Katalog MVZPR Kostelni Strimelice - Pohar

Transkript

Katalog MVZPR Kostelni Strimelice - Pohar
RETRIEVER KLUB . CZ
a OMS Praha Východ
Mezinárodní všestranné zkoušky
přinášení retrieverů
Kostelní Střímelice
16. a 17. 7. 2011
Pohár prezidenta
RETRIEVER KLUBU.CZ
V. ročník
Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení
retrieverů
Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem
(dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a
o změně některých souvisejících zákonů v platném znění veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu.
Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci
proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1,
písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU
a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet
z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny.
4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede veterinární
lékař pověřený KVS. Psi, kteří neprošli ve stanovené době
veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
Všeobecné podmínky:
1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 10
měsíců.
2. Zkoušky se konají za každého počasí.
3. Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného zkušebního
řádu pro retrievery platné od 1.1.2008. Volné pobíhání psů mimo
průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody
způsobené psem, ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
4. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz,
doklad o zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové
RK CZ) a lovecké vodítko přes rameno. Vůdce musí být
vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.
Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení
retrieverů
jsou vrcholové mezinárodní zkoušky retrieverů pořádané Retriever
klubem a OMS Praha východ o „Pohár prezidenta RK.CZ“ v honitbách
MS Kňour v Kostelních Střímelicích a MS Konojedy.
Nyní již pořádáme V. ročník „Poháru prezidenta RK.CZ“ s putovním
pohárem pro vítězný tým - vůdce a jeho psa. Jména vítězného týmu jsou
umístěna na podstavci poháru. Pro rok 2010 se vítězem MVZPR stal
golden retriever Carlsson Dynasty Anah s vůdkyní Markérou
Zelenkovou.
Všichni psi, kteří úspěšně absolvují MVZPR, mají právo na záznam v
plemenné knize a v průkazu původu "U". Složením této zkoušky složí pes
zároveň zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení
usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné i spárkaté
zvěře.
Psi, kteří uspějí na MVZPR se v případě dostatečného počtu bodů mohou
kvalifikovat na MSR.
Všem přejeme mnoho úspěchů.
Ing. Eva Černá
Vítěz roku 2010
Carlsson Dynasty Anah s vůdkyní Markérou Zelenkovou
Retriever klub.cz
Retriever klub byl založen v roce 1992 jako jediný český chovatelský
klub, který se specializuje výhradně na plemena retrieverů. Velkou
předností klubu je to, že se zabývá jen a jen akcemi a problematikou
kolem retrieverů.
I náš klub procházel historickým vývojem a zažil také období značně
bouřlivé a nestabilní. Dnes však můžeme našim členům nabídnout klub
s jasnou a průhlednou koncepcí, která je v dlouhodobém zájmu poslání
Retriever klubu jako celku. Chceme dosáhnout co nejlepších zdravotních
výsledků v budoucí populaci štěňat a zároveň se snažíme podržet jejich
vynikající pracovní vlastnosti.
Po pracovní stránce jsou retrieveři specialisty na práci po výstřelu.
Přestože se jednotlivá plemena vzájemně liší svým vzhledem, všechna
mají jedno společné - jsou to vynikající lovečtí psi.
Ideál současnosti je nejen zdravý, výstavně úspěšný jedinec, ale také
retriever, který má pracovní vlohy, které dokáže beze zbytku využít nejen
na poli soutěžním, ale také v praxi.
OMS Praha východ
Nové sídlo sekretariátu je umístěno s ohledem k tvaru okresu na okraji
Prahy ve Strašnicích na ulici Černokostelecké 14. Předsedou Okresního
mysliveckého spolku Praha-východ je v současné době Ing. Pavel Černý
