Druhy slov - určování slovních druhů

Transkript

Druhy slov - určování slovních druhů
Druhy slov - určování slovních druhů
Určete slovní druh vyznačeného slova:
čísi noviny - zájmeno
zámecký klíčník - podstatné jméno
...muž, kterému se... - zájmeno
díky svým zkušenostem - zájmeno
znát jejich slabiny - podstatné jméno
takovou hloupost - zájmeno
nad tmavými roklemi - přídavné jméno
zvoňte pětkrát - číslovka
Vida, to mě zajímá. - citoslovce
vyplel záhon - sloveso
...nevzal, třebaže měl hlad. - spojka
mezi korálovými ostrůvky - přídavné jméno
visel na zdi - podstatné jméno
takovýto svetr - zájmeno
Pepíček je zvědavý - přídavné jméno
každému druhému slovu - číslovka
Běda ti tam zlobit! - částice
balící papír - přídavné jméno
chodíme vpravo - příslovce
podél plotu - předložka
Druhá světová válka - číslovka
Kdo bude...? - zájmeno
zajímavá řešení - přídavné jméno
za malou chvíli - podstatné jméno
..., až přišli do lesa - spojka
naučte se to nazpaměť - příslovce
dveře vrzají - sloveso
toho si pozvu - zájmeno
jít k lékaři - podstatné jméno
ručně malovaný džbán - příslovce
stran té půjčky - předložka
syslí zásoby - přídavné jméno
film Den poté - podstatné jméno
není to nic - zájmeno
s výkopovými pracemi - přídavné jméno
žijeme zdravě - příslovce
Koza dělá méé! - citoslovce
pečlivý úředník - přídavné jméno
a v té hoře - zájmeno
Kdybyste tolik nekřičeli, ... - spojka
během války - předložka
několik chlapců - číslovka
udatný kníže - podstatné jméno
jít na fotbal - předložka
porcelánový šálek - přídavné jméno
bez počítače se neobejdu - předložka
jít do sklepa - podstatné jméno
loňské prázdniny - podstatné jméno
do téže řeky - zájmeno
Aby ses nenachladil. - částice
Byl unaven, a nadto... - spojka
Když bude pršet, ... - spojka
chutné housky - podstatné jméno
tiše se přiblížil - příslovce
někdo přešel - zájmeno
Co si budete přát? - zájmeno
v březových hájích - přídavné jméno
cesta do lesa - předložka
Jakmile se najím, ... - spojka
mladý poštmistr - podstatné jméno
podívat se do knihy - předložka
třetí vydání - číslovka
navléknout jehlu - sloveso
dědeček i babička - spojka
potřebovat trojí mouku - číslovka
dostat neštovice - podstatné jméno
magnetofonový záznam - přídavné jméno
onemocnět psinkou - podstatné jméno
málo nabídek - číslovka
tuto otázku neznám - zájmeno
být čímkoliv - zájmeno
bratrovi spolužáci - přídavné jméno
Jít tam, či zůstat doma? - spojka
se zinkovou konví - podstatné jméno
šli a šli - spojka
mluvit ze spaní - podstatné jméno
jít na nádraží - podstatné jméno
žádný učený - zájmeno
Jestliže bude pršet, ... - spojka
nijaká chuť - zájmeno
je mi z toho ošklivo - příslovce
jména trojího rodu - číslovka
Frr! - citoslovce
bůhvíco uslyšíme - zájmeno
sto tisíc návštěvníků - číslovka
Přijdeš, že. - částice
dvakrát měř - číslovka
Na čem jste....? - zájmeno
perlový náhrdelník - podstatné jméno
dnes je deštivo - příslovce
nevidomí lidé - přídavné jméno
Řekl mi, že nepřijde. - spojka
tři ženy - podstatné jméno
Terezka stála - sloveso
hladoví vlci - přídavné jméno
velké množství - podstatné jméno
drát peří - sloveso
Je škoda, že odešli. - spojka
dvojnásobný vrah - číslovka
prý se odstěhovali - částice
břink - citoslovce
měřit dvojím metrem - číslovka
první závodník - číslovka
Tak to udělej. - částice
tomu vtipu - zájmeno
těšit se na Vánoce - předložka
návrat z Itálie - předložka
tomu nerozumím - zájmeno
Tomu, kdo najde... - zájmeno
čtvrtý pohyb - číslovka
To byl ale film! - částice
křísící prostředky - podstatné jméno
..., poněvadž jsem .... - spojka
...věta, již jsem... - zájmeno
