Ceník předplacených služeb O2 *1 Při jednorázovém dobití nad 300

Komentáře

Transkript

Ceník předplacených služeb O2 *1 Při jednorázovém dobití nad 300
Ceník předplacených služeb O2
O2 TARIFY
První změna O2 tarifu je zdarma, každá další za 95 Kč s 19% DPH. Tato částka je odečtena z kreditu na O2
SIM kartě. Ceny mezinárodních hovorů, SMS zpráv do zahraničí a ostatních služeb jsou shodné pro všechny
O2 tarify. Tarify O2 Original, O2 Quatro, O2 Fun a O2 Special je možné zaktivovat pouze ze zakoupené O2
sady, kde je tento tarif přednastavený. Přestup z jiného O2 tarifu již není možný. Převod na jiný tarif O2 GSM
je možný pouze v případě, že předplacená služba O2 je aktivní, tzn. že doba od posledního nabití SIM karty
nepřesáhla 12 měsíců, telefonní číslo se nemění a nevyužitý kredit se do maximální výše 10.000 Kč převádí
na zvolený tarif.
TARIFY - aktuálně nabízené
O2 NA!VÍC
Tarif
O2 mobil a
pevné sítě
Ostatní
mobilní sítě
Hlas.
schránka
O2 NA!PIŠTE
O2 NA!HLAS
6,50
5,50
6,50
5,50
2,80
2,80
SMS MMS
1,90
2,50
Cena za volání v Cena za SMS v
rámci výhody*1 rámci výhody*1
5,90
5,90
0,50
0,50
0,50
0,50
▪ Uvedené ceny jsou v Kč (s 19% DPH)/minutu/SMS/MMS.
Při volání v ČR se účtuje za každých započatých 60 vteřin od spojení hovoru.
*1 Při jednorázovém dobití nad 300 Kč a aktivaci výhody NA!VÍC
Bonusový balíček k tarifům při nabití nad 300 Kč
▪ Pokud zákazník jednorázově dobije v minimální hodnotě 300,- Kč a více (bez započtení bonusů), může si
během 6-ti hodin následujících od dobití odesláním SMS aktivovat jednu z následujících výhod:
- SMS o víkendech do mobilní sítě O2 za 0,50 Kč včetně DPH. K aktivaci této výhody je nutné
odeslat SMS ve tvaru VS na číslo 999 111.
- volání o víkendech do mobilní sítě O2 za 0,50 Kč včetně DPH /min. K aktivaci této výhody je
nutné odeslat SMS ve tvaru VV na číslo 999 111.
- večerní volání (od 20:00 do 8:00) do mobilní sítě O2 za 0,50 Kč včetně DPH /min. K aktivaci
této výhody je nutné odeslat SMS ve tvaru VECER na číslo 999 111.
▪ Pokud se jedná o první dobití a zákazník během 6-ti hodin následujících od dobití neodešle aktivační SMS,
ztrácí nárok na výhodu.
▪ Zákazník může řádně zvolenou výhodu užívat po dobu 4 týdnů od uplynutí 6-ti hodinové lhůty pro zvolení
výhody.
▪ Pokud zákazník v průběhu období, po které může užívat výhodu, znovu jednorázově dobije v minimální
hodnotě 300,- Kč a více (bez započtení bonusů), může si během 6-ti hodin následujících od dobití odesláním
SMS v příslušném tvaru aktivovat novou výhodu. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky nově aktivována
naposledy zvolená výhoda. Poskytování předešlé výhody bude ukončeno uplynutím 6-ti hodinové lhůty od
nového dobití. Zákazník může tuto novou výhodu opět využívat po dobu 4 týdnů od uplynutí 6-ti hodinové lhůty
pro zvolení nové výhody. Doba, po kterou může zákazník čerpat novou výhodu, se neprodlužuje o dobu, která
zbývala do vyčerpání doby pro užívání předešlé výhody.
▪ Pokud zákazník jednorázově dobije v minimální hodnotě 300,- Kč a více (bez započtení bonusů) v době, kdy
nečerpá výhodu, a nejedná se o první dobití při užívání tarifu, může si během 6-ti hodin následujících od dobití
odesláním SMS v příslušném tvaru aktivovat novou výhodu. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky nově
aktivována naposledy zvolená výhoda.
▪ Při změně tarifu na jiný tarif předplacených služeb než O2 NA!VÍC nebo při přechodu na paušální služby se
výhody tohoto balíčku zákazníkovi nepřevádí.
▪ Změna tarifu v rámci tarifní struktury O2 NA!VÍC je možná prostřednictvím SMS ve tvaru TARIF NAPIS na
999 111 nebo TARIF NAHLAS na 999 111. Změnu tarifu na předplacený tarif mimo tarifní strukturu O2
NA!VÍC! je možné provést na značkové prodejně nebo prostřednictvím linky *11.
▪ U tarifů nelze aktivovat služby O2 Star, O2 Spolu a O2 SMS balíčky určené pro tarify O2 Fajn a O2 TXT.
▪ Zákazník nemůže zvolenou výhodu využívat na volání a SMS se zvláštním tarifem (audiotextové služby,
Premium SMS, MMS a DMS) a na datová volání. Tyto služby jsou účtovány zvláštní sazbou.
▪ Připsaní kreditu při přechodu z paušálních služeb na předplacené nezakládá nárok na poskytnutí výhody.
▪ Zneužitím výhod v rámci tarifů O2 NA!PIŠTE a NA!HLAS se rozumí jakékoli propojování, směrování, umělé
nebo automatické generování hovorů a SMS, úmyslné snižování kvality sítě automaticky generovanými
hovory, využívání výhod primárně za účelem získávání jakéhokoliv neoprávněného finančního popř. jiného
neoprávněného prospěchu zákazníka, popř. třetí strany nebo využívání výhod v rozsahu neobvyklém pro
standardní chování účastníka, tedy např. v rozsahu větším než 10 000 minut v období, po které je čerpána
výhoda.
▪ V případě ukončení poskytování služeb nevyčerpaný kredit propadá a Poskytovatel jeho hodnotu nevrací.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 1/23
Ceník předplacených služeb O2
TARIFY - užívané
Tarify:
O2 mobilní síť
Ostatní mobilní
Pevné sítě
Hlasová schránka
Odeslání SMS
Odeslání MMS
Video volání *4
WAP - CSD/HSCSD
WAP O2 Active *5
WAP přes GPRS
Instant/UMTS/HSDPA (za
1kB)
O2 HSCSD Fast Data
Mobile Internet
O2 GPRS Instant -Mobile
internet (1kB)
GPRS poplatek za každou
hodinu
O2 Original
1.min / poté
7,50 5,00
7,50 5,00
7,50 5,00
2,80 2,80
3,70 3,70
9,50 9,50
O2 Fun
7,50
7,50
7,50
2,80
2,00
9,50
O2
Special
5,50
5,50
5,50
2,80
3,30
9,50
O2 TXT
5,90
7,40
7,40
2,80
2,00
6,90
O2 Mix
*1 / *2
3,60 6,30
6,80 7,30
6,80 7,30
2,80 2,80
1,40 2,80
9,50 9,50
O2
Fajn
5,50
5,50
5,50
2,80
3,20
9,50
O2
Felicia*3
3,80
3,80
3,80
1,70
3,20
9,50
Všechny tarify
1,00
1,00 / účtuje se od 6. min spojení, současně je účtována odpovídající sazba za
WAP spojení
0,00
0,70 / účtuje se od začátku spojení
8,70 / v období od 1.12.2005 do 31.03.2007 je cena snížena na 1,00
0,06
0,60 /účtování každých započatých 10 min
▪ Cena v Kč (s 19% DPH) /minutu
▪ Volání na Modré linky O2 a službu Memobox (960 xxx xxx) se účtuje jako sazba na pevnou síť dle
jednotlivých tarifů. Cena za datový přístup do LAN/intranet (služba O2 OnePort) je stejná jako sazba Mobile
Internet (dle datového tarifu).
▪ Při volání v ČR se účtuje takto: tarif O2 Original, O2 Special, O2 TXT, O2 Mix, O2 Fajn, O2 Felicia - účtuje
se první celá minuta a pak po 30 vteřinách; tarif O2 Fun – účtuje se první celá minuta a pak po vteřinách
▪ WAP, O2 Data, hlasová schránka – účtuje se každých započatých 30 vteřin od spojení hovoru
▪ Od 1.4. již nejsou sim karty s tarify O2 TXT, O2 Mix a O2 Fajn nabízeny
*1 Pokud zákazník dobije nejpozději poslední den v kalendářním měsíci v celkové hodnotě 400Kč a více (bez
započtení bonusů), bude v následujícím kalendářním měsíci volat a posílat sms za uvedené ceny. Uvedené
ceny lze rovněž využít následující den od 7:00 hodin po aktivaci O2 předplacené karty.
*2 Pokud zákazník dobije v kalendářním měsíci v celkové hodnotě nižší než 400Kč (bez započtení bonusů),
bude v následujícím kalendářním měsíci volat a posílat sms za uvedené ceny.
*3 Tarif je určen pouze pro zákazníky, kteří přecházejí z NMT sítě (Felicia) na síť GSM, a to do 30.9.2006.
*4 Po 30.4.2009 bude platiti standardní cena 8,70 Kč. Cena služby O2 Web video je stejná s cenou služby O2
Video volání. Služba Video volání se účtuje po celých minutách .
*5 Tato cena neplatí pro sekci erotika, pro přístup do této sekce je nutné mít aktivováno časové předplatné.
Druhy předplatného jsou: 10 minut (10 Kč s DPH), 1 hodina (20 Kč s DPH), 1 den (50 Kč s DPH). Rovněž
neplatí pro prémiové služby (download vyzvánění, pozadí) Prémiové služby jsou účtovány dle Ceníku základní
a volitelných služeb v sekci Personalizace.
O2 QUATRO
Pevné sítě
O2 mobil
Ostatní mobilní sítě
Hlas.
SMS
MMS
mimo
mimo
mimo
špička
špička
špička
schránka
špičku
špičku
špičku
7,80
11,10
9,00
11,10
3,00
3,00
2,80
3,70
9,50
O2 Quatro
Pro tarif O2 Quatro platí: špička - všední dny 7 až 16 hod, mimo špičku - všední dny 16 až 7 hod, víkendy a
státní svátky. Volání v ČR je účtováno takto: první minuta celá a poté po vteřinách.
Tarif
DOBÍJENÍ KREDITU
Samostatné O2 kupony v hodnotě 250, 350, 550 a 950 Kč včetně 19% DPH. Související služby:
Cena včetně 19% DPH
Služba
19,00
Dobití SIM karty na O2 lince pomocí operátora
50,00
Odblokování SIM karty pro dobíjení
95,00
Sdělení kódu PUK pro neregistrované zákazníky
45,00
Sdělení kódu PUK pro registrované zákazníky
0,00
