PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ Kruh Ring: 1

Transkript

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ Kruh Ring: 1
3ě(+/('2%6$=(1Ë.58+ģ
.UXK5LQJ
%
5R]KRGþt'RYDO6DQFKH]-RVH0LJXHO
=ODWêUHWULHYHU*ROGHQ5HWULHYHU
SVLWĜtGDGRURVWXPDOHSXSS\FODVV
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
%
5R]KRGþt0DOR$OFUXGR5DIDHO
=ODWêUHWULHYHU*ROGHQ5HWULHYHU
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYHWHUiQĤIHPDOHYHWHUDQFODVV
6
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
1
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDþHVWQiIHPDOHKRQRXUFODVV
5R]KRGþt=HSSL$OHVVDQGUR
)ODW&RDWHG5HWULHYHU)ODW&RDWHG5HWULHYHU
SVLWĜtGDGRURVWXPDOHSXSS\FODVV
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
68
5
3RþHW,QVXP
3
1
6
6
2
7
2
2
11
5
1
1
2
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
7
1
IHQ\WĜtGDYHWHUiQĤIHPDOHYHWHUDQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
5
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
3RþHW,QVXP
SVLWĜtGDYHWHUiQĤPDOHYHWHUDQFODVV
1
12
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
12
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
12
12
5R]KRGþt5XL]5LYDV$JXDGR1HVWRU
/DEUDGRUVNêUHWULHYHU/DEUDGRU5HWULHYHU
7
IHQ\WĜtGDþHVWQiIHPDOHKRQRXUFODVV
%
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
.UXK5LQJ
7
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
%
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
.UXK5LQJ
6
SVLWĜtGDYHWHUiQĤPDOHYHWHUDQFODVV
SVLWĜtGDþHVWQiPDOHKRQRXUFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
.UXK5LQJ
6
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
3RþHW,QVXP
3RþHW,QVXP
2
3ě(+/('2%6$=(1Ë.58+ģ
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYHWHUiQĤIHPDOHYHWHUDQFODVV
.UXK5LQJ
%
5R]KRGþt+lJJOXQG/HQD
&XUO\&RDWHG5HWULHYHU&XUO\&RDWHG5HWULHYHU
SVLWĜtGDGRURVWXPDOHSXSS\FODVV
&KHVDSHDNH%D\5HWULHYHU&KHVDSHDNH%D\5HWULHYHU
6
2
3
3RþHW,QVXP
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
5
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
6
3
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDYHWHUiQĤPDOHYHWHUDQFODVV
2
3RþHW,QVXP
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
3
3
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
1RYD6FRWLD'XFN7ROOLQJ5HWULHYHU1RYD6FRWLD'XFN7ROOLQJ5HWULHYHU
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
%
5R]KRGþt2OV]HZVNL-HU]\
$QJOLFNêNRNUãSDQČOþHUQêDþHUQêVSiOHQtP(QJOLVK&RFNHU6SDQLHOEODFN
SVLWĜtGDãWČĖDWPDOHEDE\FODVV
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDãWČĖDWIHPDOHEDE\FODVV
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
69
3RþHW,QVXP
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
.UXK5LQJ
2
2
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
3RþHW,QVXP
5
3ě(+/('2%6$=(1Ë.58+ģ
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYHWHUiQĤIHPDOHYHWHUDQFODVV
$QJOLFNêNRNUãSDQČOYtFHEDUHYQt(QJOLVK&RFNHU6SDQLHORWKHUFRORXUV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
$QJOLFNêNRNUãSDQČORVWDWQtMHGQREDUHYQt(QJOLVK&RFNHU6SDQLHORWKHUXQLFRORXU
SVLWĜtGDãWČĖDWPDOHEDE\FODVV
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
1ČPHFNêNĜHSHOiN'HXWVFKHU:DFKWHOKXQG
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
.UXK5LQJ
%
5R]KRGþt-DNNHO7DPiV'U
$QJOLFNêãSULQJUãSDQČO(QJOLVK6SULQJHU6SDQLHO
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
3RþHW,QVXP
1
1
1
1
1
1
1
3RþHW,QVXP
2
1
2
2
1
1
1
2
3RþHW,QVXP
1
1
2
2
1
2
1
2
1
3RþHW,QVXP
1
1
2
1
1
70
3
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
1
1
SVLWĜtGDþHVWQiPDOHKRQRXUFODVV
1
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
3
2
1
3ě(+/('2%6$=(1Ë.58+ģ
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
&OXPEHUãSDQČO&OXPEHU6SDQLHO
SVLWĜtGDYHWHUiQĤPDOHYHWHUDQFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV
.RRLNHUKRQGMH.RRLNHUKRQGMH
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
/DJRWWRURPDJQROR/DJRWWRURPDJQROR
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
IHQ\WĜtGDGRURVWXIHPDOHSXSS\FODVV
SVLWĜtGDþHVWQiPDOHKRQRXUFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\PH]LWĜtGDIHPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
3RUWXJDOVNêYRGQtSHV&DRGH$TXD
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDþHVWQiPDOHKRQRXUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
:HOããSULQJUãSDQČO:HOVK6SULQJHU6SDQLHO
4
3RþHW,QVXP
3RþHW,QVXP
3RþHW,QVXP
3RþHW,QVXP
3RþHW,QVXP
SVLWĜtGDPODGêFKPDOHMXQLRUFODVV
SVLWĜtGDRWHYĜHQiPDOHRSHQFODVV
4
SVLPH]LWĜtGDPDOHLQWHUPHGLDWHFODVV
SVLWĜtGDSUDFRYQtPDOHZRUNLQJFODVV
SVLWĜtGDYtWČ]ĤPDOHZLQQHUFODVV
SVLWĜtGDYHWHUiQĤPDOHYHWHUDQFODVV
SVLWĜtGDþHVWQiPDOHKRQRXUFODVV
IHQ\WĜtGDãWČĖDWIHPDOHEDE\FODVV
IHQ\WĜtGDPODGêFKIHPDOHMXQLRUFODVV
IHQ\WĜtGDRWHYĜHQiIHPDOHRSHQFODVV
IHQ\WĜtGDSUDFRYQtIHPDOHZRUNLQJFODVV
IHQ\WĜtGDYHWHUiQĤIHPDOHYHWHUDQFODVV
71
5
4
4
IHQ\WĜtGDþHVWQiIHPDOHKRQRXUFODVV
IHQ\WĜtGDYtWČ]ĤIHPDOHZLQQHUFODVV

Podobné dokumenty

Autosport Klasik 2 (ukázka)

Autosport Klasik 2 (ukázka) ]DORåHQê Y URFH  D VGUXåXMtFt VSROHþQRVW YHWHUiQLVWĤ D SĜiWHO PR WRULVPX9URFHVHSRĜDGDWHOĤP SRGDĜLOR ]DĜDGLW DNFL GR SUHVWLåQtKR PLVWURYVWYt ýHVNp UHSXEOLN\ W]Y ...

Více

číslo 1 - Obec Zvole

číslo 1 - Obec Zvole Úpravy autobusové dopravy  Pozemek bývalého vepřína  Historie Černík  Zápis do školy Masopust  Sokol Zvole  Velké závody gymnastek  Ze zvolského zrcadla  Názory  Pozvánky

Více