam doporučených odrůd: pšenice ozimá, pšenice
jarní,
ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé,
oves setý
pluchatý, hrách polní.
80-86548-77-5
Accidents du pois protéagineux de printemps et ď hiver
2-86492-669-5
1. vyd.
Brno: Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský. 2009
Odbor odrůdového zkušebnictví,
2008
2007
Brno: Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský. 2007
Odbor odrůdového zkušebnictví,
Le Tronchet (France),
2006
Šumperk: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců,
2006
Córdoba (Spain): Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera,
2006
České Budějovice: Kurent,
2006
Trnava: EDIT PRINT Trnava,
2006
Brno: Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský. 2006
Odbor odrůdového zkušebnictví,
Paris: Arvalis - Institut du végétal,
2005
ARC Centre of excellence for integrative legume
research: annual
report 2005
Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable
Agriculture
:abstracts.
Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable
Agriculture
:proceedings of the fourth International food legumes
research
conference.
Australia: The University of Queensland,
2005
New Delhi (India): The Indian Society of Genetics and 2005
Plant Breeding,
Kharkwal, M.C.
978-81-908995-12 (978-81-9089950-5 (Set))
New Delhi (India): The Indian Society of Genetics and 2005
Plant Breeding,
Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable
Agriculture
:proceedings of the fourth International food legumes
research
conference.
Kharkwal, M.C.
978-81-908995-29 (978-81-9089950-5 (Set))
New Delhi (India): The Indian Society of Genetics and 2005
Plant Breeding,
Genetic Resources, Chromosome Engineering, and
Crop
Improvement.
Katalog přípravků na ochranu rostlin 2005
Singh, Ram J, Jauhar, 0-8493-1430-5
Prem P
5. dopl. vyd.
European Conference on Grain Legumes: Legumes for
the
Benefit of Agriculture, Nutrition and the Environment:
Their
Genomics, Their Products, and Their Improvement.
2-9509491-7-7
European Conference on Grain Legumes: Legumes for
the
Benefit of Agriculture, Nutrition and the Environment:
Their
Genomics, Their Products, and Their Improvement.
Přehledy odrůd: luskoviny 2004
Mezlík, Tomáš
80-86548-49-X
1. vyd.
Handbook of Legumes of World Economic Importance
Duke, James A
81-7233-340-4
1. vyd.
80-213-0879-6
3. vyd.
Katalog přípravků na ochranu rostlin 2003
Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů Peterová, Jarmila
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 2000
Přehled odrůd 2002: luskoviny
Mezlík, Tomáš
Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2002:
Přehled
přihlášených množitelských ploch.
Catálogo de Recursos Genéticos Bolivianos de
Amaranthus,
Capsicum, Cucurbitaceae, Lupinus z Phaseolus:
Conservados en
el Banco de Germoplasma del Centro de
Investigaciones
Fitoecogenéticas de Pairumani
Compendium of Pea Diseases and Pests
80-86548-14-7
1. vyd.
80-86548-17-1
Kraft, John M, Pfleger, 0-89054-269-4
Francis L
2. vyd.
Germplasm Program: Annual Report for 1999
Pois Lupins and Féveroles: Des graines faciles á utiliser
pour
nourrir porcs, volailles et ruminants
Pois protéagineux. Hiver -printemps: Guide de culture
2001-2002
Soybean science.
Stručná agrotechnika odrůd hrachu vyšlechtěných v
a.s.Selgen
Základy semenářství polních plodin
Zkušenosti s pěstováním sóji v zahraničí a v ČR
2-86492-410-2
2-86492-432-3
Kreuzman, Josef
Houba, Miroslav,
80-7105-211-6
(brož.)
80-7271-088-5
Vyd. 1.
Taylor and Francis,
2005
České Budějovice: Kurent,
2005
Paris: AEP,
2004
Paris: AEP,
2004
Brno: Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský. 2004
Odbor odrůdového zkušebnictví,
Jodhpur (India): Scientific Publishers (India),
2003
České Budějovice: Kurent,
2003
Praha: Česká zemědělská univerzita (Praha).
Provozně ekonomická fakulta,
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Brno: Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský.
