Sociální dimenze a kvalita života v EU

Transkript

Sociální dimenze a kvalita života v EU
POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
Sociální dimenze a
kvalita života v EU
Termín:
9. a 10. listopadu 2007
Místo:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1
Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 15, Praha 1
Česká republika může v letech 2007 až 2013 čerpat ze strukturálních fondů
Evropské unie až 26,7 miliard EUR. Rozvoj zaměstnanosti a sociální problémy
jsou jednou z prioritních oblastí, které by fondy měly pomoci řešit.
Je naše země připravena na tyto příležitosti?
Máme strategii jak posílit národní sociální programy?
Jsou fondy jen pro zkušené žadatele nebo mají šanci i další zájemci?
Odpovědi na tyto otázky zazní například od velvyslance Portugalské republiky,
předsedající země v Radě EU, J.E. pana Fernanda De Castro Brandao,
místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, poslance
Evropského parlamentu Libora Roučka a člena Evropské komise
Vladimíra Špidly.
Svou účast prosím potvrďte na telefonu: 222 957 571
nebo e-mailu: [email protected]
ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA
PRAHA
Farní charita
Starý Knín
radost pomáhat
KME
PROGRAM ∙ 9. 11. 2007 ∙ PSP ČR ∙ SNĚMOVNÍ 1
Sociální dimenze a
kvalita života v EU
BLOK I. Politická perspektiva
Moderuje Libor Rouček
14:00
Priority portugalského předsednictví v Radě EU
J.E. Fernando De Castro Brandao, velvyslanec
Portugalské republiky
14:15
Je evropský sociální model skutečně sociální?
Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti
14:30
Existuje evropský sociální model?
Jan Schwippel, poslanec Parlamentu ČR
14:45
Úspěšné projekty rozvoje sociálních služeb ESF
Erotokritos Neofitos, starosta městské části Atén Psychiko, Řecko
15:00
Diskuse
15:30
Přestávka
BLOK II. Evropský sociální fond a rozvoj sociálních
programů v ČR
Moderuje Daniel Kroupa
16:00
Priority ČR pro čerpání prostředků z ESF
Iva Šolcová, zastupující vrchní ředitelka Sekce pro oblast EU
a mezinárodních vztahů MPSV ČR
16:15
Podpora vzdělávání z Evropského sociálního fondu
Barbora Hošková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
16:45
Evropský sociální model a jeho budoucnost
Libor Rouček, poslanec Evropského parlamentu
17:00
Diskuse
18:30
Večeře
Restaurace Čertovka Praha, U Lužického semináře 24, Praha 1
Strategické výhledy Evropské komise na budoucnost
evropského sociálního modelu
Vladimír Špidla, člen Evropské komise pro zaměstnanost,
sociální záležitosti a rovné příležitosti
PROGRAM ∙ 10. 11. 2007 ∙ LICHTENŠTEJSKÝ PALÁC
Sociální dimenze a
kvalita života v EU
BLOK III. Rozvoj sociálních služeb a rovnost příležitostí
Moderuje Ivo Kaplán
10:00
Sociální model Evropské unie
Mercedes Bresso, hejtmanka provincie Piedmonte, Itálie
10:15
Role EU v rozvoji sociálního systému ČR
Marián Hošek, náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
10:30
Terénní sociální služby a domácí péče
Daniel Kroupa, vedoucí Katedry politologie a filozofie
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
10:45
Prezentace projektu EQUAL
Stanislava Krejčíková, zástupkyně ředitele Farní charity Starý Knín
11:00
Rozvoj sociální ekonomiky a mezinárodní spolupráce
Georgios Kouklakis, vedoucí projektu DYEKO, EQUAL, Řecko
11:15
Diskuse
12:00
Oběd
Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 15, Praha 1
Svou účast prosím potvrďte na telefonu: 222 957 571
nebo e-mailu: [email protected]
Konference se koná za podpory Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Podobné dokumenty