PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Transkript

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
utrl_vloz_konzultacky_27
Kvalifikace / Qualification
•
•
•
2006 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, obor Translatologie
2006 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, obor Translatologie
1999 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, obor Překladatelství a tlumočnictví: angličtina –
ruština
Zaměstnání / Work experience
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2006–dosud ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze
2007–dosud člen oborové rady doktorského studia Translatologie, Ústav translatologie FF UK v Praze
2006–dosud odborný asistent, Ústav translatologie FF UK v Praze
2005 asistent, Ústav translatologie FF UK v Praze
2004–2005 externí jazykový lektor, Mladá fronta DNES, MAFRA, a.s.
2002–2004 externí vyučující, Ústav translatologie FF UK v Praze
2001–2005 lektor Semináře mladých anglistů při Obci překladatelů ČR
2000–2006 člen poroty Soutěže Jiřího Levého
2000–dosud překladatelská, redakční a editorská činnost pro česká nakladatelství (Academia, Karolinum, Paseka,
H+H, Jitro, Louč, Pistorius & Olšanská)
1998–2001 externí překladatel pro odborný časopis Svět televize, Česká televize, ediční a dokumentační oddělení
Granty a projekty
• 2015–2016 vedoucí projektu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného
v rámci rozvojových programů FF UK pro období let 2015-2016
• 2014 spoluřešitel projektu Jan Zábrana: překladatel, podaného v rámci grantové soutěže MK ČR na období let 2015–
2016
• 2013 hlavní řešitel projektu výstavy Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých
univerzitách (1963–2013), uspořádané k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví na českých
univerzitách a spolufinancované Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise a Zastoupením Evropské
komise v České republice
• 2013 hlavní organizátor 12. mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Czech, Slovak and Polish Structuralist
Traditions in the Translation Studies Paradigm Today, pořádané Ústavem translatologie FF UK a Katedrou anglistiky
a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v České
republice
• 2010–2012 hlavní řešitel tříletého projektu FF UK Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví
na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, financovaného v rámci Operačního programu
Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou
• 2009 hlavní organizátor 11. mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Translating Beyond East and West,
pořádané Ústavem translatologie FF UK a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v České republice
• 2008–2011 hlavní řešitel čtyřletého doktorského projektu FF UK Postavení literárního překladu v české společnosti
po roce 1945, financovaného Grantovou agenturou České republiky
Compiled 2.10.2015 11:55:27 by Document Globe ®
1
•
2007–2011 koordinátor badatelského podúkolu Světová literatura a český překlad v rámci výzkumného záměru FF
UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (MSM 0021620824)
Působení v zahraničí
• 2015 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2014 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2012 referát na mezinárodním Semináři překladatelů děl L. N. Tolstého, Jasnaja Poljana, Ruská federace
• 2012 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2011 referát na mezinárodní konferenci rusistů Language, World View and Text, Universidad de Granada, Španělsko
• 2010 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2009 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2009 badatelský pobyt v Bodleian Library, Oxford, Velká Británie
• 2009 delegát Ústavu translatologie FF UK na valném shromáždění CIUTI, mezinárodní výběrové organizace
překladatelských a tlumočnických škol, Ženeva, Švýcarsko
• 2008 delegát Ústavu translatologie FF UK na valném shromáždění CIUTI, mezinárodní výběrové organizace