navzdory dešti - předložka
mít troje klíče - sloveso
odpočívej vleže - příslovce
zrušené zelinářství - podstatné jméno
vzpomínat na dětství - podstatné jméno
nudný projev - přídavné jméno
do těch Svitav - zájmeno
Bzzz, ozvaly se včely. - citoslovce
mnoho náhod - číslovka
rozpaky, které způsobil - zájmeno
slepí muzikanti - přídavné jméno
dvě koruny - číslovka
..., abych uspořádal - spojka
kolikátý doběhl - číslovka
včera pršelo - příslovce
diví mužíci - přídavné jméno
na stéblech - podstatné jméno
Ach! - citoslovce
celá místnost - podstatné jméno
pobíhat po zahradě - předložka
se vší rozhodností - zájmeno
kač, kač (kachna) - citoslovce
teplé nápoje - přídavné jméno
viděl jsem tytéž chlapce - zájmeno
v kolika letech - číslovka
urychleně ti pomohu - příslovce
velký lenoch - podstatné jméno
desatery šaty - číslovka
ostýchaví mladíci - přídavné jméno
vstávat každé ráno - zájmeno
Jaký je...? - zájmeno
pátý román - číslovka
elektronický mikroskop - podstatné jméno
několik brouků - číslovka
libová krkovice - podstatné jméno
psal básně - podstatné jméno
Odešla, aniž pozdravila. - spojka
seděla klidně - příslovce
Copak to neříkal? - částice
pracuj pečlivě - příslovce
Seifertovy verše - přídavné jméno
tisíc důvodů - číslovka
Rád bych věděl, čemu se... - zájmeno
Čekal jsem, až zavolá. - spojka
Řekni mi, o čem to.... - zájmeno
beránci na obloze - podstatné jméno
třeskutý mráz - podstatné jméno
přišla domů - sloveso
dvojí tvaroh - číslovka
vyplašená slípka - podstatné jméno
Kterou kabelku...? - zájmeno
vypadl z okna - předložka
v Orlických horách - podstatné jméno
přijdu a budu pomáhat - spojka
Pavel i Petr - spojka
bez dýně - podstatné jméno
hladoví vlci - podstatné jméno
třikrát to byla remíza - číslovka
zkoušela jsem to šestkrát - číslovka
šel na film pětkrát - číslovka
vrátil se do Brna - předložka
Který je ....? - zájmeno
holandští malíři - podstatné jméno
české přísloví - podstatné jméno
zachoval se rozhodně - příslovce
s nekalými úmysly - přídavné jméno
Ale neříkej. - částice
na mou duši nevím - částice
Prásk! - citoslovce
Ovce dělá béé. - citoslovce
opuštěné rýžoviště - podstatné jméno
upřímné přátelství - podstatné jméno
nablýskaná bota - přídavné jméno
skončit před Petrem - předložka
kdosi zaklepal - zájmeno
vypij to - sloveso
Hop! - citoslovce
horký den - přídavné jméno
Kájovy kousky - přídavné jméno
jel do Berouna - sloveso
vím o trojím způsobu - předložka
přines to sem - příslovce
Odešel, než jsem... - spojka
Mám na to, co je... - zájmeno
Taky jste mě mohli pozvat. - částice
nové knihy - přídavné jméno
nač troje hodinky - číslovka
říká to leckdo - zájmeno
...nemá, zato je pracovitý. - spojka
padnout na bojišti - předložka
Jaké bude ...? - zájmeno
kynuté těsto - podstatné jméno
dlouhá rokle - přídavné jméno
krokodýlí zuby - přídavné jméno
dvojnásobný otec - číslovka
úmyslně si škodí - příslovce
jít s maminkou - předložka
zdobit stromeček - sloveso
na Velikonoce - podstatné jméno
ruce se třesou - sloveso
asi nepřijde - částice
kozlí kopýtka - přídavné jméno
hněvivý křik - přídavné jméno
čtyřnásobná babička - číslovka
sportovci, kteří přestanou - zájmeno
měl z toho strach - zájmeno
zvýšit vstupné - sloveso
Cink, cink zvoní zvonek. - citoslovce
jít k nim - zájmeno
....., čím pak....? - zájmeno
pětkrát prohrál - číslovka
z husích jater - přídavné jméno
mládě kvíčaly - podstatné jméno
vepři tloustnou - sloveso
žádný začátečník - zájmeno
jedu místo Petra - předložka
nikdo se nepřihlásil - zájmeno
být v tísni - podstatné jméno
s miliardou korun - číslovka
zdědit po babičce - předložka