Zjištění hodnoty předplacených služeb (kreditu) pomocí speciálního příkazu ve
Platnost od:
1.4.2009
Strana 2/23
Ceník předplacených služeb O2
TARIFNÍ BALÍČKY A ZVÝHODNĚNÍ
Volej domů zdarma
Počet čísel
1 pevná
1 mobil
1 pevnou a 2 mobil
2 - 3 mobil
Týdenní paušál
19,00
49,00
59,00
59,00
Od 1.7.2008 není možné službu aktivovat, ani měnit čísla v ní zapojená.
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s 19% DPH.
▪ V rámci balíčku Volej domů zdarma mohou zákazníci volat v rámci ČR bezplatně na 1 - 3 čísla v síti O2 (1
pevná linka v síti O2, 1 pevná linka v síti O2+2 mobilní čísla v síti O2 nebo 1-3 mobilní čisla v síti O2). Aktivace
i deaktivace služby je zdarma. Služba je automaticky reaktivována.
▪ Změna čísla ve skupině je možná zdarma až po uplynutí 7 dnů po poslední změně nebo aktivaci. Zákazníci,
kteří si jako číslo zvolí dalšího zákazníka si tuto službu nemohou aktivovat pokud:mají mezi sebou službu O2
Star, O2 Spolu, O2 Tandem, Jdu taky nebo je-li účastnické číslo zákazníka součástí projektu Krizového řízení.
Aktivace je možná pouze po předchozí deaktivaci uvedených služeb. Změna 3. čísla ve skupině, dříve než za
7 dní od posledního odebrání člena je zaúčtován poplatek 49 Kč s DPH.
▪ Jednorázové poplatky jsou účtovány na mobilní číslo, na které je služba zřízena.
O2 BALÍČKY
▪ SMS, MMS nebo volné minuty v rámci balíčků se vztahují na takové odchozí SMS do sítě O2, MMS nebo
vnitrostátní volání , které by jinak byly účtovány standardní sazbou uvedenou v ceníku předplacených služeb
O2 v tabulce O2 tarify.
O2 Balíčky ke všem tarifům
950,00
270 minut (do všech sítí)
5 MMS *1
35,00
30 SMS (do sítě O2)
54,00
1500,00
3333 SMS (do všech sítí)
O2 Balíčky k vybraným tarifům
50 SMS (do sítě O2) *2
50,00
250 SMS (do sítě O2) *3
50,00
Neomezený počet SMS na 1 O2 číslo*4
35,00 / 7 dní
*1 Balíček není určen pro zákazníky, kteří přešli z paušálních služeb na předplacené služby
*2 Je možno aktivovat z malých předplacených O2 sad označených logem "Limitovaná edice SMS za 1Kč.
*3 Balíček je možné aktivovat pouze s tarifem O2 Special a O2 Fajn.
*4 Balíček neomezených SMS na jedno číslo v síti O2 lze aktivovat pouze pouze s tarifem TXT. V případě
změny vybraného čísla je tato změna zdarma, pokud od poslední změny čísla uplynulo 30 dní a více. Pokud
dojde ke změně čísla v období kratším než 30 dní, je tato změna zpoplatněna sazbou ve výši 95 Kč. Aktivace
je po 7 dnech automaticky obnovena a z kreditu bude odečteno 35 Kč . Automatická obnova aktivace
neproběhne, pokud na SIM kartě není kredit dostatečný k pokrytí ceny aktivace.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 3/23
Ceník předplacených služeb O2
Předplacené O2 SMS
Částku za odeslané předplacené O2 SMS a tím i přibližný kredit na Vaší SIM kartě můžete zjistit čtyřmi
způsoby:
1. Kdykoliv po odeslání předplacené O2 SMS zavolat na O2 linku *11 a odeslat požadavek na aktuální
vyúčtování předplacených SMS. Po odeslání tohoto požadavku Vám bude zaslána krátká textová zpráva s
vyúčtovanou částkou a zároveň dojde k aktualizaci výše kreditu na Vaší SIM kartě.
2. Vždy po deseti Vámi odeslanými SMS Vám bude zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a
aktualizována výše kreditu na Vaší SIM kartě.
3. Pokud jste odeslali méně než deset SMS, bude Vám vždy jednou týdně odeslána krátká textová zpráva s
vyúčtovanou částkou a aktualizována výše kreditu na Vaší SIM kartě.
4. Pokud je na Vaší SIM kartě kredit ve výši 30 Kč a méně, bude Vám zaslána krátká textová zpráva s
vyúčtovanou částkou hned po odeslání předplacené O2 SMS.
Popis služby
Aktivační poplatek
Odeslaná SMS zpráva – tarif O2 Fun
Odeslaná SMS zpráva – tarif O2 Original a O2 Quatro
Příchozí SMS zpráva
SMS z Internetu – placené
Zpráva zaslaná pomocí Personal SMS
GSM InfoText, SMS Plus
Cena služby
0,- Kč
2,00 Kč/zprávu*
3,70 Kč / zprávu*
0,- Kč / zprávu*
Sazba dle jednotlivých tarifů
Sazba dle jednotlivých tarifů +1,22 Kč
Viz aktuální Ceník základní a volitelných služeb
O2 Pokec na jedno
s DPH
Cena v Kč
19,00
Fixní číslo
49,00
Mobilní číslo
▪ V rámci balíčku O2 Pokec na jedno mohou zákazníci volat v rámci ČR zdarma na 1 mobilní nebo 1 fixní číslo
v síti O2. V rámci nabídky nelze zvolit prémiové číslo, audiotex, volání na datovou linku 14141, číslo se
zahraniční předvolbou ani barevné linky. Aktivace a deaktivace služby je zdarma. Služba je automaticky
reaktivována.
▪ Nabídku dále není možné aktivovat u zákazníka, který využívá službu Volej domů zdarma. Pokud má
zákazník zároveň aktivovanou službu O2 Spolu, O2 Star nebo O2 Duet, bude se na něj vztahovat vyšší ze
slev, na které má nárok, takže pro něj platí podmínky služby O2 Pokec na jedno a příslušný poplatek mu bude
vyúčtován.
▪ Pokud má zákazník současně aktivovánu nabídku O2 Pokec Nonstop, bude mu účtováno po minutách podle
podmínek služby O2 Pokec Nonstop, která má před touto nabídkou přednost.
▪ Jednorázové poplatky jsou účtovány na mobilní číslo, na které je služba zřízena.
OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
Dlouhé hovory
Každý zákazník, který si v období od 7.11.2005 do 30.04.2008 aktivuje službu Dlouhé hovory může v
pracovních dnech mezi 19.00 a 7.00 a o víkendech a státních svátcích po celý den volat do sítě O2 a Pevné
sítě libovolně dlouho za cenu 15 Kč (včetně 19% DPH). Neplatí pro volání na linky zpoplatněné zvláštní
sazbou. Aktivace se provádí odesláním SMS ve tvaru DLOUHO na číslo 999151.
O2 Star
Cena volání v rámci služby O2 Star je o 20% nižší než aktuální cena příslušného tarifu. První aktivace služby v
kalendářním měsíci je zdarma, každá další za 95,- Kč (včetně 19% DPH). Sleva se nevztahuje na roamingové
služby, operátorské služby a ostatní služby zpoplatněné zvláštní sazbou.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 4/23
Ceník předplacených služeb O2
Pokec Nonstop
Od 1.5.2008 mohou zákazníci O2 volat výhodněji s tarifem Pokec nonstop v síti O2 po celé ČR.
První 3 minuty hovoru jsou účtovány jednotnou sazbou 15 Kč s DPH, a to i v případě, že hovor je kratší než 3
minuty
Každá další minuta po provolání prvních 3 minut je účtována sazbou 1 Kč/minut s DPH
Po provolání prvních 3 minut je účtování po 30s
Má-li zákazník aktivní tuto nabídku, nemůže současně uplatnit slevy vyplývající z nabídek O2 Star, O2 Spolu,
O2 Duet, Volej domů zdarma ani Extradlouhé víkendové volání.
Nabídku je možné využívat maximálně po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců.
AKTIVACE SLUŽBY
Zasláním SMS ve tvaru POKEC na číslo 999235. SMS je zdarma
SMS odesílané do pevné sítě
Cena za odchozí SMS ze sítě O2 do pevné sítě je pro všechny O2 tarify 5,00 Kč (s 19% DPH). Běžná cena za
odchozí SMS dle tarifu zákazníka není účtována.V případě odeslání krátké textové zprávy SMS do pevné sítě
při předplaceném roamingu je sms účtována dle ceníku roamingového ceníku.
Expirace kreditu a SIM karty
Platnost předplacené karty je maximálně 12 měsíců od posledního dobití. Pro tarify O2 TXT, O2 Mix a O2 Fajn
je zavedeno omezení služeb v závislosti na hodnotě počátečního kreditu na O2 SIM kartě a dále nominální
Hodnota dobití (v Kč) *
Doba expirace
* platnost určuje dobití s nejvyšší hodnotu, tj to dobití,
0-99
45 dnů
jehož expirace je nejvzdálenější, např. pokud je 1.4.2006
100-499
6 měsíců
dobito 550 Kč a 2.4.2006 200 Kč, k omezení služeb
500 a více
12 měsíců
dojde až za 12 měsíců
SMS zaslané na ICQ aplikaci
SMS zaslané na ICQ aplikaci jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu a nejsou na ně uplatňovány volné SMS.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 5/23
Ceník předplacených služeb O2
DATOVÉ TARIFY
O2 Data Nonstop
GPRS Instant/
UMTS
Aktivační
poplatek
Měsíční
paušal
Volné minuty / kB
0,00
850,00
30 min*1 / WAP 500 kB
WAP *2 Mobil Internet
0,70
0,00
GPRS poplatek za
každou hodinu spojení
0,00
▪ Předplacená služba O2 Data Nonstop umožňuje připojení na Internet a WAP přes GPRS/UMTS v rámci ČR.
Službu si může aktivovat kterýkoli uživatel předplacených služeb O2 s kterýmkoli O2 tarifem.
▪ Volné kB se uplatňují při nastaveném APN O2 wap a při wapování na placených stránkách a jsou platné 1
měsíc od doby aktivace předplacené služby O2 Data Nonstop .Při užívání služby je nutné udržovat kladný
kredit. Při poklesu kreditu do záporných hodnot se z podstaty technického řešení zcela zablokuje možnost
využití GPRS/UMTS, tedy i využívání neomezeného připojení v rámci předplacené služby O2 Data Nonstop.