Odbor odrůdového zkušebnictví,
Praha: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, odbor osiv a sadby,
2002
Cochabamba (Bolivia): Centro de Investigaciones
Fitoecogenéticas de Pairumani,
2001
APS Press,
2001
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Paris: Institut Technique Des Céréales et Des
Fourrages (ITCF),
2001
Paris: ITCF,
2001
China, Beijing: Academy of Agricultural Sciences,
2001
Praha: Selgen,
2001
V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva
zemědělství ČR,
Praha: Ústav zemědělských a potravinářských
informací,
2001
2002
2002
2002
2001
2001
Carbohydrates in Grain Legume Seeds: Improving
Nutritional
Quality and Agronomic Characteristics
Report of a Working Group on Grain Legumes
Hedley, C L
0-85199-467-9
Maggioni, Lorenzo
92-9043-453-8
Speciální produkce rostlinná-rostlinná výroba: Polní a
zahradní
plodiny, základy pícninářství
Základy pěstování luskové zeleniny
Zimolka, Josef
80-7157-451-1
1.vyd
Petříková, Kristína,
Malý, Ivan
80-7105-207-8
1.vyd
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 1997
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 1998
Metodická příručka pro ochranu rostlin: polní plodiny.
New York: CABI Publishing,
2000
Rome: IPGRI,
2000
Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
2000
Praha: Institut výchovy a vzdělávání ministerstva
zemědělství ČR,
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Brno: Státní rostlinolékařská správa,
2000
1999
1999
1999
Význam luskovin v současných pěstitelských
Flohrová, Alena
systémech: Studijní
zpráva
Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1999: zaměřené na
menší
rozměr zemědělství - past nebo východisko, intenzitou k
prosperitě - příklady intenzivních technologií pro praxi.
Sborník
referátů z 9. konference katedry rostlinné výroby České
zemědělské univerzity v Praze
80-7271-046-X
Praha: Ústav zemědělských a potravinářských
informací,
1999
80-213-0567-3
Praha: Česká zemědělská společnost a katedra
rostlinné výroby na ČZU,
1999
Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1999 zaměřené na
menší
rozměr zemědělství - past nebo východisko, intenzitou k
prosperitě - příklady intenzivních technologií pro praxi:
Sborník
referátů z 8.konference katedry rostlinné výroby České
zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s
Ministerstvem
zemědělství ČR za podpory společnosti AgrEvo, Dow
AgroSciences, Monsanto
80-213-0567-3
Praha: Česká zemědělská univerzita, agronomická
fakulta,
1999
European conference on grain legumes: Opportunities
for high
quality, healthy and added-value crops to meet
European
demands. Proceedings.
2-9509491-2-6
Valladolid: AEP,
1998
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Šumperk: Agritec,
1998
Wallingford: CAB International,
1998
Praha: Česká zemědělská univerzita. Agronomická
fakulta,
Praha: Česká zemědělská univerzita. Agronomická
fakulta,
České Budějovice: Jihočeská univerzita. Zemědělská
fakulta,
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
1998
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Paris: Institut Technique Des Céréales et Des
Fourrages (ITCF),
1997
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 1996
Klasifikátor: Cicer arietinum L.
Hýbl, Miroslav,
Smolíková, M.
Lupins as crop plants: Biology, production and utilization Gladstones, J.S.,
Atkins, C.A.
Rostlinná výroba - II: (luskoviny, olejniny)
Najmr, Stanislav,
Ondřej, Michal
Rostlinná výroba - II: (luskoviny, olejniny)
Najmr, Stanislav,
Ondřej, Michal
Šlechtění zemědělských plodin: (obiloviny, luskoviny)
Graman, Josef, Čurn,
Vladislav
Faba bean information service: FABIS Newsletter 3637.
January-December 1995
0-85199-224-2
80-213-0153-8
1.vyd.
80-213-0153-8
1.vyd.
80-7040-300-4
1.vyd.
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 1995
Le Pois Protéagineux Pour Les Ruminants: Nouvelles
Valeurs,
Nouveaux Débouchés
2-86492-271-1
1998
1998
1998
1997
1997
Naučnyje osnovy sozdanija modelej agroekotipov cortov
i
zonalnych technologij vozdelivanija zernobobovych i
krupjanych
kultur dlja različnych regionob Rossii: Sbornik statej
naučno-metodičeskogo koordinacionnogo soveščanija
Alternativní plodiny
5-87025-028-5
Orel: Orelizdat,
1997
1.vyd.