nevím, kdo přišel - zájmeno
23. září - číslovka
....., nýbrž napíšu dopis. - spojka
náš starosta - podstatné jméno
bohudík to vyšlo - částice
devizový účet - přídavné jméno
šestnáct koní - číslovka
s týmž názorem - zájmeno
nikdo to neví - zájmeno
za starobylým domem - přídavné jméno
přes zákaz - předložka
za zimních večerů - předložka
Vadí mi, když opisujete. - spojka
viděl to snad stokrát - číslovka
Fuj, to je špinavé! - citoslovce
večer usínám - sloveso
chvilkový rozmar - přídavné jméno
zlý sen - přídavné jméno
plátce daně - podstatné jméno
však já si poradím - částice
červivé hřiby - podstatné jméno
Za co půjdeš...? - zájmeno
přijel na soustředění - předložka
Ale nepovídej! - částice
opravdu přijdu - částice
prodírat se skrz stromy - předložka
a ten měl - zájmeno
topoly rostly - sloveso
Bum! - citoslovce
jede toliko v pátek - částice
Jestlipak pomůžeš? - částice
koupit pro tebe - předložka
svou vlast - zájmeno
rozsáhlý park - přídavné jméno
můj počítač - zájmeno
jistý novinář - zájmeno
mluvit o té příhodě - zájmeno
Jaká je ta káva? - zájmeno
jít k lékaři - předložka
to to dopadlo - částice
mňau - citoslovce
udělej to hned - příslovce
Dvořákovy opery - přídavné jméno
Nevím, koho se to týká. - zájmeno
ve čtvrtém zápase - číslovka
několik lidiček - číslovka
házet kamením - podstatné jméno
smutné oko - přídavné jméno
listnatý strom - podstatné jméno
černobílý televizor - přídavné jméno
Kéž by byly prázdniny! - částice
...., avšak čekal... - spojka
za Prahou - předložka
zabývat se oním problémem - zájmeno
známé řeznictví - podstatné jméno
přeji si mnohokrát poděkovat - číslovka
zpod keře - předložka
zachovalý nábytek - přídavné jméno
v šestnáct hodin - předložka
pro zápas - předložka
lakomí Skoti - přídavné jméno
díky tobě mám - předložka
matka a otec - spojka
nebudu to říkat stokrát - číslovka
ještěže si nezlomil nohu - částice
s pravými drahokamy - přídavné jméno
vyzvat na souboj - sloveso
dvacet dva řidiči - číslovka
malinový džem - přídavné jméno
chodíme stále kolem - příslovce
po prázdninách - předložka
až v devět hodin - předložka
vdané ženy - přídavné jméno
asi rok - podstatné jméno
kancelářské zařízení - podstatné jméno
taktně se vzdálil - příslovce
nepřišel kvůli nemoci - předložka
Že se nestydíš! - částice
zaplaťpánbůh jsem zdravý - částice
zabývat se účetnictvím - podstatné jméno
...., k nimž.... - zájmeno
někdo zaklepal - zájmeno
dětský pláč - podstatné jméno
vidět pár měst - číslovka
přišel jsem domů - sloveso
ptáček zapípal - sloveso
přišli jsme sami - zájmeno
na miliony lidí - předložka
jsou to maňásci - podstatné jméno
posypat ulici - sloveso
Je starší než já. - spojka
Komu se podobá...? - zájmeno
desítky svědků - číslovka
poškozený závit - podstatné jméno
...., a proto čekal,... - spojka
milion obyvatel - číslovka
Bác! - citoslovce
svazek konvalinek - podstatné jméno
udělej to beze mě - předložka
mám z něj legraci - zájmeno
v téže minutě - zájmeno
řekni to nahlas - příslovce
hubit hlodavce - podstatné jméno
jezdit na motorce - podstatné jméno
nesmíš ji dráždit - zájmeno
smutné dědictví - podstatné jméno
Je zima, a proto... - spojka
v šedobílých mracích - přídavné jméno
několikátý závod - číslovka
přeskočil ohradu - sloveso
kvílel bolestí - podstatné jméno
..., když mi řekl - spojka
podpisové právo - podstatné jméno
ušlechtilý rytíř - přídavné jméno
Co budeme...? - zájmeno
náš počítač - podstatné jméno
žaludový král - přídavné jméno
jedu na hory - předložka
kabát od babičky - předložka
je to něco - zájmeno
vyplňovat formuláře - sloveso
Než vyběhl, ... - spojka