Pro odblokování stačí dobití kreditu na kladnou úroveň a GPRS/UMTS i Data Nonstop je možné využívat dále.
Služba se v případě dostatečného kreditu po měsící automaticky obnoví.
*1 30 volných minut lze využít pro volání do všech sítí v ČR. Provolané minuty jsou dále standardně účtovány
dle O2 tarifů, ale jejich cena je zákazníkům průběžně vracena ve formě kreditu.
*2 Sazba za kB je uplatněna od začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS spojení.
O2 Hot Spot - WIFI
Basic
Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Volné hodiny
Cena za hodinu *1
Jednorázový přístup *3
1 hodina
2 hodiny
24 hodin
s DPH
1,19
178,50
10 hodin
35,70
s DPH
71,40
119,00
357,00
Nonstop *2
Aktivační poplatek
Mesíční paušál
Volné hodiny
Cena za hodinu *1
Kupon O2 Hot Spot
1 hodina
s DPH
1,19
1 069,81
bez omezení
0,00
s DPH
40,00
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Tarif lze aktivovat samostatně nebo jako doplňkový datový tarif k hlasovému
tarifu.
▪ Čas se měří od prvního připojení k přístupovému bodu služby O2 Hot Spot a běží nepřetržitě až do vypršení
časového limitu. Účtuje se vždy prvních pět minut po připojení, dále pak každých započatých 30 sekund.
*1 Cena za hodinu po vyčerpání volných hodin. Účtuje se prvních 5 minut a potom každých započatých 30
sekund. Nevyužité volné hodiny se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
*2 U tarifu O2 Hot Spot Nonstop se účastník zavazuje užívat služby Telefónica O2 nejméně po dobu 12
měsíců ode dne využití této Speciální nabídky – tarifu. Pokud účastník poruší podmínky této nabídky nebo VP,
může společnost Telefónica O2 požadovat v souladu s čl. 11.6 VP zaplacení smluvní pokuty ve výši 899,00
Kč za každý měsíc zbývající do ukončení závazku vyplývajícího ze Speciální nabídky.
*3 Objednání jednorázového přístupového jména a hesla pomocí SMS (maximální doba platnosti):
O2 Přepínám
Tarif Přepínám Den *1
Aktivační poplatek
Denní paušál
Volné odchozí sekundy
s DPH
0,00
47,00
neomezeno
Tarif Přepínám Nonstop
Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Volné odchozí sekundy
s DPH
0,00
475,00
neomezeno
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.
▪ Roaming v rámci služby je účtován jako přenesená GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA data za sazbu WAP
(příchozí/odchozí) dle cen Roamingovýh datových přenosů
*1 Služba je platná 24 hodin od aktivace služby.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 6/23
Ceník předplacených služeb O2
O2 SMSENDER
odeslaná SMS
odeslaná MMS
aktivace služby, stažení a užívání aplikace
1,90
9,28
0,00
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.
▪ Cena platí při deslání z aplikace O2 SMSender. Aplikace je volně ke stažení na www.cz.o2.com
O2 Navigace
O2 Navigace Česko
O2 Navigace Česko
O2 Navigace Evropa
O2 Navigace Evropa
24 hodin od aktivace
1 měsíc *1
24 hodin od aktivace
1 měsíc *1
30,00
145,00
40,00
195,00
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.
▪ Ceny zahrnují poplatek za navigační službu i ceny za datové přenosy spojené se službou, s výjimkou
účtování v zahraničí, kde jsou přenesená data účtována.V rámci tarifů O2 Navigace Evropa je zahrnuta i
služba pro Českou republiku. Informace o možnosti bezplatného vyzkoušení na www.cz.o2.com.
▪ Po stažení aplikace při prvním spuštění vyhledá klient navigace přístupový bod WAP. Pokud zvolíte
automatické vyhledávání přístupového bodu, naúčtují se při zkoušení jednotlivých přístupových bodů datové
přenosy v maximální výši 5,00 Kč s DPH (4,21 Kč bez DPH).Při stažení aplikace pro telefony s platformou
Windows Pocket PC (například DataPhone III) bude stažení navigačního klienta (1,52 MB) účtováno dle
platného tarifu zákazníka jako přístup na internet.
*1 Tarify O2 Navigace nejsou počítány poměrnou částí. Při aktivaci/deaktivaci tarifu uprostřed zúčtovacího
období bude vždy naúčtována plná částka. Při deaktivaci měsíčního tarifu O2 Navigace je služba vždy aktivní
do konce kalendářního měsíce.
O2 INTERNET V MOBILU
Týdenní paušál
Aktivační poplatek
Poplatek za ukončení
Poplatek za změnu tarifu
40,00
0,00
0,00
0,00
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč s 19% DPH.
▪ Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Služby vybrané internetové aplikace a zpoplatnit přístup za tyto
aplikace speciální sazbou dle aktuálního ceníku.
▪ Možnost využití tarifu platí až od následujícího dne po aktivaci služby.
▪ Na službu je uplatňována Fair User Policy (FUP) – viz dokument: Parametr FUP u služby O2 Internet na
www.cz.o2.com
Platnost od:
1.4.2009
Strana 7/23
Ceník předplacených služeb O2
ROAMING
▪ O2 Roaming – služba umožňující využívání služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. i v sítích
zahraničních operátorů, s nimiž má společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. sjednanou roamingovou
dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora.
Užívání služeb v sítích zahraničních operátorů je účtováno v závislosti na cenách těchto operátorů.
▪ SMS Roaming je služba, která v zahraničí umožňuje pouze přijímat a odesílat SMS. Službu je možné
aktivovat pouze pro zákazníky s předplacenými kartami.
PŘEHLED DRUHŮ HOVORŮ A ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ PŘI ROAMINGU
Druh hovoru
Odchozí roamingové hovory
Příchozí roamingové hovory
Způsob účtování
Volné
minuty/SMS
▪ U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro
vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno
sazbou dle Zóny 2.
▪ Uvedené ceny platí i pro Videovolání, kdekoli je dostupné.
▪ Ceny jsou účtovány po minutách, tj. za každou započatou
minutu od spojení hovoru.
▪ Ceny jsou účtovány za každých započatých 60 sekund od
spojení hovoru.
Neuplatní se
ROAMING - tarify
▪ Zákazníci mohou mít ke službám roamingu aktivován jeden z následujících tarifů: O2 Eurotarif, O2 Smart
Roaming nebo Mezinárodní Roaming (Účtování dle zón)
▪ Standardně je každému, kdo si aktivuje službu O2 Roaming nebo SMS Roaming, nastaven O2 Eurotarif,
pokud si nezvolí jiný roamingový tarif.
▪ Za aktivaci, změnu či deaktivaci roamingového tarifu není účtován poplatek.
O2 EUROTARIF
Země
Volání v rámci zóny
a do ČR
Příchozí hovory
SMS
MMS
EU
Zbytek Evropy
Ostatní
13,10
41,65
65,45
6,25
23,80
53,55
10,00
11,90
11,90
9,50
9,50
9,50
Zóna
Zóny - O2 Eurotarif
Země
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana,
Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Irsko, Island, Itálie,Kanárské ostrovy (Španělsko),
EU
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik
(Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko,
Zbytek Evropy
Ostatní
Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey,
Chorvatsko, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko,
Ukrajina
Všechny zbývající země
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS s 19% DPH a platí ve všech sítích v dané zemi.
Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Ceny za služby poskytnuté operátory, poskytujících pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny.
▪ Aktivace a deaktivace tarifu není účtována. Na hovory účtované v rámci Eurotarifu se neuplatňuje Profi sleva.
▪ O2 Eurotarif nelze kombinovat s tarifním balíčkem O2 Cestování ani se speciálními roamingovými slevami na
ceny volání v rámci zóny EU sjednané k tarifu Mezinárodní Roaming (účtování dle zón) pro firemní zákazníky
s uzavřenou rámcovou smlouvou.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 8/23
Ceník předplacených služeb O2
Zóna
O2 SMART Roaming
Země
Volání v rámci zóny
a do ČR
Příchozí hovory
SMS
MMS
11,78
30min.zdarma poté 5,95
10,00
9,50
29,75
22,61
10,00
9,50
41,65
23,80
11,78
9,50
65,45
53,55
11,78
9,50
Vybrané
země
Ostatní země
2
v EU
Ostatní
3
Evropa
Ostatní
4
1
1
Zóny - O2 Smart Roaming
Zóna
Země
Vybrané země EU Bulharsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Slovensko, Španělsko
Ostatní
Egypt, Chorvatsko, Malajsie, Thajsko, Tunisko, Turecko
2
Ostatní země EU
3
Ostatní v Evropě
4
Ostatní
Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Martinik, Německo, Nizozemí, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko,
Lichtenštejnsko, Island
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy,
Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina
Všechny zbývající země
