Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ

Transkript

Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ
Formulář
F – TN – 34
verze 1/2012
Thomayerova nemocnice
Strana 1 z 3
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE,
ZAPŮJČENÍ RTG DOKUMENTACE A POŘÍZENÍ CD NOSIČE
PACIENT/KA
Příjmení a jméno, titul:_________________________RČ:_________________________________________
Kontakt (telefon, e-mail, adresa):_____________________________________________________________
Souhlasím, aby níže uvedená osoba byla obeznámena s mým rodným číslem.
ŽADATEL – OSOBA URČENÁ PACIENTEM (vyplňte, pokud žádá jiná osoba než pacient sám)
Příjmení a jméno, titul:_____________________ _____________datum narození:_____________________
Vztah k pacientovi:_____________________Číslo občanského průkazu/pasu:_________________________
Kontakt (telefon, e-mail, adresa):_____________________________________________________________
Žádám o
 pořízení kopie zdravotnické dokumentace
 zapůjčení RTG dokumentace/
 pořízení CD nosiče
(v případě nedostatku místa použijte druhou stranu formuláře)
 z hospitalizace – období (uveďte alespoň měsíc a rok), na klinice/oddělení, jedná se konkrétně
o následující dokumenty (uveďte název, datum, příp. období od - do; např. výsledek CT vyšetřeni, leden
2012 nebo celý svazek, leden 2012):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 z ambulantního ošetření – období (uveďte alespoň měsíc a rok), na klinice/oddělení, jedná se mi
konkrétně o následující dokumenty (uveďte název, datum, příp. období od – do; např. výsledek CT
vyšetřeni, leden 2012 nebo celý svazek, leden 2012):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Formulář
F – TN – 34
verze 1/2012
Thomayerova nemocnice
Strana 2 z 3
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
 jiné:
_______________________________________________________________________________________
Prohlašuji, že se zavazuji uhradit náklady za pořízení požadovaných kopií dle ceníku Thomayerovy
nemocnice.
Beru na vědomí, že kopírování bude zahájeno až po zaplacení.
Datum:
Podpis pacienta:
Datum:
Podpis žadatele (určené osoby):
(pokud nežádá sám pacient)
F – TN – 34
Formulář
verze 1/2012
Thomayerova nemocnice
Strana 3 z 3
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
VYPLNÍ ZAMĚSTNANEC TN
Souhlas pacienta/ky s pořizováním kopií zdravotnické/RTG dokumentace/CD nosiče výše uvedenou osobou
byl ověřen kým:__________________________________________________________________________
jak:  dle souhlasu pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu
 jinak______________________________________________________________________________
Datum:________________________ Podpis:___________________________________________________
KOPIE POŘÍDIL:
Příjmení a jméno, titul:_____________________________________________________________________
Byly předány/odeslány následující kopie:
NÁZEV
POČET STRAN/SNÍMKŮ/CD NOSIČŮ
Datum předání:___________________________
Předávající: ______________________________ Přebírající:______________________________
příjmení, jméno, podpis
(pacienta nebo žadatele)
příjmení, jméno, podpis

Podobné dokumenty

Bio-Life.cz

Bio-Life.cz tedy může upravit popis a vyzvednout tak silné stránky svého E-Shopu. Cena: 350 Kč/měsíc 1980 Kč/6 měsíců

Více

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz a odlišení se od konkurence. Bližší informace týkající se rozsahu záruky naleznete na následující straně. 5. Úhrada nákladů Mzdové náklady ze záručního krytí budou plně nahrazeny podle tabulek hodn...

Více

1 Příklad vyplňování formuláře přílohy č. 8

1 Příklad vyplňování formuláře přílohy č. 8 Poznámka - provozovatel kolektivního systému: V případě, že firma přebírá elektrozařízení (výrobek) od provozovatele kolektivního systému, pak podle § 38 odst. 8 zákona o odpadech se toto elektroza...

Více

Přihláška DDM Nymburk

Přihláška DDM Nymburk Údaje jsou vyžadovány dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Více

ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ

ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ ֹֹ prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů - bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z pobytového tábora, bude vrácena část ceny tábora po odečte...

Více

letáček/leaflet ()

letáček/leaflet () Její trénink vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění. Důležitou součástí je i práce s energií Ki a vědomá práce s dechem, které otevírají a prohlubují naší vnímavost. Sum...

Více

X-ray fluoroscopy devices

X-ray fluoroscopy devices V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vzta...

Více

žádost o přístup/admission application form

žádost o přístup/admission application form Jméno manžela/manželky/Name of husband/wife

Více

Milí royalisti,

Milí royalisti, Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů, zaplatím poplatek a souhlasím s použitím případného finančního přebytku na další činnost RR. Podpis rodičů…………………………………………………………… Svým podp...

Více