den zamyšlení 22.2.

Transkript

den zamyšlení 22.2.
DEN ZAMYŠLENÍ
22.2.
Trochu z historie Dne Zamyšlení:
V květnu 1926 pořádaly skautky z USA 4. konferenci Mezinárodní rady skautek, jejímž tématem byl „Svět“.
Během zasedání navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den
v roce, kdy budou všechny skautky na sebe vzpomínat. Vybraným dnem
měl být 22.únor – narozeniny obou skautských zakladatelů světové náčelní
Olave Baden-Powell a světového náčelníka Roberta Baden-Powella. První
oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce
1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány
na Den Sesterství. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to náš
společný svátek: Den Zamyšlení.
WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) každý rok vybírá aktuální světové téma ve
spolupráci s Organizací spojených národů a její Miléniovou deklarací, a tak se Den Zamyšlení nestává jen
nástrojem k vytváření mezinárodního skautského přátelství, ale i poznáváním nějakého světového problému
nebo jevu.
Tématem Dne zamyšlení pro rok 2012 je Rozvojový cíl tisíciletí číslo 7: „Chraňme naší planetu“. Cílem
je zvýšit povědomí o životním prostředí a o dopadu, jaký na něj má náš životní styl a naše volby tak, abychom
mohli společně, jako jedno hnutí, promluvit a podniknout kroky k záchraně naší planety.
Dopad zhoršení životního prostředí a klimatických změn nejvíce pocítí nejchudší lidé světa. Základním
předpokladem ukončení chudoby je zajištění trvalé udržitelnosti životního prostředí. Dívky a ženy různého
věku na celém světě jsou taktéž nerovnoměrně ovlivněny následky zhoršení životního prostředí a klimatických
změn.
Jaké tipy jsme pro vás připravili?
Vybrali jsme tipy na aktivity, které vám pomohou uvést problematiku životního prostředí
Najdete zde také zajímavé rukodělné činnosti jako výrobu solárního vařiče.
Pošlete elektronickou pohlednici ke Dni Zamyšlení na http://www.worldthinkingday.org/en/wtd_card
Hry, které vás přiblíží více aktivitám WAGGGS a skautkám ze zahraničí
Zajímavosti o ekologii
Další aktivity naleznete na http://www.worldthinkingday.org
Originální anglický activity pack si můžete stáhnout zde:
http://www.worldthinkingday.org/en/resources/document/view/22460
Aktuální informace o mezinárodním skautingu naleznete na www.skaut.cz/mezinarodni či na
Facebooku Mezinárodní dimenze skautingu www.facebook.com/mezinarodniskauting
Podělte se s námi o vaše zážitky, fotografie a akce na [email protected] a sledujte náš facebook!
Zaregistrujte svoji akci na www.worldthinkingday.org Podělte se o svoje akce a příběhy s ostatními
skautkami a pomožte dosáhnout cíle – 201 200 akcí k 31. srpnu 2012.
Udrţitelná ochrana prostředí
Co když musíš jet deset mil pro recyklaci hliníkové plechovky? Co když při pikniku se nahromadí tři tašky
odpadků, z nichž většina se nedá recyklovat? Vše co děláme má dominový efekt a může se stát, že přes
veškerou snahu uděláme něco, co je proti našim zásadám ohleduplnosti vůči prostředí. Udržitelná ochrana
prostředí je jako koukat na velký (komplexní) obraz. Pokaždé, když plánuješ nějakou aktivitu, dej si pět minut
a rozmysli si dopady, které to může mít. Vyhni se dominovému efektu, které akce může mít a starej se o to,
aby planeta zůstala zelená.
Udrţitelný rozvoj
Lidé v rozvojových zemích mají právo na to, aby se jejich zem vyvíjela. Je to přiznané lidské právo, až potud
co rozvoj – zvýšení emisí začne tvořit skleníkový efekt. Jak může být uskutečňováno toto nezadatelné právo
bez působení problémů životnímu prostředí? Udržitelný rozvoj je řešením. Udržitelný rozvoj je, pokud lidé
mají dostatek zdrojů pro rozvoj, aniž by užívali zdroje pro jejich budoucí generace. Rozvinuté vyspělé země
potřebují vedení, aby produkovaly méně CO2 a podporovaly rozvojové země a usnadnily jim proces vývoje.