▪ Tarif je určen pro všechny zákazníky, kteří mají aktivní službu O2 Roaming.
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS s 19% DPH a platí ve všech sítích v dané zemi.
Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Volné příchozí minuty se sčítají po zaokrouhlení na celé minuty směrem nahoru. Volné minuty pro příchozí
hovory lze opakovaně čerpat vždy 30 dní. Nevyužité příchozí volné minuty se nepřevádějí do následujícího
období. Reaktivace je možná po 30 dnech.
▪ O2 Smart Roaming nelze kombinovat s tarifním balíčkem O2 Cestování ani se speciálními roamingovými
slevami pro firemní zákazníky nebo zákazníky s uzavřenou rámcovou smlouvou.
▪ Aktivace a deaktivace tarifu není účtována.
▪ V případě aktivace přes SMS mimo Českou republiku, platíte pouze za odeslanou SMS podle ceníku svého
tarifu
▪ V případě deaktivace tarifu bude nastaven O2 Eurotarif. Na hovory účtované v rámci O2 Smart Roaming se
neuplatňuje Profi sleva.
▪ Ceny za služby poskytnuté operátory, poskytujících pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny.
ROAMING - DATA
GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA
DATA
s DPH
Zóny
23,80
EU
41,65
ostatní Evropa
65,45
ostatní
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč. Účtuje se každých započatých 100 kB.
Zóny jsou shodné se zónami pro O2 Eurotarif. Zákazník může data
roaming využívat, pokud má aktivní O2 Roaming a zároveň službu
Data.
DATA - BALÍČKY
Platnost
Volné
MB
Cena / měsíc
Cena za 1 MB
s DPH
s DPH
2 MB
4 MB
10 MB
Celý svět
Celý svět
Celý svět
2
4
10
107,10
214,20
357,00
53,55
53,55
35,70
▪ Měsíční poplatek je účtován vždy celou částkou (ne poměrnou částí) za účtovací období s plnou dotací
volných MB. V případě deaktivace se uplatní pouze příslušná část volných MB. Balíčky nelze kombinovat, je
možné mít aktivní vyždy pouze jeden. Po vyčerpání balíčku je účtováno dle standardního ceníku. Účtovací
jednotka je 10 kB, a to i po vyčerpání balíčku, kdy je účtováno dle standardního ceníku.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 9/23
Ceník předplacených služeb O2
ROAMING - V LETADLE
▪ Zákazníci, kteří mají aktivní O2 Roaming, mohou využívat mobilních služeb i během letu u vybraných
leteckých společností prostřednictvím služeb roamingových partnerů OnAir a AeroMobile. Hlasové a datové
služby jsou zpoplatněny dle následujících cen.
▪ Přehled letových společností a letů do destinací naleznete na webové stránce www.cz.o2.com
Hlasové služby
Odchozí hovory
Příchozí hovory
SMS
MMS
65,45
53,55
11,90
9,50
GPRS
Data
65,45
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč (s DPH) za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Účtování za každých započatých 100 kB
Roamingoví partneři
Jméno operátora
Hlasové služby
SMS
GPRS
OnAir
Ano
Ano
Ano
AeroMobile
Ano
Ano
Ne
▪ Před odletem si vždy ověřte, zda daný typ letadla podporuje uvedené roamingové služby.
ROAMING - NA LODÍCH
▪ Zákazníci, kteří mají aktivní O2 Roaming nebo Easy Roaming, mohou využívat mobilních služeb i během
plavby u vybraných lodních společností prostřednictvím služeb roamingových partnerů Jersey Telecom
(Jersey), Manx Telecom (Isle of Man), MCP (Norway), Síminn (Iceland), TIM (Italy) a Vodafone (Malta).
Hlasové a datové služby jsou zpoplatněny dle následujících cen.
▪ Přehled lodních společností a pokrytí lodních linek naleznete na webové stránce www.cz.o2.com
Hlasové služby
Odchozí hovory
Příchozí hovory
SMS
65,45
53,55
11,90
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta.
Roamingoví partneři
Jméno operátora
Hlasové služby
SMS
Jersey Telecom (Jersey)
Manx Telecom (Isle of Man)
MCP (Norway)
Síminn (Iceland)
TIM (Italy)
Vodafone (Malta)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
▪ Před vyplutím si vždy ověřte, zda daná lodní linka podporuje uvedené roamingové služby.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 10/23
Ceník předplacených služeb O2
MEZINÁRODNÍ HOVORY
MEZINÁRODNÍ HOVORY A VIDEOHOVORY
ZÓNA
Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón v
Příloze č. 1.
A
B
C
D
HOVOR
Mezinárodní příplatek
VIDEOHOVOR
Mezinárodní příplatek
18,20
29,60
59,00
112,20
21,80
35,60
70,80
134,60
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu včetně 19% DPH a všech propojovacích poplatků do pevných sítí.
▪ Účtování v zónách A, B je po minutách (tj. za každou započatou minutu), v zóně C po 30ti vteřinách a v zóně
D po 15ti vteřinách.
O2 NETCALL *55
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4
Zóna 5
s DPH
8,90
8,90
19,00
19,00
49,00
▪ Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je k dispozici v
Příloze č. 1
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1min včetně 19 % DPH
▪ Účtování v zónách 1 až 4 je po minutách (tj. za každou započatou
minutu), v zóně 5 po 30ti vteřinách.
SLUŽBA NETCALL *55 s tarify O2 Special a O2 Fajn
Země
Cena za službu NetCall *55 platná pro tarif O2 Special a O2 Fajn
Slovensko - pevné sítě
Slovensko - mobilní sítě
Polsko
Velká Británie
Rusko
Ukrajina
Čína
Vietnam
3,90
7,90
7,90
7,90
4,90
7,90
6,90
15,90
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu včetně 19% DPH a všech propojovacích poplatků do pevných sítí. Při
volání z ČR do zahraničí NetCall *55 se účtuje každých započatých 30 sekund od spojení hovoru.
ODCHOZÍ SMS NA ZAHRANIČNÍ ČÍSLA
▪ Cena za odchozí SMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 5 Kč 19%
včetně DPH. Cena za odchozí SMS na čísla s mezinárodní předvolbou +420 odpovídá běžné ceně SMS v
rámci vašeho tarifu.
▪ U odchozích SMS zpráv na zahraniční tel. čísla se neuplatňují volné SMS v rámci tarifu ani z jiných SMS
balíčků.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 11/23
Ceník předplacených služeb O2
SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
V případě, že zákazník získá při dobití k získanému kreditu bonus na základě krátkodobé marketingové akce
nebo jiné mimořádné nabídky, s níž je spojeno omezení služeb třetích stran, nebude mít od okamžiku připsání
bonusu možnost žádné služby třetích stran odebírat. Toto omezení bude automaticky odstraněno po vyčerpání
úplné částky získaného bonusu.
AUDIOTEXOVÉ SLUŽBY
▪ Telefónica O2 není poskytovatelem služeb třetích stran přístupných prostřednictvím služeb Audiotex.
▪ Přehled o číslech přidělených jednotlivým poskytovatelům pro poskytování služeb prostřednictvím Audiotexu
je k dispozici na stránkách Českého telekomunikačního úřadu na www.ctu.cz v sekci „vyhledávací databáze“ a
„přidělená čísla a kódy“.
▪ Telefónica O2 zajišťuje provoz mezi volajícím v síti O2 a jednotlivými smluvními partnery, tj. poskytovateli
služeb třetích stran, a zajišťuje pro tyto poskytovatele výběr plateb za jimi poskytnuté služby. Telefónica O2
neodpovídá za obsah a kvalitu těchto služeb ani za jejich reklamu a inzerci. Podrobnosti o jednotlivých
poskytovaných službách včetně cen a telefonních čísel zveřejňují jednotliví poskytovatelé služeb třetích stran
formou inzerce například v časopisech a TV programech.
▪ Audiotex je hlasová služba obsahového charakteru se zvláštním tarifem, která zpřístupňuje služby třetích
stran prostřednictvím čísel jednoznačně definovaných platným Číslovacím plánem v devítimístném tvaru.
Volání na číslo 90X AB CD ZZ
určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0, 6, 8 nebo 9)
X
určuje koncovou cenu Služby pro volajícího zákazníka za minutu nebo za jedno spojení. Koncová
AB
cena Služby je cena účtovaná jejím poskytovatelem a výše DPH je závislá na typu Služby (podle
charakteru poskytnuté Služby je tato cena včetně DPH nebo je Služba od DPH osvobozena).
CD a ZZ určuje poskytovatele Služeb
▪ Cena za uskutečněné volání je účastníkům zahrnuta do Vyúčtování služeb v sekci Platby za služby třetích
stran.
▪ Reklamace služeb třetích stran řeší vždy přímo poskytovatel dané služby. Daňový doklad vystavuje
poskytovatel služby. Kontakty na poskytovatele služeb jsou uveřejněny na www.premiumservices.cz
▪ Koncová cena Služby je pro předčíslí 900, 906 a 909 vyčíslena v závislosti na délce volání, ceně za minutu
volání, minimální zpoplatňované délce volání a časovém intervalu. Cena za minutu volání může být
poskytovatelem stanovena na 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 80,
90 nebo 95 Kč. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Služby poskytované na předčíslí 908 jsou zpoplatňovány pevnou cenou za volání bez ohledu na délku volání;