a jednatelem Antonín Zámyslický. Okres Praha-východ tvoří polovinu
prstence okolo hlavního města. Jakési přechodové pásmo mezi městem a
venkovem, toto umístění přináší určité výhody i nevýhody v
mysliveckém hospodaření. Celková plocha, kterou obhospodařují
myslivci OMS Praha–východ je 56 651ha, která spadá pod dvě pověřené
obce, a to Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany.
Každoročně pořádáme dostatečný počet kynologických akcí, ať už pro
velká nebo malá plemena tak, aby majitelé loveckých psů nemuseli
cestovat za zkouškami na jiné okresy. Letos poprvé pořádal náš OMS
„Jarní derby ohařů. Poměrně často se u nás konají i klubové akce a
memoriály klubů loveckých psů. Zkoušky organizované v honitbách
mysliveckých společností, jsou na vysoké organizátorské úrovni,
především MS Kňour Stříbrná Skalice, HS Velké Popovice, HS
Ondřejov, MS Světice, MS Dobřejovice, MS Čelákovice, MS Jirny a
další.
Hezkou tradicí se stává pravidelné společné setkání kynologů a přátel
lovecké kynologie OMS, pořádané kynologickou komisí v lovecké chatě
v Kostelních Střimelicích , která patří MS Stříbrná Skalice. Toto setkání
je pojato jako společenská událost, kde nechybí chutné občerstvení ani
hudba.
MS Kňour Stříbrná Skalice
MS Kňour Stříbrná Skalice obhospodařuje cca 1500 ha, z toho 200 ha
lesa, 20 ha vodní plochy a zbytek je zemědělská půda. V současné době
má sdružení 20 aktivních členů, 5 čestných členů a 5 čekatelů na členství.
Hlavní lovnou zvěří je zvěř černá, které se loví okolo 140 ks ročně, zvěř
srnčí celkem 30 ks. Dále se v honitbě vyskytuje bažant, zajíc, kachna
divoká a muflon. V roce 2004 dokončili členové sdružení loveckou chatu
a umělou noru. Toto zázemí je ideální pro pořádání všech společenských
a kynologických akcí. Členové MS pořádají ve spolupráci s OMS
zkoušky z norování, zkoušky honičů, a další zkoušky lovecké
upotřebitelnosti. Další zkoušky a soutěže jsou pořádány s kluby
loveckých plemen psů jako například Retriever klub, Klub chovatelů
jezevčíků, Klub KMP a lajek, Klub chovatelů honičů. Jedná se o
MVZPR, BZ, BZH, LZ, HZ, norování a nácviky na jednotlivé zkoušky.
MS Konojedy
Honební společenstvo Stříbrná Skalice - les, pronajímá honitbu
Mysliveckému sdružení BOR Konojedy. Honitba má výměru 1899 ha z
toho je 444 ha orné a ostatní plochy, 1455 ha je lesní půdy. Myslivecké
sdružení má 40 členů. V honitbě se vyskytuje mimo drobné zvěře, kterou
nelovíme pro velmi nízké stavy, převážně zvěř černá, srnčí a mufloní.
Předsedou MS BOR je Jiří Klimeš, mysliveckým hospodářem je Josef
Havíř. Sídlo Honebního společenstva i Mysliveckého sdružení jsou
Konojedy 118. Historie vzniku této honitby sahá do šedesátých let
minulého století. V současné době Myslivecké sdružení ve spolupráci s
OMS Praha-východ pořádá každoročně několikeré zkoušky loveckých
psů
Rozhodčí na MVZPR 16. a 17. 7. 2011
Vrchní rozhodčí
Mgr. Oldřích Blecha
S výcvikem psů má zkušenost více než 45 let.
Rozhodčím z výkonu je 40 let. Má aprobaci na
posuzování ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ
ohařů, ZV malá plemena, PZ malá plemena, LZ
malá plemena, BZ malá plemena, VZ malá
plemena, norování.
V minulosti choval a cvičil různá plemena ohařů a jezevčíků, dnes chová
labradorské retrievery.
Rozhodčí:
František Kuneš
Od roku 2011 je hlavním
výcvikářem Retriever klubu
CZ.
F. Kuneš se narodil v roce 1950, jeho děd byl kynologem pro
služební plemena, jeho otec byl též kynologem, cvičil převážně
velká lovecká plemena. V roce 1962 mu otec koupil českého
fouska, v roce 1966 jej vycvičil. Jako svého prvního psa předvedl
na PZ něm.dlouhosrstého ohaře a od té doby předvedl několik
desítek psů. Je VZ rozhodčí na velká a malá plemena.
Miloš Vinklárek
Rozhodčím z výkonu je 30 let.
Má aprobaci na posuzování ZV
ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ
ohařů, ZV malá plemena, PZ
malá plemena, LZ malá
plemena, BZ malá plemena, VZ
jezevčíků, BZH, HZ a norování.
Dnes se zabývá chovem a následným výcvikem všech plemen