Food and feed from legumes and oilseed
Moudrý, Jan, Strašil, 80-7040-198-2
Zdeněk
Nwokolo, E., Smart, J. 0-412-45930-2
České Budějovice: Jihočeská univerzita. Zemědělská 1996
fakulta,
London: Chapman & Hall,
1996
Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I.
Červenka, Jaroslav
80-213-0300-X
Vydání třetí
1996
Soybean: Genetics, Molecular Biology and
Biotechnology
Uprawa ˆ
ubinu biaˆ
ego na nasiona
Verma, D P S,
Shoemaker, R C
Podlesny, Janusz
0-85198-984-5
Praha: Česká zemědělská univerzita. Provozně
ekonomická fakulta,
Wallingford, Oxon (UK): CAB International,
Pulawy: Instytut uprawy nawoľenia i gleboznawstwa,
1996
Aleppo (Syria): ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
Kodaň (Dánsko): AEP,
1995
Paris: Institut Technique Des Céréales et Des
Fourrages (ITCF),
Orel: Rossijskaja akademija selskochozjajstvennych
nauk. Vserossijskyj naučno-issledovatelskij institut
zernobobovych i krupjanych kultur,
1995
Księżak, Jerzy,
Podleśny, Janusz
Pulawy: Instytut uprawy nawoľenia i gleboznawstwa,
1995
Księżak, Jerzy,
Lenartowitz, Wanda
Pulawy: Instytut uprawy nawoľenia i gleboznawstwa,
1995
Germplasm Program Legumes: Annual Report for 1994
Improving production and utilisation of grain legumes: 913 July
1995, Copenhagen - Denmark: proceedings
Le Pois Protéagineux: Pour Ľ Alimentation Des Porcs
295094910X
2-86492-228-2
Naučnoje obespečenie uveličenija proizvodstva
piščevogo i
kormovogo rastitelnogo belka
Technologia produkcji nasion grochu i ich wykorzystanie
w
ľiwieniu zwierzat
Udoskonalona technologia produkcji nasion bobiku i ich
wykorzystanie w ľiwieniu zwierzat
Základy pěstování hrachu
Hosnedl, Václav,
80-7105-069-5
Hochman, Miroslav
Sideraty: (zelenoe udobrenie dlja učastkov ogorodnikov i Repjev, S.I., Kurlovič,
fermerov)
B.S.
1.vyd.
1996
1995
1995
Praha: Institut výchovy a vzdělávání ministerstva
1994
zemědělství ČR,
Sankt Peterburg: Redakcionno-izdavatelskij otdel VIR, 1993
Výsledky Státních odrůdových zkoušek luskovin sklizeň Mrskoš, Martin
1993
:stručné shrnutí
Conference europeenne sur les proteagineux. Recueil
de
communications.
Metodika pěstování hrachu setého
Brno: Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
1993
Angers: LďAssociation Europeenne des
Proteagineux,
1992
Praha: Agrosystém Praha,
1991
Využití formy "Paucijuga" ve šlechtění bobu: práce k
aspirantskému minimu
Kusák, Pavel
Šumperk: Výzkumný ústav technických plodin a
luskovin,
1991
Luskoviny: pěstování a využití
Lahola, Josef
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1990
Sborník referátů z mezinárodní konference (č. akce
143008)
:Pěstování a šlechtění hrachu
Conferencia mundial de investigacion en soja.
Šumperk: Výzkumný ústav technických plodin a
luskovin,
1990
Buenos Aires: Asociacion Argentina de la soja,
1989
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek s
luskovinami a
ozimými olejninami ze sklizně 1989
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek s
luskovinami a
ozimými olejninami ze sklizně 1989
Užitkové rostliny tropů a subtropů
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1989
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1989
Valíček, Pavel
80-209-0127-2
Praha: Academia,
1989
Zernobobovyje kultury v intensivnom zemledelii
Minsk: Uradžaj,
1989
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek s
luskovinami a
ozimými olejninami ze sklizně 1988
Regulátory růstu a jejich využití v zemědělství a
zahradnictví
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1988
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1988
Kutina, Josef
80-200-0000-3
1.vyd.
