Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Transkript

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Lojovice
Zápis z výborové schůze SDH Lojovice dne 30.7.2015,
19:30 Brtnice.
Přítomní členové výboru:
David Hůrka, Miroslav Přibyl, Filip Krajcr, Veronika
Nováková, Miroslav Němec, Tomáš Růžička, Jan Šmíd, Jiří Dvořák
Omluvení členové výboru: Radek Dvořák, Lukáš Rajtrman, Míroslav Šťastný
Hosté: Martin Dvořák, Luboš Ragas, Eva Doležalová, Kateřina Přibylová
Program jednání:
1) Příprava oslav 85 let založení
2) Stanovení termínu plesu
Starosta sboru Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné.
Zapisovatelkou byla navržena V.Nováková
Ověřovatel: R.Dvořák
Hlasování - Všichni pro
1)
E. Doležalová chce zakoupit novou kronika, stávající bude již popsána.
Hlasování – všichni pro
2)
-
85 let výročí založení SDH
Odsouhlasit grafiku pozvánky – doplnit velkým písmem SDH Lojovice, hasičský
znak „narovnat“, doplnit znak obce… jinak ok
Soutěže: lojovický hasič, ukázka techniky, poptat okolní sbory na ukázku techniky,
slaňování + technika z Jílového (s Pavlem Jurišem probere M.Němec)
SDH Těptín poptá a pozve R.Dvořák
SDH Nechánice poptá a pozve T.Růžička
E.Novákovou (veterán hasičská Granada) - poptá a pozve K.Přibylová
3)
4)
Parkování - je potřeba zajistit parkovací místa (nohejbalové hřiště, louky) poptá
L.Ragas a D. Hůrka, zároveň s panem Apltem probrat možnost zajištění jízd na koních
pro děti v kruhovce
Označit parkování našimi páskami + ukazatele.
Občerstvení
-
R.Dvořák – kuřata a L.Ragas gyros, vše se domluví dopředu
Domluvit s M.Šťastným kabiny na hřišti
Párky v rohlíku – V.Nováková poptá párkovač
5)
Obec VP
- požádat obec o součinnost – možnost odvozu odpadu po akci TSVP a zapojit obec
do propagace (webovky obce, zpravodaj atd..) – D.Hůrka
- připravit písemnou žádost k povolení akce včetně ohňostroje a pozvánku předat na
obec – M.Němec
6)
Stany a pivní sety:
- zapůjčení velkého stanu od p.Síbrta, jedná se o zapůjčení stanu včetně složení a
rozložení v hodnotě 1500 kč - zajistí J.Fusek Hlasování všichni pro
- P.Stejskal zapůjčí stan jako sponzorský dar
- zapůjčení asi deseti pivních setů z Čakovic - zajistí V.Nováková
7)
Ohňostroj – bylo navrženo zakoupit ohňostroj ve výši 3000 kč hlasování všichni pro
Pořádání ohňostroje je nutné oznámit na obci, p. Appltovi a sousedům u hřiště
8)
Ozvučení – J.Stoch a P.Juriš nebo Růža Band:
- Růža Band poptá J.Dvořák, Honzu s Pavlem poptá M.Němec
9)
Děti – naše dětská družstva ukáží v průběhu dne požární útok – zajistí D.Hůrka
10)
11)
12)
Skákací hrady: D. Hůrka navrhl zapůjčení skákacích hradů, jednalo by se o 2 ks za
1500 kč - hlasování všichni pro, D. Hůrka zajistí na hrady vyvěšení provozního řádu
Disciplíny a soutěže:
Lojovický hasič – hlavní soutěž dne – R.Dvořák zajistí návrh discipín
Soutěže pro děti – stanoviště hasičskou tématikou - D.Hůrka a E.Doležalová
Termíny plesu na rok 2016
- myslivci mají již stanovený termín plesu na rok 2016 (leden), obec bude pořádat
ples v březnu (jarní ples) a proto byl navržen předběžný termín na ples na Sokolovně
na 13.2.2016 (jarní prázdniny jsou první týden v únoru) a pro Lojovický ples
12.3.2016 - Hlasování všichni pro
Schůze ukončena ve 21:15
M.Němec ukončil členskou schůzi SDH Lojovice v 21:00 hod a poděkoval zúčastněným za
účast.
Zapisovatel: Veronika Nováková
Ověřovatel: Radek Dvořák

Podobné dokumenty

ceník dopravních služeb

ceník dopravních služeb Liaz 7,5 t – možnost složení HR. Dále 30 Kč/km bez DPH, složení palety – 8 ks v ceně okruhu, každá další – 75 Kč bez DPH, nebo 1 hod. 550 Kč bez DPH, čekání 15 min. 110 Kč bez DPH, Mýtné 3,30 Kč/km...

Více

sportovní areál pisárky – bauerova 5

sportovní areál pisárky – bauerova 5 Kapacita těchto sportovních akcí může být od 30 do 250 sportovců.

Více

Doklady potřebné k vydání stavebního povolení

Doklady potřebné k vydání stavebního povolení DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ OÚ VELKÉ POPOVICE Jedná se o orientační výpis, na stavebním úřadě je vhodné projednat, která vyjádření budou třeba pro konkrétní stavbu Výpisy z katas...

Více

Stavební firma Opido

Stavební firma Opido Stavební firma Opido propaguje přírodní stavitelství, které usiluje o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí při vymýšlení, stavění, provozu a v neposlední řadě i při likvidaci domu. P...

Více