Je mnoho způsobů, jak můžeme svůj domov a jeho okolí udělat čistším a příjemnějším pro život. Čím dál tím
víc skautek si dává záležet, aby se chovaly ohleduplně k životnímu prostředí, a snaží se jít příkladem. Pokud
budeme šetřit zdroje a budeme se pokoušet nalézat chytré způsoby, jak recyklovat zdroje, můžeme šetřit
životní prostředí a snížit dopad skleníkových plynů v ovzduší.
Udrţitelná energie a zdroje
Skoro pro všechny naše aktivity potřebujeme zdroje kolem nás i v nás samotných. Od síly našich svalů přes
zdroje vody, vzduchu, uhlí až po elektřinu. Je to dlouhý a složitý proces. Trvale udržitelná energie je o
používání energie a zdrojů s rozumem a bez plýtvání. Jedná se o jistotu, že máme nejen dost energie nyní, ale
budeme ji mít dost i v budoucnu bez příliš negativního dopadu na naší planetu. Jeden z důležitých kroků může
být částečný přechod k používání obnovitelných zdrojů energie. Energii tak můžeme získat z obnovitelných
přírodních zdrojů, jako je: sluneční svit, vítr, déšť, dmutí moře a teplo ze země. Obnovitelné zdroje energie
jsou všude kolem nás, a ačkoli je hojně využíváme, nemohou dojít. Každý den nachází lidé nové kreativní
cesty, kterými dojít k získání a používání obnovitelné energie. Využij činností v tomto dokumentu k poznání
možností snižování dopadu na naše okolí a zdrojů obnovitelné energie.
Snižujme, šetřeme, recyklujme…
…používání zdrojů v našem běžném životě
…zdroje doma i v okolí
Svezte se bez fosilních paliv: Když se potřebujete dostat z bodu A do bodu B, spotřebujete velké
množství fosilních paliv. Toto množství můžete snížit, pokud půjdete pěšky či použijete paliva
s nízkým obsahem CO2. Kolik způsobů přepravy bez použití fosilních paliv dokážete vymyslet?
Můžete chodit, utíkat, poskakovat či tančit. Nohy budou vaším nejlepším přítelem. Ale nezapomeňte,
že se můžete pohybovat třeba i na kole, kolečkových bruslích, surfovém prknu, šlapacím autíčku,
padáku, v kolečkách…... a možná i v něčem jiném? Použijte vaše nápady na velký obrázek.
Z domova poznejte svět: I když cestování letadlem má největší spotřebu fosilních paliv než jiné
způsoby dopravy, neznamená to, že nemůžete poznávat svět. Spolu se světluškami a skautkami ze 145
zemí světa vyzkoušejte nový způsob, jak se dozvědět více o jejich životech. Vyberte si jednu ze 145
zemí, kde působí světlušky a skautky a napište si vymyšlený cestopis o skvělém výletě po jejich zemi.
Ve svém cestopise se zkuste nespoléhat na přepravu pomocí fosilních paliv. Jak vypadají kroje
skautek z jiných zemí? Podívejte se zde:
http://www.worldthinkingday.org/en/activities10/national_uniform
Cestovní pas jídla: Nejenom lidé spotřebovávají množství fosilních paliv při cestách. Než naše jídlo
skončí na talíři, urazí mnohdy dlouhou cestu. Dokonce i jablko mohlo vyrůst v jedné zemi, v druhé jej
omyli, ve třetí zabalili a poté poslali do vašeho obchodu. Když si vyberete produkt, který byl
vypěstován ve vašem okolí a má tak nízké „potravinové kilometry“, tímto malým přispěním pomůžete
udělat velký rozdíl ve vašem dopadu na životní prostředí. Den zamyšlení oslavte konzumací pouze
místních produktů. Vyzkoušejte si, které můžete jíst pravidelně i v budoucnu. Přesvědčte vaši rodinu a
kamarády, aby se také zapojili.