cena může být poskytovatelem stanovena ve výši 6, 8, 9, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 79 a 95 Kč/volání.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 12/23
Ceník předplacených služeb O2
PREMIUM SMS
▪ Telefónica O2 není poskytovatelem služeb třetích stran přístupných prostřednictvím služeb Premium Rate
SMS (dále jen „PR SMS“).
▪ Přehled o číslech přidělených jednotlivým poskytovatelům pro poskytování služeb prostřednictvím PR SMS je
k dispozici na stránkách Asociace provozovatelů mobilních sítí na www.apms.cz
▪ Telefónica O2 zajišťuje provoz mezi odesílatelem/příjemcem PR SMS v síti O2 a jednotlivými smluvními
partnery, tj. poskytovateli služeb třetích stran, a zajišťuje pro tyto poskytovatele výběr plateb za jimi poskytnuté
služby. Telefónica O2 neodpovídá za obsah a kvalitu těchto služeb ani za jejich reklamu a inzerci. Podrobnosti
o jednotlivých poskytovaných službách včetně cen a telefonních čísel zveřejňují jednotliví poskytovatelé služeb
třetích stran formou inzerce například v časopisech a TV programech.
▪ PR SMS je služba obsahového charakteru se zvláštním tarifem, která zpřístupňuje služby třetích stran
prostřednictvím čísel jednoznačně definovaných platným Kodexem prémiových služeb – Premium SMS/MMS
v sedmimístném (tzv. MO SMS) a v pěti nebo osmimístném tvaru (tzv. MT SMS):
MO SMS ve tvaru 90z AB XY
MT SMS ve tvaru 90z AB XYZ
SMS ve tvaru 90z AB
druh PRSMS služby
druh PRSMS služby
druh PRSMS služby
z
z
z
ID poskytovatele
ID poskytovatele
ID poskytovatele
AB
AB
AB
cena v Kč
tato SMS není účtována
XY
XYZ *1 cena v desítkách halířů
▪ Cena každé ze služeb je určena tarifem a speciálním ceníkem, který je zveřejněn poskytovatelem dané
služby.
▪ Cena za odeslané/přijaté PR SMS je účastníkům zahrnuta do Vyúčtování služeb v sekci Platby za služby
třetích stran.
▪ Reklamace služeb třetích stran řeší vždy přímo poskytovatel dané služby. Daňový doklad vystavuje
poskytovatel služby. Kontakty na poskytovatele služeb jsou uveřejněny na www.premiumservices.cz
*1 Příklad: XYZ = 385 je 38,5 Kč
DMS - Dárcovská SMS
▪ Služby dárcovského charakteru (DMS) je možné provozovat výhradně na telefonním čísle 87777.
▪ Cena za odeslání jedné Dárcovské SMS na číslo 87777 činí 30 Kč. Služba DMS je účtována bez DPH.
▪ Kontakt na poskytovatele pro podání reklamace a vydání daňového dokladu a seznam HESEL pro jednotlivé
humanitární akce naleznete na internetové adrese http://www.darcovskasms.cz.
SLUŽBA
Uvedené ceny jsou v Kč
Odchozí SMS na číslo 87777
0
Příchozí SMS z čísla 87777
30
▪ Zpoplatněna je vždy pouze 1. příchozí SMS na odeslaný pokyn. Ostatní příchozí SMS nejsou zpoplatněny.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 13/23
Ceník předplacených služeb O2
SLUŽBY
▪ Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999888 a 999111 jsou
zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX , kde je SMS na číslo 999111 zpoplatněna dle tarifu zákazníka.
VOLITELNÉ SLUŽBY A POPLATKY K TARIFŮM
služby
Aktivační poplatek B identity O2 na O2 kartě Kombi *1
Aktivace PIN manažer
Aktivace Personal SMS
Výměna O2 karty Kombi za novou O2 kartu Kombi SIM po rozdělení O2 karty
Výměna SIM karty za SIM kartu SMART
Výměna SIM karty za SIM kartu s Juice *3
Výměna SIM karty za SIM kartu SMART *3
Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 - 5 čísel)
Mobil+
O2 Spojovatelka *4
s DPH
1,00
59,50
59,50
112,00
400,00
1,00
200,00
250,00
1,00
0,00
*1 viz. podmínky služby O2 karty Kombi, karta je přednabita na 50 ,- Kč
*2 platí při odchodu B identity z O2 Kombi karty po 6 a více měsících od aktivace obou identit na O2 kartě
Kombi. Poplatek je účtován B identitě.
*3 platí pouze v případě využití Mobil+
*4 O2 Spojovatelka doplňuje službu „Signalizace příchozího hovoru“ a službu „Přesměrování hovoru pokud je
volaný obsazený“ a „Hlasová schránka“. O2 Spojovatelka se nabídne, pokud nejsou služby „Signalizace
příchozího hovoru“ a „Přesměrování hovoru pokud je volaný obsazený“ zapojené nebo není aktivní
přesměrování do hlasové schránky v případě obsazenosti. Aby si zákazník mohl objednat hovor
prostřednictvím O2 Spojovatelky, musí být služba aktivní u volaného i u volajícího.
MMS služby
MMS
MMS – aktivace, deaktivace, blokace
Odeslání 1 MMS zprávy nebo MMS videa
Osobní album - aktivace, deaktivace
Osobní album - měsíční paušál
MMS Pohled - vytvoření MMS Pohledu
MMS Pohled - odeslání Pohledu bez MMS telefonu
MMS Pohled - LotR Pohled (Pán prstenů)
MMS Pohled (Symbian)
Pohlednice *1
Fotografie *2
Průkazové foto *3
Cena za Fotografii (cena za 1 kus )
Transfer poplatek, obalový materiál, manipulace
Poštovné
Cena za Průkazové foto
Poštovné
Předplatné MMS obrázky / *4
14-ti denní předplatné
Měsíční předplatné
s DPH
0,00
9,28
0,00
0,00
22,55
28,21
45,22
s DPH
25,00
5,90
5,00
7,50
29,00
7,50
s DPH
75,00
98,90
▪ Uvedené ceny jsou v Kč s DPH ( bez 19 % DPH) Výsledná cena se zaokrouhluje na celé koruny
*1 Zákazník obdrží pohlednici poštou
*2 Zákazník si může objednat 1 - X fotografií. Při zaslání poštou je účtován poplatek 7,50 Kč za poštovné a za
transfer 5,- Kč. Při vyzvednutí na sběrně je účtován transfer poplatek za zakázku 5,- Kč (poplatek za obalový
materiál a manipulaci).
*3 Zákazník si může objednat 1 - X průkazových foto (4 ks fotografií pasového formátu). Při zaslání poštou je
účtován poplatek 7,50 Kč.
*4 Neomezené posílání MMS obrázků z vybraných kategorií na WAPu O2 Active
Platnost od:
1.4.2009
Strana 14/23
Ceník předplacených služeb O2
Kombinované služby SMS/MMS
Ceny jsou uvedeny v Kč s 19 % DPH
SMS
1,20
iDnes kombinované zpravodajství (ZPRAVY),
1,20
Kombinované zpravodajství O2 Extraliga (ELH)
Kombinované zpravodajství z klubů O2 Extraliga
1,20
(A TYM xxx)
0,00
Informace z kvalifilkace EURO 2008 a info k sázení.
0,00
iDnes kombi promo (A ZPRAVY)
1,20
iHNed zpravodajství kombi (A HN)
MMS
5,90
6,90
4,90
0,00
1,90
5,90
O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)
O2 Active - SMS služby
*111*# menu - vyvolání základního *111*# menu
s DPH
dle zvoleného tarifu
*111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS
dle ceníku GSM Infotex
"*111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na
měsíci, Dělostřelecký souboj"
GSM InfoText a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy)
1,19
dle tarifu
odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu – prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný
podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení
služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z e-mailu (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu
0,00 *1
účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory (ZHO),
Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET)
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK)
Horoskop SMS (A HOR XXX)
inzeráty TIP (INZ)
0,00
1,19
1,19
iDNES Všeobecné zpravodajství SMS (A IDNES V X SMS), ČTK Domácí zpravodajství SMS (A CTK D X SMS),
iDNES Ekonomické zpravodajství SMS (A IDNES E X SMS), iDNES Sportovní zpravodajství SMS (A IDNES S X
SMS), ČTK Ekonomické zpravodajství SMS (A CTK E X SMS), ČTK Sportovni Zpravodajství SMS (A CTK S X
SMS), ČTK Fotbalové zpravodajství SMS (A CTK F X SMS), ČTK Hokejové zpravodajství bez NHL SMS (A CTK H
X SMS), ČTK Mezinárodní zpravodajství SMS (A CTK M X SMS), ČTK NHL Zpravodajství SMS (A CTK NHL X
SMS), Právo Domácí Zpravodajství SMS (A PRAVO D SMS), Právo Ekonomické Zpravodajství SMS (A PRAVO E
SMS), Právo Sportovní zpravodajství SMS (A PRAVO S SMS), Právo Titulky SMS (A PRAVO T SMS), Právo
1,20
Zahraniční zpravodajství SMS (A PRAVO Z SMS), O2 Aktuality SMS (A AKTUALITY), Vtipy kameňáky SMS (A
KAM SMS), Vtipy SMS (A VTI SMS), Zpravodajství Blesk SMS (A BLESK SMS), Zpravodajstvi Slavia Praha (A
SLAVIA), Všeobecné SMS zpravodajství z HN (A HN SMS), SMS Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), SMS
Výsledkový servis ELH pro sázkaře na hokej.cz (), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny
(EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH)
ČTK počasí dle regionu SMS (A POC X Y ), Počasí města SMS (A PCS X SMS), Počasí hory SMS (PCS2 X SMS),
Brouzdání v Teletextu ČT SMS (CT1 X), Brouzdání v Teletextu NOVA SMS (NOVA X), Cizojazyčné slovníky (SLO
1,90
CA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná SMS (A DOPS X)