překladatelských a tlumočnických škol, Gent, Belgie
• 2008
referát
na
konferenci
??????????????????? ???????????? ????????????? ??????????????? ???????? ?????????? ????????????,
pořádané Moskevskou státní lingvistickou univerzitou, Moskva, Ruská federace
• 2008 badatelský pobyt v Londýně a Stratfordu nad Avonou, Velká Británie
• 2007 pedagogická stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
• 2006 junior lecturer na letní postgraduální translatologické škole 18th CETRA Summer Session, Misano, Itálie
Výuka / Teaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analýza literárního textu II (ruština)
Dějiny a kultura II (ruština)
Rusky psaná literatura v dějinách překladu I
Rusky psaná literatura v dějinách překladu II
Dějiny překladu (ruština)
Teorie překladu II (ruština)
Literární překlad a redakce (ruština)
Stylistická cvičení - rozbor a interpretace uměleckých textů (čeština)
Projektový překladatelský seminář: Antologie textů ruských spisovatelů o překládání
Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and
boards
•
•
•
•
•
•
•
•
2008–2010 Pražský lingvistický kroužek
2008–2009 Evaluační komise FF UK v Praze
2008–2009 Knihovní komise FF UK v Praze
2007–2008 Etická komise FF UK v Praze
2006–2010 Akademický senát FF UK v Praze, členem kurie akademických pracovníků
2006–2007 Stipendijní komise FF UK v Praze
2001–dosud Obec překladatelů ČR
2001–2009 Národní informační a poradenské centrum pro kulturu, členem odborné rady pro umělecký přednes
Bibliografie / Bibliography
Monografie a kolektivní monografie / Monographs & collective monographs
• RUBÁŠ, S., ROSOVÁ, A. et al. Antologie textů ruských spisovatelů o překladání. Karolinum (připravuje se)
• RUBÁŠ, S. et al. Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Academia, Praha, 2012 (spoluautor a editor)
• RUBÁŠ, S. Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech. Host, Brno, 2006
• RUBÁŠ, S. Devatero klíčů od jednoho srdce / České překlady Shakespearových Sonetů. Desktop FF UK, Praha,
2000
Články v odborných časopisech a sbornících / Articles in scientific journals & conference proceedings
• RUBÁŠ, S. Shakespearovy Sonety / Geneze básnického překladu. Divadelní revue (připravuje se)
• RUBÁŠ, S. Sonety / The Sonnets / William Shakespeare. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. 2, str. 39–40
• RUBÁŠ, S.: Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013).
Výstava k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2013 (25 panelů s texty a doprovodným obrazovým materiálem)
• RUBÁŠ, S. In the Image of Their Muse: The Pinnacle of Czech Poetry with a Western and Eastern Touch. Acta
Universitatis Carolinae – Philologica 2, Translatologica Pragensia VIII, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2011, s.
167–187
Compiled 2.10.2015 11:55:27 by Document Globe ®
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RUBÁŠ, S. Urbánkův Hamlet. In: Eva Kalivodová (ed.). Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury.
FF UK: Praha. 2008, s. 66–71
RUBÁŠ, S. Úryvky z Oněginova putování. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2007, č. 4, str. 14–15
RUBÁŠ, S. Jak jiskry létají. Literární noviny, 2006, č. 43, s. 10
RUBÁŠ, S. Tradice českých překladů Evžena Oněgina (revidované vydání). Mundo Eslavo: Revista de Cultura y
Estudios Eslavos, 2006, č. 5. str. 167–180
RUBÁŠ, S. Tradice českých překladů Evžena Oněgina. In: Milan Hrala (ed.). Český překlad v letech 1945–2004.
FF UK: Praha. 2005, str. 81–97
RUBÁŠ, S. Shakespearovy metafory a jejich přenos do češtiny. In: Milan Hrala (ed.). Český překlad 1945–2003, FF
UK: Praha. 2005, s. 127–139
RUBÁŠ, S. William Shakespeare: Sonet 56. In: Jana Štefánková (ed.). Není překlad jako překlad. Nipos – Artama:
Praha. 2005, str. 38–45
RUBÁŠ, S. Něco za něco aneb několik hořkých dilemat. In: William Shakespeare: Něco za něco. Jihočeské divadlo:
České Budějovice. 2004, str. 3–7
RUBÁŠ, S.: České překlady Shakespearových Sonetů. In: Vladimír Svatoň a Anna Housková (eds.). Srovnávací
poetika v multikulturním světě. FF UK: Praha. 2004, str. 281–295