Ekologická stopa: Jedním ze způsobů, jak změřit dopad vašeho života na naši planetu, je spočítání
vaší ekologické stopy. Existuje na to mnoho počítadel, my jsme pro vás vybrali třeba toto:
http://www.hraozemi.cz//swf/ekostopa2.php
Ţivotní cyklus výrobků: Je velmi jednoduché nemyslet na dopad, jaký mají naše oblíbené věci na
životní prostředí. Vyberte si jeden výrobek – oblíbené jídlo, oblečení, zařízení či hračku a zkuste
popsat jejich životní cyklus od suroviny k výrobě, balení a dopravě. Jakým způsobem se podílela
fosilní paliva na jednotlivých částech výroby? Zmapujte životní cyklus nějakého běžného výrobku
a vymyslete k tomu hru, při které seznámíte mladší skautky a světlušky s danou problematikou.
Zábava bez pohonných látek: Sepište si své oblíbené aktivity, které vyžadují elektřinu nebo
paliva. Pamatuj, že dokonce i k výrobě produktů, jako jsou papír a tužka, je nutná použít energii.
Co bys mohl dělat místo toho, abys nepotřeboval žádné zdroje? Dokážeš vymyslet hry, ke kterým
budeš potřebovat pouze sebe a několik svých přátel? Vyzkoušejte výrobu hraček, které využívají
obnovitelné zdroje energie, jako: větrník, papírového draka či lodičku.
Vypínám, vypínáš, vypínáme: Vymysli a vytvoř plakát, kam napíšeš deset tipů, jak šetřit energii.
Vyvěs ho třeba doma nebo v klubovně. Případně ho pošli e-mailem svým přátelům a rodině. Navrhni a
vyrob cedulky „Vypni mě“ na vodovodní kohoutky, světelné vypínače a zásuvky.
Hodina Země: Účastni se „hodiny Země“. Každý rok 31. března v půl deváté večer místního času se
vypnou všechna světla v tisících měst po celém světě. Na tuto hodinu se osvoboď od elektrické sítě a
šetři elektřinu. Co takhle zkusit žít „mimo síť“ po půl deváté večer celý týden nebo i déle?
Výrobky z látek: Je bezpočet nápaditých způsobů, jak recyklovat a zmenšovat objem odpadů. Nauč
se základy šití a udělej ze starých oděvů a odstřižků nové zajímavé výrobky, které pak můžeš darovat
svým kamarádům nebo rodičům. Ušij ze zbytků látek tašky, vyšij nebo popiš je vzkazy týkajícími se
životního prostředí a rozdej je v oddílu. Zabojuješ tím proti nadužívání igelitových tašek.
Vysazuj: Vysazení květin je skvělým způsobem, jak udělat z domu „zelenější prostor“. Rostliny
zlepšují vlastnosti vzduchu, brání zemské erozi, zadržují vodu, plodí chutné ovoce a zeleninu a každý
je má rád Zorganizuj skupinové sázení stromků. Nech si poradit nejvhodnější druh stromu a místo,
kde se mu bude nejlépe dařit. Najdi prostor, kterému by stromy pomohly, a požádej místní
podnikatele, aby na stromy sponzorsky přispěli. Pozvi na sázení místní noviny nebo televizi.
Vyzkoušej pěstování rostlin v recyklovaných nádobách. Můžeš je zasadit do starých plechovek. Nebo
začni pěstovat řeřichu ve vaječných skořápkách nebo salát v krabicích od mléka. Zalévej rostliny brzo
po ránu nebo večer, aby se voda při zalévání stačila vsáknout. Některé rostliny jsou vodomilnější než
jiné druhy. Najdi rostliny, kterým vyhovuje podnebí, ve kterém žiješ a rozhlédni se okolo sebe, jakým
rostlinám se daří. Používej kropicí konev, ne hadici, zalévej ke kořenům rostlin. Nezalévej holou zem.
Uřízni spodek petlahve a odstraň zátku/víčko, zahrabej to poblíž rostlin, které potřebují hodně vody.