1. vyd.
2.přepr.a
dopl.vyd.
Šľachtenie strukovín vo VÚRV Piešťany -Šľachtiteľská
stanica
Horná Streda: stručné dejiny šľachtiteľskej stanice a
výsledky
40-ročnej činnosti
Bratislava: Príroda,
1988
Výsledky mezistaničních předzkoušek s luskovinami: ze
sklizně
1988
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek s
luskovinami a
ozimými olejninami ze sklizně 1987
Systém výroby bobu obecného
Šumperk: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin,
1988
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1987
Šumperk: VŠÚTPL Šumperk,
1987
Výsledky mezistaničních předzkoušek s luskovinami: ze
sklizně
1987
Výsledky státních odrůdových zkoušek s luskovinami ze
sklizně
1987: hrách zrnový; peluška jarní a hrách univerzální;
bob; vikev
jarní; fazol polní; čočka jedlá
Šumperk: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin,
1987
[Praha]: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský v Praze a Bratislavě,
1987
Klasifikátor: genus Pisum L.
Praha: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
1986
technických plodin a luskovin (Šumperk). Sempra,
výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský (Olomouc).
Výzkumný ústav rostlinné výroby (Praha-Ruzyně),
Kvalita luskovin ve vztahu k inhibičním faktorům: sborník
přednášek z jednání komise polních plodin odboru
rostlinné
výroby ČSAZ, které proběhlo ve VŠÚTPL Šumperk
2.července
1986
Šumperk: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin,
Rapi, Juraj
1.vyd
Metodické pokyny pro pěstování fazolu polního
1986
Výsledky mezistaničních předzkoušek s luskovinami: ze Vidlák, František
sklizně
1986
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek luskovin
a
ozimých olejnin ze sklizně 1985
Výsledky mezistaničních předzkoušek s luskovinami: ze Vidlák, František
sklizně
1985
Přehled výsledků státních odrůdových zkoušek obilnin,
luskovin a
olejnin ze sklizně 1984
Výsledky státních odrůdových zkoušek s luskovinami ze
sklizně
1984: hrách zrnový; peluška jarní a hrách univerzální;
bob; vikev
jarní; vikev ozimá; lupina; fazol; čočka; mezidruhový
pokus závlaha
Intenzifikace výroby hrachu, fazolu a sóje: sborník
přednášek ze
školení
Přehled výsledků státních odrůdových pokusů:
luskoviny, jarní
olejniny ze sklizně 1983
Systém pestovania strukovín
Výsledky mezistaničních předzkoušek s luskovinami: ze
sklizně
1983
Výsledky státních odrůdových pokusů s luskovinami ze
sklizně
1983: hrách zrnový; peluška jarní a hrách univerzální;
bob; vikev
ozimá; fazol; čočka; lupina
1986
Piršel, Anton, Šinský,
Milan
(Brož.)
1.vyd.
Šumperk: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin,
1986
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1985
Šumperk: Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin,
1985
Bratislava: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky,
1984
V Praze: Ústřední kontrolní a zkušební úřad
zemědělský,
1984
Brno: Pobočka ČSVTS ÚKZÚZ,
1983
Praha: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský,
1983
Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy 1983
SSR,
Šumperk: Výzkumný a šlechtitelský ústav technických 1983
plodin a luskovin,
[Praha]: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský v Praze a Bratislavě,
1983
Sborník referátů z mezinárodní konference o šlechtění a
semenářství luskovin a přadného lnu u příležitosti
40.výročí
založení VŠÚTPL Šumperk-Temenice.: B sekce
luskovin
Šumperk: Výzkumný a šlechtitelský ústav technických 1982
plodin a luskovin,
Šlechtění rostlin
Rod, Jan
Výsledky mezistaničních předzkoušek luskovin.
Vidlák, František
Výsledky mezistaničních předzkoušek luskovin.
Vidlák, František
Odrůdová agrotechnika polních plodin: [obilniny,
kukuřice,
luskoviny. okopaniny, olejniny, pícniny, chmel]
Výsledky státních odrůdových pokusů s luskovinami ze
sklizně
1980: hrách zrnový: jarní peluška a hrách univerzální:
bob: vikev
setá: vikev ozimá: fazol polní
Schmidt, Jan
1.vyd.