Překlady a editorství překladů (výběr) / Translations and translation editing
• SHAKESPEARE, William. Sonet 1, Sonet 7, Sonet 18, Sonet 28, Sonet 33, Sonet 40, Sonet 41, Sonet 43, Sonet
44, Sonet 51, Sonet 54, Sonet 55, Sonet 56, Sonet 59, Sonet 60, Sonet 61, Sonet 62, Sonet 63, Sonet 64. Plav:
měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. 2, str. 40–47
• SILVERSTEIN, Shel. Jen jestli si nevymejšlíš (přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš a Zuzana Šťastná). Albatros,
Praha, 2014 (kniha získala ocenění Magnesia Litera 2015 za překlad, Výroční cenu nakladatelství Albatros 2015 za
překlad a Zlatou stuhu 2015 za překlad, udělovanou Českou sekcí IBBY v oblasti literatury pro děti a mládež)
• BULGAKOV, Michail. O prospěšnosti alkoholismu (přeložili studenti FF UK v Praze pod vedením S. Rubáše).
Pistorius & Olšanská, Praha, 2011 (kniha dosáhla celkového nákladu přes 10 tisíc výtisků, v období únor-březen
2011 se držela na žebříčku nejprodávanějších knih na českém knižním trhu a v roce 2011 výběr textů z knihy natočil
Český rozhlas v režii Ivana Chrze a v podání Miroslava Donutila)
• WORDSWORTH, William. Óda / Dotyky nesmrtelnosti vyvolané vzpomínkami na dětství. Plav: měsíčník pro
světovou literaturu, 2009, č. 12, str. 27–31
• TWAIN, Mark. Jak zahnat splín (přeložili studenti FF UK v Praze pod vedením S. Rubáše). Pistorius & Olšanská,
Praha, 2008 (výběr textů z knihy natočil v roce 2008 Český rozhlas v režii Ivana Chrze a v podání Pavla Soukupa,
Martiny Hudečkové a Hany Kofránkové)
• ORWELL, George. Tolstoj, Lear a blázen. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2008, č. 12, str. 9–11
• ELIOT, Thomas Stearns. Jednota evropské kultury. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2007, č. 11, str. 7–13
• WILDE, Oscar. Jak je důležité míti Filipa (přel. kolektiv překladatelů pod vedením Z. Šťastné a S. Rubáše). Jitro,
Praha, 2004
• SHAKESPEARE, William. Něco za něco (Measure for Measure). Jihočeské divadlo: České Budějovice (premiéra
30. dubna 2004)
• MATTHEWS, Jack. Schopenhauerova vůle. Praha, H&H, 2002
• SHAWOVÁ, Christine. Julius II. – papež bojovník. Paseka, Praha, 2001
Ocenění / Awards
•
•
•
•
•
•
•
•
2015 Magnesia Litera za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš (A Light in the Attic), překlad
společně se Zuzanou Šťastnou a Lukášem Novákem
2015 Zlatá stuha, udělovaná českou sekcí IBBY, za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš
(A Light in the Attic), překlad společně se Zuzanou Šťastnou a Lukášem Novákem
2015 Výroční cena Albatrosu za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš (A Light in the Attic),
překlad společně se Zuzanou Šťastnou a Lukášem Novákem
2014 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za kolektivní monografii Slovo za slovem /
S překladateli o překládání. Academia, Praha, 2012 (spoluautor a editor)
2011 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za monografii Já píši Vám / Evžen Oněgin
v českých překladech, Brno, Host, 2009
2002 Bolzanova cena za monografii Devatero klíčů od jednoho srdce / České překlady Shakespearových Sonetů.
Desktop FF UK, Praha, 2000
1999 3. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie Poezie) za překlad Ódy Williama Wordsworthe
1996 1. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie Poezie) za překlad výboru ze Sonetů Williama
Shakespeara
Compiled 2.10.2015 11:55:27 by Document Globe ®
3

Podobné dokumenty

Lev Nikolajevič Tolstoj

Lev Nikolajevič Tolstoj roku 1840, kdy teta zemřela a děti se přesunuly k otcově sestře do Kazaně.  V roce 1844 začal studovat na Kazaňské univerzitě práva a filosofii. Učitelé o něm říkali: “Jak je neschopný tak je neoc...

Více

Stáhnout

Stáhnout pořádně kopl, aby věděl, jaká jsou oslí kopyta. Zbabělci si netroufnou na toho, kdo je u moci. Ale když už moc nemá, dovolí si na něj i ti nejzbabělejší a nejhloupější. Každý příběh vyjadřuje ponau...

Více

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. • Účast na mezinárodních konferencích

Více