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X)
2,80
Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X),
Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y)
Horoskop MMS (A ZNA XXX MMS)
Čínské horoskopy SMS (HORC X SMS), Horoskopy lásky SMS (HORL X Y SMS), Osobní horoskopy SMS ,
Partnerské horoskopy SMS (HOR X Y SMS)
Inzeráty Annonce – Podání inzerátu, Zveřejnění (INZ ANCZ), Preferenční pozice (INZ ANCU), Grafické zvýraznění
(INZ ANCG), Inwest (INZ INW) a Jihočeský Inzert Expres (INZ JIE),
Inzeráty Annonce – dvojnásobné zveřejnění (INZ ANC2), Inwest (INZ INWZ), Jihočeský Inzert Expres (INZ JIEZ) a
Inzeráty Annonce – trojnásobné zveřejnění (INZ ANC3)
Nadace (NAD)
plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail
Podávání a zvýraznění inzerátů (INZ2), Soutěže – herní aplikace (HRA, SOUTEZ),
Inzeráty Annonce – čtyřnásobné zveřejnění (INZ ANC4)
Podávání a zvýraznění inzerátů (INZ3), Loga a ega (NABILOGO),
Inzerát na www.autohandl.cz (INZ INAH), www.nemostranky.cz (INZ INNS)
Objednání zvukové pohlednice pomocí SMS (POHLEDNICE), Podávání a zvýraznění inzerátů (INZ4),
Platnost od:
1.4.2009
3,00
3,00
3,50
7,00
9,52
13,09
14,63
15,47
16,89
17,73
22,55
23,80
28,21
Strana 15/23
Ceník předplacených služeb O2
Objednání zvukové pohlednice pomocí SMS (SCHRÁNKY, VOICE MAIL), Podávání a zvýraznění inzerátů (INZ5),
Soutěž (ZOOM), Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY30)
Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50)
SMS Plus - fax logo
SMS Plus - text na e-mail (EML)
SMS Plus - text na fax (FAX)
Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND)
Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND)
33,89
56,55
0,00
0,83
2,86
0,83
1,79
*1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.
O2 Active - MMS služby
MMS do mobilu (DOMOBILU)
MMS Ukázkový kanál (UKAZ)
Divka Blesku MMS
Blesk MMS (BLESK)
Garfield stripy MMS (A GARF), iDNES Zprávy dne MMS (A ZPRAVYDNE)
ČTK Počasí MMS (A CTK PO MMS), Čínské horoskopy MMS (HORC X MMS), Horoskopy
lásky MMS (HORL X Y MMS), Osobní horoskopy MMS , Partnerské horoskopy MMS (HOR
X Y MMS)
iDnes Zpravodajství z Mobil.cz MMS (A IDNES M MMS), iDNES Všeobecné zpravodajství
Erotika - Krásky MMS , Erotika - Blondýnky MMS , Erotika - Brunetky MMS , Erotika Lesbičky MMS , Erotika - Prádlo MMS , Erotika - Hvězdy MMS , Erotika - České dívky MMS
, Erotika - Exotické dívky MMS , Erotika - Sylvia Saint MMS
Smobil Melodie (SPO)
On-line web editor – zaslání dvěma uživatelům (MMSW)
iDnes Počasí MMS (A POCASI)
Platnost od:
1.4.2009
s DPH
0,00
0,00
2,80
4,00
4,90
6,90
9,90
34,90
45,04
56,55
1,90
Strana 16/23
Ceník předplacených služeb O2
INFORMAČNÍ SLUŽBY
Služba
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2)
Informační linka (Moto info 1224)
s DPH
4,76
10,00
OPERÁTORSKÉ SLUŽBY
1188 / *1, 606001188, Turistický průvodce 12999
Spojení s operátorem,
Hovor s operátorem
Spojení s vyhledaným číslem
Volání ze zahraničí ( +420606001188)
Volání na číslo 14141 - O2 Placená podpora
s DPH
0,00
14,14
14,14
Sazba jako odchozí hovor
6,00
▪ Uvedené ceny jsou v Kč s DPH.
▪ Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v České republice
▪ 1188 – Informační a asistenční služba - vyhledáme pro vás telefonní čísla pevných linek i mobilních
telefonů; najdeme vám všechny dostupné informace o firmách a institucích, jejich úředních hodinách či
otevírací době, dále pak informace o odjezdech vlaků, autobusů či MHD ve většině měst, sportovní informace
atd.
*1 Hovor je účtován po prvních 2 minutách a pak po minutě
Ostatní : 1180, 1181,1183 (z MT O2)
Spojení s operátorem (1180)
Spojení s operátorem (1181,1183)
Hovor s operátorem
PAGING (6001, 6002)
Global Assistance 1220
s DPH
0,00
10,71
21,42
17,85
Sazba jako volání do fixní
sítě dle tarifu zákazníka
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 min bez DPH (s 19% DPH)
▪ Účtuje se první celá minuta a pak po sekundách. Volání na čísla 1181, 1183 a 14141 se účtuje po minutách
▪ Volání na číslo 1180 se účtuje první dvě minuty a pak po minutách.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 17/23
Ceník předplacených služeb O2
OSTATNÍ - SLUŽBY
HOKEJ - O2 Extraliga
Živé přenosy z O2 Extraligy na internetu www.o2hokej.cz (SMS ve tvaru
HOKEJTV na 9041110)
MMS Zpravodajství - souhrn z každého kola (SMS ve tvaru A ELH na 999888)
SMS Výsledkový servis pro sázkaře O2 Extraligy (SMS ve tvaru A SAZ na
999888)
s DPH
O2 Benefit Aukce
s DPH
SMS účast v Benefit aukci
10,00
6,90
1,20
5,95
O2 FunBlog
Vstup
Surfování
Stahování uživatelských videí - 1ks
Vložení příspěvku zasláním MMS na číslo 999109
s DPH
O2 EroBlog
Vstup - 10 minut
Vstup - 60 minut
Vstup - 24 hodin
Surfování
Stahování uživatelských videí - 1ks
s DPH
Bezplatná Hra 1+1
Odeslání sms ve tvaru AKCE na 999888
Stáhnutí 1 hry
Platnost od:
1.4.2009
0,00
0,00
5,95
1,19
10,00
30,00
50,00
0,00
10,00
s DPH
dle tarifu
90,00
Strana 18/23
Ceník předplacených služeb O2
STAŽENÍ OBSAHU
Uvítací melodie
Měsíční poplatek
Zvuk
Objednání
Veselá hláška
Uvítací
Filmová hláška
melodie
Melodie
Změna nastavení Uvítací melodie / *1, Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma"
Volání na *66
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS
Zvonění do mobilu
Monofonní zvonění
Speciální monofonní zvonění
Polyfonní zvonění
MMS zvuky
Speciální polyfonní zvonění
Speciální polyfonní zvonění - promo
Reálné zvonění
Speciální reálné zvonění
Video zvonění
Logo operátora
černobílé logo opeátora (LOGO), symbol skupiny (SKUP)
Speciální černobílé logo operátora (XLOGO)
Barevné logo operátora (BLOGO)
Speciální barevné logo operátora (XBLOGO)
Obrázky
Obrázková SMS zpráva (EGO, EGO+), SMS animace (ANIM)
Speciální obrázková SMS zpráva (XEGO, XEGO+)
Textart (TEXT) – cena za obdrženou zprávu
MMS obrázky (OBR, PRANI)
MMS obrázky - promo
Spořiče Nokia
Speciální MMS obrázky (XOBR)
Tapety (POZ, TAP, ATAP)
Speciální tapety (XPOZ,XTAP, XATAP)
Flash tapeta
Témata pro mobilní telefony (TEMA)
Speciální témata pro mobilní telefony (XTEMA)
s DPH
15,00
10,00
10,00
25,00
25,00
0,00
0,00
Cena za SMS dle tarifu
s DPH
19,90
34,90
19,90
19,90
39,90
14,90
39,90
45,90
50,00
s DPH
19,90
34,90
34,90
39,90
s DPH
19,90
34,90
10,00
24,89
9,90
39,90
39,90
39,90
45,90
49,90
49,90
59,90
*1 Je zpoplatněno odeslání SMS zprávy
OSTATNÍ - HRY
Milenky a Milenci (pro hráče nad 18 let)
s DPH
Odchozí SMS, příchozí SMS
1,80
▪ Zpoplatněna je vždy pouze 1. příchozí SMS na odeslaný pokyn. Ostatní příchozí SMS nejsou poplatněny.
Platnost od:
1.4.2009
Strana 19/23
Ceník předplacených služeb O2
OSTATNÍ - JAVA
Java aplikace
Cenová hladina 0
Cenová hladina 1
Cenová hladina 2
Cenová hladina 3
Cenová hladina 4
Cenová hladina 5
Cenová hladina 6
Cenová hladina 7
Cenová hladina 8
Cenová hladina 9
Cenová hladina 10
Symbian hry
Symbian hry
▪ Platí se pouze za objednanou hru, ne za kB potřebné k jejímu stažení.
s DPH
0,00
10,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
75,00
80,00
90,00
100,00
150,00
100,00
OSTATNÍ - O2 VIDEO
O2 Video
s DPH
s DPH
Cenová hladina
Video download *1
Video streaming *2
Cenová hladina 0
0,00
0,00
Cenová hladina 1
4,00
4,00
Cenová hladina 2
6,00
6,00
Cenová hladina 3
7,00
7,00
Cenová hladina 4
10,00
10,00
Cenová hladina 5
20,00
20,00
Cenová hladina 6
25,00
25,00
Cenová hladina 7
30,00
30,00
Cenová hladina 8
40,00
40,00
Cenová hladina 9
50,00
50,00
Cenová hladina 10
75,00
75,00
99,00
Cenová hladina 11
99,00
Objednávka přes SMS a z internetu
20,00
20,00
Videopohled
29,00
▪ Přenesená data nejsou zpoplatněna. Uvedené ceny jsou v Kč s DPH.
*1 Cena zahrnuje licenci na 2 stažení daného klipu v průběhu 24 hodin. Licence je vázána na zákazníka a
telefon.
*2 Cena zahrnuje licenci pro neomezené přehrávání klipu po dobu 10 minut od zaplacení. Licence je vázána
na zákazníka a telefon.
DALŠÍ SLUŽBY
s DPH
Měsíční předplatné Video Download
4,00
Úsměv dne, Komiks dne, Dívka dne, Trik dne
10,00
Žhavé krásky
Objednávka je možná z webu, z wapu a přes SMS. Zákazník obdrží každý den bezplatně wap push zprávu,
která není účtována.Zpoplatněno je teprve samotné stažení klipu. Cena zahrnuje licenci na tři stažení daného
klipu. Licence je vázána na zákazníka a telefon.
s DPH
Mobilní TV (ČT 1, ČT2, ČT 24, ČT 4, Nova. Prima, TV Óčko, Meteo TV) *1
Přenos signálu po dobu 24 hodin. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Přenos signálu po dobu 7 dnů. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Přenos signálu po dobu 30 dnů. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Platnost od:
1.4.2009
20,00
75,00
150,00
Strana 20/23
Ceník předplacených služeb O2
On-line Dopravní kamery
On-line Dopravní kamery *2
On-line Dopravní kamery (přístup přes Videovolání *92) *3
s DPH
10,00
1,00
*1 Služba mobilní televize je dostupná pouze v síti 3G a to v lokalitách Praha a Brno. Mobilní televizi lze
sledovat pouze na telefonu podporujícím technologii 3G.
*2 Cena zahrnuje licenci pro neomezený přístup ke všem kamerám v nabídce dopravních kamer a tras po
dobu 30-ti minut. Licence jev ázána na zákazníka a telefon. Služba je dostupná pouze v síti UMTS.
*3 Služba Videovolání se účtuje po celých minutách.
Garfield stripy
s DPH
4,90
Stripy z příslušné série Garfielda (SMS ve tvaru A Garfield na číslo 999888)
CHAT (Komunitní služby)
SMS chat
Vytvoření nové soukromé diskusní skupiny, zrušení soukromé diskusní skupiny
Vypsání seznamu veřejných diskusních skupin včetně jejich popisů
Vypsání seznamu vlastních registrací k diskusním skupinám a aliasům
Vypsání seznamu diskusních skupin, ve kterých je registrován alias
Vypsání seznamu aliasů registrovaných pro diskusní skupinu
Vypsání posledních N příspěvků ze skupiny
Doručení příspěvku z Chatu
Zveřejnění privátní skupiny
Zaslání Chat Vyznání
Zařazení do databáze Chat Seznamky
Doručení seznamu vyhovujících partnerů
Seznamka.cz (SEZ) - upozornění na vyhovující inzeráty
Seznamka.cz (SEZ) - ostatní příkazy (např. vložení inzerátu)
Seznamka.cz (SEZ) - posunutí inzerátu na preferenční pozici
MMS chat
Odeslání obrázku k vlastnímu profilu
Vyžádání obrázku z profilu jiného uživatele (platba za doručenou MMS)
Zaslání MMS obrázkového příspěvku do místnosti
Zaslání MMS obrázkového příspěvku uživateli - šeptání
Doručení MMS obrázkového příspěvku z chatu
INTERNET chat
Zaslání příspěvku do skupiny
Zaslání příspěvku uživateli - šeptání
Vytvoření soukromé diskusní skupiny, zrušení soukromé diskusní skupiny
WAP chat
Zaslání příspěvku do skupiny, Zaslání příspěvku uživateli - šeptání
Vytvoření soukromé diskusní skupiny, zrušení soukromé diskusní skupiny
Zveřejnění soukromé skupiny
Vypsání příspěvku ve skupině (první zobrazení)
Prohlížení profilu uživatele
ON-LINE chat
Doručení zprávy v případě zrušení nebo změny Aliasu
Vypsání seznamu nevyzvednutých zpráv dle Aliasů (cena za 1 SMS)
Vyhledávání dle pohlaví, věku a regionu / slov v popisném textu / Aliasu (cena za
Výpis seznamu skupin nebo Aliasů ve skupině (cena za 1 SMS)
Výpis skupin, ve kterých je alias registrován (cena za 1 SMS)
▪ Ostatní aktivity v chatu jsou bezplatné.
▪ Cena za odeslání jedné SMS se řídí zvoleným tarifem. K ceně je třeba připočítat cenu za
dle platného ceníku. Ceny platí i pro *111*# menu.
Platnost od:
1.4.2009
s DPH
10,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
10,00
3,00
1,00
3,00
1,19
2,86
9,52
s DPH
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
s DPH
1,00
1,00
10,00
s DPH
1,00
10,00
10,00
0,50
1,00
s DPH
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
připojení na WAP
Strana 21/23
Ceník předplacených služeb O2
Krátkodobé marketingové akce
1.
„O2 Internet v mobilu – zima 2009“
A. Poskytovatel umožňuje všem zákazníkům, kteří si v období od 1.9.2008 do 30.4.2009 aktivují službu
Internet v mobilu odesláním aktivačního kódu IVM pomocí SMS na tel. číslo 999 181 získat slevu na měsíční
paušál ve výši 100% po dobu prvních 12 kalendářních týdnů.
B. Po uplynutí 12 kalendářních týdnů bude služba zpoplatněna dle platného ceníku.
C. Na jednom mobilním telefonním čísle lze slevu v rámci této akce čerpat pouze jedenkrát.
2.
„Neomezené SMS na jedno O2 mobilní číslo“
▪ Každý zákazník, který si v období od 1.2. do 31.3.2009 zakoupí O2 předplacenou kartu s tarifem TXT a
jednorázově dobije minimální částku 300,- Kč (bez bonusů), si může aktivovat balíček Neomezené SMS na
jedno O2 mobilní číslo. Na zvolené O2 mobilní číslo zákazník může neomezeně posílat SMS zdarma po dobu
4 týdnů (období). K aktivaci tohoto balíčku je nutné odeslat SMS ve tvaru SMS4 YYYYYYYYYna číslo 999 235
(YYYYYYYYY je zvolené O2 mobilní číslo), a to nejpozději do 31.3.2009.
▪ Balíček je možné využívat maximálně po dobu tří čtyřtýdenních po sobě jdoucích období (12 týdnů) od jeho
aktivace za podmínky, že před začátkem každého čtyřtýdenního období bylo uskutečněno jednorázové
minimální dobití 300,- Kč.
▪ Na každé čtyřtýdenní období má zákazník možnost si zvolit nové číslo, a to zasláním aktivační SMS výše
definovaného tvaru. Pokud si zákazník pro nové čtyřtýdenní období nezvolí nové číslo, automaticky se mu
nastaví číslo z předešlého čtyřtýdenního období.
▪ Jestliže není v některém čtyřtýdenním období splněna podmínka jednorázového minimálního dobití 300,- Kč,
v následujícím čtyřtýdenním období nemá zákazník na využití výhod tohoto balíčku nárok.
▪ Pokud zákazník v čtyřtýdenním období, kdy nemá na využití výhod balíčku nárok, splní podmínku
jednorázového minimálního dobití ve výši 300,- Kč, budou mu výhody tohoto balíčku v následujícím
čtyřtýdenním období znovu poskytnuty.
▪ Zákazník si může vybrané O2 mobilní číslo v průběhu čtyřtýdenního období jednou změnit zdarma, a to
zasláním SMS4 ZZZZZZZZZ na číslo 999 235 (kdy ZZZZZZZZZ je změněné O2 mobilní číslo), každá další
změna v daném čtyřtýdenním období bude Poskytovatelem zpoplatněna částkou 95 Kč (s DPH), kterou
Poskytovatel odečte z kreditu zákazníka.
▪ Při přechodu z předplacených služeb na tarif se výhody tohoto balíčku zákazníkovi nepřevádí.
▪ V případě portace zvoleného mobilního O2 čísla může zákazník bezplatně změnit zvolené číslo, i kdyby v
daném období již jednu změnu čísla provedl.
3.
"SMS soutěž o 100 BMW"
Odchozí SMS zprávy na 9063030
Příchozí SMS zprávy z 9063030
30 Kč s DPH
zdarma
Přehled telefonů, které nepodporují AoC (zobrazení kreditu přímo na displeji telefonu) :
Jablotron GDP 02 Grand
Motorola : Razr V3, Razr V3i
Nokia : 2650, 3200, 3220, 5140, 6020, 6021, 6101, 6103, 6111, 6131, 6170, 6220, 6230, 6230i, 6233, 6260,
6300, 6600, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7360, 7370, 7380, 7600, 7610,
7700, 810, 9300, 9500, E50, E60, E61, E65, N70, N73, N80, N90, N95
Palm One Treo 600, Palm One Treo 650
Platnost od:
1.4.2009
Strana 22/23
Ceník předplacených služeb O2
Přehled čísel, která je možno z mobilního telefonu O2 volat na území ČR bez poplatku
112 ....................................................................................... Nouzové volání
150........................................................................................ Hasiči
155........................................................................................ Záchranná služba
156........................................................................................ Městská Policie
158........................................................................................ Policie
*11......................................……………………..................... O2 linka
*34........................................................................................ O2 Video Volání (Videohovor)
116111…………………………………………………………….. Linka bezpečí
199…………………………………………………………………. Protikorupční linka
Zelená linkaTelefónica O2 Czech Republic, a.s. s předčíslím 800 (kromě služeb jiného operátora účtovaných
prostřednictvím předplacených karet)
(Pozn.: tel. č. 150, 155, 158, 156 a s předčíslím 800 je možno volat pouze z nabité O2 SIM karty)
Mezinárodní zelené linky s prefixem +800
Následující vyjmenované prefixy přidělené ČTÚ daným subjektům jsou účtovány jako hlasové volání za sazbu
O2 O2 : Síť českých drah - +420972, Stacionární síť ministerstva obrany - +420973 a Síť ministerstva vnitra
Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v České republice.
Zákaznická linka *11 poskytuje i informace o servisních službách společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
Pro stávající účastníkyTelefónica O2 Czech Republic, a.s., kteří užívají hlasovou schránku O2 platí ceny (bez
DPH) této služby uvedené v ceníku z 15.9.2005.
Při převodu z předplacených služeb na paušální služby je nevyčerpaný zůstatek z O2 Karty převeden na
paušál, vyjma zůstatku bonusového kreditu, který se nepřevádí.
Nedílnou součástí tohoto Ceníku předplacených služeb O2 je Příloha č.1
Platnost od:
1.4.2009
Strana 23/23