loveckých psů. Je předsedou kynologické komise OMS Prahy
východ.
Jaroslav Bejda
Jaroslav Bejda je VZ rozhodčím, na velká plemena od roku
1991, kynologii provozuje od roku 1978, je cvičitelem
vel.plemen, ale také cvičí mal.plemena, posuzuje rovněž na
memoriálech
Josef Brummer
Bydlí v Říčanech u Prahy, je členem
OMS Praha východ a členem
Kynologické komise.
Chová ohaře a německé teriéry.
Aktivně cvičí všechna plemena a vodí
je na zkouškách LU.
Je rozhodčím ČMMJ již přes 20 let pro
ZV ohařů, PZ ohařů, LZ ohařů, VZ
ohařů.
Drahoslav Bambula
S výcvikem psů má zkušenost více než
30 let. Rozhodčím z výkonu je 8 let. Má
aprobaci na posuzování ZV ohařů, PZ
ohařů, LZ ohařů, VZ ohařů, FTR
retrieverů. V minulosti choval a cvičil
různá plemena ohařů, dnes chová velké
münsterladské ohaře.
Josef Machát
S výcvikem psů má zkušenost
více než 40 let. Rozhodčím z
výkonu je 35 let. Má aprobaci na
posuzování ZV malá plemena,
PZ malá plemena, LZ malá
plemena, BZ malá plemena, VZ
malá plemena, BZH, ZH,
norování. Je chovatelem teriérů.
Stanislav Uriánek
Je z jihozápadních Čech, retrívry
cvičí a chová od roku 1984. Osm let
pracoval jako profesionální psovod u
CS.
Rozhodčím ČMMJ pro všechna
lovecká plemena je již 20 let, od
roku 1998 je rovněž rozhodčím
KJ Brno pro pracovní zkoušky.
V současné době pracuje
v bažantnici Lnáře.
Roman Hubek
Roman Hubek narozen 1962 v
Kutné Hoře.
Od mládí vyrůstal mezi loveckým
plemenem bavorských barvářů.
Od roku 1995 vlastní chovnou
stanici Ze Šipší a věnoval se
chovu ASS a výmarských ohařů.
Dodnes chová 3 feny ASS. Od
roku 1980 je členem MS Roháč
Malešov.
Josef Semerád
Cvičí a vodí lovecké psy od
roku 1971 ohaře i malá
plemena. Chová a drží
NKO.Rozhodčím pro ZV a PZ
malých plemen a ohařů je od r.
1978 a VZ ohařů 1980.Je
předseda kynologické komise
na OMS Praha západ.
Trubači
Martin Stejskal a Zuzana
Urie
Vzděláním jsou oba lesníci,
myslivosti se věnují jak v
zaměstnání, tak ve svém
volném čase. Loveckou
hudbu považují za součást
české myslivecké kultury a
společně hrají už řadu let.
Jsou nadšenými příznivci
lovecké kynologie a chovají
německé křepeláky a
drsnosrsté jezevčíky.
Pavel Pacovský je
čerstvým absolventem
gymnázia. Již od dětství je
jeho věrným přítelem
labrador. Zajímá se o
kynologii a myslivost.
Svým troubením doprovází
některé akce Retriever
klubu.
Ředitel zkoušek: Pavel Škarda, MS Kňour
Pořadatel zkoušek: Ing. Eva Černá, prezident RK.CZ
Veterinární dozor: MVDr. Bohumil Brož
Seznam startujících
1
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
2
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce/Majitel
3
Ashakiran Riverdance Bohemia,
reg.: LR/20532/2008, čip 972000000815910
Otec: Trendsetter Of Tintagel Winds, reg.: LR/17535/04
Matka: Bailie Pohoda, reg.: LR/16445/06
Labrador retriever, Fena, barva: černá
7.12.2006
Mgr. Petr Bárta
Galaxy Gael Gal Kelečský poklad,
reg.: ČLP/CBR/523
Otec: Valiand z Vlčích Luk, reg.: ČLP/CBR/155
Matka: Penrose Wicked but Nice, reg.: ČLP/CBR/455
Chesapeake bay retriever, Pes, barva: hnědá
31.12.2006
Zbyněk Novák / Blanka Novotná
Kiss of Night Bonny Dux,
reg.: FCR/2113
Otec: Black Amandas Almost Scary, reg.:
Rodiče
ČLP/FCR/1617/08
Matka: Beatrice z Chmelového dvora,
reg.: ČLP/FCR/1024/07
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Flat coated retriever, Fena, barva: černá
15.1.2009
Alena Dragounová
4
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
5
Arleta z Kolbyho vršku,
reg.: GR/13425
Otec: Bols Blue Vetcare Bohemia, reg.: GR/10710
Matka: Avril od Syenitových skal, reg.: GR/10395
Golden retriever, Fena, barva: zlatá
7.4.2009
Jana Prašivková
Dantes Aurea Rosa,
reg.: GR/10474
Otec: Bruce of Dream Team, reg.: ČLP/GR/7039/04
Rodiče
Matka: Aare Sarah Scandinavia Finland,
reg.: ČLP/GR/4814/04
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
6
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Golden retriever, Pes, barva: smetanová
26.2.2006
Blanka Černá