vyhýbavá odpověď - přídavné jméno
Záblesk, který jsem... - zájmeno
třikrát se vrátila - číslovka
nic neobvyklého - zájmeno
za pár let - číslovka
červené krvinky - podstatné jméno
mluvíme česky - příslovce
mluvil potichu - příslovce
ze svých kouzel - zájmeno
Ať jsi zpátky! - částice
vytrvalí běžci - přídavné jméno
dojímavý příběh - přídavné jméno
...čekal, až přijdou... - spojka
spravovali silnici - sloveso
k verandě - předložka
pošli to letecky - příslovce
takový sen - zájmeno
holubičí povaha - podstatné jméno
sss (zvuk hada) - citoslovce
trojnásobný vítěz - číslovka
Pozvali jsme ho, ale on... - spojka
obě branky - číslovka
Která z těch...? - zájmeno
tenhle dopis - zájmeno
jiřinkový bál - přídavné jméno
jít beze mne - zájmeno
osamělý kouzelník - podstatné jméno
leckdo by si pomyslel - zájmeno
znal toho soudce - podstatné jméno
Poradil mi, abych pil... - spojka
bude to ku prospěchu - předložka
naštěstí přijeli hasiči - částice
dvě hrdličky - podstatné jméno
U nás prší. - zájmeno
čerstvé máslo - podstatné jméno
mnoho hvězd - číslovka
málokdo to ví - zájmeno
divadelní postavy - podstatné jméno
deštivý podzim - podstatné jméno
To je ale teplo! - částice
vůči Petrovi - předložka
To je ale zima! - částice
I když mě to těší,... - spojka
sklízet žampióny - podstatné jméno
je mi zle - příslovce
schválil zákon - sloveso
do odstavce sedm - předložka
toho pavouka - zájmeno
často chyboval - sloveso
5. května - číslovka
zelená tráva - podstatné jméno
Fíí, zadul vítr. - citoslovce
všichni návštěvníci - zájmeno
Čemu se v mládí..., ... - zájmeno
A půjdeme dál. - částice
červenavým nádechem - přídavné jméno
bydlím blízko - příslovce
přemýšlel o nemoci - předložka
Hned prší, hned svítí slunce. - spojka
zaječí pysk - přídavné jméno
Au! - citoslovce
otevřít dveře dokořán - příslovce
krásná alej - přídavné jméno
Slíbil jsem, že mu to koupím. - spojka
krápníkové jeskyně - přídavné jméno
vždyť je teprve pět - částice
právě začínáme - příslovce
ochotně mi pomohl - příslovce
Začne-li pršet, ... - spojka
polní obvaziště - podstatné jméno
nemá bohužel čas - částice
šestý v řadě - číslovka
byl tam pětkrát - číslovka
vypadal ustaraně - příslovce
nemocné štěně - podstatné jméno
parkoval na zahradě - sloveso
narodit se v Brně - předložka
Je talentovaný, jenže se... - spojka
na letadlových lodích - přídavné jméno
Co když, ten vlak nestihne? - částice
druhá symfonie - číslovka
Haf, haf! - citoslovce
jazyková škola - přídavné jméno
přinést dřevo - podstatné jméno
dvacet čtyři stolů - číslovka
proti Pavlovi - předložka
uvařím čaj - sloveso
kdykoli jel do Prostějova - spojka
Beztak zítra vyhrají. - částice
kovová noha - přídavné jméno
miliontého návštěvníka - číslovka
vzdálený cíl - přídavné jméno
..., ale nemohl přijít - spojka
Prohráli jsme, protože ... - spojka
Který darebák...? - zájmeno
Petr maloval - sloveso
zříci se odměn - podstatné jméno
Aha! - citoslovce
Nezlobte se, ale... - spojka
tvářil se škaredě - příslovce
nezvyklý jev - podstatné jméno
Co budeš dělat...? - zájmeno
desatero přikázání - číslovka
mezi stromy - předložka
Vyhládli, neboť.... - spojka
s dvojími názory - číslovka
Čeho se...? - zájmeno
krájet slaninu - podstatné jméno
nějaký čas - zájmeno
odjel narychlo - příslovce
psal rychle - příslovce
počínal si obratně - příslovce
za jednu minutu - předložka
končit u pole - předložka
vlak jede jen v neděli - částice
chytrý student - přídavné jméno
jedna vrata - číslovka
Uvařím čaj, abyste se... - spojka
přijdu hned - příslovce
....., nicméně pan prezident... - spojka
schovat mezi knihy - předložka