Můžeš láhev naplnit vodou, která se dostane spodem ke kořínkům rostlin. Zahradní a kuchyňský
odpad dej na kompost a hnoj jím své rostliny. Odpozoruj, kudy po dešti teče voda ze střechy a umisť
tam pořádnou nádobu na její odchyt
Mulčuj: Mulčování znamená ochranu zeminy od přímého slunečního světla a udržení vody tam, kde
ji chceš – uvnitř půdy. Také tím odrazuješ plevel. Pokryj zem okolo rostlin dřevními odštěpky,
kompostem, slámou, štěrkem nebo pískem.
Motýli v Our Cabana: Den zamyšlení je velice významným dnem pro „Our Cabana“, světové
centrum WAGGGS sídlící v Mexiku. Každý rok miliony baboček admirálů migrují do Mexika, aby
tam přečkaly zimu. Skautky v „Our Cabana“ na Den Zamyšlení, chodí do hor, kde pozorují motýly
poletovat mezi stromy. Přesto však je babočka admirál v nebezpečí – stromy v lesích, ve kterých žije,
jsou káceny. Dohledej, jaká pestrá je fauna či flóra žije ve Tvém okolí. Vyrob přáníčka/kartičky
s babočkou admirálem a napiš, proč bychom neměli kácet lesy, ve kterých babočky žijí. Kácení
stromů je problematické všude na zemi. Stromy pomáhají udržovat ovzduší tím, že absorbují CO2 a
vyrábějí kyslík, to znamená, že čím méně stromů, tím více skleníkových plynů v atmosféře. Kořeny
stromů drží půdu pohromadě. Kácení působí erozi. Lesy jsou obydlím pro miliony druhů zvířeny a
rostlin? Každý den vymírá některý druh zvířat či rostlin z důvodu kácení deštných pralesů, vymírají i
druhy, které ani neznáme.
Ve vaší ulici: Jak dobře znáš prostředí, které tě obklopuje? Se svou družinou prozkoumej okolí a
vyrob plánek, kde zakreslíš „zlaté hvězdičky“ (vodní pramen, studánka, park) a „černé puntíky“ jako
skládky, zanedbané pěšiny/chodníky, špatnou kvalitu ovzduší). Zkus tvořivě vymyslet, jak ochránit,
vylepšit a upozornit na „zlaté hvězdičky“ a jak vylepšit „černé puntíky“
Energetický audit: zaznamenej, jaké množství a jaký druh energie spotřebuje tvá rodina během
jednoho týdne. Rozmysli, kde by se dalo ušetřit. Svěř své nápady rodině a společně rozhodněte, co
z toho uskutečníte. Pokud je to možné, zjisti, jaký mají příkon elektrické spotřebiče a kolik energie
spotřebovávají u tebe doma, v klubovně nebo ve škole. Uveď doporučení, jak energii ušetřit a napiš
tři nejlepší nápady. Povzbuď své kamarády a společně hlídejte elektrickou spotřebu na měřácích.
Recyklování na Our Chalet: Our Chalet (Naše chata) je nejstarším světovým centrem WAGGGS,
stojí vysoko ve švýcarských horách. Je to místo, kde můžeme obdivovat, jak krásná může příroda být,
pokud se o ni staráme. Tým Our Chalet ví, že každý krůček k ochraně prostředí se počítá. Umístili tam
proto spoustu odpadkových košů na recyklovaný odpad, aby návštěvníci mohli třídit odpad s nimi.
Starej se o životní prostředí tím, že budeš svědomitě třídit odpad. Vyrob kontejnery z recyklovaných
materiálů a pomaluj je správnými barvami. Vyzkoušej ve svém oddíle hru z Our Chalet, ve které si
vyzkoušíte, jak třídit odpad. Smíchej dohromady více druhů recyklovatelného odpadu (ověř si, že se
od něj neušpiníte) a za použití modelových kontejnerků stopni soutěžícím, jak rychle jsou schopni/y/
odpad roztřídit. Nejrychlejší tým vyhrává.
