Krátké spřáhlo kloubu patra BTTB - K

Komentáře

Transkript

Krátké spřáhlo kloubu patra BTTB - K
Krátké spřáhlo kloubu patra BTTB
Spřáhlo sestavíme pomocí
stavebnice a použití pár dílů
původního spojení kloubu.
Z rozebraného kloubu
použijeme tvarovanou
podložku čepu, jeden čep a
ségrovku.
Díly sestavíme dle nákresu a
do nich použijeme zmíněné
součástky původního spojení.
Dbáme hlavně na lehký chod
dosedacích ploch pohyblivé a
pevné části spřáhla. Po
vložení pohyblivého dílu (2)
do dílu (1) přilepíme na díl
(3). Otvory pro šroub a matici
by měli být středěné k ose
šroubu. Po zaschnutí lepidla
nasadíme na trny pružiny.
POZOR: jelikož spřáhlo není
strojově vyrobeno musí být
díly označené jedničkou -1- na jedné straně a ostatní na straně
druhé. Doprostřed pohyblivého dílu spřáhla vlepíme trn, pro který
nám poslouží původní čep (4). Když jsou obě části hotové
vyzkoušíme zda má spřáhlo lehký chod.
Podvozek:
Původní díry po čepech odstrojeného podvozku zvětšíme vrtákem 3,2
mm a do nich vložíme a zalepíme díl (5). Na jeden trn nasadíme
vyzískanou tvarovanou podložku a na druhý ségrovku nebo vhodnou
podložku a zalepíme.
Rám vozu:
Původní díry pro čep změníme na zářez, který prohloubíme ke
středu vozu přibližně o 3 mm v něm se volně pohybuje původní
tvarovaná podložka a nebo nový trn z výlisku (5). Odstraníme
lem odlitku v zešikmené části a seřízneme cca 1-2 mm. Po vložení
podvozku s nalepenými podložkami musí podvozek podélně
volně chodit a horizontálně mít drobnou vůli. Dále do rámu
vyvrtáme díry pro uchycení spřáhla. Díry musíme odměřit podle
zamýšlené mezery mezi vozy. Minimální mezera je 2mm, ale
přepočtená dle skutečnosti je 3mm. Můžeme se řídit zadní
hranou spřáhla, která je cca 1 mm od propadu v rámu mezi části
nad podvozkem a interiérem.
Měch:
spodní část měchu upravíme dle obrázku. Kousek objímky kruhu musí zůstat,
aby nám měch necestoval po podvozku.

Podobné dokumenty

BTTB - Trainmania

BTTB - Trainmania vložené koleje, viz schéma z katalogu – obrázek 1. Přestavník byl k výhybce přichycen jedním šroubkem zhruba v polovině své délky, na konci se pak opíral o prodloužený pražec. K dispozici jsou dvě ...

Více

Něco málo z historie Model BTTB

Něco málo z historie Model BTTB Čtyřdílná patrová souprava jen s parním vytápěním. Pro úpravu se jedná o jednodušší variantu. Jednotka má oba koncové díly totožné a hlavně na střeše souhlasí počet větračů. A nyní k úpravám: Pojez...

Více

bizon po uprave

bizon po uprave Model BIZONU začneme nakreslením úseček mezi červenými šipkami u dílu 2, 6, 9. Méně zkušení modeláři slepí podvozek 2 z dílu 1. Zkušení modeláři začnou lepit díly, které jsou značené červenými čísl...

Více

Katalogový list HVO

Katalogový list HVO finančně   nákladný   stroj,   nebo   naopak   hledat   půjčovnu,   pak   je   tu   pro   Vás   systém   doplňkového   hydraulického   obvodu   HVO   od   Dynase...

Více

Vysílací sestava QRP 517

Vysílací sestava QRP 517 indukčnosti jednak s počátkem u anténního vývodu, ale také druhou stupnici s počátkem u vysílačového vývodu, protože v důsledku kvadratické závislosti indukčnosti na počtu závitů nejsou tyto stupni...

Více

Hurricane XL cz

Hurricane XL cz Zhotovíme otvor pro bovden v zadní části trupu. Do otvoru zalepíme bovden výškovky. Slepíme k sobě prořízlou spodní část trupu. Dobře slepíme zádní a střední část trupu k sobě. Lepíme vteřinovým le...

Více