Je-li ti zima, vezmi si... - spojka
O tom, že uvažuji... - spojka
ve tři hodiny - předložka
A bude tady klid! - částice
už se chválabohu zlepšil - částice
kdosi řekl - zájmeno
zatoč vlevo - příslovce
dvakrát byl zatčen - číslovka
...kresbu, kterou nakreslila - zájmeno
v téže chvíli - zájmeno
Spal, jako by ho... - spojka
Nepřišel, protože onemocněl. - spojka
Bylo předjaří a sluníčko... - spojka
vtipné poznámky - podstatné jméno
roste málo hub - číslovka
školní jídelna - podstatné jméno
k němu nechoď - zájmeno
téhož roku - zájmeno
v pomerančových řezech - přídavné jméno
navštívil nás - sloveso
Z čích ....? - zájmeno
praskající potrubí - podstatné jméno
...ten, kdo... - zájmeno
viděl ho několikrát - číslovka
široké ulice - podstatné jméno
vaří zde chutně - příslovce
už po několikáté - číslovka
mydlice lékařská - podstatné jméno
pět set metrů - číslovka
seděl zde jakýsi muž - zájmeno
smutní lidé - přídavné jméno
vidím to dvakrát - číslovka
najmout taxi - sloveso
Nečetl jsem to, ani... - spojka
Viděl jsem, jak utíká. - spojka
při špatném počasí - předložka
neznámému vojínovi - podstatné jméno
trpěliví lékaři - přídavné jméno
Hů, zahoukala sova. - citoslovce
obloha temní - sloveso
vyndal z knihovny - sloveso
na mezi - podstatné jméno
ve vší tichosti - zájmeno
pít ze sklenice - podstatné jméno
hlásek vykřikl - sloveso
velmi si to přeji - příslovce
zítra bude hezky - příslovce
podle vašich pokynů - předložka
údajně se odstěhovali - částice
řešení onoho problému - zájmeno
napiš to osmkrát - číslovka
zničující ostrost - podstatné jméno
hřídelní spojka - podstatné jméno
neznám nikoho - zájmeno
boj skončil - podstatné jméno
je to táž dívka - zájmeno
to se ti jenom zdá - částice
spím dobře - sloveso
vystoupil zpoza stromu - předložka
šaty jí sluší - sloveso
neznámí výtečníci - přídavné jméno
smuteční průvod - přídavné jméno
pátá rychlostní prémie - číslovka
desátý pokus - číslovka
vyrábět ledoborce - podstatné jméno
hosté odešli - podstatné jméno
zamrzlý rybník - přídavné jméno
žádný problém - zájmeno
odmítl pozvání - sloveso
Petr a Marie - spojka
asi o deset procent - číslovka
dožil se devadesáti devíti let - číslovka
Utíkal, až se... - spojka
za toho času - zájmeno
za sto korun - předložka
králova koruna - přídavné jméno
devatero řemesel - číslovka
krásné poupě - podstatné jméno
nemá patrně čas - částice
udělej to na dvakrát - číslovka
v lipových květech - přídavné jméno
nějaké drobné - zájmeno
jezdit na kole - podstatné jméno
přišel sám - zájmeno
bát se psů - podstatné jméno
dobré zprávy - podstatné jméno
vířivý tanec - přídavné jméno
stromy rostou samy - zájmeno
Zatímco maminka vařila, ... - spojka
jít k němu - předložka

Podobné dokumenty

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner doplňky a nábytkem a právě to byl podle ní hlavní problém. „Příliš jsem vše aranžovala, ladila do stejných barev a pořád to nebylo ono...,“ vzpomíná. Když se ale potkala s Pavlou Kirschner a navští...

Více

Tisk úbytků

Tisk úbytků Martin :Osveta,1978

Více

Jak na seminární práce - Střední škola diplomacie a veřejné správy

Jak na seminární práce - Střední škola diplomacie a veřejné správy 1. Motivace žáků ve vyučování Základním motivačním faktorem je u žáků probudit zájem o daný problém nebo fakta, která probíráme a jejichž pochopení je cílem hodiny. Zájem žáků vzbudíme několika způ...

Více

JPO-Velký Týnec

JPO-Velký Týnec 3) VRZ: Zvláštní výstražné zařízení modré barvy, vyplnit ANO/NE 4) Stav: Ohodnoťte 1 -5, 1 - bezvadný stav, 5 - téměř nepoužitelné připraveno na vyřazení

Více