Vzdej se toho:Jak obtížné je něčeho vzdát? Popřemýšlej, bez čeho se dá měsíc obejít, a vypočítej,
jakou úlevu by to znamenalo pro životní prostředí. Zkus tak žít a dělej si záznamy.
Zkusme…
SOLÁRNÍ VAŘIČ
BUDETE POTŘEBOVAT:
vlnitá lepenka (0.9 x 1.2 metrů)
alobal nastříhaný na proužky dle potřeby (0.3 x 3 metrů)
lepidlo (zředěné vodou)
štětec
nožík
tužka/pero
krycí páska
Nejprve překreslete nákres, který najdete na poslední stránce tohoto dokumentu, na lepenku
Opatrně vystřihněte a mezery vystřihněte co nejtenčeji, aby do sebe jednotlivé části dobře zapadly.
Tupým hrotem udělejte zářez podél nakreslených linií a přehněte. Dávejte si pozor, abyste to měli rovně.
Pokud chcete, aby váš vařič měl kompaktnější tvar, ohněte pouze podél volitelných linií.
Štětcem rozetřete lepidlo na matné straně alobalu, přilepte na lepenku a uhlaďte.
Nechte chvíli zaschnout a poté ustřihněte přebytečnou fólii. Okraje překryjte páskou.
Po zaschnutí složte vařič tak, aby rohy pevně seděly v mezerách a vařič tak držel tvar
Pokud vaříte poprvé, zkuste něco jednoduchého a rychlého. Nastavte svůj vařič tak, aby mířil směrem na
slunce. Pro přípravu vašeho pokrmu použijte tmavé nádoby. Až naplníte hrnec, vložte jej do průhledného
plastového obalu, aby došlo ke skleníkovému efektu. Hrnec vložte do zadní strany vařiče. Dopřejte vaření více
času. V solárním vařiči se jídlo nerozvaří, takže se toho nebojte, míchaní také není potřeba.
Více informací a další vařiče najdete na
www.solarcooking.org
VĚTRNÁ PONOŢKA
k ozdobě vašeho domu a zjištění větrnosti vaší oblasti.
BUDETE POTŘEBOVAT:
drát/drátěné ramínko/čističe trubek
obdélník látky velké zhruba tak, jak velkou chcete mít ponožku
kusy stuhy
jehlu
nit
špendlíky
Můžete vyrobit ponožku libovolné velikosti, ale zkontrolujte, že dlouhá strana obdélníku tvé látky je stejně
velká jako délka drátku.
Rozložte si látku zadní stranou nahoru.
Přelož jeden z dlouhých okrajů o dva centimetry a přišpendli jej
Přišij přeložený okraj tak, abys vytvořil spoj a prostrč jím drátek
Přelož stejným způsobem i druhý dlouhý okraj a přišpendli jej
Přišpendli stuhy podél druhého spoje s jejich dlouhými ohony směřujícími od látky. Můžeš jich použít, kolik
chceš a v jaké délce chceš
Našij podélně i druhý spoj tak, aby si přišitím stuhy upevnil na místě
Přelož „větrnou ponožku“ v polovině tak, aby zadní strana látky směřovala ven a přišpendli kratší kraje k
sobě, poté je sešij
Ohni drátek tak, aby vytvaroval „větrnou ponožku“ do kruhu
Ustřihni ještě jednu stuhu k vytvoření držadla. Přišij každý konec k protější straně konce tvé ponožky (okraj s
drátkem)
Vezmi „větrnou ponožku“ ven, je připravena letět!
PAPIER MÂCHÉ (francouzský výraz pro natrhaný a rozmočený papír)
je skvělým způsobem, jak recyklovat papírový sběr a proměnit jej v …. Co Vás jen napadne! Co třeba vyrobit
misku do klubovny nebo sošku pro maminku? Je to skutečně jednoduché a při výrobě si užijete zábavy.
BUDETE POTŘEBOVAT:
voda
mouka
staré noviny
míč
kuchyňská fólie nebo voskovaný papír
štětec
barvy
lak
Na výrobu misky si pořiď něco, co je kulaté, tak jako třeba fotbalový míč.