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
2.vyd.
Šumperk: Výzkumný a šlechtitelský ústav technických 1982
plodin a luskovin,
Šumperk: Výzkumný a šlechtitelský ústav technických 1981
plodin a luskovin,
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1980
1982
[Praha]: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský v Praze a Bratislavě,
1980
Výsledky státních odrůdových pokusů luskovin ze
sklizně 1979
:hrách zrnový: jarní peluška a hrách univerzální: bob:
fazol polní
: vikev jarní: vikev ozimá: lupina
[Praha]: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský v Praze a Bratislavě,
1979
Ideotyp hrachu setého do roku 2000: Sborník referátů ze
zasedání
subkomise genetiky a šlechtění odboru rostlinné výroby
Československé akademie zemědělské
Praha: Československá akademie zemědělská,
1978
Ideotyp hrachu setého do roku 2000: Sborník referátů ze
zasedání
subkomise genetiky a šlechtění odboru rostlinné výroby
Československé akademie zemědělské
Praha: Československá akademie zemědělská,
1978
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky,
1978
[Praha]: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský v Praze a Bratislavě,
1978
Novosibirsk: Nauka,
1975
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1973
Šumperk: Výzkumný ústav technických plodin a
luskovin: Sdružení šlechtitelských a semenářských
podniků OSEVA: Slovosivo,
Moskva: Izdateĺstvo Moskovskogo universiteta,
1972
Požívatinové tabuĺky: strukoviny.
Strmiska, František
Výsledky státních odrůdových pokusů luskovin ze
sklizně 1978
:hrách zrnový: jarní peluška a hrách univerzální: bob:
fazol polní
: vikev jarní
Genetika i selekcija gorocha
Chvostova, V.V.
Hrách a bob
Petr, Jiří
1.vyd.
Sborník referátů z aktivu šlechtitelů luskovin 21.22.2.1972 ve
VÚTPL Šumperk
Fiziologija seľskochozjajstvennych rastenij.
1970
Rostlinná výroba: [učebnice pro vys. školy].
Rybáček, Václav,
2., upr. vyd.
Praha: SZN,
1970
Atlas chorob a škůdců luskovin =Atlas boleznej i
vreditelej
zernobobovychkul´tur = Atlas der Krankheiten und
Schädlinge der
Hülsenfrüchten.
Brückner, František,
Kodys, František
Vyd. 1.
Praha: SZN,
1968
Kijev: Urožaj,
1966
Moskva: Gosudarstvennoe naučno-techničeskoe
izdatel'stvo mašinostroitel'noj literatury,
1963
Voprosy biologii, ekologii i agrotechniki polevych kuĺtur: k
150-letiju Char'kovskogo ordena Trudovogo krasnogo
znameni
seľskochozjajstvennogo instituta im. V. V. Dokučajeva
(1816-1966)
Mašiny dlja uborki i obmolota ovoščnogo gorocha:
(konstrukcii,
teorija, rasčet)
Rostlinná výroba: [učeb. pro vys. školy zeměd].
Kotovič, O.E.
Špaldon, Emil,
1. vyd.
Praha: SZN,
1963
Velkovýrobní technologie rostlinné výroby
Zapletal, Robert
1. vyd.
Praha: SZN,
1963
Moskva: Sel'chozizdat,
1962
Moskva: Sel'chozizdat,
1962
Kormovye boby: sbornik statej
Kormovye boby za rubežom: sbornik perevodov
Majsurjan, N.A.
Mechanizacija vozdelyvanija zernobobovych kuľtur
Pěstování luskovin
Speciální pěstování rostlin: učební text pro střed.
zemědělské
technické školy oboru pěstitel-chovatel
Výživa rostlin v soustavách zemědělství: Vybrané stati
Dve úrody do roka: (meziplodiny a miešanky)
1. vyd.
Moskva: Izdateľstvo seľskochozjajstvennoj literatury,
žurnalov i plakatov,
Praha: SZN,
Kuhn, Václav, Burda,
František
1. vyd.