Podobné dokumenty

1. O2 TARIFY

1. O2 TARIFY Změna čísla ve skupině je možná zdarma až po uplynutí 7 dnů po poslední změně nebo aktivaci. Zákazníci, kteří si jako číslo zvolí dalšího zákazníka si tuto službu nemohou aktivovat pokud:mají mezi ...

Více

Ceník O2 Mobilní hlasová služba

Ceník O2 Mobilní hlasová služba ▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS bez DPH (s 20% DPH). Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách. ▪ Tarif O2 Business 150 MAX, O2 Business 360 MAX je určen pouze...

Více

Ceník O2 Mobilní hlasová služba

Ceník O2 Mobilní hlasová služba ▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS bez DPH (s 20% DPH). Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách. ▪ Tarif O2 Business 150 MAX, O2 Business 360 MAX je určen pouze...

Více

skladni karty

skladni karty Užitkový hardtop pro nový Nissan D40 king cab vybavený, interiérovým osvětlením a vnitřním čalouněním. Pouze v provedení bez bočních oken v současné době nedostupný , cena vč. laku do barvy vozu, d...

Více

Ceník O2 Mobilní hlasová služba - K

Ceník O2 Mobilní hlasová služba - K Volné SMS/bezplatné SMS - bezplatné SMS, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové zprávy do všech mobilních sítí v ČR. Pokud není výslovně stanoveno jinak, převáděj...

Více

Ceník Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile ve formátu „CLUBCARD(mezera)číslo Clubcard“ na číslo 999346, zákaznické linky nebo internetové samoobsluhy a jednorázově dobije kredit, získá při každém takovém dobití bonusový kredit ve stejné výš...

Více

Sbohem paní Zimo, už je tady Jaro

Sbohem paní Zimo, už je tady Jaro Očkovací látky proti klíšťové encefalitidě jsou vysoce bezpečné a obvykle po jejich podání nedochází k projevům vedlejších účinků. Pokud se už nějaké komplikace objeví, jedná se většinou pouze o ne...

Více

stáhnout

stáhnout 2,00  Kč/Mb  

Více

Obhájce vašich mobilních práv - Bleskmobil.cz

Obhájce vašich mobilních práv - Bleskmobil.cz možnostech smluvního roamingového operátora. • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpan...

Více

Jak dobíjet kredit

Jak dobíjet kredit ověření zda je číslo OpenCall v síti Vodafone zašlete bezplatnou SMS ve tvaru MNPxxxxxxxxx (kde xxxxxxxxx je telefonní číslo, které chcete zjistit) na telefonní číslo 778 820 899 - Ceny hovorů v ČR...

Více