Carlsson Dynasty Anah,
reg.: ČLP/GR/10802/07
Otec: Cherrs Quayside, reg.: DKK12566/2002
Matka: Bailey od Hradu Veveří, reg.: ČLP/GR/4921/03
Golden retriever, Pes, barva: smetanová
23.5.2006
Zelenková Markéta
7
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
8
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
9
Cody Nice Friend,
reg.: LR/24407,čip 203098100276834
Otec: Mallorn's Roque's Gallery, reg.: FIN21711/07
Matka: Joy Happy Ithaka Bohemia, reg.: LR/2086109
Labrador retriever, Pes, barva: černá
17.12.2009
Václav Veselý
Chelsy Rudolfovská skála,
reg.: GR/10226
Otec: Xeivin v.Kopfrein, reg.: ČLP/GR/5206/02
Matka: Ambra Golden Hessie, reg.: ČLP/GR/5121/02
Golden retriever, Fena, barva: zlatá
5.10.2005
Fašianoková Libuše
Almighty Wonder Tostadeo,
reg.: ČLP/LR/21123
Otec: Best of Royal Standard, reg.: ČLP/LR/16086/05
Rodiče
Matka: Anne Magie Chaseland´s,
reg.: ČLP/LR/14652/07
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Labrador retriever, Pes, barva: čokoládová
4.4.2007
Bc. Kristýna Šedá
10
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
11
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
12
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Argo z Liblických rákosin,
reg.: GR/11848/2008
Otec: Dewmist Sablefella, reg.: ČLP/GR/8555/05
Matka: Collete Mahikan, reg.: ČLP/GR/8497/06
Golden retriever, Pes,barva: světle zlatá
12.4.2007
Hana Homolková
Caschira Splendid Fellow,
reg.: ČLP/GR/13764
Otec: CHAIN GOLDEN ERINOR, reg.: ČLP/GR/5618/03
Matka: GLIWICE Z VLČÍ STEPI, reg.: ČLP/GR/3044/04
Golden retriever, Fena, barva: zlatá
24.7.2007
Jana Baslová
Keira Knightley Artemis Gold,
reg.: ČLP/GR/13764
Otec: WATERLOO MISANTOS, reg.: ČLP/GR/9393/06
Matka: SEQUINS SHAKIRA, reg.: ČLP/GR/10862/07
Golden retriever, Fena, barva: krémová
10.8.2009
Jana Baslová
13
Bali z Ledenických zahrad,
reg.: ČLP/CCR/164/09
Otec: Beselfolk Alkamen,
Rodiče
reg.: RKF 1425835, SPKP 10/05
Matka: Arka z Modré hladiny, reg.: ČLP/CCR/126/08
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
14
Curly coated retriever, Fena, barva: černá
13.2.2008
Ing. František Novák
Dorris Aurea Rosa,
reg.: ČLP/GR/10480
Otec: ICH. Bruce of Dream Team, reg.: ČLP/GR/7039
Rodiče
Matka: CH. Aare Sarah Scandinavia Finland,
reg.: ČLP/GR/4814
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
15
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Golden retriever, Fena, barva: krémová
26.02.2006
Eva Píchová
Aura Horské vršky,
reg:ČLP/LR/23119
Otec: United Kindom Tankaram, reg: ČLP/LR/170/89/05
Matka: Relly od Byšiček, ČLP/LR/18861/08
Labrador retriever, Fena, barva černá
24.10.2008
Irena Pacholíková
16
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
17
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
18
Exa Lady Alison,
reg.: ČLP/LR/23682
Otec: Rising Sun Tankaram, reg.: ČLP/LR/16771/05
Matka: Cathleen Lady Alison, reg.: ČLP/LR/19753/08
Labrador retriever, Fena, barva: čokoládová
23.3.2009
Pavel Lusczak
Snappy Chlupaté štěstí,
reg.: ČLP/GR/13765, čip 203098100298810
Otec: Kendy Chlupaté štěstí, reg.: ČLP/GR/11682/08
Matka: Estee The Dream Team, reg.: ČLP/GR/10172/07
Golden retriever, Pes, barva: krémová
22.7.2009
Ing. Lucie Kozlová
Protector of Luck Bohemia Bras,
reg.: ČLP/LR/20728
Otec: Child of Fortune Bohemia Bras,
Rodiče
reg.: ČLP/LR/15866/06
Matka: Fairyland Bohemia Bras, reg.: ČLP/LR/14012/06
Plemeno
Narozen/a
Vůdce
Labrador retriever, Fena, barva: žlutá
17.1.2007
Petra Pešková
19
Rodiče
Plemeno
Narozen/a
Vůdce/Majitel
Poznámky:
Atr´s Fred Trercius,
reg.: ČLP/FCR/1925
Otec: Mochito Royal Silk
Matka: Ike z Vlčích luk, reg.: ČLP/FCR/1174/07
Flat coated retriever, Pes, barva: černá, reg.:
ČLP/FCR/1385/07
14.4.2007
Markéta Zelenková / Ing. Jiří Šváb
Mezinárodní všestranné zkoušky retrieverů - MVZPR jsou
zkoušky, kde retriever musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti
v lovecké praxi.
Uspěje-li vítěz v první ceně, obdrží titul CACIT a titul
