Denisa Adamová ([email protected]) Výborová schůze

Komentáře

Transkript

Denisa Adamová ([email protected]) Výborová schůze
Denisa Adamová ([email protected])
Výborová schůze - 9.2.2013
7. 2. 2013, 13:14:49
Komu: [email protected]
Kopie: [email protected], táňa sobíková, ester.romankova, Milan Brizgala,
shahazim, Winnerovi, Petr, kennel Lištička
gDoručené
Ahoj,
vzhledem k tomu, že naše hlasy jsou dlouhodobě ignorovány a nebrány na vědomí,
považujeme za zcela bezpředmětnou naši účast na výborové schůzi dne 9.2.2013 a tímto
oficiálně sdělujeme, že se jí nezúčastníme.
Proti této schůzi jsme vystoupili (viz. e-mail z 15.1.2013), zvláště pak proti místu konání,
kterým je znovu a opakovaně v tomto roce oblast Moravy, což odporuje dobrým klubovým
zvyklostem. Dochází tak k značnému finančnímu znevýhodnění členů výboru z oblasti Čech,
na což jsme upozorňovali několikrát. Za vedení klubu současnou předsedkyní byl tradičně
ohleduplný a lidský projev jednání, podle něhož by měla být řízena činnost jakékoli zájmové
organizace, a to bez ohledu na znění stanov, nahrazen přístupem ryze byrokratickým a
diraktivním. S tímto stylem vedení výboru klubu nesouhlasíme a plně se od něj distancujeme.
Jsme přesvědčeni, že současné rozpory ve výboru jsou již tak hluboké a závažné, že nejsou v
současné chvíli řešitelné jinak, než prostřednictvím členské schůze, která je vrcholným
orgánem klubu. Den konání výroční členské schůze, 9.3.2012, je již stanoven a je dnem
blízkým. Doufáme plně, že zde dojde ke konečnému vyřešení rozporů a nastolení opětovného
klidu a pohody a členové výboru se budou moci plně znovu věnovat skutečné, smysluplnné
práci, která přínáší všem členům klubu kromě účelnosti i příjemné chvíle a naplňuje tak smysl
fungování zájmového klubu.
Výroční členské schůze se všichni zde podepsaní zúčastníme.
Mgr.Denisa Adamová, Eva Červená, Ivo Masopust

Podobné dokumenty