platné od 1.8.2014

Transkript

platné od 1.8.2014
HSBC Bank Plc - pobočka Praha je účastníkem mezibankovního platebního systému České národní banky CERTIS a mezinárodního platebního systému SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). / HSBC Bank plc - Prague Branch participates in the interbank payment system of the Czech National Bank CERTIS and
the international payment system SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
§
Standardní lhůty pro zpracování odchozích plateb / Outgoing Payments Standard Cut-off Times
Typ Platby
Payment Type
Lhůty pro zpracování
Cut-off Times
Manuální převody (faxem,
Elektronické převody
osobní doručení atd.)
Electronic Transfers
Manual Transfers (fax,
personally delivered etc.)
Procesní lhůty
Process Flow
Peníze odečteny z Vašeho účtu u HSBC Praha
Funds debited from your account with HSBC Prague
Peníze připsány v bance příjemce nebo
bance zprostředkující
Funds credited to the beneficiary bank or to
the intermediary bank
Domácí platba
Domestic Payment
11:30
11:30
D+0 elektronické, D+1 manuální
D+0 electronic, D+1 manual
D+0 elektronické, D+1 manuální
D+0 electronic, D+1 manual
Domácí expresní platba
Domestic Express Payment
11:30
11:30*
D+0
D+0
Zahraniční platba
Cross-border Payment
14:00
14:00
D+0
D+2
SEPA platba v rámci HSBC Group **
SEPA payment within HSBC Group **
13:00
-
D+0
D+0
SEPA platba mimo HSBC Group **
SEPA payment outside HSBC Group**
11:00
-
D+0
Max D+1
Peníze připsány na účet v HSBC Praha
Funds credited to account with HSBC Prague
Interní platby v rámci HSBC Praha
Internal Payments within HSBC Prague
§
§
v Kč
in CZK
16:00
11:30
D+0
D+0
§
§
v cizí měně
in foreign currency
16:00
14:00
D+0
D+0
§
§
s měnovou konverzí
with currency conversion
14:00
14:00
D+0
D+0
§
Standardní lhůty pro zpracování příchozích plateb / Incoming Payments Standard Cut-off Times
Typ platby
Platební příkaz přijat HSBC Praha
Peníze připsány na Váš účet u HSBC Praha
Payment Type
Payment order recieved by HSBC Prague
Payment credited to your account with HSBC Prague
Domácí platba (CERTIS)
Domestic Payment (from clearing centre)
17:00
D+0
Domácí expresní platba (CERTIS)
Domestic Express Payment (from clearing centre)
17:00
D+0
Domácí platba s měnovou konverzí (CERTIS)
Domestic with currency conversion (from clearing centre)
17:00
D+1
Zahraniční platba (swiftová zpráva)
Foreign Currency Payment (swift message)
15:00
D+0
Zahraniční platba s měnovou konverzí (swiftová zpráva)
Foreign Currency Payment with currency conversion (swift message)
15:00
D+0
SEPA platba v rámci HSBC Group
SEPA payment within HSBC Group
16:00
D+0
SEPA platba mimo HSBC Group
SEPA payment outside HSBC Group
16:00
D+0
SEPA platba s měnovou konverzí
SEPA payment with currency conversion
13:30
D+0
Poznámka/Notes:
„D“: Den převzetí platebního příkazu bankou / Day of the order acceptance by the Bank
*) Po předchozí telefonické domluvě/ Based on the prior phone confirmation
**) Dostupné jen pro elektronické bankovnictví HSBCnet / Only for electronic banking HSBCnet
SEPA platba - platba v měně euro do zemí Evropského hospodářského prostoru se zadanými kódy BIC a IBAN příjemce, iniciovaná v systému HSBCnet jako platba v Eurozóně
SEPA payment - payment in EUR within European Economic Area with entered BIC and IBAN of recipient, initiated in HSBCnet as EUROZONE payment
Důležité upozornění: V případě problémů technického či jiného charakteru na straně banky či jejího dodavatele při zpracování plateb, jsou za maximální dohodnuté lhůty pro zpracování plateb
považovány lhůty stanovené jako maximální Zákonem o platebním styku.
Important notice: Should the Bank or its service providers experience technical or any other operational issues in processing payments, the maximum value dates stipulated by the Payment Act are
considered as agreed.

Podobné dokumenty

platné od 1.3.2011

platné od 1.3.2011 SEPA platba - platba v měně euro do zemí Evropského hospodářského prostoru se zadanými kódy BIC a IBAN příjemce, iniciovaná v systému HSBCnet jako platba EUROZONE SEPA payment - payment in EUR with...

Více

Standardní platby a převody z běžných účtů

Standardní platby a převody z běžných účtů Banka a Klient se ve smyslu Zákona č. 284/2009 Sb., zákona o platebním styku (Zákona) § 75 odstavce (1) dohodli, že v případě platební služby, která je poskytovatelem příjemce poskytnuta v jiném ne...

Více

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic OZNÁMENÍ PRO BANKY ANNOUNCEMENT FOR BANKS

Více

swift

swift Společné informace (řídící zprávy) – MT x Používají se pro řízení systému nebo potvrzování zpráv.

Více

platební příkaz payment order

platební příkaz payment order Signature(s), official Stamp of Ord. Customer

Více

(PDF - 364.29 kB)

(PDF - 364.29 kB) nábytek, užitou keramiku. Navrhoval rovněž mince, plakety a pamětní medaile. Výstava v rodinné galerii manželů Tomáše a Marie Hejtmánkových potrvá do 30. ledna 2016, pro veřejnost je otevřena denně...

Více

číslo 1, 2 - Strojírenská technologie

číslo 1, 2 - Strojírenská technologie The technical conditions of functional surfaces of engineering components are mostly determined by wear. Wear influences dependability and longevity of the component and subsequently, influences th...

Více

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Payments for accommodation and services are made exclusively by their collection debiting from an account set up by the resident at any banking institution in the Czech Republic to which the reside...

Více