Funkčních kláves (Function Key)

Transkript

Funkčních kláves (Function Key)
Príkazy
2.3.2011
Funkčních kláves (Function Key)
=================================
IP phone’s Function key supports LINE, Memory Key, Key Event as well as 4 DTMF
models.
LINE: If you config the function key as SIP LINE via web, then you can select
which SIP LINE to call, only successfully registered SIP Line can be selected
and available.
Memory Key: this mode can support Presence, BLF, Push to talk, MWI and other
functions.
Key Event: the user can set shortcut keys as their preferences;
DTMF: set the number sent by DTMF;
Specific settings are as follows:
Paměť.klávesa (Memory Key)
---------------------------BLF, presence and speed dial functions can be achieved by memory key.
Command mode: number@lineX/option
Number: means the number you want to call or check.
lineX; means the sip line you are now using; Optional: SIP1-SIP5.
Option: mainly refers to the parameters such as /b, /m, /p, /f /i.
For example: 1800@2/p or 1800@2/b
/b BLF (Busy Lamp Field): Based on Asterisk, it can be used to check the
status (Idle,ring,busy) of the pointed phones. It is helpful to operator to
know the status of the phone which he will switch to.
/m MWI (Message waiting indication), means the number of this key is the
number of voicemail
/p Presence, means phone can check the status of other phone that has relevant
numbers.
/f speed dial, user configure it as same time as above attribute, after
configuring, phone will implement above function in priority, then considering
to perform speed dial
/i PUSH TO TALK, user presses this button in standby, the phone can call other
phone and the other phone will auto answer.
Událost kl. (Key Event)
------------------------F_PBOOK ....................... Like the phonebook key. (Telefónny zoznam)
F_REDIAL ...................... Like the redial key. (Redial)
F_CFWD ........................ Call forward function. (Presmerovanie)
F_A_TRANSFER or F_B_TRANSFER .. Like the transfer key. (Presmerovanie)
F_DND ......................... Do not disturb function. (Nerušiť)
F_CALLERS ..................... Like the Callers key. (Zmeškaný hovor)
F_MEMO ........................ Like the Memo key. (Záznam text)
F_REC ......................... Record function (record on server). (???)
F_MWI ......................... MWI: Message Waiting Indication (check
quantity of old and new message) (???)
F_PICKUP ...................... Pickup function (???)
F_JOIN ........................ Joincall function. (???)
F_AUTOREDIAL .................. Auto redial function. (???)
F_UNAUTOREDIAL ................ Cancel redial function. (???)
Dial plán (DIAL PEER setting)
===============================
Telefonní číslo
----------------- "T" je speciální znak a znamená "cokoliv". Príklad: "01T" znamená "jakékoliv
číslo, co začíná "01".
- "x" nahradzuje jedno číslo. Príklad: "13xxxxxxxxx" znamená 11 miestne číslo
ktoré začína "13"
Stránka 1
Príkazy
2.3.2011
- "[]" určuje rozsah jedného čísla alebo určité čísla oddelené čiarkou.
Príklad: "13[5-9]xxxxxxxx" znamená 11 miestne číslo ktoré začína "135" až
"139"
Cíl
----IP adresa, se kterou se má telefon přes SIP spojit. Z telefonu se dá zavolat
přímo na jiný telefon, stačí znát jeho IP adresu a není nutné mít SIP účet u
telefonního operátora. Většina lidí tuto volbu asi nepoužije.
Ale je možné zadat dvě speciální IP adresy: 0.0.0.0 znamená "volej přes SIP
účet číslo 1", 255.255.255.255 znamená "volej přes SIP účet číslo 2" , alebo
použiť len číslo linky (1-3).
Port
-----Nevyplňovat, dosadí se defaultní 5060
Alias
------- Add (Přidat) xxx. Přidá xxx před číslo. Tímto způsobem lze ušetřit počet
zadávaných číslic.
- All (Celé nahradit) xxx. Číslo je celé nahrazeno xxx. Vhodné pro rychlé
vytáčení – uživatel při volbě telefonního čísla zadá například pouze „1“,
potom bude nahrazena xxx.
- Del (smazat): Umaže N pozic ze začátku posloupnosti.
- Rep (Částečně nahradit): xxx. N pozic ze začátku posloupnosti bude nahrazeno
odpovídajícím jinými číslic.
Prípona
--------Číslo ktoré sa pridá k volanému číslu na koniec.
Smazat délku
-------------Napsat kolik čísel je předvolba (telefon je pak nevytáčí). V případě předvolby
"01" napsat 2.
Pozor - když neuvedete jako alias "del", tak telefon tohle pole tiše ignoruje
a snaží se vytočit číslo včetně 01 na začátku a nedovoláte se nikam (v lepším
případě).
Klávesnice
============
Tabulka pravidel
-----------------Below is user-defined digital map rule:
- [] Specifies a range that will match digit. May be a range, a list of ranges
separated by commas, or a list of digits.
- x Match any single digit that is dialed.
- . Match any arbitrary number of digits including none.
- Tn Indicates an additional time out period before digits are sent of n
seconds in length. n is mandatory and can have a value of 0 to 9 seconds. Tn
must be the last 2 characters of a dial plan. If Tn is not specified it is
assumed to be T0 by default on all dial plans.
Príklady:
[1-8]xxx: Cause extensions 1000-8999 to be dialed immediately
9xxxxxxx: Cause 8 digit numbers started with 9 to be dialed immediately
911: Cause 911 to be dialed immediately after it is entered.
99T4: Cause 99 to be dialed after 4 seconds.
9911x.T4:Cause any number started with 9911 to be dialed 4 seconds after
Stránka 2
Príkazy
2.3.2011
dialing ceases.
Ostatné
=========
Note that for ringtone files; do config the name as 1.au, 2.au,
correspondingly USER1, USER2 on ring type menu. Finally click ?Update?activate
the configuration.
custom ring subor je binarny subor, v ktorom je 16bit mono 8khz zvuk
zakodovany G729 codecom, max. dlzka zvonenia je 7,6s..
Stránka 3