Praha: SZN,
1962
Prjanišnikov, Dmitrij
Nikolajevič, Pume,
Nikolaj
Střída, Josef
1.vyd
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1962
Bachmutov, V. A.,
Uľjanov, F. G.
Střída, Josef
Fasol'
Ivanov, Nikolaj
Rodionovič
Annales de l'école nationale d'agriculture d'Alger.
Kormovye ljupiny: sbornik statej
Laumont, P.,
Chevassus, A.
Laumont,
P.Chevassus, A.
Fedotov, Vasilij
Sergejevič
Aleksejev, A.K.
Šlechtění polních plodin.
Stehlík, Václav
Organisace a technika skladování obilnin, luštěnin a
olejnin
Pestovanie rastlín: Špeciálne pestovanie: Učebný text
pre
poľnohospodárske technické a majstrovské školy
Fiziko-mechaničeskije svojstva sel'skochozjajstvennych
rastenij
Luskoviny
Luskoviny
Pěstování olejnin, luskovin a přadných rostlin
Bratislava: Slovenské vydavateľstvo
pôdohospodarskej literatúry,
Izd. 2., isprav. Leningrad: Sel'chozgiz,
i dopol.
Vyd. 1.
1962
1962
1961
1961
Alžír (Alžírsko)Ecole nationale d'Agriculture d'Alger,
1960
Alžír (Alžírsko)Ecole nationale d'Agriculture d'Alger,
1960
1960
1.vyd.
Moskva: Gosudarstvennoe Izdatelstvo
Selskochozjajstvennoj Literatury,
Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo
Sel'skochozjajstvennoj Literatury,
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
Koz'mina, Natal'ja
Petrovna
Kuhn, Václav,
1. vyd.
Praha: SZN,
1957
2. prepr. a
dopl. vyd.
Bratislava: Slov. vydav. pôdohospodárskej lit.,
1957
Burmystrova, M.F.
1956
Hruška, Jaroslav
Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo
Sel'skochozjajstvennoj Literatury,
2. opr. a dopl. Praha: SZN,
vyd.
1. vyd.
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
Váša, František,
1. vyd.
Praha: SZN,
1955
Praktická agrotechnika: [sborník]
Šimon, Jaroslav,
1. vyd.
Praha: SZN,
1955
Polevyje kul'tury nečernozemnoj polosy
Moskva: Sel'chozgiz,
1954
Rastenijevodstvo: rastenija polevoj kul'tury
Leont'jev, Vladimier
Mitrofanovič, Cupak,
V. F
Jakuškin, I. V
Speciální šlechtění polních plodin
Popová, G. M
1. vyd.
Praha: Státní zemědělské nakladatelství,
1953
Rastenijevodstvo
Lapin, Mark
Michajlovič
Martin, John H.,
Leonard, Warren H.,
2., pererab. i
dopol. izd.
11. printing,
1961
Moskva: Selchozgiz,
1951
New York,Macmillan Co.,
1949
Kočnar, Karel
2. vyd.
V Praze: Ministerstvo zemědělství,
1946
Annales de l'école nationale d'agriculture d'Alger.
Goroch
Principles of field crop production
Nástin zušlechťování zemědělských plodin
Hruška, Jaroslav,
Izdanije
Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo
vtoroje,
sel'skochozjajstvennoj literatury,
pererabotanno
je i
dopolnennoje
Atlas luskovin: československé povolené odrůdy
s.l.: s.n.
New Lupins: the traceable, non-GM, high protein pulse
crop
Studie dědičnosti hlavních rozlišovacích znaků u hrachu: Stádník, Jaroslav
Práce
dissertační
Vicia faba, cultivation, breeding and nitrogen fixation
Norfolk: Gorham and Bateson (Agriculture) Ltd
Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2004:
Přehled
přihlášených množitelských ploch.
Praha: Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, odbor osiv a sadby
Praha: Ministerstvo zemědělství republiky
československé
1959
1959
1956
1955
1953

Podobné dokumenty

Zprávy APZL (1/2010)

Zprávy APZL (1/2010) průměrné nebo nízké výnosy a výsledná produkce nedosahuje výše vložených nákladů. V takovém případě jde o ztrátové kultury přestože pozitivní a nedoceňovaný vliv zařazení luskovin v osevním postupu...

Více