CACT. Druhý pes, uspěje-li v 1. ceně, obdrží titul res.CACIT a
res.CACT. Tituly CACT a res.CACT se zadávají pro všechna
zúčastněná plemena, pokud získají 1. cenu.
Nejnižší
známky
pro cenu
Předmět zkoušky
Koefi
cient
Max.
počet bodů
I.
II.
III.
3
2
1
4
16
Práce v lese
1. Následování
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
2. a) vodič
3
2
1
5
20+2
2. b) oznamovač
3
2
1
7
28
2. c) hlásič
3
2
1
8
32
3. Přinášení vlečené
srstnaté
3
2
1
5
20
4. Dohledávka 2 ks srstnaté
ve čtverci 50x50 m
3
2
2
4
16
5. Odložení
2
2
1
3
12
6. Vodění psa
3
2
1
2
8
7. Chování na stanovišti
3
2
1
4
16
8. Poslušnost a
ovladatelnost
3
3
2
6
24
Celkem les
108
87
72
144
Práce ve vodě
9. Přinášení 2 kachen
3
2
2
5
20
10. Přinášení kachny z hluboké
vody
3
3
2
4
16
11. Dohledávka pohozené kachny
2
2
1
5
20
12. Poslušnost a ovladatelnost
2
2
1
4
16
54
43
36
13. Přinášení vlečené pernaté
3
2
2
3
12
14. Navádění na 2 ks pernaté
3
2
1
5
20
15. Paměť k aportu
3
2
1
4
16
16. Chování po výstřelu
2
2
1
2
8
17. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
18. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
1
6
24
19. Nos
3
3
2
8
32
99
80
66
20.pernaté
3
3
2
2
8
21. kachny
3
3
2
2
8
22. srstnaté
3
2
2
3
12
Celkem přinášení
21
17
14
28
Nejnižší počet bodů pro cenu
282 226 188
376
Celkem voda
72
Práce v poli
Celkem pole
132
Přinášení
Čísla losů, poznámky
Předmět
1
2
Práce v lese
1. Následování
2. Práce na pobarv.
stopě
2. a) vodič
2. b) oznam.
2. c) hlásič
3. Přinášení vlečené
srstnaté
4. Dohledávka 2 ks
srstnaté 50x50
5. Odložení
6. Vodění psa
7. Chování na
stanovišti
8. Poslušnost a
ovladatelnost
Celkem les
Práce ve vodě
9. Přin. 2 kachen
10. Přinášení kachny
z hl.vody
11. Dohledávka
pohozené kachny
12. Poslušnost a
ovladatelnost
Celkem voda
Práce v poli
13. Přinášení
vlečené pernaté
14. Navádění na 2 ks
pernaté
15. Paměť k aportu
marking
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Čísla losů, poznámky
Předmět
1
2
16.Chování po
výstřelu
17. Slídění s
dohledávkou
18. Poslušnost a
ovladatelnost
19. Nos
Celkem pole
Přinášení
20. pernaté
21. kachny
22. srstnaté
Celkem přinášení
CELKEM
Poznámky:
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Plán klubových zkoušek RK.CZ od července 2011
zadá
ní titulu
pořadatel
mail
telefon
Třebíč
CACT
Radim Sieber
[email protected]
znam.cz
608847672
SZVP
Jankov
OMS
Benešov
CACT
Blanka
Novotná
[email protected]
am.cz
737758537
SZVP
Prostějov
CACT
Tomáš Ordáň
[email protected]
cz
739570810
2x
CACT
F. Kuneš, M.
Klasna
datum
typ
zkoušky
23.7.
2011
SZVP
24.7.
2011
13.8.
2011
OMS
13.- Podbrdský
Rokycany
pohár
14.8.
LZ+SVP
2011
20-21.
MZPR
Tábor
8.
2011
10. 11. 9. MVZPR Zlín
2011
25.9.
SZVP
Příbram
2011
28.9.
PZ
Pardubice
2011
1.10.
LZ
Klatovy
2011
Brno
02.10.
PZ
venkov
2011
NFTR1.10.
Klatovy
kachna
2011
9.10.
PZ
Praha 6
2011
28.10.
PZ
Rokycany
2011
NFTR
29.10.
Benešov
bažant
2011
[email protected]
CACIT Blanka
CACT Novotná
[email protected]
am.cz
CACIT
Tomáš Ordáň
CACT
[email protected]
cz
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
Karel Stehlík
Michal
Červinka
Stanislav
Urianek
Bc. Kristýna
Šedá
Stanislav
Urianek
Blanka
Novotná
F. Kuneš, M.
Klasna
Ing. Jar.
Zichová
731189266
737758537
739570810
[email protected] 777998599
u.cz
[email protected] 606779017
cz,
[email protected]
603744903
centrum.cz
[email protected] 777018022
[email protected]
603744903
centrum.cz
[email protected] 737758537
am.cz
[email protected]
731189266
jaroslava.zichova
@quick.cz
73270 117
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. nabízí:
- Pojištění odpovědnosti - výkon práva myslivosti
- Pojištění odpovědnosti zahraničních lovců
- Připojištění úraz pro myslivost
- Pojištění psa
- Pojištění domácnosti a věcí
- Pojištění rodinných domů
nemovitostí
- Pojištění mysliveckých chat
střelnic zařízení
- Pojištění chovných hejn stád
- Pojištění škody zvěří
Sponzoři
PH servis s.r.o.
Bracco
Rybářství Líšno a.s.
Lesy NOLY s.r.o
Belcando

