ENAMEL HRi® Function

Transkript

ENAMEL HRi® Function
Dovozce: ItalDent s.r.o.,
Rousovická 623/2 - 181 00 Praha 8,
Tel: 233 552 022 - GSM: 603 468 507
[email protected] - www.italdent.cz
CHR6FC
CR3FC
EnaMEl PluS HRI FunCTIon SET
obsahující 3 stříkačky á 2,5 g
3 skloviny „Function“: EF1, EF2, EF3
CHR6FCT
Pojďme se soustředit
na dosažení spolehlivé
okluzální harmonie…
JaK?
Kompozitem snoubícím
estetiku s funkčností
EnaMEl PluS HRI FunCTIon ZKuŠEBnÍ SET - STŘÍKaČKY
obsahující 6 stříkaček á 2,5 g
4 dentiny: uD1, uD2, uD3, uD4
1 univerzální sklovina uE2
1 sklovina „Function“ EF3
EnaMEl PluS HRI FunCTIon ZKuŠEBnÍ SET - KaRPulE
obsahující 36 karpulí (6 karpulí x 6 barev)
4 dentiny: uD1, uD2, uD3, uD4
1 univerzální sklovina uE2
1 sklovina „Function“ F3
CR3FCT
plus
EnaMEl PluS HRI FunCTIon SET
obsahující 18 karpulí (6 karpulí x 3 barvy)
3 skloviny „Function“: EF1, EF2, EF3
Micerium S.p.a.
Via G. Marconi, 83 - 16036 avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 880 - Fax (+39) 0185 7887 970
[email protected] - www.micerium.com
File: Enamel plus HRi Function CZ v1.1_04-2013
ENAMEL PLUS HRi
FUNCTION
ENAMEL HRi®
Function
Più di quindici anni fa, insieme al Dr. lorenzo Vanini abbiamo rivoluzionato l’estetica dei compositi con l’introduzione sul mercato di
Enamel Plus HFo e la tecnica di stratificazione secondo le 5 dimensioni del colore. Cinque anni fa abbiamo rivoluzionato le qualità otRevoluční změny v estetických vlastnostech
tiche del composito introducendo Enamel Plus HRi, l’unico
kompozitních
systémů
již nacomposito
con indice di rifrazione
ugualepřinášíme
a quello dello smalto
dlouhodobě.
nejdříve
materiál l’estetica
Enameloggi voturale.
Dopo aver migliorato
così radicalmente
gliamo
rivoluzionare
anche
le
caratteristiche
Plus HFo, vyvinutý ve spolupráci sfunzionali
prof. dei
compositi
con
l’introduzione
di
Enamel
Plus
HRi
Function
lorenzem Vaninim, později pak Enamel l’unico
composito "o meglio" l’unico materiale da restauro con un coefficiPlus
HRi, vykazující
index
lomu
jako che
ente di
abrasione
e di usura molto
simile
allo světla
smalto naturale,
přirozená
sklovina.
logickým
pokračováním
si avvicina
alla prestazione
dell'oro.
Per le sue
caratteristiche di abrasioneevoluce
questo composito,
pensato
per
restauri
settori latero-poje Enamel Plus HRi Function.neiKompozit,
steriori,
diretti,
indiretti
e per rivestire
metalli
dellena
corone, è
který
se může
pochlubit,
opět ijako
jediný
diverso da tutti gli altri materiali compositi e ceramici perché è
trhu, mechanickými a funkčními vlastnostmi
l’unico che garantisce il mantenimento della stabilità
occlusale
shodnými
se
zlatem
a
podobnými
přirozenému
del paziente. E’ il materiale ideale per la riabilitazione nei settori
zubu. Spolehlivě
esteticky
nedostižný…indicato
latero-posteriori
di tuttiodolný,
i
pazienti,
è particolarmente
nei pazienti parafunzionali o che hanno problemi di usura dentale o serramento.
®
ENAMEL HRi®
Function
plus
Moderní zubař se musí naučit vybrat nejvhodnější materiál použitý
pro konkrétní klinickou situaci, a to nejen z pohledu estetických měřítek, ale také z pohledu funkčních a okluzálních parametrů a potřeb
pacienta.
Prof. Lorenzo Vanini & Prof. Camillo D’Arcangelo
oPoTŘEBEnÍ FaZET
po 120.000 žvýkacích cyklech na přístroji
(univerzita Chieti - Prof. Camillo D’arcangelo)
po 120.000 žvýkacích cyklech na přístroji oproti zirkoniu
STaBIlITa
Pacientova okluzální stabilita je nejcennější vlastností, kterou zubař
musí chránit a nebo, v případě disfunkcí, znovu získat. Všechny
rekonstrukční materiály mají dnes výtečné estetické vlastnosti a
jsou navzájem srovnatelné, avšak dosud málo víme o jejich mechanickofunkčních vlastnostech, zvláště pak ve vztahu k okluzi.
aESTHETICS > FunCTIon
SRoVnÁVaCÍ
analÝZa oPoTŘEBEnÍ
Hloubka
opotřebení
(mm)
Množství
ztráty
(mm3)
opotřebení
antagonisty
(mm)
Enamel plus HRi uE2
Světlem polymerovaný
0.485
1.452
0.010
Kompozit F* (sklovina)
Světlem polymerovaný
0.464
0.972
0.004
Enamel plus HRi Function EF3
Světlem polymerovaný
0.335
0.529
0.006
Enamel plus HRi uE2
Polymerovaný světlem a za tepla v peci
0.463
1.016
0.015
Kompozit F* (sklovina)
Polymerovaný světlem a za tepla v peci
0.459
1.017
0.016
Enamel plus HRi Function EF3
Polymerovaný světlem a za tepla v peci
0.276
0.464
0.016
Presovaná keramika
0.303
0.531
0.002
Po lÉČBĚ
PŘED lÉČBou
Přirozená sklovina
Enamel plus HRi Function
0.219
0.328
0.004
Přirozená sklovina
0.216
0.404
0.013
(univerzita v Chieti – Prof. Camillo D’arcangelo)
F* = obvykle používaný kompozit na trhu
Ústa jsou součástí pacientova posturálního systému.
Zubař musí tuto skutečnost znát a respektovat ji.
B I o F u n K Č n Í S T o M aT o lo G I E
plus
FYZIKÁlnÍ VlaSTnoSTI
Tvrdost podle Vickerse:
Pevnost v ohybu:
Modul elasticity:
Pevnost v tlaku:
Zlato
Zlato typu III
ENAMEL HRi®
Function
PoSTuRE
Kompozit F*
by Lorenzo Vanini
Kompozit E*
*Kompozit F = obvykle používaný kompozit na trhu - *Kompozit E = obvykle používaný kompozit v laboratoři
760 Mpa
150 Mpa
11.500 Mpa
460 Mpa
Kompozitní sklovina určená pro dosažení okluzálně
funkční restaurace mikroinvazivním způsobem, při
respektování neuromuskulárního systému a dosažení
výtečné estetické integrace. Sklovina opět vykazuje
nízkou abrazivitu srovnatelnou s přirozenou sklovinou.
Ideální pro použití do postranních úseků přímou
i nepřímou technikou, zvláště pak pro pretetické práce.

Podobné dokumenty

Enamel Plus HFO

Enamel Plus HFO Fasety Onlay Rekonstrukce prot.pilířů Fasetované můstky

Více