Zabal ho do přilnavé kuchyňské fólie nebo voskovaného papíru, aby se papier maché na něj nenalepil.
Udělej lepidlo z vody a mouky (bude lepší, pokud vodu převaříš)a natrhej staré noviny na proužky.
Namáčej proužky do lepidla a nalep a vyhlaď ho na daný předmět.
Udělej několik vrstev, nech uschnout a ujisti se, že je výrobek rovnoměrně silný.
Případně dorovnej dalšími vrstvami.
Nabarvi na bílou barvu – základ, pak podle vlastního vkusu namaluj.
Pořádně přelakuj, aby výrobek držel tvar a barvu.
TAŠKA ZE SANGAMU
Sangam, světové centrum WAGGGS v Indii pracuje v mnoha menších komunitách, tudíž mohou návštěvníci
vidět, jak vypadá život v Indii a jak Sangam přispívá k zajímavým projektům. Recyklování je v Indii skutečně
důležité a způsoby, jak udělat z něčeho starého něco nového, jsou stále potřebné. Mnohá indická města
zakázala užívání igelitových tašek. Zaměstnanci a dobrovolníci ze
Sanagamu se učí, jak vytvořit nákupní tašky ze starých novin. Podpoř
omezování igelitových tašek. Zkus si vyrobit vlastní tašku z novin podle
instrukcí ve videonávodu: http://www.youtube.com/watch?v=4iW6Ief_8o0
BUDETE POTŘEBOVAT:
2 novinové listy
Lepidlo nebo míchanici: 2 lžíce mouky a 1 lžíce vody nebo sešívačku
2 lepenkové proužky, každý 20 x 1, 5 cm
2 provázky na držadla
Věděly jste, ţe…
…v Latinské Americe a jihovýchodní Asii je 100 procent lidí, kteří žijí za pouhý dolar denně vystaveno
vnitřnímu znečištění vzduchu, neboť doma spalují dřevo a dřevěné uhlí? V Bangladéši se na tyto zdroje
spoléhá 95 procent lidí.
…za jeden den stráví ženy na celém světě více jak 200 miliónů hodin sbíráním vody?
…v roce 2012 může jedna miliarda lidí stahovat hudbu a videa na své mobilní telefony. 884 milionů lidí však
stále nemá přístup k pitné vodě.
…životní dráha igelitové tašky je v průměru 5 minut, ale její rozklad trvá 500 let. Uvádí DEFRA, Britské
ministerstvo životního prostředí, potravy a zemědělství. Od 500 miliard do bilionu igelitových tašek se
spotřebuje každý rok. Toto množství by bylo schopno „obtočit“ zeměkouli 36000x! Igelitové tašky znamenají
velký problém pro životní prostředí, protože spousta z nich není recyklována a končí na skládce. Igelitové
tašky jsou jedním z nejrozšířenějších typů odpadků a jsou velkou hrozbou pro zvířata suchozemská i vodní.
Jsou z neobnovitelného zdroje. Vyrobeny jsou z polyetylenu, který je vyroben z ropy. Mnoho zemí se snaží o
zastavení užívání igelitových tašek. Více než čtvrtina světa zpřísnila nebo zcela zakázala igelitové tašky.
Země, které naprosto zakazují tenké igelitové tašky, jsou mj. Bangladéš, Čína, Itálie, Keňa, Rwanda,
Somálsko, Jihoafrická republika, Tanzánie, Thajsko, Uganda a části Indie. Spousta dalších zemí mění svůj
přístup – igelitové tašky jsou za poplatek. Přechod na užívání tašek pro více užití může udělat velkou změnu.
Jestli jen 1000 lidí v tvém okolí začne užívat tašky na více užití, bude ušetřen jeden milion igelitových tašek
ročně.
Materiál zpracoval Zahraniční odbor Junáka z materiálů WAGGGS. Děkujeme našim překladatelkám za
přeložení anglické příručky.
Zahraniční odbor Junáka
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
[email protected]
www.skaut.cz/mezinarodni
www.facebook.com/mezinarodniskauting
Šablona na výrobu solárního vařiče

Podobné dokumenty