Podobné dokumenty

Katalog Kostelní Střimelice 13.

Katalog Kostelní Střimelice 13. mysliveckého spolku Praha-východ je v současné době Ing. Pavel Černý a jednatelem Antonín Zámyslický. Okres Praha-východ tvoří polovinu prstence okolo hlavního města. Jakési přechodové pásmo mezi m...

Více

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád zastupitelstva obce zastupitelstva obce, nemusi jiZ hlasy sditat, aIe pouze oznftmi, Le nflrh b1,l piijat optickou vdt5inou. Pokud proti pouZiti optick6 vdrtSiny vznese n6mitky ndk:tei,j, ze: dlenri zastupitelstva obc...

Více

katalog - ChS Táygeté

katalog - ChS Táygeté V roce 1962 dostal od svého otce českého fouska, kterého sám vycvičil. Od té doby vycvičil a na různých zkouškách předvedl několik desítek psů. František Kuneš zároveň působí v klubu jaggteriérů v ...

Více

Golden retriever

Golden retriever 15226 A/A 0/0 Domaine des Rives de

Více

otevřít - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene

otevřít - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene Je využito o 1-2 brusné postupy méně dle požadovaného stupně matu. Neodráží tolik světlo jako lesk. Použití: dlažba interiér, obklady, fasády, schodišťové nástupnice a podstupnice.

Více